Byla 2S-1594-159/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės teisėjos Eugenijos Morkūnienės, teisėjų Savinijaus Katausko, Broniaus Valiaus, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo V. G. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. N2-1749-164/2010 pagal ieškovės I. G. ieškinį atsakovui V. G. ir institucijai, teikiančiai išvadą byloje – Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo dėl sutuoktinio kaltės ir neturtinės žalos atlyginimo, vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo tvarkos nustatymo, išlaikymo vaikui priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2010-06-21 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašo nutraukti 2007-08-11 sudarytą jos ir atsakovo santuoką dėl jo kaltės, priteisti iš atsakovo 2 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo, nustatyti jų nepilnamečio sūnaus T. G., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su ja, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jo pilnametystės, nustatyti atsakovo bendravimo su vaiku tvarką. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatyti nepilnamečio T. G. gyvenamąją vietą su ja ir priteisti laikiną išlaikymą vaikui iš atsakovo V. G. po 500 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki byloje įsiteisės teismo sprendimas. Taip pat prašo nustatyti laikiną atsakovo bendravimo su vaiku tvarką iki byloje įsiteisės teismo sprendimas, nustatant, kad atsakovas bendrautų su nepilnamečiu vaiku du kartus per mėnesį, pirmą ir trečią mėnesio savaitgalį, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 16 val. iki 18 val. ieškovės gyvenamojoje vietoje, pranešant apie atvykimą prieš dieną (b. l. 1–2).

3Šilutės rajono apylinkės teismas 2010-07-20 nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies. Priteisė iš V. G. laikiną išlaikymą nepilnamečiui vaikui T. G. po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2010-06-21 iki byloje įsiteisės teismo sprendimas. Nustatė nepilnamečio T. G. gyvenamąją vietą su ieškove I. G., nustatė laikiną – iki byloje įsiteisės teismo sprendimas – atsakovo bendravimo su sūnumi tvarką: atsakovas turi teisę bendrauti su nepilnamečiu vaiku du kartus per mėnesį – pirmą ir trečią mėnesio savaitgalį (šeštadieniais ir sekmadieniais) nuo 16 val. iki 18 val. ieškovės gyvenamojoje vietoje, pranešant apie atvykimą prieš dieną. Teismas nustatė nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą ir laikiną bendravimo su sūnumi tvarką atsižvelgdamas į vaiko amžių, jo dienos ritmą (b. l. 18–19).

4Atsakovas V. G. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutarties dalį, kuria buvo nustatyta laikina – iki byloje įsiteisės teismo sprendimas – atsakovo bendravimo su sūnumi tvarka ir nustatyti atsakovo prašomą laikiną – iki byloje įsiteisės teismo sprendimas – atsakovo V. G. bendravimo su sūnumi T. G. tvarką: iki rugsėjo 1 d. atsakovas turi teisę bendrauti su nepilnamečiu vaiku darbo dienomis – kiekvieną pirmadienį nuo 10 val. iki 19 val., pasiimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos ( - ), ir grąžinant jį į šią gyvenamąją vietą; kiekvieną antradienį ir trečiadienį – pasiimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos ( - ), antradienį nuo 9 iki 11 val. ir grąžinant trečiadienį nuo 19 iki 20 val. į šią vaiko gyvenamąją vietą; nuo rugsėjo 1 d. (jei vaikas lankys darželį) atsakovas turi teisę bendrauti su nepilnamečiu vaiku darbo dienomis – kiekvieną pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, pasiimant vaiką iš jo gyvenamosios vietos ( - ) (arba iš darželio, jeigu jį lankys) nuo 17 val. ir grąžinant į šią gyvenamąją vietą nuo 19 val. iki 20 val. Teismas, nustatydamas tokią bendravimo su vaiku tvarką, kokią ieškiniu nustatyti prašo ieškovė, iš esmės išsprendė ieškinyje keliamą reikalavimą, jo nenagrinėdamas. Ieškovė nuslėpė nuo teismo, kad ji pati yra išvykusi iš Lietuvos ir vaiku nesirūpina. Nustatyta bendravimo su vaiku tvarka ne atitinka, o pažeidžia vaiko interesus – vaikas auga be motinos, o bendrauti su tėvu nustatytos tik 4 val. per mėnesį ieškovės gyvenamojoje vietoje. Atsakovės teiginys, kad vaikas po darželio būna pavargęs, todėl negali bendrauti su tėvu, yra nepagrįstas. Ieškovė paprašė nustatyti bendravimo tvarką tik savaitgaliais, nors žinojo, kad atsakovas savaitgaliais išvažiuoja dirbti į užsienį. Teismas nustatė minimalų bendravimą su vaiku, nors nebuvo jokio pagrindo manyti, kad nuolatinis bendravimas su tėvu kenkia vaiko interesams (b. l. 25–27).

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovės I. G. atstovas advokatas H. M. prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2010-07-20 nutartį palikti nepakeistą, atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovas greta vaiko elgiasi netinkamai – šalia jo rūko, būdamas girtas vaiko akivaizdoje elgėsi agresyviai su ieškove, vaikui matant yra sumušęs jo motiną. T. G. daugiausia laiko praleisdavo su motina ieškovei ir atsakovui gyvenant kartu. Atsakovo nurodyta bendravimo tvarka apsunkintų mažamečio vaiko dienotvarkę, vaiką išvargintų emociškai, sudarytų sąlygas jaustis nesaugiai (b. l. 45).

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Civilinėje byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – laikinos atsakovo V. G. bendravimo su sūnumi T. G., gim. ( - ), tvarkos iki teismo sprendimo priėmimo nustatymo. Atsakovo teismo nustatyta bendravimo tvarka netenkina, atskirajame skunde jis tvirtina, kad ieškovė yra išvykusi iš Lietuvos ir vaiku nesirūpina, bendravimo tvarka pažeidžia vaiko ir jo interesus, atsakovas savaitgaliais išvažiuoja dirbti į užsienį.

8Santuokos nutraukimo bylose teismas, kol bus priimtas sprendimas, atsižvelgdamas į sutuoktinių vaikų, taip pat į vieno sutuoktinio interesus, CPK 144 straipsnio 1 dalies pagrindu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, numatytas CK 3.65 straipsnyje. Šios priemonės taikomos, kai yra reali grėsmė vaiko ar sutuoktinio turtiniams ir asmeniniams neturtiniams interesams, jų taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti vaiko ar vieno sutuoktinio interesus, t. y. tam tikros aplinkybės, įrodančios, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, gali nukentėti turtinės ar asmeninės neturtinės vaiko ar vieno sutuoktinio teisės. Pagrindas taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones yra konkretūs faktai, leidžiantys daryti išvadą, kad netaikius šių priemonių, gali būti pažeistos vaikų ar vieno sutuoktinio teisės ir interesai. Jeigu nepilnamečio vaiko tėvai gyvena skyrium, teismas, siekdamas apsaugoti vaiko interesus, nustato jo gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų, nustatydamas vieno iš tėvų bendravimo tvarką su vaiku, kol šis klausimas nėra išspręstas iš esmės.

9Atsakovas atskirąjį skundą grindžia aplinkybe, kad ieškovė yra išvykusi iš Lietuvos ir vaiku nesirūpina, teiginį pagrindžiančių aplinkybių neįrodo. Atmestinas apelianto argumentas, kad nustatyta bendravimo su sūnumi tvarka pažeidžia jo teises ir teisėtus interesus dėl to, jog atsakovas savaitgaliais išvažiuoja dirbti į užsienį, nes tokiai aplinkybei pagrįsti atsakovas taip pat nepateikė jokių įrodymų (CPK 178 str.). Atsakovas nurodo, kad ieškovė yra išvykusi, tačiau neprašo pakeisti teismo nutarties, kuria nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta nustatyta su motina, dalies.

10Šalių santykiams esant konfliktiškiems (ieškovė prašo nutraukti santuoką dėl atsakovo kaltės, ieškinyje nurodo, kad atsakovas sumušė ieškovę vaiko akivaizdoje, pateikia Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos instituto Klaipėdos skyriaus specialisto išvadą, atsakovas gąsdina ieškovę, kad pasiims vaiką, jei ji negrįš pas jį), taip pat atsižvelgiant į prioritetiškai ginamas nepilnamečio vaiko teises ir teisėtus interesus, palikus galioti ieškovės siūlomą bendravimo su vaiku tvarką, bus sumažinta konflikto didėjimo tarp šalių grėsmė, kuri neigiamai veikia vaiko asmenybę. Pažymėtina, kad skundžiama nutartimi nustatyta tėvo bendravimo su vaiku laikina tvarka nepažeidžia vaiko interesų, nes bendravimo tvarka – du kartus per mėnesį – pirmą ir trečią mėnesio savaitgalį (šeštadieniais ir sekmadieniais) nuo 16 val. iki 18 val. ieškovės gyvenamojoje vietoje, yra optimali, atsižvelgiant į vaiko amžių, dienos rimtą, fizinį aktyvumą.

11Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą byloje nėra duomenų apie atsakovo ir jo sūnaus bendravimą, santykius, nėra pateikta Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada. Visos bylai reikšmingos aplinkybės bus išnagrinėtos sprendžiant bylą iš esmės ir užtikrinant, kad nepilnametis vaikas jaustųsi saugus ir turėtų visas galimybes bendrauti su abiem tėvais.

12Laikina bendravimo su vaiku tvarka buvo patvirtinta atsižvelgiant į prioritetinius nepilnamečio vaiko interesus, laikantis materialinės teisės normų, reglamentuojančių šeimos bylų nagrinėjimo ypatumus, ir laikinųjų apsaugos priemonių tokiose bylose taikymo pagrindų. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamai teismo nutarčiai panaikinti, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė, todėl nutartis paliktina nepakeista (CPK 178, 320, 338 str.).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 punktas).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai