Byla e2S-1225-372/2015
Dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos (atsakovo) A. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-8122-797/2015 pagal pareiškėjo (atsakovo) A. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-457-569/2014 pagal ieškovų S. G., V. G. ieškinį atsakovams M. Ž., A. K. dėl skolos priteisimo ir atsakovo A. K. priešieškinį ieškovams dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-457-569/2014 pagal ieškovų S. G., V. G. ieškinį atsakovams M. Ž., A. K. dėl skolos priteisimo ir atsakovo A. K. priešieškinį ieškovams dėl paskolos sutarties pripažinimo nesudaryta CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu, t. y. dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

4Nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-457-569/2014 buvo priimtas, remiantis M. Ž. pasirašytais procesiniais dokumentais, teisme duotais paaiškinimais, jos parodymai turėjo didelę reikšmę teismui nustatant faktines aplinkybes byloje bei priimant sprendimą, tačiau paaiškėjo, kad M. Ž. teismui sakė netiesą, nes jau pasibaigus teisminiam procesui M. Ž. 2015-06-16 raštu prisipažino melavusi teismui ir suklastojusi 2005-09-28 paskolos sutartį. M. Ž. taip pat pasirašė notaro patvirtintus 2015-07-22 liudytojo parodymus, kur ji taip pat prisipažįsta melavusi teismui, suklastojusi pagrindinį bylos dokumentą - 2005-09-28 paskolos sutartį. M. Ž. prisipažino, jog 2005-09-28 paskolos sutartį ji pasirašė atgaline data tik 2013 metais. Jai rašantis ant sutarties, M. M. nedalyvavo. Šios paskolos sutarties tekstą parengė S. G. bei pasiliko sau abu jos originalius egzempliorius. M. Ž. pripažino, jog A. K. jokios paskolos iš ieškovų nėra gavęs. 2005-09-28 S. G. atlikti bankiniai pavedimai 7 856 Lt ir 20 000 Lt sumomis, buvo jo paties skolų grąžinimas. Šios sumos nebuvo panaudotos namo, esančio ( - ), remontui. Pareiškėjas nurodė, jog apie naujai paaiškėjusias aplinkybes jam tapo žinoma 2015 m. vasarą, gavus M. Ž. raštą bei notarinį liudijimą, todėl terminas nėra praleistas. Kadangi prašymas grindžiamas 2015-06-16, 2015-07-22 M. Ž. raštu bei liudijimu, todėl nėra praleistas terminas pateikti prašymą (CPK 368 str. 1 d.).

5I. S. G. ir V. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su prašymu, prašė jį atmesti.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjo A. K. prašymą. Priteisė iš pareiškėjo A. K. valstybei 585 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas sprendė, kad pareiškėjas nenurodė naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios turėtų esminę reikšmę bylai ir galėtų sukelti abejonių įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrįstumu, nes byloje buvo ištirti visi esantys įrodymai, ne tik jų dalis, dėl jų išsamiai pasisakyta. Pažymėjo, kad pareiškėjo prašyme nurodyti faktai ir aplinkybės nesudaro CPK 366 str. 1 d. 2 p. numatyto pagrindo atnaujinti procesą byloje, baigtoje įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, nes prašyme yra pakartotinai pateikiami atsakovo vertinimai ir pasvarstymai apie byloje nustatytas ir teismų jau įvertintas faktines aplinkybes, byloje jau buvo tirta ir sprendime pasisakyta pareiškėjo nurodyta aplinkybė, kad M. Ž. pasirašė paskolos sutartį atgaline data, o įstatymo leidėjo leistinų, neginčijamų įrodymų apie naujai paaiškėjusias aplinkybes pareiškėjas teismui nepateikė, nes M. Ž. davė paaiškinimus, prisiekusi teisme sakyti tiesą, taip pat prisiekusi pas notarą, bet pateikė ieškovams pranešimą, kad duoti tokius parodymus ją privertė pareiškėjas su sutuoktine (CPK 177, 178, 185 str.). Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodyta aplinkybė dėl M. Ž. melagingų parodymų davimo yra pagrindas kreiptis dėl ikiteisminio tyrimo atlikimo, ką pareiškėjas jau yra padaręs, tai patvirtina pateikta Šiaulių apygardos teismo nutartis, priimta 2015-10-07. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad CPK 366 str. 1 d. 3 p. numato savarankišką pagrindą proceso atnaujinimui - įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies, liudytojo parodymai, dėl kurių priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas, tačiau pareiškėjas proceso atnaujinimą grindžia CPK 366 str. 1 d. 2 p., kuris numato naujai paaiškėjusias aplinkybes, dėl kurių tos aplinkybės įrodymų visumoje neturi esminės reikšmės. Ikiteisminis tyrimas nėra baigtas.

9Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis taip pat nurodo ir A. K. kartu su apeliaciniu skundu teismui pateiktus papildomus įrodymus (AB Swedbank sąskaitos išrašas, liudijantis pinigų panaudojimą; 2006-08-23 įvertinimo ataskaitos kopija ir 2014-12-04 Gyvenamojo namo interjero nuotraukos, liudijantys, kad 2005 m. namas nebuvo remontuojamas; A. K. mokėjimai M. Ž. ir 2007-2009 šeimos nuotraukos, liudijančios, jog skyrybos nebuvo fiktyvios; ir kt.), kuriuos apeliacinis teismas atsisakė priimti. Atkreipė dėmesį, jog CPK 366 str. 1 d. 2 p. prasme tai negali būti laikoma naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, kadangi jos jau buvo bylos nagrinėjimo metu, buvo žinomos pareiškėjui, tik tas aplinkybes pagrindžiantys įrodymai nebuvo pateikti teismui (CPK 178, 185, 366 str.).

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu pareiškėjas (atsakovas) A. K. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-457-569/2014. Priteisti solidariai iš ieškovų visas atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Mano, kad yra absoliutus Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-20 nutarties negaliojimo pagrindas, nes apie pareiškimo nagrinėjimą teisme nebuvo pranešta ( - ) mirusios E. Ž., kuri byloje dalyvavo trečiuoju asmeniu, teisių ir pareigų perėmėjui R. Ž.. Šiaulių apylinkės teismas 2015-08-28 nutartimi, nustatęs E. Ž. mirties faktą, nustatė pareiškėjui A. K. terminą iki 2015-09-15 imtinai nurodyti mirusiojo trečiojo asmens įpėdinius, įtraukiant juos į procesą. Iki teismo nustatyto termino mirusios įpėdinių nebuvo, todėl jų nurodyti pareiškėjas neturėjo galimybės. R. Ž. mirusiosios palikimą priėmė 2015-09-24. Teismas, atsižvelgdamas į palikimo priėmimo terminus, privalėjo sustabdyti bylos nagrinėjimą, iki paaiškės mirusios įpėdiniai, tačiau to nepadarė. CPK 329 str. 3 d. 1 p. absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu pripažįsta tokį atveją, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Dėl nurodyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-20 nutartis naikintina.

142. M. Ž. pateikus notaro patvirtintą liudijimą, jos teisme duoti paaiškinimai tapo nepatikimi, todėl jais grįstas teismo sprendimas tapo nepatikimu. Nepatikimais įrodymais laikytini ir ieškovų teismui duoti paaiškinimai, nes dviejose skirtingose bylose tas pačias aplinkybes jie aiškina iš esmės skirtingai. Nepatikimu įrodymu laikytina ir 2005-09-28 Paskolos sutartis, nes M. Ž. prisipažino ją suklastojusi. Minėtų įrodymų patikimumo klausimas gali būti išspręstas tik atnaujinus procesą byloje. Jeigu šios aplinkybės būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visiškai kitas sprendimas. Šios aplinkybės svarbios nustatant bylai svarbias aplinkybes dėl: santuokos nutraukimo fiktyvumo; paskolos reikalingumo, gavimo, panaudojimo, solidarios atsakomybės ir kt. Naujai paaiškėjusios aplinkybės sudaro didelį konkrečių faktinių duomenų nuo anksčiau turėtų skirtumą, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tik proceso atnaujinimas gali užtikrinti teisingumą šioje byloje.

15Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė M. Ž. sutinka su pareiškėjo (atsakovo) A. K. atskiruoju skundu, prašo jį patenkinti.

16Nurodo, kad palaiko savo 2015-06-16 raštu nurodytas aplinkybes bei notariškai patvirtintus 2015-07-22 liudytojo parodymus bei papildomai yra notariškai pasirašiusi raštiškus parodymus, kuriuose atskleidė visą tiesą apie jai žinomas visas S. G. darytas machinacijas, dokumentų klastojimus, melavimus ir t. t.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai S. G. ir V. G. prašo atskirąjį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš atsakovo ieškovų naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priimti atskirąją nutartį ir pranešti prokurorams apie atsakovo A. K., veikiant bendrininkų grupėje su sutuoktine A. K., padarytą BK 233 str. 1 d. numatytą nusikalstamą veiką ir kėsinimąsi padaryti BK 182 str. 2 d. numatytą nusikalstamą veiką.

18Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

191. Atsakovas privertė savo buvusią žmoną M. Ž. pakeisti parodymus, todėl padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 233 str. 1 d. 2015-07-08 M. Ž. ranka parašė ieškovams raštą, kad atsakovas su dabartine sutuoktine buvo atvykę pas ją, grasino ir ragino pakeisti ją visoje eilėje civilinių ir baudžiamųjų bylų duotus parodymus. 2015-07-22 M. Ž. jau pas notarą duoda parodymus, kad ji, neva, visą laiką, davusi priesaiką, melavo visoje eilėje civilinių ir baudžiamųjų bylų, duodama parodymus, tačiau šiuose 2015-07-22 pas notarą duotose parodymuose nieko neužsimena apie ieškovams 2015-07-08 parašyta raštą. Atsakovas šiuos notaro patvirtintus M. Ž. parodymus pateikė kartu su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo. Po to, kai ieškovai, teikdami pirmojoje instancijoje atsiliepimą į atsakovo pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, teismui pateikė M. Ž. jiems adresuotą 2015-07-08 raštą, apie ši raštą sužinojo atsakovas ir vėl privertė savo buvusią sutuoktinę M. Ž. pas notarą parašyti naujus parodymus, t. y. 2015-10-23, kuriuose M. Ž. jau nurodo, kad ieškovai, neva, panaudodami smurtą ir apgaulę, jėga privertė ją parašyti jos 2015-07-08 raštą. Įvertinus šias paminėtas aplinkybes, konstatuotina, kad visi M. Ž. parodymų pakeitimai yra akivaizdžiai atsakovo nusikalstamų veikų rezultatas.

202. Teismo turi būti atmesti visi atsakovo teikiami duomenys, kurie atsakovui buvo akivaizdžiai žinomi bylos nagrinėjimo pirmą kartą metu, o M. Ž. parodymai privalo būti atmesti tuo pagrindu, kadangi jie yra akivaizdžios atsakovo nusikalstamos veikos pasekmė, o šią aplinkybę aiškiai įrodo pačios M. Ž. 2015-07-08 ranka rašytas ir ieškovams adresuotas raštas.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Atskirasis skundas netenkintinas.

23Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

24Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą kasacine tvarka išnagrinėtose bylose yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti įsiteisėjusių teismų sprendimų vykdymą. Dėl šios priežasties, užtikrinant teismų pareigą neleisti, kad įrodinėjimo procesas būtų begalinis, ir siekiant pagrindinių civilinio proceso tikslų (CPK2 str.) – kaip galima greitesnio bylos užbaigimo, atkuriant teisinę taiką tarp šalių, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo (CPK 7str.), teismui yra svarbu atsižvelgiant į proceso atnaujinimo paskirtį tiksliai ir neabejotinai nustatyti pagrindų procesui atnaujinti buvimą, nagrinėti prašymus atnaujinti procesą taip, kad tai nepavirstų pakartotiniu bylos nagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-647/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; kt.). Proceso atnaujinimo instituto tikslai reikalauja, kad teismas proceso atnaujinimą reglamentuojančias teisės normas taikytų ne formaliai, o atsižvelgdamas į šio instituto paskirtį ir įstatymų leidėjo ketinimus. Dėl to bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2009).

26CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti įsiteisėjusiu teismo sprendimu, procesas gali būti atnaujintas, jei naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų buvęs priimtas visai kitas sprendimas. Tačiau ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo dėl proceso atnaujinimo pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis priimtu ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu jau konstatuotų faktų ir proceso šalių ginčijamo materialinio teisinio santykio teisinė kvalifikacija, o kartu ir įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Tai reiškia, kad dėl naujų duomenų gavimo būtų pagrindas panaikinti jau priimtus teismo sprendimus ir reikalavimus išspręsti kitaip: patenkintus reikalavimus atmesti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies), nepatenkintus reikalavimus patenkinti (visus ar keletą, visiškai ar iš dalies) arba teismo sprendimą pakeisti. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008).

27Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 str. 1 d. 2 punkto pagrindu, nurodo, kad išnagrinėjus bylą jam tapo žinomos naujos, esminę reikšmę bylos išnagrinėjimui turinčios aplinkybės, t. y. kad atsakovė M. Ž. teismui sakė netiesą, nes jau pasibaigus teisminiam procesui M. Ž. 2015-06-16 raštu prisipažino melavusi teismui ir suklastojusi 2005-09-28 paskolos sutartį, M. Ž. prisipažino, jog 2005-09-28 paskolos sutartį ji pasirašė atgaline data tik 2013 metais, jai rašantis ant sutarties, M. M. nedalyvavo, šios paskolos sutarties tekstą parengė S. G. bei pasiliko sau abu jos originalius egzempliorius, M. Ž. pripažino, jog A. K. jokios paskolos iš ieškovų nėra gavęs, 2005-09-28 S. G. atlikti bankiniai pavedimai 7 856 Lt ir 20 000 Lt sumomis buvo jo paties skolų grąžinimas, šios sumos nebuvo panaudotos namo, esančio ( - ), remontui.

28Savo, neva, naujai paaiškėjusioms aplinkybėms pagrįsti, pareiškėjas kartu su prašymu dėl proceso atnaujinimo pateikė 2015-06-16 M. Ž. rašytinį paaiškinimą, kuriame ji teigianti, kad, neva, 2013 m. S. G. jai daug kartų grasindamas asmeniškai jai ir susidorojimu su jos sūnumi, privertė ją atgaline data pasirašyti 2005-09-28 paskolos sutartį dėl 48000 Lt sumos, kurios pasekmėje iš buvusio sutuoktinio buvo priteisti pinigai pagal neegzistavusią paskolos sutartį, realiai tokią sutartį ji pasirašė tik 2013 metais. Taip pat pareiškėjas pateikė 2015-07-22 M. Ž., kaip liudytojos parodymus, patvirtintus notaro, kuriuose M. Ž. nurodo aplinkybes apie 2005-09-28 paskolos sutarties pasirašymą. I. S. G. ir V. G. kartu su atsiliepimu į pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė 2015-07-08 jiems adresuotą M. Ž. pranešimą, kuriame M. Ž. įspėja ieškovus apie neteisėtus veiksmus, susijusius su civiline byla Nr. 2-457-569/2014 dėl piniginės prievolės, nurodydama, kad 2015-07-05 pas ją į namus buvo atvykę lengvuoju automobiliu sutuoktiniai A. K. ir A. K., kurie darydami jai labai didelį psichologinį spaudimą ir gąsdindami ją užuominomis norėjo, kad M. Ž. duotų prieš ieškovus melagingus parodymus ir pasirašytų dokumentą, kurį buvo parašę ir atsivežė su savimi, dokumento turinys buvo visiškai prieštaringas M. Ž. tikriems parodymams, kuriuos ji sąžiningai davė teismo proceso metu.

29Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šias nustatytas aplinkybes, į tai, kad naujai pateikti įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms, kad pareiškėjo pateikti įrodymai yra prieštaringi, vertinant juos su ieškovų patektais su atsiliepimu įrodymais, į tai, kad byloje jau buvo tirta ir Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 5 d. sprendime pasisakyta dėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės, kad M. Ž. pasirašė paskolos sutartį atgaline data, į tai, kad M. Ž. davė paaiškinimus, prisiekusi teisme sakyti tiesą, taip pat nors ir davė parodymus pas notarą, bet pateikė ieškovams pranešimą, kad duoti tokius parodymus ją privertė pareiškėjas su sutuoktine, sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad nauji įrodymai neatitinka įrodymams keliamų reikalavimų dėl savo prieštaringumo, todėl negali būti pripažinti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis (CPK 176 str., 185 str. ).

30Pažymėtina, kad CPK 366 str. 1 d. 3 p. numato savarankišką pagrindą proceso atnaujinimui - įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyti žinomai melagingi šalies, liudytojo parodymai, dėl kurių priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas. Tačiau šiai dienai į bylą nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė M. Ž., duodama parodymus Šiaulių apylinkės teisme civilinės bylos Nr. 2-457-569/2014 metu, būtų sakiusi ne tiesą, o jos melagingų parodymų davimas būtų nustatytas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu. Juolab, kad ir pareiškėjas dėl proceso atnaujinimo kreipėsi CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

31CPK 329 str. 3 d. 1 p. nurodyta, kad absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas atvejis, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį (atskirąjį) skundą.

32Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens E. Ž., mirusios ( - ), teisių ir pareigų perėmėjas yra R. Ž., kuris mirusiosios E. Ž. palikimą priėmė 2015 m. rugsėjo 24 d., t. y. iki skundžiamos Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarties priėmimo. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi buvo įpareigojęs pareiškėją A. K. nurodyti mirusiojo trečiojo asmens įpėdinius, įtraukiant juos į procesą, tačiau pareiškėjas to iki pat prašymo išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepadarė. Svarbus aspektas yra tai, kad mirusios trečiojo asmens E. Ž. teisių ir pareigų perėmėjas R. Ž. nesikreipė į teismą su atskiruoju skundu dėl skundžiamos Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl proceso atnaujinimo, todėl tai, kad jis nebuvo įtrauktas į bylos procesą ir jam nebuvo pranešta apie prašymo dėl proceso atnaujinimo teismo posėdžio datą ir laiką, nėra pagrindas naikinti skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį (CPK 239 str. 3 d. 1 p.).

33Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui 2015-12-02 pateikė paaiškinimus apie, neva, naujai paaiškėjusią aplinkybę, kad atsakovė M. Ž. 2013 m. spalio 11 d. buvo sudariusi teisinių paslaugų sutartį su adv. R. B., kuris pagal byloje esančią 2013 m. lapkričio 12 d. atstovavimo sutartį atstovavo ieškovus V. G. ir S. G., kas, anot pareiškėjo, reiškia, jog ieškovai buvo suinteresuoti, kad atsakovės pozicija byloje jiems būtų palanki ir jų advokatas prie to prisidėjo. Pareiškėjo teigimu tas pats advokatas rengė ieškovų ieškinį ir atsakovės atsiliepimą į ieškinį. Tokiu būdu buvo pažeistas CPK 12 str. numatytas rungimosi principas, Advokatūros įstatymo 25 str. 2 d., Advokatų etikos kodekso 3.1. p.

34Šie įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau apeliacinės instancijos teismas pasisako ir dėl jų, konstatuodamas, kad jie negali būti pripažinti naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Iš pareiškėjo pateiktų įrodymų matyti, kad atsakovė M. Ž. 2013 m. spalio 11 d. buvo sudariusi teisinių paslaugų sutartį su adv. R. B. dėl procesinių dokumentų parengimo, kai ieškovų ieškinys teisme gautas tik 2013 m. lapkričio 14 d., t. y. tarp atsakovės ir advokato teisinių paslaugų sutartis procesiniams dokumentams parengti buvo sudaryta dar iki ieškinio teisme gavimo dienos, kas reiškia, jog procesinius dokumentus atsakovei minėtas advokatas rengė kitoje civilinėje byloje, todėl pareiškėjo nurodyti argumentai ir pateikti įrodymai nėra pagrindas proceso civilinėje byloje atnaujinimui dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių.

35Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo spręsti apie pareiškėjo (ieškovo) A. K. nusikalstamą veiką. I. S. G. ir V. G., manydami, jog yra nusikalstamos veikos požymių ir dėl to reikalinga atlikti ikiteisminį tyrimą, turi teisę ir savo iniciatyva kreiptis į ikiteisminio tyrimą atliekančias institucijas, neperkeldami tokio tyrimo inicijavimo teismui. Todėl šis prašymas pripažintinas nepagrįstu.

36Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartis paliktina nepakeista.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

38Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (atsakovas) A. K. kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti... 4. Nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.... 5. I. S. G. ir V. G. pateikė atsiliepimą, kuriuo nesutiko su prašymu, prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. spalio 20 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas sprendė, kad pareiškėjas nenurodė naujai paaiškėjusių... 9. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas (atsakovas) A. K. prašo panaikinti Šiaulių... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Mano, kad yra absoliutus Šiaulių apylinkės teismo 2015-10-20 nutarties... 14. 2. M. Ž. pateikus notaro patvirtintą liudijimą, jos teisme duoti... 15. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė M. Ž. sutinka su pareiškėjo... 16. Nurodo, kad palaiko savo 2015-06-16 raštu nurodytas aplinkybes bei notariškai... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai S. G. ir V. G. prašo atskirąjį... 18. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 19. 1. Atsakovas privertė savo buvusią žmoną M. Ž. pakeisti parodymus, todėl... 20. 2. Teismo turi būti atmesti visi atsakovo teikiami duomenys, kurie atsakovui... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. Atskirasis skundas netenkintinas.... 23. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 24. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne vieną kartą kasacine tvarka... 26. CPK 366 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad bylos, užbaigtos nagrinėti... 27. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, prašydamas atnaujinti procesą CPK 366 str.... 28. Savo, neva, naujai paaiškėjusioms aplinkybėms pagrįsti, pareiškėjas kartu... 29. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į šias nustatytas... 30. Pažymėtina, kad CPK 366 str. 1 d. 3 p. numato savarankišką pagrindą... 31. CPK 329 str. 3 d. 1 p. nurodyta, kad absoliučiu sprendimo (nutarties)... 32. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens E. Ž., mirusios ( - ), teisių ir... 33. Pareiškėjas apeliacinės instancijos teismui 2015-12-02 pateikė... 34. Šie įrodymai nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, tačiau... 35. Pagal CPK 300 str. 1 d. paaiškėjus, kad byloje dalyvaujančio asmens arba... 36. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartis... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 38. Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. spalio 20 d. nutartį nepakeistą....