Byla 2S-961-125/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės, Eugenijos Morkūnienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovų V. N., R. N., J. N. atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų V. N., R. N., J. N. ieškinį atsakovei akcinei bendrovei DnB NORD bankui, suinteresuoti asmenys E. N. ir J. N., institucija, teikianti išvadą, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo,

Nustatė

2ieškovai kreipėsi į Kretingos rajono apylinkės teismą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo.

3Kretingos rajono apylinkės teismas 2011-03-02 nutartimi atsisakė priimti ieškovų ieškinį, nes ieškinys neteismingas Kretingos rajono apylinkės teismui. Teismas, susipažinęs su ieškovų pateiktais ieškinio priedais, nustatė, kad tarp šalių buvo sudaryta kreditavimo sutartis, pagal kurią bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas (gavėjai) įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas, todėl teismas laikė, kad tarp šalių yra sudaryta kreditavimo sutartis, kuriai taikytinos materialinės teisės normos, numatytos CK XLIII II skirsnyje, o ne vartojimo sutartis, kaip teigia ieškovai, todėl jai negali būti taikomos procesinės teisės normos, kurios taikytinos civiliniams santykiams, atsirandantiems iš vartojimo sutarčių. Kadangi AB DnB NORD banko Kretingos klientų aptarnavimo skyrius sutartis su ieškovais sudarė AB DnB NORD banko vardu ir interesais, todėl teismas padarė išvadą, jog ieškovų pareikštas ieškinys yra susijęs su paties AB DnB NORD banko, o ne jo atstovybės veikla ir atsižvelgdamas į tai, kad ieškinys turi būti pareikštas pagal atsakovės AB DnB NORD banko registruotos buveinės vietą, teismas konstatavo, jog ieškovai turi teisę pateikti tapatų ieškinį Vilniaus miesto 2–ajam apylinkės teismui.

4Atskiruoju skundu ieškovai prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2011-03-02 nutartį ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui spręsti ieškinio priėmimo klausimą. Nurodo, kad AB DnB NORD banko įsteigtas Kretingos klientų aptarnavimo skyrius patenka į CK normos juridinio asmens filialo reglamentavimo sritį, kadangi juridinis asmuo atsako pagal atstovybės prievoles, o atstovybė atsako pagal juridinio asmens prievoles. Apeliantai pažymi, kad nors CPK 30 str. 3 d., kurioje nurodyta, jog pareikšdamas ieškinį dėl veiksmų, susijusių su filialo veikla, ieškovas turi teisę pasirinkti teismą pagal juridinio asmens buveinę ar filialo buveinę, tiesiogiai nenurodoma, kad ieškinys gali būti pareiškiamas pagal juridinio asmens atstovybės buveinę, tačiau sistemiškai aiškinant materialiosios teisės normas darytina išvada, kad teismingumo ieškovo pasirinkimu taisyklės gali būti taikomos ir kai ieškinys yra susijęs su juridinio asmens atstovybės sudarytais sandoriais ir kitais juridinio asmens vardu atliktais veiksmais. Be to, apeliantai atkreipia dėmesį į tai, kad ginčas yra kilęs iš vartojimo sutarties, o vartotojai yra silpnesnioji sutarties šalis, todėl ieškinys dėl vartojimo sutarčių gali būti pareiškiamas pagal vartotojo gyvenamąją vietą.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai kreipėsi į teismą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti ieškovų ieškinį kaip neteismingą Kretingos rajono apylinkės teismui.

7Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Teismingumo taisyklių laikymasis yra viena pagrindinių sąlygų užtikrinti asmens teisę į teisminę gynybą, nes jų nepaisymas gali lemti civilinio proceso teisės principų pažeidimą bei užkirsti kelią civilinio proceso tikslų įgyvendinimui.

8CPK 30 straipsnis reglamentuoja atvejus, kai ieškovas turi teisę pasirinkti vieną iš galimų teismų (alternatyvusis teismingumas), taigi ginant ypač reikšmingas ieškovo teises ir interesus, ieškovui taikomos lengvatos, jog jis galėtų ekonomiškiau ir operatyviau įgyvendinti teisę kreiptis dėl teisminės gynybos. Vadovaujantis CPK 30 straipsnio 3 dalimi ieškinys, susijęs su juridinio asmens filialo veikla, gali būti pareiškiamas taip pat pagal filialo buveinę. Pagal CK 2.53 straipsnį juridinio asmens filialas yra struktūrinis juridinio asmens padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį juridinio asmens funkcijų, tačiau juridinio asmens filialas nėra juridinis asmuo. Nagrinėjamu atveju byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad Kretingoje būtų atsakovo filialas, ginčo kredito sutartis, nors sudaryta per atstovą, tačiau sukelia teises ir pareigas atsakovui – AB DnB Nord bankui, todėl CPK 30 straipsnio 3 dalis šiuo atveju netaikytina. Taigi, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškovai nepagrįstai vadovavosi CPK 30 straipsnio 3 dalimi numatytu alternatyvaus teismingumo pagrindu.

9Tačiau teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad ieškinyje ieškovai su atsakovu sudarytą kreditavimo sutartį Nr. 3-519 siekia pripažinti vartojimo sutartimi ir teisminės gynybos kreipiasi kaip fiziniai asmenys – vartotojai. Vartotojas, kaip ekonomiškai silpnesnė vartojimo sutarties šalis, neabejotinai yra suinteresuotas, kad iš vartojimo santykių kilęs ginčas būtų sprendžiamas kuo ekonomiškiau laiko ir išlaidų atžvilgiu. Todėl neatsitiktinai įstatymų leidėjas suteikia vartotojui teisę ieškinius verslininkui pareikšti teisme savo nuožiūra: arba pagal vartotojo gyvenamąją vietą, arba pagal verslininko gyvenamąją ar buveinės vietą (CPK 29 str., 30 str. 11 d., 12 d.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad ieškovų gyvenamoji vieta yra Kretingoje, ginčo kredito sutartis taip pat buvo sudaryta šiame mieste. Kadangi ieškinys ieškovų pasirinkimu buvo pareikštas Kretingos rajono apylinkės teismui pagal vartotojų – ieškovų – gyvenamąją vietą, nagrinėjamoje byloje buvo pagrindas taikyti alternatyvųjį teritorinį teismingumą (CPK 30 str. 11 d.).

10Taip pat kolegija atkreipia dėmesį, jog kreditas buvo suteiktas namo, esančio Kretingoje statyboms užbaigti, kreditas buvo paimtas ir įsipareigojimas grąžinti kreditą buvo atliktas Kretingos mieste, todėl šiuo atveju ieškovai pasirinkdami alternatyvųjį teritorinį teismingumą gali reikšti ieškinį pagal sutarties įvykdymo vietą (CPK 30 str. 9 d.).

11Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog Kretingos rajono apylinkės teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, nepagrįstai atsisakė priimti ieškovų ieškinį (CPK 329 str. 1 d.), todėl nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3 p.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336–339 str., teismas

Nutarė

13Kretingos rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 2 d. nutartį panaikinti ir ieškinio priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai