Byla e2-754-553/2019
Dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 15 d. nutarties, kuria patvirtinta 2018 m. gruodžio 20 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dumesta“ kreditorių susirinkimui pateikta patikslinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal kreditorių I. Ž. ir S. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 15 d. nutarties, kuria patvirtinta 2018 m. gruodžio 20 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Dumesta“ kreditorių susirinkimui pateikta patikslinta bankroto administratoriaus veiklos ataskaita,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Bankroto administratorė UAB „Tytus“ 2019 m. sausio 18 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Dumesta“ ir ko kreditorių susirinkimui teiktą patikslintą bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą.

62.

7Prašyme nurodė, kad kreditoriai balsavo prieš bankroto administratorės ataskaitos patvirtinimą, motyvuodami tuo, kad nepateikta detali informacija apie vykusius ir vykstančius teisminius ginčus, taip pat nenurodyta, kokioje konkrečioje byloje buvo patirtos konkrečios bylinėjimosi išlaidos. Kreditoriai balsavimo biuleteniuose nurodė, kad UAB „Apsaugos komanda“ skola turi būti tvirtinama kaip trečios eilės finansinis reikalavimas, tačiau bankroto administratorė paaiškino, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. sprendime nurodyta, kad UAB „Apsaugos komanda“ naudai priteista skola turi būti išieškoma iš bankroto administravimui skirtų lėšų, taigi ataskaitoje nurodyta informacija yra teisinga ir išsami. Taip pat akcentavo, kad kreditorės I. Ž. finansinis reikalavimas buvo patvirtintas tik 2018 m. gruodžio 19 d., o 2018 m. gruodžio 20 d. susirinkimo medžiaga buvo išsiųsta tik tiems kreditoriams, kurių reikalavimai buvo patvirtinti. Todėl kreditorės I. Ž. finansinis reikalavimas taip pat neatsispindi bankroto administratorės ataskaitoje. Bankroto administratorės teigimu, nėra pagrindo netvirtinti bankroto administratorės ataskaitos.

83.

9Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytas terminas pašalinti 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Dumesta“ ir ko kreditorių susirinkimui teiktos patikslintos bankroto administratorės veiklos ataskaitos trūkumus. Teismas pažymėjo, kad kreditoriai savo nesutikimą dėl administratoriaus patikslintos ataskaitos patvirtinimo iš esmės grindžia tuo, jog administratorius nepateikė detalios ir pagrįstos informacijos apie išnagrinėtuose teisminiuose ginčuose patirtas bylinėjimosi išlaidas bei nepagrindė bankroto administravimo išlaidų panaudojimo. Bankroto administratorė nustatytu terminu pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose detalizavo išnagrinėtas bylas, jų nagrinėjimo metu patirtas bylinėjimosi išlaidas ir apmokėjimą pagal išrašytas sąskaitas.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino BAUB „Dumesta“ ir ko 2018 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimui pateiktą patikslintą bankroto administratorės veiklos ataskaitą, kurios sudedamąja dalimi laikė administratorės 2019 m. vasario 22 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus.

135.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankroto administratorė tinkamai pašalino Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytus trūkumus, pateikta bankroto administratorės ataskaita iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimus.

156.

16Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad administravimo išlaidos sudaro 24 038,77 Eur, iš jų išlaidos už teisines paslaugas sudaro 13 050 Eur. BUAB „Dumesta“ 2017 m. vasario 13 d. sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį su advokatu R. G. dėl teisinių paslaugų teikimo bankroto byloje. Kadangi bankrutuojanti įmonė neturėjo pakankamai lėšų apmokėti advokato atstovavimo išlaidas tuo metu, kai teismuose buvo nagrinėjamos civilinės bylos, buvo sutarta, kad už paslaugas bus atsiskaityta vėliau. Teismas laikė pagrįstu argumentą, kad dėl šios priežasties sąskaitos už advokato suteiktas paslaugas buvo išrašytos vėliau, negu kad teismuose buvo išnagrinėtos civilinės bylos.

177.

18Pirmosios instancijos teismo vertinimu, sąskaitos išrašymas ir realus advokato atstovavimas byloje ir kitų teisinių paslaugų suteikimas nebūtinai turi sutapti. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Dumesta“ dalyvavo 22 teisminiuose ginčuose. Iš pateiktų sąskaitų Nr. GG138, GG157, GG159, GG160, GG162, GT022 ir prie jų pridedamų išklotinių matyti, kad įkainiai už atliktas advokato paslaugas neviršijo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių. Nustatyti paslaugų dydžiai buvo mažesni negu vidutiniai. Aplinkybė, kad kai kurios sąskaitos yra išrašytos advokato padėjėjos A. G., nereiškia, kad bylose paslaugas suteikė ne advokatas, o advokato padėjėja. Tikslindamas ataskaitoje pateiktus duomenis, bankroto administratorius pateikė išrašus iš elektronine formų tvarkomų bylų procesų, iš kurių matyti, kad sąskaitose nurodytos advokato arba advokato padėjėjo paslaugos realiai buvo atliktos. Ta aplinkybė, kad tam tikrus procesinius veiksmus turi teisę atlikti būtent advokatas, o ne advokato padėjėjas, yra susijusi su teisminio proceso taisyklėmis, todėl negali turėti įtakos sprendžiant klausimą dėl išlaidų, patirtų administravimo procese atlyginimo.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

208.

21Kreditoriai I. Ž. ir S. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 15 d. nutartį dėl 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Dumesta“ kreditorių susirinkimui pateiktos patikslintos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Bankroto administratorė nepašalino Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytų trūkumų, o pirmosios instancijos teismas, priimdamas ginčijamą nutartį, prieštaravo savo įsiteisėjusiose nutartyse išdėstytiems motyvams. Kauno apygardos teismas 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtino patikslintą administravimo išlaidų sąmatą, padidino ją 500 Eur per mėnesį suma. Taigi iki 2018 m. gruodžio 23 d. bankroto administratorius galėjo išleisti ne daugiau kaip 12 500 Eur sumą (9 500 Eur + 3 000 Eur), kuri nepagrįstai buvo ženkliai viršyta.

248.2.

25Akcentavo, kad nėra ginčijamas teisinių paslaugų suteikimo faktas, tačiau nurodo, kad kreditoriai turi teisę žinoti, kokios teisinės paslaugos teikiamos, kiek jos turėjo kainuoti ir kiek realiai už šias paslaugas buvo sumokėta. Dar kartą pažymėjo, kad civilinėse bylose realiai ir tinkamu laiku išrašytos sąskaitos už teisines paslaugas yra pateiktos į nagrinėtas civilines bylas daug mažesnėmis sumomis, nei jos apmokėtos pagal 2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais išrašytas sąskaitas faktūras. Minėtas aplinkybes konstatavo ir pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 11 d. nutartyje.

268.3.

27Kreditorių teigimu, bankroto administratorės ataskaitos trūkumų buvo daug daugiau nei aptartieji 2019 m. vasario 11 d. nutartyje, kreditoriai tai nurodė savo atsiliepimuose į administratorės prašymą dėl veiklos ataskaitos patvirtinimo, tačiau pirmosios instancijos teismas jų nevertino ir dėl jų nepasisakė. Apeliantai pažymėjo, kad absoliuti kreditorių dauguma motyvuotai nesutiko su bankroto administratorės ataskaitos tvirtinimu, o pirmosios instancijos teismas šią kreditorių poziciją visiškai ignoravo.

289.

29Atsakovė BUAB „Dumesta“ ir ko atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

309.1.

31Atsakovės teigimu, būtent apeliantams tenka pareiga įrodyti, kad patirtos administravimo išlaidos nebuvo būtinos bankroto procedūrų vykdymui ir (ar) jų panaudojimas buvo neracionalus ir neefektyvus. Akcentavo, kad visi ataskaitoje nurodyti veiksmai buvo atlikti.

329.2.

33BUAB „Dumesta“ ir ko bankroto administratorius, vykdydamas Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartį, pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose detaliai aptarė teismo nustatytus trūkumus pagal visus nurodytus 7 punktus.

349.3.

35Akcentavo, kad sąskaitos už teisines pasaugas išrašymas yra būtent paslaugų suteikimo faktą patvirtinantis įrodymas. Joks teisės aktas neįpareigoja advokato išrašyti sąskaitos, o klientui – ją apmokėti iš karto, kai tik suteikiama bent viena teisinė paslauga. Tai, kad sąskaitos už teisines paslaugas yra išrašytos ir (arba) apmokėtos vėliau, nei buvo suteiktos teisinės paslaugos, nedaro sąskaitų negaliojančiomis. Atkreipė dėmesį į tai, kad kai kuriose civilinėse bylose dalyvavo ir patys apeliantai, todėl žinojo ar turėjo žinoti, kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos.

36Teismas

konstatuoja:

37IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3810.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

40Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės

4111.

42Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Dumesta“ ir ko iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Tytus“.

4312.

44Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi UAB „Dumesta“ ir ko bankroto byloje patvirtinta 3 000 Eur lėšų suma, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą, paliekant administratoriui teisę perskirstyti sąmatą pagal poreikį.

4513.

46Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtinta patikslinta UAB „Dumesta“ ir ko vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmata, ją padidinat 500 Eur (įskaitant PVM) suma per mėnesį, iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

4714.

48Pirmasis kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių balsų suma sudaro 92,11 proc. teismo patvirtintų reikalavimų sumos, įvyko 2018 m. lapkričio 29 d., kurio metu nutarta netvirtinti bankroto administratorės veiklos ataskaitos (3 klausimas) ir nepatvirtinta administravimo išlaidų sąmata (7 klausimas).

4915.

50Antrasis kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių balsų suma sudaro 91,21 proc. teismo patvirtintų reikalavimų sumos, įvyko 2018 m. gruodžio 20 d. Bankroto administratorė, atsižvelgusi į kreditorių pastabas, pateikė patikslintą administratorės veiklos ataskaitą, kurios nutarta netvirtinti (2 klausimas), taip pat nepatvirtinta administravimo išlaidų sąmata (3 klausimas).

