Byla 2-21681-451/2014
Dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų priėmimo klausimą, suinteresuotiems asmenims AB „Citadele“ bankui, kuratoriui advokatui Giedriui Ulinskui

1Kauno apylinkės teismo teisėja Giedrė Jakštienė, spręsdama pareiškėjo R. P., a. k. ( - ) atstovaujamo V. P., skundo dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų priėmimo klausimą, suinteresuotiems asmenims AB „Citadele“ bankui, kuratoriui advokatui Giedriui Ulinskui, ir

Nustatė

2V. P. 2014-09-18 pateikė skundą, kuriuo prašo realiai rinkos vertei nustatyti, skirti ekspertizę, už kurią pareiškėja sutinka apmokėti savo lėšomis.

3Antstolis Regimantas Budreika 2014-09-16 patvarkymu atsisakė priimti skundą ir jį grąžino pareiškėjai. 2014-09-18 kartu su vykdomąja byla Nr. 0085/14/00325 antstolis perdavė pareiškėjos skundą teismui, nurodydamas, kad antstolis Regimantas Budreika vykdo vykdomąjį dokumentą Nr. JK-5881/2013, kurį išdavė Vilniaus miesto 45-asis notaro biuras dėl skolos išieškojimo iš skolininko R. P. ieškotojo AB „Citadele“ naudai. Patvarkyme antstolis nurodo, kad R. P. įgaliojimas Nr. EJ-1449, išduotas 2012-07-17 Kauno miesto 25-ojo notaro biuro, kuriuo įgaliota jo mama V. P., nesuteikia teisės V. P. disponuoti butu, esančiu adresu ( - ). Šis įgaliojimas jai tik suteikia teisę tvarkyti ir valdyti butą, bei jį išnuomoti, įgyvendinant šias teises atstovauti R. P. antstolių kontoroje. Todėl skundą dėl varžytinių sustabdymo, paskiriant ekspertizę, pateikė asmuo, kuris negali jo teikti, todėl V. P. skundą atsisakė priimti ir grąžino jį pareiškėjai.

4Suinteresuotas asmuo advokatas Giedrius Ulinskas pateikė atsiliepimą į pareiškėjos skundą, kuriame nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka (15-17, b.l.). Atsiliepime paaiškino, kad esant tokio pobūdžio įgaliojimui nėra teisinio pagrindo V. P. laikyti tinkama skundo šalimi, kadangi pareiškėja V. P. negali atstovauti skolininko R. P. interesus dėl varžytinių sustabdymo ir ekspertizės nustatymo vykdomojoje byloje turimo įgaliojimo ribose.

5Suinteresuotas asmuo AB „Citadele“ bankas atsiliepimo į skundą nepateikė, procesiniai dokumentai įteikti Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6Skundas atmestinas

7CPK 510 str. 2 d. numato, kad skundas dėl antstolio veiksmų ar atsisakymo juos atlikti turi būti pateiktas pačiam antstoliui per CPK 512 str. nustatytą terminą. Tokį skundą antstolis privalo išnagrinėti per 5 dienas nuo jo gavimo. Jeigu antstolis skundą tenkina, jis priima patvarkymą. Antstoliui patvarkymu atsisakius patenkinti skundą, skundas kartu su vykdomąja byla persiunčiamas apylinkės teismui, kurio veiklos teritorijoje yra antstolio kontoros buveinė. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad antstolio Regimanto Budreikos kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 45-ojo notaro biuro vykdomąjį dokumentą Nr. JK-5881/2013, pagal kurį priimtas vykdomasis dokumentas vykdyti ir prašoma išieškoti iš skolininko R. P. 200 476,79 Lt sumos ir 5,966 ir 6,766 procentų palūkanų AB „Citadele“ naudai. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų, nustatyta, kad 2014-04-16 Kauno apylinkės teismo nutartimi vykdomojoje byloje Nr. 0085/14/00325 skolininko R. P. kuratoriumi paskirtas advokatas Giedrius Ulinskas, kuris turi tokias pačias procesines teises kaip ir skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.). Spręsdamas klausimą, ar V. P. turi teisę R. P. vardu reikšti prieštaravimus dėl varžytinių sustabdymo ir turto vertės nustatymo, teismas privalo nustatyti R.P. V. P. išduoto įgaliojimo teisių apibrėžtumą. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų (36, b.l. vykdomosios bylos Nr. 0085/14/00325) nustatyta, kad R. P. 2012-07-17 įgaliojo savo motiną V. P. tvarkyti, valdyti jam priklausantį butą su bendro naudojimo patalpa pažymėta a-2 (1/3 nuo 1,13 kv.m.), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), jam priklausančią dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), jam priklausančią ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), atstovauti jo interesus visose įstaigose, įmonėse ir organizacijose, Valstybės įmonės Registrų centre, Kauno miesto savivaldybėje, seniūnijose, AB LESTO, AB „Lietuvos dujos", AB „Lietuvos vandenys", AB „Kauno energija", Kauno švara, notaro biure, antstolių kontoroje, mokėti visus mokesčius, sudaryti, nutraukti ar papildyti atitinkamas sutartis, rašyti R. P. vardu pareiškimus, prašymus, už R. P. pasirašyti ir atlikti visus kitus veiksmus susijusius su šiais pavedimais, su teise šį nekilnojamąjį turtą išnuomoti bet kuriam fiziniam juridiniam asmeniui, už V. P. nurodytą kainą ir V. P. nurodytomis sąlygomis, tam tikslui gauti Valstybės įmonės Registrų centro, notarų biuro išrašus ir pažymas nurodyto turto nuomai, taip pat gauti iš kitų įstaigų, įmonių bei organizacijų nuomai reikiamus dokumentus, notarų biure pasirašyti nurodyto turto nuomos sutartį, perdavimo - priėmimo aktą, gauti pinigus, už R. P. pasirašyti bei atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiais pavedimais.

8Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai atstovavimo santykiai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-07-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2009; 2008-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2008). CK 2.137 straipsnio 1 d. numato, kad įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. CK 2.137 str. 2 d. reglamentuoja, kad atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra apibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai. CK 2.137 str. normos 2 d. komentaras nurodo, kad atstovas gali priimti turto duodamus vaisius ir pajamas, imtis reikiamų priemonių ir veiksmų, kad išvengtų turto sumažėjimo, sugadinimo ar žūties, atlikti kitokius veiksmus, būtinus turto priežiūrai (pavyzdžiui, atstovas gali sumokėti atstovaujamojo vardu mokesčius už suteikiamas komunalines paslaugas). Tačiau atstovas negali tokiais atvejais disponuoti atstovaujamojo turtu. CK 2.138 str. 1 d. 3 p. turi būti notaro patvirtinti įgaliojimai, kuriais fiziniai asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ir disponuoti. Iš R. P. suteikto įgaliojimo V. P., nustatyta, kad R. P. suteikė įgaliojimą, kuriame detaliai apibrėžtos atstovo teisės, kuriame suteikiama teisė R. P. priklausančiu turtu naudotis, jį tvarkyti. Taip pat suteikiama teisė V. P. R. P. priklausantį turtą nuomoti, tačiau įgaliojime nėra apibrėžta, kad V. P. turi teisę R. P. priklausančiu turtu disponuoti. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą, įgaliojimas V. P. suteikia teisę tvarkyti ir valdyti butą, esantį ( - ) bei jį išnuomoti, įgyvendinant šias teises atstovauti R. P. antstolių kontoroje, tačiau nesuteikia teisės juo disponuoti ir įgyvendinti teisių, susijusių su R. P. priklausančio turto disponavimu. Kadangi įgaliojime atstovo teisės griežtai apibrėžtos, V. P. negali atlikti veiksmų, susijusių su minėto buto pardavimu. Ekspertizės paskyrimas vykdymo procese yra priemonė turto vertei nustatyti, siekiant turtą parduoti iš varžytinių už teisingą kainą ir patenkinti kreditoriaus interesus. Pažymėtina ir tai, kad R. P. yra paskirtas kuratorius, kuris turi lygiai tas pačias teises, kaip skolininkas, išskyrus teisę turėti atstovą (CPK 601 str. 4 d.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjos skundas atmestinas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 510 str., 290 str., 291 str.,

Nutarė

10Pareiškėjo R. P., a. k. ( - ) atstovaujamo V. P., skundą dėl antstolio Regimanto Budreikos veiksmų atmesti.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai