Byla e2-1507-504/2016
Dėl 57,92 Eur negrąžintos paskolos sumos, 217,21 Eur mokėjimo palūkanų, 5,96 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės (duomenys neskelbtini) ieškinį atsakovui Ž. I

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 57,92 Eur negrąžintos paskolos sumos, 217,21 Eur mokėjimo palūkanų, 5,96 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagal ieškovės akcinės bendrovės ( - ) ieškinį atsakovui Ž. I..

2Teismas

Nustatė

3Atsakovei Ž. I. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio tvarka, įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovės negautas, todėl esant ieškovės prašymui priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių duomenų matyti, kad UAB „( - )“ su atsakove Ž. I. 2013 m. birželio 28 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) , kuria atsakovei suteiktas 57,92 Eur (200 Lt) vartojimo kreditas, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 8,33 Eur (28,77 Lt) palūkanas iki 2013 m. rugpjūčio 27 d. (60 dienų). Pradinė kreditorė su( - ) 2016 m. rugpjūčio 18 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.205 straipsnį sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nustatyta teisė kreditoriui be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimu pradinis kreditorius perleidžia kitai šaliai (naujajam kreditoriui) savo reikalavimo teisę į skolininką, o naujasis kreditorius perima šią reikalavimo teisę tokiomis sąlygomis, kurios nepažeidžia skolininko teisių ir labiau nesuvaržo jo prievolės (CK 6.109 straipsnis).

7Atsakovė minėtos vartojimo kredito sutarties ir įstatymo nuostatų nesilaikė, laiku prievolės neįvykdė, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, todėl 57,92 Eur negražinto kredito suma, 5,96 Eur netesybų priteistina iš atsakovės Ž. I. ieškovės ( - ) naudai (CK 6.71 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnis).

8Ieškovės reikalavimas dėl 212,21 Eur mokėjimo palūkanų priteisimo tenkintinas iš dalies.

9Tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008 ir kt.). Teismų praktikoje taip pat nuosekliai laikomasi pozicijos, kad negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Už naudojimąsi paskola atsakovė turėjo sumokėti 28,77 Lt, t. y. 8,33 Eur. Ši suma atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, palūkanų dydis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos bendros vartojimo kredito kainos metinės normos, galiojusios sutarties sudarymo metu, neviršija (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015-09-21 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-485-916/2015). Likusi palūkanų dalis – 208,88 Eur (217,21 Eur – 8,33 Eur = 208,88 Eur) laikytina nepagrįstai didele. Ieškovė nurodo, kad 217,21 Eur mokėjimo palūkanos paskaičiuotos už naudojimąsi paskola iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, t. y. iki 2016 m. rugpjūčio 18 d. Pasinaudojus teismų informacine sistema Liteko matyti, kad pradinis kreditorius UAB „( - )“ dėl skolos išieškojimo iš atsakovės į teismą nė karto nesikreipė, nors matydamas, kad atsakovė nevykdo savo pareigos, tai padaryti turėjo visas galimybes. Paskaičiuotos palūkanos, beveik keturis kartus viršija paskolos sumą. Aplinkybė, kad naujasis kreditorius palūkanas prašo priteisti už laikotarpį iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, nesuteikia pagrindo gauti prašomo dydžio palūkanas, nes teismo vertinimu jos yra neprotingai didelės ir pažeidžia sąžiningumo bei teisingumo principus (CK 1.5 straipsnio 1, 5 dalis, 6.4 straipsnis, 6.158 straipsnio 1 dalis). Sudarydama reikalavimo perleidimo sutartį ieškovė, būdama profesionali rinkos dalyvė, turėjo įvertinti įgyjamus reikalavimus, prisiimti atitinkamą verslo riziką, kad reikalavimo teisė į įgytas sumas gali būti patenkinta ar išieškota ne pilna apimtimi. Esant nurodytoms aplinkybėms, įvertinus atsakovės už naudojimąsi paskola turėtą sumokėti 8,33 Eur palūkanų sumą, kredito sumą, sutartyje numatytą palūkanų dydį, paskolos laikotarpį (60 dienų), vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas prašomas priteisti palūkanas mažina iki 50 Eur.

10Nors pateiktas ieškinys patenkintas iš dalies, tačiau įvertinus, kad ieškovė sumokėjo minimalų žyminį mokestį (15 Eur), nurodyta suma priteistina visa apimtimi, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovės teisėtą interesą gauti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovės reikalavimai (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

11Ieškovės ieškinys patenkintas iš dalies, apie 41 procentą visų reikalavimų (suma suapvalinta iki sveikojo skaičiaus). Ieškovei proporcingai patenkintų reikalavimų daliai nuo sumokėtų 121 Eur advokato pagalbos išlaidų priteistina 49,61 Eur jos turėtų procesinių dokumentų rengimo išlaidų iš atsakovės (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

12Esant nurodytoms aplinkybėms, priteistina iš atsakovės Ž. I. 57,92 Eur negrąžintos kredito, 50 Eur palūkanų, 5,96 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminis mokestis ir 49,61 Eur už procesinių dokumentų parengimą, iš viso: 64,61 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės ( - ), AB naudai (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.38 straipsnio 1 dalis, CK 6.205 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, CPK 93 straipsnio 2 dalis).

13Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 1 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovės ( - ), AB ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės Ž. I., asmens kodas ( - ) 57,92 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 92 centus) negrąžinto kredito, 50 Eur (penkiasdešimt eurų) palūkanų, 5,96 Eur (penkis eurus 96 centus) netesybų, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. spalio 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 64,61 Eur (šešiasdešimt keturis eurus 61 centą) bylinėjimosi išlaidų ieškovės( - ) , AB, įmonės kodas( - ) , naudai.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovė Ž. I. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė ( - ), AB per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai