Byla 2-10841-595/2015
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, likviduojama UAB „Užnemunis“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant Linai Barakauskaitei, dalyvaujant pareiškėjai D. O., jos atstovei advokatei V. L.-Balčiūnienei, suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovėms I. J. ir D. R., suinteresuoto asmens likviduojamos UAB „Užnemunis“ likvidatorei R. R.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D. O. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuoti asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, likviduojama UAB „Užnemunis“,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad jos draudžiamųjų pajamų dydis nuo 1988-01-01 iki 1988-12-31 buvo 2724,45 rubliai, nuo 1989-01-01 iki 1989-12-31 buvo 3066,79 rubliai, nuo 1990-01-01 iki 1990-12-31 buvo 3126,85 rubliai. 1991 metais sausį - 265,94 rubliai, vasarį - 369,26 rubliai, kovą - 209,42 rubliai balandį - 341,87 rubliai, gegužę - 432,36 rubliai, birželį - 627,93 rubliai, liepą -114,15 rubliai, rugpjūtį - 370,00 rubliai, rugsėjį - 393,09 rubliai, spalį - 927,48 rubliai, lapkritį - 1610,00 rublių, gruodį - 1988,00 rubliai; 1992 metais sausį -4219,50 rubliai, vasarį - 3640,00 rublių, kovą - 3950,00 rublių, balandį - 5162,00 rubliai, gegužę - 3350,00 rubliai, birželį - 4050,00 rubliai, liepą - 4568,00 rubliai rugpjūtį - 5948,00 rubliai, rugsėjį - 5643,00 rubliai, spalį - 8666,00 rubliai (talonai), lapkritį - 9100,00 rublių (talonai), gruodį - 8775,00 rubliai (talonai), 1993 metais sausį - 17050,00 rubliai (talonai), vasarį - 10220,00 rubliai (talonai), kovą -11500,00 rubliai (talonai), balandį - 19700,00 rubliai (talonai), gegužę - 16800,00, birželį - 168,00 litai, liepą - 140 litų, rugpjūtį - 160,24 litai, rugsėjį - 160 litų, spalį - 160 litų, lapkritį - 200 litų, gruodį - 200 litų.

4Pareiškėja nurodo, jog nėra išlikusių archyvinių duomenų apie laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1993-12-31 jos gautas draudžiamąsias pajamas, todėl šią aplinkybę įrodinės liudytojų A. M. ir B A. J. parodymais, įrašais darbo knygelėje ir įsiteisėjusiu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7335-820/2014 nustatytais faktais, t.y. teismo nustatytais juridiniais faktais, apie buvusių pareiškėjos bendradarbių A. M. ir B A. J., dirbusių tose pačiose pareigybėse ir toje pačioje įmonėje, laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1993-12-31 gautas draudžiamąsias pajamas. Minėtas juridinis faktas nustatytinas tikslu senatvės pensijai teisingai apskaičiuoti.

5Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime nurodė, kad pareiškėja ir liudytojos laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1991-09-02 dirbo skirtingose pareigose, todėl minėtu laikotarpiu darbo užmokestis galėjo būti skirtingas. Nuo 1991-09-03 pareiškėjos darbo užmokestis galėjo būti panašus į liudytojų, nes jos dirbo tose pačiose pareigose. Suinteresuotas asmuo taip pat pažymi, kad iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus 2004-06-03 išduotoje pažymoje ir Vilniaus miesto savivaldybės Personalo deparatemanto archyvo 2015-01-20 išduotoje pažymoje pateiktos informacijos negalima daryti prielaidos, kad UAB „Užnemunis“ dokumentai apie pareiškėjos darbo užmokestį neišsaugoti, nes Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Užnemunis“ statusas „likviduojamas“ nuo 1998-05-06. VSDFV Vilniaus skyriaus nuomone, tik gavus atsakymą iš šios bendrovės likvidatorės R. R., kad UAB „Užnemunis“ archyviniai dokumentai neišsaugoti, galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. VSDFV Vilniaus skyrius galutinę nuomonę dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatyto pateiks posėdžio metu, išklausęs pareiškėjos paaiškinimus ir liudytojų parodymus.

6Suinteresuotas asmuo likviduojama UAB „Užnemunis“ atsiliepimo nepateikė.

7Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais. Pareiškėjos atstovė tikslino pareiškimą prašydama teismo nustatyti, kad pareiškėjos draudžiamosios pajamos 1992 rugsėjo mėnesį buvo 5643 rubliai bei 1993 sausį -17050 talonų. Prašė pareiškimą įvertinti socialiniu aspektu bei vadovautis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principu, įvertinus jo socialinę svarbą visos abejonės turi tarnauti pareiškėjos naudai, kadangi tikrosios padėties apie pareiškėjos gautas darbines pajamas negalima nustatyti ne dėl nuo pareiškėjos priklausančių aplinkybių.

8Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus atstovės sutiko su pareiškimu dėl pareiškėjos draudžiamųjų pajamų laikotarpiu nuo 1991-09-03, kadangi pareiškėja su liudytojomis dirbo tose pačiose pareigose, o laikotarpiu iki 1991-09-03 siūlė taikyti koficientą, kadangi pareiškėjos ir liudytojų pareigos nesutapo, o iš ankstesnių atlyginimų matyti, kad jie skyrėsi, todėl išvedus vidurkį turėtų būti taikomas koficientas.

9Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens likviduojamos UAB „Užnemunis“ likvidatorė su prašymu sutiko. Nurodė, kad ji likvidatore tapo paprašyta vieno iš tuo metu buvusių bendrovės akcininkų A. P., kadangi ji dirbo jam priklausančioje įmonėje UAB Arigiva. 2002 metais išeidama iš darbo minėtoje bendrovėje, parašė atsistatydinimo pareiškimą dėl jos atleidimo iš likvidatorės pareigų bei visus likviduojamos įmonės dokumentus paliko. Ji tik dabar po tiek metų sužinojo, kad nebuvo sutvarkytas jos atsistatydinimas ir ji iki šiol yra įmonės likvidatore. Ji nežino, kur šiuo metu yra likviduojamos įmonės dokumetai, kadangi ji juos paliko. Su tuo metiniu akcininku ji negali susisiekti.

10Pareiškimas tenkintinas.

11Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad pareiškėja laikotarpiu nuo 1984-08-30 iki 1993-10-31 dirbo Valstybinėje prekybos įmonėje “Nemunas”, 1993-10-31 reorganizavus šią įmonę į UAB “Užnemunis”, tęsė darbą minėtoje įmonėje iki 1997-07-05 pardavėja (b.l. 6-9). Laikotarpiu nuo 1987 -07-03 pareiškėjai buvo suteikta kontrolierės-kasininkės kvalifikacija, 1989-04-01 pareiškėjai buvo suteikta kontrolierės-kasininkės II kategorija, 1991-09-03 pareiškėjai buvo suteikta I pardavėjo kategorija. Pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 5 pensijų skyriaus sprendimu Nr. 1974 apskaičiuota ir paskirta 423,16 Lt senatvės pensija (b.l. 5). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, priimdamas Sprendimą dėl pensijos suteikimo ir paskaičiavimo neturėjo duomenų apie pareiškėjos pajamas laikotarpiu nuo 1988-01-01 iki 1994-12-31, nes maisto parduotuvės - uždarosios akcinės bendrovės „Užnemunis" ir 2-osios maisto prekybos parduotuvės „Nemunas" dokumentai saugojimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos personalo departamento Archyvą neperduoti ir duomenų apie pareiškėjos pajamas už 1988 - 1994 metus nėra (b.l. 11-12). Nesant duomenų apie draudžiamųjų pareiškėjos pajamų dydį nurodytu laikotarpiu, apskaičiuojant jos senatvės pensijos dydį buvo vadovaujamasi minimalių draudžiamųjų pajamų dydžiu, nors pareiškėja nurodo, kad jos darbo užmokestis jį tikrai viršijo.

12Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 30 punkte nustatyta, kad asmens draudžiamosios pajamos iki 1994 -01-01 įrodomos darbdavių pažymomis, išduotomis remiantis įmonės turimais duomenimis apie asmeniui apskaičiuotas pajamas. Tais atvejais, kai asmuo negali dokumentais įrodyti iki 1994 m. sausio 01 d. draudžiamųjų pajamų dėl to, kad visi įmonės dokumentai ar jų dalis neišsaugoti, turi teisę kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir tokias pajamas įrodinėti teismine tvarka.

13Pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pirmosios instancijos teisme pareikštas Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, kad pagal Civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą juridinę reikšmę turintys faktai nustatinėjami tik esant visoms išvardytoms aplinkybėms: 1) prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę; 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėtinas teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2010).

14Iš pareiškimo ir jo priedų matyti, kad prašomas nustatyti faktas turi juridinę reikšmę, kadangi jo pagrindu pareiškėjai atsiras teisė į pagal jos faktiškai gautą darbo užmokestį apskaičiuotos senatvės pensijos įgyvendinimą. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad byloms dėl faktų, turinčių juridinę reikšmę, nustatymo būdingi tam tikri įrodinėjimo ypatumai, kuriuos lemia tai, kad šiose bylose naudojami netiesioginiai įrodymai, nes jeigu pareiškėjas turėtų tiesioginių prašomą nustatyti juridinį faktą patvirtinančių įrodymų, tai jam apskritai nereikėtų kreiptis į teismą (Civilinio proceso kodekso 445 straipsnis). Todėl tokio pobūdžio bylose, neišvengiamas prielaidų darymas. Svarbu, kad viena ar kita prielaida būtų motyvuota, t. y. kad ji būtų pagrįsta byloje esančiais įrodymais, ir atitinkamai būtų pagrįsta, kad priešingos prielaidos tikimybė yra mažesnė. Tokia formuluojama teismų praktika buvo remiamasi ir vėliau priimtose nutartyse, (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-06-21 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2006; 2007-05-29 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-208/2007; 2008-06-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-324/2008; 2009-03-03 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje nr. 3K-3-98/2009).

15Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėja negali kitokia nei teismine tvarka gauti savo darbo užmokestį pagrindžiančių dokumentų laikotarpiu nuo 1988 metų sausio mėnesio iki 1993 metų gruodžio mėnesio, kadangi dokumentai saugojimui į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Personalo departamento archyvą neperduoti (b.l. 11-12). Likviduojamos UAB „Užnemunis“ likvidatorė teismo posėdyje paaiškino, kad ji likviduojamos bendrovės dokumentų neturi. Taigi yra teisinis pagrindas nustatyti juridinį faktą apie pareiškėjos gautą darbo užmokestį minėtu laikotarpiu, kadangi pareiškėja kitokia nei teismine tvarka minėtų duomenų nustatyti negali, o duomenys yra teisiškai reikšmingi pareiškėjos valstybinio socialinio draudimo pensijos dydžiui apskaičiuoti.

16Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 1988 sausio 1 d. iki 1993 metų gruodžio 31 dienos toje pačioje darbovietėje dirbo liudytojos B A. J. ir A. M.. Jos visos dirbo pardavėjomis. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėjos buvusei bendradarbei A. M. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-07-10 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-7335-820/2014 nustatytas juridinis faktas apie jos gautą darbo užmokestį šioje įmonėje pagal kurį pareiškėja prašo nustatyti ir savo darbo užmokestį. Ir nors iš į bylą pateiktų pareiškėjos, B A. J. ir A. M. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės ir personalo departamento archyvo išduotų pažymų apie jų gautas pajamas 1984- 1987 metų laikotarpiais matyti, kad pareiškėjos ir jos bendradarbių darbo užmokestis iš esmės buvo panašus, jis skyrėsi tik 1987 metais, tačiau akivaizdu, kad gauto atlyginimo skirtumą 1987 metais galėjo lemti ne atlyginimų skirtumas, bet kitos aplinkybės, o būtent, kad pareiškėja minėtais metais du mėnesius iš viso negavo atlyginimo, o du mėnesius jis buvo ženkliai mažesnis, tačiau įvertinus aplinkybę, kad 1985 bei 1986 metais pareiškėjos ir jos bendradarbių pajamos buvo apytiksliai labia panašios, todėl darytina prielaida, kad pareiškėja ir vėlesniu laikotarpiu galėjo gauti darbo užmokestį analogišką Bronės A. J., kurios duomenys apie gautą darbo užmokestį yra perduoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui bei A. M., kurios duomenys apie pajamas nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu.

17Teismo posėdžio metu liudytojomis apklaustos A. M. bei Bronė A. J. paaiškino, kad su pareiškėja kartu dirbo parduotuvėje Nemunas vėliau reorganizuotoje į Užnemunis ir gaudavo vienodą atlyginimą, nurodė, kad atlyginimas iš esmės nesiskyrė nuo to ar pardavėja dirbdavo savitarnos, ar ne savitarnos skyriuje. Nurodė, kad jos gaudamos atlyginimą pasirašydavo žiniaraštyje ir matydavo, kokį atlyginimą kuri gauna, premijos jeigu būdavo skiriamos, jos būdavo skiriamos visiems vienodos. B A. J. duomenys apie jos gautą atlyginimą įmonėje „Nemunas“ išliko, kadangi ji, dar iki įmonės „Nemunas“ likvidavimo, sulaukė pensijinio amžiaus ir nutraukė darbo santykius su šia darboviete. Kai įmonę „Nemunas“ likvidavo, šie duomenys niekam nebuvo perduoti. Liudytoja B A. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškėja ji dirbo apytiksliai nuo 1984 metų, o įmonėje „Užnemunis“ ji dirbo nuo 1971 metų. 1997 metų lapkričio mėnesį ji išėjo į pensiją ir bendrovė išdavė pažymą apie gautas lėšas, todėl ji turi dokumentus, patvirtinančius jos gautą užmokestį šioje įmonėje.

18Remiantis Civilinio proceso kodekso 177, 178 bei 445 straipsniais, pareiškėjos prašymu juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas teismine tvarka. Išanalizavus į bylą pateiktų įrodymų visumą, darytina prielaida, kad prašomu nustatyti laikotarpiu, t.y. laikotarpiu nuo 1988 m. sausio 1 d. iki 1993 m. gruodžio 31 d. pareiškėja dirbdama valstybinėje prekybos įmonėje „Nemunas“ vėliau reorganizuotoje į UAB “Užnemunis” galėjo gauti nurodyto dydžio darbo užmokestį. Teismo vertinimu, nežymūs neatitikimai tarp pareiškėjos ir jos bendradarbių Bronės A. J. ir A. M. darbo užmokesčių ankstesniais laikoptarpiais, įvertinus aplinkybę, kad tiek pareiškėja, tiek jos bendradarbės dirbo tą patį darbą, nors iki 1991 metų rugsėjo mėnesio skyrėsi jų kategorijos ir pareigų pavadinimai, remiantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijumi, nėra kliūtis remtis Bronės A. J. išlikusiais dokumentais apie jos darbo užmokestį bei teismo sprendimu nustatytu A. M. darbo užmokesčio nustatant pareiškėjos draudžiamąsias pajamas 1988-1993 metų laikotarpiu.

19Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 448, 307 straipsniais ,

Nutarė

20pareiškimą tenkinti.

21Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos D. O., a.k. ( - ) draudžiamųjų pajamų dydis nuo 1988-01-01 iki 1988-12-31 buvo 2724,45 rubliai, nuo 1989-01-01 iki 1989-12-31 buvo 3066,79 rubliai, nuo 1990-01-01 iki 1990-12-31 buvo 3126,85 rubliai. 1991 metais sausį - 265,94 rubliai, vasarį - 369,26 rubliai, kovą - 209,42 rubliai balandį - 341,87 rubliai, gegužę - 432,36 rubliai, birželį - 627,93 rubliai, liepą -114,15 rubliai, rugpjūtį - 370,00 rubliai, rugsėjį - 393,09 rubliai, spalį - 927,48 rubliai, lapkritį - 1610,00 rublių, gruodį - 1988,00 rubliai; 1992 metais sausį -4219,50 rubliai, vasarį - 3640,00 rublių, kovą - 3950,00 rublių, balandį - 5162,00 rubliai, gegužę - 3350,00 rubliai, birželį - 4050,00 rubliai, liepą - 4568,00 rubliai rugpjūtį - 5948,00 rubliai, rugsėjį - 5643,00 rubliai, spalį - 8666,00 rubliai (talonai), lapkritį - 9100,00 rublių (talonai), gruodį - 8775,00 rubliai (talonai), 1993 metais sausį - 17050,00 rubliai (talonai), vasarį - 10220,00 rubliai (talonai), kovą -11500,00 rubliai (talonai), balandį - 19700,00 rubliai (talonai), gegužę - 16800,00, birželį - 168,00 litai, liepą - 140 litų, rugpjūtį - 160,24 litai, rugsėjį - 160 litų, spalį - 160 litų, lapkritį - 200 litų, gruodį - 200 litų.

22Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydžiui paskaičiuoti.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Vita Valeckaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos D.... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą prašydama nustatyti, kad jos draudžiamųjų... 4. Pareiškėja nurodo, jog nėra išlikusių archyvinių duomenų apie... 5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius atsiliepime... 6. Suinteresuotas asmuo likviduojama UAB „Užnemunis“ atsiliepimo nepateikė.... 7. Teismo posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė jame nurodytais... 8. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo... 9. Teismo posėdžio metu suinteresuoto asmens likviduojamos UAB „Užnemunis“... 10. Pareiškimas tenkintinas.... 11. Įvertinus byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad pareiškėja... 12. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 30... 13. Pareiškėjos prašymas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą pirmosios... 14. Iš pareiškimo ir jo priedų matyti, kad prašomas nustatyti faktas turi... 15. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad pareiškėja negali kitokia nei teismine... 16. Nustatyta, kad laikotarpiu nuo 1988 sausio 1 d. iki 1993 metų gruodžio 31... 17. Teismo posėdžio metu liudytojomis apklaustos A. M. bei Bronė A. J.... 18. Remiantis Civilinio proceso kodekso 177, 178 bei 445 straipsniais,... 19. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 448, 307 straipsniais ,... 20. pareiškimą tenkinti.... 21. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjos D. O., a.k. (... 22. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas valstybinio socialinio draudimo... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...