Byla e2-562-212/2016
Dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų ir perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pagal UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų ir perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pagal UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“,

Nustatė

2

 1. Ieškovė UAB „Gensera“ prašo panaikinti UAB „Aukštaitijos vandenys“ pirkimo
komisijos 2016 m. liepos 13 d. sprendimą atmesti UAB „Gensera“ pretenziją ir pripažinti, kad pirkimo sąlygų 5.8 p. nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 pažeidžia viešųjų pirkimų principus, atitinkamai įpareigoti perkančiąją organizaciją UAB „Aukštaitijos vandenys“ nutraukti pirkimo procedūras bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Nurodo, kad siekia dalyvauti atsakovės UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdomame
supaprastinto riboto Konkurso „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ viešajame pirkime, pirkimo Nr. 175200. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas viešųjų pirkimų sistemoje 2016 m. birželio 3 d.
 1. Atsakovė lygiagrečiai vykdė kitą viešąjį pirkimą supaprastinto riboto konkurso būdu
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje, bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“, pirkimo Nr. 174019.
 1. Abiejuose pirkimuose minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai bei kvalifikacinės atrankos
kriterijai iš esmės yra tokie patys ir skiriasi tik reikalavimu būti atlikus nuotekų valyklų statybos darbus ir būti atlikus vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbus.
 1. Panevėžio apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-
477-212/2016, nutraukė pirkimo procedūras pirkime Nr. 174019 ir pripažino, kad pirkimo sąlygų 5.8 punkte nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Kadangi atsakovė vykdomame pirkime Nr. 175200 „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ nustatė analogiškus kvalifikacinės atrankos kriterijus, ieškovė 2016 m. birželio 29 d. pateikė pretenziją dėl pirkimo dokumentų 5.8 punkte nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijų P1 ir P2 patikslinimo, nes iš esmės jie buvo pripažinti neteisėtais.
 1. Atsakovė 2016 m. birželio 30 d. raštu pranešė, kad pretenzija nebus nagrinėjama, nes ji
pateikta pavėluotai. Ieškovė 2016 m. liepos 1 d. pateikė dar vieną pretenziją, nurodydama, kad kreipėsi pavėluotai todėl, kad tik 2016 m. birželio 27 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimu buvo nustatyta, kad panašios konkurso sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Atsakovė atsisakė nagrinėti ir pakartotinę pretenziją.
 1. Ieškovė tikėjosi, kad atsakovė savo iniciatyva pakeis pirkimo dokumentų 5.8 punkte
nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus P1 ir P2, tačiau atsakovė pirkimo procedūras vykdė toliau nieko nepakeisdama. Mano, kad atsakovė nepagrįstai neatsakė į pretenzijas bei neatsižvelgė į teismo sprendimą, kuriuo analogiški pirkimo dokumentų 5.8 punkte nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai pripažinti pažeidžiančiais viešųjų pirkimų principus. Ginčijamos pirkimo sąlygos negali būti taikomos vykdant pirkimą, nes jos pažeidžia ieškovės, suinteresuotų dalyvių bei viešąjį interesą, neužtikrina tiekėjų lygiateisiškumo, konkurencingumo ir nediskriminavimo principų laikymosi viešuosiuose pirkimuose.
 1. Pirkimo sąlygų 5.8 punkto K1 dalyje nurodytas kvalifikacijos palyginimo kriterijus P1 –
„Pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) kaip generalinis rangovas ar pagrindinis jungtinės veiklos dalyvis tinkamai įvykdytų (vykdomų) miestų, miestelių ar gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių (naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto) sutarčių, kurių kiekvienos vertė yra ne mažiau kaip 0,5 mln. eurų be PVM, skaičius“.
 1. To paties punkto K2 dalyje nurodytas kvalifikacijos palyginimo kriterijus P2 -„Pavienio
dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per paskutinius 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos, kaip generalinio rangovo ar pagrindinio jungtinės veiklos dalyvio, įvykdytas (vykdomų) miestų, miestelių, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių, kurių vertė statybos rangos sutartyse ne mažesnis kaip 0,5 mln. Eur be PVM bendra (suminė) vertė“.
 1. Nurodo, kad šie kvalifikaciniai kriterijai yra iš esmės analogiški kriterijams, kuriuos
Panevėžio apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-477-212/2016 pripažino neteisėtais ir ribojančiais konkurenciją. Viešųjų pirkimų tarnyba, teikdama išvadą civilinėje byloje Nr. e2-477-212/2016 šiuos kriterijus pripažino dviprasmiškais, neaiškiais ir ribojančiais tiekėjų konkurenciją. Ieškovo teigimu, abiejų vykdomų pirkimų nurodyti kriterijai skiriasi tik tuo, kad Pirkime Nr. 175200 keliamas reikalavimas, kad tiekėjas kaip pagrindinis jungtinės veiklos dalyvis ar generalinis rangovas būtų įvykdęs kaip galima daugiau ne mažesnės vertės nei nustatyta nuotekų valymo įrenginių statybos darbų sutarčių ir turėtų kaip galima didesnes šių sutarčių sumines apimtis (vertes), o Pirkime Nr. 174019 buvo keliamas reikalavimus tiekėjui kaip pagrindiniam jungtinės veiklos dalyviui ar generaliniam rangovui būti įvykdžius kaip galima daugiau ne mažesnės vertės nei nustatyta vandens tiekimo ir/ar nuotekų lauko komunalinių tinklų sutarčių ir būtų pastatęs kaip galima ilgesnius vandentiekio ir nuotekų tinklus, sumuojant tik tinklus, kurių ilgis didesnis nei 0,5 km. Abu pirkimus vykdo atsakovė, jai buvo žinoma, kad ginčo kriterijai riboja konkurenciją, todėl šie kriterijai turi būti tikslinami. Kadangi atsakovė po teismo sprendimo nesiėmė jokių veiksmų, kad ginčo kriterijus patikslinti, ieškovė įtaria, jog pirkimas yra atliekamas jau žinant laimėtoją.
 1. Ieškovės nuomone, atsakovės pirkimo 5.8 punkte nustatyti kvalifikacinės kriterijai
diskriminuoja tiekėjus, riboja konkurenciją ir yra neproporcingi Pirkimo objektui, neskaidrūs ir neleidžiantys pasiekti pirkimo tikslų. Teigia, kad P1 ir P2 kriterijai iš esmės sukuria teisę tolimesnėse pirkimo procedūrose dalyvauti tik tiems tiekėjams, kurie valymo įrenginių darbus vykdė būdami generaliniais rangovais arba/ir pagrindiniais jungtinės veiklos sutarties partneriais. Tokiais reikalavimais yra eliminuojami visi tiekėjai, kurie darbus atliko kaip subrangovai ar jungtinės veiklos partneriai (net jei atliktų valymo įrenginių statybos/rekonstrukcijos darbų vertė didesnė, nei kad to reikalaujama). Atsakovė, įtvirtindama P1 ir P2 kriterijus, neleidžia pirkime lygiateisiškai konkuruoti tiekėjams, kurie vykdė visus būtinus darbus ir įgyvendino reikiamos vertės sutartis būdami jungtinės veiklos partneriais. Atsakovė apribojo visų rinkoje esančių tiekėjų teisę lygiateisiškai konkuruoti dėl pirkimo sutarties sudarymo, nes esant nurodytiems kriterijams tolimesnėse pirkimo procedūrose pasiūlymus galės pateikti tik tie tiekėjai kurie daugiausiai kartų buvo generaliniais rangovais arba/ir pagrindiniais jungtinės veiklos sutarties partneriais.
 1. Taip pat ginčijami P1 ir P2 kriterijai yra dviprasmiški ir neaiškūs, nes juose nenurodyta
kaip perkančioji organizacija įsitikins kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas iš tiesų buvo generalinis rangovas ar pagrindinis veiklos partneris. Mano, kad atsakovė, iškeldama tokius reikalavimus, apriboja savo galimybes įsitikinti tiekėjų sąžiningumu. Vertinant ginčijamus kriterijus neaišku, ar atsakovė reikalauja, kad miestelių ar gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių (naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto) sutartys, kurių kiekvienos vertė yra ne mažiau kaip 0,5 mln., apima ir kitus darbus (pvz. vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus) ar tik nuotekų valymo įrenginių statybos darbus. Neaišku, ar šiuos nuotekų valymo įrenginių statybos darbus tiekėjas būdamas generaliniu rangovu ar pagrindiniu jungtinės veiklos partneriu privalo būti atlikęs pats ar tai už jį galėjo padaryti subrangovai ar kiti jungtinės veiklos partneriai, kurie pagal pirkimo sąlygas negali dalyvauti pirkime. Kad ginčijami P1 ir P2 kriterijai yra dviprasmiški ir neaiškūs, pažymėjo ir Viešųjų pirkimų tarnyba 2016 m. birželio 23 d. išvadoje, pateiktoje civilinėje byloje Nr. e2-477-212/2016.
 1. Ieškovė teigia, kad atsakovė nepagrįstai ir pažeidžiant teisės aktų reikalavimus nukėlė
paraiškų pateikimo terminus. Kuomet nukeliami paraiškų pateikimo terminai, atsakovė apie tai turi paskelbti viešai, nes taip užtikrinama sąžininga tiekėjų konkurencija ir suteikiama teisė visiems tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose. Atsakovė nukėlė paraiškų pirkimui pateikimo terminą iš 2016 m. liepos 14 d. į 2016 m. liepos 20 d. ir apie tai, pranešė tik tiems tiekėjams kurie yra prisijungę prie pirkimo. Toks atsakovės elgesys sąlygoja lygiateisiškumo ir skaidrumo bei sąžiningumo principų pažeidimą ir to pagrindu pirkimo procedūros privalo būti nutrauktos, nes šiuo metu atplėšus paraiškas neįmanoma grįžti į padėtį buvusią iki pažeidimo.
 1. Dublike nurodo, jog nesutinka su atsakovės atsiliepimo motyvais, kad ieškinio argumentai
nepagrįsti, nes jie pateikti pažeidžiant ikiteisminę ginčų nagrinėjimo stadiją ir kad dėl to ginčo pirkimas turi vykti toliau, ir tai patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos raštas. Pagal Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 2 dalį teismas turi priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų. Sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų, išskyrus CPK numatytus atvejus. Pagal Kodekso 4238 straipsnio 2 dalį teismas, atsižvelgdamas į ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes, turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus, t. y. gali patenkinti daugiau reikalavimų, negu jų buvo pareikšta, taip pat priimti sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau yra tiesiogiai susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Be to, Kasacinis teismas konstatavo, kad teismams netaikomi procesiniai apribojimai, aktualūs tiekėjams ikiteisminės ir teisminės ginčų nagrinėjimo stadijų metu, kad teismai viešojo pirkimo ginčų bylose turi teisę peržengti ieškinio ribas, ex officio konstatuoti niekinio sandorio faktą ir spręsti dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių bei atlikti kitus veiksmus, būtinus ginant viešąjį interesą.
 1. Teigia, jog atsakovė, žinodama apie vykdomame pirkime nustatytus neteisėtus
kvalifikacinės atrankos kriterijus, pirkimą vykdo toliau ir ieškovės argumentų nenagrinėja, motyvuodama tuo, kad pavėluotos pretenzijos nagrinėjimas pažeis kitų tiekėjų teises ir viešųjų pirkimų principus. Mano, kad teismas turi pilną teisę išeiti už ginčo ribų ir, siekiant ginti viešąjį interesą priimti sprendimą nepaisant to, kad (ne)buvo pažeistos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo taisyklės, nes šiuo atveju viešasis interesas turi nepalyginamai didesnę reikšmę prieš formalumus, vien dėl kurių minėtas interesas, nesant teismo įsikišimo, gali nukentėti. Nesutinka, kad Viešųjų pirkimų tarnybos raštas, kuriuo tarnyba atsisakė nagrinėti skundą kaip pateiktą nesilaikant ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir kad ginčo pirkimas nebuvo atrinktas vertinimui, įrodo, jog atsakovės vykdomas pirkimas yra teisėtas. Tarnyba pirkimo dokumentų nevertino ir todėl nepasisakė dėl pirkimo teisėtumo.
 1. Kadangi atsakovė nepaneigė ieškovės argumentų, nurodytų ieškinyje, mano, kad iš esmės
su ieškiniu sutiko, todėl prašo ieškinį tenkinti visa apimtimi.
 1. Atsakovė UAB „Aukštaitijos vandenys“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su reikalavimais
nesutinka. Teigia, kad ieškovės ieškinys iš esmės nepriimtinas ir nenagrinėtinas, nes pateiktas nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatytos ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos. Pirkimas buvo paskelbtas 2016 m. birželio 3 d. ir ieškovė pretenziją galėjo pareikšti per 5 dienas nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2016 m. birželio 10 d. Ieškovė pretenziją pareiškė tik 2016 m. birželio 29 d., todėl praleidus terminą, pretenzija nebuvo nagrinėjama ir ieškovė prarado teisę kreiptis į teismą su ieškiniu. Atsiliepimo argumentus grindžia Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. balandžio 29 nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-598-236/2015, kurioje UAB „Gensera“ buvo ieškove.
 1. Mano, kad visi ieškovės išdėstyti argumentai dėl pirkimo dokumentų sąlygų turinio
prasme negali būti svarstomi, kadangi buvo pažeista ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarka, kuri neįpareigoja atsakovės atsakyti į pateiktas pretenzijas.
 1. Viešųjų pirkimų tarnyba 2016 m. liepos 26 d. rašte nurodė, kad ieškovės prašymo dėl
galimų Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų ginčijamame pirkime, nenagrinės, nes ieškovė turi vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 94-95 straipsnių nuostatomis ir ginti savo galimai pažeistas teises ikiteisminio ir teisminio ginčų nagrinėjimo metu. Tarnyba nurodė, kad ginčijamas pirkimas nebuvo atrinktas įvertinti, todėl nebuvo įvertintas kaip rizikingas ir tai paneigia ieškovės argumentus apie ribojamą konkurenciją ir neteisėtas pirkimo dokumentų sąlygas.
 1. Triplike atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės išdėstytais argumentais ir ieškinį,
kaip nepagrįstą ir pateiktą nesilaikant ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos, atmesti. Ieškovė nepateikia argumentų ir įrodymų, kad ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos pažeidimas nėra pakankamas pagrindas nenagrinėti ieškinio motyvų turinio prasme. Ieškovė, būdama proceso šalimi jau išnagrinėtoje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-598-236/2015, ignoruoja sprendime išdėstytus motyvus, kad pretenzijos nagrinėjimas praleidus tam skirtus terminus pažeidžia kitų tiekėjų teises ir teisėtus interesus. Ieškovė neprašė pratęsti terminą ir nenurodė svarbių priežasčių, dėl kurių negalėjo susipažinti su pirkimo dokumentų sąlygomis, vadinasi visos pirkimo dokumentų sąlygos ieškovei buvo žinomos ir ji su jomis sutiko. Nurodo, kad esminis argumentas atmesti visus ieškovės ieškinio argumentus yra tas, kad ieškovė nesilaikė ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos ir pretenzijas pateikė pavėluotai.

3Ieškinys tenkintinas iš dalies.

 1. Byloje nustatyta, kad UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdo supaprastinto riboto Konkurso
„Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ viešąjį pirkimą, pirkimo Nr. 175200. Skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas viešųjų pirkimų sistemoje 2016 m. birželio 3 d. Atsakovė 2016 m. birželio 15 d. skelbimu pasiūlymų pateikimo datą pratęsė iki 2016 m. liepos 26 d., 2016 m. birželio 17 d. skelbimu pataisė pirkimo sąlygų 2.3 punktą ir 2016 m. birželio 29 d. skelbimu pasiūlymų pateikimo datą pratęsė iki 2016 m. rugpjūčio 4 d. (b. l. 10-24).
 1. Konkurso sąlygose (toliau – Sąlygos) nurodoma, kad pirkimas vykdomas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau - VPĮ), UAB „Aukštaitijos vandenys“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau - Taisyklės), patvirtintomis 2014 m. gruodžio 22 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 123 ir paskelbtomis Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) bei bendrovės interneto svetainėje http://www.avandenys.lt, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais bei supaprastinto riboto konkurso (toliau – Konkursas) sąlygomis bei atsižvelgta į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros rekomendacijas pirkimo dokumentams. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, sąžiningumo bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl konkurso, vadovaujamasi racionalumo principu (Segtuvas, Sąlygų 1.3 p., 1.5 p.).
 1. Ieškovė UAB „Gensera“ 2016 m. birželio 29 d. pateikė pretenziją nurodė, kad pirkimo
sąlygų 5.8 punkte nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 pažeidžia konkurenciją, kad šiems kriterijams įrodyti neprašoma pateikti jokių informaciją pagrindžiančių dokumentų ir tai nesuderinama su Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi. Ieškovė prašė pakoreguoti šiuos kriterijus, papildyti konkurso sąlygų 5.8 punktą, nurodant kaip tiekėjas turėtų įrodyti savo atitiktį P1 ir P2 kriterijams, paaiškinti 4.12.9 ir 4.12.10 punktų reikalavimus. Pretenzijoje pažymėjo, kad dėl identiškų kvalifikacinių atrankos kriterijų taikymo Viešųjų pirkimų tarnyba teikė išvadą, jog nustatyti kriterijai dirbtinai apriboja tiekėjų konkurenciją (b. l. 29-31).
 1. Atsakovė 2016 m. birželio 30 d. raštu pranešė, kad pretenzija nebus nagrinėjama, nes ji
pateikta praleidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytus pretenzijos pateikimo terminus, kad pretenzija turėjo būti pateikta ne vėliau kaip iki 2016 m. birželio 10 d. (b. l. 32).
 1. Ieškovė 2016 m. liepos 1 d. pateikė pakartotinę pretenziją, nurodydama, jog kreipėsi
pavėluotai todėl, kad tik 2016 m. birželio 27 d. Panevėžio apygardos teismo sprendimu buvo nustatyta, kad panašios konkurso sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų principus. Atsakovė analogiškais argumentais atsisakė nagrinėti ir pakartotinę pretenziją (b. l. 33-36).
 1. Ieškovė 2016 m. liepos 12 d. analogišką pretenziją pateikė atsakovei ir Viešųjų pirkimų
tarnybai, kuri taip pat nebuvo išnagrinėta, pažymint, jog išnagrinėjus pretenziją, pateiktą praleidus terminą, bus pažeistas lygiateisiškumo principas kitų tiekėjų atžvilgiu (b. l. 37-42).
 1. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 93 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta peržiūros
procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją, kurios esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti jos netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs, kad pretenzijos perkančiajai organizacijai padavimas yra privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-408/2012; 2015 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2015 ir kt.).
 1. Pretenzijos padavimo terminas – procedūrinis terminas, kuris yra tiesiogiai susijęs tik su
tam tikrų veiksmų atlikimu neteisminėse procedūrose ir nepanaikina asmens teisės į valstybės priverstinai užtikrinamą jo pažeistų teisių gynybą teisme. Šio termino praleidimas nelemia tiekėjo teisės pareikšti pretenziją ir perkančiosios organizacijos teisės nagrinėti pretenziją pasibaigimo. Įstatyme taip pat nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija pretenzijos nepatenkina ar neišnagrinėja įstatyme nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. Tuo atveju, kai teismas pagal tiekėjo ieškinį nagrinėdamas bylą patikrina tiekėjos pretenzijos argumentų pagrįstumą, tiekėjo teisė ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų teisėtumą yra įgyvendinama, nepaisant to, perkančioji organizacija jo pretenziją buvo atmetusi ar neišnagrinėjusi iš viso. Teismui iš esmės nagrinėjant ginčą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų ir veiksmų bei vertinant, ar perkančioji organizacija vykdydama pirkimą nepažeidė tiekėjo teisių ar teisėtų interesų, neturi reikšmės aplinkybė, kad perkančioji organizacija neišnagrinėjo tiekėjo pretenzijos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).
 1. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 4232 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad kai
įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės.
 1. Teismas sutinka su atsakovės argumentu, kad ieškovė pretenziją pareiškė praleidus VPĮ
94 straipsnyje nustatytą terminą, tačiau nesutinka su atsakovės teiginiu, kad ieškovė prarado teisę kreiptis į teismą su ieškiniu.
 1. Atsakovės skelbimas apie pirkimą buvo paskelbtas viešųjų pirkimų sistemoje 2016 m.
birželio 3 d., todėl ieškovė pretenziją galėjo pareikšti per 5 dienas, t. y. iki 2016 m. birželio 10 d. Tai, kad iki 2016 m. birželio 10 d. nebuvo žinomas Panevėžio apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. sprendimas, kuriuo nustatyta, jog panašios pirkimo sąlygos (kaip ir pirkime Nr. 175200) pažeidžia viešųjų pirkimų principus, niekaip netrukdė ieškovei pateikti pretenziją. Teismo nuomone, atsakovė turėjo pagrindą nenagrinėti ieškovės pretenzijos, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą panaikinti atsakovės pirkimo komisijos 2016 m. liepos 13 d. sprendimą atmesti UAB „Gensera“ pretenziją.
 1. Nežiūrint į tai, teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, teisinį
reglamentavimą ir formuojamą kasacinio teismo praktika, daro išvadą, kad yra pagrindas vertinti atsakovės vykdomo pirkimo skundžiamas pirkimo sąlygas.
 1. Byloje nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismas 2016 m. birželio 27 d. išnagrinėjo
civilinę bylą Nr. e2-477-212/2016 dėl viešojo pirkimo konkurso sąlygų ir perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo pagal UAB „Gensera“ ieškinį atsakovei UAB „Aukštaitijos vandenys“. Šioje byloje ieškovė UAB „Gensera“, dalyvaudama atsakovės vykdomame supaprastinto riboto konkurso „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžio m. pietvakarinėje dalyje, bei Keramikų, Žemaičių, Sodų, Šiaulių, Stoties, Durpyno ir Velžio kelias gatvėse“ darbų pirkime, pirkimo Nr. 174019, ginčijo šio pirkimo sąlygų 5.8 punkte nustatytus kvalifikacinės atrankos kriterijus (P1 ir P2). Teismas 2016 m. birželio 27 d. sprendimu ieškovės ginčijamus kvalifikacinės atrankos kriterijus pripažino neteisėtais ir ribojančiais konkurenciją. Teismas sprendime rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) 2016 m. birželio 23 d. išvada. Šios aplinkybės atsakovei yra geria žinomos, nes minėtas teismo sprendimas nebuvo ginčijamas ir yra įsiteisėjęs.
 1. Teismas, įvertinęs ieškovės ginčijamus pirkimo sąlygų kvalifikacijos kriterijus atsakovės
UAB „Aukštaitijos vandenys“ vykdomame supaprastintame riboto Konkurso „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ viešajame pirkime, pirkimo Nr. 175200, konstatuoja, jog ieškovės pretenzijose nurodomos aplinkybės apie tai, kad pirkimo sąlygų 5.8 punkte nustatytų kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 pažeidžia konkurenciją, kad šiems kriterijams įrodyti neprašoma pateikti jokių informaciją pagrindžiančių dokumentų ir tai nesuderinama su Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, yra pagrįstos.
 1. Atsakovė vykdo „Panevėžio miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas“ viešąjį
pirkimą. Pirkimo sąlygų 5.8 punktu nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai. Šio punkto K1 dalyje nurodytas toks kvalifikacijos palyginimo kriterijus P1 -„Pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per paskutinius 5 metus arba per laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) kaip generalinis rangovas ar pagrindinis jungtinės veiklos dalyvis tinkamai įvykdytų (vykdomų) miestų, miestelių ar gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių (naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto) sutarčių, kurių kiekvienos vertė yra ne mažiau kaip 0,5 mln. eurų be PVM, skaičius“.
 1. Pirkimo sąlygų 5. 8 punkto K2 dalyje nurodytas toks kvalifikacijos palyginimo kriterijus
P2 -„Pavienio dalyvio/jungtinės veiklos dalyvio (visų jungtinės veiklos partnerių bendrai) per paskutinius 5 metus (jei įmonė veikia trumpiau nei 5 metai, tai nuo jos registravimo pradžios) iki paraiškų pateikimo dienos, kaip generalinio rangovo ar pagrindinio jungtinės veiklos dalyvio, įvykdytas (vykdomų) miestų, miestelių, gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių, kurių vertė statybos rangos sutartyse ne mažesnis kaip 0,5 mln. Eur be PVM bendra (suminė) vertė“.
 1. Ieškovė teigia, kad ginčija pirkimo sąlygų 5. 8 punkto kvalifikacinės atrankos kriterijus
P1 ir P2, nes jie diskriminuoja tiekėjus, riboja konkurenciją, yra neproporcingi pirkimo objektui, neskaidrūs ir neleidžiantys pasiekti pirkimo tikslų. Teismas, įvertinęs byloje pateiktus įrodymus ir šalių nurodomas aplinkybes bei motyvus, pritaria ieškovės argumentams.
 1. Įstatymas reglamentuoja, kad Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra
kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35 – 37 straipsnių nuostatomis. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kvalifikacijos ir informacijos bei dokumentų, kuriuos turi pateikti kandidatai ar dalyviai, reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 33 - 38 straipsnių nuostatomis (VPĮ 32 straipsnio 1, 2 dalys).
 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra išaiškinęs,
jog viešųjų pirkimų principų laikymasis ir tinkamas jų taikymas nėra tik besąlyginė VPĮ normų – būtent 3 straipsnio nuostatų – laikymosi pareiga, bet ir viešųjų pirkimų tikslų pasiekimo garantas. Viešųjų pirkimų principais privalu vadovautis taikant ir aiškinant visų VPĮ nuostatų turinį. Viešųjų pirkimų principai yra ne tik perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų teisių bei pareigų viešojo pirkimo srityje tiesioginis šaltinis, bet ir tiesiogiai taikytinos teisės normos. Vien viešųjų pirkimų principų pažeidimo konstatavimas, nesiremiant jokia papildoma norma, yra pakankamas pagrindas reikalauti teismo pripažinti neteisėtais perkančiosios organizacijos veiksmus. Taigi, viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, pagal kurias vertinama daugelis viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis ginant dalyvaujančių viešųjų pirkimų procedūrose asmenų teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-150/2010; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-466/2015, kt.).
 1. Teismo nuomone, atsakovė, nustatydama ginčijamus kvalifikacijos kriterijus P1 ir P2,
pažeidė ir VPĮ 24 straipsnio 9 dalį, nustatančia kad pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
 1. Vertinant nustatytų tiekėjų kvalifikacijos palyginimo kriterijų P1 ir P2 reikalavimus
matyti, kad perkančioji organizacija vertina tik tokį tiekėja, kuris yra generalinis rangovas arba pagrindinis jungtinės veiklos sutarties dalyvis ir įvykdė (vykdo) miestų, miestelių ar gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių (naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto), statybos rangos sutarčių, kurių kiekvienos vertė yra ne mažiau kaip 0,5 mln. eurų be PVM. Šių kriterijų reikalavimai yra abstraktūs ir nepatvirtina atsakovės siekio atrinkti tinkamiausią ir stipriausią tiekėją.
 1. Perkančioji organizacija kvalifikacijos palyginimo kriterijų P1 ir P2 atitikimui įrodyti
reikalauja pateikti atliktų darbų sąrašą, tačiau kaip šis sąrašas, nenustačius ar darbus turi būti atlikęs tik generalinis rangovas, ar tik jungtinės veiklos sutarties pagrindinis partneris, bus vertinamas, nepaaiškinta. Atsakovė, vertindama tik generalinio rangovo ar tik jungtinės veiklos sutarties pagrindinio partnerio atliktus darbus, negalės objektyviai įsitikinti jų pajėgumais, nes subrangovai ir kiti jungtinės veiklos sutarties dalyviai gali turėti didesnę patirtį.
 1. Sutiktina su ieškovės argumentu, kad ginčijami kvalifikacijos kriterijai yra dviprasmiški
ir neaiškūs dėl to, kad neaiškų, ar atsakovė reikalauja, kad miestelių ar gyvenviečių nuotekų valymo įrenginių (naujos statybos, rekonstrukcijos ar kapitalinio remonto) sutartys, kurių kiekvienos vertė yra ne mažiau kaip 0,5 mln., apima ir kitus darbus (vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbus) ar tik nuotekų valymo įrenginių statybos darbus. Atsakovė nenurodo kaip bus vertinami atlikti darbai, ar tuos darbus turi būti atlikęs tik generalinis rangovas, ar tik jungtinės veiklos sutarties pagrindinis partneris, ar abu kartu ir kokiu santykiu. Be to, iš šio kriterijaus negalima spręsti apie generalinio rangovo ar pagrindinio jungtinės veiklos dalyvio patirtį (patirtis).
 1. Minėta, Panevėžio apygardos teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-477-212/2016,
sprendė analogiškų kvalifikacijos kriterijų teisėtumą ir vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos 2016 m. birželio 23 d. išvada. Šioje išvadoje, Tarnyba, vertindama skundžiamo kvalifikacijos kriterijaus teisėtumą, nurodė, kad nustačius kvalifikacinės atrankos kriterijus, atsižvelgiant tik į tiekėjo, kaip generalinio rangovo ar kaip jungtinės veiklos sutarties pagrindinio partnerio, patirtį, dirbtinai apribojama tiekėjų konkurenciją, nes nesuteikiama galimybė pateikti paraišką dalyvauti kvalifikacinėje atrankoje tiekėjams pajėgiems įvykdyti Pirkimo sąlygas.
 1. Nagrinėjamu atveju atsakovė pirkimo sąlygų 5.8 punkte nustatyti kvalifikacinės atrankos
kriterijus P1 ir P2, kuriuose taip pat vertina tik tuos tiekėjus, kurie buvo generaliniais rangovas arba pagrindiniais jungtinės veiklos sutarties dalyviais, t. y. kitų, galimai turinčių daugiau patirties, bet nebuvusių generaliniais rangovas arba pagrindiniais jungtinės veiklos sutarties dalyviais, tiekėjų konkurenciją apribojo, nes jie negali teikti paraiškų.
 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog konkurenciją riboja pernelyg aukšti arba specifiniai,
neadekvatūs pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę pirkimo procedūrose dalyvauti sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams; perkančiosios organizacijos nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas; tokiu įrodymu gali būti ypatinga perkamo objekto svarba ar sutarties, kuria siekiama įsigyti šį objektą, specifinė paskirtis, arba tai, kad aukštą reikalavimą pateisina viešojo intereso apsauga; nekvestionuotina, kad paskelbtas pirkimas (kaip, beje, ir kiekvienas viešasis pirkimas) yra susijęs su viešuoju interesu, ir neabejotina jo nauda, tačiau šio pirkimo pobūdis nepateisina tiekėjų konkurencijos (taip pat viešojo visuomenės intereso) varžymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2015 m. kovo 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2015, kt.).
 1. Teismas nesutinka su ieškovės argumentu, kad atsakovė nepagrįstai ir pažeidžiant teisės
aktų reikalavimus nukėlė paraiškų pateikimo terminus ir apie tai viešai nepaskelbė. Bylos duomenys patvirtina, kad apie paraiškų pateikimo datos buvo pratęstos atsakovės 2016 m. birželio 15 d. ir 2016 m. birželio 29 d. skelbimais (b. l. 16-18, 22-24).
 1. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad atsakovė, deklaruodama,
jog pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir kitų principų, šiuos principus pažeidė. Ginčijamų Pirkimo sąlygų 5. 8 punkte nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2, pažeidžia viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, todėl atsakovė įpareigotina nutraukti Pirkimo procedūras, kad būtų pašalinti pažeidimai.
 1. Ieškovės reikalavimas panaikinti UAB „Aukštaitijos vandenys“ pirkimo komisijos 2016
m. liepos 13 d. sprendimą atmesti UAB „Gensera“ pretenziją, netenkinamas.

450. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys). Ieškovės reikalavimai patenkinti 50 proc., jos bylinėjimosi išlaidas sudaro 217 Eur žyminis mokestis, todėl 108,50 Eur žyminio mokesčio (1/2 dalis) priteistina iš atsakovės.

551. Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartimi, panaikinamos (CPK 149 str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 150, 259, 270, 4238 straipsniais teismas

Nutarė

7UAB „Gensera“ ieškinį patenkinti iš dalies.

8Pripažinti, kad Pirkimo sąlygų 5.8 punkte nustatyti kvalifikacinės atrankos kriterijai P1 ir P2 pažeidžia viešųjų pirkimų principus.

9Įpareigoti UAB „Aukštaitijos vandenys“ nutraukti Pirkimo procedūras.

10Priteisti iš UAB „Aukštaitijos vandenys“, JAK 147104754, 108,50 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus 50 euro centų) žyminio mokesčio UAB „Gensera“, JAK 300584533, naudai.

11Kitą UAB „Gensera“ ieškinio dalį atmesti.

12Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 27 d. nutartimi.

13Sprendimą per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Apeliacinis skundas paduodamas Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai