Byla 2S-1342-661/2012

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje, savininkų bendrijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų M. J. ir AB „City Service“ ieškinį atsakovams daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje bendrijai bei VĮ Registrų centrui, tretieji asmenys T. K., Asociacija „V.Gerulaičio g. 1 bendrija“ dėl daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje bendrijos steigiamojo susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir neteisėtai įsteigto juridinio asmens teisinio registravimo panaikinimo,

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje, savininkų bendrijai, Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialui dėl daugiabučio namo bendrijos steigiamo susirinkimo pripažinimo neteisėtu ir neteisėtai įsteigto juridinio asmens teisinio registravimo panaikinimo. Ieškovai taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovui atlikti bet kokius veiksmus, susijusius su bendrijos veikla - priimti sprendimus, sudarinėti sandorius su trečiaisiais asmenimis, kurie būtų susiję su bendrijos valdymu, turtinių ir neturtinių įsipareigojimų prisiėmimu, bendrijos narių bendro turto valdymu, naudojimu, disponavimu taip pat sustabdant jau sudarytų atsakovo sutarčių vykdymą iki bus priimtas galutinis sprendimas šioje byloje.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. kovo 9 d. nutartimi ieškovų prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino bei uždraudė atsakovui daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1, Vilniuje, savininkų bendrijai, į.k. 302692130, buveinė V. Gerulaičio g. 1-91, Vilnius, atlikti bet kokius veiksmus susijusius su bendrijos veikla - priimti sprendimus, sudarinėti sandorius su trečiaisiais asmenimis, kurie būtų susiję su bendrijos valdymu, turtinių ir neturtinių įsipareigojimų prisiėmimu, bendrijos narių bendro turto valdymu, naudojimu, disponavimu taip pat sustabdant jau sudarytų atsakovo sutarčių vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Teismas nurodė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, konkrečiu atveju galimas palankus ieškovams teismo sprendimas nepasieks CPK 2 straipsnyje nustatytų tikslų arba gali sukelti negrįžtamų padarinių, o vėlesnis teismo sprendimo vykdymas labai pasunkėtų. Nors taikomos laikinosios apsaugos priemonės ir gali sutapti su byloje pareikštais reikalavimais, tačiau tai nereiškia, kad taikydamas tokią priemonę teismas pasisako dėl bylos esmės.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas daugiabučio namo V. Gerulaičio g. 1. Vilniuje, savininkų bendrija pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus m.1 apylinkės teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį. Nurodo, kad nėra pagrindo spręsti, jog ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, kadangi, pirma, ieškinio reikalavimai siejami su asociacijos narių - butų savininkų tariamų interesų atstovavimu, o ieškovas AB „City Service“ pagal kartu su ieškiniu pateiktus įrodymus, neįrodė, jog yra buto savininkas, todėl nėra pagrindo spręsti, kad pareikštu ieškiniu tikėtinai bus apginti AB „City Service“, kaip butų ar kitų patalpų savininko teisėti interesai. Antra, ieškovai teigia, jog atsakovas negali egzistuoti V. Gerulaičio g. 1 name, kadangi butų savininkų interesus atstovauja asociacija, įsteigta tuo pačiu tikslu ir dėl dviejų namo priežiūrą vykdančių subjektų buvimo pažeidžiamas butų savininkų teisinis tikrumas ir interesai. Ieškovai ieškinio 2 lape teigia, jog asociacijos steigimą inicijavo V. Gerulaičio namo butų ir kitų patalpų savininkai, tačiau prie ieškinio nepridėti jokie įrodymai, jog asociacija atstovauja ieškovų - V. Gerulaičio g. 1 namo butų savininkų interesus. Be to, pastato naudingasis plotas - 6564,88 kv.m., o gyvenamasis plotas - 5779,80 kv.m. - t.y. atitinka gyvenamajam namui keliamus reikalavimus, ir akivaizdu, jog gyvenamosios paskirties patalpų yra daugiau nei 3 - t.y. 118, todėl ieškovų teiginiai dėl bendrijos steigimo neteisėtumo akivaizdžiai nepagrįsti. Taip pat ieškinio teiginiai, jog atsakovo steigimo iniciatoriai organizuodami bendrijos steigiamąjį susirinkimą, žinojo apie Asociacijos egzistavimą, nepagrįsti jokiais įrodymais. Atsakovo nuomone, nėra pagrindo spręsti, kad bendrijos veikla ir vėlesnis jos galimas panaikinimas gali sukelti negrįžtamų padarinių, o sprendimo panaikinti bendriją vykdymas pasunkėtų, jeigu bendrija vykdydama savo veiklą priiminėtų sprendimus, sudarinėtų sandorius, kurie būtų susiję su bendrijos valdymu, turtinių ir neturtinių įsipareigojimų prisiėmimu, bendrijos narių bendro turto valdymu, naudojimu, disponavimu, ar vykdytų jau sudarytas sutartis.

9Atsiliepimu į atsakovo atskirąjį skundą ieškovas AB „City Service“ prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo 2012 m. kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, jog bylos nagrinėjimo metu nesustabdžius atsakovo veiklos - pastato, esančio V. Gerulaičio g. 1 bendrosios nuosavybės administravimo dokumentai būtų Ieškovo perduodami atsakovui. Tokiu atveju, jei teismas priimtų ieškovui palankų sprendimą, visi dokumentai vėl būtų perduodami atgal ieškovui. Ieškovas taip pat papildomai nurodo, jog dėl V. Gerulaičio g. 1 pastato priežiūros yra sudaryta nemažai ilgalaikių paslaugų teikimo sutarčių, pvz. valymo, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, namo techninės priežiūros paslaugų, namo šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų nuolatinės techninės priežiūros sutartys ir kt. Paminėtina, jog šios ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys užtikrina ieškovo, kaip namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, teikiamų paslaugų kokybę, pilnumą bei tęstinumą. Tokiu būdu ieškovas įgyvendina savo pagrindinį uždavinį, t. y. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, jog visos sutartys yra pasirašytos palankiomis sąlygoms, nes ieškovas su paslaugų tiekėjais bendradarbiauja jau ilgą laikotarpį. Nutraukus palankiomis sąlygomis sudarytas sutartis, žalą patirs tiek administruojamo namo savininkai, tiek ir ieškovas.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos aplinkybės.

12Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas ieškiniu siekia įrodyti, jog atsakovo įsteigimas nebuvo galimas bei įsteigtas prieštaraujant daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymui, t.y. siekia panaikinti bendriją kaip juridinį asmenį.

13Apeliacinės instancijos teismas nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo nepagrįsto laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo. Apeliacinės instancijos teismo manymu, įvertinus byloje pateiktų įrodymų visetą galima teigti, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Teismas nurodo, jog atsakovui pradėjus veiklą, t.y. perėmus savo žinion namo administravimą, eksploatavimą bei kitų paslaugų teikimą, panaikinus galiojančias paslaugų sutartis, priėmus į darbą naujus darbuotojus, bendrijos vardu sudarius įvairius sandorius, o pirmosios instancijos teismui galimai patenkinus ieškovo ieškinį teismo sprendimo įvykdymas gali būti apsunkintas arba tapti neįmanomas. Dėl V. Gerulaičio g. 1 pastato priežiūros yra sudaryta nemažai ilgalaikių paslaugų teikimo sutarčių, pvz. valymo, komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų, namo techninės priežiūros paslaugų, namo šildymo ir karšto vandens inžinerinių sistemų nuolatinės techninės priežiūros sutartys ir kt. Paminėtina, jog šios ilgalaikės paslaugų teikimo sutartys užtikrina ieškovo, kaip namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus, teikiamų paslaugų kokybę, pilnumą bei tęstinumą. Nutraukus sudarytas sutartis, o pirmosios instancijos teismui pripažinus 2011 m. lapkričio 15 d. atsakovo steigiamąjį susirinkimą neteisėtu bei negaliojančiu ir panaikinus bendriją kaip juridinį asmenį, ieškovui iš naujo reikėtų sudaryti ilgalaikes paslaugų teikimo sutartis. Tokiu atveju žalą gali patirti tiek administruojamo namo savininkai, tiek ir ieškovas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog jeigu civilinės bylos nagrinėjimo metu būtų panaikinta pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė, nebūtų užtikrintas tinkamas ir kokybiškas pastato administravimas.

14Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 punktu, teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 kovo 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai