Byla eB2-2248-658/2016
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AVI valda“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei,

2dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AVI valda“ atstovams direktoriui D. J., advokatui I. B., akcininkės uždarosios akcinės bendrovės „Stamita“ direktoriui J. M., nedalyvaujant pareiškėjos Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AVI valda“ iškėlimo.

4Teismas

Nustatė

5pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) kreipėsi į teismą prašydama atsakovei UAB „AVI valda“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovė nemoka mokesčių valstybės biudžetams, mokestinės nepriemokos išieškoti pagal sprendimus nėra galimybių, kadangi bendrovė jokio turto neturi.

62016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi teismas iškėlė UAB „AVI valda“ bankroto bylą. Byloje iš viešųjų registrų duomenų buvo nustatyta, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra, paskutinio pateikto balanso duomenimis 2015 metais įmonė turto neturėjo, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 658 885 Eur, iš jų 166 353 Eur trumpalaikiai įsipareigojimai. Iš surinktų duomenų teismas sprendė, kad atsakovė registruotino turto neturi, jai nėra įteikiami procesiniai dokumentai, taigi tikėtina, kad veiklos nevykdo, bendrovės vadovas atleistas, VMI sprendimas dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo perduotas antstoliui nėra įvykdytas, todėl darė išvadą, kad atsakovė yra nemoki ir negali vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

72016 m. rugpjūčio 19 d. UAB „AVI valda“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti teismo nutartį ir klausimą spręsti iš naujo, pareiškimą dėl bankroto bylos atmesti. Kartu su skundu atsakovė pateikė papildomus rašytinius įrodymus apie bendrovės finansinę padėtį ir kreditorius. Skunde nurodė, kad gavus teismo įpareigojimą pateikti reikalaujamus dokumentus, buvo išsiųstas prašymas pratęsti nustatytą procesinį terminą, tačiau teismas į jį neatsižvelgė ir iškėlė bankroto bylą, o prie skundo pateikti finansiniai duomenys rodo, kad bendrovė yra moki, ji ketina atsiskaityti su kreditoriais, užsiima investicine veikla, todėl turtas jos veiklai nėra būtinas.

82016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi teismas, siekdamas patikrinti atskirajame skunde nurodomas aplinkybes ir įvertinti prie atskirojo skundo pateiktų papildomų įrodymų pagrįstumą, bei atsižvelgdamas į bendruosius civilinio proceso principus dėl teisės į tinkamą procesą, pasinaikino 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį, civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „AVI valda“ paskyrė nagrinėti teismo posėdyje 2016 m. rugsėjo 5 d. žodinio proceso tvarka.

9Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad palaiko prašymą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „AVI valda“. Taip pat nurodė, jog 2016 m. spalio 3 dienai UAB „AVI valda“ skola sudaro 36 528,34 Eur, o atsakovė nepateikė nei teismui, nei VMI jokių objektyvių duomenų, kurie patvirtintų, kad įmonė susidūrė tik su laikinais finansiniais sunkumais ir kad ateityje atsakovės finansinė padėtis gerės. Paaiškindama dėl atsakovės mėginimo susitarti su VMI dėl mokestinės paskolos suteikimo, ieškovė nurodė, kad bendrovė mokesčių inspekcijai pateikė netinkamai suformuluotą prašymą, kuris laikytas nepateiktu ir nenagrinėtas.

10Atsakovės UAB „AVI valda“ atstovai ir akcininkės UAB „Stamita“ atstovas nesutinka su prašymu dėl bankroto bylos UAB „AVI valda“ iškėlimo. Nurodo, kad yra deramasi su kreditoriais, skola VSDFV padengta, UAB „Androgita“ sutiko atidėti skolos mokėjimą, skolos mokėjimą atidėjo ir akcininkė UAB „Stamita“, su VMI vyksta derybos, dalis įsiskolinimo VMI padengta.

11Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

13Kaip minėta, teismas, konstatavęs įmonės nemokumą 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi, šią nutartį pasinaikino gavęs atsakovės atskirąjį skundą, kuriame buvo teigiama, jog bendrovė yra moki ir ketina atsiskaityti su kreditoriais. Taigi, teismas išklausė atsakovę ir suteikė jai galimybę pateikti visus įrodymus apie bendrovės finansinę padėtį. Tačiau tiek atsakovė, tiek ir jos administracijos vadovas nustatytais terminais nevykdė pareigos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus, teismo posėdžiai buvo atidedami dėl atsakovės neveikimo. Nepaisant to, kad buvo surengti keturi posėdžiai, atsakovė tris kartus įpareigota (2016 m. liepos 7 d., 2016 m. rugpjūčio 22 d., 2016 m. rugsėjo 5 d. nutartimis, be to 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžio protokoline nutartimi) pateikti visus bendrovės finansinę būklę, skolų mokėjimą ir įmonės veiklą pagrindžiančius įrodymus, atsakovė prašė pratęsti terminus, kurie buvo pratęsti, tačiau ji vis tiek pilnai neįvykdė įpareigojimų. Atsakovė nustatytais terminais nepateikė visų reikalaujamų duomenų, t. y. tokių, kaip kad paaiškinamojo rašto apie įmonės turtinę padėtį ir vykdomą ūkinę veiklą, įrodymų, kaip mėginama gaivinti įmonę, kurie pagrįstų jos teiginius apie tai, kad bendrovė yra moki ir ketina atsiskaityti su kreditoriais. Visa tai kelia pagrįstas abejones dėl UAB „AVI valda“ vykdomos ūkinės veiklos realumo ir sudaro pagrindą spręsti, kad atsakovė siekia tik vilkinti klausimo dėl bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą.

14Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos dėl visų rašytinių įrodymų pateikimo, teismas, nagrinėdamas klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, vadovaujasi tiek prie pareiškimo pridėtais dokumentais, tiek kitais ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka gautais duomenimis apie įmonės ūkinę ir finansinę būklę.

152016 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžio metu atsakovė pristatė teismui kreditorių sąrašą ir paaiškinimą, kad vyksta derybos su Valstybine mokesčių inspekcija dėl mokestinės paskolos sudarymo, skolą VSDFV atsakovė ketina sumokėti per mėnesį, o su kitais kreditoriais planuojama atsiskaityti per vienerius metus, šiuo metu vyksta derybos dėl skolų išdėstymo. Bendrovė neturi debitorių, iš jos turto nėra vykdomi išieškojimai. Atsakovė vykdo investicinę veiklą, tai, kad veiklos nėra nutraukusi, įrodo sudarytos sutartys su UAB „Elūna“, UAB „Transta“. Atsakovė teigia padengusi dalį VMI įsiskolinimo.

16Iš pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, kad bendrovės pradelsti įsipareigojimai sudaro 296 031,48 Eur, iš jų 228 799,82 Eur skola UAB „Androgita“, 282 429,17 Eur skola UAB „Stamita“, 36 489,68 Eur skola VMI, 662,50 Eur – VSDFV. Kreditorių sąraše nurodyta, kad skola UAB „Stamita“ nėra pradelsta, tačiau iš 2016 m. rugsėjo 16 d. UAB „Stamita“ rašto matyti, kad ji nurodo sutinkanti atidėti įsipareigojimų vykdymą, šalys veda derybas dėl įsipareigojimų atidėjimo, kas patvirtina, kad skola UAB „Stamita“ taip pat yra pradelsta, susitarimo dėl skolos atidėjimo šiai dienai nėra. UAB „Androgita“ taip pat teismui pateiktu 2016 m. rugsėjo 14 d. pranešimu nurodė, kad tarp šalių vyksta derybos dėl įsipareigojimų atidėjimo, tačiau, teismo vertinimu, tai nereiškia, kad derybos bus sėkmingos ir nesant tokių duomenų šiai dienai negalima spręsti, kad skolų vykdymas yra atidėtas. Taip pat atsakovės atstovas viename iš teismo posėdžių buvo nurodęs, jog atsakovė planuoja įsigyti langų gamybos liniją. Teismas padarė pertrauką ir pasiūlė pateikti papildomus įrodymus, tam tarpe ir šiuos, nes jie leistų daryti išvadą apie realų veiklos vykdymą. Tačiau tokie įrodymai pateikti nebuvo.

17Be to, atsakovė nurodė, kad veda derybas su VMI dėl mokestinės paskolos suteikimo, tačiau VMI duomenimis atsakovės prašymas, kaip netinkamai suformuluotas ir pateiktas be privalomų priedų, inspekcijos net nenagrinėtas, kas patvirtina, jog derybos su VMI kol kas yra bevaisės. Antrasis (patikslintas) atsakovės prašymas VMI dar neišnagrinėtas, tačiau VMI atstovė prašė bylą spalio 3 d. posėdyje nagrinėti jai nedalyvaujant ir palaikė reikalavimą iškelti bankroto bylą, kas rodo, jog Valstybinė mokesčių inspekcija rimtai nesvarsto apie mokestinės paskolos suteikimą ar pareiškimo dėl bankroto bylos atsiėmimą ar atsisakymą nuo jo.

18Atsakovė yra nurodžiusi, kad padengė dalį įsiskolinimo valstybės biudžetams, tačiau iš bylos duomenų matyti, kad skola VMI 2016 m. spalio 3 dieną sudarė 36 528,34 Eur, o atsakovė 2016 m. rugsėjo 29 d. yra sumokėjusi tik 112,39 Eur įsiskolinimo, kas, atsižvelgiant į sumokamą skolos dydį, vertintina tik kaip deklaratyvus siekis atsiskaityti su pareiškėja. Atsakovė taip pat teigia padengusi įsiskolinimą VSDFV, tačiau iš viešai prieinamų duomenų nustatyta, kad įsiskolinimas VSDFV biudžetui nors ir mažesnis, tačiau yra ir sudaro 40,60 Eur. Taip pat pabrėžtina, kad teismo posėdžiuose dalyvavęs atsakovės vienintelio akcininko atstovas dar rugsėjo mėnesį teigė, kad akcininkas yra pasirengęs sumokėti atsakovės skolą VMI, tačiau jokių veiksmų ta linkme imtasi taip pat nebuvo.

19Įvertinęs nurodytų aplinkybių visetą teismas sprendžia, kad UAB „AVI valda“ pradelstų kreditorinių reikalavimų suma sudaro ne mažiau nei 583 669,88 Eur (Ergo Lietuva – 482,65 Eur, UAB „Geobaltic“ – 854,38 Eur, UAB „Via Projecta“ – 3 180,03 Eur, Elektros Montažo Darbai, R. K. IĮ – 3 417,52 Eur, UAB „Geoksis“ – 3 589,42 Eur, P. S. – 4 344,30 Eur, notaras D. P. – 4 943,41 Eur, UAB „Es Link-Vilnius“ – 5 792,40 Eur, UAB „Es projektai“ – 9 267,84 Eur, UAB „Androgita“ – 228 799,82 Eur, UAB „Stamita“ – 282 429,17 Eur, VMI – 36 528,34 Eur, VSDFV – 40,60 Eur). Tuo tarpu pagal balansų, pateiktų už 2015 metus ir 2016 metų pirmąjį pusmetį, duomenis, bendrovė jokio turto neturi (balanse nurodoma turto vertė lygi 0 Eur), kitokių duomenų atsakovės atstovai nepateikė ir teismo posėdžio metu. Ši aplinkybė patvirtinama ir Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko ir VĮ „Regitra“ duomenų išrašais apie tai, kad atsakovės vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra.

20Pažymėtina, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti sprendžiamas ne vien formaliai taikant ĮBĮ nuostatas dėl (ne) mokumo, o atsižvelgiant į konkrečioje byloje nustatytas aplinkybes, turi būti analizuojamos ir kitos nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui reikšmingos aplinkybės, tokios kaip kad: kokį turtą įmonė turi realiai, ar įmonė tebevykdo veiklą, ar jos veikla pelninga, ar ji turi debitorinių skolų, kokio dydžio šios skolos, lyginant jas su įmonės pradelstais įsipareigojimais kreditoriams, ar yra realių galimybių išsiieškoti skolas ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1583/2014). Aplinkybei, kad bendrovė vykdo veiklą pagrįsti atsakovė pateikė dvi sutartis, sudarytas 2016 m. liepos 22 d. ir 2016 m. liepos 25 d. dėl bendradarbiavimo ieškant pirkėjų nekilnojamajam turtui, kurių bendra vertė – ne daugiau nei 90 000 Eur. Tačiau iš 2016 m. pirmojo pusmečio finansinės atskaitomybės matyti, kad bendrovė jokių veiklos pajamų ir sąnaudų nurodytu laikotarpiu neturėjo. Be to, VSDFV duomenimis įmonėje tėra 1 apdraustasis. Visi šie duomenys, teismo vertinimu, tik patvirtina abejones, kad bendrovė jokios realios veiklos nevykdo, turto neturi, o kreditorių reikalavimai, kuriuos atsakovė tik nežymia dalimi padengė jau klausimo dėl bylos iškelti bendrovei bankroto bylą nagrinėjimo metu, leidžia spręsti, kad iš esmės įsiskolinimų sumos nemažėja, o bendrovės turtas ir pajamos nedidėja. Taip pat, kaip jau minėta, bendrovės akcininko teiginiai, kad jis ketina dengti įsiskolinimus nėra pagrindžiami jokiais realiais veiksmais. Kadangi atliekant mokumo situacijos analizę, svarbi ir finansinių rodiklių dinamika (kaip kinta finansinė padėtis, ar ji gerėja, ar blogėja) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-959-330/2016), teismo vertinimu realumo padengti tokio dydžio įsiskolinimus (virš 500 000 Eur) neturint jokių pajamų ir turint susitarimus į ateitį, pagal kuriuos gautos pajamos sudarytų ne daugiau nei 90 000 Eur, kartu nesant duomenų, kad kreditoriai sutinka mokėjimo terminus atidėti, darytina išvada, kad atsakovė nebegali įvykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, o šiai dienai finansinių rodiklių dinamika yra neigiama, be aiškios perspektyvos jai kisti. Dėl ko pripažintina, kad įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais, kas sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas).

21Vis tik vertinant atsakovės teiginius apie norą atsiskaityti su kreditoriais pažymėtina, kad net ir iškėlus bankroto bylą tai nėra draudžiama ir/ar neįmanoma. Jei ji tikrai būtų norėjusi atsiskaityti su pareiškėju akcininko įnašais – tokia galimybė buvo tiek prieš iškeliant bankroto bylą, tiek yra ir po iškėlimo. Be to pažymėtina, jog ir iškėlus bankroto bylą, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 28 straipsnio 3 dalimi, atsiskaičius su kreditoriais ar susitarus su jais dėl skolų mokėjimo terminų atidėjimo, šalys iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos gali baigti bankroto bylą taikos sutartimi.

22Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Bankroto vizija“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

23Iškėlus UAB „AVI valda“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

24Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

25iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „AVI valda“ (juridinio asmens kodas 300529946, registracijos adresas: Alytaus m. sav., Alytaus m., Pramonės g. 1).

26UAB „AVI valda“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA198, j. a. k. 303307527, adresas Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Žemaitės g. 43-31, el. p. info@bankrotovizija.lt).

27Uždėti UAB „AVI valda“ (juridinio asmens kodas 300529946) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

28Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „AVI valda“.

29Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „AVI valda“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

30Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

31Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

32Pavesti UAB „AVI valda“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

33Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „AVI valda“ kreditorių susirinkimą.

34Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, sekretoriaujant Miglei... 2. dalyvaujant atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „AVI valda“... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 4. Teismas... 5. pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 6. 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi teismas iškėlė UAB „AVI valda“... 7. 2016 m. rugpjūčio 19 d. UAB „AVI valda“ pateikė atskirąjį skundą,... 8. 2016 m. rugpjūčio 22 d. nutartimi teismas, siekdamas patikrinti atskirajame... 9. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepime nurodė, kad palaiko... 10. Atsakovės UAB „AVI valda“ atstovai ir akcininkės UAB „Stamita“... 11. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 12. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 13. Kaip minėta, teismas, konstatavęs įmonės nemokumą 2016 m. rugpjūčio 4 d.... 14. Atsakovei neįvykdžius ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos dėl... 15. 2016 m. rugsėjo 13 d. teismo posėdžio metu atsakovė pristatė teismui... 16. Iš pateikto kreditorių sąrašo nustatyta, kad bendrovės pradelsti... 17. Be to, atsakovė nurodė, kad veda derybas su VMI dėl mokestinės paskolos... 18. Atsakovė yra nurodžiusi, kad padengė dalį įsiskolinimo valstybės... 19. Įvertinęs nurodytų aplinkybių visetą teismas sprendžia, kad UAB „AVI... 20. Pažymėtina, kad klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo turi būti... 21. Vis tik vertinant atsakovės teiginius apie norą atsiskaityti su kreditoriais... 22. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 23. Iškėlus UAB „AVI valda“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 24. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10... 25. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „AVI valda“ (juridinio... 26. UAB „AVI valda“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija“... 27. Uždėti UAB „AVI valda“ (juridinio asmens kodas 300529946) turtui ir... 28. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 29. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 30. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 31. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 32. Pavesti UAB „AVI valda“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ... 33. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 34. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...