Byla eB2-2226-436/2016
Dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ iškėlimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teisme 2016 m. birželio 29 d. yra priimtas ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ iškėlimo. Pareiškime nurodoma, kad atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. birželio 7 d. yra 4302,76 Eur. Atsakovei pranešimas dėl įsiskolinimo per 30 dienų padengimo įteiktas 2016 m. balandžio 23 d., tačiau iki šiol įsiskolinimas nėra padengtas. Atsakovė finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių asmenų registrui yra pateikusi tik už 2013 m., jokio kilnojamojo ar nekilnojamojo turto neturi, piniginių lėšų, iš kurių galėtų atsiskaityti su kreditoriais, taip pat neturi, todėl, ieškovės vertinimu, atsakovė yra nemoki, ji negali ir neketina atsiskaityti su kreditoriais, todėl jai keltina bankroto byla.

3Uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ keltina bankroto byla.

4Dėl įmonės nemokumo nustatymo.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, jog bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įvardintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalis 1 punktas). Teismas įmonės nemokumo klausimą sprendžia pagal aktualius įmonės finansinės atskaitomybės duomenis, vadovaudamasis kitais byloje esančiais įrodymais, pagrindžiančiais pradelstų įsipareigojimų kreditoriams dydį bei realią turimo turto vertę.

6Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 straipsniai, ĮBĮ 9 straipsnio 1dalis, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1124-381/2016). Civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas reiškia, jog pačios šalys turi pareigą įrodinėti tas aplinkybes, kuriomis jos remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 str., 178 str.). Atsižvelgiant į tai, kad įmonių nemokumo klausimai turi reikšmės bei įtakos ne tik verslui, bet ir visai visuomenei, teismas, spręsdamas ieškinio dėl bankroto bylos iškėlimo pagrįstumo klausimą, taip pat turi būti aktyvus ir gali savo iniciatyva rinkti įrodymus tam, kad tinkamai atskleistų įmonės pradelstų įsipareigojimų bei į jos balansą įrašyto turto vertės santykį, iš kurio galima būtų spręsti apie įmonės mokumą ar nemokumą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1372-330/2016).

7Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Fenikso transportas“ juridinių asmenų registre įregistruota nuo 2013 m. spalio 10 d. adresu Alytaus m. sav., Alytaus m., Šaltinių g. 12-12, tačiau šiuo adresu siųsti teismo procesiniai dokumentai dėl dokumentų pateikimo grįžo neįteikti. Iki paskirto teismo posėdžio teismui nėra pateikti jokie UAB „Fenikso transportas“ finansinės atskaitomybės dokumentai, todėl teismas bankroto bylos iškėlimo klausimą sprendžia, vadovaujantis civilinėje byloje ieškovų pateiktais dokumentais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais (CPK 179 str. 3 d. ).

8Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė registrui finansinės atskaitomybės dokumentus buvo pateikusi tik už 2013 metus, todėl nustatyti realią atsakovės turtinę padėtį nėra galimybės. Iš balanso duomenų matyti, kad bendrovė 2013 metais iš viso turto turėjo už 45 972 Lt (13 314,41 Eur), kurį visą sudarė trumpalaikis turtas. Tuo tarpu 2013 metais mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 38 978 Lt (11 288,81 Eur), kurie visi yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Taigi, nustatyta, kad 2013 metais bendrovės įsipareigojimai gerokai viršijo pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Taip pat pažymėtina, kad 2013 metais UAB „Fenikso transportas“ dirbo nuostolingai, jos nuostoliai siekė 3 006 Lt (870,60 Eur). Teismo vertinimu, jau 2013 metų balanso duomenimis atsakovės būsena atitiko Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

9Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemokos šiai dienai suma yra 140,13 Eur. VSDFV duomenimis valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovė šiai dienai yra skolinga 4302,76 Eur, apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo nustatyta, kad atsakovė savo vardu registruoto nekilnojamojo turto neturi. Iš VĮ „Regitra“ duomenų nustatyta, kad atsakovės vardu registruotų transporto priemonių taip pat nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB „Fenikso transportas“ pagal įsiteisėjusį Alytaus rajono apylinkės teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimą yra skolinga darbuotojui neišmokėto darbo užmokesčio. Taigi, įvertinus visus byloje esančius duomenis, darytina išvada, kad atsakovė UAB „Fenikso transportas“ yra nemoki, nes įmonė nevykdo įsipareigojimų kreditoriams, nemoka mokesčių valstybei ir jos įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Minėti duomenys pagrindžia, jog tokia UAB „Fenikso transportas“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką.

10Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodyti pagrindai iškelti UAB „Fenikso transportas“ bankroto bylą, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, yra nemoki ir įmonė negali vykdyti įsipareigojimų.

11Administruoti atsakovės UAB „Fenikso transportas“ bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius Rimgaudas Balevičius. Paskirta administratoriaus kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

12Iškėlus UAB „Fenikso transportas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

13Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

14Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ (juridinio asmens kodas 303164171, adresas Alytaus m. sav., Alytaus m., Šaltinių g. 12-12) bankroto bylą.

15Administruoti UAB „Fenikso transportas“ paskirti bankroto administratorių Rimgaudą Balevičių (sąrašo Nr. B-FA033, adresas Kalniškės g. 7, 62414 Alytus, tel. (8 315) 77642, 8 655 02561, el. p. r.balevicius@infoseka.lt).

16Areštuoti UAB „Fenikso transportas“ (juridinio asmens kodas 303164171) nekilnojamąjį turtą ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą, areštui galiojant iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17Nustatyti, kad UAB „Fenikso transportas“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

18Nustatyti, kad UAB „Fenikso transportas“ valdymo organai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

19Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos įstaigai, VĮ Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ukmergės g. 222, Vilnius), ieškovui, atsakovei, bankroto administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

20Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

21Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,... 2. Kauno apygardos teisme 2016 m. birželio 29 d. yra priimtas ieškovo... 3. Uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ keltina bankroto byla.... 4. Dėl įmonės nemokumo nustatymo.... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma,... 6. Bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine... 7. Iš VĮ „Registrų centras“ duomenų nustatyta, kad atsakovė UAB... 8. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė registrui finansinės... 9. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenimis... 10. Nustatęs šias aplinkybes, teismas daro išvadą, kad yra Įmonių bankroto... 11. Administruoti atsakovės UAB „Fenikso transportas“ bankroto procedūrą... 12. Iškėlus UAB „Fenikso transportas“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės... 13. Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7... 14. Iškelti uždarajai akcinei bendrovei „Fenikso transportas“ (juridinio... 15. Administruoti UAB „Fenikso transportas“ paskirti bankroto administratorių... 16. Areštuoti UAB „Fenikso transportas“ (juridinio asmens kodas 303164171)... 17. Nustatyti, kad UAB „Fenikso transportas“ kreditoriai per 40 dienų... 18. Nustatyti, kad UAB „Fenikso transportas“ valdymo organai ne vėliau kaip... 19. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Centrinės hipotekos... 20. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 21. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...