Byla 2S-1314-340/2010

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,

3kolegijos teisėjų V. Volskienės, M. Greičiaus,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko (įkeisto daikto savininko) UAB „Pro futuro“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 26 d. nutarties, kuria areštuoti įkeisti nekilnojamieji daiktai, civilinėje byloje pagal pareiškėjo (kreditoriaus) AB DnB NORD banko pareiškimą skolininkui (įkeisto daikto savininkui) UAB „Pro futuro“ ir įkeisto daikto savininkui A. R. dėl priverstinio skolos išieškojimo.

5Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti iš skolininko UAB „Pro futuro“ 277 324,32 EUR skolą ir 130 Lt žyminio mokesčio, išieškojimą vykdant iš bankui įkeistų nekilnojamojo turto objektų: 2007-03-15 hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeistų 100,23 kv.m administracinių patalpų su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančių Algirdo g. 5-4, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančių UAB „Pro futuro“, bei 2007-03-15 hipotekos lakštu Nr. ( - ) įkeisto 99,46 kv.m kompiuterių salono-parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nuosavybės teise priklausančio A. R.. Nurodė, kad 2007-03-15 kredito linijos sutarties su vėlesniais papildymais pagrindu Bankas suteikė skolininkui 275 139 EUR paskolą; skolininkui laiku nevykdant sutartinių įsipareigojimų Banko 2010-02-22 raštu skolininkas bei įkeisto turto savininkas buvo informuoti, jog praėjus 10 dienų terminui nuo rašto išsiuntimo dienos Bankas vienašališkai nutraukia kredito linijos sutartį ir pradeda vykdyti skolos išieškojimą. Įsipareigojimai įvykdyti nebuvo.

7Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-04-26 nutartimi areštavo įkeistus nekilnojamuosius daiktus: 100,23 kv.m ploto administracines patalpas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančias Algirdo g. 5-4, Vilniuje, nuosavybės teise priklausančių UAB „Pro futuro“; 99,46 kv.m ploto kompiuterių saloną-parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį A. R., uždraudžiant įkeistų daiktų savininkams jais disponuoti;

8išaiškino daiktų savininkams, kad areštavus įkeistus daiktus, jie netenka teisės perleisti daiktų kitiems asmenims, taip pat įkeisti, išnuomoti, kitaip suvaržyti teises į daiktus arba mažinti jų vertę;

9įspėjo skolininką (įkeisto daikto savininką) UAB „Pro futuro“ ir įkeisto daikto savininką A. R., kad negrąžinus skolos, t. y. 266 450,40 EUR negrąžinto kredito, 10 730,22 EUR nesumokėtų palūkanų, 143,70 EUR nesumokėtų delspinigių, iš viso: 277 324,32 EUR bei 130 Lt žyminio mokesčio išlaidų per vieną mėnesį nuo nutarties įteikimo skolininkui (įkeisto daikto savininkui) ir įkeisto daikto savininkui dienos, įkeisti daiktai bus parduoti iš varžytynių arba perduoti kreditoriui administruoti;

10paaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų arešto nutarties nuorašo įteikimo skolininkui (įkeisto daikto savininkui) ir įkeisto daikto savininkui dienos negrąžinta, kreditorius turi pakartotinai kreiptis su pareiškimu į hipotekos skyrių dėl skolos išieškojimo.

11Teismas konstatavo, jog hipoteka užtikrinta prievolė suėjus jos grąžinimo terminui nėra įvykdyta.

12Atskiruoju skundu skolininkas (įkeisto daikto savininkas) UAB „Pro futuro“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-04-26 nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Apelianto nuomone, skundžiama nutartis nepagrįsta ir pažeidžianti skolininko teises bei teisėtus interesus. Nurodo, jog bankas neatskleidė visų su kredito grąžinimu susijusių aplinkybių ir faktų, turinčių esminės reikšmės pagrįstos nutarties priėmimui. Atkreipia dėmesį, kad 2009 m. gegužės mėn. antstolio V. Č. patvarkymais buvo areštuotos visos apelianto sąskaitos, uždraudžiant disponuoti jose esančiomis piniginėmis lėšomis, todėl skolininkas neturėjo galimybių laiku ir tinkamai grąžinti kredito, vykdyti mokėjimų pagal sutartį. Apie tokias objektyvias kliūtis Bankas žinojo. Šiuo metu kliūtys pašalintos ir skolininkas gali vykdyti savo įsipareigojimus, todėl mano, kad nėra pagrindo priverstiniam išieškojimui vykdyti.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei palikti galioti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010-04-26 nutartį nepakeistą. Nurodo, jog bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingąja teisena. Skundžiama nutartis priimta teisėtai, nepažeidžiant CPK XXXVI skyriuje nustatytos tvarkos. Pažymi, kad skundžiama nutartimi yra tik areštuotas įkeistas turtas, skolininkui ateityje padengus skolą gera valia, Bankui nebus teisinio pagrindo pradėti vykdymo proceso.

14Atskirasis skundas atmetamas.

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos bei atskirojo skundo medžiagą sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš įkeisto turto, teisingai įvertino bylos aplinkybes, išaiškino ir pritaikė šį klausimą reglamentuojančias civilines bei civilinio proceso normas.

16Hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos reikalavimo patenkinimą. Bylos dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK XXXVI skyrius), todėl ginčai bet kurioje hipotekos stadijoje, taip pat ir apeliacinės instancijos teismui tikrinant (revizuojant) hipotekos teisėjo priimtos nutarties, kuria patenkintas hipotekos kreditoriaus reikalavimas išieškoti skolą ir priverstinai parduoti iš varžytinių įkeistą daiktą (CPK 558 str. 2 d.), teisėtumą ir pagrįstumą, negalimi. Kadangi hipotekos teisėjų funkcijos nėra susijusios su ginčo nagrinėjimu, bylose dėl hipotekos ar įkeitimo teisinių santykių, atskirieji skundai galimi tik dėl hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumo. Tai reiškia, jog gavęs pareiškimą dėl priverstinio skolos išieškojimo, hipotekos teisėjas tik patikrina, ar egzistuoja visos CK, CPK ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytos sąlygos hipotekos keitimui, priverstiniam išieškojimui iš įkeisto turto ir kt., bet nesprendžia ginčų dėl teisės, nagrinėtinų ginčo teisenos tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-260/2010; 2010-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-74/2010, 2010-01-11 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2010 ir kt.). Todėl apelianto atskirajame skunde išdėstyti argumentai, nesusiję su hipotekos kreditoriaus reikalavimų patenkinimo ne ginčo tvarka procedūrų vykdymo teisėtumu, kaip šiuo atveju, jog bankas neatskleidė visų su kredito grąžinimu susijusių aplinkybių ir faktų, jog skolininkas gali vykdyti savo įsipareigojimus, šioje byloje nėra teisiškai aktualūs.

17Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo pateikimo ir tenkinimo tvarka bei sąlygas numatytos CPK 558 str. Priverstinis skolos išieškojimas vykdomas hipotekos kreditoriaus prašymu, kuris įforminamas dviem etapais: CPK 558 str. 1 d. pagrindu hipotekos kreditoriaus paduotas pareiškimas dėl skolos išieškojimo arba teisės administruoti įkeistą daiktą suteikimo yra pagrindas įkeistam turtui areštuoti, o CPK 558 str. 2 d. numatytas hipotekos kreditoriaus pakartotinis kreipimasis su pareiškimu – pagrindas perduoti įkeistą ir jau areštuotą turtą realizuoti arba administruoti. Pažymėtina, kad šiuo atveju kreditorius jau yra saistomas įstatymo nustatyto termino – pakartotinį pareiškimą pateikti per du mėnesius nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui įteikimo dienos. Priešingu atveju, t. y. nepateiktus tokio prašymo, hipotekos teisėjas panaikina įkeisto daikto areštą (CPK 558 str. 3 d.).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-03-15 UAB „Pro futuro“ ir AB DnB NORD bankas sudarytą kredito linijos sutartį UAB „Pro futuro“ suteikto kredito suma sudarė 750 000 Lt. Pagal hipotekos lakštą Nr. 01120070006417, 2007-03-19 įregistruotą Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje, užtikrinant UAB „Pro futuro“ iki 2010-02-28 suteikto kredito grąžinimą, UAB „Pro futuro“ įkeitė AB DnB NORD bankui nekilnojamąjį daiktą – 99,46 kv.m ploto kompiuterių saloną-parduotuvę, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), nuosavybės teise priklausantį A. R., sandorio sudarymo metu šalių įvertintą 657 000 Lt. To paties skolinio įsipareigojimo įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštu Nr. ( - ), 2007-03-20 įregistruotu Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyriuje su vėlesniais pakeitimais, UAB „Pro futuro“ įkeitė AB DnB NORD bankui skolininkui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį daiktą – 100,23 kv.m ploto administracines patalpas su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančias Algirdo g. 5-4, Vilniuje, sandorio sudarymo metu šalių įvertintą 565 000 Lt. Skolininkas sutartyje numatytu terminu kredito negrąžino.

19CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl skolos išieškojimo, jei skolininkas neįvykdo įsipareigojimų hipotekos kreditoriui, ir patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto daikto. Pagal CK 4.174 str. 1 d. hipoteka užtikrinamas pagrindinio reikalavimo įvykdymas, iš šio reikalavimo atsirandančių palūkanų, netesybų bei teismo išlaidų, susijusių su hipotekos vykdymu, išieškojimas. Pirmosios instancijos teismo nutartyje nustatyta, kad skolininkas sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdė ir kreipimosi į hipotekos teisėją dieną buvo skolingas 277 324,32 EUR. Byloje nėra duomenų, kad įsipareigojimas būtų įvykdytas, kad hipotekos registre įregistruoto įkeitimo sandorio sąlygos būtų pakeistos ar šalys būtų susitarusios dėl kitokių prievolės įvykdymo sąlygų ir (ar) kitokių paskolos pagal sutartį grąžinimo terminų. Teisėjų kolegija mano, jog kreditorius, turėdamas galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, kreipėsi dėl skolos išieškojimo ne ginčo tvarka (CPK 558 str. 1 d., CK 4.192 str.).

20Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo atskirojo skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str.1 d.).

21Iš apelianto UAB „Pro futuro“ valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos – 9,95 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 26d. nutartį palikti nepakeistą.

24Priteisti iš apelianto UAB „Pro futuro“ 9,95 Lt (devynis litus, 95 centus) pašto išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės biudžetui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T. Žukauskienės,... 3. kolegijos teisėjų V. Volskienės, M. Greičiaus,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko... 5. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. kreditorius kreipėsi į teismą prašydamas išieškoti iš skolininko UAB... 7. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo hipotekos skyrius 2010-04-26 nutartimi... 8. išaiškino daiktų savininkams, kad areštavus įkeistus daiktus, jie netenka... 9. įspėjo skolininką (įkeisto daikto savininką) UAB „Pro futuro“ ir... 10. paaiškino kreditoriui, jeigu skola per vieną mėnesį nuo įkeistų daiktų... 11. Teismas konstatavo, jog hipoteka užtikrinta prievolė suėjus jos grąžinimo... 12. Atskiruoju skundu skolininkas (įkeisto daikto savininkas) UAB „Pro futuro“... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius prašo atskirąjį skundą... 14. Atskirasis skundas atmetamas.... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Hipoteka yra ne ginčo procedūrų visuma, užtikrinanti kreditoriui hipotekos... 17. Hipotekos kreditoriaus pareiškimo dėl priverstinio skolos išieškojimo... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog pagal 2007-03-15 UAB „Pro futuro“ ir... 19. CK 4.192 str. 1 d. įtvirtinta hipotekos kreditoriaus teisė kreiptis dėl... 20. Atskirojo skundo argumentai teismo nutarties motyvų nepaneigė. Dėl to nėra... 21. Iš apelianto UAB „Pro futuro“ valstybės naudai priteistinos procesinių... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329, 331, 336,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus 2010 m. balandžio 26d.... 24. Priteisti iš apelianto UAB „Pro futuro“ 9,95 Lt (devynis litus, 95 centus)...