Byla e2A-1289-881/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vilijos Mikuckienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vaclovo Pauliko ir Jūros Marijos Strumskienės,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-6639-235/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „PTP valda“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

 1. Ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „PTP valda“ 1 568,43 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 90,32 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad teikia namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas name (( - ), Vilniuje), kuriame atsakovei nuosavybės teise priklausė negyvenamosios patalpos ir bendrosios dalinės nuosavybės teise namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovė privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Kiekvieną mėnesį atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto adresu buvo pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Mokėjimo pranešimuose nurodytos sumos turėjo būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo priskaičiuoti mokesčiai, paskutinės dienos. Atsakovės įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. rugpjūčio mėn. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas, tenkantis atsakovei nuosavybės teise priklausančiai patalpai, yra 1 568,43 Eur. Atsakovei ne kartą jai nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų patalpų adresu buvo pateikti pranešimai įvykdyti prievolę – atsiskaityti su ieškove už namo priežiūrą ir komunalines paslaugas, tačiau atsakovė iki šios dienos prievolės atsiskaityti už suteiktas paslaugas neįvykdė.
 2. Atsakovė UAB „PTP valda“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad neginčija pareigos apmokėti komunalinius mokesčius, rinkliavas bei kitas įmokas, susijusias su pastato administravimu bei eksploatavimu, tačiau ieškovė neturi piktnaudžiauti savo kaip daugiabučio namo administratoriaus, paskirto administraciniu aktu, statusu. Buhalterinės apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. Įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų (energijos, dujų, ryšių, nuomos ir kitų) teikimo pagal sutartis arba paslaugų, įgytų naudojantis telekomunikacijų įranga, praėjusio laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis negu vienas mėnuo, apskaitos dokumentai išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) paslaugos gavėjui ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 dienos. Ūkine veikla nesiverčiantiems fiziniams asmenims Vyriausybės nustatyta tvarka gali būti išrašomi ir pateikiami (išsiunčiami) ne ilgesnio kaip dviejų mėnesių laikotarpio nuolatinių ir ilgalaikių paslaugų teikimo apskaitos dokumentai. Remdamasi tuo, atsakovė laikėsi pozicijos, kad prievolė apmokėti atsiranda nuo sąskaitos pateikimo ūkinės operacijos ir ūkinio įvykio metu arba jiems iš karto pasibaigus ar įvykus. Todėl, anot atsakovės, visiškai nepagrįstas ir neteisėtas ieškovės reikalavimas priteisti skolą už tariamai atliktas paslaugas prieš daugiau nei nuo 9 iki 3 metų, juolab kad ieškovė nepateikė nei atsakovei pateiktų sąskaitų, nei jokių įrodymų, kad šios paslaugos buvo suteiktos. Dėl šių priežasčių tokios sąskaitos nebuvo įtrauktos ir į UAB „PTP valda“ buhalterinę apskaitą. Atsakovės nuomone, ji neprivalo mokėti ieškovės reikalaujamos sumos, nes ieškovė nepagrindė ir tokių mokesčių būtinybės, nepateikė informacijos ir detalių skaičiavimų. Be to, ieškovė praleido CK 1.125 straipsnio 9 dalyje numatytą sutrumpintą penkerių metų ieškinio senaties terminą ieškiniui pareikšti, o tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti.
 3. Teismo posėdžio metu atsakovė paaiškino, kad su UAB „Šnipiškių ūkis“ (buvęs UAB „Žirmūnų būstas“ pavadinimas) buvo žodžiu susitarusi, kad nemokės mokesčių, kadangi atsakovei priklausė negyvenamos patalpos palėpėje, ir visi mokesčiai bus paskirstomi tarp gyventojų.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Teismas nurodė, kad atsakovė, ginčydama savo pareigą mokėti susidariusią skolą ieškovei žodiniu susitarimu su UAB „Šnipiškių būstas“, įrodymų, kurie patvirtintų tokį susitarimą, teismui nepateikė.
 3. Vertindamas atsakovės poziciją, kad ieškovės siųstų sąskaitą atsakovė negavo, nes jos nebuvo įtrauktos į UAB „PTP valda“ buhalterinę apskaitą, teismas pastebėjo, kad ieškovės pateiktose sąskaitose atsakovės adresas nurodytas ( - ), Vilnius, o tai, remiantis VĮ „Registrų centras“ išrašu, yra atsakovės UAB „PTP valda“ registruotas buveinės adresas, kuriame UAB „PTP valda“ registruota nuo 2006 m. liepos 27 d. Atsakovė bylos negarinėjimo metu nenurodė galimų sąskaitų negavimo priežasčių ir neginčijo nurodyto adreso.
 4. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad ieškovė pagrįstai pareiškė reikalavimą dėl 1 568,43 Eur įsiskolinimo priteisimo.
 5. Tačiau teismas taip pat sprendė, kad tuo atveju, kai mokesčiai už bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas turi būti mokami periodiškai, t. y. už tam tikrą pasikartojantį laikotarpį, jie atitinka periodinių išmokų, įtvirtintų Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje požymius: patalpų savininko pareiga mokėti mokesčius už administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas ir atitinkama nuomotojo reikalavimo teisė atsiranda periodiškai tam tikrais šalių sutartyje nustatytais pasikartojančiais intervalais. Todėl, anot teismo, reikalavimams dėl periodiškai mokamų mokesčių už administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas turi būti taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje.
 6. Taigi teismas ieškinį atmetė tuo pagrindu, kad ieškovė teisminės gynybos kreipėsi praleidusi įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8

 1. Ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismo nurodytas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje numatytas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas yra taikomas tik reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Tuo tarpu įmokos už komunalines paslaugas, priešingai nei konstatuota teismo sprendime, nėra priskiriamos prie CK nurodytų kitokių periodinių išmokų išieškojimo.
  2. Vien aplinkybė, kad butų ir kitų patalpų savininkas mokesčius už bendro naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas turi sumokėti kas mėnesį (jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitokia tvarka), negali būti pagrindas ieškovės ieškinį kvalifikuoti kaip ieškinį dėl periodinių išmokų išieškojimo CK 1.125 straipsnio 9 dalies prasme.
  3. CK 1.125 straipsnio 9 dalyje vartojama sąvoka „periodinė“, vertinant ją CK nuostatų kontekste, sietina su skolininkui žinoma konkrečia pinigų suma, kurią jis turi mokėti kreditoriui tokią pačią periodiškai, o ne su skolininko tam tikrais terminais mokėtina suma, kuri kreditoriaus apskaičiuojama kiekvienu šiuo terminu atskirai, priklausomai nuo kreditoriaus įvykdytos prievolės skolininkui apimties, jos kainos ir t. t. Teismų praktikoje ginčuose dėl skolos už teikiamas daugiabučio namo administravimo, komunalines paslaugas taikomas bendrasis 10 metų ieškinio senaties terminas.
  4. Teismas, priimdamas sprendimą, neatsižvelgė į tai, kad periodinei išmokai pripažinti būtina konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir konkretų mokėjimo terminą. Tuo tarpu iš teisės normų neišplaukia, kad mokesčiai už ieškovės suteiktas paslaugas atitiktų šių kriterijų visumą. Mokesčiai už komunalines paslaugas nėra pastovūs, o mokesčių dydis priklauso nuo Vilniaus miesto savivaldybės nustatytų tarifų, remiantis teisės aktais atliekamų papildomų darbų, nuo metų laiko sezono, suvartotos energijos kiekio ir šilumos energijos tiekimo metu galiojančių mokesčių.
 2. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „PTP valda“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:
  1. Reikalavimams dėl periodiškai mokamų mokesčių už namo bendrosios nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas, nepriklausomai nuo to, kad jie kiekvieną mėnesį apskaičiuojami skirtingo dydžio, turi būti taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, nustatytas CK 1.125 straipsnio 9 dalyje.
  2. Ieškovės cituojamos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtos bylos ir nagrinėjamos bylos ratio decidendi nėra tapatūs ar net panašūs, todėl joje pateiktas išaiškinimas negali būti taikomas nagrinėjamoje byloje. Nurodomos Kauno apygardos teismo ir Vilniaus apygardos teismo nutartys taip pat negali būti laikomos precedentu šioje byloje, nes naujus precedentus pagal savo kompetenciją kuria Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Be to, nurodytose bylose teismai visiškai nesprendė sisteminio teisės aiškinimo būdo, t. y. CK 1.125 straipsnio 2 dalis turi būti taikoma kartu su CK 1.125 straipsnio 9 dalimi.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas tenkinamas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 1 ir 2 dalys, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
 2. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl reikalavimui priteisti skolą (mokesčius) už namo bendro naudojimo objektų administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas taikytino ieškinio senaties termino.
 3. Pirmosios instancijos teismas, sutikdamas su atsakovės nuomone, sprendė, kad nurodyto pobūdžio reikalavimams turi būti taikomas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas, numatytas Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 9 dalyje. Tuo tarpu ieškovė tvirtina, kad nagrinėjamu atveju taikytinas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas.
 4. CK 1.125 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Taigi šioje normoje išskiriamos palūkanos ir kitokios periodinės išmokos. Kaip yra nurodęs kasacinis teismas, kitokioms periodinėms išmokoms gali būti priskiriami reikalavimai iš prievolių, kurioms yra būdingi periodiškumo požymiai, reikalavimams, susijusiems su išlaikymo priteisimu periodinėmis išmokomis, žalos atlyginimu, kai yra atlyginama periodinėmis terminuotomis išmokomis ir panašiais atvejais, kai iš esmės siekiama užkirsti skolų susikaupimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-362/2013). Tam, kad tam tikras mokėjimas būtų pripažintas periodine išmoka CK 1.125 straipsnio 9 dalies prasme, būtina konstatuoti kriterijų visumą, t. y. mokesčio konkretų dydį ir mokėjimo konkretų terminą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2009).
 5. Kaip teisingai nurodo ieškovė, mokesčiai už namo bendro naudojimo objektų administravimą, eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas negali būti išreikšti konkrečia pinigų suma, nes jie kinta priklausomai nuo paslaugų tiekimo metu galiojančių mokesčių tarifų, metų laiko sezono, atliktų darbų ir pan. Taigi, nors pagal nustatytą teisinį reguliavimą, butų ir kitų patalpų savininkai šiuos mokesčius turi mokėti kas mėnesį, vien tai nėra pakankamas pagrindas kvalifikuoti juos periodinėmis išmokomis CK 1.125 straipsnio 9 dalies prasme, nes, kaip minėta, tam turi būti konstatuotas ne tik mokėjimo konkretus terminas, bet ir mokėjimo konkretus dydis.
 6. Dėl išdėstytų priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė ieškinio senaties terminus reglamentuojančias teisės normas, todėl nepagrįstai ieškinį atmetė tuo pagrindu, kad ieškinys pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovės pareikštam ieškinio reikalavimui yra taikomas bendrasis dešimties metų ieškinio senaties terminas, kuris, pagal bylos duomenis, nėra praleistas.
 7. Kadangi prieš atmesdamas ieškinį kaip paduotą praleidus ieškinio senaties terminą, pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ieškovės pareikštą ieškinio reikalavimą ir konstatavo jo materialųjį teisinį pagrįstumą, panaikinus skundžiamą teismo sprendimą, priimamas naujas sprendimas ieškinį tenkinti – priteisti ieškovei iš atsakovės 1 568,43 Eur skolos ir 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis) (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).
 8. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteisiama 35 Eur už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur išlaidų, susijusių su paieška Nekilnojamojo turto registre, ir 35 Eur už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.
 9. Ieškovės prašymas priteisti jai 54,45 Eur už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas ruošiant ieškinį, vadovaujantis šiuo klausimu suformuota teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; 2015 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), netenkinamas.
 10. Taip pat netenkinamas ieškovės prašymas priteisti jai 1,68 Eur už paiešką Gyventojų registro tarnybos duomenų bazėje, nes ieškovė neįrodė, kad nagrinėjamu atveju būtų naudojusis šiomis paslaugomis ir tai būtų buvę būtina (CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas, 178 straipsnis).

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 5 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovei UAB „Žirmūnų būstas“ (juridinio asmens kodas 121483222) iš atsakovės UAB „PTP valda“ (juridinio asmens kodas 300585717) 1 568,43 Eur skolos, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą 1 568,43 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. sausio 13 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35,87 Eur bylinėjimosi išlaidų.

15Priteisti ieškovei UAB „Žirmūnų būstas“ iš atsakovės UAB „PTP valda“ 35 Eur už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio.

16Sprendimas įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai