Byla 2A-1236/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas civilinėje byloje Nr. 2-1467-264/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Tomadas“ ieškinį atsakovui Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, dalyvaujant tretiesiems asmenims Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, uždarajai akcinei bendrovei „Šančių autoservisas“ ir Ko, uždarajai akcinei bendrovei „Altas Assistance“ dėl konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir įpareigojimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Tomadas“ teismo patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti negaliojančiais atsakovo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskrities VPK) vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo sąlygų 8.8, 25, 25.1, 25.2 punktus ir įpareigoti atsakovą nutraukti viešojo pirkimo procedūras.

6Byloje nustatyta, kad Kauno apskrities VPK 2010-08-30 paskelbė priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Kauno apskrityje supaprastintą atvirą konkursą (viešojo pirkimo Nr. 93854) pagal 2010-06-21 patvirtintas sąlygas (toliau – Konkursas). Konkursui pasiūlymus pateikė UAB „Šančių autoservisas“ ir Ko, UAB „Altas Assistance“, o ieškovas pasiūlymo nepateikė. Konkurso sąlygų 8.8 punkte apibūdindamas tiekėjų technines galimybes atsakovas, be kita ko, nurodė reikalavimus specialiosioms transporto priemonėms, kokius patvirtinančius dokumentus tiekėjai turi pateikti, o 25 punkte išvardyta, į kokius kriterijus turi būti atsižvelgta apskaičiuojant paslaugų kainą (25.1 p.), kaip bus vertinama tiekėjų bendra pasiūlyta kaina, atsižvelgiant į kainos sudėtines dalis (25.2 p.).

7Ieškovas teigė, kad Sąlygų 25.1, 25.2 punktuose nurodytas pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas yra neaiškus, abstraktus, suponuoja galimybę pasiūlyti neįprastai mažą kainą, pagrįsti ją, tačiau suteikia teisę Konkursą laimėjusiai organizacijai teikiant paslaugą kainą, kurios nebegalima keisti, reguliuoti savo nuožiūra, todėl ši sąlyga pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 str. 1, 2 d., 40 str.). Nurodė, jog pasiūlymo kaina turėtų būti apskaičiuojama pagal formules, o ne sudedant atvykimo, automobilio pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo išlaidas, nes perkančioji organizacija vertins pasiūlymus pagal mažiausios kainos kriterijų (Sąlygų 53 p.). Ieškovo nuomone, tai, jog Sąlygų 8.8 punkte nėra detalizuota, koks yra tinkamas hidraulinis kranas, skirtas transporto priemonei pakrauti ant vilkiko, neužtikrina pirkimo tikslų įgyvendinimo, netenkina viešojo intereso bei pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Tvirtino, kad tik standusis kėlimo mechanizmas gali užtikrinti galimybę saugiai užkelti eismo įvykiuose sugadintas transporto priemones ant vilkiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, įvertinęs Sąlygų 8.8 punktą, numatantį reikalavimus tiekėjų techninėms galimybėms, sistemiškai jį aiškindamas su Sąlygų 7.2-7.18 punktais, vadovaudamasis Valstybinių kelių Transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2008-12-02 įsakymu Nr. 2B-479 patvirtintų motorinių transporto priemonių ir jų puspriekabių kategorijų ir klasių konstrukcija reikalavimų“ 16.7, 18.9, 18.17 punktais, Vyriausybės 2001-11-27 nutarimu Nr.1426 patvirtinta transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo tvarka, Lietuvos policijos generalinio komisaro 2009-03-19 įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtintu transporto priemonių nuvežimo tvarkos apraše nustatyta tvarka, padarė išvadą, kad nuo transporto priemonės perdavimo nuvežti atsako paslaugos tiekėjas. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad Sąlygų 8.8 punktas turi būti aiškinamas kartu su Sąlygų 7.2-7.18 punktais, teismas sprendė, jog minimalūs techninio pajėgumo reikalavimai hidrauliniam kranui yra proporcingi viešojo pirkimo tikslui pasiekti. Teismas, įvertinęs tai, kad atsakovo organizuotas viešasis pirkimas yra susijęs su visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos užtikrinimu, tai, kad ieškovo ginčijami Sąlygų 25, 25.1, 25.2 punktai atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010-05-27 įsakymu patvirtintų tipinių transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 17, 25 punktus, sprendė, jog ieškovo argumentai dėl netinkamo (neaiškaus) kainos apskaičiavimo pagal minėtus punktus, yra nepagrįsti. Pažymėjo, kad ieškovas, kuris iki šiol teikė atsakovui minėtas paslaugas, iš esmės siekia sau palankių sąlygų. Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas neįrodė savo teisėto intereso dėl ginčo, nes nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog turėjo galimybes pasiūlyti atsakovui paslaugas šiame pirkime, todėl atmetė ieškinį ir CPK 5 straipsnio pagrindu.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Ieškovas UAB „Tomadas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinys būtų tenkintas. Nurodo, kad ginčijami Sąlygų punktai yra neaiškūs, abstraktūs, neproporcingi, suteikiantys neribotą diskrecijos teisę, todėl prieštarauja viešųjų pirkimų principams ir yra negalimi. Skundą grindžia tokiomis aplinkybėmis:

  1. Teismas paviršutiniškai įvertino situaciją, todėl be pagrindo nenustatė, jog Sąlygų 8.8 punkte nustatyti minimalūs techniniai reikalavimai hidrauliniam kranui pažeidžia viešojo pirkimo tikslus, neužtikrina visuomenės saugumo ir viešosios tvarkos. Tik toks hidraulinis kranas, kuris turi standų kėlimo mechanizmą yra stabilus, nepavojingas ir leidžia saugiai užkelti transporto priemonę ant vilkiko platformos. Jis ne vienerius metus dirba šį darbą, todėl gerai išmano jo specifiką ir žino, kad toks hidraulinis kranas yra būtinas. Tuo atveju, jei Konkursą laimėtų dalyvis, kuris neturi hidraulinio krano su standžiuoju kėlimo mechanizmu, bus neužtikrintas transporto priemonės nugabenimas iš tam tikrų vietų ir esant tam tikroms sąlygoms, pvz.: sniegas, pusnys, sudėtingos avarijos, automobilis su automatine pavarų dėže ir kt., todėl bus pažeistas viešasis interesas. Argumentus dėl hidraulinio krano su standžiuoju mechanizmu būtinybės grindžia VGTU transporto inžinerijos fakulteto automobilių transporto katedros vedėjo doc. S. P. atsakymais į paklausimą.
  2. Teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką, nes be pagrindo 2011 m. kovo 8 d. nutartimi netenkino jo prašymo skirti ekspertizę. Dėl to jis neteko galimybės įrodyti, kad yra būtinas kranas su standžiuoju kėlimo mechanizmu. Prašo skirti teismo ekspertizę, kad būtų galima atsakyti į šiuos klausimus: ar su hidrauliniu kranu, turinčiu lankstųjį kėlimo mechanizmą, galima saugiai, nepadarant automobiliui žalos ir/ar nesudarant sąlygų žalai atsirasti, pakelti ir transportuoti automobilį: 1. kai jis stovi ne didesniu nei 10 cm atstumu nuo kitų automobilių, esančių iš galo ir iš priekio; 2. kai automobilio dalis nesiekia žemės; 3. kai automobilis stovi su uždarytais langais ir yra su automatine pavarų dėže; 4. su kokiu kėlimo mechanizmu hidraulinis kranas minėtomis situacijomis gali saugiai, nepadarydamas žalos automobiliui ir/ar nesudarydamas sąlygų žalai atsirasti, pakelti ir transportuoti automobilį.
  3. Teismas be pagrindo pripažino, kad Sąlygų 25, 25.1, 25.2 punktai nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, nes esama kainos apskaičiavimo tvarka neapima viso pirkimo objekto, yra abstrakti ir neaiški. Jis siekia, kad kainos nustatymo sąlygos būtų apibrėžtos, o Konkurse dalyvaujančios įmonės neturėtų galimybės nustatyti per mažą kainą. Teigia, kad neįmanoma vienos nurodytos formulės pritaikyti visiems atvejams ir apskaičiuoti vienintelę kainą, esant skirtingoms transportavimo sąlygoms, sąnaudoms ir specifikoms. Dėl to tiekėjo pasiūlyta mažiausia kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta ir pirkimo sutartis nebus tinkamai bei laiku įvykdyta, o šios kainos nebebus galima keisti nei sudarant sutartį, nei ją vykdant. Dėl to teismo išvada, kad jis yra verslininkas, kuris iki šiol teikia atsakovui minėtas paslaugas ir siekia sau palankių sąlygų, yra nepagrįsta, o Sąlygų minėti punktai pažeidžia skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus. Šiuos argumentus grindžia aukščiau nurodytu doc. S. P. raštu.
  4. Teismo teiginys, kad jis neįrodė teisėto intereso dėl ginčo dalyko, t. y. nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog turėjo galimybes pasiūlyti savo paslaugas atsakovo organizuotame Konkurse, yra nepagrįstas, neištirtas ir nustatytas nesiremiant įrodymais, neatitinka ginčo esmės. Teismas šios kategorijos byloje privalėjo būti aktyvus, imtis protingų, teisėtų priemonių viešajam interesui apginti ir reikalauti, kad ieškovas pateiktų savo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, tačiau to nepadarė. Dėl to minėtos aplinkybės nebuvo visapusiškai ir objektyviai įvertintos, o teismas be pagrindo atmetė ieškinį ir CPK 5 straipsnio pagrindu. Šioms aplinkybėms pagrįsti su skundu pateikė įrodymus, patvirtinančius jo turtinę padėtį, vykdomą ūkinę veiklą.

12Atsakovas Kauno apskrities VPK atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepime teigiama:

131. Teismas teisingai nustatė, kad yra pakankami Sąlygų 8.8 punkte nurodyti reikalavimai specialiosioms transporto priemonėms, kuriomis gali būti nuvežamos, pervežamos transporto priemonės, o papildomų specialių reikalavimų nustatymas dirbtinai ribotų konkurenciją bei pažeistų viešųjų pirkimų pricipus.

142. Teismas jau sprendė klausimą dėl ekspertizės skyrimo šioje byloje, todėl pakartotinai jį svarstyti nėra pagrindo. Juo labiau, kad ne atsakovas sprendžia, kokiomis priemonėmis nuvežamos, pervežamos transporto priemonės.

153. Teismas teisingai sprendė, kad Sąlygos dėl paslaugų kainos yra aiškios, suprantamos ir atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010-05-27 įsakymu patvirtintų tipinių transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, jų saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygas. Perkančioji organizacija pati sprendžia, ar tiekėjo siūloma kaina yra nėra nepagrįstai maža, o vien tik neįprastai mažai kaina nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti (VPĮ 40 str.).

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, t. y. priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus. Teisėjų kolegija, remdamasi bylos medžiaga, sprendžia, kad teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias nagrinėjamam ginčui, tinkamai išaiškino teisės normas ir, atmesdamas ieškovo UAB „Tomadas“ ieškinį atsakovui Kauno apskrities VPK dėl vykdomo supaprastinto atviro konkurso dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo sąlygų pripažinimo negaliojančiomis, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas privalo patikrinti tiek faktinį, tiek teisinį apeliacinio skundo pagrindą, o taip pat absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus. Absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė, todėl bylą nagrinėja neperžengdama skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 2 d.).

18Byloje nustatyta, kad tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo 2010-08-30 paskelbto supaprastinto atviro konkurso (viešojo pirkimo Nr. 93854), kurio objektas – priverstinis transporto priemonių nuvežimas, pervežimas ir saugojimas Kauno apskrityje, Sąlygų 8.8 (tiekėjo techninės galimybės), 25 (25.1, 25.2) (kainos nustatymo) punktų atitikimo viešojo pirkimo tikslams, proporcingumo, skaidrumo, lygiateisiškumo principams. Teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė.

19Dėl Konkurso sąlygų 8. 8 punkto

20Šiame apelianto ginčijamame Sąlygų 8.8 punkte, nustatančiame technines specifikacijas, įtvirtinta, kad tiekėjas privalo disponuoti pakankamu specialiųjų priemonių (vilkikų) kiekiu – ne mažiau kaip 7 (ne mažiau kaip po vieną kiekvienoje Kauno apskrities savivaldybėje), iš jų ne mažiau kaip 2 su hidrauline įranga (kranu), skirta transporto priemonei pakrauti. Kaip seka iš ieškininio pareiškimo rezoliucinės dalies, apeliantas prašė panaikinti visą Sąlygų punktą, tačiau apeliaciniame skunde pateikiami argumentai, kuriais iš esmės nesutinkama tik su antrąja šios sąlygos dalimi. Dėl to teisėjų kolegija šią apeliacinę bylą nagrinėja vadovaudamasi skundo ribomis (CPK 320 str. 1 d.).

21Apeliantas tvirtina, kad minėta sąlyga privalo būti panaikinta, nes yra neproporcinga viešojo pirkimo tikslui pasiekti, t. y. sąlygoje, nustatančioje minimalius techninius reikalavimus, privalo būti konkrečiai įvardyta, jog bent vienas hidraulinis kranas turi būti su standžiuoju kėlimo mechanizmu, nes, priešingu atveju, nebus užtikrintas saugus transporto priemonės pakrovimas į vilkiką, vartotojams nebus pasiūlytos saugios transportavimo paslaugos už minimalią kainą. Taigi apeliantas iš esmės teigia, kad minėti Sąlygų minimalūs reikalavimai tiekėjui yra nepakankami.

22Kaip yra žinoma, VPĮ 25 straipsnyje nustatyti pagrindiniai reikalavimai, į kuriuos turi atsižvelgti perkančioji organizacija, sudarydama techninę specifikaciją, t. y. techniniai reikalavimai turintys užtikrinti konkurenciją, nediskriminuoti tiekėjų. Tuo pačiu perkančioji organizacija turi pasiekti ir pirkimų tikslą – sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.).

23Nagrinėjamu atveju atsakovas siekia įsigyti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Kauno apskrityje paslaugą. Kokybišką ir saugų transporto priemonės nuvežimą, pervežimą ir saugojimą paslaugos teikėjas privalo užtikrinti 24 val. per parą (Sąlygų 7, 7.2, 7.6-7.18 p.). Be to, Sąlygų 7.3 punkte yra aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kad šiai paslaugai skirtos specialios transporto priemonės turi turėti: hidraulinius įrenginius (kranus, gerves), skirtus saugiai užkelti vežamą transporto priemonę ant vilkiko platformos, ištraukti už kelio ribų esančią transporto priemonę ant kelio ir užvilkti ją ant vilkiko platformos, turėti galimybes vežti (vilkti), užkelti (užvilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat ir turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų, eismo įvykiuose sugadintas (sudaužytas) priemones (jų papildomai nepažeidžiant).

24Dėl to teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymą perkančiajai organizacijai pagal Sąlygų 8.8 punktą, turi įvertinti savo galimybes, kompetenciją teikti perkamas paslaugas visų Sąlygų kontekste. Pažymėtina, kad pačioje ginčijamoje sąlygoje nėra nurodytas nei lankstusis, nei standusis hidraulinis kranas, o tik bendrasis reikalavimas turėti vilkikus su tokiu mechanizmu. Ieškovo apeliacinės instancijos teismui pateikti VGTU transporto inžinerijos fakulteto automobilių transporto katedros vedėjo doc. S. P. atsakymai į apelianto klausimus, susijusius su užrakinto (išjungtu varikliu) automobilio su automatine pavarų dėže arba su mechanine pavarų dėže, kuris stovi su įjungta pavara arba su įjungtu stovėjimo stabdžiu, vilkimo, krovimo ant techninės pagalbos vilkiko platformos, ar esant intensyvaus parkavimo zonoje, naudojant hidraulinį kraną su standžiuoju ar lanksčiuoju kėlimo mechanizmu, nepaneigia ginčijamos Sąlygos atitikties VPĮ 25 straipsnio techninei specifikacijai keliamiems reikalavimams. Kaip jau paminėta, Konkursą laimėjęs asmuo privalės užtikrinti, kad teikiamos paslaugos būtų vykdomos saugiai, kad nebūtų daroma papildoma žala transporto priemonėms (Sąlygų 7.3 p.). Toks aiškinimas dėl paslaugos teikėjo atsakomybės už saugų transporto priemonių nuvežimą, kaip teisingai nurodė teismas, atitinka ir Vyriausybės 2001-11-27 nutarimu Nr.1426 patvirtintą tvarką dėl transporto priemonių priverstinio nuvežimo ir važiuoklės užblokavimo bei Lietuvos policijos Generalinio komisaro 2009-03-19 įsakymu Nr. 5-V-200 patvirtintą tvarką dėl transporto priemonių nuvežimo. Iš tiesų aukščiau nurodytame doc. S. P. rašte yra konstatuota, kad hidraulinio krano su standžiuoju mechanizmu panaudojimas, esant tam tikroms ieškovo nurodytoms sąlygoms (pusnys, sniegas, sudėtingos avarijos, automobilis su automatine pavarų dėže, dalis automobilio pakibę ore ir kt.), galėtų būti saugesnis, tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamas Konkursas yra organizuotas ne dėl specifinių paslaugų pirkimo: pavyzdžiui, nuvežimo, esant ypatingoms meteorologinėms sąlygoms, ektraordinariems, tai yra neeiliniams, eismo įvykiams ar pan. (CPK 185 str.).

25Dėl to teismas teisingai nurodė, jog, priešingai nei teigia apeliantas, konkurencija galėtų būti apribota tuo atveju, jei būtų nustatyti pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atimtų galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ginčijama sąlyga užtikrina lygias sąlygas dalyvauti pirkimo procedūrose visiems tiekėjams, gebantiems įvykdyti sutartį (VPĮ 3, 24, 25 str.).

26Atsižvelgdama į tai, o taip pat į perkamų paslaugų specifiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, priešingai nei teigia apeliantas, atsakovo pirkimo objektui Sąlygų 8.8 punkte nustatyti techniniai reikalavimai hidrauliniam mechanizmui, yra tokie, kurie užtikrina, kad paslauga atitiktų teisės aktų patvirtintas saugumo gaires. Dėl to teismas teisingai sprendė, kad ginčijama 8.8 punkto formuluotė turi būti aiškinama kartu su Sąlygų 7.3 punkte įvardytomis bendrosiomis nuostatomis, kuriose nurodyti principiniai reikalavimai specialiosioms transporto priemonėms, todėl nėra pagrindo spręsti, jog būtini papildomi apribojimai.

27Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad atsakovo paskelbtas pirkimas (beje, kaip ir kiekvienas viešasis pirkimas) yra susijęs su viešuoju interesu ir neabejotina šio pirkimo viešoji nauda, tačiau, kaip teisingai nurodė teismas, apeliantas neįrodė priežasčių ir aplinkybių, kurios pateisintų, jo žodžiais tariant, būtino Sąlygų kvalifikacinių reikalavimų didesnio suvaržymo, t. y. kad šio viešojo pirkimo tikslai negali būti pasiekti Sąlygose nustatytomis priemonėmis (VPĮ 3 str. 2 d., 32 str., CPK 185 str.).

28Dėl teismo ekspertizės skyrimo

29Apeliantas tvirtinta, kad teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles 2011-03-05 nutartimi netenkindamas jo prašymo skirti šioje byloje teismo ekspertizę, siekiant išsiaiškinti, ar įmanoma saugiai ir kokybiškai transportuoti automobilius neturint hidraulinio krano su standžiu kėlimo mechanizmu. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apelianto argumentus, kaip teisiškai nepagrįstus.

30Kaip yra žinoma, pagal CPK 212 straipsnio 1 dalį pagrindas skirti ekspertizę yra poreikis išsiaiškinti tam tikrus bylai reikšmingus klausimus, į kuriuos negali būti atsakyta be specialiųjų mokslo žinių. Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip teisingai nustatė teismas, byloje dalyvaujančių asmenų procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai, kiti byloje surinkti įrodymai bei nustatytos aplinkybės suteikia pakankamą pagrindą patikrinti ieškovo UAB „Tomadas“ skundžiamos sąlygos teisėtumą. Be to, teisėjų kolegija priėmė ir išnagrinėjo ieškovo papildomai pateiktus doc. S. P. atsakymus į klausimus dėl hidraulinio mechanizmo tipų galimybių. Antra, ginčas kilo ne dėl viešojo konkurso, kuriuo būtų perkamos konkrečios ieškovo išvardytos specifinės paslaugos, sąlygų, tuo tarpu nurodyta byloje ginčijamas Sąlygų 8.8 punktas neįvardija konkretaus hidraulinio krano mechanizmo tipo. Trečia, Konkursą laimėjęs tiekėjas pagal Sąlygas privalo prisiimti įpareigojimus visas paslaugas teikti saugiai, nedarant papildomos žalos transporto priemonėms. Taigi, teisėjų kolegijai nekyla abejonių dėl minėtos Sąlygos atitikimo VPĮ reikalavimams, be to, teismas atsižvelgė į visus byloje esančius įrodymus bei teisingai laikė, kad esamų duomenų pakanka kilusiam ginčui išspręsti (CPK 177 str.). Dėl to teisėjų kolegija netenkina ieškovo prašymo skirti teismo ekspertizę (CPK 176, 185, 212, 314 str.)

31Dėl Konkurso sąlygų 25, 25.1, 25.2 punktų

32Pagal Konkurso sąlygų 25 punktą pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina litais turi būti išreikšta ir apskaičiuota taip, kaip nurodyta Priede Nr. 1, t. y. nuvežimas (pervežimas) ir saugojimas (vienos paros kaina), kad apskaičiuojant kainą turi būti atsižvelgta į visą Konkurso sąlygose nurodytų paslaugų apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos reikalavimus, kad nuvežimo paslaugos kaina vienai transporto priemonei nurodoma įvertinant jos priverstinio nuvežimo (pakrovimo, transportavimo iki saugojimo aikštelės ir iškrovimo) išlaidas bei vienos paros saugojimo aikštelėje kainą, kad į paslaugos kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos paslaugos teikėjo išlaidos (Sąlygų 25.1 p.). Sąlygų 25.2 punkte nustatyta pasiūlymo kainos apskaičiavimo formulė, atsižvelgiant į kainos sudėtines dalis.

33Teismas nustatė, kad šios Sąlygos atitinka Lietuvos policijos generalinio komisaro 2010-05-27 įsakymu Nr. 5-V-419 patvirtintų tipinių transporto priemonių priverstinio nuvežimo, pervežimo, saugojimo ir ikiteisminio tyrimo metu paimtų transporto priemonių saugojimo paslaugos pirkimo supaprastinto atviro konkurso sąlygų 17, 25 punktų reikalavimus, todėl sprendė, kad nėra teisinio pagrindo skundžiamas Sąlygas panaikinti. Apeliantas, nesutikdamas su teismo išvada, teigia, kad minėtos Sąlygos yra neaiškios, neapibrėžtos, abstrakčios, neskaidrios, neapima viso objekto, nes tiekėjas objektyviai negali pasiūlyti vienodos kainos, esant skirtingoms transportavimo sąlygoms, sąnaudoms ir specifikai, t. y. kaina negali būti vienoda priverstinai transportuojant lengvuosius ir krovininius automobilius, todėl tiekėjai gali pasiūlyti neįprastai mažą kainą ir dėl to negalės įvykdyti sutarties. Teisėjų kolegija šių apelianto argumentų nepripažįsta pagrįstais. Iš tiesų, kaip teisingai teigia apeliantas, skaidrumas viešuosiuose pirkimuose yra vienas lemiamų veiksnių, kuriuo remiantis yra užtikrinama neiškraipyta tiekėjų tarpusavio konkurencija. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad skaidrumo principo, išplaukiančio iš tiekėjų lygiateisiškumo principo, pagrindinis tikslas – garantuoti, kad būtų pašalinta perkančiosios organizacijos protegavimo ir savavališkų veiksmų grėsmė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). Tačiau apeliantas nepateikė jokių įrodymų, nenurodė argumentų, kurių pagrindu teisėjų kolegija galėtų spręsti, jog atsakovas, nustatydamas ginčijamas Konkurso sąlygas, tokiu būdu neteisėtai proteguoja tam tikrus asmenis, ar gali tam sudaryti sąlygas (CPK 176 str.).

34Kaip jau nustatyta aukščiau, šio pirkimo objektas - priverstinis transporto priemonių nuvežimas, pervežimas ir saugojimas Kauno apskrityje (Sąlygų 7 p.). Taigi Sąlygų 25 punkte nurodyta kaina, priešingai nei teigia apeliantas, atitinka pirkimo objektą, t. y. kainos sudėtinės dalys apima transporto priemonės pakrovimą, transportavimą, iškrovimą, vienos paros saugojimo kainą. Dėl to nėra pagrindo sutikti, kad ginčijamuose Sąlygų punktuose atsakovo nurodytos kainos apskaičiavimo tvarka (būdas) yra dviprasmiška, netiksli, neaiški, neapima viso objekto. Kaip minėta, perkančioji organizacija šiame punkte nurodė, kad apskaičiuojant pasiūlymo kainą turi būti atsižvelgta į visą Sąlygose nurodytą paslaugų apimtį, į techninės specifikacijos reikalavimus, t. y. ir į tai, kad priverstinai transportuojamos bus krovininės transporto priemonės, priekabos, o ne tik lengvieji automobiliai, į tai, kad tokia paslauga turės būti teikiama esant įvairioms sąlygoms. Apelianto pateiktame doc. S. P. rašte nurodyta informacija, kad transportavimo išlaidos priklauso nuo įdėto darbo, atitinka minėtos sąlygos reikalavimą, jog ruošiant pasiūlymą, tokios aplinkybės būtų įvertintos.

35Teisėjų kolegija sprendžia, kad tiekėjų pareiga savarankiškai pagal savo nusistatytą metodiką įvertinti nuvežimo (pervežimo) kaštus, esant skirtingoms situacijoms, o taip pat vienos paros saugojimo kainą, ir perkančiajai organizacijai pateikti konkrečią kainą, atitinkančią pirkimo objektą, priešingai nei teigia apeliantas, užtikrina VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalyje įtvirtintus konkurencijos, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus. Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentu, jog toks pasiūlymo kainos nustatymas taip pat atitinka ir viešojo pirkimo esmę, t. y. kad paslaugos yra perkamos, siekiant įgyvendinti viešąjį interesą, o ne atskiro verslininko interesus, kuris galėtų kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl paslaugos kainos. Teisėjų kolegija sutinka su teismo sprendimo, atsakovo atsiliepimo į skundą argumentais, kad tik tuo atveju, kai tiekėjo pasiūlytą kainą perkančioji organizacija kvalifikuoja, kaip neįprastai mažą, ir šis negali tokios kainos pagrįsti, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti pasiūlymą (VPĮ 40 str., Sąlygų 50.6 p.). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį ir į tai, kad viešuosius pirkimus reglamentuojančios nuostatos privalomos visiems pirkimų dalyviams – ne tik perkančiajai organizacijai, todėl tiekėjas, tarp jų ir ieškovas, privalo laikytis VPĮ reikalavimų, nagrinėjamu atveju, svarstydamas atskiras Sąlygų nuostatas, jas vertinti bendrame visų Sąlygų kontekste. Priešingu atveju, tokio Konkurso dalyvio veiksmai gali būti vertinami kaip trukdymas operatyviam viešojo pirkimo procesui.

36Dėl kitų skundo argumentų

37Apeliantas teigia, kad teismas be pagrindo taikė CPK 5 straipsnį, nes argumentai dėl jo turtinės padėties yra nepagrįsti įrodymais, o išvados dėl jo finansinių ir techninių galimybių teikti Konkursu perkamas paslaugas padarytos pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles. Šiems teiginiams pagrįsti ieškovas apeliacinės instancijos teismui pateikė VSDFV Kauno skyriaus pažymą apie tai, jog nėra skolingas biudžetui, 2011-03-31 balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių ir debitorių sąrašą, nuomos, paslaugų teikimo sutartis ir kt. (t. 2, b. l. 137-168). Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentu, kad byloje nėra pakankamai įrodymų, jog ieškovas yra nepajėgus teikti atsakovo perkamas paslaugas, todėl jo ieškininiai reikalavimai negali būti atmesti CPK 5 straipsnio pagrindu.

38Pagal formuojamą teismų praktiką, VPĮ V skyriaus, kuris reglamentuoja ginčų nagrinėjimą, nuostatomis gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, t. y. ne tik pirkimo objektą pasiūlęs dalyvis, bet taip pat ir asmuo (tiekėjas), galintis tokį objektą pasiūlyti, kuris dėl vienų ar kitų priežasčių to nepadarė. Nagrinėjamu atveju matyti, kad iki šio Konkurso paskelbimo ieškovas teikė atsakovui tokias paslaugas, paskelbus Konkursą – perkančiajai organizacijai 2010-11-02 pateikė pretenziją dėl šioje civilinėje byloje ginčijamų Sąlygų patikslinimo (t. 1, b. l. 21-27, 28-37). Dėl to teisėjų kolegija laiko, jog teismo išvada dėl CPK 5 straipsnio 1 dalies taikymo yra nepakankamai pagrįsta (CPK 185 str.). Tačiau, kaip nustatyta aukščiau, ieškovo reikalavimai yra netenkinti ne vien šiuo pagrindu, todėl nurodyta aplinkybė neturi įtakos iš esmės teisėto ir pagrįsto teismo sprendimo galiojimui (CPK 328, 329 str. 1 d.). Todėl teisėjų kolegija plačiau nevertina apelianto naujai pateiktų įrodymų, susijusių su jo atitikimu reikalavimams, kurie šiame Konkurse keliami tiekėjui (CPK 178, 180 str.).

39Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog teismas, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmetamas (CPK 263 str. 1 d., 329 str. 1 d., 330 str.).

40Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,05 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (t. 2, b. l. 177). Netenkinus apeliacinio skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

41Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tomadas“ (juridinio asmens kodas 302308932) valstybei 4,05 Lt (keturi litai 5 ct) procesinių dokumentų siuntimo apeliacinės instancijos teisme išlaidas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Tomadas“ teismo patikslintu ieškiniu prašė: pripažinti... 6. Byloje nustatyta, kad Kauno apskrities VPK 2010-08-30 paskelbė priverstinio... 7. Ieškovas teigė, kad Sąlygų 25.1, 25.2 punktuose nurodytas pasiūlymo kainos... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2011 m. balandžio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Ieškovas UAB „Tomadas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti teismo... 12. Atsakovas Kauno apskrities VPK atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį... 13. 1. Teismas teisingai nustatė, kad yra pakankami Sąlygų 8.8 punkte nurodyti... 14. 2. Teismas jau sprendė klausimą dėl ekspertizės skyrimo šioje byloje,... 15. 3. Teismas teisingai sprendė, kad Sąlygos dėl paslaugų kainos yra aiškios,... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 18. Byloje nustatyta, kad tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo 2010-08-30... 19. Dėl Konkurso sąlygų 8. 8 punkto... 20. Šiame apelianto ginčijamame Sąlygų 8.8 punkte, nustatančiame technines... 21. Apeliantas tvirtina, kad minėta sąlyga privalo būti panaikinta, nes yra... 22. Kaip yra žinoma, VPĮ 25 straipsnyje nustatyti pagrindiniai reikalavimai, į... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovas siekia įsigyti priverstinio transporto... 24. Dėl to teisėjų kolegija sutinka su teismo išvada, kad tiekėjai, teikdami... 25. Dėl to teismas teisingai nurodė, jog, priešingai nei teigia apeliantas,... 26. Atsižvelgdama į tai, o taip pat į perkamų paslaugų specifiką, teisėjų... 27. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad atsakovo paskelbtas... 28. Dėl teismo ekspertizės skyrimo... 29. Apeliantas tvirtinta, kad teismas pažeidė įrodinėjimo taisykles 2011-03-05... 30. Kaip yra žinoma, pagal CPK 212 straipsnio 1 dalį pagrindas skirti ekspertizę... 31. Dėl Konkurso sąlygų 25, 25.1, 25.2 punktų... 32. Pagal Konkurso sąlygų 25 punktą pasiūlymuose nurodoma paslaugų kaina... 33. Teismas nustatė, kad šios Sąlygos atitinka Lietuvos policijos generalinio... 34. Kaip jau nustatyta aukščiau, šio pirkimo objektas - priverstinis transporto... 35. Teisėjų kolegija sprendžia, kad tiekėjų pareiga savarankiškai pagal savo... 36. Dėl kitų skundo argumentų... 37. Apeliantas teigia, kad teismas be pagrindo taikė CPK 5 straipsnį, nes... 38. Pagal formuojamą teismų praktiką, VPĮ V skyriaus, kuris reglamentuoja... 39. Esant pirmiau išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, jog... 40. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 4,05 Lt išlaidų,... 41. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, vadovaudamasi... 42. Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Tomadas“ (juridinio...