Byla e2-1533-381/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jėgainė 1“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras Driukas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto administratorių biuras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atmestas prašymas atstatydinti uždarąją akcinę bendrovę „Bankroto administratorių biuras“ iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų civilinėje byloje pagal M. R. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Jėgainė 1“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Jėgainė 1“ iškėlė bankroto bylą ir atsakovės bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 15 d. Atsakovė 2018 m. lapkričio 26 d. nutartimi pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

72019 m. rugsėjo 16 d. UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsakovės bankroto bylą nagrinėjančiam teismui pateikė prašymą dėl UAB „Bankroto administratorių biuras“ atstatydinimo iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų. Prašymas grindžiamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 10 dalies 1 punktu bei teigiama, kad yra pakankamas teisinis pagrindas atstatydinti UAB „Bankroto administratorių biuras“ iš BUAB „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų ir paskirti naują administratorių.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi UAB „Bankroto administratorių biuras“ prašymą dėl jos atstatydinimo iš BUAB „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų atmetė.

124.

13Teismas nurodė, kad UAB „Bankroto administratorių biuras“ prašė ją atstatydinti iš BUAB „Jėgainė 1“ administratorės pareigų todėl, kad pareiškė tokį norą, tačiau jokių svarbių priežasčių teismui nepateikė.

145.

15Teismas pažymėjo, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi jau sprendė analogišką bankroto administratorės prašymą, todėl pakartotinai išaiškino pareiškėjai, kad nesant svarbių priežasčių bankroto administratorius negali atsisakyti prisiimtų įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei. Bankroto administratorei žinoma, kad ji pateikė sutikimą administruoti UAB „Jėgainė 1“ savo laisva valia, niekieno neverčiama, taigi atsistatydinti iš pareigų be svarbių priežasčių negali.

16III.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

186.

19Bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartį ir kausimą išspręsti iš esmės –prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentas:

206.1.

21Teismas neteisingai nutartyje nurodė, kad ji yra neskundžiama. Identiškoje situacijoje Panevėžio apygardos teismas, atsisakydamas tenkinti BUAB ,,Ferita“ bankroto administratorės UAB „Verslo konsultavimo biuras“ prašymą dėl jos atstatydinimo iš bankroto administratorės pareigų, pripažino tokios nutarties apskundimo galimybę (žr. 2017 m. kovo 30 d. nutartį civilinėje byloje Nr.e2-741-157/2017). Atskiruosius skundus dėl tokių nutarčių nagrinėjo ir Lietuvos apeliacinis teismas (žr. pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-1662-798/2018, 2016 m. sausio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-480-381/2016, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr.2-1930-241/2016).

226.2.

23Bankroto administratorei prašymu išreiškus pageidavimą pasinaudoti ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punkte numatyta teise – atsistatydinti iš bankroto administratorės pareigų, t. y. bankroto administratorei jau faktiškai neesant suinteresuota organizuoti ir koordinuoti bendrovės bankroto proceso (jo eigos) ir teismui nutartimi tokį prašymą atmetus, tokios nutarties apskundimo galimybė yra būtina, kadangi vertinant priešingai būtų užkertamas kelias tolimesnei efektyviai ir operatyviai bankroto bylos eigai. Tik bankroto administratorei turint galimybę atskiruoju skundu išdėstyti savo motyvus dėl teismo nutarties nepagrįstumo, sudaroma galimybė teisingam prašymo išnagrinėjimui, nedaroma žala bendrovei ir jos kreditoriams. Teismui nenagrinėjant atskirojo skundo užkertamas kelias tolesnei bankroto bylos eigai (efektyviam ir operatyviam likvidavimui), kadangi teismui išsamiai neįvertinus bankroto administratorės poziciją pagrindžiančių argumentų, paliekamas galioti neteisingas sprendimas, kuris tuo pačiu reiškia, kad bendrovę administruoti paliekama nesuinteresuota tuo bankroto administratorė, kas tik vilkintų bankroto procedūras.

246.3.

25Nutartyje teismas cituoja ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktą, kuriame imperatyviai nurodyta, kad teismas administratorių iš pareigų atstatydina, kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo. Teismas, nepaisydamas savo paties cituojamo įstatymo imperatyvo, nurodo, kad atstatydinti bankroto administratorę iš atsakovės administratorės pareigų be svarbių priežasčių jis negali. Kitaip tariant, teismas, nepaneigęs savo paties cituojamo įstatymo imperatyvo, – kad teismas administratorių iš pareigų atstatydina, kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo, padarė išvadą, – kad teismas administratorės iš bendrovės administratorės pareigų be svarbių priežasčių atstatydinti negali, kas yra nelogiška, nepagrįsta ir prieštaringa, todėl tokia nutartis naikintina jau vien dėl šios priežasties.

266.4.

27Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktu teismas atstatydina administratorių iš pareigų tuomet, kai administratorius pateikia prašymą dėl atsistatydinimo. Nei aptariamo straipsnio, nei kitos ĮBĮ normos apskritai nesuponuoja bankroto administratorei prievolės motyvuoti savo prašymą dėl atsistatydinimo. Tokia pareiga nustatyta tik kreditoriui (kreditorių grupei). Todėl darytina akivaizdi išvada, kad administratorė gali bet kada atsistatydinti iš einamų pareigų pateikdama prašymą, įskaitant atvejus, kai pateikiamas nemotyvuotas prašymas.

286.5.

29Tokio instituto kaip privalomas/priverstinis įmonės administravimas nei teismų praktikoje, nei teorijoje nėra, taip pat toks administravimas nėra susiformavęs ir realiose administravimo situacijose. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje yra nustatytas priverčiamojo darbo draudimas, būtent todėl ĮBĮ ir įtvirtina bankroto administratoriaus teisę bet kada atsistatydinti iš einamų pareigų. Jeigu administratorius tikrai savo valia prašo būti atstatydintas iš pareigų, teismas privalo atstatydinti tą administratorių iš einamų pareigų ir tai turi būti padaryta nedelsiant.

307.

31Kreditorius M. R. atsiliepime į bankroto administratorės atskirąjį skundą prašė teismo jį atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

327.1.

33Administratorei nevykdant pareigos patikrinti atsakovės per paskutinių 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos sudarytus sandorius, tikslu nustatyti sandorius priešingus bendrovės veiklos tikslams ir (arba) galėjusius turėti įtakos tam, kad bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais, šios funkcijos ėmėsi kreditorius M. R., kuris susipažinęs su administratorei perduotais dokumentais pateikė teismui prašymą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu. Nurodyto prašymo pagrindu buvo pradėta civilinė byla Nr. eB2-407-212/2019 dėl atsakovės bankroto pripažinimo tyčiniu, o joje 2019 m. rugpjūčio 16 d. vykusio posėdžio metu bylą nagrinėjanti teisėja išreiškė kritinių pastabų administratorės atžvilgiu, administratorės dalyvavimą sekančiame teismo posėdyje (2019 m. spalio 10 d.) pripažino būtinu. Būtent po aptartų įvykių administratorė, greičiausiai vengdama atsakomybės už savo netinkamą pareigų atlikimą, pateikė teismui nemotyvuotą prašymą dėl jo atstatydinimo.

347.2.

35Toks administratorės elgesys nesuderinamas su proceso koncentracijos ir (ar) ekonomiškumo principais, pažeidžia bankroto administratorei keliamus profesinės etikos reikalavimus.

36IV.

37Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

388.

39Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis).

409.

41Bylos duomenimis Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi iškėlė atsakovei UAB „Jėgainė 1“ bankroto bylą ir ta pačia nutartimi bendrovės bankroto administratore paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“, kuri 2019 m. rugsėjo 16 d. pateikė pakartotinį prašymą bankroto byloje dėl jos atstatydinimo iš BUAB „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų. Skundžiama nutartimi teisingai konstatavęs, kad apeliantės prašymas yra visiškai nemotyvuotas, pirmosios instancijos teismas bankroto administratorės prašymo netenkino ir rezoliucinėje nutarties dalyje pagrįstai nurodė, kad ji neskundžiama. Nesutikdama su tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu, bankroto administratorė teigia, kad Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi užkertamas kelias tolesnei bankroto bylos eigai, todėl ji yra skundžiama atskiruoju skundu. Taip pat, apeliantės vertinimu, ĮBĮ normos nesuponuoja administratorei prievolės motyvuoti savo prašymą dėl atsistatydinimo, todėl ji turi būti atstatydinta net ir esant nemotyvuotam prašymui. Nepaisydamas savo išvados nutartyje, jog ji neskundžiama, pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą priėmė ir persiuntė jį nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

4210.

43ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktas), kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas, 21 straipsnio 2 dalies 4 punktas), kai administratorius netenka teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 3 punktas), kai teismas nustato, kad asmuo negalėjo būti paskirtas administratoriumi dėl šio straipsnio 6 dalyje nurodytų aplinkybių arba šios aplinkybės atsirado paskyrus administratorių (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 4 punktas), kai teismas patenkino asmens, kuris buvo atrinktas naudojantis programa, bet nebuvo paskirtas administratoriumi, atskirąjį skundą ir šis asmuo ne vėliau kaip per mėnesį nuo nutarties, kuria priimtas sprendimas tenkinti atskirąjį skundą, įsiteisėjimo dienos pateikė šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytą sutikimą-deklaraciją administruoti įmonę (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 5 punktas), kai šio įstatymo 23 straipsnio 4 punkte nurodyta tvarka teismas nepatvirtina administratoriaus ataskaitos (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 6 punktas).

4411.

45ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas dėl nutarties iškelti bankroto bylą, neskirti šio įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka parinkto asmens administratoriumi, laikinai pavaduoti arba atstatydinti administratorių Lietuvos apeliaciniame teisme turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo bylos medžiagos gavimo Lietuvos apeliaciniame teisme dienos. Atskirajame skunde apeliantė, remdamasi Lietuvos teismų praktika, teigia, kad teismai tokios nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, apskundimo galimybę pripažįsta. Tačiau su šiais apeliantės argumentais nėra pagrindo sutikti, kadangi atskirajame skunde nurodytos Lietuvos apeliacinio teismo nutartys buvo priimtos bylose, kuriose šalys nekėlė klausimo dėl galimybės pirmosios instancijos teismo nutartis, kuriomis netenkintas bankroto administratoriaus prašymas dėl atsistatydinimo, skųsti apeliacine tvarka. Dėl nurodytos priežasties apeliantės cituojamą praktiką nėra pagrindo pripažinti formuojančia teismų praktiką nagrinėjamu klausimu.

4612.

47Teismo nutarties, kuria atmestas bankroto administratoriaus procesinis prašymas dėl jo atstatydinimo iš bendrovės administratoriaus pareigų, apskundimo apeliacine tvarka galimybė nei ĮBĮ, nei CPK nenustatyta. Tokiu atveju turi būti sprendžiama, ar tokia nutartimi užkertamas kelias tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Kaip minėta, iš ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalies nuostatų galima spręsti, kad ex lege administratoriaus atstatydinimo klausimu atskirasis skundas gali būti duodamas tik tuo atveju, kai priimta teismo nutartis administratorių atstatydinti. Kasacinio teismo bei Lietuvos apeliacinio teismo, sprendžiant klausimą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo kreditorių prašymu, išaiškinta, kad teismo nutartis, kuria atsisakyta atstatydinti bankroto administratorių, neužkerta kelio tolesnei bankroto bylos eigai, nes tokiu būdu neapribojama galimybė toliau vykti bankroto procesui, proceso dalyviams toliau dalyvauti bankroto bylos procese (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432-313/2017, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888-407/2017, 2019 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1174-407/2019). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aplinkybė, kad nagrinėjimu atveju prašymą dėl atstatydinimo iš administratorės pareigų pateikė pati bankroto administratorė, o teismui jo netenkinus, šią nutartį apskundė, nekeičia fakto, jog dėl to, jog bankroto administratorė neatstatydinta, negalėtų vykti bankroto procesas ar kad bent vienas proceso dalyvis toliau negalėtų dalyvauti bankroto bylos procese, t. y. priešingai nei nurodo apeliantė, tokia teismo nutartis neužkerta kelio tolesnei bankroto bylos eigai. Taigi, įstatymo leidėjo valia įgaliojimai patikrinti pateiktų prašymų atstatydinti administratorių (įskaitant ir prašymų atsistatydinti iš administratoriaus pareigų) teisėtumą ir pagrįstumą bei jų netenkinti yra suteikti tik bankroto bylą nagrinėjančiam pirmosios instancijos teismui ir pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas toks prašymas atstatydinti administratorių, teisėtumo bei pagrįstumo patikra aukštesnės instancijos teismuose neatliekama.

4813.

49Minėtoje kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad teismui išnagrinėjus įstatymo nustatyta tvarka gautą prašymą atstatydinti bankroto administratorių ar informaciją apie administratoriaus negalėjimą eiti pareigas ir patenkinus tokį prašymą (atstatydinus administratorių), teismo nutartis gali būti skundžiama apeliacine tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-432-313/2017, 21 punktas). Taigi nutarties, kuria sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, apskundimo galimybę apeliacinės instancijos teisme iš esmės lemia jos rezultatas, o ne pateikusių tokį prašymą subjektų ratas. Tai leidžia daryti išvadą, kad įstatymas ir teismų praktika dėl reikšmingų motyvų (bankroto proceso operatyvumo ir ekonomiškumo) saugo bankroto administratoriaus padėties stabilumą bankroto byloje, todėl teisės normos, reglamentuojančios bankroto administratoriaus atstatydinimą, taip pat atsižvelgiant į jų viešą pobūdį, negali būti aiškinamos plečiamai (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1340-585/2019, 59 punktas). Todėl nepriklausomai nuo to, kas iš šios nutarties 10 punkte nurodytų subjektų pateikė prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, tokio prašymo teismo nutartimi netenkinus, pastaroji, kaip neužkertanti kelio tolesnei bankroto bylos eigai, negali būti apeliacijos objektu.

5014.

51Nagrinėjamu atveju taip pat pažymėtina, kad subjektas, reiškiantis reikalavimą teisme, tam tikrais atvejais, kai kreipimosi į teismą tvarka ir subjektų ratas specialiai reguliuojami įstatymu, privalo pagrįsti savo teisės kreiptis į teismą turėjimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. rugsėjo 26 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1340-585/2019, 54 punktas), todėl priešingai nei teigia apeliantė, vien tai, kad ĮBĮ 10 straipsnio 1 punkte tiesiogiai nenumatyta administratoriaus pareiga motyvuoti teismui teikiamą prašymą dėl jo atstatydinimo iš administratoriaus pareigų, nereiškia, kad toks nemotyvuotas prašymas turėtų būti tenkinamas vien tuo pagrindu, kad tokia teisė jį teikti numatyta įstatyme.

5215.

53Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, teismas turi atsisakyti priimti atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui. Jeigu minėtas trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-888-407/2017, 13 punktas). Dėl šių priežasčių apeliacinis procesas dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria netenkintas bankroto administratorės prašymas dėl jos atstatydinimo iš BUAB „Jėgainė 1“ bankroto administratorės pareigų, pradėtas pagal UAB „Bankroto administratorių biuras“ atskirąjį skundą, nutraukiamas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

54Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu

Nutarė

55Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „Bankroto administratorių biuras“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 18 d. nutarties, kuria atsisakyta atstatydinti BUAB ,,Jėgainė 1“ bankroto administratorę UAB „Bankroto administratorių biuras“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Artūras... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi uždarajai... 6. 2.... 7. 2019 m. rugsėjo 16 d. UAB „Bankroto administratorių biuras“ atsakovės... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartimi UAB „Bankroto... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad UAB „Bankroto administratorių biuras“ prašė ją... 14. 5.... 15. Teismas pažymėjo, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi jau sprendė... 16. III.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. 6.... 19. Bankroto administratorė UAB „Bankroto administratorių biuras“ atskirajame... 20. 6.1.... 21. Teismas neteisingai nutartyje nurodė, kad ji yra neskundžiama. Identiškoje... 22. 6.2.... 23. Bankroto administratorei prašymu išreiškus pageidavimą pasinaudoti ĮBĮ 11... 24. 6.3.... 25. Nutartyje teismas cituoja ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktą, kuriame... 26. 6.4.... 27. Remiantis ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 1 punktu teismas atstatydina... 28. 6.5.... 29. Tokio instituto kaip privalomas/priverstinis įmonės administravimas nei... 30. 7.... 31. Kreditorius M. R. atsiliepime į bankroto administratorės atskirąjį skundą... 32. 7.1.... 33. Administratorei nevykdant pareigos patikrinti atsakovės per paskutinių 36... 34. 7.2.... 35. Toks administratorės elgesys nesuderinamas su proceso koncentracijos ir (ar)... 36. IV.... 37. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 38. 8.... 39. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 40. 9.... 41. Bylos duomenimis Panevėžio apygardos teismas 2018 m. birželio 4 d. nutartimi... 42. 10.... 43. ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš... 44. 11.... 45. ĮBĮ 10 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad atskirasis skundas dėl nutarties... 46. 12.... 47. Teismo nutarties, kuria atmestas bankroto administratoriaus procesinis... 48. 13.... 49. Minėtoje kasacinio teismo praktikoje taip pat išaiškinta, kad teismui... 50. 14.... 51. Nagrinėjamu atveju taip pat pažymėtina, kad subjektas, reiškiantis... 52. 15.... 53. Pagal CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą, jeigu skundžiama nutartis, kuri... 54. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 55. Nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal UAB „Bankroto...