Byla 2A-221/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Vaidai Stepanavičiūtei, dalyvaujant ieškovei R. B. , atsakovo atstovams adv. Daliai Zaleckienei, P. M. , teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. B. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (tretieji asmenys Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė, A. P. ir A. J. ) dėl turtinės ir neturinės žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Byloje sprendžiamas tarp šalių kilęs ginčas dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios netinkamai gydant pacientą, atlyginimo. Ieškovė kreipėsi į teismą ir ieškinyje nurodė, kad 2000 m. vasario 25 d. ji buvo paguldyta į VšĮ Vilniaus universitetinės Raudonojo Kryžiaus ligoninės Reumatologijos skyrių. 2000 m. kovo 3 d., prieš 8 val., ieškovė vonios kambaryje griuvo ir patyrė sunkią kairės rankos traumą. Ieškovė traumą patyrė dėl atsakovo kaltės, nes jis nenustatė ieškovei tinkamo priežiūros režimo (nepaskyrė slaugos) ir neužtikrino, kad vonios patalpos būtų saugios naudotis. Dėl gydytojo traumatologo A. P. kaltės diagnozė iš karto po rankos lūžio buvo neteisinga, taip pat pasirinkta netinkama lūžio gydymo taktika. Patyrus traumą ranka buvo sugipsuota apsukamuoju (cirkuliariniu) gipsiniu tvarsčiu, pernelyg suspausta, dėl to prasidėjo stiprūs skausmai, išsivystė polineuropatija (difuzinis simetrinis nervų pažeidimas), kauzalgija (nuolatinis deginančio skausmo sindromas). Komplikacijos išsivystė dėl atsakovo gydytojų kaltės, nes jie dvi paras nenuėmė netinkamo ir netinkamai aprišto gipso tvarsčio ir keturias paras neatliko būtinos operacijos. Grąžinti rankos darbingumą, išgydyti skausmo nepavyko, rankos nervai dėl suspaudimo buvo sužaloti negrįžtamai. Ieškovė nurodė, kad dėl patirtos žalos sveikatai ji negali dirbti pagal įgytą sekretorės referentės profesiją, todėl atsakovas turi atlyginti jos negautas pajamas. Be to, dėl patirtos traumos ir gydytojų netinkamų veiksmų ji kenčia fizinį skausmą, patiria emocinį stresą, prarado gyvenimo džiaugsmą, turi nuolat vartoti vaistus nuo skausmo, todėl atlygintina ir neturtinė žala.

3Atsakovas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos nesutinka, kad ieškovė R. B. buvo netinkamai gydyta, o kad būtų nustatyta, kiek procentų darbingumo ieškovė neteko dėl neįgalumo, kuris atsirado dėl kairės rankos stipinkaulio ir vidurinio nervo traumos ir gydymo pasekmių, prašo skirti medicininę ekspertizę. Ieškovė prašo ekspertizės neskirti, nes, jos manymu, ir be specialių medicinos žinių, remiantis byloje esančiais įrodymais, galima nustatyti, kiek darbingumo ji neteko dėl kairės rankos nervų sužalojimo.

4Nagrinėjant šią bylą Vilniaus miesto antrasis apylinkės teismas buvo paskyręs deontologinę medicininę ekspertizę (t. 2, b. l. 31-33). Lietuvos teisės universiteto Teismo medicinos instituto Kauno ekspertinis skyrius atliko komisijinę deontologinę teismo medicinos ekspertizę (ekspertizės aktas EKS-16/04/02 (t. 2, b. l. 59-62)). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008 m. spalio 14 d. nutartyje konstatavo, kad, sprendžiant žalos atlyginimo klausimą ir nustatant, kiek procentų darbingumo ieškovė neteko dėl neįgalumo, kurį lėmė išsivysčiusi kairės rankos nervo pažeidimo komplikacija – simpatinis sindromas, deontologinės medicininės ekspertizės Nr. EKS-16/04/02 išvadomis negalima vadovautis, nes du ekspertai, dalyvavę atliekant šią ekspertizę, dalyvavo atliekant ieškovei kitą – medicininę socialinę ekspertizę.

5Ieškovei R. B. nuo 2004 m. balandžio 19 d. nustatomas invalidumas. Nuo 2000 m. balandžio 19 d. iki 2000 m. spalio 23 d. nustatyta II invalidumo grupė, 2000 m. spalio 23 d. III grupė, nuo 2000 m. lapkričio 27 d. iki 2001 m. gegužės 30 d. II invalidumo grupė, nuo 2001 m. gegužės 30 d. iki 2005 m. spalio 26 d. III grupė. Pagrindas – MSEK aktai: 2004-04-19 Nr. 1025, 2000-10-23 Nr. 2538, 2000-11-27 Nr. 933, 2000-05-30 Nr. 1178, 2001-07-02 Nr. 540, 2002-05-28 Nr. 2459, 2002-06-03 Nr. 280, 2003-03-17 Nr. 236.

6Nuo 2005 m. spalio 26 d. iki 2007 m. vasario 21 d. nustatytas 45 proc. darbingumo lygis, nuo 2007 m. vasario 21 d. iki 2008 m. vasario 14 d. iki dabar 50 proc. darbingumo lygis. Pagrindas – NDNT aktai ir sprendimai: 2005-10-26 Nr. 5847, 2007-02-21 Nr. 904, 2007-07-30 Nr. 3045, 2008-02-14 Nr. DNL -635-0, 2008-03-17 Nr. DNL – 443, 2008-03-17 Nr. SS-408, 2008-10-01 Nr. 635-1, 2008-10-23 Nr. 635-2, 2008-11-05 Nr. DNL – 1644, 2008-11-05 Nr. SS-1202.

7Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba teismui nurodė, kad, nustatydama R. B. bazinį darbingumo lygį dėl kairės rankos funkcinio sutrikimo, vertino bendrą kairės rankos funkcijos sutrikimą, neišskirdama, kokios priežastys (susirgimai) vienaip ar kitaip lėmė ar lemia funkcinį sutrikimą, taip pat kad negali atsakyti, kiek ir kokiu mastu kairės rankos funkcinį sutrikimą sąlygojo trauma, o kiek kiti susirgimai (t. 6, b. l. 45-46).

8Kad būtų galima nustatyti, kiek darbingumo ieškovė R. B. neteko dėl neįgalumo, kurį lėmė kairės rankos nervo pažeidimų komplikacija, teisėjų kolegija sprendžia, kad reikalingos specialios medicinos mokslo žinios, todėl skiria medicininę ekspertizę (CPK 212 str. 1 d.).

9Paskirus ekspertizę, bylos nagrinėjimas sustabdytinas (CPK 164 str. 1 d. 2 p.).

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 213 str., 290 str., 164 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

11Paskirti deontologinę medicininę ekspertizę. Ekspertizę pavesti atlikti Mykolo Romerio universiteto Teisės ekspertizės institutui.

12Ekspertams užduoti šiuos klausimus:

131. Kiek procentų darbingumo ieškovė R. B. neteko dėl kairės rankos nervo pažeidimo atsiradusių pasekmių – simpatinio sindromo komplikacijos?

142. Kokią įtaką stipinkaulio ir vidurinio nervo traumos pasekmių mažinimui ir darbingumo grąžinimui turi aktyvios medicininės reabilitacijos priemonės bei profesinė reabilitacija?

15Įpareigoti VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas iki 2009 m. spalio 12 d. į Lietuvos apeliacinio teismo sąskaitą Nr. LT 6270 440 6000028 6878 įmokėti 2000 litų avansą ekspertizės išlaidoms padengti.

16Civilinę bylą Nr. 2A-221/2009 sustabdyti, iki bus gautos ekspertizės išvados. Civilinę bylą Nr. 2A-221/2009 pateikti ekspertams.

Proceso dalyviai
Ryšiai