Byla 2-1358-798/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, kolegijos pirmininko (pranešėjo) Antano Rudzinsko, Egidijaus Žirono teismo posėdyje rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės uždarosios akcinės bendrovės TRANSFORMERIS ir atsakovės Lietuvos Respublikoje bankrutavusios, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos, įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Stinkoma“, atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutarties civilinėje byloje pagal atsakovės Lietuvos Respublikoje bankrutavusios, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos įmonės, Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Stinkoma“, prašymą dėl kreditorių finansinių reikalavimų patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Refakta“ ieškinio pareiškimą dėl šalutinės bankroto bylos Lietuvos Respublikoje iškėlimo atsakovei, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotai, įmonei Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Atsakovė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruota, įmonė Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujama bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Stinkoma“, kreipėsi į teismą, prašydama patvirtinti administratorės neginčijamą kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą ir netvirtinti ginčijamų šių trečios eilės kreditorių finansinių reikalavimų: 1) S. S. 19,69 Eur, 2) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus (toliau - VSDFV Vilniaus skyrius) 635,52 Eur, 3) UAB „Gelsva“ 172,47 Eur, 4) UAB „Sweco Lietuva“ 1744,49 Eur, 5) UAB „INDUSTEK“ 834,25 Eur, 6) UAB TRANSFORMERIS 1691,87 Eur, 7) UAB „Elektros darbai“ 2278,84 Eur, 8) UAB „Agava 68509,14 Eur, 9) UAB „Meyer&John“ 956 968,45 Eur.

5Nurodė šiuos nesutikimo su pareikštais finansiniais reikalavimais argumentus: 1) Dėl UAB „TRANSFORMERIS finansinio reikalavimo - nepateikti įrodymai, patvirtinantys susitarimą dėl delspinigių, be to, reikalavime nurodyti delspinigių skaičiavimo terminai viršija CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nurodytą ieškinio senaties terminą. 2) Dėl UAB „Meyer&John“ 956 968,45 Eur finansinio reikalavimo - nepateikti įrodymai, patvirtinantys bankrutavusios įmonės įsipareigojimą apmokėti nurodytas sumas. Reikalavimas kildinamas iš 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties, sudarytos tarp atsakovės ir pareiškėjos bei 2011-08-03 laidavimo sutarties, tačiau bendradarbiavimo sutartis pasirašyta asmenų, apie kurių įgaliojimus sudaryti sandorį nėra duomenų, sandoriai sudaryti tarp tiesiogiai susijusių asmenų; pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad įvykdė prievoles už skolininką (t. VI., b. l. 152 - 155).

6Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime prašė ginčijamos finansinio reikalavimo dalies pagrįstumą spręsti savo nuožiūra, kadangi teikdamas bankroto administratorei prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo neturėjo duomenų apie Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto byloje patvirtintą VSDFV Vilniaus skyriaus finansinį reikalavimą; delspinigiai buvo apskaičiuoti iki pagrindinės bankroto bylos iškėlimo (t. V., b. l. 23 - 24).

7Pareiškėja UAB „Meyer & John“ atsiliepime prašė teismo patvirtinti 956 968,45 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

8Reikalavimo pagrįstumą įrodinėjo tarp Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialo bei pareiškėjos pasirašyta 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartimi Nr. MJ-387 ir 2011-07-25 prie bendradarbiavimo sutarties sudarytu priedu Nr. 1 dėl projekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose 2 dalis „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“. Teigė, kad šių dokumentų pagrindu tinkamai atliko darbus, todėl atsakovei kilo pareiga atsiskaityti pagal pateiktas apmokėjimui sąskaitas faktūras: 2014-03-18 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. MJ 14-017 - 605 000 Lt; 2014-04-01 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MJ 14-025 - 387 200 Lt; 2014-04-04 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MJ 14-060 - 256,307,71 Lt sumos; 2014-03-31 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MJ 14-024 - 18 619,44 Lt. Papildomai nurodė, jog pareiškėja ir Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas pasirašė 2014-03-31 tarpusavio skolų užskaitymo aktą, pagal kurį Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialui buvo užskaityta ir sumažinta skola 112 906,48 Lt suma. Todėl pagal bendradarbiavimo sutartį liko įsiskolinimas 334 285,41 Eur (1 154 220,67 Lt). Nesutiko su bankroto administratorės argumentu, jog sandoris sudarytas tarp susijusių asmenų ir šis argumentas neįrodo pareiškėjos finansinio reikalavimo nepagrįstumo, nes bendradarbiavimo sutartį ir Priedą Nr. 1 pasirašė filialo vardu veikęs D. G., veikęs pagal notarinį pergaliojimą, bei pareiškėjos atstovas technikos direktorius R. B..

9Taip pat nurodė, kad tarp UAB „Meyer & John“ ir AB Šiaulių bankas buvo pasirašyta 2011-08-03 juridinio asmens laidavimo sutartis Nr. 2011-068-03, pagal kurią pareiškėjas laidavo 2 950 000 Lt sumai už Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialą pagal 2011-08-03 sutartį Nr. G-03-VY-55003-S. AB Šiaulių bankas 2011-08-03 išleido 2 950 000 Lt sutarties įvykdymo garantiją Nr. G-03-VY-55003 UAB „Šiaulių vandenys“ naudai; 2014-04-04 gavęs garantijos gavėjo mokėjimo reikalavimą, reikalavimą patenkino, realizavęs finansinį užstatą – įkeistas 800 000 Lt sumas, todėl Meyer & John GmbH & Co. KG skola AB Šiaulių bankas sudarė 2 150 000 Lt. Savo reikalavimą kildino iš AB Šiaulių bankas ir pareiškėjo sudarytos 2014-05-12 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. TAIK-2014-2364-03, kurios pagrindu iš pareiškėjos UAB „Meyer & John“ sąskaitos 2014-05-13 nuskaityta 2 150 000 Lt suma (T. V., b. l. 60 - 64).

10Pareiškėja UAB TRANSFORMERIS atsiliepime prašė patvirtinti jos finansinį reikalavimą visa apimtimi, o teismui atsisakius patvirtinti pilna apimtimi, patvirtinti neginčijamą finansinio reikalavimo dalį.

11Nurodė, kad finansinis reikalavimas kildinamas iš paslaugų teikimo sutarčių. Teikiant finansinį reikalavimą į delspinigių sumą įtraukė palūkanas, jog bankroto administratorei tektų mažesnė apimtis skaičiuoti prašomas įtraukti sumas, t. y. neišskyrė jam priklausančių palūkanų, o tik nurodė delspinigių sumas už visą laikotarpį (T. V, b. l. 94 - 95).

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakė patvirtinti S. S. 19,69 Eur dalies finansinį reikalavimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 635,52 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „Gelsva“ 139,02 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „Sweco Lietuva“ 1744,49 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „INDUSTEK“ 834,25 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą ir UAB „Meyer&John“ 5392,56 Eur finansinį reikalavimą. Patvirtino Lietuvos Respublikoje bankrutavusiosVokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto byloje trečios eilės kreditorių UAB „Elektros darbai“ 2278,84 Eur finansinį reikalavimą, UAB „Agava“ 68 509,14 Eur finansinį reikalavimą ir UAB „Meyer&John“ 951 575,89 Eur finansinį reikalavimą.

13Dėl pareiškėjos UAB TRANSFORMERIS ginčijamos finansinio reikalavimo dalies

14Iš 2013-10-08 paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL.12/13 nustatė, kad pareiškėja įsipareigojo atlikti sklypų sutvarkymo ir apželdinimo darbus; iš sutarties Nr. FIL 13/13 nustatė, kad pareiškėjas (pagal sutartis vykdytojas) įsipareigojo atlikti atstatymo darbus šalia gatvių Šiauliuose, o užsakovas įsipareigojo atsiskaityti už suteiktus darbus sutartyse nustatyta tvarka ir terminais; šalys sulygo, jog užsakovui vėluojant atsiskaityti pagal sutarčių sąlygas, mokami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną. Bankroto administratorė nesutiko su paskaičiuotais delspinigiais. Kadangi paslaugų atlikimo faktas neginčijamas, teismas vertino, jog atsakovei neįvykdžius prievolės atsiskaityti su pareiškėja, pareiškėja turi teisę reikalauti patvirtinti jos delspinigių finansinį reikalavimą, tačiau ne daugiau kaip už šešių mėnesių terminą.

15Iš pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės nustatė, jog delspinigiai paskaičiuoti iki 2014-01-20, 2014-03-30, 2014-09-16 ir 2014-03-31, todėl, teismo vertinimu, delspinigiams taikomas CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas senaties terminas. Nors pareiškėjas nurodė, kad ginčijamą sumą sudaro ir delspinigiai, ir palūkanos, o paskaičiavimui teismo prašė suteikti 7 dienų terminą, tačiau minėti argumentai nesudarė pagrindo patvirtinti visos ginčijamos sumos finansinio reikalavimo. Pareiškėja, nurodydama aplinkybę, jog ginčijamą sumą sudaro palūkanos ir delspinigiai, turėjo pateikti aiškius jų paskaičiavimus. Be to, atkreipė dėmesį, jog teismas nustatė terminą atsiliepimui į bankroto administratorės prašymą pateikti, todėl per nurodytą terminą pareiškėja turėjo ne tik pateikti atsiliepimą, bet ir rašytinius įrodymus, t. y. pateikti detalų paskaičiavimą.

16Sprendė, kad kreditorei, praleidusiai 6 mėnesių ieškinio senaties terminą, nėra pagrindo patvirtinti bankroto administratorės ginčijamos finansinio reikalavimo dalies dėl delspinigių sumos.

17Dėl pareiškėjos UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo

18Teismas nustatė, jog pareiškėja 956 968,45 Eur finansinį reikalavimą grindė 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartimi Nr. MJ-387 ir 2011-07-25 prie bendradarbiavimo sutarties sudarytu priedu Nr. 1 dėl projekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose: 2 dalis „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, taip pat PVM sąskaitomis - faktūromis ir suvestiniais atliktų darbų aktais. Sprendė, kad minėti dokumentai patvirtina atliktus darbus, todėl Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialas turėjo pareigą vykdyti savo prievoles ir atsiskaityti už atliktus darbus.

19Nors bankroto administratorė išreiškė abejones dėl dokumentus pasirašiusių asmenų, tačiau atsakovė pateikė teismui pasirašiusių asmenų įgaliojimus. Kita vertus, sudaryta bendradarbiavimo sutartis bei darbų priėmimo – perdavimo aktai neginčijami, todėl bankroto administratorei išreiškus tik deklaratyvius teiginius, teismas neturėjo pagrindo netvirtinti finansinio reikalavimo, kurį sudaro nesumokėta už atliktus darbus suma.

20Atkreipė dėmesį, kad nei bankroto administratorei, nei pateikiant atsiliepimą į bankroto administratorės prašymą nepateikta 2014-03-31 PVM sąskaita – faktūra Nr. MJ 14-024 už dujas, benziną A95 ir dyzeliną dėl 18 619,44 Lt sumos, nors ji ir nurodyta priedų sąraše. Kadangi nepateikti įrodymai, pagrindžiantys reikalavimo teisę atlyginti degalų sąnaudas, minėtos sumos į patvirtinamą finansinį reikalavimą neįtraukė. Taigi, bendradarbiavimo sutarties pagrindu patvirtino 328 892,85 Eur dydžio finansinį reikalavimą.

21Taip pat teismas nustatė, jog likusi 622 683,04 Eur finansinio reikalavimo dalis kildinama iš 2014-05-12 reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. TAIK-2014-2364-03, pagal kurią pareiškėjui perėjo reikalavimo teisės į bankrutuojančią įmonę pagal skolinį įsipareigojimą, kylantį iš 2011-08-03 Garantijos sutarties Nr. G-03-VY-55003-S. Garantijos sutartis yra nenuginčyta ir galiojanti. Kadangi pareiškėjas įvykdė Reikalavimo perleidimo sutartyje numatytą atsiskaitymo pareigą, pervesdamas 2 150 000,00 Lt sumą, vertino, kad turi reikalavimo teisę atsakovei. Remiantis išdėstytu, patvirtino UAB „Meyer & John“ 951 575,89 Eur (328 892,85 Eur + 622 683,04 Eur = 951 575,89 Eur) trečios eilės finansinį reikalavimą.

22Nors bankroto administratorė nurodė, kad pareiškėjos finansinis reikalavimas nepatvirtintas pagrindinėje bankroto byloje, tačiau minėta aplinkybė nesudarė teismui pagrindo netvirtinti pareiškėjos finansinio reikalavimo nagrinėjamoje byloje (t. V, b. l. 114 – 121).

 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

23Atskiruoju skundu kreditorė UAB TRANSFORMERIS prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį dalyje, kuria atsisakyta patvirtinti UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės - Lietuvos Respublikoje bankrutavusios, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos, įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto byloje patvirtinti UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiamos nutarties dalimi argumentus:

 1. Pirmosios instancijos teismas ir bankroto administratorius, gindami viešąjį interesą, nebuvo pakankamai aktyvūs: bankroto administratorė savo iniciatyva neperskaičiavo netesybų, o jas tik patikrino, o teismas nenustatė termino patikslintam finansiniam reikalavimui pateikti pagal nurodytas pastabas dėl įrodymų trūkumo.
 2. Apeliantės nuomone, patirtų nuostolių kompensavimas neturėtų būti ribojamas laike, o netesybų dalis turėjo būti sumažinta tik ta dalimi, kuri viršija 6 mėnesius (t. V, b. l. 175 – 176).

24Atsiliepimų į pareiškėjos UAB TRANSFORMERIS atskirąjį skundą nepateikta.

25Atskiruoju skundu atsakovė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruota, įmonė Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Stinkoma“, prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį dalyje, kuria patvirtintas kreditorės UAB „Meyer & John“ 951 575,89 Eur dydžio finansinis reikalavimas ir šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – atsisakyti patvirtinti pareiškėjos UAB „Meyer & John“ 951 575,89 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Nurodo šiuos nesutikimo su skundžiamos nutarties dalimi motyvus:

26Dėl reikalavimo pagal 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedą Nr. 1:

  1. Bendradarbiavimo sutartis ir jos priedas Nr. 1 yra su trūkumais ir galimai neteisėta, todėl šie dokumentai vertintini kritiškai; prie bendradarbiavimo sutarties nėra pridėtos sąmatos, o pateiktuose suvestinių atliktų darbų aktuose nurodyti atliktų darbų neapima bendradarbiavimo sutartyje nurodytų darbų, t. y. nėra duomenų dėl susitartų darbų kiekio (Šiaulių miesto Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse) ir nuotekų perpumpavimo siurblinės darbų.
  2. 2014-04-04 PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. MJ 14-060 nurodyta 74 231,84 Eur suma negalėjo būti patvirtinta, nes pažyma apie atliktų darbų vertę ir suvestinis darbų aktas nėra pasirašyti Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo atstovo.
  3. Abu atstovavimą patvirtinančius dokumentus pasirašė tas pats asmuo - p. U. L..
  4. D. G., pasirašydamas bendradarbiavimo sutartį ir jos priedą Nr. 1, viršijo 2010-11-05 perįgaliojime nurodytas kompetencijos ribas

27Dėl reikalavimo pagal 2014-05-12 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. TAIK-2014-2364-02:

 1. Reikalavimo perleidimo sutartimi šalys susitarė, kad reikalavimo teisė pareiškėjai pereis, kai bus atsiskaityta ir bus pasirašytas priėmimo – perdavimo aktas. Priėmimo – pardavimo akto nėra, todėl pareiškėja netapo perleidžiamo reikalavimo savininke.
 2. Reikalavimo perleidimo sutartimi šalys susitarė, jog naujasis kreditorius sumokės kainą pavedimu į pradinio kreditoriaus sąskaitą Nr. LT177180300001904559, esančią Šiaulių banko Vilniaus filiale, tačiau 2 150 000 Lt pavedimas atliktas į kitą sąskaitą.

28Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą kreditorė UAB „Meyer & John“ prašo skundo netenkinti ir palikti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį nepakeistą. Taip pat prašo teismo prijungti prie bylos naują įrodymą, kurio pateikimo būtinybė iškilo vėliau, nes atsakovės apeliaciniame skunde yra išdėstytos aplinkybės, kurios nebuvo pirmosios instancijos teismui nurodytos ir teismas jų netyrė. Nurodo šiuos nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:

29Dėl reikalavimo pagal 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedą Nr. 1:

 1. Atskirajame skunde nėra pateikti argumentai, paneigiantys pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties dalies pagrįstumą. Abejonės dėl atliktų darbų masto ir pobūdžio pirmosios instancijos teismui nebuvo nurodytos, todėl netirtos. Pažymėjo, jog pateikė finansinį reikalavimą pagal atliktus darbus išrašytas PVM sąskaitas – faktūras. Visus pareiškėjos atliktus darbus patvirtina darbų kiekių žiniaraščiai, o darbų pabaigimą, įskaitant darbus Šiaulių miesto Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse bei įrengtos nuotekų perpumpavimo siurblinės, įrodo iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo ataskaita.
 2. Pažyma apie atliktų darbų vertę ir suvestinis atliktų darbų aktas nėra pasirašyti Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo atstovo, nes Hamburgo apylinkės teismas 2014-03-31 iškėlė Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto bylą.
 3. Pareiškėja darbus atliko 2014 m. kovo - balandžio 4 d., todėl pagrįstai išrašė ir pateikė apmokėjimui Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialui PVM sąskaitą – faktūrą.
 4. p. U. L. ėjo tiek Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo, tiek ir pareiškėjo direktoriaus pareigas, todėl turėjo įgaliojimus veikti abiejų įmonių vardu.
 5. A. M. & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas niekada nekvestionavo per atstovą D. G. sudarytos bendradarbiavimo sutarties ir jos priedo Nr. 1 teisėtumo.

30Dėl laidavimo sutarties:

 1. Pareiškėjos 622 683,04 Eur finansinį reikalavimą patvirtina reikalavimo perleidimo sutartis, kuri nėra nuginčyta ir galioja, kaip ir Garantijos sutartis. Be to AB Šiaulių bankas patvirtino, jog naujasis kreditorius skolą padengė ir perėmė iš pradinio kreditoriaus reikalavimo teises į Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas 622 683,04 Eur (2 150 000 Lt) skolą. Todėl banko sąskaita, į kurią buvo atliktas pavedimas neturi reikšmės.
 2. Pareiškėjai įvykdžius skolinį įsipareigojimą už bankrutavusią įmonę, ji įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę į sumokėtą skolą.
IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

31Apeliacijos objektas – skundžiamos nutarties dalių, kuriose teismas atsisakė patvirtinti kreditorės UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą ir patvirtino kreditorės UAB „Meyer&John“ 951 575,89 Eur finansinį reikalavimą, pagrįstumas ir teisėtumas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais ir patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.

32Dėl faktinių aplinkybių

33Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė atsakovui Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialui bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Stinkoma“.

34Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi palikta Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gegužės 20 d. nutartis nepakeista, patikslinant jos rezoliucinę dalį, nurodant, kad Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotai įmonei Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG (registracijos kodas HRA 82102) Lietuvos Respublikoje iškelta šalutinė (teritorinė) bankroto byla, administratore paskirta UAB „Stinkoma“.

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų suma, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti šalutinės bankroto bylos administravimo išlaidoms apmokėti iki kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

36Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

37Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakyta patvirtinti S. S. 19,69 Eur dalies finansinį reikalavimą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 635,52 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „Gelsva“ 139,02 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „Sweco Lietuva“ 1744,49 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB „INDUSTEK“ 834,25 Eur dalies finansinį reikalavimą, UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą ir UAB „Meyer & John“ 5 392,56 Eur finansinį reikalavimą. Patvirtinti Lietuvos Respublikoje bankrutuojančios Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto byloje trečios eilės kreditorių UAB „Elektros darbai“ 2278,84 Eur finansinį reikalavimą, UAB „Agava“ 68 509,14 Eur finansinį reikalavimą ir UAB „Meyer&John“ 951 575,89 Eur finansinį reikalavimą.

38Kreditorė UAB TRANSFORMERIS nesutinka su Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. nutarties dalimi, kuria atsisakyta patvirtinti jos 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą.

39Atsakovės bankroto administratorė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutarties dalimi, kuria patvirtintas UAB „Meyer & John“ 951 575,89 Eur finansinis reikalavimas.

40Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios įmonės kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo, yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2012).

41Dėl kreditorės UAB TRANSFORMERIS nepatvirtintos finansinio reikalavimo dalies pagrįstumo

42Nustatyta, jog UAB TRANSFORMERIS kreipėsi į atsakovės bankroto administratorę dėl 14 347,93 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo, kurį sudaro 12 656,06 Eur pagrindinė skola ir 1 691,87 Eur delspinigių.

43Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtintas trečios eilės kreditorės UAB TRANSFORMERIS 12 656,06 Eur dydžio finansinis reikalavimas (pagrindinė skola ) (T. IV., b. l. 197).

44Atsakovės bankroto administratorė UAB „Stinkoma“ nesutiko su kreditorės UAB TRANSFORMERIS finansinio reikalavimo dalimi, kurią sudaro 1 691,87 Eur delspinigių suma bei prašė taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą.

45Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas ir UAB TRANSFORMERIS sudarė: 1) 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. FIL.12/13, kurios pagrundu apeliantė įsipareigojo atlikti sklypų sutvarkymo ir apželdinimo darbus (t. V, b. l. 96 – 98, 99), 2) 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutartį Nr. FIL 13/13, kurios pagrindu apeliantė įsipareigojo atlikti atstatymo darbus šalia gatvių Šiauliuose, o Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas įsipareigojo atsiskaityti už suteiktus darbus sutartyse nustatyta tvarka ir terminais (T. V., b. l. 100 - 102). Taip pat šiomis sutartimis šalys susitarė, jog užsakovui vėluojant atsiskaityti pagal sutarčių sąlygas, mokami 0,02 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą apmokėti dieną (t. V, b. l. 96, 100).

46Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog ginčų dėl 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL.12/13 ir 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL 13/13 teisėtumo nėra.

47Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog apeliantė UAB TRANSFORMERIS turi teisę reikalauti patvirtinti atsakovės bankroto byloje atitinkamo dydžio finansinį reikalavimą 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarčių Nr. FIL.12/13 ir Nr. FIL 13/13 pagrindu (tame trape ir delspinigius), kurio pagrįstumą turi įrodyti.

48Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei byloje galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais; ar reikalavimas pagrįstas, teismas sprendžia, įvertinęs tokio reikalavimo pagrindą – sandorius, ūkines operacijas, apskaitos, mokėjimo dokumentus, kitus įrodymus, kuriais grindžiamas kreditoriaus nurodyto dydžio reikalavimas į bankrutuojančią įmonę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012).

49Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (skiriamos dvi netesybų formos: bauda ir delspinigiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.71 straipsnio 1 dalis). Taigi, kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 straipsnis).

50Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, CK neįtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys atskleidžiamas sistemiškai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: 1) mokestis už pinigų skolinimą (pavyzdžiui, CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma; dar vadinamos mokėjimo palūkanomis); 2) minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis, dar vadinamos kompensuojamosiomis palūkanomis).

51Nagrinėjamu atveju apeliantei kilo pareiga įrodyti priskaičiuotų 1 691,87 Eur netesybų (delspinigių) dydį, todėl atskirojo skundo argumentai, susiję su palūkanomis (minimaliais kreditorės nuostoliais) atmestini kaip nepagrįsti. Pirmosios instancijos teismas, iš delspinigių paskaičiavimo lentelės nustatęs, jog delspinigiai paskaičiuoti iki 2014 m. sausio 20 d., 2014 m. kovo 30 d., 2014 m. rugsėjo 16 d. ir 2014 m. kovo 31 d., vertino, jog delspinigiams taikomas CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas senaties terminas.

52Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas numato, jog ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas.

53Sprendžiant klausimą, ar apeliantė UAB TRANSFORMERIS nepraleido senaties termino reikalavimui dėl netesybų priteisimo pareikšti, nagrinėjamu atveju turi būti nustatyta ieškinio senaties termino pradžia.

54Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (CK 1.127 straipsnio 1 dalis).

55Iš 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL.12/13, 4.1. punkto matyti, jog darbai privalėjo būti perduoti iki 2013 m. lapkričio 14 d. (t. V, b. l. 97), taip pat ir pagal 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL 13/13, 4.1. punktą darbai privalėjo būti perduoti iki 2013 m. lapkričio 14 d. (t. V, b. l. 101). Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas (užsakovas) už apeliantės atliktus darbus turėjo atsiskaityti per 60 kalendorinių dienų po PVM sąskaitos – faktūros ir atliktų darbų žiniaraščio už mėnesį pasirašymo (sutarčių 2.3. punktai; T. V, b. l. 96, 100). Byloje nėra ginčo dėl to, kad iki nustatyto termino darbai nebuvo atlikti ir nebuvo perduoti. Taigi, UAB TRANSFORMERIS sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą (atsakovės neatsikaitymą už atliktus darbus) 2014 m. sausio 14 d. Byloje nėra duomenų, jog UAB TRANSFORMERIS dėl pažeistų teisių gynybos kreipėsi į teismą. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, jog civilinių bylų dėl skolos ir delspinigių priteisimo iš Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo apeliantė nebuvo užvedusi. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog CK 1.125 straipsnio 1 dalies 5 punkte numatytas ieškinio senaties terminas dėl netesybų (delspinigių) išieškojimo yra praleistas.

56Papildomai pažymėtina, kad atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą bankroto bylose, teismas jose turi būti aktyvus ir, nesant byloje pakankamai duomenų išvadai dėl kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, imtis priemonių išaiškinti kreditoriaus reikalavimo patvirtinimui reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011).

57Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas suteikė apeliantei teisę pateikti atsiliepimą į ieškinį bei pateikti rašytinius įrodymus, kuriais yra grindžiami nesutikimo su administratorės prašymu (netvirtinti kreditorės UAB TRANSFORMERIS 1 691,87 Eur finansinio reikalavimo dalies) motyvai (CPK 142 straipsnio 2 dalis; t. IV, b. l. 198 – 199).

58Aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178, 182 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015). Todėl apeliantei, nurodžiusiai, jog ginčijamą sumą sudaro palūkanos ir delspinigiai, kilo pareiga pateikti aiškius palūkanų ir delspinigių paskaičiavimus. Tokie paskaičiavimai pirmosios instancijos teismui nepateikti. Taip pat apeliantė, prašydama panaikinti skundžiamą nutarties dalį, apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, paneigiančių skundžiamoje pirmos instancijos teismo nutartyje nustatytas aplinkybes.

59Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamos nutarties dalį, kuria atsisakė patvirtinti kreditorės UAB „TRANSFORMERIS“ 1 691,87 Eur dalies finansinį reikalavimą, ir kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1punktas).

60Dėl naujų įrodymų

61Kreditorė UAB „Meyer & John“ prašo teismo prijungti prie bylos naujus įrodymus, kurių pateikimo būtinybė iškilo susipažinus su atsakovės bankroto administratorės atskirajame skunde išdėstytomis naujomis faktinėmis aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teismui: 1) 2011-07-22 rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nuorašą, 2) darbų kiekių žiniaraščių nuorašus, 3) suvestinio iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo akto nuorašus, 4) iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo ataskaitos nuorašus, 5) Juridinių asmenų registro išrašo su istorija apie Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialas nuorašus, 6) Juridinių asmenų registro išrašo su istorija apie UAB „Meyer & John“ nuorašus, 7) AB „Šiaulių bankas“ rašto nuorašą.

62CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme pateikimas. Pagal bendrąją taisyklę teikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui draudžiama. Tačiau šis draudimas nėra absoliutus. Nauji įrodymai gali būti pateikiami, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus arba kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka – jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu (atskiruoju) skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Apeliacinės instancijos teismas turi išsiaiškinti, ar galėjo konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui ar negalėjo, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, taip pat atsižvelgti į prašomo naujai priimti įrodymo įtaką šalių ginčo išsprendimui. Be to, apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų taikyti CPK 314 straipsnyje išvardintas išimtis ir šį įrodymą priimti.

63Teisėjų kolegija, susipažinusi su kreditorės UAB „Meyer & John“ pateiktais naujais rašytiniais įrodymais nustatė, jog apeliacinės instancijos teismui pateiktas 2011-07-22 rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nuorašas jau yra byloje (t. IV, b. l. 6 - 8), todėl šis dokumentas nepriimtinas. Likusius kreditorės UAB „Meyer & John“ pateiktus naujus rašytinius įrodymus teisėjų kolegija sprendžia priimti, kadangi yra reikšmingi sprendžiant dėl jos 951 575,89 Eur finansinio reikalavimo pagrįstumo ir neužvilkins bylos nagrinėjimo.

64Dėl UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo pagrįstumo

65Apeliantė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruota, įmonė Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Stinkoma“ atskirajame skunde išreiškė abejones dėl 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedo Nr. 1 teisėtumo.

66Byloje nustatyta, kad Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas, laimėjęs užsakovo UAB „Šiaulių vandenys“ paskelbtą viešąjį konkursą dėl statybos rangos darbų projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose: 2 dalis - „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, sudarė 2011-07-22 rangos sutartį Nr. 2011-07-22/01 (t. IV, b. l. 6 – 8). Šios rangos sutarties pagrindu Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas ir UAB „Meyer & John“ sudarė 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir 2011-07-25 priedą Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties, dėl projekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose: 2 dalis „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“, pagal kuriuos įsipareigojo atlikti darbus, o Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas turėjo pareigą atsiskaityti (T. IV., b. l. 178 – 182, 183 - 187).

67Nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedo Nr. 1 teisėtumo nėra. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog atsakovės bankroto administratorė nėra pareiškusi ieškinio dėl 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedo Nr. 1 pripažinimo negaliojančiais. Todėl, esant galiojantiems 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarčiai Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedui Nr. 1, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo šios sutarties ir jos priedo nevertinti.

68Vertindama pareiškėjos UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo pagrįstumą teisėjų kolegija atsižvelgia į 2011-07-22 rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01, 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties Nr. MJ-387 ir 2011-07-25 priedo Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties nuostatas, kurios yra teisėtos bei atsakovės bankroto administratorės ir pareiškėjos paaiškinimus. Šalių paaiškinimai yra vienas iš bylos įrodymų (CPK 177 straipsnio 1, 2 dalys).

69Bankroto administratorė atskirajame skunde teigia, kad iš bendradarbiavimo sutarties ir jos priedo Nr. 1 neįmanoma nustatyti darbų apimties ir neaišku, ar šalys buvo susitariusios dėl atliktų darbų aktuose nurodytų nuotekų perpumpavimo siurblinės darbų (už 106 994,93 Eur kainą), taip pat darbų Šiaulių miesto Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse (t. V, b. l. 179).

70Pareiškėja UAB „Meyer & John“ atsiliepime į atskirąjį skundą paaiškino, kad bendradarbiavimo sutarties priede Nr. 1 nurodyta projekto vertė 35 691 975 Lt (su PVM), iš jų 33 907 376,25 Lt (su PVM) atlyginimas pareiškėjai ir 1 784 598,75 Lt (su PVM) atlyginimas Meyer & John GmbH & Co. KG, Vilniaus filialui. Iš apeliacinės instancijos teismui pareiškėjos pateiktų darbų kiekių žiniaraščių, kurie sudarė viešojo konkurso medžiagos projekte „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose: 2 dalis - „Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šiauliuose“ sudedamąją dalį, nustatyta, kad vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbai apėmė darbus Šiaulių miesto Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse (Eil. Nr. 89, 118, 140, 142, 158, 198, 201; t. VI, b. l. 14, 15, 16). Iš suvestinio iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo akto, kuris pasirašytas ir atsakovės bankroto administratorės, matyti, jog akte išvardintų atliktų darbų eilės numeriai sutampa su konkurso metu paskelbtuose darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytų atliktų darbų eilės numeriais (Eil. Nr. 89, 118, 140, 142, 158, 198, 201) (t. VI, b. l. 21 – 24). Taip pat į iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo ataskaitą yra įtraukti punktai dėl statybos rangos darbų atlikimo Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse (2.3.4. punktas (t. VI, b. l. 32; 2.3.21. punktas, t, VI, b. l. 39; 2.4.24 punktas; t. VI, b. l. 56; 2.4.27. punktas, t. VI, b. l. 58). Nuotekų perpumpavimo siurblinių įrengimo darbai įtraukti į darbų kiekių žiniaraščius (Eil. Nr. 202, t. VI, b. l. 16) ir į suvestinį iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo aktą (Eil. Nr. 202, t. VI, b. l. 24).

71Atsižvelgiant į tai, kad bendra 2011-07-22 rangos sutartyje nurodyta darbų vertė (35 691 975 Lt) atitinka 2011-07-25 priede Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties nurodytą vertę (33 907 376,25 Lt + 1 784 598,75 Lt) bei atlikti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai (Šiaulių miesto Užmiesčio, Pasvalio, Šilų, Aleksandrijos gatvėse ir nuotekų perpumpavimo siurblinės), dėl kurių atlikimo realumo administratorė išreiškė abejones, įtraukti į darbų kiekių žiniaraščius bei yra atkartoti konkurso metu paskelbtuose darbų kiekių žiniaraščiuose, pasirašytuose atsakovės bankroto administratorės, taip pat atspindėti iki rangos sutarties Nr. 2011-07-22/01 nutraukimo atliktų, bet neapmokėtų darbų įvertinimo ataskaitoje, todėl atskirojo skundo argumentai dėl nebuvimo duomenų, patvirtinančių rašytinį susitarimą, dėl įsipareigojimo atlikti ir apmokėti už darbus atmestini kaip nepagrįsti.

72Nustatyta, jog pareiškėjos kreditorinis reikalavimas kildinamas iš PVM sąskaitų - faktūrų už atliktus darbus pagal 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir jos 2011-07-25 priedą Nr. 1: 1) 2014-03-18 Nr. MJ 14-017 dėl 605 000 Lt sumos, 2) 2014-04-01 PVM sąskaita – faktūra Nr. MJ 14-025 dėl 387 200 Lt sumos, 3) 2014-04-04 Nr. MJ 14-060 dėl 256 307,71 Lt sumos (t. IV, b. l. 188, 190, 192; t. V, b. l. 65, 69, 73).

73Atsakovės atskirajame skunde teigiama, jog 2014-04-04 PVM sąskaitoje – faktūroje Nr. MJ 14-060 nurodyta 74 231,84 Eur suma negalėjo būti patvirtinta, nes pažyma apie atliktų darbų vertę ir suvestinis darbų aktas nėra pasirašyti Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialo atstovo.

74Iš 2014-04-04 PVM sąskaitos – faktūros Nr. MJ 14-060 matyti, kad sąskaita išrašyta už atliktus darbus Šiaulių vand. projekte, 256 307,71 LT (su PVM) sumai (t. IV, b. l. 192). Pareiškėja paaiškino, jog pažyma apie atliktų darbų vertę ir suvestinis atliktų darbų aktas nepasirašyti atsakovės Meyer & John GmbH & Co. KG. Vilniaus filialas atstovo, kadangi PVM sąskaita – faktūra Nr. MJ 14-060 buvo išrašyta 2014 m. balandžio 4 d., o Hamburgo apylinkės teismo 2014 m. kovo 31d. procesiniu sprendimu buvo iškelta Tief - und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG bankroto byla, t.y. po pagrindinės bankroto bylos iškėlimo.

75Atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra įrodymų paneigiančių pareiškėjos Šiaulių vandentiekio projekte atliktus darbus ir taip pat byloje nėra įrodymų paneigiančių 2014-04-04 PVM sąskaitos – faktūros Nr. MJ 14-060 teisėtumą, atskirojo skundo teiginiai, susiję su įsipareigojimo vykdyti mokėjimą pagal 2014-04-04 PVM sąskaitą – faktūrą Nr. MJ 14-060 nebuvimu, atmestini kaip neįrodyti.

76Taip pat atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jog U. L. pasirašė 2010 m. lapkričio 5 d. perįgaliojimą ir 2011 m. vasario 24 įgaliojimą, todėl, administratoriaus nuomone, bendradarbiavimo sutartis sudaryta tarp susijusių asmenų, o D. G. turėjo įgaliojimą pasirašyti sutartis, neviršijančias pusės milijono litų, tačiau pasirašė bendradarbiavimo sutartį dėl virš 35 milijonų litų sumos, todėl D. G. viršijo 2010 m. lapkričio 5 d. perįgaliojime nurodytas kompetencijos ribas.

77Iš Juridinių asmenų registro išrašų nustatyta, kad U. L. nuo 2004 m. birželio 10 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo atsakovės Meyer & John GmbH & Co. KG. Vilniaus filialas vadovas (t. VI, b. l. 60) bei nuo 2005 m. spalio 4 d. pareiškėjos UAB „Meyer & John“ vadovas ir akcininkas (t. VI, b. l.63 – 64).

78CK 2.137 straipsnio 1 dalis nustato, jog įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Taigi įgaliojimas yra vienašalis sandoris santykyje su trečiaisiais asmenimis, nes išreiškia įgaliotojo valią būti atstovaujamam įgaliotinio, tačiau vidiniams atstovavimo santykiams reikalinga abiejų – atstovaujamojo (įgaliotojo) ir atstovo (įgaliotinio) – valia.

79Pažymėtina, jog įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra nuginčijami sandoriai, kurie gali būti pripažinti negaliojančiais pagal atstovaujamojo ieškinį (CK 1.92 straipsnis); atstovui įgaliojimai gali būti suteikti ne tik aiškiai išreiškiant juos išduodamame rašytiniame įgaliojime (CK 2.137 straipsnis), tačiau jie taip pat gali būti numanomi, atsižvelgiant į šalių santykius ir aplinkybes, kuriomis atstovas veikia (CK 2.133 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-147/2007). Taip pat kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad vidiniuose atstovavimo santykiuose dalyvauja abiejų sandorio šalių valia, todėl, esant šių valių neatitikčiai, sandoris gali būti pripažintas negaliojančiu bendraisiais pagrindais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. vasario 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-15-701/2015).

80Kaip jau minėta 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartis Nr. MJ-387 ir 2011-07-25 priedas Nr. 1 prie bendradarbiavimo sutarties nenuginčyti ir nagrinėjamojoje byloje nėra sprendžiami klausimai, susiję su atsakovės Meyer & John GmbH & Co. KG. Vilniaus filialas buvusio vadovo ir pareiškėjos UAB „Meyer & John“ vadovo ir akcininko fiduciarinėmis pareigomis ir įgalioto asmens D. G. įgaliojimų viršijimu, todėl teisėjų kolegija dėl atskirajame skunde iškeltų abejonių, dėl bendradarbiavimo sutarties sudarymo tarp susijusių asmenų, išsamiau nepasisako.

81Taip pat atsakovės bankroto administratorės nuomone 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo perleidimo sutartis Nr. TAIK-2014-2364-03 neįrodo pareiškėjos 622 683,04 Eur finansinio reikalavimo pagrįstumo, nes nėra priėmimo – perdavimo akto ir 2 150 000 Lt pavedimas padarytas į kitą sąskaitą, nei nurodyta sutartyje.

82Nustatyta, jog 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. TAIK-2014-2364-03 pradinis kreditorius AB Šiaulių bankas perleido naujai kreditorei UAB „Meyer & John“ reikalavimo teisės į atsakovę pagal skolinį įsipareigojimą, kylantį iš 2011-08-03 garantijos sutarties Nr. G-03-VY-55003-S; šios sutarties 1.2. punktu šalys susitarė, kad reikalavimo teisės naujajam kreditoriui pereina per 3 darbo dienas po pilno kainos sumokėjimo, nuo šalių susitarimo pasirašymo momento (priėmimo – perdavimo akto); 2.2. punktu naujasis kreditorius įsipareigojo sumokėti pavedimu į pradinio kreditoriaus sąskaitą Nr. LT177180300001904559; (t. V, b. l. 82 – 86). Akcentuotina, jog 2011-08-03 garantijos sutartis yra nenuginčyta ir galioja. Pareiškėja UAB „Meyer & John“, 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu, pervedė gavėjui AB Šiaulių bankas 2 150 000,00 Lt sumą į sąskaitą Nr. LT967180300008467903 (T. V, b. l. 92). AB Šiaulių bankas“ 2016 m. vasario 26 d. rašte Nr. S-38 patvirtino faktinę aplinkybę, jog pareiškėja padengė 2 150 000 Lt skolą (t. VI, b. l. 128).

83Įvertinus tai, jog AB Šiaulių bankas“ dar kartą 2016 m. vasario 26 d. raštu patvirtino pilno 2 150 000 Lt kainos sumokėjimo faktą pagal 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. TAIK-2014-2364-03, todėl nėra pagrindo pripažinti 622 683,04 Eur finansinį reikalavimą, kildinamą iš galiojančios 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties Nr. TAIK-2014-2364-03, nepagrįstu.

84Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio nuostatas kreditorių reikalavimus bei atsisakymą nuo jų tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu taip pat tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

85Lietuvos Respublikoje bankrutavusios, Vokietijos Federacinėje Respublikoje įregistruotos, įmonės Tief – und Rohrleitungsbau Meyer & John GmbH & Co. KG, bankroto byloje nėra priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos, todėl nei ĮBĮ, nei civilinio proceso įstatymai, nei teismų praktika nedraudžia patikslinti, ginčyti teismo patvirtintus bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus iki bankroto bylos pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

86Todėl bankroto administratorei išlieka galimybė ginčyti teismine tvarka tiek šalių sudarytus sandorius, tiek ir buvusių įmonės valdymo organų veiksmus bei įrodžius jų neteisėtumą, kreiptis į teismą dėl kreditorės UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo tikslinimo (ĮBĮ 26 straipsnio 5 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis, CPK 3 straipsnio 6 dalis).

87Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą skundžiamos nutarties dalį, kuria patvirtino kreditorės UAB „Meyer & John“ 951 575,89 Eur (328 892,85 Eur + 622 683,04 Eur) dydžio trečios eilės finansinį reikalavimą ir kurios panaikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo (337 straipsnio 1 dalies 1punktas).

88Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010).

89Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

90Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Atsakovė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos Federacinėje... 5. Nurodė šiuos nesutikimo su pareikštais finansiniais reikalavimais... 6. Pareiškėjas VSDFV Vilniaus skyrius atsiliepime prašė ginčijamos finansinio... 7. Pareiškėja UAB „Meyer & John“ atsiliepime prašė teismo patvirtinti... 8. Reikalavimo pagrįstumą įrodinėjo tarp Meyer & John GmbH & Co. KG,... 9. Taip pat nurodė, kad tarp UAB „Meyer & John“ ir AB Šiaulių bankas... 10. Pareiškėja UAB TRANSFORMERIS atsiliepime prašė patvirtinti jos finansinį... 11. Nurodė, kad finansinis reikalavimas kildinamas iš paslaugų teikimo... 12. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakė patvirtinti... 13. Dėl pareiškėjos UAB TRANSFORMERIS ginčijamos finansinio reikalavimo dalies... 14. Iš 2013-10-08 paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL.12/13 nustatė, kad... 15. Iš pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės nustatė, jog delspinigiai... 16. Sprendė, kad kreditorei, praleidusiai 6 mėnesių ieškinio senaties terminą,... 17. Dėl pareiškėjos UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo ... 18. Teismas nustatė, jog pareiškėja 956 968,45 Eur finansinį reikalavimą... 19. Nors bankroto administratorė išreiškė abejones dėl dokumentus... 20. Atkreipė dėmesį, kad nei bankroto administratorei, nei pateikiant... 21. Taip pat teismas nustatė, jog likusi 622 683,04 Eur finansinio reikalavimo... 22. Nors bankroto administratorė nurodė, kad pareiškėjos finansinis... 23. Atskiruoju skundu kreditorė UAB TRANSFORMERIS prašo panaikinti Vilniaus... 24. Atsiliepimų į pareiškėjos UAB TRANSFORMERIS atskirąjį skundą nepateikta.... 25. Atskiruoju skundu atsakovė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos... 26. Dėl reikalavimo pagal 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir jos... 27. Dėl reikalavimo pagal 2014-05-12 reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr.... 28. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą kreditorė UAB „Meyer &... 29. Dėl reikalavimo pagal 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartį Nr. MJ-387 ir jos... 30. Dėl laidavimo sutarties:
 1. Pareiškėjos 622 683,04 Eur... 31. Apeliacijos objektas – skundžiamos nutarties dalių, kuriose teismas... 32. Dėl faktinių aplinkybių... 33. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gegužės 20 d. nutartimi iškėlė... 34. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugpjūčio 7 d. nutartimi palikta Vilniaus... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. nutartimi patvirtinta... 36. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtintas... 37. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartimi atsisakyta patvirtinti... 38. Kreditorė UAB TRANSFORMERIS nesutinka su Vilniaus apygardos teismas 2016 m.... 39. Atsakovės bankroto administratorė nesutinka su Vilniaus apygardos teismo 2016... 40. Teismų praktikoje, aiškinant ĮBĮ bei CPK normas dėl bankrutuojančios... 41. Dėl kreditorės UAB TRANSFORMERIS nepatvirtintos finansinio reikalavimo dalies... 42. Nustatyta, jog UAB TRANSFORMERIS kreipėsi į atsakovės bankroto... 43. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 7 d. nutartimi patvirtintas... 44. Atsakovės bankroto administratorė UAB „Stinkoma“ nesutiko su kreditorės... 45. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Meyer & John GmbH & Co. KG... 46. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO nustatyta, jog ginčų dėl 2013 m.... 47. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, jog... 48. Teismų praktikoje išaiškinta, kad teismas tvirtina kreditoriaus reikalavimą... 49. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma,... 50. Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, CK neįtvirtinta, todėl... 51. Nagrinėjamu atveju apeliantei kilo pareiga įrodyti priskaičiuotų 1 691,87... 52. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 53. Sprendžiant klausimą, ar apeliantė UAB TRANSFORMERIS nepraleido senaties... 54. Ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo... 55. Iš 2013 m. spalio 8 d. paslaugų teikimo sutarties Nr. FIL.12/13, 4.1. punkto... 56. Papildomai pažymėtina, kad atsižvelgiant į viešojo intereso egzistavimą... 57. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas suteikė apeliantei teisę... 58. Aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio... 59. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 60. Dėl naujų įrodymų... 61. Kreditorė UAB „Meyer & John“ prašo teismo prijungti prie bylos naujus... 62. CPK 314 straipsnyje reglamentuojamas naujų įrodymų apeliacinės instancijos... 63. Teisėjų kolegija, susipažinusi su kreditorės UAB „Meyer & John“... 64. Dėl UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo pagrįstumo... 65. Apeliantė Lietuvos Respublikoje bankrutavusi, Vokietijos Federacinėje... 66. Byloje nustatyta, kad Meyer & John GmbH & Co. KG Vilniaus filialas,... 67. Nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl 2011-03-03 bendradarbiavimo sutarties Nr.... 68. Vertindama pareiškėjos UAB „Meyer & John“ finansinio reikalavimo... 69. Bankroto administratorė atskirajame skunde teigia, kad iš bendradarbiavimo... 70. Pareiškėja UAB „Meyer & John“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 71. Atsižvelgiant į tai, kad bendra 2011-07-22 rangos sutartyje nurodyta darbų... 72. Nustatyta, jog pareiškėjos kreditorinis reikalavimas kildinamas iš PVM... 73. Atsakovės atskirajame skunde teigiama, jog 2014-04-04 PVM sąskaitoje –... 74. Iš 2014-04-04 PVM sąskaitos – faktūros Nr. MJ 14-060 matyti, kad sąskaita... 75. Atsižvelgiant į tai, jog byloje nėra įrodymų paneigiančių pareiškėjos... 76. Taip pat atsakovės atskirajame skunde išdėstyti argumentai, jog U. L.... 77. Iš Juridinių asmenų registro išrašų nustatyta, kad U. L. nuo 2004 m.... 78. CK 2.137 straipsnio 1 dalis nustato, jog įgaliojimu laikomas rašytinis... 79. Pažymėtina, jog įgaliojimus viršijusio atstovo sudaryti sandoriai yra... 80. Kaip jau minėta 2011-03-03 bendradarbiavimo sutartis Nr. MJ-387 ir 2011-07-25... 81. Taip pat atsakovės bankroto administratorės nuomone 2014 m. gegužės 12 d.... 82. Nustatyta, jog 2014 m. gegužės 12 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi... 83. Įvertinus tai, jog AB Šiaulių bankas“ dar kartą 2016 m. vasario 26 d.... 84. Pažymėtina, kad pagal ĮBĮ 26 straipsnio nuostatas kreditorių reikalavimus... 85. Lietuvos Respublikoje bankrutavusios, Vokietijos Federacinėje Respublikoje... 86. Todėl bankroto administratorei išlieka galimybė ginčyti teismine tvarka... 87. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas... 88. Dėl kitų atskirųjų skundų argumentų apeliacinės instancijos teismas... 89. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 90. Palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. sausio 15 d. nutartį nepakeistą....