Byla 2A-2722-345/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henricho Jaglinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Jadvygos Mardosevič ir Vilijos Mikuckienės,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės LESTO apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-3433-486/2014 pagal ieškovo akcinės bendrovės LESTO ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Skilandukas“ dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 14 399,89 Lt žalos, 479 Lt už skaitiklių remontą ir keitimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

6Jis nurodė, kad 2008 m. gruodžio 19 d. patikrinus elektros energijos apskaitą patalpose, esančiose ( - ), kuriomis naudojasi atsakovas, nustatyta, jog elektros skaitiklio gaubto tvirtinimo taškuose plombos skiriasi nuo turimų originalių, o plomba Nr. A492132 pažeista. Šie pažeidimai patvirtinti ir Lietuvos teismo ekspertizės centro 2011 m. birželio 15 d. specialisto išvada. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 4-350 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 62, 96.5 punktais atsakovo suvartota elektros energija per laikotarpį nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2008 m. gruodžio 19 d. buvo perskaičiuota. Atlikus perskaičiavimą paaiškėjo, kad atsakovas suvartojo neapskaitinės elektros energijos 14 399,89 Lt sumai.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas sprendė, kad byloje nėra įrodyta, jog atsakovas ar jo direktorius vartojo neapskaitinę elektros energiją. Teismas pažymėjo, kad esama abejonių, ar Lietuvos teismo ekspertizės instituto specialisto išvadoje minimos plombos sutampa su nuimtomis patalpose, esančiose ( - ), surašant Neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą Nr. 012143 (toliau – ir Aktas). Tokį vertinimą teismas motyvavo tuo, kad specialisto išvadoje minimos plombos (dvi plombos su įspaudais „PSK06/06V“ ir dvi su įspaudais „V001R/07V“) skiriasi nuo nurodytų Akte (dvi plombos su įspaudais „PSK06/06“ ir dvi su įspaudais „VR001/07“). Be to, Akte nurodyta skaitiklio gaubto plomba „FS06EIII“, o specialisto išvadoje – plomba, ant kurios vieno šono nurodoma „ FS 0“ Gedinimo stulpų ženklas „6E“, ant kito šono „II“. Teismo pažymėjo, kad Aktą ir specialisto išvadą surašė kvalifikuoti specialistai elektrikai, todėl bet kokie jų neatitikimai vertintini kritiškai. Tai, kad nebuvo iškreipti elektros energijos apskaitos duomenys, anot teismo, patvirtina ir aplinkybė, kad 2010 m. suvartota 12 239 kWh, o 2008 m. – 14 433 kWh. Be kita ko, teismas nurodė, jog nuiminėjant plombas buvo pažeistos daiktinių įrodymų paėmimo ir supakavimo taisyklės, o pažeidimų priežastys nėra žinomos.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodomi tokie argumentai:

121. Teismas neįsigilino į bylos esmę, kadangi byloje ginčas yra kilęs ne dėl neapskaitinio elektros energijos vartojimo, bet dėl atsakovo pareigų, nustatytų teisės aktuose ir šalių 1998 m. spalio 29 d. sudarytoje Elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartyje Nr. 5611 (toliau – ir Sutartis), tinkamo vykdymo. Apeliantas pabrėžė, jog pareikštas reikalavimas yra grindžiamas ne tuo, kad atsakovas ar jo vadovas pažeidė plombas ar atlikto kitus veiksmus, kuriais galėjo būti sumažintas apskaitomas elektros energijos kiekis, bet tuo, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą stebėti, kad elektros energija nebūtų vartojama be apskaitos prietaiso, ir apie tai nepranešė apeliantui.

132. Apeliantas pažymi, kad teismo nurodomos daiktinių įrodymų paėmimo ir supakavimo taisyklės neegzistuoja. Daiktinių įrodymų paėmimo protokolas yra parengtas apelianto kaip vidinis dokumentas. Tačiau šioje byloje nustatyta, kad daiktinius įrodymus (elektros skaitiklį) paėmė ir supakavo policijos pareigūnai. Kadangi daiktinio įrodymo pakuotė iki perdavimo ekspertui pažeista nebuvo, supakavimo būdas yra visiškai nereikšmingas.

143. Eksperto išvada nepalanki atsakovui, t. y. ekspertas konstatavo plombų būklės pakitimus. Ir nors vienareikšmių požymių, leidžiančių tvirtinti apie skaitiklio skaičiavimo mechanizmo paveikimą nenatūraliu būdu ekspertas nerado, tačiau jis aiškiai nurodė, kad nustatyti skaičiavimo mechanizmo būgnų pašalinio poveikio pėdsakai, atsiradę būgnus priverstinai persukant. Be to, ginčo elektros skaitiklio konstrukcija, nuėmus jo gaubtą, leidžia keisti rodmenis ir nepaliekant žymių. Apeliantas pažymį, jog teismas neįvertino, kad elektros skaitiklio gaubto falsifikuotos plombos buvo užspaustos su puansonais, rastais pas A. K., kuris buvo sulaikytas dėl elektros skaitiklių gaubtų plombų falsifikavimo. Atsakovas neneigia, kad elektros skaitiklio plombos buvo pažeistos, kad jis to nepastebėjo ir apie tai apelianto neinformavo. Taigi atsakovo elgesys neatitiko tvarkingo elektros vartotojo standarto.

154. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad ekspertui buvo pateiktos kitos plombos nei nuimtos patalpose, esančiose ( - ),, surašant Aktą. Plombos su įspaudais „PSK06/06V“ ir „V001R/07V“ yra apskritimo formos, kur vienoje pusėje yra užrašas „PSK06“, kitoje pusėje „06V“ ir atitinkamai – „V001R“ ir „07V“. Todėl šių plombų žymėjimas dokumentuose gali būti įvairus. Šiuo atveju svarbu tai, kad eksperto išvadoje ir Akte pažymėti visi žymenys, esantys ant plombų. Net ir laikant, kad Akte ir eksperto išvadoje nurodytos skirtingos plombos, ši aplinkybė yra nereikšminga, nes Akto surašymo metu rastos plombos nesutapo su tomis, kuriomis buvo užplombuotas skaitiklis. Šis buvo užplombuotas dviem plombom su įspaudais „VR101 / 08“. Apeliantas teigia, kad nepagrįsta teismo išvada ir dėl gaubto plombos, nes Akte yra pažymėta ne plomba „FS06EII“, o plomba su įspaudais „FS06E / II“, t. y. pasviruoju brūkšniu atskiriami užrašai, esantys skirtingose plombos pusėse.

165. Teismas nepagrįstai atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisė ne jam, o M. L., kuris nėra bylos šalis.

17Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodomi tokie atsikirtimai:

181. Apelianto teiginiai tvirtina, kad byloje siekiama iš atsakovo prisiteisti žalą ne remiantis neapskaitytos elektros energijos vartojimo faktu, bet formaliais pagrindais. Tačiau byloje nėra jokių įrodymų, kad būtų buvusi vartota neapskaitoma elektros energija. Priešingai, Lietuvos teismo ekspertizės instituto specialisto išvadoje patvirtinta, kad elektros skaitiklio skaičių būgai nebuvo priverstinai persukami. Be to, neapskaitytos elektros energijos vartojimo tikimybę paneigia ir duomenys apie elektros suvartojimą objekte 2008-2010 metais.

192. Elektros skaitiklio plombas nuiminėjo apelianto darbuotojai, tačiau jie nesilaikė paties apelianto nustatytos tvarkos. Dėl šio pažeidimo ekspertams pateiktos plombos nesutapo su nurodytomis Akte.

20IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir motyvai

21Tarp apelianto ir atsakovo yra susiklostę elektros energijos pirkimo-pardavimo santykiai (CK 6.383 straipsnio 1 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis). Taigi atsakovas buvo atsakingas, nepriklausomai nuo įvadinės elektros spintos įrengimo vietos, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų apsaugą (Taisyklių, redakcijos galiojusios nuo 2007 m. gruodžio 19 d., 62 punktas). Taip pat jam teko pareiga pranešti apeliantui apie bet kokius pastebėjimus apie elektros apskaitos prietaisų gedimus, plombų pažeidimus, avarijas ir pan. (Taisyklių 45.11 punktas). Už šių pareigų pažeidimą apeliantui kyla sutartinė civilinė atsakomybė ir būtent apeliantui perkeliama pareiga paneigti savo kaltę (žr., pvz., kasacinio teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011).

22Nustatyta, kad apelianto darbuotojai, patikrinę atsakovui priklausančiose patalpose, esančiose ( - ),, įrengtą elektros energijos apskaitos prietaisą, surašė neapskaitinio elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktą (Taisyklių 92 punktas). Jame nurodyta, kad galimai elektros skaitiklio originalios plombos buvo pakeistos falsifikuotomis. Tą pačią dieną apelianto darbuotojai demontavo elektros energijos skaitiklį bei surašė Daiktinių įrodymų paėmimo protokolą. Šiame užfiksuota, kad paimamas skaitiklis (ET416D2Z Nr. 7173476) ir plombos: gaubto plomba su žyma „FSO „Gedimino stulpų ženklas“ 6E / II“; dvi programinio laikrodžio plombos su žyma „PSK 06 / 06“; žinybinė metrologinė plomba su žyma „A492132“; ant įvadinio apskaitos skydelio uždėtos dvi plombos su žymomis „VR001 / 07“; gamintojo plomba su žyma „Fesla „žaibo ženklas“ 2“.

23Nurodyti daiktai išvadai gauti buvo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui. 2011 m. birželio 15 d. specialisto išvadoje, be kita ko, konstatuota, kad:

241) plombos – „žaibo ženklas“ FESLA / 2“ ir „FS 0 „Gedimino stulpų ženklas“ 6 E / II“, kuriomis buvo užplombuotas elektros skaitiklio ET416D2Z Nr. 7173476 gaubtas, yra klastotės;

252) numeruotas plastikinis užraktas „A492132“, kuriuo buvo užplombuotas elektros skaitiklio ET416D2Z Nr. 7173476 gaubtas, po uždėjimo buvo pažeistas: užrakto ritė jėga ištraukta iš užrakto korpuso, o vėliau pakartotinai įstatyta;

263) plombos „FS 0 „Gedimino stulpų ženklas“ 6 E / II“ pusė su įspaudu „II“ buvo užspausta ne tirti pateiktais plombavimo replių puansonais;

274) plombos „PSK06/06V“ ir „V001R/07V“ užspaustos ne tirti pateiktais plombavimo replių puansonais.

28Pirmosios instancijos teismas, sulyginęs Akte ir specialisto išvadoje įrašytus plombų numerius, konstatavo, kad tyrimui buvo pateiktos kitos plombos, bet ne nuimtos nuo atsakovui priklausančiose patalpose įrengto elektros energijos skaitiklio. Ši išvada padaryta neteisingai taikant įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas.

29Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu pagal byloje esančius įrodymus, gautus CPK 177 straipsnio 2 ir 3 dalyse išvardytomis įrodinėjimo priemonėmis, susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo klausimais yra nuosekliai išplėtota (žr., pvz., kasacinio teismo 2009 m. lapkričio 24 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-526/2009; 2010 m. gruodžio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-500/2010; 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2011), todėl plačiau necituotina.

30Iš specialisto išvados 2-8 priedų akivaizdu, kad ginčo plombos yra netaisyklingo apskritimo su reljefiniais užrašais, įspaustais iš abiejų pusių. Užrašant užrašus tiek specialisto išvadoje, tiek Akte naudotas ženklas – „/“, kuriuo žymėtas skirtumas tarp plombų pusių. Pirmosios instancijos teismas laikė, kad nesutampa Akte ir specialisto išvadoje nurodytų įvadinio apskaitos skydelio ir gaubto plombų žymenys. Toks vertinimas neatitinka esamų įrodymų turinio. Tiek specialisto išvadoje, tiek Akte aprašyti tie patys elektros skaitiklio gaubto plombos užrašai, t. y. Akte nupieštas Gedimino stulpų ženklas, o išvadoje – jis užrašytas žodžiais. Nors elektros skaitiklio įvadinio apskaitos skydelio plombų užrašai, nurodyti Akte ir specialisto išvadoje, nesutampa, kadangi išvadoje prie jų užrašų pažymėtas ženklas „V“, tačiau šis skirtumas teisėjų kolegijos nuomone yra nereikšmingas ir neteikia pagrindo laikyti, kad specialistui buvo perduotos kitos plombos nei buvo fiksuotos Akte. Tą patvirtina aplinkybės, jog sutampa visų kitų Akte ir specialisto išvadoje įvardintų plombų žymenys, taip pat elektros skaitiklio identifikacinis numeris. Net ir laikantis priešingos pozicijos, aptarta aplinkybė yra neesminė, kadangi specialisto išvadoje vienareikšmiškai pripažinta, kad kitos elektros skaitiklio plombos buvo paveiktos ar / ir suklastotos. Teisėjų kolegija pažymi, jog specialisto išvadoje taip pat konstatuota ir tai, kad ant elektros skaitiklio skaičiavimo mechanizmo būgnų ir dantračių yra pašalinio poveikio pėdsakai, kurie susidaro, be kita ko, būgnus priverstinai persukant. Nors išvadoje nurodyta esą požymių, rodančių, kad skaičių būgnai buvo priverstinai persukami, nėra, tačiau tai neturi esminės reikšmės atsakovo veiksmų kvalifikavimui.

31Byloje pateiktame Vilniaus apygardos prokuratūros 2013 m. gegužės 3 d. nutarime „Nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje M. L., UAB „Skilandukas“, A. K. atžvilgiu“ nurodyta, kad ikiteisminio tyrimo pagal BK 179 straipsnio 1 dalį dėl turtinės žalos padarymo neteisėtai naudojantis elektros energija metu užfiksuota, kad įtariamasis A. K. prisipažino 2006 m. sumažinęs UAB „Skilandukas“ parduotuvėje, esančioje ( - ),, elektros skaitiklio rodmenis. Apklausiamas atsakovo vadovas M. L. tvirtino, kad su A. K. buvo susitaręs tik dėl suvartotos elektros energijos kiekio sumažinimo patalpose, esančiose Genių g. 13A, Vilniuje, bet ne ( - ),.

32Ši informacija bei specialisto išvada implikuoja esant labiau tikėtiną, kad atsakovui turėjo būti žinoma apie elektros skaitiklio, įrengto patalpose, esančiose ( - ),, plombų pažeidimus, kurie tikėtina buvo padaryti su atsakovo vadovo žinia (CPK 185 straipsnis). Visuma nustatytų faktinių aplinkybių teisėjų kolegijos vertinimu taip pat suponuoja, kad elektros skaitiklio poveikio tikslas buvo skaitiklio rodmenų pakeitimas – taip išvengiant prievolės atsiskaityti su apeliantu už suvartotą elektros energiją. Atsakovo pateikti duomenys apie jo ginčo patalpose suvartotus elektros energijos kiekius 2008-2010 m. įrodomosios reikšmės neturi, t. y. jie priežastiniu ryšiu nėra susiję su ankstesniu periodu, kai buvo paveiktas elektros skaitiklis.

33Apie elektros skaitikliui padarytą poveikį atsakovas apelianto neinformavo. Toks elgesys patvirtina atsakovą esant atsakingą už neapskaitytos elektros energijos vartojimą (žr., pvz., kasacinio teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012). Įrodymų, kurie paneigtų atsakovo kaltę, byloje nėra pateikta. Teisėjų kolegija pažymi, kad žalos už neapskaitinį elektros energijos vartojimą apskaičiavimo tvarka įtvirtinta Taisyklių 97.4 punkte. Kadangi nustatyti elektros skaitiklio pažeidimai buvo slapti (originalios plombos pakeistos suklastotomis ir pan.), apeliantas turėjo teisę žalą apskaičiuoti už laikotarpį nuo elektros apskaitos paskutinio patikrinimo datos iki Akto surašymo datos, t. y. nuo 2008 m. sausio 11 d. iki 2008 m. gruodžio 19 d. Nenustačius apelianto kaltės dėl padarytos žalos, spręstina, kad pagrindo mažinti apskaičiuotos žalos dydį ar atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės nėra pagrindo.

34Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija naikina Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą dėl netinkamo įrodymų vertinimą reglamentuojančių procesinių teisės normų taikymo (CPK 329 straipsnio 1 dalis) ir priima naują sprendimą – ieškinį tenkinti: apeliantui iš atsakovo priteisiama 14 399,89 Lt žalos, 479 Lt už skaitiklių keitimą ir remontą, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme (2009 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

35Iš atsakovo apeliantui taip pat priteisiami už ieškinį ir apeliacinį skundą sumokėti žyminiai mokesčiai (CPK 93 straipsnio 1, 5 dalys).

36Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

37panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo akcinės bendrovės LESTO ieškinį tenkinti.

38Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skilandukas“ (juridinio asmens kodas 124449392) ieškovui akcinei bendrovei LESTO (juridinio asmens kodas 302577612) 14 399,89 Lt žalos, 479 Lt už skaitiklių keitimą ir remontą, 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlime teisme (2009 m. vasario 1 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 446 Lt žyminį mokestį, sumokėtą už ieškinį.

39Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skilandukas“ ieškovui akcinei bendrovei ( - ),Lt žyminį mokestį, sumokėtą už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Ginčo esmė... 5. Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 14 399,89 Lt žalos, 479 Lt už... 6. Jis nurodė, kad 2008 m. gruodžio 19 d. patikrinus elektros energijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 23 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas sprendė, kad byloje nėra įrodyta, jog atsakovas ar jo direktorius... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1. Teismas neįsigilino į bylos esmę, kadangi byloje ginčas yra kilęs ne... 13. 2. Apeliantas pažymi, kad teismo nurodomos daiktinių įrodymų paėmimo ir... 14. 3. Eksperto išvada nepalanki atsakovui, t. y. ekspertas konstatavo plombų... 15. 4. Apelianto nuomone, teismas nepagrįstai nurodė, kad ekspertui buvo... 16. 5. Teismas nepagrįstai atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisė ne... 17. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas skundą atmesti kaip nepagrįstą,... 18. 1. Apelianto teiginiai tvirtina, kad byloje siekiama iš atsakovo prisiteisti... 19. 2. Elektros skaitiklio plombas nuiminėjo apelianto darbuotojai, tačiau jie... 20. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 21. Tarp apelianto ir atsakovo yra susiklostę elektros energijos pirkimo-pardavimo... 22. Nustatyta, kad apelianto darbuotojai, patikrinę atsakovui priklausančiose... 23. Nurodyti daiktai išvadai gauti buvo pateikti Lietuvos teismo ekspertizės... 24. 1) plombos – „žaibo ženklas“ FESLA / 2“ ir „FS 0 „Gedimino... 25. 2) numeruotas plastikinis užraktas „A492132“, kuriuo buvo užplombuotas... 26. 3) plombos „FS 0 „Gedimino stulpų ženklas“ 6 E / II“ pusė su... 27. 4) plombos „PSK06/06V“ ir „V001R/07V“ užspaustos ne tirti pateiktais... 28. Pirmosios instancijos teismas, sulyginęs Akte ir specialisto išvadoje... 29. Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį įrodinėjimo tikslas – tai teismo... 30. Iš specialisto išvados 2-8 priedų akivaizdu, kad ginčo plombos yra... 31. Byloje pateiktame Vilniaus apygardos prokuratūros 2013 m. gegužės 3 d.... 32. Ši informacija bei specialisto išvada implikuoja esant labiau tikėtiną, kad... 33. Apie elektros skaitikliui padarytą poveikį atsakovas apelianto neinformavo.... 34. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija naikina Vilniaus miesto apylinkės... 35. Iš atsakovo apeliantui taip pat priteisiami už ieškinį ir apeliacinį... 36. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 37. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 23 d. sprendimą... 38. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skilandukas“... 39. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Skilandukas“...