Byla 2KT-35/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-135-253/2010, kuria Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui ar šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui perduotas spręsti civilinės bylos Nr. 2A-135-253/2010 perdavimo nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui klausimas,

Nustatė

2Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. balandžio 7 d. nutartimi perdavė Lietuvos apeliaciniam teismui spręsti civilinės bylos Nr. 2A-135-253/2010 pagal atsakovo A. B. (A. B. ) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. N2-43-714/2009, perdavimo nagrinėjimo kitam apygardos teismui klausimą. Nutartyje nurodyta, jog bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu nustatyta, kad apeliantas A. B. yra Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo V. J. dukters vyras (CPK 187 str. 2 d.). Ieškovė teismo posėdyje paaiškino, jog ši aplinkybė jai kelia abejonių visų Klaipėdos apygardos teismo teisėjų objektyvumu ir nešališkumu nagrinėjant atsakovo A. B. apeliacinį skundą, ir prašė bylą perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui, išskyrus Šiaulių apygardos teismą, kadangi teisėjas V. J. prieš tai yra dirbęs teisėju ir tame teisme.

3Prašymas dėl bylos perdavimo tenkintinas.

4Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2A-135-253/2010 pagal atsakovo A. B. (A. B. ) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. N2-43-714/2009 pagal ieškovės J. M. ieškinį atsakovui A. B. dėl išlaikymo priteisimo, bendrosios nuosavybės padalijimo ir uzufrukto nustatymo bei pagal atsakovo A. B. priešieškinį ieškovei J. M. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo, žalos atlyginimo bei daiktų išreikalavimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir VĮ Registrų centras Klaipėdos filialui.

5Civilinio proceso kodekso 35 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad jeigu teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujantis asmuo, jo artimieji giminaičiai arba sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Šios teisės normos paskirtis – užtikrinti bylas nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo principo įgyvendinimą. Ja pašalinamos sąlygos kilti abejonėms dėl bylą nagrinėjančių teismų ir teisėjų nešališkumo, kai dėl objektyvių giminystės ryšių su dalyvaujančiais byloje asmenimis šios abejonės neišvengiamai gali kilti.

6Sprendžiant civilinių bylų perdavimo kitam teismui klausimą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje CPK 35 straipsnio 4 dalies nuostata aiškinama plečiamai ir pripažįstama, jog, siekiant asmens teisės į tinkamą procesą įgyvendinimo, CPK 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta bylos perdavimo galimybė, taikant įstatymo analogiją, apima ir tuos atvejus, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjo padėjėjas ar teismo darbuotojas, o taip pat kai byloje dalyvaujantis asmuo yra sutuoktinis arba artimas giminaitis to asmens, kurį su to teismo teisėju sieja artimas giminystės ryšys (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-88/2007, 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-53/2008, 2009 m. birželio 15 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-44/2009, 2009 m. birželio 17 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-45/2009 ir kt.). Be to, atsižvelgiant į CPK 35 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos teisės normos paskirtį, pagal įstatymo analogiją ji taikytina ir tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo anksčiau dirbo teisėju bylą nagrinėjančiame teisme, arba teisėju anksčiau dirbo byloje dalyvaujančio asmens artimieji giminaičiai, sutuoktinis (sugyventinis) (CPK 3 str. 6 d.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 28 d. nutartis, bylos Nr. 2KT-51/2008).

7Nagrinėjamoje byloje nustatyta ir dalyvaujantys byloje asmenys neginčija tos aplinkybės, kad atsakovas (apeliantas) A. B. yra Klaipėdos apygardos teismo teisėjo V. J. dukters sutuoktinis ir kad V. J. nuo 1995 m. iki 2001 m. dirbo teisėju Šiaulių apygardos teisme. Todėl, siekiant pašalinti abejones dėl Klaipėdos apygardos teismo ir Šiaulių apygardos teismo galimo šališkumo nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2A-135-253/2010, nagrinėjamu atveju yra pagrindas atsakovo A. B. apeliacinį skundą kartu su Klaipėdos rajono apylinkės teismo civiline byla Nr. N2-43-714/2009 perduoti nagrinėti kitam artimiausiam apygardos teismui – Panevėžio apygardos teismui (CPK 3 str. 6 d., 35 str. 4 d.).

8Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio 2 ir 4 dalimis, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas

Nutarė

9Atsakovo A. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 25 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. N2-43-714/2009, kartu su šia byla perduoti nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai