Byla 2-540/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Struktus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-1533-258/2010 pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Struktus“ dėl privatizavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Struktus“, prašydamas pripažinti atsakovo 2009 m. rugsėjo 25 d. rašte nurodytą vienašališką 2008 m. kovo 17 d. sutarties Nr. 174-07 dalies (8 p.) nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovo 9 430 582 Lt žemės sklypų, esančių Balžio g. 41, Vilniuje, kainą, 339 500,95 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigoti atsakovą, sumokėjus žemės sklypų, esančių Balžio g. 41, Vilniuje, kainą, pasirašyti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį. Ieškovas ieškinyje taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto ir piniginių lėšų banko sąskaitose areštą ieškinio sumai. Ieškovas nurodė, kad atsakovas akivaizdžiai vengia mokėti žemės sklypų pirkimo-pardavimo kainą, reikalavimo suma yra didelė.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo VĮ Valstybės turto fondo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 9 770 082,95 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Struktus“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Struktus“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 9 770 082,95 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu; nurodyti, kad areštuotą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą draudžiama parduoti, įkeisti ar kitais būdais perleisti tretiesiems asmenims, areštuotas pinigines lėšas draudžiama perleisti tretiesiems asmenims; turtą surasti ir aprašyti pavesti nutartį vykdančiam antstoliui; areštuotą turtą pavesti saugoti atsakovui UAB „Struktus“..

5Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors atsakovo veiksmų arba neveikimo galimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjamu atveju prašoma išieškoti iš atsakovo suma – 9 770 082,95 Lt yra didelė – VĮ Registrų centro pateiktame atsakovo balanse (finansinės atskaitomybės laikotarpis nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.) atsakovo nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso yra už 6 663 928 Lt, t.y. viso atsakovo turto neužtektų reikalavimams patenkinti, konstatavo, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, atsakovo prievolių ieškovui įvykdymas nėra užtikrintas ir yra pagrindo teigti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ieškovui priimto palankaus teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

6Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo teisėtus interesus, konstatavo, kad pirmiausiai turėtų būti areštuojamas nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas ieškinio sumai užtikrinti, o tik jo nesant – piniginės lėšos ir/ar turtinės teisės. Teismas pažymėjo, kad areštuotina atsakovo nekilnojamųjų, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų, turtinių teisių, esančių pas jį ir kitus asmenis 9 770 082,95 Lt reikalavimo sumai.

7Teismas nurodė, kad teismo nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl surasti ir aprašyti areštuojamą turtą pavedama antstoliui.

8Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Struktus“ prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

91. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą.

102. Laikinosios apsaugos priemonės nėra tikslingos ir yra žalingos. Vienintelis atsakovui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuris buvo areštuotas ieškovo reikalavimams užtikrinti, yra pastatai ir statiniai, esantys Balžio g. 41, Vilniuje, valstybei nuosavybės teise priklausančiuose, ieškovo patikėjimo teise valdomuose, žemės sklypuose. Atsakovo galimybės įgyvendinti absoliučią nuosavybės teisę į jam priklausančius pastatus ir statinius bei disponuoti šiuo nekilnojamuoju turtu yra ribotos net ir nepritaikius arešto. Be to, įmonės piniginių lėšų banko sąskaitose areštavimas yra žalingiausia ir daugiausia neigiamų pasekmių sukelianti laikinoji apsaugos priemonė.

113. Teismo nurodyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra formalūs, nesuteikiantys pagrindo abejoti atsakovo sąžiningumu ar manyti, kad atsakovas pradės slėpti turimą turtą, siekdamas išvengti galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o atsakovo atskirasis skundas atmestinas. Ieškovas nurodo, kad ieškinio suma yra didelė, o atsakovas nepateikė įrodymų, iš kurių teismas galėtų spręsti apie jo finansines galimybes, taip pat nustatyti, ar apeliantas yra pajėgus įvykdyti teismo sprendimą, jeigu ieškovo reikalavimai būtų patenkinti. Ieškovas pažymi, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės visiškai atitinka ekonomiškumo principo reikalavimus: pirmiausia areštas pritaikytas nekilnojamam ir/ar kilnojamam turtui, o tik nesant šio turto galėtų būti areštuojamos atsakovo piniginės lėšos, be to, leista atlikti atsakovui būtinus einamuosius mokėjimus. Dėl to, ieškovo nuomone, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas neapribojo atsakovo teisių daugiau nei yra būtina.

13Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartis pakeistina.

14Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui (pareiškus priešieškinį – atsakovui), įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

15Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškiniu prašė pripažinti atsakovo 2009 m. rugsėjo 25 d. rašte nurodytą vienašališką 2008 m. kovo 17 d. sutarties Nr. 174-07 dalies (8 p.) nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovo 9 430 582 Lt žemės sklypų, esančių Balžio g. 41, Vilniuje, kainą, 339 500,95 Lt delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigoti atsakovą, sumokėjus žemės sklypų, esančių Balžio g. 41, Vilniuje, kainą, pasirašyti žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartį. Minėtų ieškinio reikalavimų užtikrinimui pirmosios instancijos teismas atskiruoju skundu skundžiama nutartimi 9 770 082,95 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „Struktus“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; nesant ar nepakankant piniginių reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Struktus“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, nutarė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 9 770 082,95 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, bei atsiskaityti su ieškovu.

16Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad byloje taikytos laikinosios apsaugos priemonės nėra tikslingos. Ieškinys pareikštas dėl 9 770 082,95 Lt sumos priteisimo iš atsakovo UAB „Struktus“. Tokia reikalavimo suma pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę laikytina didele ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija pažymi, kad minėta taisyklė nėra absoliuti – kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar ieškinio suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t. y. ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Atsakovas UAB „Struktus“ į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo gerą turtinę padėtį. Dėl to, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti, kad atsakovo UAB „Struktus“ turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas nepasunkės ar nepasidarys neįmanomas. Be to, teisėjų kolegijos nuomone, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas UAB „Struktus“ turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir pirmosios instancijos teismas jas taikė pagrįstai.

17Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs atsakovui UAB „Struktus“ apie šio klausimo nagrinėjimą. CPK 148 straipsnio pirmoji dalis numato, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui, tačiau įstatymas taip pat numato išimtį – kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos atsakovui nepranešus. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą manyti, kad pranešimas atsakovui UAB „Struktus“ apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą apsunkins jų taikymą arba padarys jį nebeįmanomą, ir išspręsti šį klausimą nepranešęs skolininkui, kadangi prašoma priteisti suma, kaip minėta, yra didelė, o atsakovas turėtų galimybę perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims.

18Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad piniginių lėšų areštas gali apsunkinti ir sutrikdyti atsakovo veiklą. Teisėjų kolegija pažymi, kad piniginės lėšos yra ypač svarbus svertas kiekvienos įmonės normaliai ūkinei-komercinei veiklai užtikrinti. Piniginių lėšų areštas apsunkina bet kokios įmonės veiklą, be to, piniginių lėšų areštas paliečia ir trečiųjų asmenų teises bei interesus, todėl ši laikinoji apsaugos priemonė taikytina tuomet, kai negalima taikyti kitų CPK 145 straipsnyje nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių ar jų nepakanka teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į didelę ieškinio sumą, vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais, yra pagrindas netaikyti arešto atsakovo UAB „Struktus“ piniginėms lėšoms. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuotas atsakovo nekilnojamasis turtas.

19Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartis pakeistina, jos rezoliucinę dalį suformuluojant taip: „Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies. Ieškovo VĮ Valstybės turto fondo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 9 770 082,95 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Struktus“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; nesant ar nepakankant reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Struktus“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 9 770 082,95 Lt sumos“ ir kitą nutarties dalį paliekant nepakeistą.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartį pakeisti, jos rezoliucinę dalį suformuluojant taip: „Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti iš dalies. Ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo (į.k. 110073154, Vilniaus g. 16, Vilnius) reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – 9 770 082,95 Lt sumai areštuoti atsakovui UAB „Struktus“ (į.k. 301349538, S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius) nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą; nesant ar nepakankant reikalavimų užtikrinimui atsakovo UAB „Struktus“ nekilnojamojo ir/ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, neviršijant 9 770 082,95 Lt sumos.“ Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

22Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 8 d. nutartimi nutarė ieškovo VĮ... 5. Teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia... 6. Teismas, atsižvelgdamas į šalių interesų pusiausvyrą bei į atsakovo... 7. Teismas nurodė, kad teismo nutarties priėmimo dieną nėra žinoma, kiek ir... 8. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Struktus“ prašo apeliacinės instancijos... 9. 1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs... 10. 2. Laikinosios apsaugos priemonės nėra tikslingos ir yra žalingos.... 11. 3. Teismo nurodyti argumentai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VĮ Valstybės turto fondas prašo... 13. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Vilniaus apygardos teismo 2010 m.... 14. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar... 15. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas ieškiniu prašė pripažinti atsakovo... 16. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad... 17. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, jog... 18. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad piniginių... 19. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad yra pagrindas... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. sausio 8 d. nutartį pakeisti, jos... 22. Nutarties nuorašą išsiųsti Turto arešto aktų registrui....