5116.

52Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartimi patvirtinta 55 MMA dydžio (plius mokėtini mokesčiai) BUAB „Dumesta“ ir ko administravimo išlaidų sąmata, iš jų 17 MMA administratoriaus atlyginimui, nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

5317.

54Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytas terminas bankroto administratorės ataskaitos trūkumams pašalinti.

55Dėl ginčo esmės

5618.

57Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria nutarta patvirtinti bankroto administratorės ataskaitą, kai jai nebuvo pritarta kreditorių susirinkime.

5819.

59Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami oficialūs asmens ar organizacijos nuveikto darbo per tam tikrą laiką rezultatai. Pagal susiformavusią teismų praktiką, administratoriaus veiklos ataskaita netvirtinama tuomet, kai joje atvaizduoti veiksmai iš tikrųjų yra neatlikti ir (ar) išvardyti rezultatai iš tikrųjų yra nepasiekti. Teisinį pagrindą netvirtinti administratoriaus veiklos ataskaitos sudaro ydingai parengta ataskaita, kai įrašyti neįvykę faktai, klaidinga informacija ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1522/2010).

6020.

61Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas kreditorių susirinkimas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnio 4 punktas), kreditorių susirinkimo nutarimai yra priimami kreditorių balsų, priklausančių nuo patvirtintų jų reikalavimų sumos, dauguma (ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalis). Taigi administratoriaus ataskaitos patvirtinimas reiškia kreditorių pritarimą administratoriaus veiklai ar jo veiklos daliai, už kurią tvirtinama ataskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011). Kadangi tarp administratoriaus ir bankrutuojančios įmonės susiklosto prievoliniai pavedimo teisiniai santykiai, tai ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.123 straipsnio prasme. Administratoriaus ataskaitos nepatvirtinimas reiškia, kad kreditoriai nesutinka su administratoriaus veikla, vykdant pavedimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2011).

6221.

63Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, administratorius per kreditorių susirinkimo nustatytą protingą terminą privalo pašalinti kreditorių nurodytus ataskaitos trūkumus ir teikti ją tvirtinti kreditorių susirinkimui pakartotinai. Jeigu pakartotinai pateiktos ataskaitos kreditorių susirinkimas nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas. Kreditorių susirinkimas, netvirtindamas administratoriaus veiklos ataskaitos, turi aiškiai nurodyti ataskaitos trūkumus, kuriuos bankroto administratorius turi pašalinti, ir šių trūkumų pašalinimui nustatyti protingą terminą.

6422.

65Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 29 d. vykusiame pirmame kreditorių susirinkime (Protokolas Nr. 1) svarstytas klausimas dėl administratorės veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo nutarties įsiteisėjimo dienos (2017 m. vasario 10 d.) iki pirmojo kreditorių susirinkimo tvirtinimo ir nutarta bankroto administratorės pateiktos ataskaitos netvirtinti dėl to, kad aiškiai nenurodyti vykstantys teisminiai procesai, jų eiga, poreikis ir įtaka bankrutuojančiai įmonei, nenurodytos pajamos iš turto nuomos ir kitos pajamos, jei buvo gautos, nurodyta administravimo sąmata yra nepagrįsta, o kreditoriaus UAB „Apsaugos komanda“ reikalavimas turi būti tvirtinamas kaip trečios eilės finansinis reikalavimas ir negali turėti pirmenybės prieš hipotekos ar aukštesnės eilės kreditorius (BUAB „Dumesta“ ir ko 2018 m. lapkričio 29 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 1 su priedais, pateiktas su 2019 m. sausio 18 d. prašymu dėl ataskaitos tvirtinimo). Bankroto administratorius ataskaitą patikslino, įtraukdamas pastabas apie patirtas bylinėjimosi išlaidas konkrečiose civilinėse bylose, nurodė, kokios pajamos buvo gautos iš turto nuomos ir išieškotos iš bendrovės skolininkų.

6623.

67Antrajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2018 m. gruodžio 20 d., patikslinta bankroto administratorės ataskaita taip pat nebuvo patvirtinta. Iš priedų prie balsavimo raštu biuletenių matyti, kad pastabas dėl balsavimo pateikė kreditoriai S. K., AB Šiaulių bankas ir VSDFV Marijampolės ir Alytaus skyrius. AB Šiaulių bankas ir VSDFV Marijampolės ir Alytaus skyrius pastabose nurodė, kad nėra aiškių duomenų apie vykstančias civilines bylas, nėra aišku, kodėl buhalterinėms paslaugoms skiriama 150 Eur per mėnesį suma, kodėl UAB „Apsaugos komanda“ reikalavimas yra išieškomas iš bankroto administravimui skirtų lėšų ir kodėl buvo perkamos paslaugos iš UAB „Apsaugos komanda“, nepatikslintas kreditorės I. Ž. finansinis reikalavimas. Kreditoriaus S. K. pastabos – priedas Nr. 1 prie 2018 m. gruodžio 20 d. balsavimo biuletenio į bylą nepateiktas (BUAB „Dumesta“ ir ko 2018 m. gruodžio 20 d. kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 2 su priedais, pateiktas su 2019 m. sausio 18 d. prašymu dėl ataskaitos tvirtinimo).

6824.

69Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas administratorės ataskaitos patvirtinimo klausimą, nustatė, kad pateikta patikslinta veiklos ataskaita iš esmės atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkto reikalavimus, taip pat buvo pašalinti Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatyti trūkumai. Tačiau, kaip teisingai pažymima atskirajame skunde, pirmosios instancijos teismas iš esmės pasisakė tik dėl ataskaitos trūkumų, kuriuos pats nustatė 2019 m. vasario 11 d. nutartimi, tačiau neatsižvelgė ir neanalizavo kitų ataskaitos trūkumų, kuriuos nurodė kreditoriai. Teismas, spręsdamas dėl bankroto administratoriaus ataskaitos tvirtinimo, privalo įsitikinti, kad bankroto administratorius pašalino visus kreditorių nurodytus trūkumus ir kad kreditorių argumentai dėl ataskaitos tvirtinimo yra nepagrįsti.

70Dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo iki pirmojo kreditorių susirinkimo

7125.

72Atskiruoju skundu ginčijama tai, kad bankroto administratorius viršijo bankroto bylą nagrinėjančio teismo nustatytą administravimo sąmatą, bankroto administratorius apmokėjo sąskaitas už teisines paslaugas, kurios faktiškai buvo suteiktos daug anksčiau, o dalis bylinėjimosi išlaidų net nebuvo pateikta į nagrinėtas civilines bylas. Apeliantų teigimu, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos ir patvirtinto ataskaitą, kurioje įrašyti akivaizdžiai klaidingi duomenys, realiai neįvykę faktai.

7326.

74Bankroto administratorės ataskaitą svarstant tiek pirmajame, tiek antrajame kreditorių susirinkime, kreditoriai nurodė, kad bankroto administratoriaus sąmata, o tiksliau – patirtos išlaidos iki pirmojo kreditorių susirinkimo, yra nepagrįstos. Nors tik atskirajame skunde apeliantai aiškiai nurodė, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo bankroto administratorė turėjo teisę išleisti 12 500 Eur sumą, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas ataskaitoje nurodytų bankroto administravimo išlaidų pagrįstumo klausimą, turėjo ir galėjo nustatyti faktines aplinkybes, kokią sumą bankroto administratorius turėjo teisę išleisti, kokią sumą išleido, ir turėjo nuspręsti, kokios teisinės pasekmės dėl to kyla, tačiau to nepadarė.

7527.

76BUAB „Dumesta“ ir ko dalyvavo įvairiuose civiliniuose procesuose ir, kaip matyti iš bankroto administratorės pateiktos patikslintos ataskaitos, dėl to patyrė 13 050 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurios buvo apmokėtos 2018 m. lapkričio – gruodžio mėnesiais iš administravimo lėšų.

7728.

78Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog bankroto administratorei buvo žinoma, kad iki pirmojo kreditorių susirinkimo teismas, nagrinėjantis UAB „Dumesta“ ir ko bankroto bylą, buvo patvirtinęs 12 500 Eur sumą bankroto administravimo išlaidoms: 3 000 Eur pagal Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartį ir 9 500 Eur (500 Eur * 19 mėnesių nuo nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienos iki pirmojo kreditorių susirinkimo) pagal Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartį. Šiuo atveju reikšminga yra tai, kad 2017 m. gegužės 17 d. bankroto administratorė kreipėsi į Kauno apygardos teismą su prašymu padidinti administravimo lėšų sąmatą (DOK-19861), patvirtinant papildomą 1 000 Eur / mėn. sumą. Šį bankroto administratorės prašymą teismas tenkino iš dalies, o tai patvirtina, kad bankroto administratorė nepagrindė, jog iki pirmojo kreditorių susirinkimo papildomai reikalinga 1 000 Eur per mėnesį suma. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, bankroto bylą nagrinėjančiam teismui nustačius maksimalią sumą, kurią bankroto administratorė turėjo teisę naudoti iki pirmojo kreditorių susirinkimo, bankroto administratorė privalėjo išlaidas planuoti ir suskaičiuoti, o matant, kad bus patirtos didesnės administravimo išlaidos, nei patvirtintos teismo nutartimis, ji turėjo pareigą kreiptis į teismą dėl sąmatos padidinimo ir įrodyti jos pagrįstumą.

7929.

80ĮBĮ nėra numatyta, kokios teisinės pasekmės tenka bankroto administratoriui, viršijusiam teismo patvirtintą sąmatą iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Tačiau, apeliacinio teismo vertinimu, šiuo atveju reikšminga atsižvelgti į ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalį, kuris numato, kad administratorius turi teisę viršyti administravimo išlaidų sąmatą arba įmonės vardu prisiimti sąmatą viršijančius įsipareigojimus tik tais atvejais, kai dėl nenumatytų priežasčių būtina imtis skubių priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus. Apie tai administratorius nedelsdamas informuoja kreditorių susirinkimą ir pateikia jam sąmatos viršijimo arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitą. Jeigu kreditorių susirinkimas šios ataskaitos nepatvirtina, išlaidos ir įsipareigojimai, kuriais viršyta sąmata, dengiami iš administratoriaus asmeninių lėšų. Jeigu kreditorių susirinkimas sąmatos viršijimo ataskaitos arba įmonės vardu prisiimtų sąmatą viršijančių įsipareigojimų ataskaitos nepatvirtina, ją gali patvirtinti teismas, įvertinęs atliktų išlaidų ir prisiimtų įsipareigojimų būtinumą, pobūdį, jų atitiktį įmonės ir kreditorių interesams ir kitas svarbias aplinkybes.

8130.

82Apeliacinio teismo vertinimu, analogiškos teisinės pasekmės turėtų būti taikomos ir sprendžiant tuos atvejus, kai bankroto administratorius viršija teismo iki pirmojo kreditorių susirinkimo patvirtintą bankroto administravimo sąmatą. Šiuo atveju bankroto administratoriui tenka pareiga įrodyti ir pagrįsti, kad reikėjo imtis priemonių, siekiant apsaugoti įmonės ir jos kreditorių interesus, o patirtos išlaidos buvo pagrįstos ir būtinos. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas minėtas aplinkybes, privalo tai įvertinti ir tuo aspektu, kad bankroto administratorius disponuoja visu bankrutuojančios įmonės turtu ir visa informacija apie vykstantį bankroto procesą, o matydamas, kad išlaidos galimai gali viršyti teismo patvirtintą sąmatą, turi pareigą kreiptis į teismą dėl tokios sąmatos padidinimo. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė.

8331.

84Vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalimi, pirmasis kreditorių susirinkimas privalo nustatyti sumą, kuri turi būti sumokėta administratoriui už įmonės administravimą bankroto proceso metu, įskaitant laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonei bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki pavedimo sutarties su juo sudarymo dienos arba iki pirmojo kreditorių susirinkimo dienos. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad neskundžiama Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartimi patvirtinta 55 MMA dydžio BUAB „Dumesta“ ir ko administravimo išlaidų sąmata, tame tarpe 17 MMA administratoriaus atlyginimui, nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki bendrovės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Taigi klausimas dėl administravimo išlaidų dydžio iki pirmojo kreditorių susirinkimo kitaip, nei yra nustatyta minėtomis teismo 2017 m. kovo 20 d. ir 2017 m. gegužės 23 d. nutartimis, nėra išspręstas, o aplinkybė dėl teisės viršyti teismo patvirtintą sąmatą yra reikšminga, sprendžiant administratoriaus ataskaitos už atitinkamą laikotarpį patvirtinimo klausimą.

8532.

86Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas tik abstrakčiai nurodė, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos, o sąskaitos išrašymo momentas ir faktiškai suteiktos paslaugos momentas gali nesutapti, todėl nepagrįstai sprendė, kad visos bankroto administratorės patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos.

8733.

88Šiuo atveju reikšminga yra tai, kad civilinio proceso metu priteisiamos tik realiai patirtos bylinėjimosi išlaidos, todėl teikti neapmokėtas sąskaitas už teisines paslaugas į nagrinėjamas civilines bylas yra netikslinga. Su bankroto administratorės atsiliepime dėstomais argumentais, kad bendrovė neturėjo lėšų atsiskaityti už teisines paslaugas, todėl sąskaitos buvo išrašytos ir apmokėtos vėliau, sutiktina tik iš dalies.

8934.

90Iš bankroto administratorės patikslintos ataskaitos matyti, kad bendrovė turi ilgalaikio turto, kuris, bankroto bylos duomenimis, dar nėra realizuotas. Iš ataskaitos matyti, kad bankroto proceso metu buvo gautos 6 755,35 Eur dydžio pajamos iš turto nuomos bei 4 602,62 Eur išieškota iš įmonės skolininkų, taigi nuo bankroto bylos iškėlimo 2017 m. sausio mėnesį iki ataskaitos parengimo 2018 m. lapkričio mėnesį buvo sugeneruotos iš viso 11 357,97 Eur pajamos. Be to, bankroto administratorei buvo perduotos piniginės lėšos – 669,67 Eur sąskaitoje ir 374,39 Eur kasoje. Byloje nėra duomenų, kokiu metu bendrovė disponavo konkrečiomis piniginėmis lėšomis, ar bendrovė galėjo apmokėti sąskaitas už teisines paslaugas ir pateikti jas į bylą, kad bylinėjimosi išlaidos būtų priteistos iš priešingos šalies. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nustatinėjo ir jų nevertino.

9135.

92Šiuo atveju taip pat svarbu atsakyti, ar yra pagrįstas kreditorių argumentas, jog bankroto administratorė į nagrinėtas civilines bylas teikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus vienai sumai, pavyzdžiui civilinėje byloje Nr. 2-1969-638/2017 Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 23 d. sprendime konstatuota, kad atsakovė BUAB „Dumesta“ ir ko pateikė duomenis, jog turėjo 800 Eur bylinėjimosi išlaidų byloje, o bankroto administratorės patikslintoje ataskaitoje nurodoma, kad teisinių paslaugų minėtoje civilinėje byloje buvo suteikta už 2 250 Eur. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, tik deklaratyviais teiginiais nurodė, kad teisinės paslaugos buvo suteiktos. Tačiau faktiškai neanalizavo suteiktų paslaugų apimties ir esančių prieštaravimų.

9336.

94Sutiktina ir su kreditorės I. Ž. atsiliepimo į bankroto administratorės prašymą dėl ataskaitos tvirtinimo argumentais, jog bankroto administratorė yra sudariusi teisinių paslaugų sutartį su R. G. advokatų kontora, o duomenų, kokiu pagrindu ir kokius bendrovės interesus atstovavo advokato padėjėjas G. T. pagal 2017 m. rugsėjo 13 d. teisinės paslaugos sutartį (t. 11, el. b. l. 187), byloje nėra, jų nepateikta ir su 2019 m. vasario 22 d. teiktais rašytiniais paaiškinimais. Nors šie argumentai buvo išsakyti atsiliepime į bankroto administratorės prašymą, pirmosios instancijos teismas jų nevertino ir dėl jų nepasisakė.

9537.

96Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo išlaidų sąmata reiškia išlaidų ribas, kurios turės būti apmokamos iš bankrutavusios įmonės turto vertės (parduoto arba perduoto kreditoriams). Administratorius negali pagrįstai tikėtis gauti administravimo išlaidų padengimo didesne apimtimi, nei kreditorių ar teismo patvirtinta sąmata. Administratorius, veikdamas bankrutuojančios įmonės ir kreditorių interesais, turi efektyviai naudoti išlaidas pagal jų paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo mėn. 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-354/2009).

9738.

98Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas, tvirtindamas administratoriaus pateiktą sąmatą, tiek tada, kai administravimo išlaidų sąmatą nustato kreditorių susirinkimas, administratorius turi pagrįsti prašomų administravimo išlaidų dydį, vėliau pateikti kreditorių susirinkimui patirtas išlaidas patvirtinančius ir finansinės atskaitomybės dokumentams keliamus reikalavimus atitinkančius dokumentus. Šiuo atveju svarbu yra tai, kad kuo yra didesnės bankroto administravimo išlaidos, tuo mažiau piniginių lėšų lieka kreditorių reikalavimams tenkinti, todėl teismas privalo įsitikinti, kad bankroto administratorius lėšas naudoja efektyviai ir pagrįstai.

99Dėl išlaidų Garantinio fondo paraiškos parengimui

10039.

101Kreditoriai, nesutikdami su patikslinta bankroto administratorės ataskaita, taip pat nurodė ir tai, kad nepagrįstai numatyta 800 Eur suma Garantinio fondo paraiškos parengimo išlaidoms. Šie argumentai taip pat palaikomi atskirajame skunde, nurodant, kad apeliantai nekartoja ataskaitos trūkumų, kurie detaliai išvardinti šalių procesiniuose dokumentuose ir dėl kurių pirmosios instancijos teismas nepasisakė.

10240.

103Civilinėje byloje yra pateiktas Garantinio fondo tarybos 2016 m. kovo 29 d. protokolo Nr. GF-2 išrašas (2017 m. kovo 3 d. pateiktas prašymas dėl administravimo išlaidų patvirtinimo, DOK-9025). Minėtas dokumentas taip pat yra prieinamas viešai oficialiame bankroto departamento internetiniame puslapyje. Protokolo išraše numatyti iš Garantinio fondo lėšų bankrutuojančių, bankrutavusių įmonių ar fizinių asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, administratoriams už paraiškos parengimą rekomendaciniai dydžiai. Iš Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 30 d. nutarties, kuria UAB „Dumesta“ ir ko iškelta bankroto byla, matyti, kad bankroto bylos iškėlimo dieną bendrovėje dirbo 6 asmenys, taigi už paraiškos parengimą buvo rekomenduojama numatyti 1 MMA dydžio sumą. Pirmos eilės kreditoriams lėšos iš Garantinio fondo buvo pervestos 2018 m. liepos 11 d. (sąskaitos išrašai, pateikti su 2018 m. liepos 16 d. prašymu dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo, DOK-21328), taigi rekomenduojamas atlyginimas bankroto administratoriui būtų 400 Eur, taigi net dvigubai mažesnė suma, nei numatyta bankroto administratorės patikslintoje ataskaitoje. Pirmosios instancijos teismas šių argumentų nevertino ir nepasisakė, kodėl už paraiškos garantiniam fondui parengimą turėtų būti numatyta dvigubai didesnė nei rekomenduojama suma.

104Dėl sutarties su UAB „Apsaugos komanda“ tikslingumo

10541.

106Kreditoriai nuo pat pirmojo kreditorių susirinkimo teikė pastabas tiek dėl UAB „Apsaugos komanda“ finansinio reikalavimo, tiek dėl paslaugų teikimo ir būtinumo sudaryti šią sutartį. Bankroto administratorė, nurodžiusi, kad UAB „Apsaugos komanda“ ieškinys buvo tenkintas ir suma priteista iš bankroto administravimo lėšų, į kreditorių teiktas pastabas atsakė tik iš dalies. O pirmosios instancijos teismas iš viso neanalizavo ir nepasisakė dėl šių kreditorių argumentų.

10742.

108Kreditorė VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į bankroto administratorės prašymą dėl administratorės veiklos ataskaitos tvirtinimo pažymėjo, kad ataskaitoje nurodoma, jog vėjo jėgainės dalys, kurias saugojo UAB „Apsaugos komanda“ pagal 2015 m. gruodžio 28 d. sudarytą sutartį, yra pasisavintos ir iššvaistytos, todėl UAB „Apsaugos komanda“ paslauga neturėjo būti teikiama BUAB „Dumesta“ ir ko bankroto proceso metu. Laiko, kad sutartis nebuvo nutraukta tik dėl aplaidaus administratoriaus neveikimo.

10943.

110Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad į bankroto bylą yra pateiktas antstolio A. M. 2016 m. rugsėjo 6 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame detaliai išvardinti vėjo jėgainės komponentai. Minėto protokolo pagrindu bankroto administratorius prašė patvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, pagrįsdamas turto saugojimo išlaidų būtinumą. Dar daugiau, iš Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1277-638/2018 pagal ieškovės UAB „Apsaugos komanda“ ieškinį atsakovei BUAB „Dumesta“ ir ko dėl skolos ir palūkanų priteisimo nustatyta, kad paslaugos BUAB „Dumesta“ ir ko buvo teikiamos iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Taigi kreditoriai pagrįstai kėlė klausimą, kodėl bankroto administratorius neperėmė vėjo jėgainės dalių, jei apie minėtą turtą bankroto administratorius žinojo ir buvo sudaryta sutartis dėl jo saugojimo. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl jų nepasisakė.

11144.

112Papildomai pažymėtina ir tai, kad patikslintoje bankroto administratoriaus ataskaitoje nurodyta, jog minėtoje civilinėje byloje Nr. e2-1277-638/2018 buvo patirta 500 Eur bylinėjimosi išlaidų, teisinės paslaugos buvo teiktos apie 10 valandų. Tačiau iš Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1277-638/2018 matyti, kad atsakovės BUAB „Dumesta“ ir ko bankroto administratoriaus atstovė teismo posėdžio metu ieškinį pripažino ir užpildė standartinę ieškinio pripažinimo formą. Iš civilinės bylos procesinių dokumentų matyti, kad į bylą buvo pateiktas dviejų lapų apimties triplikas, kurį pasirašė bankroto administratorė. Iš išdėstyto seka, kad kreditoriai pagrįstai abejojo patikslintoje bankroto administratorės ataskaitoje nurodytų duomenų tikslumu ir išsamumu.

113Dėl procesinės bylos baigties

11445.

115Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 327 straipsnio 1 dalies 2 punktą apeliacines instancijos teismas turi teisę perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, kai nustatomos šioje teisės normoje nustatytos jos taikymo sąlygos, būtent, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nebuvo atskleista jos esmė ir, kad pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima iš esmes išnagrinėti apeliacines instancijos teisme. Bylos esmė suprantama kaip svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Sprendžiant, ar yra CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių apimtį ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes. Jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštų, jog būtu pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme kaip pagrindą perduoti bylą nagrinėti iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-196/2009).

11646.

117Atsižvelgdamas į šioje nutartyje išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patvirtindamas 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Dumesta“ kreditorių susirinkimui pateiktą patikslintą bankroto administratoriaus veiklos ataskaitą, kurios sudedamąja dalimi laikė administratoriaus 2019 m. vasario 22 d. pateiktus rašytinius paaiškinimus, tokio savo procesinio sprendimo tinkamai nepagrindė, nenustatė ir neišanalizavo visų bylai reikšmingų aplinkybių, t. y. neatskleidė bylos esmės. Įvertinus naujai tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimtį ir pobūdį, ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

118Dėl bylinėjimosi išlaidų

11947.

120Panaikinęs apskųstą teismo nutartį ir perdavęs bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, apeliacinės instancijos teismas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nepasisako, nes šis klausimas turės būti iš naujo išspręstas pirmosios instancijos teismo.

121Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

122Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl 2018 m. gruodžio 20 d. BUAB „Dumesta“ kreditorių susirinkimui pateiktos patikslintos bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos tvirtinimo grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Bankroto administratorė UAB „Tytus“ 2019 m. sausio 18 d. pateikė teismui... 6. 2.... 7. Prašyme nurodė, kad kreditoriai balsavo prieš bankroto administratorės... 8. 3.... 9. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytas terminas... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 15 d. nutartimi patvirtino BAUB... 13. 5.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad bankroto administratorė tinkamai... 15. 6.... 16. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad administravimo išlaidos sudaro... 17. 7.... 18. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, sąskaitos išrašymas ir realus... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 8.... 21. Kreditoriai I. Ž. ir S. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 22. 8.1.... 23. Bankroto administratorė nepašalino Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11... 24. 8.2.... 25. Akcentavo, kad nėra ginčijamas teisinių paslaugų suteikimo faktas, tačiau... 26. 8.3.... 27. Kreditorių teigimu, bankroto administratorės ataskaitos trūkumų buvo daug... 28. 9.... 29. Atsakovė BUAB „Dumesta“ ir ko atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 30. 9.1.... 31. Atsakovės teigimu, būtent apeliantams tenka pareiga įrodyti, kad patirtos... 32. 9.2.... 33. BUAB „Dumesta“ ir ko bankroto administratorius, vykdydamas Kauno apygardos... 34. 9.3.... 35. Akcentavo, kad sąskaitos už teisines pasaugas išrašymas yra būtent... 36. Teismas... 37. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 10.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 40. Byloje nustatytos reikšmingos faktinės aplinkybės... 41. 11.... 42. Kauno apygardos teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartimi uždarajai akcinei... 43. 12.... 44. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. nutartimi UAB „Dumesta“ ir ko... 45. 13.... 46. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 23 d. nutartimi patvirtinta... 47. 14.... 48. Pirmasis kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių balsų... 49. 15.... 50. Antrasis kreditorių susirinkimas, kuriame dalyvavo kreditoriai, kurių balsų... 51. 16.... 52. Kauno apygardos teismo 2019 m. sausio 9 d. nutartimi patvirtinta 55 MMA dydžio... 53. 17.... 54. Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 11 d. nutartimi nustatytas terminas... 55. Dėl ginčo esmės... 56. 18.... 57. Nagrinėjamoje civilinėje byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria... 58. 19.... 59. Administratoriaus veiklos ataskaita – tai dokumentas, kuriame pateikiami... 60. 20.... 61. Tvirtinti administratoriaus ataskaitą pirmiausia yra kompetentingas... 62. 21.... 63. Pagal ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktą, jeigu kreditorių susirinkimas... 64. 22.... 65. Iš civilinės bylos medžiagos nustatyta, kad 2018 m. lapkričio 29 d.... 66. 23.... 67. Antrajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2018 m. gruodžio 20 d.,... 68. 24.... 69. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas administratorės ataskaitos... 70. Dėl bankroto administravimo išlaidų paskirstymo iki pirmojo kreditorių... 71. 25.... 72. Atskiruoju skundu ginčijama tai, kad bankroto administratorius viršijo... 73. 26.... 74. Bankroto administratorės ataskaitą svarstant tiek pirmajame, tiek antrajame... 75. 27.... 76. BUAB „Dumesta“ ir ko dalyvavo įvairiuose civiliniuose procesuose ir, kaip... 77. 28.... 78. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog bankroto administratorei buvo... 79. 29.... 80. ĮBĮ nėra numatyta, kokios teisinės pasekmės tenka bankroto... 81. 30.... 82. Apeliacinio teismo vertinimu, analogiškos teisinės pasekmės turėtų būti... 83. 31.... 84. Vadovaujantis ĮBĮ 36 straipsnio 4 dalimi, pirmasis kreditorių susirinkimas... 85. 32.... 86. Sutiktina su atskirojo skundo argumentais, jog pirmosios instancijos teismas... 87. 33.... 88. Šiuo atveju reikšminga yra tai, kad civilinio proceso metu priteisiamos tik... 89. 34.... 90. Iš bankroto administratorės patikslintos ataskaitos matyti, kad bendrovė... 91. 35.... 92. Šiuo atveju taip pat svarbu atsakyti, ar yra pagrįstas kreditorių... 93. 36.... 94. Sutiktina ir su kreditorės I. Ž. atsiliepimo į bankroto administratorės... 95. 37.... 96. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad administravimo... 97. 38.... 98. Tiek tais atvejais, kai administravimo išlaidų dydį nustato teismas,... 99. Dėl išlaidų Garantinio fondo paraiškos parengimui... 100. 39.... 101. Kreditoriai, nesutikdami su patikslinta bankroto administratorės ataskaita,... 102. 40.... 103. Civilinėje byloje yra pateiktas Garantinio fondo tarybos 2016 m. kovo 29 d.... 104. Dėl sutarties su UAB „Apsaugos komanda“ tikslingumo... 105. 41.... 106. Kreditoriai nuo pat pirmojo kreditorių susirinkimo teikė pastabas tiek dėl... 107. 42.... 108. Kreditorė VSDFV Marijampolės skyrius atsiliepime į bankroto administratorės... 109. 43.... 110. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad į bankroto... 111. 44.... 112. Papildomai pažymėtina ir tai, kad patikslintoje bankroto administratoriaus... 113. Dėl procesinės bylos baigties... 114. 45.... 115. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 327... 116. 46.... 117. Atsižvelgdamas į šioje nutartyje išdėstytus argumentus apeliacinės... 118. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 119. 47.... 120. Panaikinęs apskųstą teismo nutartį ir perdavęs bylą nagrinėti iš naujo... 121. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 122. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl...