Byla e2-1080-464/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ atskirąją skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eB2-593-440/2015, kuria iš dalies patenkintas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo civilinėje byloje pagal pareiškėjo bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ skundą dėl 2014 m. gruodžio 19 d. kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, suinteresuoti asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Prospekto investicijos“, uždaroji akcinė bendrovė „Vilbaiva“, uždaroji akcinė bendrovė „Alvora“, uždaroji akcinė bendrovė „G. A. logistika“, R. R..

2Teisėja

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“, atstovaujama bankroto administratorius UAB „Valeksa“, 2015-01-05 skundu, pateiktu per EPP, kurio pagrindu buvo užvesta elektroninė byla, kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą ir prašė panaikinti visus 2014-12-19 Bondario individualios firmos „Boresta“ kreditorių komiteto nutarimus.

5Suinteresuoti asmenys UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Alvora“, UAB „Vilbaiva“, UAB „G. A. logistika“, R. R. atsiliepimuose bei triplikuose su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Šiaulių apygardos teismas 2015-03-02 nutartimi skyrė bylą nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015-03-17, 9 val. 30 min.

7Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ 2015-03-02 pareiškime atsisakė skundo reikalavimų, informavo, kad teisinės atsisakymo pasekmės yra žinomos. Nurodė, kad šalys, siekdamos operatyviai užbaigti įmonės bankroto procedūras, susitarė ginčą išspręsti taikiai.

8Šiaulių apygardos teismas 2015-03-12 nutartimi priėmė atsisakymą nuo skundo ir civilinę bylą Nr. eB2-593-440/2015 nutraukė.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ 2015-03-13 pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad rengdamas atsiliepimą bei tripliką patyrė 2 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias prašo priteisti.

10Pareiškėjas bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ bankroto administratorius UAB „Valeksa“ atsiliepime su šiuo prašymu nesutiko. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, kadangi šis prašymas pateiktas jau po bylos nutraukimo. Be to, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nustatytus maksimalius išlaidų dydžius už procesinių dokumentų rengimą. Suinteresuotas asmuo nepagrįstai prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš administratoriaus, kadangi administratorius tokio pobūdžio ginčuose veikia bankrutuojančios įmonės ir kreditorių vardu ir neturi jokio asmeninio intereso. Be to, suinteresuoto asmens atstovai, prašydami priteisti bylinėjimosi išlaidas, elgiasi nesąžiningai, kadangi tarp ginčo šalių buvo pasiektas žodinis susitarimas užbaigti teisminį ginčą taikiai.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Šiaulių apygardos teismas 2015-03-24 nutartimi priteisė iš pareiškėjo bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ suinteresuotam asmeniui UAB „Prospekto investicijos“ 600 Eur išlaidų advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, atlyginant šias išlaidas iš bankroto administravimo išlaidų.

13Teismas nurodė, kad 2015-03-02 nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Valeksa“ skundą dėl bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ visų 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, buvo paskirta nagrinėti 2015-03-17, 9 val. 30 min. Tačiau 2015-03-02 gautas bankroto administratoriaus pareiškimas dėl atsisakymo nuo skundo buvo išspręstas teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2015-03-12, apie svarstomo klausimo nagrinėjimą iš anksto nepranešus šalims. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, jog UAB „Prospekto investicijos“ turėjo pagrindą tikėtis patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos numatytame 2015-03-17 teismo posėdyje. Tokiu atveju, teismo vertinimu, iki 2015-03-12 nutarties priėmimo bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ nepateikė dėl objektyvių priežasčių ir turi teisę kreiptis dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo. Teismas pažymėjo ir tai, kad byloje nėra pateikta objektyvių duomenų, jog suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ byloje pareikštus reikalavimus pripažino ar gera valia juos įvykdė, todėl šio asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos turi būti atlygintos, jų klausimą išsprendžiant papildoma teismo nutartimi.

14Teismas atsižvelgė į Rekomendacijų nuostatų 8.2 punktą, pagal kurį už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis yra 3 MMA, į 8.3 punktą, pagal kurį už tripliko parengimą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis sudaro 1,75 MMA, į tai, kad Rekomendacijų 5 punktas numato, jog už advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas skaičiuojama 80 proc. Taip pat teismas įvertino pateiktų procesinių dokumentų turinį ir apimtį, kilusio ginčo pobūdį, aplinkybes, kad pareiškėjas yra bankrutavusi įmonė ir kad byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, sumažinęs priteisiamą suinteresuotam asmeniui UAB „Prospekto investicijos“ bylinėjimosi išlaidų dydį nuo 2 000 Eur iki 600 Eur. Teismas nurodė, kad šios bankrutavusios įmonės išlaidos apmokėtinos iš administravimo išlaidų ĮBĮ 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

16Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ atskirajame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015-03-24 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Prospekto investicijos“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Bylinėjimosi išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Byla buvo nutraukta 2015-03-12 nutartimi, o pareiškėjo prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateiktas 2015-03-13, t. y. jau po bylos nutraukimo.
  2. Pareiškėjo prašymas dėl bylos nutraukimo buvo nagrinėjamas pagal CPK nuostatas rašytinio proceso tvarka. Pareiškėjo 2015-03-02 prašymas dėl bylos nutraukimo buvo pateiktas per LITEKO VEP sistemą, todėl buvo matomas visiems suinteresuotiems asmenims. Be to, suinteresuoto asmens atstovas apie atsisakymą nuo skundo buvo informuotas ir asmeniškai elektoriniu paštu ir patvirtino tokios informacijos gavimą. Taigi suinteresuotas asmuo, 2015-03-02 gavęs informaciją apie pareiškėjo atsisakymą nuo skundo, turėjo galimybę nedelsiant apteikti prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau tą padarė tik 2015-03-13. Todėl pirmosios instancijos teismo argumentai, kad prašymas priteisti teisinės pagalbos išlaidas nebuvo laiku pateiktas dėl objektyvių priežasčių, yra nepagrįsti.
  3. Teismas, nutraukdamas bylą, bylinėjimosi išlaidų nepriteisė nepateikus įrodymų apie tokias išlaidas. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad teismo nutartimi išsprendus bylą bylinėjimosi išlaidų klausimas liko neišspręstas. Teismas neturėjo pagrindo remtis CPK 277 straipsnio nuostatomis, reglamentuojančiomis papildomo sprendimo priėmimo.
  4. Nors teismas iš suinteresuotam asmeniui priteisė tik dalį jo prašomų bylinėjimosi išlaidų, tačiau, pareiškėjo nuomone, 600 Eur bylinėjimosi išlaidų suma yra per didelė. Tokios išlaidos už atsiliepimo bei tripliko parengimą iš esmės nesudėtingoje byloje, įvertinus pareiškėjo procesinių dokumentų turinį, kuriame iš esmės perrašyti skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai, akivaizdžiai neatitinka protingumo bei teisingumo kriterijų.
  5. Ginčo šalis yra bankrutuojanti įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, tarp šalių buvo pasiektas žodinis susitarimas baigti ginčą taikiai, todėl suinteresuoto asmens atstovai, pateikę prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, elgiasi nesąžiningai.

17Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ atsiliepime prašo atskirąjį skundą atmesti, Šiaulių apygardos teismo 2015-03-24 nutartį palikti galioti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Byla nebuvo nagrinėjama iš esmes, todėl pareiškėjas nepagrįstai remiasi CPK 98 straipsnio nuostatomis. Ginče aktualus CPK 94 straipsnis, numatantis bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai nėra priimamas teismo sprendimas. Kadangi pareiškėjas atsisakė nuo skundo reikalavimų, teismo nutartis materialiąja prasme yra palanki suinteresuotam asmeniui UAB „Prospekto investicijos“, dėl ko pastarasis įgyja teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
  2. Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ nežinojo apie tai, kad 2015-03-12 teismo posėdžio metu rašytinio proceso tvarka bus sprendžiamas klausimas dėl bylos nutraukimo. Ginčui nagrinėti teismo posėdžio data buvo numatyta 2015-03-17. Todėl suinteresuotas asmuo neturėjo pareigos dokumentus, pagrindžiančius bylinėjimosi išlaidų faktą bei dydį, teikti iškart po pareiškėjo atsisakymo nuo skundo pateikimo.
  3. Atskirojo skundo argumentas, kad priteistos 600 Eur bylinėjimosi išlaidos yra per didelės, nepagrįstas. Teismas sumažino suinteresuoto asmens prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas yra bankrutuojanti įmonė, vadovavosi Rekomendacijų nuostatomis. Be to, teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas, net neatsižvelgė į pasikeitusias Rekomendacijų nuostatas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas.

20Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kai bylinėjimosi išlaidų turėjimo faktą bei dydį patvirtinantys įrodymai teismui pateikti po to, kai byla buvo nutraukta pareiškėjui atsisakius nuo skundo, aiškinimo ir taikymo.

21Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamojoje byloje neteisingai įvertino papildomo procesinio sprendimo priėmimo galimybę bylinėjimosi išlaidų klausimu, nepagrįstai nevertino aplinkybės, jog bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ir padarė neteisingą išvadą, kad suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ neturėjo objektyvių galimybių pateikti tokius dokumentus anksčiau. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su šiais apelianto skundo argumentais.

22Dėl sąlygų papildomo teismo procesinio sprendimo priėmimui (ne)buvimo

23CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti atlyginimą. Jo pirmoje dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas; dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu; šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Pastarasis įstatyminis draudimas priteisti bylinėjimosi išlaidas, į bylą laiku nepateikus jų faktą bei dydį pagrindžiančių įrodymų, kasacinio teismo praktikoje aiškinamas kaip nepaneigiantis asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisės gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą ir pasibaigus procesui byloje, kurioje teikta teisinė pagalba, jeigu jis neturėjo galimybės patirtų išlaidų įrodymus pateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-207-313/2015). Todėl byloje nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyti ribojimai gali būti netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-232/2013).

24Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės teikia pagrindą spręsti, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylinėjimosi išlaidų patvirtinančių įrodymų nepateikimo priežastis ir todėl neteisingai išsprendė šį procesinį klausimą. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, civilinė byla buvo pradėta pagal per EPP sistemą pateiktą apelianto skundą dėl 2014-12-19 kreditorių komiteto nutarimų panaikinimo, užvedant elektroninę bylą. Šiaulių apygardos teismas 2015-03-12 nutartimi nutraukė šią bylą, apeliantui atsisakius savo skundo. Byloje neneigiama, kad suinteresuotas asmuo turėjo galimybę susipažinti su apelianto procesinės pozicijos dėl bylos eigos pasikeitimu tiek iš pačios elektroninės bylos duomenų, tiek ir iš jam adresuoto elektroninio laiško. Bylos nutraukimo klausimas, pateikus pareiškimą dėl atsisakymo nuo skundo, buvo išspręstas tik po 10 kalendorinių dienų CPK 140 straipsnio 1 dalies įtvirtinta rašytinio proceso tvarka, dalyvaujantiems byloje asmenims apie tai nepranešus. Suinteresuoto asmens UAB „Prospekto investicijos“ atsiliepimo argumentai, kad jis tikėjosi šios civilinės bylos užbaigimo klausimo išsprendimo anksčiau paskirtame 2015-03-17 dienai teismo posėdyje ir tikėjosi, kad turės galimybę pateikti patirtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, teisiškai nepagrįsti ir nesuponuoja vertinimo, kad to padaryti laiku jis objektyviai galimybių neturėjo. Viena vertus, apelianto pateikta šalių elektroninio susirašinėjimo medžiaga, kurioje aptariamos apelianto atsisakymo nuo skundo detalės, tvirtina, kad suinteresuotam asmeniui 2015-03-02 apelianto prašymas dėl atsisakymo nuo skundo nebuvo siurprizinis ar netikėtas. Susirašinėjimo turinys aiškiai patvirtina šalių rezultatyvių taikos derybų buvimą ir tai, kad apie administratoriaus atsisakymą nuo skundo jam tapo žinoma iš karto, kai toks prašymas pateiktas teismui. Antra vertus, suinteresuotą asmenį UAB „Prospekto investicijos“ atstovaujančiai profesionaliai teisininkei, advokato padėjėjai, žinotina ir apie CPK 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tokio pobūdžio prašymo dėl atsisakymo nuo ieškinio, pareiškimo ar skundo, nagrinėjimo tvarką bei formą. Pateikus prašymą atsisakyti nuo ieškinio (pareiškimo, skundo) raštu, o ne teismo posėdyje, ir jame nurodžius, kad asmeniui žinomi bylos nutraukimo procesiniai padariniai, toks prašymas yra išsprendžiamas būtent rašytinio proceso būdu. Todėl suinteresuoto asmens argumentai dėl turėtų lūkesčių, jog prašymas dėl ieškinio atsisakymo bus nagrinėjamas žodinio proceso tvarka 2015-03-17, domėn nepriimtini.

25Aptartų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma, o taip pat šios bylos procese naudojami informacinių ir elektroninių ryšių technologijų ypatumai, įgalinantys proceso šalis itin operatyviai gauti ir susipažinti su šalių pateiktais procesiniai dokumentais bei CPK 140 straipsnio 1 dalies reglamentavimas, leidžia daryti išvadas apie tai, kad nagrinėjamu atveju pats suinteresuotas asmuo pažeidė šalių bendradarbiavimo su teismu ir kooperavimosi principą (CPK 8 str.), pagal kurį šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys privalo bendrai veikti, siekdami CPK straipsnyje nustatytų tikslų, sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus.

26Nagrinėjamoje situacijoje aktuali ir tokia faktinė aplinkybė, kad suinteresuotas asmuo bylinėjimosi išlaidų, kurias jis paprašė kompensuoti jau po bylos užbaigimo, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, tikėtina, dar nebuvo patyręs. Sprendžiant dėl asmens galimybės pateikti patirtų bylinėjimosi išlaidų įrodymus nepasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, būtina atkreipti į tokių bylinėjimosi išlaidų faktinį atsiradimo momentą. Šiuo atveju suinteresuotas asmuo, 2015-03-02, 14:36 val. administratoriaus elektroniniu laišku per atstovą būdamas informuotas apie pateiktą teismui prašymą dėl atsisakymo nuo skundo (atsakymą administratoriui „malonu“ pateikė tą pačią dieną, 14:44:43 val.), prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo teismui per EPP sistemą pateikė tik 2015-03-13. Prie prašymo pridėta 2015-03-09 dienos advokato padėjėjos išrašyta sąskaita už teisines paslaugas Nr. 13/1 ir 2015-03-12 dienos, t. y. tos pačios dienos, kaip ir priimta nutartis nutraukti bylą, vietinio mokėjimo nurodymas. Mokėjimo nurodymo datos sutapimas su per EPP sistemą į LITEKO įkeltos teismo nutarties priimti atsisakymą nuo pareiškimo ir bylą nutraukti data, nepašalina pagrįstai kylančių abejonių, kad šiuo atveju sąskaita realiai apmokėta jau po bylos iš esmės išnagrinėjimo, juolab kad nėra pateikta jokių duomenų apie mokėjimo nurodymo įvykdymo datą ir laiką. Pažymėtina, kad suinteresuotą asmenį atstovaujančios advokato padėjėjos 2015-03-09 išrašyta PVM sąskaita faktūra pati savaime dar nereiškia, kad sąskaitoje faktūroje įrašyta 2 000 Eur suma turėtų būti paskirstoma šalims kaip asmens turėtos bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje buvo nurodyta, kad advokato išrašyta sąskaita atstovaujamam asmeniui dar nereiškia tokių išlaidų apmokėjimo, nesant byloje pateikto tokių išlaidų apmokėjimą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-07-09 nutartis c.b. Nr. 3K-3-335/2010, 2010-10-21 nutartis c. b. Nr. 3K-3-408/2010).

27Konstatavus, kad suinteresuotas asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos turėjo galimybę su atstovavimu susijusiais išlaidas patvirtinančius įrodymus pateikti laiku, ir, labiau tikėtina, bylinėjimosi išlaidų už teisines paslaugas faktiškai patyręs nebuvo, atskirojo skundo bei atsiliepimo į jį argumentai, susiję su byloje priteistų bylinėjimosi išlaidų dydžiu bei apelianto teisiniu statusu (bankrutuojantis) tampa neaktualiais ir dėl jų nepasisakoma. Skundžiama nutartis panaikintina, o 2015-03-13 byloje pateiktas suinteresuoto asmens UAB „Prospekto investicijos“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo išsprendžiamas iš esmės, jo netenkinant (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

28Dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje

29Apeliantas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ prašo priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, patirtas nagrinėjant apelianto atskirąjį skundą. Iš 2015-05-28 teismui pateiktų duomenų (2015-04-27 PVM sąskaitos faktūros Nr. AAA 0002066; 2015-04-27 perdavimo priėmimo akto Nr. 1; 2015-04-29 vietinio mokėjimo nurodymo) nustatyta, kad apeliantas turėjo 242 Eur išlaidų už atskirojo skundo parengimą.

30Sprendžiant dėl kompensuojamosios šių išlaidų už advokato paslaugas apeliacinės instancijos teisme dalies atsižvelgtina į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 54-1845; nauja redakcija, TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968) nustatytus kriterijus. Taip pat įvertintinas ir atskirojo skundo dalykas (apeliacijos objektas), neabejotinai įtakojantis tokių išlaidų dydį.

31Šiuo konkrečiu atveju ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo procesinės teisės požiūriu nebuvo sudėtingas, šalių parengti dokumentai nebuvo didelės apimties. Be to, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumo, pastebėtina ir tai, kad apeliantas byloje atstovaujamas bankroto administratorius, kuris yra juridinis asmuo. Nors CPK 56 straipsnio ir numato juridiniams asmenims teisę naudotis advokato teisine pagalba, nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius UAB „Valeksa“ yra juridinis asmuo, kuriam teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas įstatyme keliamas reikalavimas turėti bent vieną darbuotoją, įgijusį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (Įmonių bankroto įstatymo 112 str. 4 d.). Reikalavimas asmenims, siekiantiems įgyti teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas numatytas Įmonių bankroto įstatymo 112 straipsnio 1 dalies 2 punkte, t. y. tam būtina turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą. Preziumuotina, kad vienos iš šių sričių specialistas yra bankroto administratoriaus darbuotojas, taigi tokiems klausimams spręsti teisinės paslaugos papildomai nebūtinai turėjo būti perkamos. Tokia aplinkybė, kaip juridinio asmens gebėjimas atlikti teisinius veiksmus nebūtinai naudojantis apmokamų advokatų paslaugomis, gali būti įvertinta, sprendžiant dėl tokių išlaidų kompensavimo juridiniam asmeniui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-19 nutartis c. b. Nr. 3K-3-328/2011). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į protingumo ir teisingumo kriterijus, apeliantui priteistina 100 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

32Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

33Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti ir suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

34Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“ (juridinio asmens kodas 300035303) 100 (vieną šimtą) eurų bylinėjimosi išlaidų bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“ (juridinio asmens kodas 121606753) naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“,... 5. Suinteresuoti asmenys UAB „Prospekto investicijos“, UAB „Alvora“, UAB... 6. Šiaulių apygardos teismas 2015-03-02 nutartimi skyrė bylą nagrinėti teismo... 7. Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ 2015-03-02... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015-03-12 nutartimi priėmė atsisakymą nuo... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ 2015-03-13 pateikė... 10. Pareiškėjas bankrutavusios Bondario individualios firmos „Boresta“... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Šiaulių apygardos teismas 2015-03-24 nutartimi priteisė iš pareiškėjo... 13. Teismas nurodė, kad 2015-03-02 nutartimi civilinė byla pagal pareiškėjo... 14. Teismas atsižvelgė į Rekomendacijų nuostatų 8.2 punktą, pagal kurį už... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. Pareiškėjas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ atskirajame... 17. Suinteresuotas asmuo UAB „Prospekto investicijos“ atsiliepime prašo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas.... 20. Byloje sprendžiamas klausimas dėl teisės normų, reglamentuojančių... 21. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamojoje byloje... 22. Dėl sąlygų papildomo teismo procesinio sprendimo priėmimui (ne)buvimo... 23. CPK 98 straipsnis reglamentuoja išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 24. Nagrinėjamoje byloje nustatytos faktinės aplinkybės teikia pagrindą... 25. Aptartų ir byloje nustatytų faktinių aplinkybių visuma, o taip pat šios... 26. Nagrinėjamoje situacijoje aktuali ir tokia faktinė aplinkybė, kad... 27. Konstatavus, kad suinteresuotas asmuo iki bylos nagrinėjimo iš esmės... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų šioje byloje... 29. Apeliantas bankrutavusi Bondario individuali firma „Boresta“ prašo... 30. Sprendžiant dėl kompensuojamosios šių išlaidų už advokato paslaugas... 31. Šiuo konkrečiu atveju ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 32. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 33. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartį panaikinti ir... 34. Priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės „Prospekto investicijos“...