Byla 2S-1231-577/2011

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės ir Henricho Jaglinskio,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „( - )“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. vasario 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo I. N. ieškinį atsakovams UAB „( - )“, UAB „( - )“, trečiajam asmeniui BUAB „( - )“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4ieškovas I. N. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovių solidariai 35081,96 Lt nuostolių atlyginimo, 5 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, taip pat taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui UAB „( - )“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai – pinigines lėšas 35081,96 Lt reikalavimo sumai, nurodydamas, jog reikalavimo suma yra didelė, atsakovo turtas yra areštuotas, finansinė padėtis – sunki, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2011 m. vasario 11 d. rezoliucija ieškinį atsakovams UAB „( - )“, UAB „( - )“, trečiajam asmeniui BUAB „( - )“ dėl nuostolių atlyginimo priėmė, o prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino.

6Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2011 m. vasario 11 d. Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo nutartį ir panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, jog ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo finansinė padėtis ir turto pokyčiai per paskutinius pusantrų metų yra grėsminga, nestabili ir netgi ruošiama bankrotui ar restruktūrizavimui, kad atsakovas nesąžiningai dovanoja turtą tretiesiems asmenims. Atsakovas yra atgavęs visas skolas, nevėluodamas kiekvieną mėnesį moka darbuotojams atlyginimus, 2009 metais turėjo didžiausią pelną per visą savo egzistavimą, 2010 metus baigė pelningai, o šiais metais jau sudarė sutartis ir dirba 6 objektuose. Be to, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, įmonė patiria didelius gamybinius, finansinius, komercinius ir moralinius nuostolius.

7Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareikšto reikalavimo suma yra didelė, o atsakovo argumentai nepagrįsti jokiais įrodymais. Taip pat nepagrįstai atsakovas nurodo, jog atgavo visas skolas, kadangi iš 2011-02-21 „Sąskaitos 240 apyvartą pagal klientus“ matyti, kad atsakovo pirkėjų įsiskolinimas išaugo. 2009 metų atsakovo aiškinamasis raštas patvirtina, kad atsakovas neatlygintinai perdavė 709 690 Lt vertės ilgalaikį turtą naujai įsteigtai bendrovei. Be to, atsakovas neįrodė, kad jis patiria finansinių nuostolių pritaikius laikinąsias apsaugos priemones.

8Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo I. N. atsiliepimą dėl UAB „( - )“ atskirojo skundo, kuriuo prašo atmesti minėtą atsiliepimą. Be atskirtajame skunde išvardintų argumentų nurodo, kad Valstybinė mokesčių inspekcija priėmė sprendimą panaikinti UAB „( - )“ turto arešto aktą Nr. 15-28-3894, nėra jokių duomenų, kad kurie patvirtintų grėsmę įvykdyti teismo sprendimą. Kartu atsakovas pateikia papildomus įrodymus, kuriuos parašo prijungti.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo apibrėžtų ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek ir faktine prasme, bei absoliučių procesinio sprendimo nagrinėjimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

11Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai pritaikė laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančias procesines teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos tokios kategorijos bylose. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiama teismo nutartį (CPK 337 str. 1 p.).

12Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos tokios, kurios užkirstų galimybę išvengti būsimo teismo sprendimo įvykdymo, bylos nagrinėjimo metu būtų užtikrinta ta pati atsakovo (skolininko) turtinė padėtis, kuri buvo iki ieškovo (kreditoriaus) kreipimosi į teismą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą.

13Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 144-145 str. nuostatomis, pripažino, kad ieškovo prašyme nurodytos aplinkybės ir pateikti duomenys sudaro faktinį ir teisinį pagrindą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 28 203,61 Lt sumos priteisimo. Kolegija sprendžia, jog tokia suma laikytina didele, nesant duomenų apie kitus galimus atsakovo kreditorius.

14Atskirajame skunde nurodoma, jog ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo finansinė padėtis ir turto pokyčiai per pastaruosius pusantrų metų yra grėsminga, nestabili ir netgi ruošiama bankrotui ar restruktūrizavimui, kad atsakovas nesąžiningai dovanoja turtą tretiesiems asmenims. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinės instancijos teismas sprendžia klausimą dėl pirmos instancijos nutarčių, šiuo atveju Vilniaus miesto pirmos instancijos teismo 2011 m. vasario 11 d. nutarties, teisėtumo ir pagrįstumo, bet netikrina ieškovo prašymo, pateikto pirmos instancijos teismui pagrįstumo, tačiau nevertina ieškovo prašymo, pateikto pirmos instancijos teismui, todėl dėl šių šie apelianto argumentų nepasisako.

15Atmestinas atsakovo argumentas, jog yra atgavęs visas skolas, kadangi iš pateiktos „Sąskaitos 240 apyvarta pagal klientus“ nustatyta, kad 2010-01-01 – 2010-01-21 debeto likutis pradžiai mažesnis negu debeto likutis pabaigai. Atsakovas nurodo, kad 2009 metais turėjo didžiausią pelną per visą savo egzistavimą, 2010 metus baigė pelningai ir, kartu su atsiliepimu į atsiliepimą pateikia finansinius dokumentus. Tačiau iš pateiktų dokumentų nustatyta, kad 2010 metais atsakovo pelnas buvo 76 164 Lt, tuo tarpu praėjusiais finansiniais metais – 371 183 Lt. Todėl akivaizdu, kad pastaraisiais metais atsakovo pelnas ženkliai sumažėjo ir neaišku koks jis bus šiais metais. Kartu atsakovas pateikė 2009 bei 2010 metų balansus, iš kurių matyti, kad finansiniai rodikliai nėra pastovūs, jie gali sparčiai keistis, o tai yra vienas iš pagrindų taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Taip pat nepagrįstas atsakovo argumentais, kad šiais metais įmonė sudarė naujas sutartis ir dirba 6 objektuose, kadangi iš atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2011 metais buvo pasirašyti du papildomi susitarimai prie anksčiau pasirašytų nutarčių bei viena nauja sutartis.

16Atsakovas pateikė ir 2011-05-19 Alytaus apskrities VMI viršininko sprendimą Nr. 15-13-2165, tačiau teisėjų kolegija daro išvadą, kad minėtas dokumentas nepaneigia aukščiau išdėstytų motyvų.

17Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmos instancijos teismas, vadovaudamasis ieškovo nurodytomis aplinkybėmis apie tai, jog atsakovas nevykdo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, turėjo pakankamą pagrindą manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių gali padidėti galimai palankaus ieškovui sprendimo neįvykdymo rizika. Teismas teisingai įvertino aplinkybes, kad yra galima grėsmė ir būsimojo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

18Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, o pritaikęs jas panaikinti, jeigu atsakovas (skolininkas) įmoka reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą arba už atsakovą (skolininką) yra laiduojama, įkeičiamas turimas turtas. Taigi skolininkui neužkirstas kelias įmokėti reikalaujamą sumą į teismo specialiąją sąskaitą tam, kad būtų panaikintas turto areštas.

19Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo motyvais nėra faktinio ir teisinio pagrindo konstatuoti, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina galioti nepakeista.

20Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje apeliacinės instancijos teismas turėjo 13,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Netenkinus atskirojo skundo, nurodytos išlaidos priteistinos iš atsakovo UAB „( - )“ į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 331, 336, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

23Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT 247300010112394300, AB “Swedbank”, įmokos kodas 5660) iš UAB „( - )“ (j.a.k. ( - ) 13,35 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „( -... 3. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. ieškovas I. N. kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovių... 5. Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2011 m. vasario 11 d. rezoliucija... 6. Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti 2011 m. vasario 11 d. Vilniaus... 7. Ieškovas atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto pirmo... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškovo I. N. atsiliepimą dėl UAB „( -... 9. Atskirasis skundas atmetamas.... 10. Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme... 11. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, atskirojo skundo ir... 12. Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 13. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai, vadovaudamasis CPK 144-145 str.... 14. Atskirajame skunde nurodoma, jog ieškovas nepagrįstai teigia, kad atsakovo... 15. Atmestinas atsakovo argumentas, jog yra atgavęs visas skolas, kadangi iš... 16. Atsakovas pateikė ir 2011-05-19 Alytaus apskrities VMI viršininko sprendimą... 17. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmos instancijos teismas,... 18. Pažymėtina, kad pagal CPK 146 str. 2 d. teismas gali netaikyti laikinųjų... 19. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių darytina išvada, kad atskirojo skundo... 20. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 331, 336, 337, 339 str.,... 22. Vilniaus miesto antro apylinkės teismo 2011 m. vasario 11 d. nutartį palikti... 23. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija...