Byla 2-859/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nomesa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje 2-5372-858/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SEB lizingas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nomesa“ dėl sutartinių prievolių įvykdymo,

Nustatė

2Ginčo esmė

3Ieškovas UAB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB „Nomesa“ 667 955,04 Lt skolą, 372 009,21 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu visiškai patenkino ieškinį.

5Atsakovas pateikė apygardos teismui prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo. Nurodė, kad, nutraukus lizingo sutartis, atsakovas grąžino ieškovui lizinguojamas transporto priemones, todėl skolos ir delspinigių dydis turi būti sumažintas. Be to, atsakovas argumentavo, kad sutartiniai delspinigiai yra per dideli, turi būti sumažinti iki 0,01 procento ir skaičiuojami tik nuo nesumokėtų iki sutarčių nutraukimo įmokų, o ne nuo nesumokėtų įmokų ir palūkanų sumos.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 spalio 11 d. sprendimu pakeitė 2010 m. vasario 12 d. preliminarų sprendimą, priteisė iš UAB „Nomesa“ 85 754,71 Lt skolą, 100 000 Lt delspinigių ir 4 650 Lt bylinėjimosi išlaidų AB „SEB Lizingas“ naudai, atmetė kitą ieškinio dalį (t. 6, b. l. 184 - 185).

7Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl apygardos teismo sprendimo, prašydamas panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 spalio 11 d. sprendimo dalį, kuria buvo patenkinta dalis ieškovo reikalavimų. Prašė atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) byloje priėmimo arba išdėstyti žyminio mokesčio sumokėjimą lygiomis dalimis per 3 mėnesius (t. 6, b. l. 189-193).

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi iš dalies patenkino atsakovo prašymą (t. 6, b. l. 196-197). Nurodė, kad atsakovas yra pelno siekiantis juridinis asmuo, vykdantis veiklą, kuri reikalauja didelių finansinių sąnaudų, tačiau, atsižvelgdamas į tai, kad ši verslo sritis patiria akivaizdžių sunkumų, teismas, atsakovo prašymu, atideda žyminio mokesčio sumokėjimą trims mėnesiams, pirmąjį trečdalį (1 600 Lt) žyminio mokesčio sumokant, paduodant apeliacinį skundą, kitas dvi dalis – ne vėliau kaip po 45 ir 90 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo (t. 6, b. l. 196 - 197).

10Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Nomesa“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį ir priimti naują nutartį - patenkinti atsakovo prašymą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą likusioje dalyje sumokėjimą iki sprendimo (nutarties) byloje priėmimo (t. 6, b. l. 205 – 207). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121. Dėl vykstančio civilinio ginčo tarp ieškovo UAB „SEB lizingas“ ir atsakovo, pastarojo finansinė padėtis yra labai sunki. Atsakovas neturi jokio turto, o visos jo sąskaitos yra areštuotos, ieškovo iniciatyva pritaikius laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovas neturi galimybių toliau vykdyti normalios veiklos, likusios lėšos buvo išnaudotos atsiskaityti su darbuotojais ir užsakovais. Žyminio mokesčio sumokėjimas atsakovui yra itin didelis finansinio pobūdžio apsunkinimas, kurio jis negali įvykdyti.

132. Dėl procesinės pareigos sumokėti žyminį mokestį atsakovas ne tik patiria turtinio pobūdžio apsunkinimus, bet ir netenka galimybės pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą.

143. Atsakovo likęs grynųjų pinigų likutis kasoje (500 Lt), siekiant kuo greičiau išspręsti ginčą, buvo paskirtas žyminio mokesčio už apeliacinio skundo padavimą sumokėjimui.

15Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria iš dalies patenkintas ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

18Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, kad kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra sumokėjimas žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią būtina sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 str.).

19Be to, kasacinis teismas ne kartą pažymėjo, kad vienas iš teisingo teismo aspektų yra asmens galimybė apskųsti teismo sprendimą; teismai nepagrįstai neturi paneigti galimybės apskųsti teismo sprendimo; apeliacinio skundo padavimo teisės paneigimas reiškia, jog proceso šalis netenka teisės teismo sprendimui peržiūrėti apeliacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-399/2007; 2007 m. gruodžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-542/2007; 2008 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2008).

20Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos imperatyviai įtvirtintos CPK. Teismas gali atidėti žyminio mokesčio už ieškinio (pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo) nagrinėjimą tik nustatęs, kad asmens turtinė padėtis yra sunki, šis sunkumas laikinas, o turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pareiškimo, apeliacinio ar kasacinio skundo pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-100/2011; 2010 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-996/2010; 2009 m. vasario 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-212/2009; 2008 m. liepos 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-249/2008).

21Tačiau asmuo, prašydamas teismo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, privalo pateikti įrodymus, kad jis tik šiuo metu neturi pakankamai turto sumokėti įstatymo nustatytą žyminį mokestį, bet ateityje jo finansinė padėtis pagerės ir jis galės sumokėti nustatyto dydžio žyminį mokestį (CPK 178 str.). Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, sprendžia, kad atsakovas nepateikė tokių įrodymų (CPK 178 str., 185 str., 302 str., 314 str., 338 str.). Todėl apygardos teismas pagrįstai netenkino apelianto prašymo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki procesinio sprendimo priėmimo Lietuvos apeliaciniame teisme.

22Nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl to, kad jis neteko galimybės pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą. Juolab kad apygardos teismas, atsižvelgęs į atsakovo finansinius sunkumus, iš dalies tenkindamas apelianto prašymą, atidėjo 3 200 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą viso 90 dienų, t. y. nustatydamas terminą surinkti reikalingą piniginių lėšų sumą žyminio mokesčio sumokėjimui, įpareigodamas apeliantą sumokėti 1 600 Lt žyminio mokesčio, paduodant apeliacinį skundą. Tokiu būdu apygardos teismas sudarė galimybę apeliantui pasinaudoti jo teise į teisminę gynybą (Konstitucijos 30 str. 1 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 str., CPK 5 str., 80 str., 84 str.). Beje, apeliantas, 2010 m. lapkričio 15 d. pateiktame prašyme apygardos teismui prašė arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki procesinio sprendimo priėmimo Lietuvos apeliaciniame teisme, arba išdėstyti žyminio mokesčio sumokėjimą lygiomis dalimis per tris mėnesius, kuriuos jis buvo nurodęs. Tačiau apeliantas kartu su atskiruoju skundu pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog yra sumokėjęs tik 500 Lt žyminio mokesčio, nors jau praėjo trys mėnesiai, per kuriuos jis nurodė galėsiąs sumokėti nurodytą žyminio mokesčio dalį.

23Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

24Nustatytinas apeliantui terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, t. y. sumokėti likusią žyminio mokesčio dalį - 4 300 Lt, ir pateikti tai pagrindžiančius įrodymus pirmosios instancijos teismui (CPK 80 str. 4 d., 302 str., 316 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

27Palikti iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartį.

28Įpareigoti apeliantą UAB „Nomesa“ iki 2011 m. gegužės 9 d. sumokėti 4 300 Lt (keturis tūkstančius tris šimtus litų) žyminio mokesčio už paduotą apeliacinį skundą ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ginčo esmė... 3. Ieškovas UAB „SEB lizingas“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. vasario 12 d. preliminariu sprendimu... 5. Atsakovas pateikė apygardos teismui prieštaravimus dėl preliminaraus teismo... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 spalio 11 d. sprendimu pakeitė 2010 m. vasario... 7. Atsakovas pateikė apeliacinį skundą dėl apygardos teismo sprendimo,... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. lapkričio 16 d. nutartimi iš dalies... 10. Atskirojo skundo argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Nomesa“ prašo panaikinti Vilniaus... 12. 1. Dėl vykstančio civilinio ginčo tarp ieškovo UAB „SEB lizingas“ ir... 13. 2. Dėl procesinės pareigos sumokėti žyminį mokestį atsakovas ne tik... 14. 3. Atsakovo likęs grynųjų pinigų likutis kasoje (500 Lt), siekiant kuo... 15. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Apeliacijos dalyką sudaro apygardos teismo nutarties, kuria iš dalies... 18. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 19. Be to, kasacinis teismas ne kartą pažymėjo, kad vienas iš teisingo teismo... 20. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei... 21. Tačiau asmuo, prašydamas teismo atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą,... 22. Nepagrįsti apelianto argumentai ir dėl to, kad jis neteko galimybės... 23. Dėl pasakyto teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo atskirojo... 24. Nustatytinas apeliantui terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, t. y.... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Palikti iš esmės nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. lapkričio 16... 28. Įpareigoti apeliantą UAB „Nomesa“ iki 2011 m. gegužės 9 d. sumokėti 4...