Byla e2-1171-504/2016
Dėl 302,66 Eur negrąžinto kredito, 88,33 Eur palūkanų, 44,77 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ ieškinį atsakovui T. M

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl 302,66 Eur negrąžinto kredito, 88,33 Eur palūkanų, 44,77 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo, pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ ieškinį atsakovui T. M..

2Teismas

Nustatė

3Atsakovui T. M. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 142 straipsnio tvarka įteikus pranešimą dėl atsiliepimo pateikimo per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, teisme atsiliepimas iš atsakovo negautas, todėl esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių.

4Atlikus formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, pateiktas ieškinys laikytinas dalinai pagrįstu, todėl tenkintinas iš dalies.

5Tarp ieškovės UAB „Nordecum“ ir atsakovo T. M. 2014 m. birželio 21 d. sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. SP 178774, pagal kurią atsakovui suteiktas 347,54 Eur (1200 Lt) vartojimo kreditas iki 2015 m. birželio 16 d. Už gautą kreditą atsakovas turėjo mokėti 59,39 procentų metines palūkanas, t. y. 121,64 Eur (420 Lt), tačiau sumokėjo tik dalį skolos.

6Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.205 straipsnį, sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą. Paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1 dalis). Atsakovas minėtų įstatymo reikalavimų ir 2014 m. birželio 21 d. vartojimo kredito sutarties Nr. SP 178774 nuostatų nesilaikė, laiku prievolės nevykdė, prieštaravimų dėl ieškovės reikalavimų ar jų dydžio nepareiškė, sumokėjo tik dalį skolos, todėl 302,66 Eur negrąžinto kredito suma, 88,33 Eur palūkanų, priteistina iš atsakovo T. M. ieškovės UAB „Nordecum“ naudai (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.71 straipsnis, 6.872-6.874 straipsniai).

7Ieškovės reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

8Tarp šalių sudaryta vartojimo sutartis, o tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

9Ieškovė nurodo, kad už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 17 d. iki 2016 m. sausio 31 d. (229 dienas) atsakovui paskaičiavo 44,77 Eur delspinigių. Kiekvieną dieną mokėtinas delspinigių dydis yra 0,05 procento (vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 8.3 punktas). Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje (aktuali redakcija, keista 2015 m. lapkričio 5 d. įstatymu Nr. XII-1989, galiojanti nuo 2016 m. vasario 1 d.) numatyta, kad netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Nors ši įstatymo redakcija sutarties sudarymo metu negaliojo, tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovė, būdama profesionali rinkos dalyvė, veikdama vartojimo kreditų suteikimo srityje, į teismą dėl skolos išieškojimo iš atsakovo per tą laiką nesikreipė, laikytina, kad atsakovė elgėsi neapdairiai ir neprotingai, tyčia arba dėl neatsargumo nesiėmė priemonių nuostoliams sumažinti. Esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo bei protingumo kriterijais, teismas laiko, kad šioje byloje yra CK 6.259 straipsnio 2 dalyje numatytas pagrindas mažinti skolininko civilinę atsakomybę. Byloje nesant duomenų, kad dėl prievolės neįvykdymo ieškovė iš tikrųjų patyrė reikalaujamo priteisti dydžio nuostolius, prašomos priteisti netesybos mažintinos iki 35,19 Eur, jas skaičiuojant už 180 dienų laikotarpį (390,99 Eur skola x 0,05 procento x 180 dienų = 35,19 Eur).

10Nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016 m. rugpjūčio 17 d., iš atsakovo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Pateiktas ieškinys apmokestinamas minimaliu žyminiu mokesčiu - 15 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovės naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies, nes priešingas aiškinimas pažeistų ieškovės teisėtą interesą gauti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris šiuo atveju nepriklauso nuo to, kokia dalimi patenkinti ieškovės reikalavimai (CPK 93 straipsnio 4 dalis).

12Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1,09 Eur, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3 Eur, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 pakeitimo“).

13Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškovės UAB „Nordecum“ ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo T. M., a. k. ( - ) 302,66 Eur (tris šimtus du eurus 66 centus) negrąžinto kredito, 88,33 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 33 centus) palūkanų, 35,19 Eur (trisdešimt penkis eurus 19 centų) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2016 m. rugpjūčio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15 Eur (penkiolika eurų) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Nordecum“, į. k. ( - ), naudai.

16Atsakovas T. M. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Rokiškio rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Likusioje dalyje ieškinio netenkinti.

18Ieškovė UAB „Nordecum“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai