Byla 1-44-213/2016

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant E. P., M. J., dalyvaujant prokurorams N. M. – P., I. P., nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui J. Z., jo atstovui adv. A. B., kaltinamajam S. K., kaltinamojo gynėjui adv. padėjėjui J. Z., vertėjai T. Z.,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3S. K., gim. 1961-12-20, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis UAB „Trakų vandenys“ operatoriumi, gyv. ( - )., teistas:

  1. 2012-06-25 Trakų rajono apylinkės teismo pagal BK 233 str. l d. 30 MGL (3900 Lt) bauda, teistumas neišnykęs

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.,

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6S. K. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:

7Kaltinamasis 2015 m. gegužės 25d. apie 11.00 val. viešoje vietoje – automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie ( - )., įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto vartojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t. y. be jokios priežasties tyčia iš chuliganiškų paskatų matant kitiems asmenims, vieną kartą spyrė J. Z. į sėdmenis, padarydamas dešiniajame sėdmenyje poodinę kraujosruvą, nukentėjusiajam atsistojus sugriebė pastarąjį už apykaklės ir kumščiu vieną kartą sudavė į kairį skruostą, padarydamas kairio skruosto sumušimą, pasireiškusį minkštųjų audinių patinimu, tuo nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo J. Z. sveikatą. Tokiais savo veiksmais S. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d.

8Kaltinamasis S. K. apklaustas teisiamojo posėdžio metu dėl jam inkriminuojamos nusikalstamos veikos, t.y. dėl viešosios tvarkos pažeidimo, padarymo savo kaltę pripažino iš dalies, o dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 233 str. 3d., padarymo savo kaltės visiškai nepripažino ir parodė, kad nukentėjusiojo asmeniškai nepažįsta, jam yra žinoma, kad jis yra pedofilas. Parodė, kad įvykio dieną jis nuvažiavo kaip visada į vaikų darželį, esantį Ežero gatvėje, aplankyti vaikų. Jie tuo metu gyveno su motina. Tai buvo 2015 m. gegužės 25d. apie 11 val. Pabendravo su vaikais ir nuėjo link savo automobilio. Eidamas pamatė, kad prie jo buvusios žmonos automobilio stovi kažkoks žmogus ir krapštosi prie galinio rato. Nusprendė prieiti arčiau, o kai priėjo ir prie automobilio stovinčio vyriškio paklausė, ką pastarasis čia daro, kaltinamasis jam atsakė keiksmažodžiais ir atsistojo rankoje laikydamas raktą. Suprato, kad jam tuojau bus suduota tuo raktu, tuomet jis pats nieko nelaukęs, sudavė kaltinamajam. Paaiškino, kad spyrė kelis kartus lygtai į sėdmenis. Netrukus prie jų pribėgo jo buvusi žmona, pradėjo rėkti, kad nukentėjusysis keičia ratą jai. Parodė, kad tuomet, kai pamatė šį žmogų su tokia reputacija, tai nesusilaikė. Pagalvojo, kodėl jis jo žmonai keičia ratus, gal kas tarp jų yra, o paskui prie jo vaikų pradės lįsti. Jis labai dėl to supyko. Jam yra žinoma, kad J. Z. iš internato ima mergaites ir už cigaretes ir saldainius su jomis lytiškai santykiauja. Patikslindamas parodė, kad gali būti taip, kaip yra nurodyta kaltinime dėl smūgių sudavimo. Gailisi, kad taip įvyko. Gali būti, kad griebė jam už apykaklės ir davė į skruostą. Dar ėjo kažkoks praeivis, kuris jam kažką pradėjo sakyti, tačiau jis jam liepė nesikišti. Vėliau jis sužinojo, kad tas vyras yra T. K., liudytojas. Parodė, kad T. K. pradėjo su juo muštis, o J. Z. rėkė, kad T. K. jam padėtų. Kai jis mušėsi su T. K., tai nukentėjusysis su raktu lakstė prie jo ir norėjo jam suduoti. Nurodė, kad ir T. K. jam sudavė kelis kartus. Vėliau prie jo priėjo jo pažįstamas R. R., paklausė ar reikia pagalbos, tačiau jis jos atsisakė. Supratęs, kad gali būti sumuštas dar labiau, nusprendė išvažiuoti iš tos vietos. Jis užvedė savo automobilį, o T. K. užlaužė mašinos dureles ir neleido išvažiuoti. Paskui J. Z. priėjo ir trenkė jo automobiliui per veidrodėlį, kurį visiškai nulaužė. Nurodė, kad ir T. K. ir J. Z. sugadino jam automobilį. Tiksliai negali tvirtinti, bet mano, kad dureles nulaužė T. K., o J. Z. - veidrodėlį. Jie norėjo konflikto pratęsimo, o kaltinamasis buvo labai susijaudinęs, be to, o J. Z. pastoviai buvo prie jo užsimojęs raktu. Neatsimena, rodos, kieme buvo daugiau žmonių kaimynų. Iki jis buvo toje aikštelėje, policijos pareigūnų dar nebuvo. Važiuodamas pakeliui paskambino sūnui, pasakė, kad jam reikia veidrodėlį pataisyti. Jis sustojo aikštelėje, kuri yra Klevų alėjos gatvėje, ten atvažiavo jo abu sūnūs. Jis persėdo į sūnaus mašiną ir jie nutarė įvykio vietoje paieškoti veidrodėlio. Atvažiavo, jis išlipo iš automobilio, ieškojo veidrodėlio, bet nerado. Tada dar sūnus ieškojo, taip pat nerado. Ten dar buvo jo buvusi žmona, ji vėl rėkė. Ją ramino jo vyresnis sūnus, o jis J. Z. pasakė, kad konfliktas įvyko dėl nieko ir pasakė jam, kad gali atsiprašyti, tačiau pastarasis nesutiko. Kai jis atvažiavo su sūnumis į įvykio vietą, ten buvo nukentėjusysis ir jo buvusi žmona, jie abu rėkė ant jo. Po kiek laiko jis su sūnumis išvažiavo, sūnūs jį nuvežė iki jo automobilio ir ten jį išleido. Tada jis su savo mašina nuvažiavo papietauti į svetainę, kurioje dirba jo pažįstamas S. S.. Jam pasakė apie sudaužytą veidrodėlį, paklausė, gal jis žino, kur pataisyti. S. S. pasakė, kad gal galima atremontuoti, jeigu yra dalių to veidrodėlio. Tuomet jis jam pasakė, kad pastarasis gali nuvažiuoti pažiūrėti į įvykio vietą paieškoti bent veidrodėlio dalių, jis ir išvažiavo. Po kiek laiko grįžo ir pasakė, kad nieko nėra. Pasakė, kad ten yra policija. Sergejus pasakė, kad reikia nuvažiuoti pas Dainių ir Darių į servisą, gal jie ką padarys. Jis žinojo, kad šie vaikinai remontuoja mašinas garaže Pakalnės gatvėje. Juos pažįsta kaip meistrus. Jis su S. S. atvažiavo į servisą, išlipo iš mašinos ir ėjo į serviso vidų. Iš serviso tuo metu išeidinėjo Dainius. Jis atėjo į vidų, ten buvo kitas meistras Darius ir buvo J. Z.. Jis stovėjo, o Darius remontavo ratą. Jam įėjus, J. Z. iš karto jį puolė su raktu ir sakė, kad atvažiuos vilniečiai ir jam bus labai blogai, tai pasakė keikdamasis. Tada kaltinamasis jį griebė už kaklo ir prispaudė prie sienelės, abu susistumdė, gali būti, kad J. Z. į kažką atsitrenkė. Praėjo kelios sekundės, kai J. Z. pradėjo šaukti, kad jam bloga su širdimi, paklausė, ar jis neturi validolio. Tuomet jis jį paliko, o pats nuėjo į mašiną ir iš savo rankinės išėmė validolio tabletę ir davė J. Z.. Tuo metu nukentėjusysis jau buvo išėjęs iš serviso ir buvo prie savo mašinos. J. Z. jo paklausė, ar tai validolis, ar glicerinas. Tada jis jau ramiai su juo kalbėjo. Parodė, kad servise jis nukentėjusiajam nesudavė, muštynių tarp jų nebuvo, jis tik gynėsi nuo jo, nukentėjusysis parklupęs nebuvo. Neatmeta galimybės, kad spyrė jam į kairį šoną, tačiau po garažą netampė, už ausų negriebė. Jis tik paėmė nukentėjusiajam už kaklo, kad nusiramintų, pareiškimo atsiimti nereikalavo. Tuo metu jam nebuvo žinoma, kad J. Z. parašė pareiškimą į policiją dėl jo elgesio. Laiko, kad kaltinimas jam pagal LR BK 233 str. 3d. pareikštas nepagrįstai. Parodė, kad tą pačią dieną jis nuvažiavo į Lentvario nuovadą, kad parašyti pareiškimą dėl veidrodėlio, ten matė ir J. Z., kuris kalbėjosi su L. Ieškinį pripažįsta dalinai, sutinka atlyginti nukentėjusiajam 100 eurų. Konfliktą išprovokavo pats nukentėjusysis. Papildomai parodė, kad į medikus jis pats nesikreipė. Neatsimena, ar siūlė nukentėjusiajam servise taikytis. Tvirtina, kad jo buvusi žmona buvo įvykio vietoje, kai nukentėjusysis keitė ratą. Pripažįsta, kad nukentėjusiajam galėjo padaryti sužalojimus. Nurodė, kad nukentėjusįjį žinojo iš matymo, žino, kad jis pedofilas, gali atvesti liudytojų, kurie tai patvirtins, žino jo reputaciją Lentvario mieste. Apie savo reputaciją, neturi ką kalbėti. Nurodė, kad įvykis įvyko darbo laiku, pas jį slenkantis grafikas, matomai tuo metu jis nedirbo. Kai įvyko incidentas, jo vaikai tuo metu gyveno su buvusia žmona, dabar gyvena su juo. Parodė, kad 5 metrų atstumu pamatė, kaip nukentėjusysis kažką krapštėsi prie jo buvusios žmonos mašinos rato. Jis buvo pasilenkęs, o jis priėjęs prie nukentėjusiojo jam iš karto nespyrė. Kai pradėjo kalbėti, jis atsistojo, užsimojo ant jo raktu, tada galimai jam ir spyrė. Parodė, kad jis buvo šoke, kai pamatė J. Z., jis bijojo, kad nukentėjusysis neprilįstų prie jo vaikų. Jis pagalvojo, kad J. Z., turėdamas raktą rankoje, gali jam suduoti. Jeigu jis elgtųsi kitaip ir jo reakcija būtų kitokia. Jeigu jis jam nesuduotų, tai nukentėjusysis jam tuo raktu trenktų. Parodė, kad jam nebuvo žinoma, jog yra parašytas pareiškimas, kai važiavo į servisą ir kad jo ieško policija. Servise stovi daug įrankių, galėjo J. Z. susižaloti ten plaštaką, tačiau jis nematė, o ant kelių J. Z. nebuvo atsiklaupęs. Veiksmas serviso viduje vyko gal 0,5-1 min. Iš serviso jie išėjo beveik kartu. Tabletę jam atnešė prie jo mašinos. Nurodė, kad gailisi dėl to, jog nesuvaldė savo jausmų, norėjo susitaikyti su nukentėjusiuoju, bandė jo atsiprašyti. Konfliktą vis dėl to pirmas pradėjo nukentėjusysis, o ne jis. Laiko, kad būtent J. Z. sudaužė jam automobilio veidrodžio stiklą. Poveikio iš jo pusės po to konflikto nebuvo, nesitikėjo, kad viskas taip išsirutuliuos. Kai jis atvažiavo į garažą, J. Z. ten būdamas barėsi ir visi tai girdėjo. Nusikaltimo, numatyto LR BK 233 str. 3d. nepadarė, nes jis nežinojo, jog J. Z. dėl konflikto automobilių stovėjimo aikštelėje parašė pareiškimą į policiją. Iš garažo jie abu išėjo po 1-2 minučių, kai J. Z. pasakė jam, kad bloga su širdimi. Neįsivaizduoja, kaip nukentėjusysis galėjo pakeisti automobilio ratą, jeigu buvo jau taip sumuštas. Už ausų Z. jis netampė, o padavė jam tik tabletes, kai nukentėjusiajam pasidarė bloga, paskui jį nevažiavo.

9Nors kaltinamasis S. K. prisipažino iš dalies dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1d. padarymo, jo kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

10Iš byloje esančio J. Z. pareiškimo, adresuoto Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato viršininkui matyti, kad jis pranešė apie tai, jog 2015 m. gegužės 25d. apie 11 val. kaimynė paprašė pakeisti pradurtą mašinos ratą. Jam baigiant atsukinėti, privažiavo S. K. su Volkswagen Kilimų gatvėje ir pradėjo jį spardyti. Ėjo žmonės, sustojo ir tada pradėjo su jais bartis. Visą tai matė kaimynai pro langus. Išvažiuodamas grasino sunaikinti jį ir jo mašiną, prašė imtis priemonių, apraminti šį žmogų, nes jis yra po trijų infarktų, jam dėl to pablogėjo sveikata (1 tomas, b.l. 5).

11Teismo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. Z. parodė, kad iki incidento kaltinamojo nepažinojo. 2015m. gegužės 25d. buvo namuose Lentvario mieste, kai man paskambino jo pažįstama Stasė, pavardės neprisimena, ir paklausė, ar jis negali padėti jos draugei atsukti ir pakeisti ratą, nes jos pačios to padaryti negali. Ta Stasė jo pažįstama, nes ji atvažiuodavo pas jį į garažą pasitvarkyti savo mašinos, o jis ką galėdavo, tą padėdavo. Nurodė, kad jis gyvena ( - ) name. Po skambučio jis su savo mašina privažiavo prie mašinos, kuria atvažiavo S. draugė, paėmė raktą ir pasilenkęs prie galinio dešinio rato, pradėjo jį atsukinėti. Jam būnat pasilenkus, pajuto smūgį su koja į sėdmenis. Jis atsilenkė, atsisuko, tada gavo smūgį ranka į kairės pusės skruostą. Nesuprato, už ką jam sudavė, žmogus nieko nesakė ir neaiškino. Tai buvo kaltinamasis. Paskui jis jį sugriebė už apykaklės, pradėjo kratyti, tampyti. Jis išsiėmė telefoną norėdamas kviesti policiją, tačiau kaltinamasis jam neleido to padaryti, o ištrūkti iš jo jis taip pat negalėjo. Nurodė, kad ta moteris, kurios mašinai atsukinėjo ratą, vardu L., jis jos nepažįsta. Dar buvo toje vietoje vienas pašalinis žmogus, kuris užstojo jį. Kai jam nepažįstamas žmogus susigriebė su kaltinamuoju, jis pabėgo į laiptinę ir paskambino į policiją. Kai iškvietė policiją, vėl išėjo į kiemą. To nepažįstamo vaikino vardas Tomas, pavardės nežino. Kai jis grįžo į kiemą iškvietęs policiją, kieme jau buvo kaltinamojo du sūnūs ir dar S. S.. Sūnų kaltinamojo nepažįsta, S. žino iš matymo. Po kiek laiko kaltinamasis su sūnumis ir Sergejus išvažiavo. Mano, kad gavo signalą, jog iškviesta policija. Parodė, kad jam nuo smūgių buvo kraujosrūvos ir skausmas. Parodė, kad jis nematė ir negalėjo matyti, kada kaltinamasis priėjo prie jo, nes jis priėjo jam iš nugaros. Tuo labiau išprovokuoti jo taip pat negalėjo. Lena jam sakė, kad kaltinamasis jos buvęs vyras. Paskui jis nuėmė nuo Lenos mašinos ratą, įsidėjo jį į savo mašiną ir nuvažiavo į garažus Pakalnės gatvėje Nr. 33A, Lentvaryje. Ten garažuose yra remonto dirbtuvės, boksas su dvejomis durimis, ten dirba du žmonės. Kuris iš jų dirbtuvių savininkas, jam nežinoma. Vieno vaikino vardas D., kito nežino. Buvo jau 12 val. dienos. Kreipėsi į remontininkus, kad užklijuotų ratą. Jie jam ratą tvarkė, o jis laukė dirbtuvių viduje. Vienu metu apsidairė, žiūriu iš garažo dingo visi žmonės. Garaže buvo du darbininkai ir dar vienas klientas. Pamatė, kad įlekia kaltinamasis ir liepia visiems pasišalinti iš garažo. Visi žmonės išėjo už garažo durų. Kaltinamasis jam neliepė išeiti. Kaltinamasis puolė prie jo ir vis kartojo, ar nukentėjusysis atsiims pareiškimą, nes gi sakė niekur nesikreipti. Jis pradėjo tyčiotis iš nukentėjusiojo, tempė už apykaklės, rankovių, rankų ir vis kartojo ar atsiimsiu pareiškimą. Matė, kad žmogus visai sužvėrėjęs buvo. Kai nukentėjusysis buvo prie staliuko, kaltinamasis jam sudavė per galvą, jis nukrito. Tada kaltinamasis pradėjo nusiiminėti savo kelnes ir pasakė jam, kad nukentėjusysis dabar jam čiulps ir taip bus kiekvieną dieną. Tuo metu dar spyrė jam į šoną. Visa egzekucija truko apie 20 minučių. Parodė, kad kaltinamojo išvaryti žmonės buvo už garažo durų. Durys nebuvo uždarytos, nukentėjusysis šaukė, kad jie jam padėtų ir iškviestų policiją, tačiau niekas nesureagavo. Kas vyko garažo viduje, jie galėjo matyti. Į garažus K. atvežė S. Po jo sumušimų, nukentėjusiajam pasidarė bloga. Kažkas jam atnešė tabletę, bet jos nerijo, nes bijojo. Po truputį išėjo į kiemą ir kaltinamasis išėjo. Dar lauke kaltinamasis tampė jį už ausų, sakė, kad atsiimtų pareiškimą. Nurodė, kad pareiškė civilinį ieškinį 5000 EUR sumai. Mano, kad ieškinys pagrįstas, nes kaltinamasis jį pažemino, paniekino, mušė, jis jautė skausmą, buvo mėlynės. Dėl skausmo kreipėsi į medikus. Su širdimi jam pasidarė bloga, yra turėjęs kelis infarktus. Palaiko civilinį ieškinį visiškai. Parodė, kad po incidento garaže, kaltinamasis įsėdo į mašiną ir išvažiavo, jis paėmė sutvarkytą ratą ir išvažiavo į Ežero gatvę. Parodė, kad Ežero gatvėje S., kuris atvyko liudytoju, jam kažką sakė, bet gerai neatsimena. Rodos, sakė, kad pamirštų viską, kas buvo su K.. Ratą jam servise atidavė , pinigų už darbą nepaėmė. Klausė serviso darbuotojų, kodėl jam nepadėjo, kai kvietė pagalbos, tai jie pasakė, kad nenori problemų ar nereikia problemų. Parodė, kad kaltinamojo smūgis jį apsvaigino, todėl priešintis jis negalėjo. Įtaria, kad kaltinamasis turi su policija kažkokius kontaktus. Medicinos eksperto sužalojimai ne visi užfiksuoti. Užfiksuotos mėlynės nuo kaltinamojo smūgių koja. Nuo kitų smūgių galėjo žymės ir nelikti. Kaltinamasis jam grasino, kad sudegins mašiną ir jį kartu. Jis savo mašina pastoviai nukentėjusįjį sekioja, kur jis važiuoja ir jis iš paskos ir rodo jam ženklus. Šis įvykis turėjo įtakos jo sveikatai. Po to įvykio daug blogiau jaučiasi. Parodė, kad K. į veidą jam smūgiavo vieną kartą. Tuo metu raktas buvo ant veržlės. Jis buvo pasilenkęs ir nematė, kas jam už nugaros vyksta. Kai atsistojo, rankose nieko neturėjo, raktas liko ant veržlės. Necenzūrinių žodžių K. atžvilgiu nevartojo. Neatsimena, kokiu būdu susižalojo plaštaką, galėjo ir garaže kažkur susitrenkti. Parodė, kad tuomet, kai jis atsisakė K. liepimu „čiulpti“, tada jis jam spyrė. Nuo to spyrio jis suklupo ir galėjo tada susižaloti kelio sąnarį. Tiksliai negali pasakyti, kada ir kaip padaryti sužalojimai jam. Tačiau jie padaryti tą pačią dieną. Kaltinamasis pastoviai jam sakė, kad nukentėjusysis atsiimtų pareiškimą. Papildomai nurodė, kad jis klūpėjo prie mašinos rato, kai atsistojo, raktas liko ant rato, jis rakto rankose neturėjo. Kai atsistojo, kaltinamasis jam sudavė per veidą. Kai atvažiavo K. su sūnumis, policijos dar nebuvo. Su raktu po kiemą jis nelakstė ir sumušti K. nenorėjo. K. K. stovėjo su T. K., jis tuo metu buvo laiptinėje. K. jam nesiūlė susitaikyti. Jokio veidrodėlio niekas ten neieškojo. Prie jo buvo priėjęs tik S. S. ir sakė, kad nukentėjusysis su K. susitaikytų. Parodė, kad jis net nepastebėjo, kaip kaltinamasis įšoko į serviso vidų. Garaže be nukentėjusiojo buvo dar trys žmonės. Jis jiems liepė išeiti. Jie išėjo, bet pro durų plyšį stebėjo, kas vyksta viduje. Jis prašė tų žmonių, kad iškviestų policiją, bet jie neklausė. K. tyčiojosi iš jo apie 20 min. Vienu metu jis jam plaštaka sudavė per galvą, jis suklupo ir tada K. priėjo prie nukentėjusiojo ir pradėjo segtis kelnes. Blogai pasijuto lauke. Servise jis tik žiūrėjo, kad jo neužmuštų. S. K. jam liepė atsiimti pareiškimą vartodamas prieš jį smurtą. Parodė, kad S. K. jį mušė viduje serviso. Ten liepė pareiškimą atsiimti. Tris kartus griebė už ausų. Žmonės matė, bet niekas nenori liudyti. Klausė jų, kodėl nekvietė policijos, jie atsakė, kad nenori problemų. Įvykius prisimena gerai iki šiol ir dar ilgai prisimins. Ežero gatvėje jam buvo vienas spyris į sėdmenis ir smūgis į veidą atsistojus. Dėl incidento garaže parašė pareiškimą nuovadoje. Kartu su juo buvo kaimynė S.. S. K. buvo kitame kabinete ir jis negalėjo jo matyti. Nuo serviso iki Ežero gatvės 3 minutės kelio mašina į vieną pusę. Servise buvo apie 5 minutes iki kol atvažiavo kaltinamasis. Negali pasakyti, ar kas laužė kaltinamojo mašinos dureles ir veidrodėlį, jis prie kaltinamojo mašinos nebuvo priėjęs. Nematė, ar T. K. buvo prie kaltinamojo mašinos. S. K. siūlė atsiprašyti, bet jis atsisakė. Po įvykių jautėsi blogai, kreipėsi pas medikus, 3-4 dienas visai neišėjo iš namų. Parodė dar kartą, kad kaltinamasis žinojo, jog yra parašytas pareiškimas, nes reikalavo jį atsiimti. Parodė, kad neklausė kaltinamojo, kokią tabletę jis duoda, prašė kaltinamojo, kad jis jo nemuštu, o kaltinamasis 6-7 kartus reikalavo, kad nukentėjusysis atsiimtų iš policijos pareiškimą.

12Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis J. Z. patvirtino savo parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu bei parodė vietą automobilių stovėjimo aikštelėje, prie Ežero g. 6-o namo, Lentvaryje, Trakų r. sav., kur stovėjo J. K. priklausantis automobilis AUDI A6, kurio valstybiniai numeriai ( - ) kuriam 2015-05-25 jis keitė ratą, kuomet S. K. priėjęs prie jo vieną kartą spyrė į sėdmenis. Jam atsistojus S. K. vieną kartą kumščiu sudavė į kairę veido pusę. Po ko paėmus mobiliojo ryšio telefoną ir ruošiantis skambinti policijai, S. K. sugriebė jį už viršutinės kūno dalies. Išsilaisvinti jam pavyko tik tuomet, kai jį apgynė atsitiktinis praeivis. Nukentėjusysis parodė į vietą, kur prie jo priėjo S. K. pasiuntinys pravarde „Sieryj“ (S. S.) ir paprašė atsiimti pareiškimą, nes kitu atveju bus problemos. Taip pat nukentėjusysis parodė į vietą autoservise, adresu ( - ), kur atvažiavęs pastatė savo automobilį ir įėjęs į serviso vidų vėl buvo užpultas ir sumuštas S. K.. Pastarasis rėkdamas, kad jis atsiimtų pareiškimą smūgius sudavė į rankas, pečius, po ko sugriebęs už atlapų, delnu vieną kartą sudavė į viršugalvį, nuo kurio jis parklupo. Po ko S. K. nusimovė kelnes ir liepė čiulpti. Atsisakius tai daryti, S. K. vieną kartą J. Z. spyrė į kairį šoną prie mentės. Autoserviso viduje S. K. jį su pertraukomis mušė apie 20 minučių, nustojo tik tuomet, kai šis pasakė, kad jam bloga. Jam išėjus į lauką ir nuėjus prie savo automobilio, iš kurio norėjo paimti „Nitroglicerino“ S. K. tris kartus buvo sugriebęs jį už ausų ir vėl reikalavo, kad jis atsiimtų pareiškimą iš policijos. Paleido tik tuomet, kai jis pritariamai linkčiojo galva sakydamas aha, aha. (1 tomas, b.l. 34-49)

13Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvados Nr. G 1732/15 (01) matyti, kad J. Z. padaryti šie kūno sužalojimai: kairio skruosto sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, poodinės kraujosruvos kairiame žaste, kairėje plaštakoje, krūtinės ląstos kairėje pusėje, dešiniame sėdmenyje, dešinio kelio sąnario srityje, kairėje šlaunyje, nuo trauminių poveikių kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2015-05-25). VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje nustatytas dešinio peties sumušimas, sužalojimu nevertinamas, nes diagnozė nepagrįsta objektyviais trauminiais požymiais. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas iš jų atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. J. Z. nustatyti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip 7-iais trauminiais poveikiais. Ne eilės tvarka: 1) į kairio skruosto sritį, padarant kairio skruosto sumušimą, būdingas smūgio sudavimui (pvz., ranka); 2) nemažiau vieno trauminio poveikio į kairio žasto sritį, padarant poodines kraujosruvas kairiame žaste, būdingos žastą suspaudus pirštais; 3) į kairės plaštakos sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; būdinga smūgio sudavimui (pvz., ranka, koja); 4) į krūtinės ląstos kairę pusę, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., ranka, koja), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 5) į dešinio sėdmens sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., koja, ranka), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 6) dešinio kelio sąnario sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje, galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., koja), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 7) į kairės šlaunies sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje ir atsižvelgiant į lokalizaciją, dydį, būdinga smūgio sudavimui (pvz., koja). (1 tomas, b.l. 57-58)

14Įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad apžiūros objektas yra gatvė, esanti ( - )namu. Nuo Ežero g. 4-o namo link Ežero g. 6-o namo, dešinėje asfaltuotos gatvės pusėje yra žalia veja, už jos – vaikų darželio teritorija aptverta tvora. Kairėje gatvės pusėje yra automobilių stovėjimo aikštelė, už jos – pėsčiųjų takas, toliau – gyvenamieji namai. Automobilių stovėjimo aikštelėje, netoli 6-o namo, tarp kitų automobilių stovi automobilis AUDI A6, kurio valstybiniai numeriai ( - ) Nuo Ežero g. 6-o namo, į pietų pusę už 2 km yra garažų masyvas, esantis Pakalnės g. 33A, Lentvaryje, Trakų r. sav. Garažų masyve, vienas iš garažų yra dideliais vartais, pro kuriuos gali įvažiuoti aukšti automobiliai. Garažo vartai praviri. Garaže įrengtos automobilių remonto dirbtuvės, kuriose yra daug įvairios technikos bei automobilių remontui skirtų įrankių. (1 tomas, b.l. 11-14)

15Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. K., parodė, kad nukentėjusiojo nepažįsta, jį pamatė tada pirmą kartą, kai jis remontavo jos mašinos ratą, o kaltinamasis yra jos buvęs vyras, tačiau ji sutinka duoti parodymus. Įvykio metu ji gyveno Ežero g. 6, Lentvaryje. Automobilyje pradūrė ratą, tada kreipėsi pas pažįstamą Stanislavą, gal ji žino kas gali jai tą ratą pataisyti, ji pasiūlė nukentėjusįjį. Ji atvažiavo į kiemą, atėjo nukentėjusysis ir priėjęs prie automobilio rato pradėjo jį nuiminėti. Ji pasitraukė kiek toliau. Pamatė, kad jos buvęs vyras atvažiavo prie darželio pas vaikus. Jis atvažiavo vienas. S. K. klausė pas ją, kas tai per žmogus, ji jam pasakė, kad tai meistras, kuris jai pakeis ratą. Tuomet S. K. pasakė, kad tai jos bernas ir jie su nukentėjusiuoju pradėjo pyktis. Jie abu rėkė, bet daugiau S. K.. S. K. nukentėjusiajam su koja spyrė, rodos, į sėdmenis. Paskui dar barėsi ir nukentėjusysis iškvietė policiją. Į įvykio vietą buvo atvažiavę du S. K. sūnūs ir Sergejus. Kai jie atvažiavo, policijos dar nebuvo. Kai jie visi išvažiavo išskyrus nukentėjusįjį, atvyko policija. Iki policijos atvažiavimo S. K. sūnus Aleksandras rėkė ant jos, jog dėl jos visos problemos. S. S. kalbėjo su nukentėjusiuoju, kad jis nerašytų pareiškimo, kad nesusipratimas įvyko ir pan. Pirmas konfliktą pradėjo S. K.. Parodė, kad tuomet, kai nukentėjusysis grįžo iš serviso, prašė pas ją vandens, sakė, kad jam bloga. Smūgio žymės ant veido matėsi. Parodė, kad toje vietoje buvo vienas jaunas vyras praeivis, kuris užstojo nukentėjusįjį. Mano, kad jis matė, kaip kaltinamasis spyrė nukentėjusiajam. Praeivis sakė K., kodėl jis taip elgiasi su senu žmogumi. Patvirtino, kad S. K. spyrė nukentėjusiajam kelis kartus. Kai atvyko policininkai, jie jos klausinėjo apie įvykį. K. yra agresyvaus būdo. Kai gyveno kartu, į policiją nesikreipė dėl jo veiksmų. R. R. nepažįsta. Kai jau kildavo barnis tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo, stengėsi nueiti šalin. Rodos, nukentėjusysis stovėjo, kai priėjo kaltinamasis. Parodė, kad nukentėjusysis nebuvo priešiškai nusiteikęs prieš K. Neprisimena, ar nukentėjusysis ką nors laikė rankose, kai priėjo K. Nukentėjusysis nekėlė grėsmės K. Nukentėjusysis prašė kviesti policiją. Kai nukentėjusysis grįžo iš serviso, jis pastatė jos mašinai ratą. Jis paprašė vandens, nes jam pasidarė bloga. Nukentėjusysis sakė, kad servise jį sumušė. Jis iš serviso grįžo po 20-25 min. Nuo įvykio vietos iki serviso kelias trunka 3-4 min. į vieną pusę. Parodė, kad jos buvęs vyras yra labai pavydus. Jis užsiplieskia, išsirėkia, paskui apsiramina. Pas juos šeimoje visko buvo. Negali pasakyti, ar nukentėjusysis apkalba jos buvusį vyrą. Abu kalti, vienas pradėjo, kitas nenusileido.

16Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas T. K. parodė, kad nei kaltinamojo, nei nukentėjusiojo nepažįsta, gyvena Vilniuje. Parodė, kad 2015 m. gegužės mėnesį, galėjo būti 25 d., atvažiavo savo automobiliu į Lentvario m., Ežero gatvėje esantį namą Nr. 8. Atvažiavo į kiemą, išlipo iš mašinos ir išgirdo riksmus. Pamatė du žmones, kaip jau dabar žino, tai kaltinamasis ir nukentėjusysis. Jie rėkė vienas ant kito, jis priėjo arčiau. Nukentėjusysis buvo pritūpęs ir keitė mašinos ratą. Kaltinamasis pradėjo reikšti jam pretenzijas, rėkė ant jo. Dėl ko taip rėkė ant nukentėjusiojo, jis nesuprato. Matė, kad kaltinamasis sudavė nukentėjusiajam į kūną, bet neatsimena ar ranka, ar koja. Tada nukentėjusysis atsistojo ir jie pradėjo aiškintis santykius vėl. Tada kaltinamasis sudavė nukentėjusiajam du kartus į kūną ir koja ir ranka. Negali atsiminti, ar kaltinamasis keikėsi. Po smūgių nukentėjusysis norėjo įeiti į namą, tačiau kaltinamasis jį laikė už drabužių ir neleido. Dar buvo moteris, kuri sakė, kad jie išsiskyrę ir prašė ją palikti ramybėje. Jis įsikišo į kaltinamojo ir nukentėjusiojo veiksmus, nes norėjo padėti pagyvenusiam asmeniui - nukentėjusiajam. Jis atsistojo tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo ir sudarė nukentėjusiajam galimybę nueiti namo. Kaltinamasis jam sakė nesikišti. Kiek jam žinoma, nukentėjusysis iškvietė policiją. Parodė, kad kaltinamasis rėkė ant jo, kad jis jam sutrukdė mušti nukentėjusįjį. Paskui kaltinamasis aprimo, sėdo į mašiną ir nuvažiavo. Nukentėjusysis buvo lauke, matyt, laukė policijos. Dar kieme buvo moteris, jos vaikas ir dar vienas vyras. Tas vyras pasisveikino su kaltinamuoju, jie pakalbėjo kurį laiką. Apie ką kalbėjosi, negirdėjo. Parodė, kad pirmą smūgį kaltinamasis nukentėjusiajam sudavė, kai šis buvo pasilenkęs prie rato. Kaltinamasis priėjo prie nukentėjusiojo iš už nugaros. Nukentėjusysis smūgio nesitikėjo. Nemano, kad nukentėjusysis kaltinamajam kėlė grėsmę. Neatsimena, ar nukentėjusysis laikė rankoje raktą, kai atsistojo nuo rato. Jo atžvilgiu kaltinamasis smurto nenaudojo, tik išvadino visaip. Parodė, kad jis su kaltinamuoju nesimušė, jis už kaltinamojo mašinos durelių negriebė. Po nukentėjusiojo sumušimo kaltinamasis norėjo pasišalinti, o jis, liudytojas, norėjo jį nufotografuoti. Tada jis savo automobiliu du kartus bandė ant liudytojo užvažiuoti. Jis į kaltinamojo automobilio veidrodėlį nespyrė. Dėl mėginimo ant jo užvažiuoti, kaltinamajam pretenzijų neturi. Parodė, kad prie kaltinamojo buvo priėjęs dar vienas vyras, kuris su kaltinamuoju pasisveikino už rankos.

17Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. R. parodė, kad kaltinamasis yra jo pažįstamas, nukentėjusįjį žino iš matymo, kaip Lentvario miesto gyventoją. Parodė, kad 2015 metų pavasarį, tiksliai datos neatsimena, eidamas Ežero gatve pastebėjo, kaip nukentėjusysis ir prieš jį apklaustas liudytojas, kabinėjasi prie S. K.. Jie boksavosi ir norėjo sumušti S. K.. Jis priėjo prie S. K. ir paklausė, gal reikia padėti. Jis pasakė, kad nereikia, tuoj išvažiuos iš čia. Paskui pastebėjo, kad kažkas užlaužė S. K. mašinos dureles. Incidento tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo nematė. Neatsimena, ką laikė rankoje nukentėjusysis. Jam pasirodė, kad kažką laikė. Parodė, kad nukentėjusysis sakė necenzūrinius žodžius kaltinamojo atžvilgiu. Kaltinamasis nesikeikė. Neatsimena, kas užlaužė kaltinamojo mašinos dureles ir trenkė per veidrodėlį. Parodė, kad eidamas pamatė du konfliktuojančius žmones: kaltinamąjį ir liudytoją, kaip jau dabar žino jo vardą Tomaš. Konflikto tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo nematė. Davė parodymus ikiteisminio tyrimo metu, tuomet geriau prisiminė įvykio aplinkybes. T. buvo pakėlęs rankas ir bandė suduoti kaltinamajam.

18Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. N. parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono PK patrulių būrio vyresniuoju patruliu. Kaltinamąjį ir nukentėjusįjį žino iš matymo. Parodė, kad policiją iškvietė nukentėjusysis. Tą dieną jis dirbo su kolega V. N.. Buvo gautas iškvietimas į Ežero gatvę, Lentvario mieste. Kai jie atvyko, jų laukė pranešėjas. Kaltinamojo įvykio vietoje nematė. Nukentėjusysis pasakė, kad tarp jo ir kaltinamojo įvyko konfliktas. Nukentėjusysis parašė pareiškimą, jie surašė tarnybinius pranešimus ir medžiaga buvo perduota tolesniam tyrimui. Parodė, kad kaltinamojo pavardę pasakė nukentėjusysis. Jis sakė, kad kaltinamasis jį sumušė, tačiau jis neatsimena, ar sakė į kurias kūno vietas. Kaltinamojo neieškojo. Parodė, kad jie važiavo pagal pagalbos iškvietimą. Įvykis užfiksuotas, nukentėjusysis parašė pareiškimą, jie surašė tarnybinius pranešimus. Surinkta medžiaga perduota į budėtojų dalį. Toliau dirba tyrėjai ir prokurorai.

19Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. N. parodė, kad dirba Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono PK vyresniuoju patruliu. Kaltinamojo ir nukentėjusiojo nepažįsta. Įvykio aplinkybių neprisimena, nes daug būna iškvietimų. Prašo vadovautis jo parodymais duotais ikiteisminio tyrimo metu.

20Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas V. N. parodė, kad 2015-05-26 dirbo kartu su kolega Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VPS PB vyriausiuoju patruliu J. N., kuomet 16.22 val. iš Vilniaus aps. VPK OVS gavo pranešimą, jog Ežero g. 22-3, Lentvaryje, Trakų r. sav., asmenį persekioja S. K.. Atvykę į pranešime nurodytą vietą, šalia namo sutiko pranešėją J. Z., gim. 1941-06-21, gyv. Ežero g. 22-3, Lentvaryje, Trakų r. sav. Vyras nurodė, kad 2015-05-25 jį sumušė S. K., dėl ko jis parašė pareiškimą policijai. Kuomet jie atvyko į vietą, S. K. buvo pasišalinęs, tą nurodė ir pats J. Z.. Tikslinant pranešime nurodytas aplinkybes, J. Z. paaiškino, kad tą dieną, t.y. 2015-05-26 buvo komisariate pas tyrėją, grįžęs namo kieme pamatė S. K. automobilį VW Sharan, valstybinių numerių nenurodė. Tame automobilyje sėdėjo S. K.. Pasak J. Z., jis nieko nelaukdamas greitai nubėgo į namus ir užsirakino, kad S. K. jo nepavytų. Bendraujant su J. Z., šis prie jų kažkam paskambino, kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo jo advokatas, kuris patarė dėl minėto įvykio parašyti pareiškimą. Iš J. Z. paėmę pareiškimą, pristatė jį į Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK budėtojų dalį bei surašė tarnybinį pranešimą, po ko tęsė darbą. (1 tomas, b.l. 123-124). Teisiamojo posėdžio metu parodė, kad patvirtina savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, daugiau nieko pasakyti negali.

21Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamasis yra jo tėvas, duoti parodymus teismui sutinka. Parodė, kad nukentėjusįjį žino iš matymo. Jam paskambino tėvas, jis neatsimena, kada tai buvo tiksliai. Buvo 2015 metų pavasaris. Tėvas pasakė, kad jam nuo mašinos nuspyrė veidrodėlį. Pas jį tuo metu buvo brolis Aleksandras, tai jie kartu ir nuvažiavo pas tėvą. Jis su broliu nuvažiavo ieškoti veidrodėlio. Tėvas sakė, kad buvo ginčas. Parodė, kad jis su broliu atvažiavo į vietą, kur buvo ginčas, adreso neatsimena, gatvės taip pat nežino. Parodė, kad jis buvo už vairo, brolis su tėvu ieškojo veidrodėlio. Ginčo vietoje buvo nukentėjusysis, kuris keikė tėvą visokiais žodžiais. Toje vietoje dar buvo tėvo buvusi žmona. Neatsimena, ar rado veidrodėlį. Tėvas kalbėjosi su nukentėjusiuoju, nukentėjusysis keikėsi. Ką sakė tėvas, negirdėjo. Keiksmažodžiai buvo adresuoti tėvui, o tėvas kalbėjo ramiu tonu. Tėvas pasakojo, kad susiginčijo su nukentėjusiuoju. Pirmas puolė nukentėjusysis, tėvas gynėsi. Parodė, kad įvykio vietoje jis sėdėjo mašinoje ir buvo nuo visų apie 10 metrų atstumu. Jie visi buvo ant šaligatvio.

22Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. K. parodė, kad kaltinamasis yra jo tėvas, teismui duoti parodymus sutinka. Parodė, kad nukentėjusįjį žino, kaip Lentvario miesto gyventoją. Kai tėvas paskambino broliui Andrejui, buvo su broliu. Tėvas telefonu broliui pasakė, kad jam nulaužė mašinos veidrodėlį. Kai atvažiavo į vietą, tėvas pasakė, kad du žmonės: nukentėjusysis ir dar vienas nulaužė veidrodėlį. Parodė, kad jis su broliu atvyko į Ežero gatvę, ten buvo tėvas, dar buvo nukentėjusysis. Ieškojo veidrodėlio, bet nerado. Nukentėjusysis vartojo necenzūrinius žodžius jo ir tėvo atžvilgiu. Jis nukentėjusiajam į keiksmus nieko neatsakinėjo. Tėvas nesikeikė, tik sakė nukentėjusiajam, kad tas nelįstų. Dar jis kalbėjo su tėvo buvusia žmona. Sakė jai, kad ji provokuoja muštynes ir krečia cirkus. Ji kažką atsakė į tai provokuodama konfliktą su tėvu. Ji labai garsiai kalbėjo. Jis jai liepė eiti namo. Po to jie trise, jis brolis ir tėvas išvažiavo. Neatsimena, bet tėvas sakė, ko buvo atvažiavęs į Ežero gatvę. Apie konfliktą su nukentėjusiuoju tėvas nepasakojo. Kai su broliu atvažiavo po tėvo skambučio, ne iš karto išlipo iš mašinos. Po kiek laiko jis išlipo, brolis liko mašinoje. Sakė Jelenai, kad ji neprovokuotų konfliktų, o eitų namo. Vartojo keiksmažodžius ir nukentėjusysis, ir Jelena. Neatsimena, koks buvo paros laikas ir kokia buvo savaitės diena. Parodė, kad jis nukentėjusiojo nepersekiojo ir jam negrasino. Dėl numušto veidrodėlio parašė pareiškimą į policiją. Kai rašė pareiškimą nuovadoje, ten buvo ir nukentėjusysis. Jis kažko juokėsi iš jų, toks patenkintas buvo. Jis policijoje buvo su kažkokia moterimi. Parodė, kad nukentėjusysis jį šmeižia, kad jį persekioja ir grasina jam. Parodė, kad važiuojant į Ežero gatvę, jis nežinojo, kad ten yra nukentėjusysis ir kad yra iškviesta policija.

23Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. S. parodė, kad kaltinamąjį pažįsta, santykiai su juo geri, o nukentėjusysis jo buvęs kaimynas, jį taip pat pažįsta. Parodė, kad 2015 metais, jau arčiau vasaros buvo, tiksliai neatsimena, buvo adresu Geležinkelio g. 10, kieme tvarkėsi. Pamatė, kad atvažiavo S. K., išlipo iš mašinos. Pastebėjo, kad jo mašina be veidrodėlio, paklausė, kas yra. Jis pasakė, kad susipyko su buvusia žmona Jelena, buvo konfliktas ir kieme kažkur numuštas jo veidrodis. Sakė, kad konfliktas įvyko Ežero gatvėje, už darželio, S. K. ten negyvena. J. S. K. pasakė, kad vyrai nulaužė veidrodėlį. Jis sėdo į savo automobilį ir nuvyko į įvykio vietą, jis bandė ieškoti veidrodėlio, tačiau rado tik šukes. Buvo atvykusi policija, prie jo priėjo Jelena, paskui jos dukra. Ji jam pasakė, kad S. K. pradūrė jos mašinos ratus. Matė nukentėjusįjį, kaip jis nuėmė pradurtą ratą nuo Jelenos mašinos. Jis pakalbino nukentėjusįjį, kuris jam pasakė, kad S. K. jam sudavė ir dabar jam skauda širdį. Jis pasakė nukentėjusiajam, kad įvyko kažkoks nesusipratimas ir kaip tik tuo metu policija jam liepė pasišalinti iš ten, ką jis ir padarė. Parodė, kad S. K. jam pasakė, kad du vyrai nulaužė jam veidrodėlį. Daugiau pas S. K. nieko neklausė, nes neturėjo laiko. Daugiau nieko negirdėjo, kas įvyko tą dieną tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo. Parodė, kad kaltinamasis paprašė jo nuvežti jį iki serviso. Jie nuvažiavo į Pakalnės gatvę, kur yra servisas. Jis liko mašinoje, o S. K. nuėjo į serviso vidų. Matė, kad prie serviso stovi ir nukentėjusiojo mašina. Prie jo priėjo serviso darbuotojas D., paklausė kas šiandien bus pietums, nes jis su žmona turi kavinę ir vežioja maistą pagal užsakymus. Po kiek laiko priėjo ir kitas serviso darbuotojas Darius ir jie visi kalbėjosi. Praėjo labai mažai laiko, kai iš serviso išbėgo nukentėjusysis rėkdamas, kad atvažiuos kažkas iš Vilniaus ir S. K. bus blogai. Jis su automobiliu apsisuko, nes suprato, kad nenori ten daugiau būti, prie automobilio priėjo S. K., iš savo rankinės paėmė tabletę „Validolio“ ir nunešė nukentėjusiajam. Sakė, kad jam bloga. Kas vyko serviso viduje, jis nematė. Nežino, ar ką matė D. ir D. Parodė, kad nukentėjusysis puolė kaltinamąjį, kai jis buvo kieme. S. K. išbėgo pirmas iš serviso, paskui nukentėjusysis su kažkuo rankoje. Neįžiūrėjo, kas tai buvo, gal raktas, apie 30-40 cm. ilgio. Nukentėjusysis buvo užsimojęs. S. K. gindamasis mosikavo rankomis. Nukentėjusysis rėkė, kad atvažiuos iš Vilniaus ir S. K. bus labai blogai. Parodė, kad S. K. serviso viduje buvo 1,5-2 min. Maždaug po 1 min. išėjo iš serviso D., jam iš paskos D. Jie abu priėjo prie jo ir jie kalbėjosi. Jis nežino ar Dainius ir Darius matė, kas vyko serviso viduje. Garsų iš serviso vidaus negirdėjo. Nematė, kad kaltinamasis prieitų prie nukentėjusiojo mašinos, kad tampytų jam už ausų, drabužių. Nukentėjusysis neprašė kviesti policijos.

24Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. S., parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį žino iš matymo. Dirba autoservise ( - ), automechaniku. Kaltinamasis su nukentėjusiuoju atvažiuoja pas juos remontuoti mašinas. Neprisimena datos, kada kas įvyko. Buvo jau šilta, pavasaris, prieš metus. Atvyko pas juos nukentėjusysis ratą pataisyti, ratas buvo pradurtas. Dirbo jis tada kartu su D. D.. Jis pasakė, kad ratą remontuoti paimtų D., o jis tuo metu išeidinėjo į kiemą. Jam išeinant į kiemą, privažiavo S. S., jis jį pažįsta ir bendrauju su juo, nes užsako pas jį pietūs ir jis atveža jiems pietūs. Parodė, kad S. atvažiavo su S. K.. S. K. pasisveikino su juo ir nuėjo į serviso vidų. Prieš tai paklausė jo dėl veidrodėlio. Jis jam pasakė, kad tokia pati mašina pas D. D., tai geriau su juo ir pakalbėti. Kas vyko garažo viduje, jis nematė. Su S. S. kalbėjo apie 2-3 min. Po 2-3 min. iš garažo išėjo nukentėjusysis su S. K.. Nukentėjusysis prašė tablečių, nes jam pasidarė bloga. S. K. padavė jam tabletę, kurią paėmė iš savo rankinės. Paskui juos labai greitai, beveik kartu išėjo ir D. Parodė, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis barėsi kažko. Nukentėjusysis pasakė, kad jam bloga, gal kas turi tabletę. Tabletę davė kaltinamasis. Po ko visi susėdo į mašinas ir išvažiavo. Jis su S. S. nuo serviso durų buvo apie 5-10 metrų atstumu. Iš tos vietos serviso vidus nesimato. Negirdėjo prašymo kviesti policiją. Parodė, kad negirdėjo ir nematė, kad kas nors kažkam grasintų. Nukentėjusiojo rankose jokių daiktų nematė. Kaltinamasis ir nukentėjusysis nebėgo. Jie išėjo ramiai iš serviso. Šaukiančio pagalbos nukentėjusiojo negirdėjo. S. K. atvažiavo pas juos dėl nulaužto veidrodėlio, liudytojas jį pasiuntė pas Darių. Tuo metu serviso viduje buvo D. ir nukentėjusysis. Buvo atvykusi policija, jo neapklausė. Parodė, kad neatsimena kuris pirmas išėjo iš garažo. Nėra tikras, ar D. buvo priėjęs prie S. S. automobilio. Neatsimena, kas pirmas išvažiavo iš serviso. Parodė, kad kaltinamasis nukentėjusiajam negrasino, o ar nukentėjusysis grasino kaltinamajam, negirdėjo. Parodė, kad tuo metu servise kitų klientų nebuvo.

25Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. D. parodė, kad kaltinamąjį ir nukentėjusįjį pažįsta. Parodė, kad nukentėjusysis atvažiavo pas juos į darbą ( - ) pataisyti rato. Jis dirba su D. S.. Nukentėjusysis atvažiavo vienas. Klientų tuo metu nebuvo. Kai jis atvažiavo, jis buvo serviso viduje. Tuomet jis nuėjo ir paėmė iš nukentėjusiojo mašinos ratą ir atsinešė į vidų. Negali patvirtinti, ar Dainius buvo taip pat serviso viduje. Jis pradėjo pūsti orą į ratą, buvo plyšimas ir rato jis nesuremontavo, todėl ratą nunešė atgal. Kai jis pūtė orą į ratą, atvažiavo S. K., jis užėjo į garažo vidų. Tada nukentėjusysis pradėjo ant S. K. rėkti, pastarasis irgi pradėjo rėkti. Abu pradėjo bartis. Jis tuo metu išnešė ratą ir padėjo prie nukentėjusiojo mašinos. Tada iš garažo išėjo S. K. ir pasakė, kad nukentėjusiajam bloga. Tai pasakė jis praėjus vienai minutei, kuomet liudytojas buvo išėjęs jau iš garažo vidaus. S. K. nukentėjusiajam davė tabletę. Parodė, kad nematė to, kad jie abu muštųsi, jie tik rėkė, barėsi, tačiau neatsimena, apie ką. Jam neįdomu, todėl neįsiminė. Nematė, kad nukentėjusysis bėgtų, kažkuo mosikuotų. Nematė, kad nukentėjusysis pultų kaltinamąjį. Kai nešė ratą prie nukentėjusiojo mašinos, girdėjo, kaip jis prašė iškviesti policiją. Parodė, kad pirmas pradėjo rėkti nukentėjusysis, tačiau jam visai neįdomu, dėl ko jie barėsi. Nukentėjusysis pasakė, kad kvieskit policiją, nes gali būti problemų. Daugiau servise nebuvo klientų. Parodė, kad nukentėjusiajam rato nesutaisė, ratą pastatė prie nukentėjusiojo mašinos bamperio, nuėjo apie 5-6 metrus iki S. S. mašinos ir atėjo S. K. sakydamas, kad nukentėjusiajam bloga ir paėmęs tabletę, nuėjo prie nukentėjusiojo. Nukentėjusysis paėmė tabletę ir išvažiavo. Nukentėjusysis sakė S. K., kad jam padarys. Parodė, kad iš dirbtuvių S. K. jų nevarė ir neliepė išeiti.

26Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. D. parodė, kad kaltinamąjį žino iš matymo, nukentėjusysis yra jos kaimynas. Parodė, kad ji paties įvykio nematė. Kaltinamojo buvusi žmona gyvena tame pačiame name kaip ir ji. Ji susitiko laiptinėje J. K. ir jos pradėjo abi kalbėtis, tačiau neatsimena datos, kada tai buvo. Buvo prieš metus, šiltuoju metų laiku. J. K. skundėsi, kad nuleido jos mašinos ratą ir nėra kam jo pakeisti. Paprašė pas vieną kaimyną, pas kitą, niekas negali padėti. Taip tą dieną su ja ir išsiskyrė. Sekančią dieną vėl ją sutiko ir paklausė, kaip reikalai. Ji pasakė, kad ratas vis dar nepakeistas. Tada ji paskambino J. Z. ir paklausė, ar jis galėtų pakeisti ratą. Jis sutiko. Jis ir jai padėdavo, kai mašina sugesdavo. K. mašina buvo prie namo. Ji J. K. pasakė, kad ji eitų į kiemą ir parodytų J. Z., ką reikia daryti, o ji pati nuėjo namo. Po kiek laiko ji paskambino J. K. ir paklausė, kaip sekasi. Ji pasakė, kad kažkokia nesąmonė vyksta, kad susimušė kažkas ir panašiai. Nieko tiksliai nesupratusi, ji išėjo į lauką. Kai išėjo į lauką, jau buvo atvažiavusi policija, kažką rašė. Viena kaimynė pasakė, kad įvyko incidentas. Nukentėjusysis buvo prie policijos, kaltinamojo nebuvo. Kai policija išvažiavo J. Z. pasidarė bloga, jam atnešė vandens. Parodė, kad jai kaimynė pasakė, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo įvyko konfliktas. Paskui kažkas paskambino J. Z. ir liepė ateiti į nuovadą. Juozas paprašė, ar ji negali nueiti su juo kartu, ji sutiko. Nuovadoje jam pasidarė bloga, buvo kviečiama greitoji. Prie namo Ežero gatvėje matė kaip nukentėjusiajam bloga pasidarė. Jis pradžioje stovėjo, paskui atsisėdo ant laiptelių. J. Z. žino labai seniai ir nieko blogo apie jį pasakyti negali. Po incidento jis jautėsi blogai, gydėsi, jį vežė į Greitosios pagalbos ligoninę. Kai ji išėjo į kiemą, kieme buvo daug žmonių. Parodė, kad jai nukentėjusysis sakė apie tai, kad buvo servise. Negali pasakyti, ar pirma važiavo į nuovadą, ar jis pirma važiavo į servisą. Kai policija išvažiavo, jam pasidarė bloga, tačiau jis pasėdėjo, išgėrė vandens ir atsigavo. Į nuovadą ji važiavo nukentėjusiojo mašina. Domėjosi, kaip jis jaučiasi po įvykio. Skambino žmonai, tai ji pasakė, kad J. jau namuose. Gerai neatsimena, bet kai abu išeidinėjo iš nuovados, rodos K. užėjo. To fakto, kaip J. buvo servise, nelabai atsimena. Ji siūlė jiems abiems susitaikyti.

27Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoja S. D. parodė, kad 2015-05-25, apie 10.00 val., paskambino savo pažįstamam J. Z.. Pastarojo paklausė, ar šis galėtų pakeisti jos kaimynei J. K. automobilio ratą. Lena (J. K.) 2015-05-24 pastebėjo, jog automobilio ratas yra pradurtas. Ji J. K. davė J. Z. telefono numerį. Jie susiskambino. Po kažkurio laiko ji paskambino J. K. ir šios paklausė, kaip sekasi. J. K. atsakė, kad blogai ir paprašė jos išeiti į kiemą. Kieme buvo daug žmonių ir atvykę policijos pareigūnai. T. G. jai papasakojo, kad buvo konfliktas, kurio metu S. K. sumušė J. Z.. Po įvykusio konflikto J. Z. nuvažiavo į autoservisą pakeisti rato, kuomet šis grįžo, pastebėjo, kad pastarajam yra blogai. J. jai papasakojo, kad S. K. servise vėl jį užpuolė. Ji J. Z. palydėjo iki policijos. (1 tomas, b.l. 15)

28Teisiamojo posėdžio metu liudytoja S. D. šiuos parodymus patvirtino, jie teisingi ir tada prisiminė geriau. Buvo apklausta nuovadoje tą pačią dieną.

29Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas O. J. parodė, kad dirba Trakų rajono PK patruliu nuo 1998m. Kaltinamojo ir nukentėjusiojo nepažįsta. Parodė, kad buvo daug įvykių, važiuoja į daug pranešimų, todėl negali prisiminti šio įvykio.

30Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas O. J. parodė, kad 2015-05-25 buvo jo darbo diena. Dirbo kartu su savo kolega Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VPS PB vyresniuoju patruliu A. J.. 2015-05-25, 11.08 val., iš VPK OVS gavo pranešimą apie tai, jog Ežero g. 6, Lentvaryje, Trakų r. sav., konflikto metu buvo sumuštas vyras. 2015-05-25 11.27 val. atvyko į įvykio vietą, kur į juos kreipėsi nukentėjusysis J. Z.. Pastarasis paaiškino, kad jam keičiant kaimynės J. K. automobilio ratą, atvažiavo šios buvęs vyras S. K. ir jį be jokios priežasties iš chuliganiškų paskatų sumušė. J. Z. buvo labai susijaudinęs ir sukrėstas. Parodė, kad kuomet jie atvyko į vietą, S. K. jau buvo pasišalinęs. Nukentėjusiojo J. Z. ir įvykio vietoje buvusios J. K. paklausė, kuria kryptimi, kokiu automobiliu pasišalino S. K.. J. K. nurodė, kad jos buvęs vyras vairavo automobilį VW Sharan sidabrinės spalvos, valstybinių numerių nenurodė ir galimai nuvyko į savo namus, adresu ( - ). Paėmę iš nukentėjusiojo J. Z. pareiškimą ir gavę reikalingą informaciją iš J. K. apvažiavo Lentvarį bei Lentvario prieigas, tačiau S. K. automobilio nerado. Tuomet nuvyko nurodytu adresu, t.y. ( - ). Paskambinus į duris, durų niekas neatidarė, prie namo automobilio nebuvo, dėl minėtos priežasties S. K. sulaikytas nebuvo. Su kolega gavę kitą pranešimą tęsė darbą. J. Z. pareiškimą pristatė į Trakų r. PK budėtojų dalį bei dėl minėto įvykio surašė tarnybinį pranešimą. (1 tomas, b.l. 111-112). Teisiamojo posėdžio metu palaikė savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir papildomai nurodė, kad kai atvyksta į įvykio vietą, paprastai aiškinasi įvykio aplinkybes, o kai buvo nusiteikęs nukentėjusysis, pasakyti negali, taip pat negali nieko pasakyti ir apie sumušimus, nes neprisimena.

31Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. J. parodė, kad dirba Trakų rajono PK patruliu nuo 2004m. Iki to dirbo Vilniaus m. Kaltinamojo ir nukentėjusiojo nepažįsta. Parodė, kad įvykis įvyko prieš metus, tikslios datos neatsimena Atsimena, kad vyko į Lentvarį dėl muštynių. Nukentėjusysis keitė mašinos ratą, o kaltinamasis jį sumušė. Nurodė, kad žmonių veidų neprisimena. Atsimena, kad nukentėjusysis parašė pareiškimą. Parodė, kad buvo gautas pranešimas, kad Lentvaryje, Ežero gatvėje vyksta muštynės. Buvo dienos metas. Atvyko į įvykio vietą. Buvo nemažai žmonių. Prie jų priėjo jauna moteris, kaip vėliau sužinojo, kad kaltinamojo buvusi sutuoktinė ir ji pasakė aplinkybes. Ji pasakė, kas sumušė nukentėjusįjį, kaip jis atrodo, kokia mašina važinėja ir kur gyvena. Kaltinamojo gyvenamojoje vietoje nerado. Gal ir sakė pavardę, tačiau jis neatsimena. Nukentėjusysis surašė policijai pareiškimą. Lyg tai sakė, kad nukentėjusįjį spardė.

32Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. J. parodė, kad 2015-05-25 dirbo kartu su savo kolega Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK VPS PB vyresniuoju patruliu O. J.. 2015-05-25, 11.08 val., iš VPK OVS gavo pranešimą, kad ( - ), konflikto metu buvo sumuštas vyras. 2015-05-25 11.27 val. atvykus į įvykio vietą, kreipėsi pagyvenęs vyras, t.y. nukentėjusysis J. Z., kuris paaiškino, kad jam keičiant kaimynės J. K. automobilio ratą, atvažiavo minėtos moters buvęs vyras S. K., kuris jį J. Z. sumušė. Aiškiai buvo matyti, kad pagyvenęs vyras J. Z. buvo susijaudinęs ir išsigandęs. Atvykus į pranešime nurodytą vietą, S. K. jau nebuvo. Šis pasišalino. Vietoje buvo J. K., nukentėjusysis J. Z., kaimynė, kuri nepanoro prisistatyti. J. K. patikslino, kad S. K. iki jiems atvykstant pasišalino automobiliu VW Sharan sidabrinės spalvos, valstybinių numerių nenurodė ir greičiausiai nuvažiavo į savo namus. Moteris nurodė S. K. adresą, t.y. ( - ). Iš nukentėjusiojo J. Z. paėmė pareiškimą. Kiek pamena, kuomet bendravo su nukentėjusiuoju ir J. K. prie jų priėjo kažkoks vyras, kuris neprisistatė. Pastarasis prašė nerašyti pareiškimo, o susiklosčiusią situaciją siūlė išspręsti taikiai. Šiai dienai negali pasakyti, kam buvo nukreiptas šis prašymas, ar pačiam J. Z., ar J. K.. Jie vis tiek pareiškimą paėmė bei gavę reikalingą informaciją iš J. K. apvažiavo Lentvarį, tačiau S. K. automobilio nerado. Po to nuvyko nurodytu adresu, t.y. ( - ), paskambino į duris, tačiau durų niekas neatidarė. Prie namo automobilio nebuvo. Kadangi S. K. nepavyko surasti, jis sulaikytas nebuvo. J. Z. pareiškimą pristatė į Trakų r. PK budėtojų dalį, dėl minėto įvykio surašė tarnybinį pranešimą, po ko vėl gavę naują pranešimą tęsė darbą. (1 tomas, b.l. 117-118). Liudytojas patvirtino savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu. Papildomai parodė, kad kai atvyko į vietą, muštinių jau nebuvo. Vyko tyrimas ir jo metu nustatyta kas įvyko iš tikrųjų. Neatsimena, ar buvo abipusis konfliktas. Neatsimena, ar susimušė, ar sumušė. Vietoje to nustatyti negalima. Kaltinamajam nebuvo pranešta, kad nukentėjusysis parašė pareiškimą policijai. Parodė, kad jiems atvykus, sakė, kad nukentėjusysis keitė mašinos ratą. Neatsimena, kas pirmas pradėjo jiems aiškinti įvykio aplinkybes.

33Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik ta sąlyga, jeigu teisminio bylos nagrinėjimo eigoje kaltinamųjų kaltumas nusikaltimo padarymu yra įrodytas (LR BPK 303 str.2 d.). Įrodymai baudžiamojoje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja pavojingos visuomenei veikos buvimą, šią veiką padariusių asmenų kaltumą ir kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai išspręsti.

34Kaltinimas S. K. buvo pareikštas ir dėl to, kad jis panaudodamas fizinį smurtą, siekė paveikti nukentėjusįjį J. Z.., o būtent, kad jis 2015 m. gegužės 25d., apie 12 val. 30 min., J. Z. nuvykus į garažų masyve, esantį autoservisą adresu ( - ), vieną kartą kumščiu nukentėjusiajam sudavė į viršugalvį, nuo kurio J. Z. parklupo, spyrė vieną kartą jam į kairį šoną, sugriebęs už kairio žasto tampė po garažą. Nukentėjusiajam pavykus ištrūkti, pastarąjį pasivijo, sugriebęs už ausų reikalavo atsiimti pareiškimą iš policijos, nukentėjusiajam pritariamai linkčiojant galva, šį paleido, tačiau nuėjęs apie penkis metrus grįžo ir vėl suėmęs nukentėjusiojo galvą reikalavo patvirtinti, kad jis (J. Z.) atsiims savo pareiškimą iš policijos. Šiais savo veiksmais S. K. nukentėjusiajam J. Z. padarė poodines kraujosruvas: kairiame žaste, kairėje plaštakoje, krūtinės ląstos kairėje pusėje, dešinio kelio sąnario srityje, kairėje šlaunyje, kas atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, tokiu būdu panaudodamas fizinį smurtą siekė paveikti nukentėjusįjį J. Z., kad jis pateiktų melagingus duomenis ikiteisminio tyrimo medžiagoje Nr. 01-1-29466-15, t.y., nurodant, kad S. K. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 233 str. 3 d.

35Dėl BK 233 straipsnio taikymo

36BK 233 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas bet kokiu būdu siekė paveikti liudytoją, nukentėjusį asmenį, ekspertą, specialistą ar vertėją, kad šie ikiteisminio tyrimo metu, teisme arba Tarptautiniame baudžiamajame teisme ar kitoje tarptautinėje teisminėje institucijoje duotų melagingus parodymus, išvadas, paaiškinimus ar neteisingai išverstų, arba trukdė jiems pagal šaukimą atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, prokurorą, į teismą arba į Tarptautinį baudžiamąjį teismą ar kitą tarptautinę teisminę instituciją.

37Poveikis BK 233 straipsnio prasme gali būti daromas tik išvardytiems baudžiamojo, civilinio ir pan. proceso santykių subjektams – liudytojui, nukentėjusiajam asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui. Jie gali būti veikiami įvairiais būdais: prašymais, įtikinėjimais, pažadais, apgaule, paperkant ir pan. Šiame straipsnyje nurodyta nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu, kai atliekami draudžiami veiksmai, kuriais siekiama paveikti konkrečius BK straipsnyje nurodytus asmenis duoti melagingus parodymus. Nusikaltimo baigtumo momentui neturi reikšmės tai, ar kaltininkas pasiekė savo tikslą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-291-2013, 2K-127-2013, 2K-481/2013).

38Įstatymas draudžia daryti poveikį baudžiamojo proceso dalyviams, tarp jų ir nukentėjusiajam. Baudžiamasis procesas prasideda tada, kai priimamas nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą (BPK 171 straipsnis). Asmuo tampa nukentėjusiuoju baudžiamajame procese tada, kai jis tokiu pripažįstamas ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimu arba teismo nutartimi (BPK 28 straipsnis).

39Taigi baudžiamoji atsakomybė numatyta už poveikį, kuriuo siekiama paveikti asmenį baudžiamojoje byloje duoti melagingus, t. y. neatitinkančius tikrovės, parodymus. BK 233 straipsnyje numatyto nusikaltimo subjektyvieji požymiai yra tiesioginė tyčia. Kaltininkas supranta, kad daro poveikį liudytojui, nukentėjusiajam ar kitam proceso dalyviui, siekdamas, kad šis duotų melagingus parodymus. Suprasdamas, kad neteisėtai kišasi į teisingumo vykdymo procesą, jis vis tiek siekia atlikti tokius veiksmus. Laikoma, kad jei poveikis BK 233 straipsnyje numatytais būdais daromas asmenims, oficialiai nepripažintiems minėtais baudžiamojo, civilinio ir pan. proceso santykių subjektams, BK 233 straipsnis netaikytinas (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-348-303/2015).

40Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos, J. Z. 2015-05-25 parašė Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato viršininkui pareiškimą, kuriame nurodė, kad 2015 m. gegužės 25d. 11 val. kaimynė paprašė pakeisti pradurtą mašinos ratą. Jam baigiant atsukinėti privažiavo S. K. su Volkswagen Sharan Nr. 020 Kilimų gatvėje ir pradėjo spardyti. Ėjo žmonės, sustojo ir tada pradėjo su jais, matė visi kaimynai pro langus. Įvykį matė E. K.. Išvažiuodamas grasino sunaikinti jį ir jo mašiną. Prašė imtis priemonių apraminti šį žmogų. Kadangi yra po 3-jų infarktų, jam sukėlė sveikatos pablogėjimą (1 tomas, b.l.5). Byloje esantis pranešimas apie pradėtą ikiteisminį tyrimą patvirtina, kad 2015-05-25 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 284 str. pagal pareiškėjo J. Z. pareiškimą, nurodant grafoje „nusikalstamos veikos aprašymas“, kad 2015-05-25 apie 12 val. viešoje vietoje, Trakų r., Lentvaryje, Ežero g. ties 6 namu, o vėliau Pakalnės g. prie garažų, S. K., a.k. ( - ) kartu su dar mažiausiai 2 vyrais, sumušė J. Z., a.k. ( - ) gyv. Trakų r. sav., Lentvaryje, Ežero g. 22-2, kuris GMP brigados buvo pristatytas į VšĮ Trakų ligoninės priėmimo skyrių, kur diagnozuotas galimas galvos smegenų sutrenkimas, kairės plaštakos ir kairio žąsto sumušimai, po apžiūros išvežtas į VšĮ RUVL (1 tomas, b.l.2). Byloje taip pat pateikta informacija apie tai, kad 2015-05-25 11 val. 08 min. pranešta policijos įstaigai apie konfliktą viešoje vietoje, pranešėjas J. Z. (1 tomas, b.l. 6). Iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos taip pat matyti, kad abi įvykio vietos buvo apžiūrėtos 2015-05-25 nuo 14 val. 40 min. iki 15 val. 30 min (1 tomas, b.l. 11-14). Iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos taip pat matyti, kad J. Z. dėl įvykių, įvykusių 2015-05-25 11 val. ir 12 val. 30 min., buvo apklaustas 2015-05-26 (pradžia apklausos 13.30, pabaiga apklausos 15.26). Vilniaus apskrities VPK Trakų rajono policijos komisariato Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjos K. A. 2015-05-26 nutarimu, J. Z. buvo pripažintas nukentėjusiuoju byloje dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1d., padarymo.

41Pagal LR BPK 28 str. nukentėjusiuoju gali būti pripažintas tik fizinis asmuo, kuriam nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ir moralinės žalos. Nukentėjusiojo statusą fizinis asmuo įgyja esant faktiniam ir juridiniam pagrindams. Faktinis pagrindas – nusikalstama veika asmeniui padaryta fizinė, turtinė ir moralinė žala. Juridinis pagrindas – ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro nutarimas ar teismo nutartis dėl asmens pripažinimo nukentėjusiuoju. Kaip jau ir buvo paminėta, J. Z. nukentėjusiuoju šioje byloje buvo pripažintas ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimu 2015-05-26.

42Teismas atkreipia dėmes į tai, kad pagal LR BK 233 str. atsako tik toks asmuo, kuris darė poveikį liudytojui, nukentėjusiajam asmeniui, ekspertui, specialistui, vertėjui. Jei poveikis BK 233 straipsnyje numatytais būdais daromas asmenims, oficialiai nepripažintiems minėtais baudžiamojo proceso santykio subjektais, LR BK 233 straipsnis netaikytinas. Kaip matyti iš byloje surinktų įrodymų, kaltinimas S. K. pareikštas pagal LR BK 233 str. 3d. dėl veikos, padarytos 2015-05-25 12 val. 30 min. garažų masyve esančiame autoservise adresu Pakalnės g. 33A, Lentvaryje, t.y. tuo metu, kuomet J. Z. neturėjo oficialaus nukentėjusiojo asmens statuso (nukentėjusiuoju jis buvo pripažintas tik 2015-05-26), todėl atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, konstatuotina, kad S. K. veikoje nėra LR BK 233 str. 3d. numatytos nusikalstamos veikos sudėties ir požymių, todėl jis yra išteisintinas. Teismas, nuspręsdamas šioje dalyje S. K. atžvilgiu priimti išteisinamąjį nuosprendį, daugiau nepasisako dėl ikiteisminio tyrimo metu bei įrodymų tyrimo teisme metu nustatytų aplinkybių dėl konflikto, kilusio tarp kaltinamojo S. K. ir J. Z. Lentvaryje, Pakalnės g. 33A esančiame autoservise apie 12 val. 30 min.

43Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, esančius baudžiamojoje byloje, kurie buvo ištirti įrodymų tyrimo teisme metu bei teisiamojo posėdžio metų apklaustų kaltinamojo S. K., nukentėjusiojo J. Z. bei liudytojų J. K., T. K., R. R., policijos pareigūnų O. J. ir A. J. parodymus, daro išvadą, kad kaltinamojo S. K. nusikalstami veiksmai nukentėjusiojo J. Z. atžvilgiu teisingai kvalifikuoti pagal LR BK 284 str. 1 d., t.y. kad S. K. pažeidė viešąją tvarką, o būtent: kaltinamasis 2015 m. gegužės 25d. apie 11.00 val. viešoje vietoje – automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje prie Ežero g. 6 numeriu pažymėto namo, Lentvaryje, Trakų r. sav., įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto vartojimu, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t. y. be jokios priežasties tyčia iš chuliganiškų paskatų matant kitiems asmenims, vieną kartą spyrė J. Z. į sėdmenis, padarydamas dešiniajame sėdmenyje poodinę kraujosruvą, nukentėjusiajam atsistojus sugriebė pastarąjį už apykaklės ir kumščiu vieną kartą sudavė į kairį skruostą, padarydamas kairio skruosto sumušimą, pasireiškusį minkštųjų audinių patinimu, tuo nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo J. Z. sveikatą.

44LR BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo objektyvioji pusė turi pasireikšti bent vienu iš būdu: a) įžūliais veiksmais; b) grasinimais; c) patyčiomis; d) vandališkais veiksmais. Visi šie požymiai yra vertinamieji ir jų turinys priklauso nuo daugelio aplinkybių. Veika turi būti padaryta viešoje vietoje. Viešoji vieta – tai vieta, kurioje paprastai lankosi žmonės (gatvės, keliai, parkai, visuomeninis transportas ir kt.). Nagrinėjamo nusikaltimo sudėtis priskirtina prie materialiųjų sudėčių, t.y. būtina nustatyti, kad nepagarbos demonstravimas aplinkiniams ir aplinkai sutrikdė visuomenės rimtį arba tvarką. Visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas turi būti realus. Visuomenės rimties sutrikdymu paprastai laikomi veiksmai, kai prieš asmenį buvo panaudotas fizinis smurtas, aplinkiniai pasijuto šiurkščiai pažeminti ar šokiruoti ir panašiai. Apie visuomeninės tvarkos sutrikdymą gali rodyti tai, kad buvo nutrauktas žmonių poilsis ar darbas, padaryta žymi materialinė žala, sutrikdyta normali įmonių ar įstaigų veikla ir panašiai.

45Nors kaltinamasis S. K. savo kaltę dėl jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo pripažino iš dalies, o jo gynėjas prašė jį išteisinti dėl šios nusikalstamos veikos padarymo, nes jo nuomone, šiuo atveju S. K. nusikalstami veiksmai gali turėti nusikaltimo, numatyto LR BK 140 str. 1d. požymiu, o šis klausimas teisme turėtų būti sprendžiamas privataus kaltinimo tvarka, tačiau šie argumentai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti. Visuma ištirtais įrodymais ir pačių kaltinamojo bei nukentėjusiojo parodymais pasitvirtino, kad 2015 m. gegužės 25d. apie 11 val. viešoje vietoje, t.y. Lentvaryje, prie Ežero gatvėje esančio gyvenamojo namo, pažymėto numeriu 6, įvyko incidentas tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo. Dėl to ginčo nėra. Kaip nurodė kaltinamasis S. K., konfliktą išprovokavo pats nukentėjusysis, tačiau šie jo parodymai nepasitvirtino jokiais kitais įrodymais. Priešingai, visuma ištirtų įrodymų patvirtina, kad aukščiau paminėtu adresu nukentėjusysis J. Z. buvo prie J. K. priklausančio automobilio, buvo pasilenkęs prie automobilio rato ir bandė jį išimti. Būtent tuo metu prie nukentėjusiojo J. Z. priėjo kaltinamasis S. K., nes automobilis prie kurio buvo nukentėjusysis, priklausė jo buvusiai žmonai J. K.. Nors tiek nukentėjusysis ir tiek kaltinamasis skirtingai aiškina pačio incidento pradžią, t.y. kaltinamasis parodė, kad priėjęs prie J. Z. pasidomėjo, ką jis daro prie automobilio, o pastarasis vietoje to, kad jam viską paaiškinti, pradėjo keiktis jo atžvilgiu ir išsitiesė prieš kaltinamąjį rankoje laikydamas raktą, ir bijodamas, kad nukentėjusysis jo atžvilgiu ims smurtauti, spyrė jam, po to dar sudavė į veidą kumščiu. Tačiau kaltinamojo parodymai toje dalyje, kad konfliktą pradėjo ne jis, o nukentėjusysis, kad jis sudavė smūgius nukentėjusiajam bijodamas, kad pastarasis jam suduos su raktu, nepatvirtinami jokiais kitais įrodymais. Kaip jau buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, kas pasitvirtino ir įrodymų tyrimo teisme metu, kaltinamasis S. K. be jokios priežasties užpuolė nukentėjusįjį J. Z., spyrė jam į sėdmenis, kai pastarasis buvo atsitūpęs, po to jam atsistojus, sudavė kumščiu vieną kartą į kairį skruostą. Netikėti nukentėjusiojo parodymais teismas neturi jokio pagrindo, jie yra nuoseklūs tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek įrodymų tyrimo teisme metu. Tai, kad pirmasis konfliktą pradėjo S. K. pasitvirtina ir liudytojos J. K. parodymais, tai, kad nukentėjusiajam teko gintis nuo S. K. smurtinių veiksmų, pasitvirtina ir liudytojo T. K. parodymais, kuris įsiterpė tarp šių abiejų vyrų, ko pasėkoje, kilęs konfliktas tuo ir baigėsi. Ir nors liudytojas R. R. parodė, kad eidamas tuo metu pro šalį, pamatė, kaip yra puolamas S. K., o kadangi jį pažinojo, tai priėjo paklausti, gal reikia pagalbos, bet pastarajam atsisakius, nuėjo toliau, tokie jo parodymai nepatvirtino tos aplinkybės, jog būtent S. K. buvo puolamas, nes byloje nėra jokių duomenų, kuriais pasitvirtintų, kad S. K. buvo sužalotas, kad jis yra parašęs pareiškimą policijos įstaigai dėl jo sužalojimo. Kaip nurodė pats S. K., jis į policijos pareigūnus kreipėsi dėl to, kad jam buvo sugadintas jo automobilio veidrodėlis, tačiau jis negalėjo įvardinti, kas tai padarė, nes pats nebuvo tikras dėl to, ar tai padarė J. Z., ar T. K., o kadangi padaryta žala nebuvo didelė, ikiteisminis tyrimas dėl veidrodėlio sugadinimo nebuvo pradėtas. Tačiau šios aplinkybės jokiais būdais nesudaro prielaidos teismui konstatuoti, kad S. K. šioje byloje galėtų būti nukentėjusiuoju, o J. Z. kaltinamuoju. Tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek įrodymų tyrimo metu buvo neginčijamai nustatyta, kad nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje, įžūliu elgesiu, pasireiškusiu fizinio smurto vartojimu, demonstruojant nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdant visuomenės rimtį ir tvarką, nes tai įvyko kaip jau buvo paminėta Lentvaryje, prie Ežero gatvėje 6 numeriu pažymėto namo, J. Z. atžvilgiu buvo vartojamas fizinis smurtas, apie ką patvirtina tiek pats kaltinamasis S. K., tiek nukentėjusysis J. Z., liudytojai T. K. ir J. K., atvykę į įvykio vietą policijos pareigūnai O. J. ir A. J., kurie taip pat buvo informuoti apie tai, kad nukentėjusiojo J. Z. atžvilgiu buvo vartojamas smurtas, tokiais veiksmais buvo sutrikdyta visuomenės rimtis ir tvarka, nes tai įvyko prie daugiabučio, dauguma asmenų turėjo galimybę pamatyti kilusį incidentą ne tik kieme bet ir pro savo buto langus. Taip pat pasitvirtino ir tai, kad viešąją tvarką pažeidė būtent kaltinamasis S. K., kuris ir yra baustinas pagal LR BK 284 str. 1d., nes jo padaryti nusikalstami veiksmai atitinka šio nusikaltimo sudėtį.

46Kaltinamojo S. K. baudžiamąją atsakomybę lengvina tai, kad jis savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymo iš dalies pripažino, norėjo taikytis su nukentėjusiuoju. Jo baudžiamąją atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

47Skiriant bausmę S. K., teismas atsižvelgia į kaltinamąjį charakterizuojančią medžiagą. Kaltinamasis savo kaltę dėl jam inkriminuotos nusikalstamos veikos pripažįsta iš dalies, padarytą žalą pripažįsta iš dalies, nesigaili dėl tokio savo elgesio, nors yra charakterizuojamas teigiamai, tačiau yra linkęs nusikalsti. Jam už nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 284 str. 1d. padarymą, skirtina sankcijoje numatyta bausmė – laisvės apribojimas. Manytina, kad bausmės tikslai bus pasiekti skiriant S. K. tokią bausmę. Paskirus laisvės apribojimo bausmę, S. K. taikytinos baudžiamojo poveikio priemonės – laisvės apribojimo laikotarpiu uždrausti S. K. bendrauti su nukentėjusiuoju J. Z. ir artintis prie jo, taip pat S. K. įpareigojamas nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu bei be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

48Pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta nusikaltimu asmens sveikatai bei kitais atvejais.

49Nukentėjusysis J. Z. pateikė civilinį ieškinį dėl 5000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinyje nurodė, kad ikiteisminio tyrimo byloje nustatyta, kad kaltinamasis S. K. jo atžvilgiu panaudojo smurtą, suduodamas daugybinius smūgius rankomis ir kojomis į įvairias kūno vietas. Tęsdamas nusikalstamą veiką jis suduodamas smūgius kumščiu ir kojomis, reikalavo iš jo, kad jis atsiimtų pareiškimą iš policijos. Žemindamas jo žmoniškąjį orumą, ir visaip tyčiodamasis iš jo ir suduodamas smūgius į įvairias kūno dalis bei naudodamasis jo negalėjimu jam priešintis, nusimovęs kelnes, reikalavo kad jį patenkintų oraliniu būdu. Nurodė taip pat, kad tokiais savo veiksmais kaltinamasis S. K. sukėlė jam skausmą bei padarė neturtinę žalą, kurią vertina jis 5000 eurų suma. Todėl ir prašė ją priteisti iš kalto asmens. Teismo posėdžio metu palaikė savo ieškinį ir prašė jį tenkinti. Teismas, įvertinęs pateiktus argumentus dėl neturtinės žalos pagrįstumo, atsižvelgdamas į tai, kad jokių rašytinių įrodymų, išskyrus Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto išvadą Nr. G 1732/15 (01), iš kurios matyti, kad J. Z. padaryti šie kūno sužalojimai: kairio skruosto sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, poodinės kraujosruvos kairiame žaste, kairėje plaštakoje, krūtinės ląstos kairėje pusėje, dešiniame sėdmenyje, dešinio kelio sąnario srityje, kairėje šlaunyje, nuo trauminių poveikių kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2015-05-25). VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje nustatytas dešinio peties sumušimas, sužalojimu nevertinamas, nes diagnozė nepagrįsta objektyviais trauminiais požymiais. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas iš jų atskirai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu. J. Z. nustatyti kūno sužalojimai galėjo būti padaryti užduotyje nurodytomis aplinkybėmis. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip 7-iais trauminiais poveikiais. Ne eilės tvarka: 1) į kairio skruosto sritį, padarant kairio skruosto sumušimą, būdingas smūgio sudavimui (pvz., ranka); 2) nemažiau vieno trauminio poveikio į kairio žasto sritį, padarant poodines kraujosruvas kairiame žaste, būdingos žastą suspaudus pirštais; 3) į kairės plaštakos sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; būdinga smūgio sudavimui (pvz., ranka, koja); 4) į krūtinės ląstos kairę pusę, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., ranka, koja), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 5) į dešinio sėdmens sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje; galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., koja, ranka), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 6) dešinio kelio sąnario sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje, galėjo gautis tiek suduodant smūgį (pvz., koja), tiek ir atsitrenkiant (pvz., griūnant); 7) į kairės šlaunies sritį, padarant poodinę kraujosruvą minėtoje kūno srityje ir atsižvelgiant į lokalizaciją, dydį, būdinga smūgio sudavimui (pvz., koja). (1 tomas, b.l. 57-58), į tai, kad specialistas dalyje negalėjo konkrečiai įvardinti, kokiu būdu patirti tam tikri sužalojimai, yra dalinai pagrįsti, todėl ieškinį tenkina, tačiau dalinai, mažinant prašomą priteisti sumą iki 500 eurų, įvertinus tai, kad tai yra pakankama suma dėl patirtų nepatogumų, nes byloje nėra pakankamai įrodymų, kurie leistų teismui padaryti pagrįstą išvadą, kad nukentėjusiojo naudai turėtų būti priteista 50000 Eur neturtinė žala dėl S. K. nusikalstamų veikų (kaip jau buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, konfliktavo abi šalys). Priteisdamas 500 Eur neturtinę žalą, teismas atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį, kaltinamojo šeimoje auga du nepilnamečiai vaikai. Įvertinus byloje esančią medžiagą dėl nukentėjusiojo atstovavimo, prašomos priteisti 1000 Eur išlaidos už advokato paslaugas yra mažintinos iki 500 Eur.

50Vadovaudamasis LR BPK 297-313, 306 str., teismas

Nutarė

51S. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir nuteisti jį laisvės apribojimu 1 metams, uždraudžiant nuteistajam laisvės apribojimo laikotarpiu bendrauti su nukentėjusiuoju J. Z. ir artintis prie jo bei įpareigojant nuteistąjį laisvės apribojimo laikotarpiu nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ir be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

52S. K. dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 233 str. 3d. padarymo išteisinti, nesant jo veikoje nusikaltimo sudėties.

53Bausmės pradžią S. K. skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo gavimo šią bausmę vykdančiojoje institucijoje dienos.

54Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki įsiteisės nuosprendis S. K. palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus – panaikinti.

55Priteisti iš S. K. 500 Eur neturtinei žalai atlyginti ir 500 Eur advokato išlaidų nukentėjusiajam J. Z..

56Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

57Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. S. K., gim. 1961-12-20, a.k. ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, aukštesniojo... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d., ... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. S. K. pažeidė viešąją tvarką, o būtent:... 7. Kaltinamasis 2015 m. gegužės 25d. apie 11.00 val. viešoje vietoje –... 8. Kaltinamasis S. K. apklaustas teisiamojo posėdžio metu dėl jam... 9. Nors kaltinamasis S. K. prisipažino iš dalies dėl nusikalstamos veikos,... 10. Iš byloje esančio J. Z. pareiškimo, adresuoto Vilniaus apskrities VPK Trakų... 11. Teismo posėdžio metu apklaustas nukentėjusysis ir civilinis ieškovas J. Z.... 12. Parodymų patikrinimo vietoje metu nukentėjusysis J. Z. patvirtino savo... 13. Iš Valstybinės teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus specialisto... 14. Įvykio vietos apžiūros protokolu užfiksuota, kad apžiūros objektas yra... 15. Teisiamojo posėdžio metu apklausta liudytoja J. K., parodė, kad... 16. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas T. K. parodė, kad nei... 17. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas R. R. parodė, kad... 18. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas J. N. parodė, kad dirba... 19. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas V. N. parodė, kad dirba... 20. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas V. N. parodė, kad 2015-05-26... 21. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. K. parodė, kad... 22. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. K. parodė, kad... 23. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. S. parodė, kad... 24. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. S., parodė, kad... 25. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas D. D. parodė, kad... 26. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas S. D. parodė, kad... 27. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytoja S. D. parodė, kad 2015-05-25,... 28. Teisiamojo posėdžio metu liudytoja S. D. šiuos parodymus patvirtino, jie... 29. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas O. J. parodė, kad dirba... 30. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas O. J. parodė, kad 2015-05-25... 31. Teisiamojo posėdžio metu apklaustas liudytojas A. J. parodė, kad dirba... 32. Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas A. J. parodė, kad 2015-05-25 dirbo kartu... 33. Apkaltinamasis nuosprendis priimamas tik ta sąlyga, jeigu teisminio bylos... 34. Kaltinimas S. K. buvo pareikštas ir dėl to, kad jis panaudodamas fizinį... 35. Dėl BK 233 straipsnio taikymo... 36. BK 233 straipsnio 1 dalis nustato baudžiamąją atsakomybę tam, kas bet kokiu... 37. Poveikis BK 233 straipsnio prasme gali būti daromas tik išvardytiems... 38. Įstatymas draudžia daryti poveikį baudžiamojo proceso dalyviams, tarp jų... 39. Taigi baudžiamoji atsakomybė numatyta už poveikį, kuriuo siekiama paveikti... 40. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančios medžiagos, J. Z. 2015-05-25... 41. Pagal LR BPK 28 str. nukentėjusiuoju gali būti pripažintas tik fizinis... 42. Teismas atkreipia dėmes į tai, kad pagal LR BK 233 str. atsako tik toks... 43. Teismas, įvertinęs rašytinius įrodymus, esančius baudžiamojoje byloje,... 44. LR BK 284 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo objektyvioji pusė turi... 45. Nors kaltinamasis S. K. savo kaltę dėl jam inkriminuoto nusikaltimo padarymo... 46. Kaltinamojo S. K. baudžiamąją atsakomybę lengvina tai, kad jis savo kaltę... 47. Skiriant bausmę S. K., teismas atsižvelgia į kaltinamąjį... 48. Pagal LR CK 6.250 str. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 49. Nukentėjusysis J. Z. pateikė civilinį ieškinį dėl 5000 Eur neturtinės... 50. Vadovaudamasis LR BPK 297-313, 306 str., teismas... 51. S. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1d. ir... 52. S. K. dėl nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 233 str. 3d. padarymo... 53. Bausmės pradžią S. K. skaičiuoti nuo įsiteisėjusio nuosprendžio nuorašo... 54. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iki įsiteisės... 55. Priteisti iš S. K. 500 Eur neturtinei žalai atlyginti ir 500 Eur advokato... 56. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 57. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...