Byla 2A-221/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su ieškovės R. B. 2009 m. balandžio 27 d. pareiškimu dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-221/2009 pagal ieškovės R. B. ir atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimo, nagrinėjimo,

Nustatė

2Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-221/2009 pagal ieškovės R. B. ir atsakovo VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-673-45/2007 pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninei Santariškių klinikoms dėl sveikatai padarytos turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo (tretieji asmenys byloje – VĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, A. P., A. J.) 2009 m. balandžio 27 d. pareiškė nušalinimą šią bylą nagrinėti paskirtai teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Danutės Gasiūnienės. Ieškovė nurodo, kad teismas yra šališkas jos atžvilgiu, o bylos nagrinėjimas yra sąmoningai vilkinamas.

3Pareiškimas dėl teisėjų kolegijos nušalinimo netenkintinas.

4Teisėjo (teisėjų) nušalinimo klausimą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 69 straipsnio pirmąja dalimi, sprendžia atitinkamo teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas arba jų paskirtas teisėjas. Atsižvelgiant į tai, kad nušalinimas yra pareikštas civilinę bylą apeliacine tvarka nagrinėti paskirtai Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Danutės Gasiūnienės, šių teisėjų nušalinimo klausimo sprendimas priklauso Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai.

5Teisėjo (teisėjų) nusišalinimo (nušalinimo) teisės įgyvendinimas civilinio proceso įstatymo yra siejamas su absoliučių nušalinimo pagrindų, įtvirtintų CPK 65 straipsnyje, bei CPK 66 straipsnyje nurodytų nušalinimo pagrindų egzistavimu. Teisėjui taip pat neleidžiama pakartotinai dalyvauti nagrinėjant bylą, jeigu yra CPK 71 straipsnyje nurodytos aplinkybės. CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tai yra nušalinimo pareiškimas turi būti motyvuotas (CPK 68 str. 2 d.). Kaip ir pareiškimas dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo, taip ir nutartis dėl teisėjo (teisėjų) nušalinimo (nusišalinimo), turi būti motyvuota ir grindžiama anksčiau minėtose CPK normose nurodytais nušalinimo (nusišalinimo) pagrindais. Todėl bet kokios abejonės dėl teisėjo (teisėjų) nešališkumo turi būti pagrįstos konkrečiais faktais ir įrodymais, o ne tik dalyvaujančių byloje asmenų spėjimais ar samprotavimais.

6Ieškovės R. B. 2009 m. balandžio 27 d. pareiškimas dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, susidedančios iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Danutės Gasiūnienės, nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-221/2009 nagrinėjimo, grindžiamas argumentais dėl teismo šališkumo ieškovės atžvilgiu ir bylos vilkinimo. Ieškovės manymu, bylos nagrinėjimas yra nepagrįstai atidedamas, teismas be pagrindo paskyrė ekspertizę, vengdamas atlyginti ieškovei jos patirtą žalą. Atkreiptinas dėmesys, kad įrodymų tyrimas ir vertinimas yra bylą nagrinėjančio teismo pareiga, pagal įstatymą įgyvendinama siekiant išaiškinti svarbias bylai faktines aplinkybes ir teisingai išspręsti teisinį ginčą. Pažymėtina, kad ieškovės nurodyti argumentai dėl šios civilinės bylos vilkinimo buvo ištirti teisėjų (teismų) veiklos administracinės priežiūros tvarka, tačiau bylos vilkinimo faktas nepasitvirtino (l .e. p. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2009 m. kovo 10 d. raštas Nr. (1.15)-03-120). Kitų argumentų, kurie objektyviai ar subjektyviai keltų abejonę dėl teisėjų kolegijos nešališkumo ir objektyvumo, ieškovė nenurodė.

7Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovės R. B. 2009 m. balandžio 27 d. pareiškime dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, susidedančios iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Danutės Gasiūnienės, nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-221/2009 nagrinėjimo išdėstyti teiginiai nerodo šių teisėjų šališkumo bei nesudaro CPK 65, 66 straipsniuose numatytų nušalinimo pagrindų, todėl šis nušalinimo pareiškimas atmestinas kaip nepagrįstas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 65, 66, 69 straipsniais, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atmesti ieškovės R. B. 2009 m. balandžio 27 d. pareiškimą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, susidedančios iš teisėjų Danutės Milašienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Danutės Gasiūnienės, nušalinimo nuo civilinės bylos Nr. 2A-221/2009 pagal ieškovės R. B. ir atsakovo viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 12 d. sprendimo, nagrinėjimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai