Byla e2-20003-734/2017
Dėl skolos priteisimo, iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda Vansevičienė, sekretoriaujant Rasai Kaupinytei, dalyvaujant ieškovo UAB „Hidromotas“ atstovui direktoriui V. B., ieškovų UAB „Hidromotas“ ir D. B. advokatui A. B., atsakovo UAB „SLM group“ atstovui advokatui R. R., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų D. B. ir UAB „Hidromotas“ ieškinį atsakovui UAB „SLM group“ dėl skolos priteisimo, iškeldinimo iš negyvenamųjų patalpų.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovai UAB „Hidromotas“ ir D. B. ieškiniu prašė: 1) priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“ 1 516,96 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Hidromotas“ naudai; 2) priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“ 4 342,64 Eur skolos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas ieškovės D. B. naudai; 3) iškeldinti atsakovą iš 493,81 kv. m. bendro ploto pastato, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esančio Sudervės g. 14K, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., ir 2,8170 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2448-9972, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Nurodė, kad ieškovė D. B. su atsakovu 2012-01-18 sudarė negyvenamojo statinio ir žemės sklypo nuomos sutartį, pagal kurią atsakovui išnuomojo 493,81 kv. m. bendro ploto pastatą, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esantį Sudervės g. 14K, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., ir 2,9983 ha bendro ploto 2264/29983 dalis žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Ieškovas UAB „Hidromotas“ 2012-01-18 su atsakovu sudarė žemės sklypo nuomos sutartį dėl 2,9983 ha bendro ploto 2396/29983 dalių žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Ieškovai savo pareigas pagal sutartis vykdė tinkamai, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė. Dėl atsakovo pareigų nevykdymo 2016-08-09 ieškovai su atsakovo nutraukė nuomos sutartis. Pagal sutarčių 2.3.3. p., po sutarties nutraukimo atsakovas turėjo per 14 dienų išsikraustyti iš pastato ir atlaisvinti žemės sklypą, tačiau to iki šiol neatliko. Pagal sutarčių 3.4 p. vėlavimo išsikraustyti atveju atsakovas privalo mokėti dvigubo dydžio nuomos mokestį, t.y. ieškovui UAB „Hidromotas“ – 1 519,96 Eur, ieškovei D. B. – 4 342,61 Eur (e.b.l. 1-6, 1 t.).

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovų atliktas nuomos sutarčių nutraukimas yra neteisėtas. Pasak atsakovo, jis visuomet pareigingai mokėjo nuomos mokestį, komunalinius mokesčius, neturėjo jokių skolų. Nors atsakovas kartais ir vėluodavo atsiskaityti su ieškovais, šie niekada nereiškė jam pretenzijų. Atsakovas neatliko esminio sutarčių pažeidimo. Ieškovo nurodoma aplinkybė, kad atsakovas laiku nesumokėjo 206,00 Eur nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo nesudaro esminio sutarties pažeidimo. Ieškovų reikalavimai priteisti dvigubą nuomos mokestį, iškeldinti atsakovą negali būti tenkinamai, kadangi ieškovų atliktas sutarčių vienašališkas nutraukimas yra neteisėtas. Įstatymas nenumato galimybės reikalauti dvigubo nuomos mokesčio. Tuo atveju, jei ieškovai reikalautų atlyginti nuostolius, jų dydį turėtų įrodyti.

5Patikslintu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti vienašališką 2012-01-18 negyvenamojo statinio (unikalus Nr. 4199-1022-4062) ir žemės sklypo (unikalus Nr. 4103-0200-0744) nuomos sutarčių nutraukimą neteisėtu, įkeldinti atsakovą į negyvenamąjį statinį (unikalus Nr. 4199-1022-4062) ir žemės sklypo (unikalus Nr. 4103-0200-0744) 2264/29983 dalį, priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovai nuomos sutartis su atsakovo nutraukė motyvuodami tuo, kad atsakovas po ieškovų suteikto papildomo termino nesumokėjo 206,00 Eur nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo skirtumo, ir tokiu būdu atliko esminį sutarčių pažeidimą. Sutarčių 8.3.3. p. buvo numatyta, kad ieškovai turi teisę nutraukti su atsakovu sudarytas nuomos sutartis jei atsakovas tinkamai nemoka nuomos mokesčio ir (ar) kitų sutartyje nurodytų mokėjimų arba jei daugiau kaip 3 kartus per metus daugiau nei 10 dienų vėluoja mokėti mokėjimus pagal sutartis. Pasak atsakovo, jis visuomet pareigingai mokėjo nuomos mokestį, komunalinius mokesčius, neturėjo jokių skolų, atliko pastato pagerinimus 23 696,00 Eur sumai. Atsakovas neatliko esminių sutarčių pažeidimo. Atsakovas pakeitė pastato spynas ir neleidžia atsakovui pateikti į jo teisėtai valdomas patalpas.

6Atsiliepimu į priešieškinį ieškovai su priešieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė nuomos sutartis - nuolatos vėluodavo mokėti nuomos ir kitus sutartyse nurodytus mokesčius, dėl ko ieškovai 2016-08-09 pagrįstai vienašališkai nutraukė nuomos sutartį. Sutarties nutraukimo metu (2016-08-09) atsakovas nebuvo sumokėjęs nuomos mokesčio už du 2016 m. mėnesius ir nekilnojamojo turto padidėjimo mokesčio. Sutarties nutraukimo fakto atsakovas neginčijo. 2016-12-04 atsakymu sutarties nutraukimą pripažino kaip teisėtą, nes siūlė sudaryti naują susitarimą. Atsakovo nuolatinis vėlavimas davė pagrindą ieškovams nesitikėti, kad atsakovas ateityje savo įsipareigojimus vykdys tinkamai. Nutraukus sutartis nėra pagrindo tenkinti atsakovo reikalavimo dėl įkeldinimo.

7Ieškovai pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. 2016-02-01 pranešimu ieškovai dėl esminių sutarčių pažeidimų jau buvo nutraukę nuomos sutartis, tačiau vėliau šalys 2016-03-15 susitarimu atnaujino sutarčių galiojimą. Pats atsakovas sutartimis įsipareigojo, esant numatytoms sąlygoms, mokėti ieškovams dvigubo dydžio nuomos mokestį. Atsakovo teiginys, kad sutartys buvo nutrauktos vien dėl to, kad atsakovas laiku nesumokėjo 206,00 Eur nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo yra nepagrįstas, nes sutartys buvo nutrauktos ne tik dėl to, kad atsakovas laiku nesumokėjo 206,00 Eur nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo, tačiau ir dėl to, kad atsakovas po papildomo termino sutartims vykdyti nesumokėjo ieškovams nuomos mokesčio už 2016 m. birželio mėn., per 12 mėnesių atsakovas net 5 kartus vėlavo sumokėti už nuomą ir kitus mokesčius ilgiau nei mėnesį.

8Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad jis visuomet pareigingai mokėjo nuomos mokestį, komunalinius mokesčius, neturėjo jokių skolų. Nors atsakovas kartais ir vėluodavo atsiskaityti su ieškovais, tai nesudarė esminio sutarties pažeidimo. Ieškovų atliktas sutarčių nutraukimas yra neteisėtas.

9Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo reikalavimus bei atsikirtimus į kitos šalies reikalavimus.

10Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.

11Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2012-01-18 ieškovas UAB „Hidromotas“, atstovaujamas direktoriaus V. B., su atsakovu UAB „SLM group“ sudarė Negyvenamojo statinio ir žemės sklypo nuomos sutartį, kuria ieškovas laikotarpiui nuo pastato ir žemės sklypo perdavimo dienos iki 2019-12-31 išnuomojo atsakovui 493,81 kv. m. bendro ploto pastatą, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esantį Sudervės g., Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo 2264/29983 dalis, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartyje nustatyto dydžio nuomos mokestį (nuo 2013-12-31 – 500,00 Lt bei PVM mokestį, indeksuojamą sutartyje nurodyta tvarka) (e.b.l. 7-16, 1 t.). 2012-01-18 ieškovė D. B. su atsakovu UAB „SLM group“ sudarė Žemės sklypo nuomos sutartį, kuria ieškovė laikotarpiui nuo sklypo perdavimo dienos iki 2019-12-31 išnuomojo atsakovui 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo 2396/29983 dalis, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui sutartyje nustatyto dydžio nuomos mokestį (nuo 2013-12-31 – 1 700,00 Lt, indeksuojamą sutartyje nurodyta tvarka) (e.b.l. 21-28, 1 t.). 2012-01-18 Susitarimu dėl negyvenamojo statinio ir žemės sklypo nuomos ir žemės sklypo nuomos sutarčių ieškovai ir atsakovas susitarė, kad 2012-01-18 tarp ieškovės ir atsakovo bei tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos nuomos sutartys saisto visas šalis tik galiodamos kartu; jei pasibaigia pirmoji nuomos sutartis, antroji nuomos sutartis laikoma pasibaigusia ir atvirkščiai (e.b.l. 44, 1 t.). 2016-02-01 raštu Dėl nuomos sutarties nutraukimo ieškovai kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad dėl atsakovo sutartimis įsipareigotų statybos ir įrengimo darbų neatlikimo, nutraukia nuomos sutartis (e.b.l. 143-144, 1 t.). 2012-03-15 Susitarimu dėl negyvenamojo statinio ir žemės sklypo nuomos ir žemės sklypo nuomos sutarčių pakeitimo ieškovai ir atsakovas susitarė, kad ieškovų 2016-02-01 raštas dėl nuomos sutarties nutraukimo laikomas negaliojančiu, nuomos sutartys galioja iki 2017-12-31; nuo 2016-03-01 pagal statinio ir žemės sklypo sutartį mokamas 294,81 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka; nuo 2016-03-01 pagal žemės sklypo sutartį mokamas 843,00 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka; nuomos sutarčių 8.3.3 p. pakeičiami nustatant „nuomininkas tinkamai nemoka nuomos mokesčio ir (ar) kitų šioje sutartyje numatytų mokėjimų ilgiau nei vieną mėnesį arba jeigu nuomininkas daugiau kaip 3 kartus per 12 mėnesių iki vieno mėnesio vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar kitus šioje sutartyje numatytus mokėjimus“ (e.b.l. 47-49, 1 t.). 2016-05-12, 2016-05-25, 2016-06-25, 2016-07-01, 2016-07-11 pranešimais ieškovai kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad atsakovas vėluoja mokėti nuomos mokestį už atitinkamai 2016 m. balandžio, gegužės, birželio mėnesius, nesumokėjo nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimo skirtumo (206,00 Eur) (e.b.l. 129, 131, 133, 136, 146, 150, 1 t.). Iš ieškovo išrašo iš buhalterinių dokumentų už 2016-01-01 – 2016-08-09 laikotarpį matyti, kad atsakovas dagiau nei vieną mėnesį vėlavo sumokėti sutarties pagrindu išrašytas penkias PVM sąskaitas-faktūras: 2016-02-02 Nr. HID0048932 (175,22 Eur), 2016-02-08 Nr. HID0048934 (824,00 Eur), 2016-03-31 Nr. HID0048937 (206,00 Eur), 2016-05-02 Nr. HID0048940 (356,72 Eur), 2016-06-02 Nr. HID0048943 (356,72 Eur) (e.b.l. 141-142, 1 t.). 2016-08-09 raštu Dėl nuomos sutarties nutraukimo ieškovai kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad remdamiesi 2016-07-01 pranešimu apie sutarties pažeidimą, kuriame nurodytų įpareigojimų atsakovas per papildomą terminą neįvykdė, konstatavo, kad atsakovas atliko esminį sutarčių pažeidimą, dėl kurio ieškovai nutraukia 2012-01-18 nuomos sutartis, pareikalavo atlaisvinti nuomojamą turtą, sumokėti nuomos mokestį už 2016 m. birželio ir liepos mėn. (e.b.l. 37-38, 1 t.). 2016-11-29 pranešimu apie vienašalį įskaitymą ieškovai kreipėsi į atsakovą ir priminė, kad nuomos sutarys yra nutrauktos nuo 2017-08-09, nurodė kokia tvarka įskaityti atsakovo 2016-09-19, 2016-10-05, 2016-09-15, 2016-10-05 atlikti mokėjimo pavedimai, pareikalavo atsakovo išsikraustyti iš pastato ir atlaisvinti žemės sklypą, sumokėti ieškovui 1 516,96 Eur netesybų, ieškovei – 4 342,64 Eur (e.b.l. 36, 1 t.). 2016-11-30 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 28-142-2016 antstolis M. D. konstatavo, kad 2016-11-29 antstoliui atvykus adresu Sudervės g. 14K, Avižieniai, Vilniaus r., UAB „Hidromotas“ direktorius V. B. parodė žemės sklypą, kuris yra nuomojamas; žemės sklype matoma, kad yra laikoma mediena, lentos ir įvairios malkos (e.b.l. 40, 1 t.). 2016-12-14 atsakymu į 2016-11-29 pranešimą dėl vienašalio įskaitymo atsakovas kreipėsi į ieškovus, ir nurodė, kad nesutinka su ieškovu atliktu vienašališku įskaitymu, reikalavimu sumokėti dvigubą nuomos mokestį, netesybas, atlaisvinti patalpas; kadangi ieškovai nutraukė nuomos sutartis, atsakovas pasiūlė pasirašyti susitarimą dėl tolimesnės patalpų nuomos. Duomenų, kad atsakovas sumokėjo ieškovams šių reikalautas pinigines sumas, atlaisvino nuomos sutarčių pagrindu išsinuomotus nekilnojamojo turto objektus, byloje nėra (CPK 178 str.).

12Vadovaujantis CK 6.447 str. 1 d. pagal nuomos sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį. nuomininkas privalo laiku mokėti nuomos mokestį (CK 6.487 str. 1 d.). CK 6.38 str. įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-01-18 nuomos sutarčių 6.8 p. atsakovas įsipareigojo už jam išnuomotus nekilnojamojo turto objektus mokėti nuomos mokestį už praėjusį mėnesį iki sekančio mėnesio 10 dienos (e.b.l. 13, 25, 1 t.) 2012-01-18 nuomos sutartimis, 2012-03-15 susitarimu šalys susitarė, kad nuo 2016-03-01 pagal statinio ir žemės sklypo sutartį mokamas 294,81 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka; nuo 2016-03-01 pagal žemės sklypo sutartį mokamas 843,00 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka, jei sutarties galiojimo laikotarpiu padidėja nekilnojamojo turto mokestis dėl nuomininko atliktų pastato ar sklypo pagerinimų, nuomininkas įsipareigoja sumokėti nurodytų mokesčių padidėjimo skirtumus nuomotojui (e.b.l. 7-16, 21-28, 47-49 1 t.). Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas netinkamai vykdė nuomos sutarčių sąlygas, t.y. 2016 metais vėlavo mokėti nuomos mokestį ieškovui už 2016 m. sausio-birželio mėnesius (5 nuomos mokesčio įmokos atliktos pavėlavus daugiau nei vieną mėnesį) (e.b.l. 141-142, 1 t.). Atsakovas šių aplinkybių nepaneigė (CPK 178 str.), be to, procesiniuose dokumentuose pats pripažino, kad vėluodavo atsiskaityti su ieškovais pagal nuomos sutartis. Byloje esantys atsakovo mokėjimų išrašai bei suvestinės patvirtina, kad laikotarpiu nuo 2016 m. sausio mėnesio iki sutarčių nutraukimo momento (2016-08-09), t.y. laikotarpiu, kuriuo, ieškovo teigimu, atsakovas nuolatos pažeidinėjo nuomos sutartis, atsakovas 2016-03-24, 2016-04-01, 2016-07-27 į ieškovo sąskaitą pervedė atitinkamai 175,00 Eur, 575,00 Eur, 356,72 Eur sumas, mokėjimo paskirtyje nurodydamas, kad sumos skirtos nuomai (e.b.l. 3, 2 t.). Iš ieškovo išrašo iš buhalterinių duomenų matyti, kad nors nurodytos sumos buvo ieškovui pervestos, tačiau atsakovas mokėjimus atliko įmokas vėluodamas atitinkamai 43, 46 bei 47 dienas (e.b.l. 142, 1 t., e.b.l. 3, 5, 2 t.). Taigi atsakovo pateikti aukščiau nurodyti įrodymai taip pat patvirtina aplinkybes, kad laikotarpiu nuo 2016 m. sausio mėnesio iki sutarčių nutraukimo momento (2016-08-09) atsakovas nuomos mokesčius ieškovui mokėjo vėluodamas, nesilaikydamas sutarčių 6.8 p. nustatytų terminų. Priešingai nei teigia atsakovas, ieškovas ne kartą (2016-05-12, 2016-05-25, 2016-06-25, 2016-07-01, 2016-07-11 pranešimais) informavo atsakovą apie atsakovo vėlavimą mokėti nuomos ir kitus mokesčius, įspėjo apie galimą vienašališką sutarčių nutraukimą ieškovų iniciatyva atsakovui netinkamai vykdant nuomos sutartis (e.b.l. 129, 131, 133, 136, 146, 150 1 t.). 2016-08-09 raštu Dėl nuomos sutarties nutraukimo ieškovai nutraukė tarp ieškovo ir atsakovo bei tarp ieškovės ir atsakovo 2012-01-18 sudarytas nuomos sutartis. 2012-01-18 Susitarimu dėl negyvenamojo statinio ir žemės sklypo nuomos ir žemės sklypo nuomos sutarčių, buvo susitarta, kad jei pasibaigia pirmoji nuomos sutartis, antroji nuomos sutartis laikoma pasibaigusia ir atvirkščiai, taigi 2016-08-09 raštu ieškovai nutraukė tiek nuomos sutartį, sudarytą taro ieškovo ir atsakovo, tiek nuomos sutartį, sudarytą tarp ieškovės ir atsakovo.

14Ieškovui ieškinio reikalavimus grindžiant 2016-08-09 atliktu sutarties nutraukimu, o atsakovui priešieškiniu ginčijant 2016-08-09 ieškovo atliktą vienašališką sutarties nutraukimą, vertintina, ar ieškovas pagrįstai ir teisėtai 2016-08-09 vienašališkai nutraukė nuomos sutartis. Vadovaujantis CK 6.217 str. 1 d. 3 d., 5 d., šalis gali vienašališkai nutraukti sutartį trimis atvejais: 1) jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas; 2) jeigu kita šalis neįvykdo sutarties per papildomai nustatytą terminą; 3) sutartyje numatytais atvejais. Aiškindamas šias CK nuostatas kasacinis teismas yra konstatavęs, kad tuo atveju, jeigu šalys susitarė, jog tam tikros sutarties sąlygos pažeidimas yra pagrindas vienašališkai nutraukti sutartį, tai nebūtina, kad jos būtų susitarusios šį pažeidimą vertinti kaip esminį, t. y. sutartį vienašališkai nutraukiant joje numatytais atvejais, teismas netikrina, ar sutartyje įtvirtintas sutarties nutraukimo pagrindas savo pobūdžiu atitinka CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus. Susitardamos dėl atvejų, kada sutartis gali būti nutraukiama vienašališkai, jos šalys įgyvendina sutarties laisvės principą. Šalims įgyvendinant sutarčių laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis) susitarus, kokiais atvejais sutartis gali būti nutraukta vienašališkai, pakanka nustatyti faktą, jog egzistavo nurodytas sutarties nutraukimo pagrindas (pagrindai). Jeigu šalys susitaria, kad sutartis vienašališkai gali būti nutraukta, jei nevykdomi ja prisiimti įsipareigojimai, pakanka nustatyti pažeidimo (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo) faktą ir nereikia įrodinėti bei vertinti tokio pažeidimo sunkumo, prievolės neįvykdžiusios šalies kaltės ir jos formos ar kitų CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-143-690/2015). Nagrinėjamu atveju, ieškovų teigimu, sutartis su atsakovu ieškovai vienašališkai nutraukė dėl atsakovo atlikto sutartyse nurodyto pažeidimo, įgalinusio ieškovus pasinaudoti vienašališko sutarties nuraukimo teise (CK 6.217 str. 5 d.). Remiantis išdėstytu, nustačius, kad sutartys nutrauktos vienašališkai sutartyse nurodytu atveju, vadovaujantis aukščiau nurodyta teismų praktiką, teismas nenustatinėja ir nevertina, ar atsakovo atliktas sutarčių pažeidimas pripažintinas esminiu CK 6.217 str. 1 d. prasme. Vertintina, ar atsakovas atliko sutartyse įvardytą sutarčių pažeidimą, dėl kurio ieškovai įgijo teisę sutartis vienašališkai nutraukti. Bylos duomenys patvirtina, kad 2012-01-18 nuomos sutartimis, 2012-03-15 susitarimu šalys susitarė, kad ieškovai turi teisę vienašališkai, nesikreipdami į teismą, nuraukti nuomos sutartis prieš pasibaigiant terminui, jei atsakovas tinkamai nemoka nuomos mokesčio ir (ar) kitų šioje sutartyje numatytų mokėjimų ilgiau nei vieną mėnesį arba jeigu nuomininkas daugiau kaip 3 kartus per 12 mėnesių iki vieno mėnesio vėluoja sumokėti nuomos mokestį ar kitus šioje sutartyje numatytus mokėjimus (sutarčių 8.3.3 p.). Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki pranešimo apie sutarties pažeidimą surašymo dienos (2016-07-01) atsakovas 8 kartus vėlavo mokėti nuomos mokesčius už atitinkamai 2016 m. sausio-birželio mėnesius, ir 5 nuomos mokesčio įmokos atliktos pavėlavus daugiau nei vieną mėnesį, taigi tokiais veiksmais (neveikimu) atsakovas atliko sutarties pažeidimą (t.y. nemokėjo nuomos mokesčio ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų ilgiau nei vieną mėnesį bei jeigu daugiau kaip 3 kartus per 12 mėnesių terminų iki vieno mėnesio vėlavo sumokėti nuomos mokestį ir kitus šioje sutartyje numatytus mokėjimus), dėl kurio ieškovai įgijo teisę vienašališkai nutraukti sutartis su atsakovu. Sutarčių 8.5 p. šalys susitarė, kad esant bet kokiam sutartyje nurodytam pažeidimui, ieškovai, prieš nutraukdami sutartis, turi raštu pareikalauti atsakovo ištaisyti pažeidimus, suteikdami atsakovui ne trumpesnį kaip 30 kalendorinių dienų terminą, skaičiuojamą nuo raštiško pranešimo gavimo, pažeidimams ištaisyti (e.b.l. 15, 1 t.). Nustatyta, kad 2016-07-01 pranešimu ieškovas kreipėsi į atsakovą ir nurodė, kad atsakovas vėluoja sumokėti nuomos mokestį už 2016 m. gegužės mėn. bei skirtumą už nekilnojamojo turto mokesčio padidėjimą, nurodė, kad atsakovui netinkamai vykdant sutartis, jos gali būti vienašališkai nutrauktos (e.b.l. 133 1 t.). Atsakovas neginčijo aplinkybės, kad ieškovo 2016-07-01 pranešimą gavo prieš 30 kalendorinių dienų iki ieškovo 2016-08-09 rašto surašymo, įrodymų apie pranešimą gavimo datą nepateikė, todėl pripažintina, kad pranešimą gavo prieš 30 kalendorinių dienų iki ieškovo 2016-08-09 rašto surašymo (CPK 178 str.). Kadangi nuomos sutartys nutrauktos 2016-08-09 raštu, t.y. praėjus daugiau nei 30 kalendorinių dienų nuo 2016-07-01 rašto gavimo, pripažintina, kad ieškovai laikėsi sutartyse įtvirtintos sutarčių nutraukimo tvarkos. Remiantis išdėstytu, nustačius, kad atsakovas atliko sutarties pažeidimą, dėl kurio ieškovai įgijo teisę su atsakovu sudarytas nuomos nutraukti vienašališkai, ieškovai laikėsi sutarčių nutraukimo terminų, darytina išvada, kad nuomos sutartis ieškovai nutraukė pagrįstai ir teisėtai. Išdėstytų motyvų pagrindu, nustačius kad sutartys nutrauktos pagrįstai ir teisėtai, taigi yra pasibaigusios, atsakovo priešieškinio pagrindinis reikalavimas pripažinti vienašališką 2012-01-18 negyvenamojo statinio (unikalus Nr. 4199-1022-4062) ir žemės sklypo (unikalus Nr. 4103-0200-0744) nuomos sutarčių nutraukimą neteisėtu, ir išvestinis reikalavimas įkeldinti atsakovą į negyvenamąjį statinį (unikalus Nr. 4199-1022-4062) ir žemės sklypo (unikalus Nr. 4103-0200-0744) 2264/29983 dalį, atmestini kaip nepagrįsti.

15Dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, susijusių su atsakovo galimai atliktu nuomos objekto pagerinimu, kaip nesančių šios bylos nagrinėjimo dalyku (nurodytos aplinkybės nagrinėjamos civilinėje byloje Nr. e2-3395-803/2017) bei teisiškai nereikšmingų sprendžiant klausimus dėl vienašališko nuomos sutarčių nutraukimo teisėtumo ir iš šio nutraukimo atsiradusių teisinių pasekmių taikymo, teismas plačiau nepasisako. E. Ž. Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (E. Ž. Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; E. Ž. Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

16Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo ieškovo bei ieškovės naudai atitinkamai 1 516,96 Eur bei 4 342,64 Eur sumas už vėlavimą grąžinti išnuomotus daiktus. Vadovaujantis CK 6.499 str. 1 d. nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Pagal to paties straipsnio 2 dalį, jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas ne nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas jo naudai pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132/2008, 2008 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-487/2008). Taigi CK 6.499 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas dėl pavėluoto daikto grąžinimo nuomotojo patirtų nuostolių (negautų pajamų) nustatymo metodas – laikoma, kad nuomotojo negautos pajamos yra tokio nuomos mokesčio dydžio, kurį jis būtų gavęs, jeigu nuomos sutartis nebūtų pasibaigusi, šie nuostoliai laikomi minimaliais nuomotojo nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-301/2009, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-20/2011). Šių minimalių nuostolių pagal CK 6.499 str. 2 d. įrodinėti papildomai nereikia (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-225-370/2016).

17Ieškovas nurodė, kad atsakovas nuo 2016-08-25 iki 2016-11-29, t.y. daugiau nei tris mėnesius nuo sutarčių nutraukimo momento nėra atlaisvinęs sutarčių pagrindu (kurios yra teisėtai nutrauktos) jam išnuomoto nekilnojamojo turto. 2016-11-30 antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas patvirtina aplinkybes, kad 2016-11-29 žemės sklypas, esantis Sudervės g. 14K, Avižieniai, nebuvo atlaisvintas, jame laikoma mediena lentos ir įvairios malkos (e.b.l. 40, 1 t.). Nustatyta, kad sutarčių 3.4 p. šalys susitarė, kad atsakovui vėluojant perduoti pastatą ir sklypą arba juos atlaisvinti, atsakovas įsipareigoja, ieškovams to pareikalavus, mokėti jiems dvigubo dydžio nuomos mokestį (e.b.l. 9, 23 1 t.). Bylos duomenys patvirtina, kad 2012-03-15 susitarimu šalys susitarė, kad nuo 2016-03-01 pagal statinio ir žemės sklypo sutartį mokamas 294,81 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka; nuo 2016-03-01 pagal žemės sklypo sutartį mokamas 843,00 Eur plius PVM nuomos mokestis, kuris indeksuojamas sutartyje nustatyta tvarka (e.b.l. 47-49, 1 t.). Kadangi nustatyta, kad sutartys pagrįstai ir teisėtai nutrauktos nuo 2016-08-09, ir atsakovas, esant nutrauktoms sutartimis, daugiau nei tris mėnesius – laikotarpiu nuo 2016-08-25 iki 2016-11-29, neatlaisvino patalpų ir žemės sklypo, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 884,43 Eur ((294,81 x 3 mėn.), iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 2 529,00 Eur (843,00 x 3 mėn.) už pavėlavimą grąžinti nuomos sutarčių objektus.

18Likusi ieškovų reikalavimo dalis dėl sumų už pavėlavimą grąžinti daiktą priteisimo iš atsakovo ieškovo naudai – 632,53 Eur (1 519,96 - 884,43), ieškovės naudai – 1 813,64 Eur (4 342,64 - 2 529,00), nepatenkanti į CK 6.499 str. 2 d. apimtį, vertintina kaip prašymas taikyti atsakovo atžvilgiu netesybas (CK 6.71 str.). Netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2015 m. birželio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-358-916/2015). Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju sutarties šalys buvo privatūs verslo subjektai, t.y. asmenys turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, taigi sutartimis laisva valia prisiėmė ir padarinių, galimai kilsiančių dėl netinkamo sutarties vykdymo, riziką. Teismo vertinimu, iš atsakovo prašomų priteisti netesybų suma (ieškovo naudai – 632,53 Eur, ieškovės naudai – 1 813,64 Eur) nelaikytina akivaizdžiai per didele ar pažeidžiančia bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Be to, pažymėtina, kad mokėtina netesybų suma sutartimis nustatyta ne konkrečia vienkartine ženklaus dydžio suma, tačiau proporcingai padaryto sutarties pažeidimo laikotarpiui, ir susidarė priklausomai tik nuo paties atsakovo neteisėtų veiksmų trukmės. Atsakovas nepateikė absoliučiai jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad ieškovų prašomų priteisti netesybų suma yra nepagrįsta ar akivaizdžiai per didelė, taigi neįrodė jų nepagrįstumo (CPK 178 str.). Vien atsakovo deklaratyvūs teiginiai, kad netesybos yra per didelės, nesudaro pagrindo netesybų mažinti. Kaip minėta, sutartyse nustatyto netesybų dydžio kreditoriams (nagrinėjamu atveju, ieškovams) nereikia įrodinėti, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo teiginiu, kad ieškovų reikalavimas dėl netesybų priteisinimo turėtų būti atmestas, kaip neįrodytas. Tokios pozicijos ginčuose dėl netesybų priteisimo nutraukus nuomos sutartį, laikomasi ir teismų praktikoje (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-267-178/2016). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, nenustačius, kad prašomos netesybos yra akivaizdžiai per didelės, atsakovui neįrodžius prašomų priteisti netesybų dydžio nepagrįstumo, ieškovų reikalavimas dėl netesybų tenkintinas, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 632,53 Eur, ieškovės naudai –1 813,64 Eur netesybų.

19Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (4 342,64 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (1 516,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

20Ieškovai ieškiniu taip pat prašo iškeldinti atsakovą iš 493,81 kv. m. bendro ploto pastato, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esančio Sudervės g. 14K, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., ir 2,8170 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-2448-9972, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovai ieškinio rezoliucinėje klaidingai nurodo žemės sklypo identifikacinius duomenis, vietoje 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, nurodydami 2,8170 ha bendro ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-2448-9972. Kadangi tiek nuomos sutartys, tiek nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, kad šalys susitarė dėl 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, nuomos, teismas vadovaujasi būtent šiais žemės sklypo identifikaciniais duomenimis. Nustatyta, kad nuomos sutarčių 3.3 p. šalys susitarė, kad pasibaigus sutarčiai arba šalims nutraukus ją prieš terminą, atsakovas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų po sutarties pasibaigimo ar nutraukimo atlaisvinti pastatą ir sklypą nuo visų atsakovui ar tretiesiems asmenims priklausančių daiktų bei perduoti atsakovui pastatą ir sklypą tokios pačios būklės, kokios jie buvo po atsakovo atliktų pagerinimų, atsižvelgiant į normalų pastato nusidėvėjimą (e.b.l. 9, 23 1 t.). Kadangi byloje nustatytos aplinkybės, kad nuomos sutartys yra nutrauktos ir atsakovas iš sutarčių pagrindu išsinuomotų patalpų nėra išsikėlęs ir atlaisvinęs žemės sklypo, ieškovų prašymas iškeldinti atsakovą iš 493,81 kv. m. bendro ploto pastato, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esančio Sudervės g. 14K, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., ir 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., tenkintinas.

21Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys tenkintas visiškai, o atsakovo priešieškinis visa apimtimi atmestas, vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d., 1 p., 7 d., 93 str., ieškovams lygiomis dalimis iš atsakovo priteistinas 163,00 Eur žyminis mokestis, 308,00 Eur už ieškinio parengimą ir jo patikslinimą, 132,00 Eur už konsultacijas, 88,00 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą, 88,00 Eur už atsiliepimo į priešieškinį parengimą, 110,00 Eur už atstovavimą teisme, t.y. 889,00 EUR bylinėjimosi išlaidos, bei ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 100,00 Eur išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, 280,00 Eur išlaidų, susijusių su faktinių aplinkybių konstatavimu, t.y. 380,00 Eur.

22Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, jų dydį bei apmokėjimo tvarką nustato teisingumo ministras ir finansų ministras (CPK 92 str.). Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (naujos redakcijos nuo 2015-01-01 Nr. 2014-12793), minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Remiantis tuo, kad valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neviršija 3,00 Eur, valstybės naudai iš atsakovo procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteistinos.

23Teismas, vadovaudamasis CPK 270-271 str.,

Nutarė

24ieškinį patenkinti.

25Priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, 884,43 Eur sumą už pavėlavimą grąžinti nuomos objektą, 632,53 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1 516,96 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 824,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „Hidromotas“, j.a.k. 124062495, naudai.

26Priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, 2529,00 Eur sumą už pavėlavimą grąžinti nuomos objektą, 1813,64 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (4 342,64 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 444,50 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės D. B., a.k. ( - ) naudai.

27Iškeldinti atsakovą UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, iš 493,81 kv. m. bendro ploto pastato, unikalus Nr. 4199-1022-4062, esančio Sudervės g. 14K, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., ir 2,9983 ha bendro ploto žemės sklypo, unikalus Nr. 4103-0200-0744, esančio Sudervės g. 14C, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

28Priešieškinį atmesti.

29Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Raimonda... 2. Teismas... 3. Ieškovai UAB „Hidromotas“ ir D. B. ieškiniu prašė: 1) priteisti iš... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo su ieškiniu nesutiko,... 5. Patikslintu priešieškiniu atsakovas prašė pripažinti vienašališką... 6. Atsiliepimu į priešieškinį ieškovai su priešieškiniu nesutiko, prašė... 7. Ieškovai pateikė dubliką, kuriame nurodė, kad atsakovas netinkamai vykdė... 8. Atsakovas pateikė tripliką, kuriame nurodė, kad jis visuomet pareigingai... 9. Teismo posėdžio metu šalys palaikė savo reikalavimus bei atsikirtimus į... 10. Ieškinys tenkintinas, priešieškinis atmestinas.... 11. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad 2012-01-18 ieškovas UAB... 12. Vadovaujantis CK 6.447 str. 1 d. pagal nuomos sutartį viena šalis... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012-01-18 nuomos sutarčių 6.8 p. atsakovas... 14. Ieškovui ieškinio reikalavimus grindžiant 2016-08-09 atliktu sutarties... 15. Dėl atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, susijusių su... 16. Ieškovai prašo priteisti iš atsakovo ieškovo bei ieškovės naudai... 17. Ieškovas nurodė, kad atsakovas nuo 2016-08-25 iki 2016-11-29, t.y. daugiau... 18. Likusi ieškovų reikalavimo dalis dėl sumų už pavėlavimą grąžinti... 19. Vadovaujantis CK 6.37 str. 1-2 d., 6.210 str. 1 d., ieškovei iš atsakovo... 20. Ieškovai ieškiniu taip pat prašo iškeldinti atsakovą iš 493,81 kv. m.... 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys tenkintas visiškai, o atsakovo... 22. Pagal įstatymą, išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu,... 23. Teismas, vadovaudamasis CPK 270-271 str.,... 24. ieškinį patenkinti.... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, 884,43 Eur sumą... 26. Priteisti iš atsakovo UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, 2529,00 Eur sumą... 27. Iškeldinti atsakovą UAB „SLM group“, j.a.k. 302686490, iš 493,81 kv. m.... 28. Priešieškinį atmesti.... 29. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...