Byla 2-3574-769/2014
Dėl darbo užmokesčio priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Erikai Žigalovaitei, dalyvaujant ieškovei A. P., atsakovės LUAB „Lotidė“ atstovui J. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal patikslintą ieškovės A. P. ieškinį atsakovei LUAB „Lotidė“ dėl darbo užmokesčio priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės LUAB „Lotidė“ 5112,54 Lt, kuriuos sudaro 3068,56 Lt nesumokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2012-10-12 ir 2043,98 Lt VSDFV Klaipėdos skyriui sumokėtų asmeninėmis lėšomis valstybinio socialinio draudimo įmokų; pripažinti negaliojančiu 2012-10-12 atsakovės pateiktą Kasos išlaidų orderį Nr. 2 dėl 5975,00 Lt išmokėjimo ieškovei; priteisti vidutinį darbo užmokestį iki visiško atsiskaitymo, priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad su J. J. susipažino prieš 5 metus, pradėjo kartu gyventi, J. J. jai pasiūlė direktorės pareigas, kadangi ji tuo metu ieškojo darbo, tai su pasiūlymu sutiko; nuo 2011-09-01 pradėjo dirbti bendrovės direktore, susitarė dėl 800 litų, neatskaičius mokesčių, darbo užmokesčio, tačiau algos nė karto negavo, J. J. vis žadėjo atsiskaityti, o ji tikėjo, kad skolą jai grąžins. Kreipėsi į teismą dėl neišmokėto darbo užmokesčio tik 2014 metais, nes iki tol su J. J. bendrą ūkį vedė, buvo susipykę, bet po kurio laiko vėl kartu gyveno, be to, laukė, kol bus parduotas bendrovės turtas ir gautos lėšos skolai išmokėti. Mokesčius Sodrai mokėdavo iš savo asmeninės sąskaitos, nes bendrovė lėšų neturėjo, -„Lotidės“ sąskaitos buvo areštuotos. Nuo 2014-01-29 buvo atleista iš likvidatorės pareigų. Dėl 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio mano, jog jis galėjo būti iš kelių dokumentų padarytas,- originalo nėra, o ji pati ant 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio Nr.2 nesirašė, pinigų negavo, dokumentas padirbtas, be to, dokumente nurodyta suma skiriasi nuo ieškininio reikalavimo,- ji atitinka pradinio ieškinio reikalavimus, kur buvo prašoma ne tik darbo užmokesčio, bet ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, kas patvirtina, kad dokumentas surašytas po bylos iškėlimo.

3Atsakovė atsiliepime nurodė nesutinkanti su ieškiniu, teigdama, kad ieškovė nesilaikė išankstinės nustatytos darbo ginčo sprendimo ne teisme tvarkos, todėl pagal Lietuvos Respublikos CPK 293 straipsnio 2 punktą prašo teismo bylą nutraukti, o teismui nusprendus nagrinėti civilinę bylą pagal ieškovės A. P. ieškinį atsakovui LUAB „Lotidė“, ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Teismo posėdžio metu UAB „Lotidė“ pagrindinis akcininkas ( ieškovės teigimu, valdantis 96 proc. akcijų) J. J. teigė, kad bendrovės padėtis visada buvo gera, skolų nebuvo, ieškovė kaip įmonės direktorė, o vėliau likvidatorė, valdė bendrovės pinigus, mokėjo įmokas Sodrai, atlyginimus; buhalteriją vesdavo K. M., atlyginimas ieškovei buvo išmokėtas, tai įrodo 2012-10-12 Kasos išlaidų orderis Nr.2, išrašytas 5975 litų sumai, kuris yra apskaitytas buhalterijoje, šio dokumento originalą turi ieškovė ir neteikia jo teismui, piknaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, klaidina teismą; ieškovė 2013-10-28 buvo atleista akcininkų sprendimu iš darbo dėl žalos darymo įmonei, nes ji pasisavino įmonės automobilį, ieškovės atžvilgiu atliekami ikiteisminiai tyrimai.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; kt.).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad A. P. dirbo UAB „Lotidė“ direktorės pareigose nuo 2011-09-01 iki 2012-10-12, darbo sutartis nutraukta 2012-10-12 pagal Darbo kodekso 128 str. 1 d. (17-19, 22 b.l.). 2012-08-20 UAB „Lotidė“ akcininkų susirinkimo metu nuspręsta UAB „Lotidė“ likviduoti, įmonės likvidatoriumi skirti A. P. (23 b.l.). Darbuotojai A. P. nebuvo mokamas darbo užmokestis, ką patvirtina A. P. prašymas pervesti darbo užmokestį į nurodytą sąskaitą Nr. ( - ) ir pateikti nurodytos sąskaitos išrašai už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31 ir laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-11-30 (20, 25-35 b.l.). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateikta 2014-02-05 pažymoje Nr. (7.100) 15-410 apie asmens valstybinį socialinį draudimą laikotarpiu nuo 2011-09-01 iki 2012-10-12 A. P. nurodyta, kad A. P. draudžiamosios pajamos iš UAB „Lotidė“ nurodytu laikotarpiu buvo 5112,54 Lt, Valstybinio socialinio draudimo įmokų suma 2043,98 Lt (21 b.l.). Sąskaitos AB banke Swedbank Nr. ( - ) išrašai už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2011-12-31 ir laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-11-30 patvirtina, kad ieškovė iš asmeninės sąskaitos mokėjo mokesčius UAB „Lotidė“ vardu, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui pervedė 1409,64 Lt (25-35 b.l.). Atsakovė teismui pateikė 2012-10-12 kasos išlaidų orderio Nr. 2 kopiją, su įrašu, kad A. P. gavo 5975,00 Lt darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2012 spalio mėn., dokumento originalas nepateiktas, J. J. teigimu, kasos orderio originalas yra dingęs (46, 80-82 b.l.). Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja K. M. nurodė, kad tvarkė LUAB „Lotidė“ buhalteriją 2013 metais, pastebėjo, kad A. P. nėra išmokėtas apie 3900 litų dydžio darbo užmokestis, nors ji iš darbo atleista; apie tai pasakius J. J., šis nurodė, kad alga ieškovei sumokėta, todėl liudytoja 2013 metų pavasarį ( balandžio-gegužės mėnesiais) išrašė Kasos išlaidų orderį, kuriame įrašė, kad 2012-10-12 A. P. išmokamas darbo užmokestis; po kurio laiko iš J. J. gavo jau pasirašytą orderį; kodėl tame pačiame Kasos išlaidų orderyje buvo nurodyta, kad išmokami ieškovei ir Sodros mokesčiai,- negalėjo pasakyti, teigdama, kad A. P. Sodrai mokėjo iš savų lėšų, vėliau nurodė, kad A. P. buvo mokamai avansu įmonės pinigai ( pagal avansines apyskaitas), o ši vėliau turėjusi su buhalterija atsiskaityti, ji iš įmonės lėšų mokėjo mokesčius Sodrai. Vėliau liudytoja K. M. teigė, kad buhalterinėje įmonės ataskaitoje 2012-10-12 jos pačios išrašytą atgaline data Kasos išlaidų orderį ji įtraukė į avanso apyskaitą už 2012 metus dėl mokesčių Sodrai. Liudytoja teigė, jog ji matė originalų 2012-10-12 Kasos išlaidų orderį, kurį atidavė J. J., kad įsegtų į bylą. Liudytoja K. M. nurodė, kad ji tvarkė LUAB „Lotidė“ buhalteriją už 2012 metus oficialiai nebūdama įdarbinta įmonėje, nuo 2013 metų yra pasirašyta paslaugų sutartis tarp“Lotidė“ ir „Paulėja“ dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo.

7Ginčas kilo dėl nesumokėtų su darbo santykiais susijusių išmokų, dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo. Ieškovė, 2012 metais atleista iš darbo pagal tuo metu galiojusius įstatymus turėjo teisę kreiptis tiesiogiai į teismą dėl darbo užmokesčio priteisimo, nes darbo santykiai su darbdaviu buvo pasibaigę ( DK 295 straipsnio redakcija, galiojusi iki 2013-01-01). Darbuotojui buvo numatyta teisė prisiteisti su darbo santykiais priklausančių išmokų už ne daugiau kaip tris metus. 2014-05-08 Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo nutarimu įstatymo nuostatos dėl trejų metų laikotarpio pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, nustačius, jog Darbo kodekso 298 straipsnyje (2002 m. birželio 4 d. redakcija) nustatytu teisiniu reguliavimu sudarytos prielaidos nepriteisti viso asmens uždirbto darbo užmokesčio ir kitų jam priklausančių su darbo santykiais susijusių sumų; atitinkamai apribota teismo teisė vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių žmogaus teisių įgyvendinimą. Nuo 2013-01-01 pasikeitus darbo kodekso normoms, reglamentuojančioms ginčų sprendimą, nustatytas trejų mėnesių terminas kreiptis į Darbo ginčų komisiją dėl neišmokėto darbo užmokesčio. Ieškovė į teismą kreipėsi po daugiau kaip metų nuo darbo santykių pasibaigimo prašydama ne tik priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, sumokėtas Sodros įmokas, bet ir pripažinti negaliojančiu buhalterinės apskaitos dokumentą, neva patvirtinantį, skolos sumokėjimą. Atsižvelgiant į tai, jog ieškiniu prašoma ne tik priteisti neišmokėtą darbo užmokestį, bet ir grąžinti už atsakovę LUAB „Lotidė“ ieškovės mokėtas įmokas SODRai įmokas bei pripažinti negaliojančiu Kasos išlaidų orderį, vadovaujantis CPK nuostatomis, galiojančio DK 299 str. 2 d. 4 punktu, numatančiu, jog tiesiogiai teisme ginčai gali būti nagrinėjami ir „kitais įstatymų nustatytais atvejais“, laikytina, jog ginčas nagrinėtinas teisme. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės LUAB „Lotidė“ 3068,56 Lt nesumokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2011-09-01 iki 2012-10-12; atlyginti 2043,98 Lt VSDFV Klaipėdos skyriui sumokėtų asmeninėmis lėšomis valstybinio socialinio draudimo įmokų; 2012-10-12 Kasos išlaidų orderį pripažinti negaliojančiu, priteisti vidutinį darbo užmokestį iki visiško atsiskaitymo.

8Dėl 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio pripažinimo negaliojančiu.

9CK 1.63 straipsnis numato, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas; dvišaliu laikomas sandoris, kuriam sudaryti būtina dviejų šalių suderinta valia. Sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja ( CK 1.78 str.1d.). Teismo posėdžio metu ieškovė A. P. nurodė, jog -10-12 Kasos išlaidų orderyje ( toliau Orderyje) nepasirašė, 5975 litų iš atsakovės nei 2012-10-12 nei 2013 metais, nei vėliau nėra gavusi, dokumentas suklastotas, todėl turi būti pripažintas negaliojančiu. J. J. 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio Nr.2 originalo teismui nepateikė, nurodydamas, jog šis yra pas ieškovę, kuri įmonės buhalterinius dokumentus neteisėtai užvaldžiusi slepia, klaidina teismą, neteikia įrodymų. Iš bylos duomenų matyti, kad pats J. J. patvirtino teismui pateiktą Orderio kopiją 2014-03-24, teikdamas atsiliepimą į ieškinį, tokiu būdu patvirtindamas, kad būtent pats turi ( 2014-03-24 turėjo) Orderio originalą. Teismo posėdžio metu apklausta liudytoja K. M. patvirtino, jog 2012-10-12 Kasos išlaidų orderį surašė atgaline data 2013 metų pavasarį, realiai pinigų A. P. neišmokėjo, patikėjo J. J. žodžiais, kad alga ieškovei yra sumokėta, t.y., liudytoja K. M., nebūdama bendrovės buhaltere ir neturėdama teisės išrašyti UAB „Lotidė“ buhalterinio dokumento, pažeisdama LR Buhalterinės apskaitos įstatymą, užpildė grafas apie tai, jog A. P. iš įmonės kasos 2012-10-12 išduodami 5975 litai, tokiu būdu nesant ieškovės išreikštos valios, surašė neįvykusį sandorį patvirtinantį dokumentą bei jį įtraukė į įmonės buhalterinę apskaitą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, sandoris, vadovaujantis įstatymais, negalioja, todėl jis laikytinas niekiniu ( CK 1.78 str.). Patikslinto ieškinio reikalavimas dėl 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio Nr.2 pripažinimo negaliojančiu, kaip pagrįstas, tenkintinas.

10Dėl 5112,54 Lt priteisimo. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad atsižvelgiant į darbo sutarties specifiką, būtina ginti darbuotojo, kaip silpnesnės darbo sutarties šalies, interesus. LR darbo kodekso 36 straipsnis (Darbo teisės gynimas) numato, jog darbo teises saugo įstatymai, išskyrus atvejus, kai jos įgyvendinamos prieštaraujant jų paskirčiai, visuomenės interesams, taikiam darbui, geriems papročiams ar visuomenės moralės principams. Įstatymų nustatyta tvarka teismas darbo teises gina tas teises pripažindami; atkurdami buvusią iki teisės pažeidimo padėtį ir užkirsdami kelią teisę pažeidžiantiems veiksmams; įpareigodami atlikti pareigą natūra; nutraukdami arba pakeisdami teisinį santykį; išieškodami iš pažeidusio teisę asmens padarytą turtinę ar neturtinę žalą, o įstatymų nustatytais atvejais ir baudas ar delspinigius; kitais įstatymų nustatytais būdais. DK 35 straipsnyje nustatyti bendrieji darbo subjektų teisių įgyvendinimo ir pareigų vykdymo reikalavimai,- darbdaviai, darbuotojai ir jų atstovai turi laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principų, nepiktnaudžiauti savo teise. DK 141 straipsnyje nustatyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka (DK 141 straipsnio 1 dalis). Ieškovė prašo priteisti 5112,54 litų sumą, kurią sudaro 3068,56 litų nesumokėto darbo užmokesčio suma ir 2043,98 litai ieškovės sumokėtų įmokų Sodrai. Šis reikalavimas patvirtintas pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ( 6 b.l.). Atsakovas su šiuo reikalavimu nesutiko, bylos nagrinėjimo metu pateikdamas į bylą 2012-10-12 Kasos išlaidų orderio Nr.2 kopiją, jo paties patvirtintą 2014-03-24 ( 46 b.l.), kur nurodyta, kad A. P. gavo 3931,01 Lt darbo užmokesčio ir 2043,99 Lt SD įmokų, iš viso 5975 Lt. Įvertinus teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos K. M. parodymus, jog pradėjusi 2013 metų pavasarį tvarkyti įmonės „Lootidė“ buhalteriją nustatė, kad atleistai iš darbo ieškovei nebuvo sumokėtas darbo užmokestis,-3931,01 Lt, atsižvelgus į tai, kad 2012-10-12 Orderis pripažintas niekiniu, įvertinus tai, kad ieškovė, tikslindama ieškinį sumažino reikalaujamo neišmokėto darbo užmokesčio sumą atsisakydama reikalavimo dėl nepanaudotų atostogų kompensacijos už daugiau kaip trylika mėnesių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso nuostatomis, suteikiančiomis teismui teisę darbo bylose viršyti ieškinio reikalavimus ( 417 str.), teismas, vadovaudamasis Darbo kodekso nuostatomis, įpareigojančiomis darbdavį su atleidžiamu darbuotoju pilnai atsiskaityti, viršija patikslinto ieškinio reikalavimus ir iš atsakovo ieškovei priteisia 3931,01 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas, kadangi būtent tokia suma atsakovo buhalterijoje ir buvo apskaičiuota. Iš teismui pateiktų duomenų ( išrašo iš ieškovės asmeninės sąskaitos) matyti, kad kasmėnesinės įmokos į VSDFV Klaipėdos skyrių buvo daromos iš asmeninės ieškovės sąskaitos, iš viso sumokėta iš sąskaitos 1409,64 Lt ( 10-11 b.l.). Iš Sodros ataskaitos apie sumokėtas įmokas matyti, kad 2012-02-27 buvo mokėta dar 200 Lt, 2012-03-16 - 440 Lt ( mokėtojas nenurodytas). Atsižvelgus į liudytojos K. M. teisme duotus parodymus, jog įmokas Sodrai ieškovė mokėjo pati, teismui pripažinus 2012-10-12 Kasos išlaidų orderį Nr.2 niekiniu, laikytina, kad visa 2043,99 Lt Sodrai įmokų suma buvo sumokėta ieškovės asmeninėmis lėšomis, kurios privalo būti ieškovei grąžintos, todėl iš atsakovo ieškovei priteistina 2043,99 Lt, sumokėtų Sodrai.

11Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo ir vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką iki visiško atsiskaitymo. Įstatyme numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 straipsnio 3 dalis). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad atsiskaitymas su atleidžiamu darbuotoju susideda iš dviejų dalių: finansinės ir teisinės. DK 141 straipsnio 3 daliai taikyti būtina nustatyti tokias aplinkybes: pirma, neatsiskaitymo laiku faktą; antra, faktą, kad dėl neatsiskaitymo nėra darbuotojo kaltės. Šioje teisės normoje nustatytų padarinių taikymas siejamas ne su darbdavio kalte, bet su darbuotojo kaltės nebuvimu. Šios darbdavio prievolės neatsiranda tik darbuotojo kaltės konstatavimo atveju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-625/2008; 2009 m. liepos 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-305/2009; 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-116/2011). Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovė iš darbo buvo atleista ( pačios ieškovės) 2012-10-12, ieškinys teisme buvo gautas tik 2014 metų vasario 13 d., t.y. po 16 mėnesių. Be to, pažymėtina, kad ieškovė buvo bendrovės vadovė, pati pasirašiusi įsakymą dėl A. P. atleidimo iš direktorės pareigų, savo atleidimo klausimą suderinusi tik su direktore A. P.. Nors bendrovės pagrindinis akcininkas J. J. ir baigiamojoje kalboje nurodė, kad dėl ieškovės atleidimo iš darbo 2012-10-12 nėra akcininkų sprendimo, akcininkai tik 2013-10-28 atleido ieškovę iš pareigų dėl žalos įmonei darymo, tačiau pačios atleidimo iš darbo datos atsakovas neginčijo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad dėl savalaikio neatsiskaitymo su darbuotoja, darbo užmokesčio neišmokėjimo kalta yra ir buvusi bendrovės direktorė A. P., kas mėnesį neišsimokėdama sau algos, savalaikiai nesikreipusi į teismą dėl darbo užmokesčio išmokėjimo. Konstatavus darbuotojo kaltę, reikalavimas dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už visą uždelsimo atsiskaityti laikotarpį atmestinas kaip nepagrįstas.

12Remiantis susiformavusia teismų praktika, nutrūkus darbo santykiams ir esant nesumokėtoms išmokoms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, taikytinos CK 6.210, 6.261 straipsnių normos, reglamentuojančios palūkanas už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, bei CK 6.37 straipsnio 2 dalies norma, įtvirtinanti procesines palūkanas už priteistą sumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-625/2008), todėl ieškovei priteistinos 6 procentų metinės palūkanos už priteistą 5975 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2014-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Ieškinį tenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo priteistinos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovė sumokėjo 179 litų žyminį mokestį dėl Kasos išlaidų orderio pripažinimo negaliojančiu, nuo kitos dalies kitos dales žyminio mokesčio mokėjimo buvo atleista. Reikalavimą dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu tenkinus, 179 litai sumokėto žyminio mokesčio ieškovei priteistini iš atsakovo. Valstybei iš atsakovo priteistina dalis mokėtino žyminio mokesčio,-153 litai dėl turtinio reikalavimo, 28,56 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti ieškovei A. P., a.k( - ) gyv. ( - ), iš atsakovės LUAB „Lotidė“, į.k.141826283, H.Manto g.13, Klaipėda, 3931,01 Lt ( tris tūkstančius devynis šimtus trisdešimt vieną litą ir 1 ct) nesumokėto darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 2043,99 Lt ( du tūkstančius keturiasdešimt tris litus ir 99 ct) VSDFV Klaipėdos skyriui sumokėtų įmokų, 6 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 5975 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2014-03-10) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 179 Lt ( vieną šimtą septyniasdešimt devynis litus) bylinėjimosi išlaidų.

17Pripažinti negaliojančiu 2012-10-12 atsakovės pateiktą Kasos išlaidų orderį Nr. 2 dėl 5975,00 Lt išmokėjimo ieškovei A. P..

18Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

19Priteisti iš atsakovės LUAB „Lotidė“, į.k.141826283, H.Manto g.13, Klaipėda, valstybei 181,56 Lt ( vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą ir 56 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai