Byla 2-822-620/2012
Dėl 802,92 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui M. L

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 802,92 Lt skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui M. L. ir

Nustatė

2Atsakovui M. L. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

3Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

4Iš pateiktų byloje duomenų matyti, kad AB SEB bankas ir M. L. 2006-02-09 sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) pagal kurią buvo suteiktas 2000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2008-08-08. 2008-08-08 pasibaigus kredito grąžinimo terminui, atsakovas liko skolingas 802,92 Lt, iš kurių 629,16 Lt nesugrąžinto kredito, 22,34 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų ir 151,42 Lt delspinigių.

5Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 str. 1 d.). Pagal CK 6.205 str. sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų nesilaikė ir laiku prievolės neįvykdė, todėl 629,16 Lt nesugrąžinto kredito, 22,34 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų suma priteistina iš atsakovo ieškovo naudai.

6Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 151,42 Lt delspinigių. Iš byloje pateiktų sutarčių matyti, kad delspinigių dydis sudaro 0,1 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Pateiktas reikalavimas dalyje dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

7Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta sutartis yra vartojimo sutartis. Pažymėtina, kad tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.).

8Atsižvelgiant į sutarties pobūdį (vartojimo sutartis), sutarties šalis (vartotojas - fizinis asmuo ir kreditorius – juridinis asmuo), skolos dydį, laikytina, kad paskaičiuoti 0,1 procento dydžio delspinigiai pažeidžia CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

9Nuo 2011m. balandžio 1d. įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, į paimtos paskolos sumą (750 Lt), remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 151,42 Lt delspinigių sumą iki 75,71 Lt (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.). Likusioje dalyje ieškinys atmestinas.

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012 m. birželio 1d., iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Iš atsakovo taip pat priteistina 71 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo naudai (LR CPK 93 str. 1 d.) (minimali mokėtina žyminio mokesčio suma už ieškinį).

12Iš atsakovo nepriteistina ir neišieškotina 4,20 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei, nes jos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru 2011-11-07 įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (t.y.10 Lt, CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais teismas

Nutarė

14AB SEB banko ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš M. L., (a.k. ( - ) šešis šimtus dvidešimt devynis litus 16 ct negrąžinto kredito, dvidešimt du litus 34 ct palūkanų, septyniasdešimt penkis litus 71 ct delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2012 m. birželio 1 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir septyniasdešimt vieną litą 00 ct bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB SEB bankas (į.k. 112021238), naudai.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas M. L. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai