Byla 2-323/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Corpus Medica“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 13 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo akcinės bendrovės ,,Sanitas“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. 2-811-178/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės ,,Sanitas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Corpus Medica“ dėl žalos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas AB ,,Sanitas“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Corpus Medica“ 291 731 Lt žalai atlyginti, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovui priklausančias pinigines lėšas, o jų nesant, nekilnojamąjį ar kilnojamąjį ieškovo turtą ir turtines teises. Nurodė, kad prašomos priteisti žalos dydis yra labai didelis, yra reali tikimybė, kad atsakovas savo turtą gali perleisti arba paslėpti, todėl nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. sausio 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino, areštavo atsakovo nekilnojamąjį turtą, neviršijant 292 000 Lt ieškinio sumos, uždraudžiant turtą perleisti tretiesiems asmenims. Nesant ar esant nepakankamai nekilnojamojo turto, teismas areštavo atsakovo kilnojamąjį turtą ir/ar turtines teises, esančius pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, o jo nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas, esančias atsakovo bankų ir/ar kitų kredito įstaigų atsiskaitomosiose sąskaitose, neviršijant ieškinio sumos. Teismas leido atsakovui atlikti operacijas su atsiskaitomosiose sąskaitose ar įmonės kasoje esančiomis lėšomis, išmokant įmonės darbuotojams su darbo santykiais susijusias išmokas ir mokant mokesčius valstybei. Ieškovo prašomą priteisti 291 731 Lt sumą teismas laikė didele ir padidinančia būsimo teismo sprendimo tinkamo neįvykdymo riziką. Teismas nurodė, kad tenkinus ieškovo prašymą pirmiausiai areštuoti atsakovo pinigines lėšas, būtų sutrikdyta įmonės ūkinė – komercinė veikla, sutriktų atsiskaitymai su įmonės darbuotojais bei klientais, todėl, tik nesant ar nepakankant nekilnojamojo turto, areštuotini atsakovo kilnojamieji daiktai, turtinės teisės, o jų nesant, piniginės lėšos.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Corpus Medica“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skunde nurodo, kad didelė ieškinio suma pati savaime nėra besąlygiškas pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismui pateikta atsakovo pelno (nuostolių) ataskaita patvirtina, kad reikalavimo suma finansiškai pajėgiam atsakovui nėra didelė, be to nėra jokių duomenų, kad atsakovas vengia atsiskaityti, ar ketina perleisti turtą tretiesiems asmenims. Taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina atsižvelgti ne tik į ieškovo, bet ir į atsakovo interesus, jo turtinę padėtį, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pasekmes atsakovui ir kitiems su atsakovo veikla susijusiems asmenims. Atsakovo nuomone, teismas nepagrįstai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjo nepranešęs atsakovui.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodo, kad pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra grėsmė, jog jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Ieškovas neprivalo pateikti įrodymus apie atsakovo vengimą atsiskaityti su trečiaisiais asmenimis, vien tai, kad ieškinio suma yra didelė, padidina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Iš atsakovo pateiktos pelno (nuostolių) ataskaitos už 2008 metus matyti, kad atsakovo įsipareigojimai yra 2,5 karto didesni už gautą pelną. Ieškovas taip pat nurodė, kad atsakovui yra pareikštas dar vienas ieškinys dėl 913 526 Lt sumos priteisimo, be to atsižvelgiant į ekonominę padėtį, mažai tikėtina, kad atsakovo pelnas 2009 metais bus didesnis nei 2008 metais. Todėl, atsakovo pateikti duomenys neįrodo, kad pareikšto reikalavimo suma atsakovui nėra didelė. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neproporcingos siekiamiems tikslams. Vykdant skundžiamą teismo nutartį antstolis aprašė tik atsakovui priklausantį kilnojamąjį turtą ir dalį nekilnojamojo turto. Areštas nebuvo nukreiptas į atsakovo pinigines lėšas ar turtą, kuris būtinas komercinei veiklai.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstosios dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 144 str. 1 d.). Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, jog, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu pirmosios instancijos teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis proceso įstatyme numatytų priemonių.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad taikydamas CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Teismų praktikoje suformuota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-127/2005, 2006 m. vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-105/2006), nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-397/2005, 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Nagrinėjamoje byloje ieškovo AB ,,Sanitas“ pareikšto reikalavimo suma 291 731 Lt. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad tokia ieškinio suma laikytina didele ir tai padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad aplinkybė, jog reikalavimo suma yra didelė, nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Tada, kai yra įrodymų, jog galima reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jo turto vertę, gaunamas pajamas nėra didelė, tai yra kai jis paneigia objektyvios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimą dėl didelės reikalavimo sumos, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išvadą, jog tokios grėsmės tikimybę atsakovas paneigė. Iš atsakovo pateiktos pelno (nuostalių) ataskaitos už 2008 metus matyti, kad bendrovė gavo 1 003 874 Lt pelną (prieš apmokestinimą), tačiau įmonės balanse už 2008 metus nurodyta, kad mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 781 277 Lt. Šie duomenys nepaneigia grėsmės, jog tenkinus ieškovo pareikštą 291 731 Lt dydžio ieškinio reikalavimą, teismo sprendimas bus įvykdytas tinkamai.

11Atskirajame skunde atsakovas nurodė, kad dėl skundžiama nutartimi taikyto arešto bus nepagrįstai suvaržyta atsakovo komercinė veikla, tačiau įrodymų patvirtinančių tokį teiginį nepateikė. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad, vykdydamas skundžiamą teismo nutartį antstolis aprašė šešis atsakovui priklausančius lengvuosius automobilius ir nekilnojamojo daikto dalį. Areštuoto turto saugotoju antstolis paskyrė atsakovo UAB ,,Corpus Medica“ direktorių E. K. Skundžiama nutartimi nenumatytas draudimas naudotis areštuotu turtu. Išdėstytos aplinkybės neduoda pagrindo teigti, kad dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atsakovas patiria kokias nors neigiamas pasekmes (b. l. 41-43).

12Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą apeliantas ginčija, motyvuodamas tuo, kad jam nebuvo pranešta apie prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Kaip pagrįstai atsakovas nurodė, CPK 148 straipsnio 1 dalis nustato, kad prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas išsprendžia ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo gavimo, apie prašymo nagrinėjimą pranešama atsakovui. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos nepranešus atsakovui tik išimtinais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą neįmanomą. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nepranešimas atsakovui apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą neturėjo esminės įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui ir teisėtumui, todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, pats savaime nesudaro teisinio pagrindo naikinti skundžiamą nutartį (CPK 329 str. 1 d.).

13Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas tenkino ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

15Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai