Byla 2A-889-159/2011
Dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto padalijimo, tretieji asmenys AB DnB Nord bankas ir išvadą teikianti institucija Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Albinos Pupeikienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens AB DnB NORD banko apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. N2-106-385/2011 pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovui G. V. dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės, dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo ir turto padalijimo, tretieji asmenys AB DnB Nord bankas ir išvadą teikianti institucija Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė I. V. 2010-08-30 pareiškė teismui ieškinį. Prašė teismą: nutraukti ( - ) Šilutės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 91, tarp G. V. ir I. V. (Navardauskaitės) sudarytą santuoką dėl atsakovo kaltės; po santuokos nutraukimo palikti V. pavardę; nustatyti vaikų M. V., gim. ( - ), ir L. V., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina I. V.; priteisti iš G. V., gim. ( - ), sūnui M. V., gim.

4( - ), ir dukrai L. V., gim. ( - ), išlaikymą konkrečia pinigų suma – po 5 013 Lt kiekvienam vaikui už laikotarpį nuo 2010-08-30 iki 2011-11-01; po to priteisti iš atsakovo išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui iki jų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuoti Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją; ieškovę I. V. paskirti išlaikymo lėšų tvarkytoja; padalyti santuokos metu įgytą turtą lygiomis dalimis, ieškovei nuosavybės teise priteisti 75 300 Lt vertės pusę gyvenamojo namo su statiniais ir kitais priklausiniais, 9 914 Lt vertės 1351/2599 dalis 0,2599 ha žemės sklypo, esančio ( - ), atsakovui priteisti piniginę kompensaciją. Priteisti iš ieškovės AB DnB Nord bankui mokėti 48 697,69 Lt negrąžintą kreditą, atsakovui priteisti 11 276 Lt kompensaciją, nes įsigyjant sodybą iš bendrų pinigų buvo sumokėtas 14 250 Lt pradinis įnašas, bankui grąžinta 8 303 Lt. Atsakovas už 2 500 Lt pardavė bendrai įsigytą automobilį ( - ) Avant, valst. Nr. ( - ) ir pinigus panaudojo savo reikmėms, todėl jai priklauso 1 250 Lt kompensacija (b. l. 1–3).

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-01-19 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Santuoką tarp G. V., gim. ( - ), ir I. V. (Navardauskaitės), gim. ( - ), įregistruotą 1997-05-24 Šilutės rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje, įrašo Nr. 91, nutraukė dėl abiejų sutuoktinių kaltės. I. V. paliko V. pavardę. Nustatė vaikų M. V., gim. ( - ), ir L. V., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su motina I. V..

6Priteisė iš G. V. sūnui M. V., gim. ( - ), ir dukrai L. V., gim. ( - ), išlaikymą konkrečia pinigų suma – po 5 013 Lt kiekvienam vaikui už laikotarpį nuo 2010-08-30 iki 2011-11-01, šiam laikotarpiui pasibaigus priteisė išlaikymą po 350 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis vaikui iki jų pilnametystės. Nustatė, kad išlaikymo suma turi būti indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, ieškovę I. V. paskyrė išlaikymo lėšų tvarkytoja.

7Santuokoje įgytą turtą padalijo tokiu būdu: I. V. nuosavybės teise priteisė 75 300 Lt (39 156 Lt) vertės 52/100 dalis gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), 7 230 Lt (3 615 Lt) vertės 1/2 dalį tvarto, unikalus Nr. ( - ); 1 520 Lt vertės daržinę, unikalus Nr. ( - ); 3 070 Lt vertės malkinę, unikalus Nr. ( - ); 31 Lt (16,12 Lt) vertės 52/100 dalis kitų statinių, unikalus Nr. ( - ), 9 914 Lt (5 153,45 Lt) vertės 1351/2599 dalis 0,2599 ha ploto žemės sklypo, esančių ( - ).

8Nustatė, kad ieškovė I. V. AB DnB NORD bankui grąžins 48 697,69 Lt negrąžintos paskolos dalį.

9Priteisė iš G. V. I. V. naudai 468 Lt žyminio mokesčio, 252 Lt žyminio mokesčio ir 27 Lt pašto išlaidų valstybės naudai. Kitą ieškinio dalį atmetė (b. l. 93–95).

10Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas 2011-02-21 padavė apeliacinį skundą. Juo prašo pakeisti Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-19 sprendimo dalį, kuria I. V. ir G. V. solidarioji atsakomybė pagal kreditavimo sutartį Nr. 92 pakeista asmenine I. V. atsakomybe ir nustatyti, kad I. V. ir G. V. atsakomybė AB DnB NORD bankui pagal kreditavimo sutartį Nr. 92 išlieka solidari.

11Nurodė, kad pagal 2006-01-17 kreditavimo sutartį Nr. 92 57 000 Lt kreditas iki 2035-12-26 suteiktas I. V. ir G. V. kaip solidariems bendraskoliams, gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), pirkti. Su kredito gavėjais bankas nesudarė jokių susitarimų dėl kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo. Ieškinio reikalavimo, kuriuo ieškovė prašė nustatyti, jog po santuokos nutraukimo vienasmeniškai bankui įsipareigojimus vykdys I. V., patenkinimas pažeidžia banko, kaip kreditoriaus, interesus, nes iškyla grėsmė, kad prievolė nebus tinkamai ir laiku įvykdyta, taip pat prieštarauja kreditavimo sutarties sąlygoms ir įstatymų normoms. Santuokos nutraukimas netrukdo asmenims būti bendraskoliais pagal kreditavimo sutartį (b. l. 99–101).

12Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

13Apeliacinis skundas tenkintinas.

14Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

15Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl kreditinių įsipareigojimų AB DnB NORD bankui vykdymo, joje nustatyta, kad likusią 48 697,69 Lt negrąžintos paskolos dalį AB DnB NORD bankui grąžins ieškovė I. V.. Teigia, kad ši sprendimo dalis yra neteisėta ir nepagrįsta, pažeidžia banko kaip kreditoriaus interesus, prieštarauja kreditavimo sutarties sąlygoms ir įstatymų normoms. Teisėjų kolegija su apeliacinio skundo teiginiais sutinka dėl toliau nurodytų motyvų.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp AB DnB NORD banko (ankstesnis pavadinimas AB bankas „NORD/LB Lietuva“) iš vienos pusės bei kredito gavėjų G. V. ir I. V. iš kitos pusės 2006-03-21 sudaryta kreditavimo sutartis Nr. 92, pagal ją kredito gavėjams suteiktas 57 000 Lt kreditas 52/100 dalies gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais ir 1351/2599 dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esantiems ( - )., pirkimui (b. l. 41–55). Negrąžintos paskolos pagal minėtą sutartį likutis 2010-09-02 sudaro 48 538,02 Lt (b. l. 27). Į bylą trečiuoju asmeniu įtrauktas AB DnB NORD bankas nesutiko po G. V. ir I. V. santuokos nutraukimo atleisti bendraskolį G. V. nuo įsipareigojimų bankui pagal 2006-03-21 kreditavimo sutartį Nr. 92 (b. l. 34–36).

17Iš 2006-03-21 kreditavimo sutarties Nr. 92 sąlygų matyti, kad kreditas G. V. ir I. V. suteiktas kaip solidariems bendraskoliams ir už sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymą jie atsako solidariai (kreditavimo sutarties specialiosios dalies 2.1 p., 2.2 p., bendrosios dalies 48.3 p., 48.4 p.). Prievoliniai teisiniai santykiai yra susiklostę tarp AB DnB NORD banko (kreditoriaus) iš vienos pusės ir solidariųjų skolininkų I. V. ir G. V. iš kitos pusės. CK 6.59 str. numatyta, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Sutartis gali būti keičiama tik tokia pačia forma, kokia buvo sudaryta, nagrinėjamu atveju – raštišku šalių susitarimu (CK 6.192 str. 4 d.). Byloje nėra duomenų, kad 2006-03-21 kreditavimo sutartis Nr. 92 būtų keista, pakeičiant solidariąją sutuoktinių prievolę, vadinasi, tiek I. V., tiek ir G. V. privalo solidariai atsakyti AB DnB NORD bankui pagal šią sutartį iki visiškos prievolės bankui įvykdymo. Prievolės solidarumas suteikia teisę kreditoriui reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek abu sutuoktiniai bendrai, tiek bet kuris jų skyrium, be to, tiek visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Įstatymas nenumato santuokos nutraukimo kaip pagrindo pasibaigti bent vieno iš sutuoktinių – solidariųjų skolininkų pagal sutartį – pareigai atsakyti kreditoriui už tinkamą prievolės įvykdymą. Santuokos nutraukimas netrukdo asmenims ir toliau būti bendraskoliais pagal kreditavimo sutartį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinė sesija 2010-05-20 nutarime civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010 nurodė, kad padalijant bendrą turtą solidariosios sutuoktinių prievolės pobūdis nesikeičia, jeigu nesutinka kreditorius. Kai santuoka nutraukiama, solidariosios sutuoktinių prievolės nedalijamos ir nemodifikuojamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai, išskyrus, kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas.

18Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria solidariųjų skolininkų G. V. ir I. V. atsakomybė pagal 2006-03-21 kreditavimo sutartį Nr. 92 pakeista į asmeninę I. V. atsakomybę, prieštarauja įstatymo normoms ir susiformavusiai teismų praktikai, kadangi dėl tokio prievolės pakeitimo nesutiko kreditorius.

19Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, todėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-01-19 sprendimo dalis, kurioje nurodyta, kad likusią 48 697,69 Lt negrąžintą paskolos dalį AB DnB NORD bankui grąžins ieškovė I. V., keistina ir nustatytina, kad ieškovės I. V. ir atsakovo G. V. atsakomybė AB DnB NORD bankui pagal 2006-03-21 kreditavimo sutartį Nr. 92 išlieka solidari (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

20Tenkinus apeliacinį skundą apeliantui atlygintinos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.). Iš bylos duomenų nustatyta, kad už apeliacinį skundą apeliantas sumokėjo 135 Lt žyminio mokesčio (b. l. 102), todėl jam iš ieškovės ir atsakovo priteistina po 67,50 Lt.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimo dalį, kuria nustatyta prievolė ieškovei I. V. AB DnB NORD bankui grąžinti 48 697,69 Lt paskolos dalį, pakeisti. Nustatyti, kad ieškovės I. V. ir atsakovo G. V. atsakomybė AB DnB NORD bankui pagal 2006-03-21 kreditavimo sutartį Nr. 92 išlieka solidari.

23Apeliantei AB DnB NORD bankui iš ieškovės I. V. ir atsakovo G. V. priteisti po 67,50 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė I. V. 2010-08-30 pareiškė teismui ieškinį. Prašė teismą:... 4. ( - ), ir dukrai L. V., gim. ( - ), išlaikymą konkrečia pinigų suma – po... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-01-19 sprendimu ieškinį tenkino iš... 6. Priteisė iš G. V. sūnui M. V., gim. ( - ), ir dukrai L. V., gim. ( - ),... 7. Santuokoje įgytą turtą padalijo tokiu būdu: I. V. nuosavybės teise... 8. Nustatė, kad ieškovė I. V. AB DnB NORD bankui grąžins 48 697,69 Lt... 9. Priteisė iš G. V. I. V. naudai 468 Lt žyminio mokesčio, 252 Lt žyminio... 10. Trečiasis asmuo AB DnB NORD bankas 2011-02-21 padavė apeliacinį skundą. Juo... 11. Nurodė, kad pagal 2006-01-17 kreditavimo sutartį Nr. 92 57 000 Lt kreditas... 12. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 13. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 14. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 15. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad tarp AB DnB NORD banko (ankstesnis... 17. Iš 2006-03-21 kreditavimo sutarties Nr. 92 sąlygų matyti, kad kreditas G. V.... 18. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, jog pirmosios instancijos... 19. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 20. Tenkinus apeliacinį skundą apeliantui atlygintinos apeliacinės instancijos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331... 22. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 19 d. sprendimo dalį, kuria... 23. Apeliantei AB DnB NORD bankui iš ieškovės I. V. ir atsakovo G. V. priteisti...