Byla A-3223-858/2018
Dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjų E. R. ir A. R. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas), Mildos Vainienės (pranešėja) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. R. ir A. R. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo, nagrinėjant administracinę bylą pagal pareiškėjų E. R. ir A. R. skundą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto skyriui dėl įsakymų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai E. R. ir A. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Tarnyba, NŽT) Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2016 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 49VĮ-8-(14.49.2.), Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus 2016 m. sausio 7 d. raštą Nr. 49SJ-7-(14.49.105.) (toliau – ir Raštas), Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2016 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 49VĮ-147-(14.49.2.) bei įpareigoti atsakovus priimti sprendimą atkurti nuosavybės teises pareiškėjams į R. R. ir M. R. Vilniaus mieste ( - ) turėtą 0,1260 ha ploto žemę, grąžinant ją natūra.

6Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Tarnybos Vilniaus miesto skyrius atsiliepime į pareiškėjų skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino iš dalies ir panaikino Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjo 2016 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 49VĮ-8-(14.49.2.), Tarnybos 2016 m. sausio 7 d. raštą Nr. 49SJ-7-(14.49.105), Tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjos 2016 m. vasario 10 d. įsakymą Nr. 49VĮ-147-(14.49.2.), o kitą pareiškėjų skundo dalį atmetė.

8Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos apeliaciniame skunde prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimo dalį, kuria buvo tenkintas pareiškėjų reikalavimas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – pareiškėjų reikalavimus atmesti kaip nepagrįstus, o likusią teismo sprendimo dalį palikti nepakeistą.

9Pareiškėjai E. R. ir A. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovo Tarnybos apeliacinį skundą atmetė ir Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimą paliko nepakeistą.

11II.

12Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 19 d. gautas pareiškėjų E. R. ir A. R. prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo.

13Pareiškėjai prašo priteisti iš atsakovo Tarnybos pareiškėjo A. R. naudai apeliacinės instancijos teisme turėtas bylos nagrinėjimo išlaidas, t. y. 950 Eur išlaidas advokato pagalbai apmokėti.

14Pareiškėjai nurodo, kad jų advokatui A. Ž. buvo sumokėta: 304 Eur už susipažinimą su visa bylos medžiaga ir jos detalią analizę; 190 Eur už aktualių teisės aktų bei teismų praktikos detalią analizę; 114 Eur už teisinių konsultacijų pareiškėjams suteikimą; 190 Eur už pasirengimą 2018 m. kovo 15 d. teismo posėdžiui; 152 Eur už dalyvavimą 2018 m. kovo 15 d. teismo posėdyje. Visų šių išlaidų apmokėjimo pareigą prisiėmė A. R., kurias jo vardu apmokėjo V. C. (V. C.).

15Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Tarnybos Vilniaus miesto skyrius atsiliepime į pareiškėjų prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo prašo sumažinti pareiškėjų prašyme nurodytą bylinėjimosi išlaidų sumą, kuri būtų priteista iš atsakovo.

16Atsakovai nesutinka su pareiškėjų prašyme nurodytu advokato išlaidų, ruošiantis teismo posėdžiui ir dalyvaujant teismo posėdyje priteisimu visa apimtimi, kadangi pareiškėjų atstovas iš esmės palaikė skunde, pateiktame pirmosios instancijos teismui, išdėstytus argumentus, be to, byloje pateiktų dokumentų apimtis nėra didelė. Atsakovai mano, kad pareiškėjai nepakankamai pagrindė bylinėjimosi išlaidas, nes išlaidos nėra detalizuotos.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18III.

19Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjų prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisimo pagrįstumas.

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 40 straipsnio 1 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, be kita ko, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti; atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (ABTĮ 40 str. 5 d.).

21Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tuo atveju, kai pirmojoje instancijoje pareiškėjo skundas tenkinamas iš dalies, o padavusių subjektų apeliacinis skundas dėl atitinkamos dalies atmetamas, pareiškėjo patirtos apeliaciniame procese išlaidos atmestų reikalavimų pirmosios instancijos teisme daliai nemažintinos, nes apeliacinės instancijos teismo nutartis laikytina kaip visiškai priimta pareiškėjo naudai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1325-1062/2017, 2017 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-3609-624/2017).

22Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjų E. R. ir A. R. naudai (atmetus atsakovo apeliacinį skundą), todėl jie turi teisę reikalauti atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

23Nagrinėjamu atveju pareiškėjų pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo siekiama, kad jiems būtų atlyginta 950 Eur išlaidų teisinėms paslaugoms apeliacinės instancijos teisme: 304 Eur už susipažinimą su visa bylos medžiaga ir jos detalią analizę; 190 Eur už aktualių teisės aktų bei teismų praktikos detalią analizę; 114 Eur už teisinių konsultacijų pareiškėjams suteikimą; 190 Eur už pasirengimą 2018 m. kovo 15 d. teismo posėdžiui; 152 Eur už dalyvavimą 2018 m. kovo 15 d. teismo posėdyje. Šias išlaidas patvirtina 2018 m. kovo 19 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 423 bei 2018 m. balandžio 12 d. mokėjimo nurodymas.

24Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai formuojamą administracinių teismų praktiką, tokios advokato (advokato padėjėjo) suteiktos teisinės paslaugos kaip susitikimas su klientu, teismų praktikos analizė, susipažinimas su (ginčo) dokumentais, teisinės konsultacijos ir teisinės pozicijos formavimas, teismo sprendimo gavimas laikytinos sudėtine platesnės apimties (turinio) teisinių paslaugų, tokių kaip, pvz., skundo (kito procesinio dokumento) parengimas, dalimi, todėl patirtos išlaidos už minėtas pavienes paslaugas traktuojamos kaip išlaidos už atitinkamą teisinę paslaugą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-733-146/2015, 2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-988-756/2015 ir kt.). Atsižvelgus į nurodytą teismų praktiką, akivaizdu, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjų prašyme dėl išlaidų atlyginimo nurodytos advokato A. Ž. teiktos teisinės paslaugos iš esmės yra atstovavimo teisme sudėtinės dalys.

25Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, negu yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teisinių paslaugų suteikimo pareiškėjams apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant šią administracinę bylą metu galiojusių Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatyta, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Atitinkamai pagal bylos duomenis teismo posėdis Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme vyko 2018 m. kovo 15 d., o vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje 2017 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 850,8 Eur. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimali rekomenduojama priteisti suma už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą, dalyvavimo derybose dėl taikos sutarties sudarymo valandą ar asmens atstovavimo ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose, jeigu tas pats ginčas vėliau tapo teisminiu, valandą yra 85,08 Eur (0,1 x 850,8 Eur). 2018 m. kovo 19 d. sąskaitoje už teisines paslaugas Nr. 423 nurodyta advokato A. Ž. teiktų teisinių paslaugų trukmė – 12 val. 30 min. (II t., b. l. 76). Taigi šiuo atveju maksimali priteistina suma už teisines paslaugas, susijusias su atstovavimu teismo posėdyje ir pasiruošimu jam pagal Rekomendacijų 8.19 punktą yra 1 063,5 Eur (12,5 x 85,08 Eur). Pareiškėjų prašoma priteisti suma (950 Eur) neviršija Rekomendacijose nustatyto užmokesčio už advokato teikiamą pagalbą dydžio. Tačiau atsižvelgiant į ginčo pobūdį, taip pat į tai, kad pats teismo posėdis 2018 m. kovo 15 d. truko 1 val. 24 min. (II t., b. l. 36–40), pareiškėjams priteistina suma mažintina iki 700 Eur, kuri priteistina lygiomis dalimis abiem pareiškėjams (700 Eur / 2). Papildomai pažymėtina, kad nors byloje atsakovais yra Tarnyba ir Tarnybos Vilniaus miesto skyrius, tačiau Tarnybos Vilniaus miesto skyrius yra Tarnybos struktūrinis padalinys. Atsižvelgiant į tai, teismo išlaidos šiuo atveju priteisiamos tik iš Tarnybos.

26Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi į Rekomendacijose įtvirtintus kriterijus, sprendžia, kad šiuo atveju pareiškėjams iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteistina 700 Eur išlaidų už advokato teisines paslaugas, teiktas apeliacinės instancijos teisme.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

28Pareiškėjų E. R. ir A. R. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo tenkinti iš dalies.

29Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjams E. R. ir A. R. po 350 Eur (tris šimtus penkiasdešimt eurų) teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

30Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. R. ir... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai E. R. ir A. R. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi į... 6. Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. lapkričio 21 d. sprendimu... 8. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Pareiškėjai E. R. ir A. R. atsiliepime į apeliacinį skundą prašė jį... 10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. balandžio 4 d. nutartimi... 11. II.... 12. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2018 m. balandžio 19 d. gautas... 13. Pareiškėjai prašo priteisti iš atsakovo Tarnybos pareiškėjo A. R. naudai... 14. Pareiškėjai nurodo, kad jų advokatui A. Ž. buvo sumokėta: 304 Eur už... 15. Atsakovai Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir... 16. Atsakovai nesutinka su pareiškėjų prašyme nurodytu advokato išlaidų,... 17. Teisėjų kolegija... 18. III.... 19. Nagrinėjamos bylos dalykas – pareiškėjų prašymo dėl bylinėjimosi... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tuo atveju,... 22. Nagrinėjamu atveju galutinis sprendimas priimtas pareiškėjų E. R. ir A. R.... 23. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų pateiktu prašymu dėl bylinėjimosi... 24. Pažymėtina, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuosekliai... 25. Remiantis CPK 98 straipsnio 2 dalies nuostatomis, šalies išlaidos, susijusios... 26. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgusi... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41... 28. Pareiškėjų E. R. ir A. R. prašymą dėl teismo išlaidų, patirtų... 29. Priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Nutartis neskundžiama....