Byla A2-1034-524/2013
Dėl žalos atlyginimo, priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų A. K. ir V. D. (V. D.) prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-2022-460/2010, iškeltoje pagal ieškovės BUAB „Adora“, kurios teises ir pareigas perėmė UAB „Inforo“, ieškinį atsakovams A. K., V. D. dėl žalos atlyginimo, priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovė BUAB „Adora“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė: 1) priteisti iš A. K. 19 3281,85 Lt, 6 proc. procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo; 2) priteisti iš V. D. 66 177,64 Lt, 6 proc. procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Nurodė, kad A. K. yra ieškovės akcininkas ir nuo 2006-09-28 iki 2009-04-24 buvo įmonės direktorius. V. D. nuo 2009-04-24 iki 2010-04-23 buvo paskirtas laikinai eiti direktoriaus pareigas. Atsakovai neperdavė bankroto administratoriui iš kasos paimtų pinigų. Bankroto administratorius nustatė, kad 2009-03-13, 2009-04-20 ir 2009-04-27 dienomis iš BUAB „Adora“ kasos buvo paimta 259 459,52 Lt suma, kuri buvo skirta sumokėti įmonei P. M. LTD už prekes. BUAB „Adora“, apmokėdama nurodytas sąskaitas, iš P. M. LTD įsigijo prekes, kurių bankroto administratoriui neperdavė. Taip pat neperduoti ar pateikti dokumentai, įrodantys, kad minėtos prekės buvo parduotos ar kitaip realizuotos.

3Klaipėdos apygardos teismas 2010-11-24 sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovų A. K. 193 281,85 Lt žalos atlyginimo, o iš atsakovo V. D. 66 177,64 Lt žalos atlyginimo ir 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2010-06-10 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Adora“.

4Bylą pagal atsakovų skundą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas 2012-02-20 nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

5Pareiškėjai byloje prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindu ir priimti naują sprendimą – atmesti ieškovės ieškinį dėl žalos atlyginimo. Nurodo, jog po civilinės bylos Nr. 2-2022-460/2010, kurioje prašoma atnaujinti procesą, išnagrinėjimo Lietuvos apeliacinis teismas priėmė 2012-11-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-1415/2012, kuria buvo išnagrinėtas ginčas civilinėje byloje pagal bankrutavusios UAB „Navalio jūrų agentūra“ ieškinį atsakovui A. K. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje buvo bankrutavusi UAB „Adora“. Minėtoje byloje bankrutavusi UAB „Navalio jūrų agentūra“ savo ieškinio faktiniu pagrindu nurodė tai, kad UAB „Adora“ nepagrįstai P. M. LTD pervedė 259 459,42 Lt ir dėl tokių nesąžiningų įmonės savininko A. K. veiksmų, kuris, slėpdamas turtą, pervedė lėšas į užsienį ofšorinei kompanijai, UAB „Adora“ tapo nemoki, taip padaryta didelė žala kreditorei – ieškovei. Taigi, kaip ir šioje civilinėje byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, taip ir civilinėje byloje Nr. 2A-1415/2012 atsakovų nesąžiningumas siejamas su tos pačios 259 459,42 Lt sumos pervedimu įmonei P. M. LTD už tas pačias prekes (aliumininius lengvųjų automobilių ratlankius) ir tuo pačiu laikotarpiu, be to, abejose bylose ieškovų buvo kvestionuojamas atsiskaitymo su P. M. LTD realumas, t. y. šių dviejų civilinių bylų nagrinėjimo dalykas bei ieškinių šiose bylose faktinis pagrindas sutampa, tik byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, yra dar vienas atsakovas – kitas BUAB „Adora“ akcininkas V. D. Taigi abu ieškiniai buvo dėl to paties dalyko ir tuo pačiu faktiniu pagrindu, tik tarp skirtingų šalių (tačiau visos šalys, išskyrus V. D., dalyvavo abejose bylose).

6Nepaisant šiose bylose sutampančio nagrinėjimo dalyko ir ieškinių faktinio pagrindo, teismai padarė priešingas išvadas dėl atsakovų nesąžiningumo ir priėmė visiškai skirtingus procesinius sprendimus. Šioje byloje, kurioje siekiama atnaujinti procesą, konstatuota, kad atsakovų veiksmai buvo nesąžiningi, jais padaryta žala, todėl žalos atlyginimas iš atsakovų buvo priteistas. Kitoje civilinėje byloje (Nr. 2A-1415/2012) konstatuota, kad tais pačiais veiksmais jokios žalos nepadaryta ir ieškovės reikalavimas atmestas.

7Naujai paaiškėjusios aplinkybės, sudarančios proceso atnaujinimo pagrindą šioje byloje, yra tos, kad Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2A-1415/2012, kuri yra įsiteisėjusi ir priimta vėliau nei Lietuvos apeliacinio teismo 2012-02-20 nutartis byloje, kurioje siekiama atnaujinti procesą, konstatavo, kad „teisėjų kolegija, kaip ir pirmosios instancijos teismas, sutinka su atsakovu A. K., kad UAB Adora nuo 2009-03-13 iki 2009-04-27 kompanijai P. M. LTD už pateitas prekes, t. y. aliuminių ratų diskus automobiliams, sumokėjo 259 459,42 Lt (100 000 USD) 2006-11-11 sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu“. Ir pirmosios, ir apeliacinės instancijos teismai konstatavo, kad mokėjimo realumas nėra paneigtas, kad atsakovas A. K., tuo metu buvęs UAB „Adora“ direktoriumi, nesiekė nuslėpti įmonės lėšas ir veikė sąžiningai.

8Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje taip pat konstatavo, kad „iš 2011-06-16 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl turtinės žalos padarymo apgaule A. K. atžvilgiu matyti, jog buvo gautas kompanijos P. M. LTD direktoriaus F. C. raštas, kuriame teigiama, kad 2009 m. kovo–balandžio mėn. UAB „Adora“ sumokėjo 95 023,05 JAV dolerių už anksčiau pristatytą produkciją ir patvirtina, kad UAB Adora yra visiškai atsiskaičiusi pagal tarpusavio 2006-11-11 sutartį (t. 2, b. l. 14). Taip pat aukščiau minėto ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktos ir specialisto išvados dėl UAB „Adora“ ūkinės finansinės veiklos tyrimo (t. 2, b. l. 14), kuriose konstatuota, jog UAB Adora 2008-2009 metais perleisdama turtą laikėsi teisės aktų reikalavimų“.

9Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje pažymėjo, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo A. K. ir kaip UAB „Adora“ dalyvio, ir kaip UAB „Adora“ vadovo neteisėtus veiksmus ir civilinę atsakomybę.

10Akivaizdu, kad esant tokioms aplinkybėms, kitas atsakovas šioje byloje V. D., buvęs UAB „Adora“ dalyviu ir laikinai ėjęs UAB „Adora“ vadovo pareigas bei atlikęs tuos pačius veiksmus (t. y. perdavęs dalį pinigų kompanijai P. M. LTD jų tarpusavio sudarytos 2006-11-11 sutarties pagrindu), taip pat negali būti laikomas nesąžiningu ar atlikusiu neteisėtus veiksmus, dėl kurių galėtų atsirasti žala.

11Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje taip pat pažymėjo, kad „UAB „Adora“, atsiskaitydama su kompanija P. M. LTD, vykdė savo sutartinius įsipareigojimus“, kad „nėra pagrindo tvirtinti, jog atsakovas, kaip vadovas, atsiskaitydamas su kompanija P. M. LTD, būtų atlikęs neteisėtus veiksmus bei elgęsis nesąžiningai“, kad „nėra įrodymų, jog atsakovas būtų veikęs priešingai UAB „Adora“ tikslams ar tyčia privestų UAB „Adora“ prie bankroto bei savo veiksmais būtų išvaistęs ar perleidęs kitiems asmenims įmonės turtą“, kad „pats faktas, jog iškelta UAB „Adora“ bankroto byla, nesudaro pagrindo pripažinti atsakovo veiksmus neteisėtais bei vertinti, kad jis veikė nesąžiningai“.

12Šioje įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartyje padarytos išvados kardinaliai priešingos civilinėje byloje Nr. 2-2022-460/2010, kurioje siekiama atnaujinti procesą, padarytoms išvadoms, nors buvo nagrinėjamos bei vertinamos tos pačios aplinkybės dėl atsakovų tikėtino nesąžiningumo atlikus tuos pačius veiksmus. Taigi naujai paaiškėjusios aplinkybės, sudarančios proceso atnaujinimo pagrindą, yra įtvirtintos Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartyje.

13Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.

14CPK 366 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujintas, jeigu naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

15Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tik tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas. CPK 366 str. 1 d. 2 punktas taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Šiuose įrodymuose esanti informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008-01-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008, 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2013, kt.).

16Esminis naujos aplinkybės pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Naujuose įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Vertinant, ar nauji įrodymai laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašo atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-458/2004, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-183/2010, 2011-05-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-192/2011, kt.).

17Teismas konstatuoja, kad proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjų nurodomos aplinkybės neatitinka CPK 366 str. 1 d. 2 punkto reikalavimų: iš esmės pareiškėjai jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių nenurodo, o jomis klaidingai laiko nagrinėtų faktinių aplinkybių skirtingą teisinį įvertinimą kitoje civilinėje byloje. Proceso atnaujinimo pagrindu galinčių būti naujų įrodymų pareiškėjai nepateikė.

18Teismas sprendimą pagrindžia tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje. Priimdamas sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-2022-460/2010, teismas jau atliko įrodymų tyrimą ir įvertinimą, konstatavo, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos (CPK 183, 185 str., 263 str. 2 d., 265 str. 1 d.). Joks vėlesnis bet kurių asmenų ar institucijų tapačių aplinkybių ir jas pagrindžiančių įrodymų išnagrinėjimas ir įvertinimas neturi retrospektyvios galios ir negali būti pagrindu atnaujinti procesą kitais nei CPK 366 str. 1 d. 1, 3, 4, 5, 9 punktų pagrindais. Vėliau priimtas sprendimas kitoje civilinėje byloje neturi prioriteto prieš teismo sprendimą šioje byloje, o priešingai – kitoje byloje šalis gali remtis ankstesnėje byloje nustatytomis aplinkybėmis (CPK 182 str. 2 p.).

19Be to, negalima sutikti su pareiškėjų teiginiu, kad abejose bylose ieškiniai buvo tapatūs, t. y. dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

20Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartimi apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje Nr. 2A-1415/2012 reikalavimą atlyginti žalą pareiškė ne įmonė, kurios valdymo organo narys netinkamai vykdė savo pareigas ar jų nevykdė ir kuriai atsirado žala, bet įmonės kreditorius. Apeliacinis teismas pažymėjo, kad būtent todėl, sprendžiant atsakovo civilinės atsakomybės klausimą, netaikytinos CK 2.87 str. 7 dalies nuostatos, teismas vadovavosi įmonės dalyvio (savininko) atsakomybę už juridinio asmens prievoles reglamentuojančio 2.50 str. nuostatomis (b. l. 15–21). O civilinėje byloje Nr. 2-2022-460/2010 buvo išspręstas atsakovų, kaip juridinio asmens vadovų, civilinės atsakomybės savo vadovaujamai įmonei klausimas remiantis tai reglamentuojančio CK 2.87 straipsnio nuostatomis (b. l. 9–14).

21Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-29 nutartyje konstatavo, jog nors kreditorius BUAB „Navalio jūrų agentūra“ apeliaciniame skunde kėlė abejones dėl atsiskaitymo su kompanija P. M. LTD realumo, tačiau realaus atsiskaitymo faktas byloje nebuvo kvestionuojamas iš esmės ir nėra paneigtas. Taigi ieškovės ieškinio faktiniu pagrindu iš esmės buvo ne UAB „Adora“ turto nuslėpimas, o nepagrįstas pirmenybės teisės kitam kreditoriui suteikimas – apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog vadovaujantis Laikinojo mokėjimų eilės tvarkos įstatymo 3 straipsnio nuostatomis UAB „Adora“ neturėjo pareigos pirmiau atsiskaityti su apeliante negu su kompanija P. M. LTD, o svarių argumentų, kurie patvirtintų, kad pirmiausia turėjo būti atsiskaityta būtent su apeliantu, nėra pateikta. Taip pat teismas pažymėjo, kad ieškovė nei ieškinyje, nei apeliaciniame skunde iš esmės nenurodė, kokie konkrečiai atsakovo, kaip UAB „Adora“ dalyvio, veiksmai buvo neteisėti ir sukėlė žalą apeliantei – nenurodytos aplinkybės ir nepateikti įrodymai, kad atsakovas, kaip įmonės dalyvis, būtų priėmęs sprendimus (dalyvavęs šių sprendimų priėmime) arba jo kaip įmonės dalyvio neveikimas, tam tikrų numatytų įstatymuose pareigų neatlikimas/netinkamas atlikimas įtakotų žalos atsiradimą apeliantui (CPK 175 str., 185 str.). Teismas atkreipė dėmesį į aplinkybę, kad atsakovas, kuriam pareikštas ieškinys, apskritai buvo tik vienas iš trijų akcininkų ir turėjo tik trečdalį akcijų. Teisėjų kolegijos nuomone, nebuvo pagrindo konstatuoti ir atsakovo, kaip UAB „Adora“ vadovo, civilinę atsakomybę prieš kreditorę, kadangi vadovas atsako ne dėl bet kokių jam priskirtų pareigų pažeidimo, tačiau tik dėl jo didelės kaltės, t. y. tyčios siekiant pažeisti kreditorių interesus ar didelio neatsargumo, pasireiškiančio aiškiu ir nepateisinamu aplaidumu vykdant savo pareigas.

22Taigi abiejose bylose buvo skirtingas ieškinio dalykas bei tiek faktinis, tiek teisinis ieškinio pagrindas, atsakovų veiksmai ir sąžiningumas vertintas skirtingų asmenų (vadovaujamos įmonės ir kreditoriaus) atžvilgiu, vertinant šalių pateiktus įrodymus. Aplinkybė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartimi apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje Nr. 2A-1415/2012 ieškovė (kreditorė) nepateikė pakankamai įrodymų savo ieškinio pagrindą sudarančioms aplinkybėms pagrįsti, nereiškia, kad byloje, kurioje prašoma atnaujinti procesą, faktinės aplinkybės buvo nustatytos ir įvertintos klaidingai, nes bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, t. y. kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 str., 178 str.). Minėta, kitoje byloje ieškovė BUAB „Navalio jūrų agentūra“ apskritai neįrodinėjo UAB „Adora“ atsiskaitymą su kompanija P. M. LTD buvus fiktyviu, taip pat įrodinėjimo dalyku nebuvo ir prekių iš P. M. LTD gavimo ir realizavimo fiktyvumas, todėl minėtų aplinkybių pareiškėjai negali panaudoti anksčiau išnagrinėtoje byloje.

23Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo institutas pripažįstamas kaip ekstraordinarinis būdas peržiūrėti įsiteisėjusius teismų sprendimus, t. y. jo taikymas galimas tik esant konkrečiai įstatymo apibrėžtiems pagrindams, kurie dėl objektyvių ar subjektyvių priežasčių negalėjo būti patikrinti instancine tvarka. Tačiau bet kuriuo atveju šis institutas privalo būti taikomas atsižvelgiant ir į kitus proceso teisės principus: ekonomiškumą, koncentruotumą, protingumą ir pan. Proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą.

24Vadovaudamasis CPK 290?291, 370 str. 1, 2 d., 372 str., teismas

Nutarė

25netenkinti pareiškėjų A. K. ir V. D. (V. D.) prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje, iškeltoje pagal ieškovės BUAB „Adora“ ieškinį atsakovams A. K., V. D. dėl žalos atlyginimo.

26Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika... 2. ieškovė BUAB „Adora“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė: 1)... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2010-11-24 sprendimu ieškinį patenkino ir... 4. Bylą pagal atsakovų skundą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Lietuvos... 5. Pareiškėjai byloje prašo atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 punkto... 6. Nepaisant šiose bylose sutampančio nagrinėjimo dalyko ir ieškinių faktinio... 7. Naujai paaiškėjusios aplinkybės, sudarančios proceso atnaujinimo pagrindą... 8. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje taip pat... 9. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje pažymėjo, kad... 10. Akivaizdu, kad esant tokioms aplinkybėms, kitas atsakovas šioje byloje V. D.,... 11. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje 2012-11-29 nutartyje taip pat... 12. Šioje įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartyje... 13. Prašymas atnaujinti procesą netenkintinas.... 14. CPK 366 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad procesas gali būti atnaujintas,... 15. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad pagrindas procesui... 16. Esminis naujos aplinkybės pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių... 17. Teismas konstatuoja, kad proceso atnaujinimo pagrindu pareiškėjų nurodomos... 18. Teismas sprendimą pagrindžia tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo... 19. Be to, negalima sutikti su pareiškėjų teiginiu, kad abejose bylose... 20. Lietuvos apeliacinio teismo 2012-11-29 nutartimi apeliacine tvarka... 21. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-29 nutartyje konstatavo, jog nors... 22. Taigi abiejose bylose buvo skirtingas ieškinio dalykas bei tiek faktinis, tiek... 23. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje proceso atnaujinimo... 24. Vadovaudamasis CPK 290?291, 370 str. 1, 2 d., 372 str., teismas... 25. netenkinti pareiškėjų A. K. ir V. D. (V. D.) prašymo dėl proceso... 26. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali...