Byla A2-557-772/2016
Dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo (atsakovo) A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013 pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovams: M. Ž. ir A. Ž. (dabartinė pavardė K.) dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo.

3Teismas išnagrinėjęs parašymą,

Nustatė

4pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi su prašymu į teismą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013, kurioje 2013 m. liepos 1 d. priimtas sprendimas ir ieškinys patenkintas iš dalies, t. y. pripažinta 2008-07-01 reikalavimo teisės perleidimo sutartis niekine ir negaliojančia, o kitoje dalyje ieškinys atmestas. Teismas sprendimą grindė tuo, kad reikalavimo perleidimo metu M. Ž. nebeturėjo reikalavimo teisės į ieškovą, ką patvirtina ieškovo į bylą pateiktas 2008-05-30 susitarimas tarp jo ir M. Ž., kuriame teigiama, kad su M. Ž. jis visiškai atsiskaitė, ieškovo ir atsakovės M. Ž. paaiškinimai. Pareiškėjas nurodė, kad M. Ž., nagrinėjant šią bylą, teismui sakė netiesą, teismų sprendimai, buvo priimti remiantis M. Ž. ir M. M. tariamai 2008-05-30 pasirašytu susitarimu, taip pat M. Ž. pasirašytais procesiniais dokumentais, teisme duotais paaiškinimais. M. Ž. 2015 m. spalio mėn. pabaigoje A. K. prisipažino melavusi teismui ir suklastojusi 2008-05-30 susitarimą tarp jos ir M. M.. Kaip to patvirtinimą M. Ž. pasirašė notaro patvirtintus 2015-10-22 liudytojo parodymus, kur prisipažįsta melavusi teismui apie faktines situacijos aplinkybes, suklastojusi pagrindinį bylos dokumentą - 2008-05-30 susitarimą. Tiksliau, M. Ž. prisipažino, jog 2008-05-30 susitarimą ji pasirašė atgaline data tik 2013 metais M. M. prašymu pasirašydama ant M. M. parengto dokumento, kad 2008-07-01 M. M. jai dar buvo skolingas 13 500 Lt, kad šių pinigų jai M. M. taip ir negrąžino nei iki, nei po 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo su A. K. ir pan.

5Pareiškėjas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo reiškia remdamasis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais bei prašo atnaujinti procesą byloje, priimti naują sprendimą byloje – ieškovo M. M. ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Suinteresuotas asmuo atsakovė M. Ž. pateikė atsiliepimą į A. K. pareiškimą dėl proceso atnaujinimo ir nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu palaikė M. M. poziciją ir tvirtino, kad pinigus jis jai tikrai grąžino raštelyje nurodytą dieną, o Reikalavimo perleidimo sutartį pasirašė netyčia, per klaidą ir panašiai. Kadangi po bylos praėjo jau nemažai laiko, o M. M. ir toliau negrąžina A. K. pinigų, suprato, kad M. M. buvo nesąžiningas, melavo ir ja pasinaudojo tam, kad išvengtų skolos A. K. grąžinimo. Nurodė, kad byla išnagrinėta remiantis atgaline data parašytu skolos 2008-05-30 grąžinimo rašteliu ir neteisingais jos bei M. M. parodymais. Bei nurodė, kad 2000 m. paskolino M. M. 32 500 Lt, iš kurių 19 000 Lt M. M. jai grąžino, o nuo negrąžintos sumos mokėjo pagal sutartį palūkanas jos sūnui R. Ž. kaip išlaikymą. 2008-07-01 pardavė A. K. reikalavimo teisę į M. M. negrąžintoje 13 500 Lt sumoje. Susitarė, kad apie reikalavimo perleidimą M. M. informuos A. K. ir toliau dėl jos bendraus su juo tiesiogiai. 2013 m. pradžioje M. M. prašoma pasirašė skolos gražinimo raštelį - susitarimą, kuriame buvo nurodyta 2008-05-30 data, kad M. M. pagal 2006-10-04 sutartį skolą jai yra grąžinęs, nes A. K. jį padavė į teismą.

7Vėliau M. M. iškėlė bylą dėl jos ir A. K. Reikalavimo perleidimo .-sutarties nuginčijimo ir pranešė jai, kad turės dalyvauti teisme, patvirtinti, kad raštelį pasirašė 2008-05-30. Apie atgaline data pasirašytą raštelį, neteisingus paaiškinimus byloje papasakojo A. K., teisingus parodymus 2015-10-22 pasitvirtino pas notarą, kur išdėstė visas esmines aplinkybes. Mano, kad A. K. Prašymas dėl proceso atnaujinimo yra pagrįstas, jame nurodytos aplinkybės yra teisingos, teismo prašė A. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo tenkinti - atnaujinti procesą ir M. M. ieškinį byloje dėl reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia atmesti.

8Suinteresuotas asmuo (ieškovas) M. M., pateikė atsiliepimą dėl prašymo atnaujinti procesą, kuriame pateikė argumentus dėl pareiškėjo prašymo nepagrįstumo ir jo atmetimo. Nurodė, kad atsakovo A. K. prašyme nurodyti motyvai dėl proceso civilinėje byloje atnaujinimo pagrįsti tuo, kad atsakovas A. K. teigia, kad iš M. Ž. notaro patvirtintų 2015-10-22 Liudytojo parodymų paaiškėjo, kad 1) M. Ž. 2008-05-30 susitarimą pasirašė ieškovo M. M. paveikta, jo prašoma ir įtikinta, t. y. tokio susitarimo pasirašymas nebuvo jos tikrosios valios išraiška; 2) M. Ž. 2008-05-30 susitarimą pasirašė tik 2013 m., t. y. susitarimas yra suklastotas; 3) 2008-05-30 susitarimo tekstą pasirašymui parengė ir pateikė M. Ž. pasirašyti M. M. pagal S. G. patarimą; 4) M. Ž. M. M. negrąžino 13 500 Lt skolos nei iki 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, nei po to. Atsakovas nurodo, kad šios, tariamai naujai paaiškėjusios aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą, tačiau dėl ieškovo įtakos M. Ž., jos teismui nebuvo atskleistos. A. K. nežinojo šių aplinkybių ir negalėjo jų žinoti, nes pats M. Ž. nurodytuose įvykiuose nedalyvavo. Atsakovas savo argumentus grindžia tuo, jog abejoja M. Ž. parodymų patikimumu, taip pat kelia abejones dėl 2008-05-30 susitarimo pasirašyto tarp M. Ž. bei M. M..

9Šias abejones jau atsakovas kėlė ir nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-1664-569/2013 pirmosios instancijos teisme, be to šias aplinkybes nurodė ir savo 2013-07-25 apeliaciniame skunde, kurį pateikė nesutikdamas su priimtu sprendimu. Teismas visas A. K. (Ž) nurodytas aplinkybes įvertino tinkamai priimdamas sprendimą aptariamoje byloje.

10Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. nustato baigtinį sąrašą atvejų, kada gali būti atnaujinamas įsiteisėjęs teismo sprendimas civilinėje byloje. Atsakovo teigimu, dabartiniu metu paaiškėjo naujos aplinkybės, t.y. vienos iš šalies, t.y. M. Ž., tariamai duoti melagingi paaiškinimai nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1664-569/2013.

11Šiuo aspektu svarbu pažymėti, jog toks pagrindas yra numatytas aptariamo civilinio proceso kodekso 366 straipsnio 1 d. 3 p., kuriame yra nurodoma, kad atnaujinimo pagrindą sudaro įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažinti liudytojo melagingi paaiškinimai, ar dokumento klastojimas dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas. Tokios proceso įstatymo formuluotės reiškia tik viena aplinkybę, jog pagrindą bylai atnaujinti ir peržiūrėti priimtą teismo sprendimą sudarytų pateikiamas kartu su prašymu dėl atnaujinimo įsiteisėjęs teismo nuosprendis dėl veikos numatytos Lietuvos Respublikos BK 235 str., ar 300 str., o tokie dokumentai nėra priimti ir pateikiami.

12Akivaizdu, jog neesant tokiems nuosprendžiams atsakovas netinkamai ir nepagrįstai nurodo atnaujinimo pagrindą CPK 366 str. 1 d. 2 p. tačiau faktiškai argumentuoja būtent tariamai melagingais M. Ž. paaiškinimais duotais teisminio nagrinėjimo metu.

13Mano, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovo argumentai visiškai nepagrįsti, tuo labiau, kad M. M. yra žinoma, kad atsakovų dukra J. Ž. yra nurodžiusi, jog A. Ž. (K.) kartu su savo žmona A. K. darė spaudimą M. Ž., jog ji duotų naujus neteisingus parodymus tiek šiuo atveju, tiek kitoje byloje išnagrinėtoje Šiaulių apygardos teisme.

14Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. E2S-1225-372/2015, buvo konstatuota, jog M. Ž. ir R. Ž. analogiški liudijimai notarui nesudaro pagrindo atnaujinti procesą prašomu pagrindu.

15Mano, kad šioje byloje atsakovo pateikiami M. Ž., R. Ž. liudijimai notarui dėl savo prieštaringumo ir nepatikimumo, negali būti pripažįstami tinkamais įrodymais, todėl negali būti pripažinti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis.

16Lietuvos Respublikos CPK 300 str. numato, jog tuo atveju, kai bet kurioje proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, apie tai Teismas praneša prokurorui. Įvertinus atsakovo A. K. (Ž.) veiksmus bei pateiktus M. Ž., R. Ž. liudijimus notarui, taip pat aplinkybes, kurios yra nurodytos J. Ž. pateiktame pranešime, mano, jog A. K. (Ž.) veiksmai šioje civilinėje byloje atitinka veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 233 str. 1 d. požymius, todėl apie tai praneština prokurorui. Teismo prašė atsakovo A. K. (Ž.) prašymą dėl proceso atnaujinimo byloje Nr. 2-1664-569/2013 atmesti. Netenkinti atsakovo prašymo dėl naujo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013 priėmimo. Paaiškėjus, jog atsakovo veiksmuose yra nusikalstamos veikos, numatytos BK 233 str. 1 d. požymių, pranešti apie tai prokurorui. Priteisti iš atsakovo A. K. (Ž.) patirtas atstovavimo išlaidas.

  1. K. (Ž.) prašymas netenkintinas.

17Sutinkamai su LR CPK 366 str. 1 d. 2 p., 368 str. 1 d. nuostatomis, procesas gali būti atnaujinamas, kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

18Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams M. Ž. ir A. K. (Ž.) dėl 2008-07-01 reikalavimo perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo (1-3 b.l.). Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-01 sprendimu dalinai patenkino ieškovo ieškinį, pripažino 2008-07-01 reikalavimo teisės perdavimo sutartį tarp M. Ž. ir A. K. (Ž.) niekine ir negaliojančia likusioje dalyje ieškinį atmetė (109-112 b.l.). Iš Šiaulių apygardos teismo 2013-11-26 nutarties nustatyta, jog Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-01 sprendimas buvo paliktas nepakeistas ( 139-144 b.l.). Pareiškėjas - atsakovas prašė teismo atnaujinti procesą byloje, nes sprendimai byloje priimti vadovaujantis melagingais atsakovės M. Ž. parodymais ir suklastotu skolos grąžinimo rašteliu.

19Dėl proceso atnaujinimo.

20Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra konstatuojama, jog proceso atnaujinimas yra išimtinė įsiteisėjusių teismų sprendimų ar nutarčių teisėtumo bei pagrįstumo kontrolės forma, be to, šiuo institutu siekiama užtikrinti, kad būtų įvykdytas teisingumas ir visi priimti teismų sprendimai bei nutartys būtų teisėti, be to, proceso atnaujinimo institutas sudaro galimybę ištaisyti įsiteisėjusiame teismo sprendime ar nutartyje padarytas teisines klaidas, tačiau proceso atnaujinimo institutas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą šalims pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismų sprendimų ar nutarčių vykdymą, t. y. asmenys, prašantys atnaujinti procesą, privalo elgtis sąžiningai ir šiuo institutu nepiktnaudžiauti. Iš prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas (atsakovas) prašė teismą atnaujinti procesą kitais pagrindais, faktiškai nenurodydamas nė vieno LR CPK 366 str. nuostatose išvardinto teisinio pagrindo. Pažymėtina tai, kad LR CPK 366 str. nuostatose nurodytas sąrašas proceso atnaujinimo pagrindų yra baigtinis. Be to, naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai ar būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia, be to, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo tai, jog tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti jos žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui bei 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, tai būtų priimtas visai kitas sprendimas (LR CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Be to, prašymą atnaujinti procesą pateikiantis asmuo turi pagrįsti įrodymais proceso atnaujinimo pagrindo buvimą (LR CPK 176 str. - 179 str.; 369 str. 2 d.). Šis proceso atnaujinimo pagrindas yra taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, atitinkančių tokius kriterijus: šie įrodymai buvo bylos nagrinėjimo metu, bet jie tuo metu nebuvo žinomi teismui bei pareiškėjui, o tapo žinomi jau įsiteisėjus teismo sprendimui ir turi esminės reikšmės bylai, t. y. priimant sprendimą, būtų turėjusios jam įtakos, todėl vertinant, ar nauji įrodymai yra laikytini naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, teismui yra būtina išsiaiškinti, ar nauji įrodymai, kurių pagrindu pareiškėjas prašė atnaujinti procesą, negalėjo būti pateikti anksčiau ne dėl pareiškėjo kaltės, be to, siekiant nustatyti, ar šios aplinkybės galėjo būti žinomos, būtina išsiaiškinti ir tai, ar esant tokioms sąlygoms, kokios buvo nagrinėjant bylą, asmuo ėmėsi reikiamų priemonių joms sužinoti, be to, būtina nustatyti ir tai, ar pareiškėjo pateikti įrodymai kitų byloje esančių įrodymų kontekste galėtų sukelti pagrįstų abejonių jų patikimumu ir šių įrodymu pagrindu priimto teismo sprendimo pagrįstumu.

