Byla AS-733-146/2015
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal S. L. (S. L.) skundą atsakovui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims V. G. ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūrai dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas S. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu (I t., b. l. 1–3), kuriame prašė panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus (toliau – ir NŽT Vilniaus miesto skyrius, atsakovas) 2013 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-722 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2011 m. spalio 10 d. sutikimo Nr. 49PSR-1427 „Dėl sutikimo naudotis valstybine žeme“ pripažinimo netekusiu galios“.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę bylą, 2014 m. liepos 8 d. sprendimu (I t., b. l. 175–179) pareiškėjo skundą tenkino ir panaikino NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymą Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-722.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens V. G. apeliacinį skundą, 2015 m. sausio 26 d. nutartimi (II t., b. l. 2–9) Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 8 d. sprendimą paliko nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą atmetė.

7Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. sausio 30 d. gautas pareiškėjo atstovės 2015 m. sausio 29 d. prašymas (II t., b. l. 12–13) priteisti pareiškėjui iš atsakovo 521,31 EUR (1800 Lt) dydžio atstovavimo išlaidas ir 28,96 EUR (100 Lt) sumokėto žyminio mokesčio. Prašyme paaiškinama, kad pareiškėjas advokatei už skundo surašymą sumokėjo 1500 Lt, o už atstovavimą dviejuose teismo posėdžiuose Vilniaus apygardos administraciniame teisme – 300 Lt.

8Atsakovas atsiliepimu (II t., b. l. 27–30) su pareiškėjo prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsakovo įsitikinimu, teismas, spręsdamas dėl priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, turėtų įvertinti ne tik tai, kad prašoma priteisti suma neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) nustatytų maksimalių dydžių, bet taip pat atsižvelgti ir į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus. Atsakovas atkreipė dėmesį į tai, kad pareiškėjo skundas teismui yra itin trumpas ir neinformatyvus, jame nėra atlikta platesnė teisės aktų ir teismų praktikos analizė, be to, byloje nagrinėtos aplinkybės nebuvo ypatingai sudėtingos ir nereikalavo specialių teisinių žinių. Pareiškėjas taip pat visiškai nepagrindė bylinėjimosi išlaidų, skirtų atlyginti advokatei už atstovavimą teisme, skaičiavimo tvarkos, nedetalizavo, kiek laiko truko posėdžiai byloje ir kodėl būtent tokia suma priteistina už atstovavimą teisme.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi (II t., b. l. 33–35) pareiškėjo S. L. (S. L.) prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas tenkino – t. y. priteisė pareiškėjui iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 550,28 EUR (1900 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

11Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1, 2, 6 dalių, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1, 2 dalių bei Rekomendacijų nuostatomis dėl išlaidų atlyginimo.

12Iš administracinės bylos teismas nustatė, kad galutinis teismo sprendimas pareiškėjo ir atsakovo teisiniame ginče priimtas pareiškėjo naudai. Už pareiškėjo paduotą skundą buvo sumokėtas 100 Lt dydžio žyminis mokestis (I t., b. l. 14). Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis ABTĮ 44 straipsnio 2 dalimi, teismas sprendė, kad pareiškėjui iš atsakovo priteistinos 100 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidos už sumokėtą žyminį mokestį.

13Taip pat teismas nustatė, kad 2013 m. birželio 14 d. pareiškėjas sudarė atstovavimo sutartį su advokate I. Panavaite (I t., b. l. 18), kuri atstovaujamojo vardu pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti, skundą, 2014 m. balandžio 16 d. buvo atvykusi į teismą susipažinti su byla ir atstovavo pareiškėjui dviejuose iš trijų teismo posėdžiuose – 2014 m. balandžio 24 d. ir 2014 m. birželio 18 d. Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, advokatė išrašė pareiškėjui Sąskaitą už teisines paslaugas IP Nr. 861-14, kurią S. L. tą pačią dieną apmokėjo (II t., b. l. 14, 15). Minėtoje sąskaitoje nurodytas teisinių paslaugų pobūdis (už skundo surašymą, atstovavimą S. L. administracinėje byloje Nr. I-897-789/2014 Vilniaus apygardos administraciniame teisme) ir suma (1800 Lt).

14Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teisinės paslaugos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pareiškėjui teiktos, kai galiojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ nuo 2013 m. sausio 1 d. patvirtinta 1000 Lt dydžio minimalioji mėnesinė alga (toliau – ir MMA).

15Rekomendacijų 9 punkte nustatyta, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Teismas nustatė, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme buvo surengti trys teismo posėdžiai, tačiau advokatė atstovavo pareiškėjui dviejuose iš trijų vykusiuose posėdžiuose – 2014 m. balandžio 24 d. (truko 33 min.) ir 2014 m. birželio 18 d. (truko 1 val. 11 min.). Minėtų 2014 m. balandžio 24 d. ir 2014 m. birželio 18 d. tesimo posėdžių bendra trukmė yra 1 val. 44 min. (I t., b. l. 144–146, 168–172). Teismas, atsižvelgęs į Rekomendacijų 8.18 punktą, kuriame nustatytas maksimalus 0,15 MMA dydis (150 Lt) už vieną atstovavimo valandą teisme, ir pagal Rekomendacijų 9 punktą suapvalintą teismo posėdžio trukmę (2 valandos), priėjo prie išvados, kad pareiškėjui priteistina jo prašoma 300 Lt dydžio suma už 2 valandas atstovavimo teismo posėdyje (0,15 x 1000 Lt (MMA) x 2 val.).

16Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priteisti iš atsakovo 1500 Lt už skundo surašymą teismas atsižvelgė į Rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.). Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, už skundą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 3000 Lt (3 x 1000 Lt (MMA)).

17Teismas pažymėjo, kad advokatė kartu su skundu pateikė teismui prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti (I t., b. l. 1–3), kurį teismas 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi (I t., b. l. 19–20) tenkino ir priėmė pareiškėjo skundą. Minėtas prašymas buvo būtinas siekiant, kad pareiškėjo skundas būtų priimtas nagrinėti. Teismas, atsižvelgęs į pateikto skundo (ir prašymo atnaujinti terminą) turinį, šių dokumentų apimtį, bylos sudėtingumą, sprendžiamų teisinių klausimų pobūdį, Rekomendacijose įtvirtintus principus, vadovaudamasis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijais, konstatavo, kad šiuo atveju už skundo surašymą prašoma priteisti suma (1500 Lt) yra pagrįsta, todėl priteistina pareiškėjui iš atsakovo.

18Įvertinęs tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas tenkino pareiškėjo prašymą ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo NŽT Vilniaus miesto skyriaus 550,28 EUR (100 Lt + 300 Lt + 1500 Lt = 1900 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

19III.

20Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyrius padavė atskirąjį skundą (II t., b. l. 38–41), kuriame prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – sumažinti pareiškėjui priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

21Atsakovo nuomone, teismas, priteisdamas pareiškėjui 1500 Lt už skundo kartu su prašymu atnaujinti terminą surašymą, patenkino daugiau reikalavimų, negu to prašė pareiškėjas, t. y. teismas išėjo už pateikto prašymo ribų, todėl nutartis keistina. Teismo priteista 1500 Lt suma už skundo (ir prašymo atnaujinti terminą) surašymą, nors ir neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, yra nepagrįstai didelė ir neatitinka protingumo principo, nes skundo apimtis sudaro vos 3 puslapius, taip pat jame nėra atlikta platesnė teisės aktų ir teismų praktikos analizė, apsiribota tik faktinių aplinkybių išdėstymu. Taigi minėto skundo surašymas, atsakovo manymu, iš pareiškėjo atstovės nereikalavo nei specialų teisinių žinių, nei didesnių laiko sąnaudų.

22Atsakovas taip pat tvirtina, kad teismas turėjo vertinti Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus ne tik pasisakydamas dėl atlyginimo už procesinio dokumento surašymą, bet taip pat ir nustatydamas tinkamą atlyginimo dydį už advokatės dalyvavimą teismo posėdžiuose, tai yra teismas turėjo pagrįsti, kodėl priteisė pareiškėjo naudai maksimalią sumą už advokato atstovavimą teisme. Atsakovo teigimu, byla nebuvo sudėtinga, bylos medžiaga negausi. Be to, advokatė pati surašė skundą, todėl nėra pagrindo manyti, kad ji turėjo skirti daugiau laiko specialiam pasiruošimui teisminiam bylos nagrinėjimui. Pareiškėjo atstovės advokatės kontora yra registruota Vilniuje, todėl ji neturėjo vykti į kitą vietovę, nei yra jos registruota darbo vieta. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas mano, kad teismas nepagrįstai priteisė pareiškėjui Rekomendacijų 8.18 punkte numatytą maksimalią sumą už atstovavimą teismo posėdžio metu.

23Pareiškėjas S. L. atsiliepimu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį palikti nepakeistą, o atsakovo atskirąjį skundą atmesti.

24Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad jo turėtos atstovavimo išlaidos neviršija Rekomendacijose nurodytų rekomenduojamų priteisti užmokesčio už advokato teikiamas teisines paslaugas maksimalių dydžių, skundo surašymo vertė yra lygi pusei rekomenduojamos ieškinio ar apeliacinio skundo surašymo vertės, todėl vien ši aplinkybė rodo, jog pareiškėjo prašomos priteisti išlaidų teisiniai pagalbai dydžiai yra protingi ir pagrįsti. Pareiškėjas taip pat pažymi, jog tam, kad suvoktų, dėl kokios priežasties ir kokių teisės aktų reikalavimus vykdant ar priešingai, juos pažeidžiant, buvo priimtas ginčijamas NŽT Vilniaus miesto skyriaus 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 49VĮ-(14.49.2.)-722, pareiškėjo atstovei teko nagrinėti daugelį teisės aktų tikslu ne tik kvalifikuoti tarp pareiškėjo ir atsakovo susiklosčiusius teisinius santykius, bet ir nustatyti aplinkybes, kurių pagrindu bei kokių teisės aktų reikalavimus vykdydamas veikė atsakovas. Nors buvo atliktas didelės apimties darbas rengiant skundą, paties skundo apimtis nebuvo didelė, nes šioje stadijoje buvo visiškai akivaizdu, jog tiksliai įvertinti bylos aplinkybes, aiškiai kvalifikuoti teisinį santykį bus įmanoma tik padavus skundą teismui ir teismui išreikalavus iš atsakovo visą su ginčijamo įsakymo priėmimu susijusią medžiagą. Pareiškėjo atstovė ne tik aktyviai dalyvavo teismo posėdžiuose teikdama prašymus, išsakydama argumentus, oponuodama kitų proceso dalyvių argumentams, užduodama klausimus, tačiau taip pat vyko į teismą susipažinti su bylos nagrinėjimo metu papildomai pateikta (išreikalauta) medžiaga, kurios dalimi tapo ir nemažos apimties su V. G. sietina administracinio teisės pažeidimo byla, rengėsi bylos nagrinėjimui teisme, studijavo teisės aktus, teismų praktiką ir pan. Šios aplinkybės reiškia, kad pareiškėjo atstovė nemažai laiko ir pastangų skyrė tinkamam pareiškėjo interesų atstovavimui, o šių paslaugų vertė yra adekvati pareiškėjo turėtoms išlaidoms advokatės suteiktai teisinei pagalbai apmokėti.

25Teisėjų kolegija

konstatuoja:

26IV.

27Atsakovas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Šia nutartimi teismas visiškai patenkino pareiškėjo prašymą atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 550,28 EUR (1900 Lt) bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Vilniaus apygardos administraciniame teisme, t. y.: 1500 Lt už skundo surašymą, 300 Lt už advokatės atstovavimą dviejuose teismo posėdžiuose (vykusiuose 2014 m. balandžio 24 d. ir 2014 m. birželio 18 d.) ir 100 Lt sumokėtą žyminį mokestį.

28Nei atsakovas savo atskirajame skunde, nei pareiškėjas atsiliepime į atskirąjį skundą neginčija paties bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjo naudai fakto, taip pat pirmosios instancijos teismo pateiktų bylinėjimosi išlaidų faktinių skaičiavimų. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, susipažinusi su administracinės bylos medžiaga, sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad minėtos teisinės paslaugos buvo iš tiesų suteiktos pareiškėjui, ir kad pareiškėjas realiai patyrė pirmiau nurodytas bylinėjimosi išlaidas. Kolegija taip pat sprendžia, kad teismas, apskaičiuodamas išlaidų dydį, tinkamai taikė Rekomendacijų 8 ir 9 punktų nuostatas bei teisingai vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 patvirtintu 1000 Lt MMA dydžiu, galiojusiu nuo 2013 m. sausio 1 d. ir teisinių paslaugų teikimo metu. Todėl šioje nutartyje teisėjų kolegija nekartoja tų pačių argumentų dėl konkrečių bylinėjimosi išlaidų sumų apskaičiavimo.

29Nagrinėjamu atveju šalys iš esmės nesutaria dėl teismo priteistų pareiškėjui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidų dydžio. Atsakovo manymu, teismas nepagrįstai priteisė pareiškėjui maksimalią pagal Rekomendacijų nuostatas numatytą išlaidų sumą už pareiškėjo atstovės advokatės suteiktas teisines paslaugas – skundo surašymą ir atstovavimą teismo posėdžiuose, neįvertino Rekomendacijų 2 punkte nustatytų kriterijų, tuo tarpu pareiškėjas mano, kad jo atstovė skyrė nemažai laiko ir pastangų tinkamam pareiškėjo interesų atstovavimui, todėl priteistas bylinėjimosi išlaidų dydis yra protingas ir pagrįstas.

30Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą administracinių teismų praktiką, tokios advokato (advokato padėjėjo) suteiktos teisinės paslaugos kaip susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, susipažinimas su (procesiniais) dokumentais, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas ir pan. laikytinos sudėtine platesnės apimties (turinio) teisinių paslaugų, tokių kaip skundo (apeliacinio skundo) parengimas ar atstovavimas teismo posėdyje, dalimi, todėl patirtos išlaidos už minėtas pavienes paslaugas traktuojamos kaip išlaidos už atitinkamą teisinę paslaugą, pavyzdžiui, skundo (apeliacinio skundo) parengimą ar atstovavimą teismo posėdyje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-946/2011, 2012 m. sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-19/2012, 2012 m. birželio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1245-/2012, kt.). Atsižvelgus į tai, akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju tiek šalių akcentuojama prašymo atnaujinti terminą parengimo paslauga, tiek advokatės specialaus pasiruošimo teisminiam bylos nagrinėjimui paslauga yra tiesiogiai susijusios ir vertintinos kaip sudėtinė atitinkamai Rekomendacijų 8.2 ir 8.18 punktuose numatytų skundo surašymo ir atstovavimo teisme teisinių paslaugų dalis. Be to, pastebėtina, kad pareiškėjo į bylą pateiktoje Sąskaitoje už teisines paslaugas IP Nr. 861-14 (II t., b. l. 15) nurodytas teisinių paslaugų pobūdis (už skundo surašymą, atstovavimą pareiškėjui administracinėje byloje Vilniaus apygardos administraciniame teisme) atitinka Rekomendacijų 8.2 ir 8.18 punktų nuostatas.

31Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalių nuostatomis, kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, įskaitant pareiškėjo patirtas atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

32Vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: 2.1. bylos sudėtingumą; 2.2. teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; 2.3. ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; 2.4. būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; 2.5. turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); 2.6. teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; 2.7. sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; 2.8. kitas svarbias aplinkybes. Rekomendacijų 11 punkte nustatyta, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

33Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytu teisiniu reguliavimu, iš dalies sutikdama su atsakovo atskirojo skundo argumentais, kad išnagrinėta administracinė byla nebuvo labai sudėtinga faktiniu ir teisiniu aspektais, todėl neturėjo pareikalauti iš pareiškėjo atstovės specialių teisinių žinių bei didesnių darbo ir laiko sąnaudų, bylos dokumentinė medžiaga negausi, pareiškėjo skundas, paduotas pirmosios instancijos teismui, yra nedidelės apimties ir jame nėra pateikta išsamesnė teisės aktų ir teismų praktikos analizė, įvertinusi advokatės teiktų pareiškėjui teisinių paslaugų pastovumą, tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo posėdžiai vyko toje pačioje vietovėje (Vilniaus mieste), kur yra registruota ir advokatės darbo vieta, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, sprendžia, kad tikrinamu atveju yra pakankamas pagrindas sumažinti pareiškėjui priteistiną atstovavimo išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, sumą.

34Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis iš dalies keistina, sumažinant pareiškėjui iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus priteistų su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimo dydį nuo 550,28 EUR iki 400 EUR.

35Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

36Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

37Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį iš dalies. Priteisti pareiškėjui S. L. (S. L.) iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriaus 400 EUR (keturis šimtus eurų) su bylos nagrinėjimu pirmosios instancijos teisme susijusių išlaidų atlyginimą.

38Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas S. L. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Vilniaus... 5. Vilniaus apygardos administracinis teismas, išnagrinėjęs administracinę... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, apeliacine tvarka... 7. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. sausio 30 d. gautas... 8. Atsakovas atsiliepimu (II t., b. l. 27–30) su pareiškėjo prašymu nesutiko... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartimi (II t.,... 11. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 12. Iš administracinės bylos teismas nustatė, kad galutinis teismo sprendimas... 13. Taip pat teismas nustatė, kad 2013 m. birželio 14 d. pareiškėjas sudarė... 14. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad teisinės paslaugos nagrinėjant... 15. Rekomendacijų 9 punkte nustatyta, kad atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo... 16. Spręsdamas dėl pareiškėjo prašymo priteisti iš atsakovo 1500 Lt už... 17. Teismas pažymėjo, kad advokatė kartu su skundu pateikė teismui prašymą... 18. Įvertinęs tai, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismas tenkino... 19. III.... 20. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 21. Atsakovo nuomone, teismas, priteisdamas pareiškėjui 1500 Lt už skundo kartu... 22. Atsakovas taip pat tvirtina, kad teismas turėjo vertinti Rekomendacijų 2... 23. Pareiškėjas S. L. atsiliepimu prašo Vilniaus apygardos administracinio... 24. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į tai, kad jo turėtos atstovavimo išlaidos... 25. Teisėjų kolegija... 26. IV.... 27. Atsakovas atskiruoju skundu ginčija Vilniaus apygardos administracinio teismo... 28. Nei atsakovas savo atskirajame skunde, nei pareiškėjas atsiliepime į... 29. Nagrinėjamu atveju šalys iš esmės nesutaria dėl teismo priteistų... 30. Visų pirma, pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 31. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 1, 2, 6 dalių nuostatomis, kai sprendimas... 32. Vadovaujantis Rekomendacijų 2 punktu, nustatant priteistino užmokesčio už... 33. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytu teisiniu reguliavimu, iš dalies... 34. Remiantis išdėstytais argumentais, skundžiama Vilniaus apygardos... 35. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 36. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 37. Pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartį... 38. Nutartis neskundžiama....