21Ištyręs bei įvertinęs pareiškėjo (atsakovo) prašyme išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, jog šiuo atveju nėra jokio teisinio pagrindo atnaujinti procesą išnagrinėtoje civilinėje byloje, kadangi pareiškėjas (atsakovas) nenurodė jokių naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo ar negalėjo būti žinomos pareiškėjui (atsakovui) civilinės bylos Nr. 2-1664-569/2013 m. nagrinėjimo metu pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose, ir teismas tokių aplinkybių nenustatė, kadangi pareiškėjo (atsakovo) prašyme nurodytos aplinkybės, dėl kurių šiuo atveju prašoma atnaujinti procesą, jau iš esmės buvo analizuojamos ir nagrinėjamos tiek nagrinėjant šią civilinę bylą pirmosios instancijos teisme, tiek ir apeliacinės instancijos teisme, kadangi pareiškėjo (atsakovo) 2013-03-07 atsiliepime į ieškovo ieškinį, tiek 2013-07-25 apeliaciniame skunde buvo detaliai išdėstyti visi argumentai dėl 2008-05-30 susitarimo tarp ieškovo M. M. ir atsakovės M. Ž. kuriuo pažymima, jog ieškovas su M. Ž. visiškai atsiskaitė, bei M. M. ir M. Ž. teisme duotų parodymų patikimumo ir pagrįstumo, t. y. minėtame atsiliepime ir apeliaciniame skunde buvo nurodyti tie patys visi argumentai, kaip ir prašyme dėl proceso atnaujinimo. Pareiškėjas naujai paaiškėjusia aplinkybe nurodo tai, kad M. Ž., jam nurodė ir patiekė notariškai patvirtintus liudytojos parodymus apie tai jog 2008-05-30 susitarimas yra suklastotas ir sudarytas M. M. prašant tik 2013 metais, o teisme ji davė melagingus parodymus. Iki tol pareiškėjas (atsakovas) apie tai nežinojo, todėl tai turėtų būti vertintina, kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, apie kurią pareiškėjas (atsakovas) išsiaiškino tik M. Ž. prasitarus. Teismas priimdamas sprendimus nurodė, kad abejoti M. Ž. parodymais apie tai, jog jai skola yra grąžinta teismas neturėjo pagrindo. Bylos nagrinėjimo metu, atsakovė M. Ž. priešingai nurodė, kad reikalavimo perleidimo sutartį pasirašė nesigilindama ir nekreipdama dėmesio. Be to nei viena iš šaliu proceso metu neginčijo 2008-05-30 susitarimo teisėtumo ir pagrįstumo.

22Kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių, tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

23Naujai pateikti įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms, kad pareiškėjo pateikti įrodymai yra prieštaringi, vertinant juos su ieškovo pateiktu atsiliepimu, į tai, kad byloje jau buvo tirta ir Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendime pasisakyta dėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad skolos M. M. negrąžino, o pasirašė susitarimą dėl skolos grąžinimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovė M. Ž. teisme davė paaiškinimus, prisiekusi sakyti tiesą, tačiau pareiškėjas pateikia priešingus M. Ž. parodymus duotus pas notarą, apie tai, jog teisme melavo ir susitarimą dėl skolos grąžinimo surašė 2013 metais. Pareiškėjas dėl proceso atnaujinimo į teismą kreipėsi CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. pagrindu, tačiau į bylą nepateikė įrodymų, kad atsakovė M. Ž. duodama parodymus Šiaulių apylinkės teisme civilinės bylos Nr. 2-1664-569/2013 nagrinėjimo metu, būdama prisiekusi melavo ir sakė netiesą, o jos melagingų parodymų davimas būtų nustatytas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Laikytina, kad nauji įrodymai neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų dėl savo prieštaringumo, todėl negali būti pripažinti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis (CPK 176 str., 185 str. ). Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-01 sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka 2013-11-26, be to, pareiškėjo (atsakovo) prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. ir 3 p. nuostatose numatytų reikalavimų bei pareiškėjo (atsakovo) prašymas yra nepagrįstas LR CPK 366 str. 1 d. nuostatose numatytais pagrindais, todėl yra atsisakytina atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-1664-569/2013 m. pagal ieškovo M. M. ieškinį atsakovams M. Ž. ir A. K. (Ž.) dėl reikalavimų perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia (LR CPK 366 str., 370 str.).

24Pažymėtina ir tai, kad LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatose yra nustatyta, jog procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida ir sprendimas (nutartis) nebuvo peržiūrėti apeliacine tvarka, tačiau šioje civilinėje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimas pagal pareiškėjo (atsakovo) apeliacinį skundą buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, todėl ir šiuo pagrindu procesas negalėtų būti atnaujinamas (LR CPK 370 str.).

25Kiti šalių išdėstyti argumentai dėl šalių pateiktų paaiškinimų apie M. Ž. parodymų davimą ar poveikio galimą darymą, bei byloje pateikti įrodymai neturi reikšmės teisingam bylos išsprendimui ir teismas plačiau dėl to nepasisako.

26Dėl nusikalstamos veikos požymių.

27Ieškovas atsiliepime pateikė teismui prašymą, paaiškėjus, jos atsakovo veiksmuose yra nusikalstamos veikos numatyto BK 233 str. 1 d. požymių, pranešti prokurorui.

28Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Įstatymas suteikia teismui teisė priimti nutartis, tačiau tik tuomet kai yra nustatomi akivaizdūs teisės pažeidimai ir asmenys juos padarę. Šioje byloje tokių teisės pažeidimų teismas nenustatė, o taip pat atsakovo atstovai ar liudytojai dalyvavę teismo posėdžiuose nepadarė ieškovo nurodyto teisės normos pažeidimo. Tokia teismo išvada seka išanalizavus visas bylos aplinkybes. Teismas įgyvendindamas teisingumą gali priimti atskirąją nutartį, tačiau tik tuomet kai teisėtumo pažeidimas yra siejamas tik su viešojo intereso apsauga. Pagrindinė teismo funkcija yra išspręsti individualų ginčą, o ne teisės pažeidimų prevencija, todėl jis negali atskirąja teismo nutartimi reaguoti į neesminius, neturinčius visuomeninės reikšmės teisės pažeidimus arba pažeidimus, susijusius su akivaizdžiai privačiais santykiais. Būtent šioje byloje ir buvo sprendžiamas privatus ginčas. Atskirąją nutartį teismas priima savo iniciatyva, o byloje dalyvaujantys asmenys neturi teisės reikalauti, kad teismas byloje priimtų atskirąją nutartį jų prašymu. Dėl to netenkintinas šis ieškovo prašymas, nurodant, jog jis turi teise asmeniškai įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teisėsaugos įstaigas dėl jo manymu padarytos nusikalstamos veikos, neperkeldamas tokio tyrimo inicijavimo teismui. Todėl šis prašymas pripažintinas nepagrįstu.

29Apibendrinant aukščiau paminėta, teismas nurodo, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Civilinėje byloje nereikalaujama absoliutaus faktų įrodytinumo. Civilinėje byloje klausimas, ar faktas įrodytas sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu: faktas gali būti pripažintas įrodytu, kai visuma įrodymų rodo, kad labiau tikėtina, jog tas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (LAT nutartis 2003-01-29, civ. byl. Nr. 3k-3-98/2003).

30Atskirai pažymėtina, kad šalys įrodymų atskleidimo procesui teisme, be abejonės, turi skirti reikiamą dėmesį, nes tinkamas įrodymų atskleidimo proceso suvaldymas gali paveikti bylos baigtį. Šiuo atveju labai svarbu parodyti savo, kaip šalies, patikimumą, todėl atskleidžiant įrodymus svarbu pademonstruoti bendradarbiavimą, sąžiningumą (atvirumą), norą pateikti dokumentus pagal pateiktus prašymus. Net jeigu, šalies manymu, ir yra formalių pagrindų neteikti dokumentų, būtina atidžiai įvertinti visas aplinkybes ir būti atsargiems jais naudojantis siekiant teismui nesudaryti „nepatikimo“, ,,nesąžiningo“ bylininko įspūdžio.

31Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

32Ieškovas M. M. prašo teismo priteisi 100 Eur atstovavimo išlaidoms atlyginti (182 b.l.). Kadangi atsisakyta atnaujinti procesą, todėl atstovavimo išlaidos M. M. priteistinos iš pareiškėjo A. K. (CPK 80 str. 4, 7 d., 84, 96 str.).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 290, 291 straipsniais, 370 straipsnio 2, 3 dalimis,

Nutarė

34atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo A. K. (buv. Ž.) prašymą.

35Priteisti iš pareiškėjo A. K. (gim. ( - ) ieškovui M. M. (gim. ( - )100,00 Eur (vieną šimtą eurų) bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

36Nutartis per 7d. nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Šiaulių apylinkės teisme.

Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teismas išnagrinėjęs parašymą,... 4. pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi su prašymu į teismą atnaujinti... 5. Pareiškėjas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo reiškia remdamasis CPK 366... 6. Suinteresuotas asmuo atsakovė M. Ž. pateikė atsiliepimą į A. K.... 7. Vėliau M. M. iškėlė bylą dėl jos ir A. K. Reikalavimo perleidimo... 8. Suinteresuotas asmuo (ieškovas) M. M., pateikė atsiliepimą dėl prašymo... 9. Šias abejones jau atsakovas kėlė ir nagrinėjant civilinę bylą... 10. Lietuvos Respublikos CPK 366 str. 1 d. nustato baigtinį sąrašą atvejų,... 11. Šiuo aspektu svarbu pažymėti, jog toks pagrindas yra numatytas aptariamo... 12. Akivaizdu, jog neesant tokiems nuosprendžiams atsakovas netinkamai ir... 13. Mano, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovo argumentai visiškai nepagrįsti,... 14. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad įsiteisėjusiu Šiaulių apygardos... 15. Mano, kad šioje byloje atsakovo pateikiami M. Ž., R. Ž. liudijimai notarui... 16. Lietuvos Respublikos CPK 300 str. numato, jog tuo atveju, kai bet kurioje... 17. Sutinkamai su LR CPK 366 str. 1 d. 2 p., 368 str. 1 d. nuostatomis, procesas... 18. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad... 19. Dėl proceso atnaujinimo.... 20. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje yra... 21. Ištyręs bei įvertinęs pareiškėjo (atsakovo) prašyme išdėstytas... 22. Kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo... 23. Naujai pateikti įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams,... 24. Pažymėtina ir tai, kad LR CPK 366 str. 1 d. 9 p. nuostatose yra nustatyta,... 25. Kiti šalių išdėstyti argumentai dėl šalių pateiktų paaiškinimų apie... 26. Dėl nusikalstamos veikos požymių. ... 27. Ieškovas atsiliepime pateikė teismui prašymą, paaiškėjus, jos atsakovo... 28. Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba... 29. Apibendrinant aukščiau paminėta, teismas nurodo, kad šalys turi įrodyti... 30. Atskirai pažymėtina, kad šalys įrodymų atskleidimo procesui teisme, be... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.... 32. Ieškovas M. M. prašo teismo priteisi 100 Eur atstovavimo išlaidoms atlyginti... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 290,... 34. atsisakyti atnaujinti procesą pagal pareiškėjo A. K. (buv. Ž.) prašymą.... 35. Priteisti iš pareiškėjo A. K. (gim. ( - ) ieškovui M. M. (gim. ( - )100,00... 36. Nutartis per 7d. nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama...