Byla e2A-298-781/2019
Dėl delspinigių priteisimo, tretieji asmenys Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Gintaro Pečiulio ir Jūratės Varanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,KRS“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,KRS‘‘ dėl delspinigių priteisimo, tretieji asmenys Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) ,,KRS‘‘ 50 862,81 Eur dydžio delspinigius.

82.

9Ieškovas nurodė, kad šalys 2015 m. gruodžio 23 d. pasirašė statybos rangos sutartį Nr. 47/08-64 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo atlikti inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų, elektroninių ryšių tinklų) statybos darbus pagal techninio projekto reikalavimus Šiaulių tardymo izoliatoriuje, esančiame adresu Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k. 1. Rangovė pagal techninį projektą turėjo parengti darbo projektą. Vadovaujantis Sutarties 1.2 punktu, darbai turėjo būti atlikti ir gautas statybos užbaigimo aktas ne vėliau, kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Užsakovas įsipareigojo rangovei pateikti būtinus dokumentus darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Dalis darbų buvo atlikta tinkamai bei laiku gautas užbaigimo aktas dėl nuotekų bei elektroninių ryšių tinklų įrengimo darbų. Iki 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo tinkamai atlikti vandentiekio tinklų darbai ir nebuvo gautas statybų užbaigimo aktais dėl vandentiekio tinklų įrengimo. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. gruodžio 23 d. privalomajame nurodyme Nr. PN-1334-(19.29), vykdant statybos užbaigimo procedūras, buvo nustatyti statinio projekto neatitikimai teisės aktų reikalavimams. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. gruodžio 29 d. privalomajame nurodyme Nr. PN-1341-(19.29) pažymėta, kad, apžiūrėjus įrengtą vandentiekio trasą adresu Šiaulių tardymo izoliatorius, Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k. 1, peržiūrėjus statytojo pateiktą projektinę ir statybos vykdymo dokumentaciją, komisija nusprendė, jog minėto statinio statyba nėra baigta. Nustatyta, kad vandentiekio kamera V1-1 sumontuota pažeidžiant parengto projekto sprendinius. UAB „KRS“ 2016 m. kovo 16 d. rašte UAB „Šiaulių vandenys“ buvo nurodyta, kad vandentiekio tinklų kamera VI-1 bus sumontuota griežtai vadovaujantis 1994 m. UAB „Ekoprojektas“ parengtu tipiniu albumu LV1.2. Taip pat darbo projekte skiriasi kameros gabaritai genplane ir detalizacijoje, statybos darbų žurnale neteisingai nurodytos kai kurių atliktų darbų datos, netinkamai atlikti darbo projekto pakeitimai. Statybos užbaigimo procedūros sustabdytos, nustatytas minėtų trūkumų pašalinimo terminas iki 2017 m. gegužės 1 d.

103.

11Pažymėjo, jog Šiaulių tardymo izoliatorius 2017 m. sausio 2 d. raštu Nr. 14/01-9 kreipėsi į atsakovę, nurodydamas kuo skubiau pašalinti minėtus trūkumus, ir informavo apie 2015 m. gruodžio 23 d. statybos rangos sutarties NR. 47/08-64 1.2 punkte nustatytų terminų pažeidimą, nurodė, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. pradedami skaičiuoti sutarties 10.5 punkte nustatyti delspinigiai. Šiaulių tardymo izoliatorius 2017 m. balandžio 10 d. raštu Nr. 14/01-4863 kreipėsi į atsakovę, prašydamas pateikti paaiškinimus, kaip vykdomi anksčiau nurodyti privalomieji nurodymai. Atsakovė nurodė, kad privalomuosiuose nurodymuose nurodyti trūkumai, kurie priskirtini jai, ištaisyti ir galima atnaujinti statinio statybos užbaigimo procedūras. Galutinai sutartis įvykdyta 2017 m. spalio 2 d., daliai vandentiekio tinklų išduotas 2017 m. liepos 27 d. statybos užbaigimo aktas, o kitai daliai – 2017 m. spalio 2 d. statybos užbaigimo aktas. Nors iki sutarto termino buvo atlikti tiek nuotekų, tiek elektroninių ryšių tinklų įrengimo darbai, tačiau ginčas kilo dėl laiku neatliktų vandentiekio darbų, nebuvo gauti statybų užbaigimo aktai. Vadovaujantis sutartimi, atsakovė privalėjo visus darbus baigti ir gauti statybos užbaigimo aktus iki nustatyto termino. Ieškovas teigė, jog pagal Sutarties 10.5 punktą, jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų dalį pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas turi teisę be įspėjimo pradėti skaičiuoti delspinigius, kurių dydis yra 0,05 procento nuo sutarties kainos ir skaičiuoti iki vėluojamų darbų perdavimo užsakovui dienos. Darbai pagal šią sutartį turėjo būti atlikti ir gauti statybų užbaigimo aktai iki 2016 m. gruodžio 31 d., todėl ieškovas apskaičiavo delspinigius už pusę metų, kurie sudaro 50 862,81 Eur. Šie delspinigiai yra neapmokėti.

124.

13Ieškovo teigimu, ieškinio senaties terminas yra nepraleistas, anksčiau pateikti ieškinį sutrukdė dideli ieškovo darbuotojų darbo krūviai.

145.

15Atsakovė UAB „KRS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad Sutarties 6.3 punkte nustatyta, kad darbų pabaiga pagal Sutartį laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir išduotas statybos užbaigimo aktas. Sutartyje numatyti darbai buvo užbaigti (atlikti) dar gerokai iki Sutarties 1.2 punkte nustatyto termino, o statybos užbaigimo akto išdavimas užtruko ne dėl atsakovės kaltės. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2016 m. gruodžio 23 d. ir 2016 m. gruodžio 29 d. privalomuosiuose nurodymuose Nr. PN-1334-(19.29) ir Nr. PN-1341-(19.29) buvo nurodyti trūkumai, dėl kurių ir nebuvo išduoti statybos užbaigimo aktai. Teigė, jog 2016 m. gruodžio 23 d. privalomajame nurodyme išdėstyti neatitikimai jo surašymo metu arba iš tiesų neegzistavo, arba už juos atsakovė nėra atsakinga. 2016 m. gruodžio 29 d. privalomajame nurodyme pažymėta, kad vandentiekio kamera V1-1 sumontuota pažeidžiant parengto projekto sprendinius, tačiau atsakovė buvo nurodžiusi, kad ši kamera bus sumontuota griežtai vadovaujantis 1994 metais UAB „Ekoprojektas“ parengtu tipiniu albumu LV1.2. Pagal Sutarties 1.1 punktą atsakovė darbus įsipareigojo atlikti pagal Sutarties 1 priede esantį techninį darbo projektą. Darbų vykdymo eigoje nustatyta, kad vakariniame vamzdyje sumontuotas intarpas ir vamzdis pasisukęs apie 10 laipsnių nuo tiesios linijos, faktinė situacija neatitiko ieškovo pateikto techninio projekto. Esant tokiems neatitikimams, nurodytų darbų būtent ieškovo pateiktame techniniame projekte nurodytu būdu atlikti objektyviai neįmanoma. Dėl ieškovo pateikto techninio projekto trūkumų, kurių atsakovė negalėjo ir neturėjo numatyti, siekiant atlikti darbus buvo būtina pakeisti kameros montavimo vietą. Pažymėjo, kad kitos 2016 m. gruodžio 29 d. privalomajame nurodyme išvardintos pastabos yra arba nepagrįstos, arba itin formalios ir mažareikšmės.

166.

17Teigė, jog pagal Sutarties 6.4 punktą darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties 1.2 punkte, gali būti pratęstas iki 150 dienų dėl bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų užsakovui arba užsakovo personalo, dėl iki sutarties pasirašymo nenumatytų, nuo sutarties šalių nepriklausančių aplinkybių, kurioms priskirtinos ir tokios aplinkybės, kurių atsiradimo rizikos Sutarties šalis nebuvo prisiėmusi ir negalėjo jų protingai numatyti. Darbus buvo vėluojama atlikti dėl ieškovo neveikimo, šios aplinkybės laikytinos būtent tokiomis Sutarties 6.4 punkte nurodytomis aplinkybėmis, dėl kurių darbų atlikimo terminas turi būti pratęstas. Nurodė, kad ieškovui nepateikus tinkamo techninio projekto, atsakovė turėjo teisę sustabdyti prievolės sumontuoti vandentiekio kamerą V1-1 vykdymą, nes šios šalių priešpriešinės pareigos akivaizdžiai susijusios. Atsakovė faktiškai šios prievolės vykdymo nestabdė, o siekė kuo operatyviau išspręsti susidariusią situaciją ir atlikti darbus. Pažymėjo, kad atsakovė negali būti laikoma pavėlavusia, atsakovei pagal Sutarties 10.5 punktą negali kilti pareiga mokėti delspinigius. Atsakovės pagal Sutartį įrengti tinklai nuvesti į būsimą pastatą, kurio dar nėra ir tam, kad tinklai galėtų būti naudojami pagal paskirtį, per būsimą teritoriją dar turi būti nutiesti aikšteliniai tinklai, tad bet kokiu atveju galimybės realiai naudotis atsakovės atliktų darbų rezultatu nėra ir 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo. Delspinigiai šiuo atveju neatlieka jokios kompensacinės funkcijos, nes realiai jokių nuostolių ieškovas nepatyrė. Pažymėjo, jog ieškovas delspinigius nepagrįstai paskaičiavo nuo visos sutarties vertės.

187.

19Atsakovė taip pat prašo taikyti ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių priteisimo, nes ieškovas šį terminą praleido. Ieškovas nenurodė jokių svarbių priežasčių, kodėl ieškinį dėl netesybų pateikė praleidęs ieškinio senaties terminą.

208.

21Trečiasis asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį tenkinti. Nurodo, kad tarp šalių sudarytos rangos sutarties 6.3 punktas numato, kad darbų pabaiga yra momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai ir yra išduotas statybos užbaigimo aktas. Jei atsakovė dėl savo kaltės laiku neįvykdo prisiimtų visų ar dalies įsipareigojimų, ieškovas turi teisę be įspėjimo pradėti skaičiuoti 0,05 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo sutarties kainos ir skaičiuoti iki vėluojamų darbų perdavimo dienos.

229.

23Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo ieškinį tenkinti. Teigė, jog pagal tarp šalių sudarytos rangos sutarties 1.2 punktą darbai turėjo būti atlikti ir gautas statybos užbaigimo aktas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau galutinai sutartis įvykdyta tik 2017 m. spalio 2 d. Ieškovas pagrįstai reikalauja įvykdyti Sutarties 10.5 punkto nuostatą, kuria buvo nustatyta atsakovės atsakomybė dėl neįvykdyto įsipareigojimo, 0,05 procento dydžio delspinigiai yra nustatyti proporcingai, atsižvelgiant į bendrą sutarties kainą ir kitus sutarties šalių tarpusavio susitarimus.

24II.

25Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2610.

27Šiaulių apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė ieškovui iš atsakovės UAB ,,KRS“ 5 086,28 Eur dydžio delspinigius. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat priteisė iš ieškovo Šiaulių tardymo izoliatoriaus atsakovei UAB „KRS“ 2 500 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas bei iš atsakovės valstybės naudai priteisė 98,80 Eur žyminio mokesčio.

2811.

29Teismas konstatavo, kad atsakovė 2017 m. spalio 2 d. paskutinį statybos darbų užbaigimo aktą perdavė ieškovui, nors pagal Sutarties 1.2 punktą darbai turėjo būti atlikti ir gautas statybos užbaigimo aktas ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d., ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų per šešis mėnesius nuo pagrindinės prievolės įvykdymo (statybos darbų užbaigimo aktas perduotas 2017 m. spalio 2 d.), todėl pateikdamas ieškinį 2018 m. sausio 17 d. ieškovas ieškinio senaties termino nepraleido.

3012.

31Teismas sprendė, kad atsakovė, pasirašydama rangos sutartį, suprato arba turėjo suprasti, jog iki sutartyje nurodyto darbų atlikimo termino ji turės darbus ne tik perduoti užsakovei, bet ir užtikrinti, kad iki to laiko būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas, tačiau pareigos atlikti ir perduoti darbus nustatytu terminu neįvykdė.

3213.

33Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovė yra verslo subjektas, sprendė, jog šalių sutartyje numatytą netesybų 0,05 procentų dydį laikyti aiškiai per dideliu nėra pagrindo.

3414.

35Konstatuota, jog aplinkybė, jog ieškovas dėl darbų vėlavimo realių nuostolių nepatyrė, yra pagrindas mažinti netesybas, o ne atmesti ieškinį.

3615.

37Teismas vertino, jog netesybų skaičiavimas nuo visos sutarties darbų kainos nėra proporcinga priemonė, todėl ieškovo prašomų netesybų (50 862,81 Eur) dydį sumažino iki 10 procentų jų sumos dydžio (iki 5 086,28 Eur), kuris atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, abiejų sutarties šalių interesų derinimo taisykles. Teismas pažymėjo, kad netesybos mažinamos atsižvelgiant į tai, jog iš esmės darbai iki nustatyto termino atsakovės buvo atlikti, o byloje nėra duomenų, kad dėl darbų vėlavimo ieškovas būtų patyręs nuostolių.

38III.

39Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

4016.

41Atsakovė UAB „KRS“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

4216.1.

43Pirmosios instancijos teismas neteisingai skaičiavo ieškinio senaties terminą ir klaidingai konstatavo, kad jis nėra praleistas, nes ieškinio senaties terminą pritaikė kaip nedalomą vienetą bendrai, o ne kiekvienai praleistai dienai atskirai, ir jį skaičiavo nuo pagrindinės prievolės įvykdymo, o ne nuo jos pažeidimo dienos. Ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai. Ieškinio senaties terminas 2018 m. sausio 17 d. nebuvo praleistas tik delspinigiams, skaičiuojamiems nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2017 m. spalio 2 d, bet delspinigių už šį laikotarpį ieškovas ieškiniu priteisti neprašė. Delspinigiams, kurios ieškovas prašo priteisti, apskaičiuotiems nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., ieškinio senaties terminas buvo praleistas.

4416.2.

45Ieškovas neprašė atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino, nenurodė svarbių priežasčių dėl jo praleidimo, šį terminą praleido išimtinai dėl savo kaltės, nerūpestingumo ir aplaidumo, nuo jo paties priklausančių aplinkybių, todėl praleistas ieškinio senaties terminas negali būti atnaujinamas, o ieškinys yra atmestinas.

4616.3.

47Ieškovui pripažinus parengto techninio projekto koregavimo faktą, tai yra pakankamas pagrindas pripažinti, kad dėl darbų atlikimo termino praleidimo atsakingas ieškovas. Techninio projekto koregavimas turėjo įtakos visų darbų baigimo terminui ir atitinkamai statybos užbaigimo aktų gavimo terminui.

4816.4.

49Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nustatė neteisingą tikimybių pusiausvyrą ir padarė klaidingą išvadą. Faktinių aplinkybių nulemtas uždelsimas gauti statybos užbaigimo aktus negali būti laikomas atsakovės sutarties pažeidimu ir pagrindu skaičiuoti delspinigius. Tokio pobūdžio aplinkybės pagal Sutarties 6.4 punktą suteikia galimybę pratęsti darbų atlikimo terminą ir taip pat turėtų būti laikomos pagrįstais įrodymais, pateisinančiais darbų vėlavimą, kaip numatyta Sutarties 10.5 punkte, dėl ko delspinigiai neturėtų būti skaičiuojami.

5016.5.

51Teismas atsakovės naudai priteistinas bylinėjimosi išlaidas mažino nepagrįstai, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį neatsižvelgė į būtinybę vykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta. Atsakovė byloje prašė priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti tik už atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimą bei pateikimą, nors atsakovės advokatas byloje suteikė daugiau paslaugų, dalyvavo teismo posėdyje, trukusiame apie 2 val. Atsakovės registruota buveinė, o taip pat ir atsakovės advokato registruota darbo vieta yra Vilniuje, todėl atsakovės advokatui į teismo posėdį teko vykti iš Vilniaus į Šiaulius ir atgal. Atsakovės advokato darbo laiko sąnaudų prireikė tokių, kokios reikalingos sudėtingoje byloje, taip pat buvo reikalingos specialios žinios.

5217.

53Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

5417.1.

55Ieškinio senaties terminas pradėtinas skaičiuoti nuo darbų pabaigos datos – nuo 2017 m. spalio 2 d. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo per 6 (šešis) mėnesius nuo pagrindinės prievolės įvykdymo – nuo 2017 m. spalio 2 d., teismui ieškinį dėl delspinigių už pavėluotai atliktus darbus priteisimo pateikė 2018 m. sausio 17 d., todėl ieškinio senaties termino ieškiniui paduoti nepraleido.

5617.2.

57Pagal rangos sutartį užsakovas laikomas priėmusiu darbus tik tuomet, kai pasirašomas ne tik darbų priėmimo – perdavimo aktas, bet ir statybos užbaigimo aktas. Statybos darbai užbaigti ir užbaigimo aktas pasirašytas tik 2017 m. spalio 2 d., o tai reiškia, jog delspinigiai skaičiuojami nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 23 d.

5817.3.

59Byloje nebuvo sprendžiami išskirtiniai klausimai, pasižymintys naujumu, bylos nagrinėjimas buvo greitas (vienas teismo posėdis), todėl pirmosios instancijos teismas, įvertinęs rekomenduojamus priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydžius, pagrįstai sumažino atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

6018.

61Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

6218.1.

63Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo per 6 (šešis) mėnesius nuo pagrindinės prievolės įvykdymo – nuo 2017 m. spalio 2 d., teismui ieškinį dėl delspinigių už pavėluotai atliktus darbus priteisimo pateikė 2018 m. sausio 17 d., todėl ieškinio senaties termino ieškiniui paduoti nepraleido.

6418.2.

65Atsakovė įrodinėjo, kad darbo projekto pakeitimo terminas yra susijęs su ieškovo veiksmais (koreguotu techniniu projektu), tačiau nepateikė jokių įrodymų, kurie šią aplinkybę patvirtintų. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės veiksmus ir prievolę mokėti delspinigius, nes darbų atlikimo terminas praleistas dėl atsakovės netinkamai atliktų darbų, naujai nutiestų trasų hidraulinių bandymų atlikimo po sutartyje numatyto darbų atlikimo termino, o ne dėl ieškovo veiksmų.

6618.3.

67Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs rekomenduojamus priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą dydžius, pagrįstai sumažino atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

6819.

69Trečiasis asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo palikti Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimą nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas tokiais argumentais:

7019.1.

71Ieškovas teismui ieškinį dėl delspinigių už pavėluotai atliktus darbus priteisimo pateikė 2018 m. sausio 17 d., praėjus beveik 3 mėnesiams nuo darbų atlikimo pabaigos. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų priteisimo per 6 mėnesius nuo pagrindinės prievolės įvykdymo – nuo 2017 m. spalio 2 d., todėl termino ieškiniui paduoti nepraleido. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino aplinkybes bei tinkamai taikė ieškinio senaties terminą.

7219.2.

73Šalys statybos darbų užbaigimą siejo su statybos užbaigimo aktu. Atsakovė, pasirašydama rangos sutartį, įsipareigojo iki sutartyje nurodyto termino atliktus darbus ne tik perduoti užsakovui, bet ir užtikrinti, kad iki to termino būtų pasirašytas statybos užbaigimo aktas, tačiau šios pareigos neįvykdė.

7419.3.

75Atsakovė pripažino, jog darbai buvo atlikti pagal koreguotą techninį projektą, tačiau darbo projektas liko nepakoreguotas. Atsakovė įrodinėjo, kad darbo projekto pakeitimo terminas yra susijęs su ieškovo veiksmais (koreguotu techniniu projektu), tačiau nepateikė jokių įrodymų, kurie šią aplinkybę patvirtintų. Aplinkybė, kad darbai atlikti pagal techninį projektą, patvirtina, jog darbų atlikimui ir darbo projekto pakeitimui techninio projekto koregavimas įtakos neturėjo. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino atsakovės veiksmus ir prievolę mokėti delspinigius, nes darbų atlikimo terminas praleistas dėl atsakovės netinkamai atliktų darbų.

7619.4.

77Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad byla nėra sudėtinga, bei tai, kad procesinių dokumentų parengimui nebuvo reikalingos didelės advokato darbo laiko sąnaudos, pagrįstai sumažino atsakovei priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį.

78Teisėjų kolegija

konstatuoja:

79IV.

80Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

8120.

82Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nagrinėjamu atveju nenustatė aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis), taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 dalis). Dėl ieškinio senaties termino taikymo reikalavimui dėl delspinigių priteisimo

8321.

84Apeliaciniame skunde pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl delspinigių priteisimo skundžiama, argumentuojant tuo, kad teismas, spręsdamas dėl reikalavimo priteisti delspinigius, nepagrįstai netaikė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatyto sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino ieškiniui dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo.

8522.

86Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis). Nors ieškinio senaties termino pasibaigimas nepanaikina asmens teisės kreiptis į teismą, prašant apginti pažeistą teisę, tačiau, ginčo šaliai pareikalavus taikyti ieškinio senatį, yra pagrindas atmesti ieškinį, jeigu teismas nepripažįsta, kad šis terminas praleistas dėl svarbios priežasties (CK 1.126 straipsnio 2 dalis, 1.131 straipsnio 1, 2 dalys).

8723.

88Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties instituto paskirtis – užtikrinti civilinių teisinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą, nes civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotas asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo atsisako savo teisės arba nemano, kad jo teisė yra pažeista. Kita vertus, ieškinio senaties terminų nustatymas skatina nukentėjusią šalį imtis priemonių savo pažeistoms teisėms operatyviai ir tinkamai ginti. Taigi ieškinio senaties institutas sumažina teisinio neapibrėžtumo neigiamą poveikį civilinei apyvartai, ieškinio senaties terminų nustatymas sudaro objektyvias prielaidas materialiajai tiesai byloje nustatyti; praėjus tam tikram laikui, faktinių aplinkybių išaiškinimas tampa sudėtingesnis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-51-701/2018 34 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

8924.

90Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius ir atsakovė UAB „KRS“ 2015 m. gruodžio 23 d. sudarė rangos sutartį Nr. 47/08-64 (toliau – Sutartis), kuria atsakovė įsipareigojo atlikti inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų, elektroninių ryšių tinklų) statybos darbus pagal techninio projekto reikalavimus Šiaulių tardymo izoliatoriuje, esančiame adresu Šiaulių r. sav., Ginkūnų sen., Malavėniukų k. 1. Pagal Sutarties 1.2 punktą darbai turėjo būti atlikti ir gautas statybos užbaigimo aktas ne vėliau, kaip iki 2016 m. gruodžio 31 d. Užsakovas įsipareigojo rangovei pateikti būtinus dokumentus darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Dalis darbų buvo atlikta tinkamai bei laiku, gautas užbaigimo aktas dėl nuotekų bei elektroninių ryšių tinklų įrengimo darbų, tačiau iki 2016 m. gruodžio 31 d. nebuvo tinkamai atlikti vandentiekio tinklų darbai ir nebuvo gautas statybų užbaigimo aktais dėl vandentiekio tinklų įrengimo. Sutartis įvykdyta 2017 m. spalio 2 d. Šalys Sutarties 10.5 punkte numatė, kad jeigu rangovė vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų dalį pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas turi teisę be įspėjimo pradėti skaičiuoti delspinigius, kurių dydis yra 0,05 procentai nuo sutarties kainos, ir skaičiuoti iki vėluojamų darbų perdavimo užsakovui dienos (T. 1, b. l. 12–13).

9125.

92Kaip matyti iš ieškovo 2017 m. sausio 5 d. rašto Nr. 46 atsakovei, ieškovas nuo 2017 m. sausio 1 d. pradėjo skaičiuoti atsakovei Sutarties 10.5 punkte nustatytus delspinigius (T. 1, b. l. 39). Ieškovas 2017 m. liepos 10 d. išrašė atsakovei sąskaitą – faktūrą, kurioje ieškovas paskaičiavo 50 862,81 Eur delspinigius už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. (už šešis mėnesius) (T. 1, b. l. 57). Atsakovei nesumokėjus minėtų delspinigių, ieškovas 2018 m. sausio 17 d. pateikė ieškinį teismui dėl delspinigių priteisimo iš atsakovės.

9326.

94Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Šios taisyklės išimtis nustato šis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Pagal CK 1.127 straipsnio 2 dalį, jeigu prievolei įvykdyti yra nustatytas terminas, tai iš tokios prievolės atsirandančio reikalavimo ieškinio senaties terminas prasideda pasibaigus prievolės įvykdymo terminui.

9527.

96Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad CK 1.127 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, pagal kurią teisės į ieškinį atsiradimo momentas nustatomas taikant tiek subjektyvųjį kriterijų – subjektinės teisės turėtojo suvokimą, kad jo teisė pažeista, tiek objektyvųjį kriterijų – turėjimą sužinoti apie savo teisės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-180/2010). Teismas, siekdamas tinkamai nustatyti ieškinio senaties termino pradžią, visų pirma turi nustatyti teisės pažeidimo momentą, kuris yra pradinis etapas, nustatant konkrečią ieškinio senaties eigos pradžios datą pagal subjektyvųjį momentą. Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeisti. Kai asmuo nurodo, kad apie savo teisės pažeidimą sužinojo ne pažeidimo dieną, o vėliau, teismas turi įvertinti, ar šis apie savo pažeistą teisę sužinojo ne vėliau, negu analogiškoje situacijoje turėjo sužinoti apdairiai ir rūpestingai su savo teisėmis besielgiantis asmuo. Be to, teismas turi atsižvelgti į teisės pažeidimo nustatymo sudėtingumą, atsakovo veiksmų ar neveikimo įtaką ieškovo subjektyviam susiklosčiusios situacijos vertinimui, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugpjūčio 1 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2008).

9728.

98Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškinio senaties terminas pareikšti ieškovo reikalavimui priteisti delspinigius nėra praleistas. Skundžiamame sprendime konstatuota, jog rangovei pažeidus darbų atlikimo terminą, ieškinio senaties terminas pradedamas nuo darbų pabaigos dienos, todėl ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl delspinigių priteisimo per šešis mėnesius nuo pagrindinės prievolės įvykdymo, t. y. nuo 2017 m. spalio 2 d.

9929.

100Apeliantė teigia, kad teismas neteisingai sprendė, jog ieškinio senaties terminas šiuo atveju nebuvo praleistas. Nurodo, kad ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai, todėl ieškinio senaties terminas 2018 m. sausio 17 d. nebuvo praleistas tik delspinigiams, skaičiuojamiems nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2017 m. spalio 2 d, bet delspinigių už šį laikotarpį ieškovas ieškiniu priteisti neprašo. Delspinigiams, kuriuos ieškovas prašo priteisti, apskaičiuotiems nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., ieškinio senaties terminas buvo praleistas.

10130.

102Rangos sutarties 10.5 punkte šalys numatė, kad jeigu rangovas vėluoja atlikti bet kokį darbą ar darbų dalį pagal pateiktą darbų vykdymo grafiką ir nepateikia užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų vėlavimą, užsakovas turi teisę be įspėjimo pradėti skaičiuoti delspinigius, kurių dydis yra 0,05 procentai nuo sutarties kainos, ir skaičiuoti iki vėluojamų darbų perdavimo užsakovui dienos.

10331.

104Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių: reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje nustatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-200/2013).

10532.

106Nagrinėjamu atveju ieškovas delspinigius paskaičiavo už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. (už šešis mėnesius). Pažymėtina, kad 6 (šešių) mėnesių ieškinio senaties termino taikymas reiškia, jog ieškovui negali būti priteistos netesybos už ilgesnį nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpį iki ieškinio pateikimo teismui dienos. Ieškovas prašo priteisti delspinigius, apskaičiuotus už 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, tačiau ieškovas prašomus priteisti delspinigius apskaičiavo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d., o ieškinį teismui pateikė tik 2018 m. sausio 17 d. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad ieškovas sutrumpinto šešių mėnesių ieškinio senaties termino dėl delspinigių priteisimo nepraleido tik tiems delspinigiams, kurie skaičiuojami nuo 2018 m. sausio 18 d. (ieškinio pareiškimo dienos) šešis mėnesius atgal, t. y. iki 2017 m. liepos 17 d. Kita vertus, 2017 m. spalio 2 d. atsakovė prievolę įvykdė, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas delspinigiams, kurie skaičiuojami nuo 2017 m. liepos 17 d. iki 2017 m. spalio 2 d., tačiau ieškovas ieškinyje neprašo priteisti delspinigių už šį laikotarpį. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovo ieškinys dėl delspinigių prateisimo už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. yra pareikštas praleidus įstatyme numatytą sutrumpintą šešių mėnesių ieškinio senaties terminą.

10733.

108Kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas elgėsi sąžiningai, prašomus priteisti delspinigius apskaičiavo pagal bendrą taisyklę, kuri numato, kad šešių mėnesių ieškinio senaties termino taikymas reiškia, jog ieškovui negali būti priteistos netesybos už ilgesnį nei 6 (šešių) mėnesių laikotarpį, bei į tai, jog pirmosios instancijos teismas priteistinų delspinigių dydį sumažino, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą ir palikti pirmosios instancijos teismo priteistą ieškovui 5 086,28 Eur dydžio dalį prašomų delspinigių (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas, 1.131 straipsnio 2 dalis, 1.132 straipsnis).

109Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo dydžio

11034.

111Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo bylinėjimosi išlaidų atlyginimo paskirstymu. Apeliantė nurodo, kad teismas nepagrįstai sumažino atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, neatsižvelgęs į tai, kad bylos nagrinėjimas vyko Šiauliuose, o atsakovės atstovo advokato darbo vieta yra Vilniuje. Teismas spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo neatsižvelgė į tai, kad 2018 m. balandžio 30 d. sąskaitoje – faktūroje, pagal kurią atsakovė prašė priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas, nurodytos sumos tik už atsiliepimo į ieškinį ir tripliko parengimą, bet nėra įtrauktos išlaidos už atstovavimą 2018 m. gegužės 30 d. teismo posėdyje. Atsakovė pažymi, jog byla sudėtinga, tinkamam atstovavimui buvo reikalingos specialios žinios, todėl jos naudai turėjo būti priteista visa 4 906,16 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, o ne 2 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas bylinėjimosi išlaidas paskirstė teisingai.

11235.

113Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdamas dėl patirtų išlaidų atitikties pagrįstumo kriterijui pagal CPK 88 straipsnį, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Taigi kaip išlaidavimo nuostoliai jie liktų neatlyginti juos padariusiai šaliai. Spręsdamas dėl jų dydžio teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į: 1) teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008 ir kt.).

11436.

115Apeliantė nesutinka su apskaičiuota bylinėjimosi išlaidų suma, nurodydama, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog jos atstovui teko vykti į kitą miestą atstovauti teismo posėdyje.

11637.

117Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų rekomendacijų „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytų maksimalių dydžių“ (toliau – Rekomendacijos) 3 punktas numato, kad advokato dėl atvykimo teikti teisines paslaugas į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turėtos išlaidos, taip pat gyvenamosios patalpos nuomos ir kelionės išlaidos atlyginamos papildomai pagal teisės aktus, reglamentuojančius tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šios išlaidos iš šalies priteisiamos, jeigu advokatas vyksta teismo iniciatyva, dėl teismingumo ypatumų, kai reikiamos specializacijos advokato teismo vietovėje nėra ir kitais atvejais, kai advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje būtinas.

11838.

119Apeliantė ginčija, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į ieškinį, tripliko parengimą bei atstovavimą teismo posėdyje neteisingai vadovavosi Rekomendacijomis ir bylinėjimosi išlaidas apskaičiavo jose nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliantė pirmosios instancijos teismui pateiktame prašyme priteisti bylinėjimosi išlaidas ir šias išlaidas pagrindžiančiuose dokumentuose neindividualizavo kelionių išlaidų, taip pat nemotyvavo advokato iš kitos vietos dalyvavimo byloje būtinumo. Apeliantė nurodo, kad advokatas jai nuolat teikia teisines paslaugas, atstovavo šios bylos ikiteisminiuose ginčuose. Paminėtos aplinkybės nesudaro pagrindo teisėjų kolegijai spręsti, kad advokato iš kitos vietovės dalyvavimas byloje buvo būtinas ir vien dėl šios priežasties šių išlaidų atlyginimas turi tekti priešingai šaliai. Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas, pagal jam pateiktus duomenis, šių išlaidų neturėjo pagrindo priteisti, o teisėjų kolegija neturi pagrindo padaryti kitokių išvadų dėl paminėtų bylinėjimosi išlaidų, nei padarė pirmosios instancijos teismas.

12039.

121Teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantė neginčija teismo priteisto bylinėjimosi išlaidų atlyginimo dydžio už paminėtas teisines paslaugas pagal Rekomendacijas, tačiau teigia, kad byla buvo sudėtinga, reikalavo specialių žinių, ieškinio suma didelė, todėl pirmosios instancijos teismas galėjo viršyti Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka. Paminėtina tai, kad aktualios redakcijos (nuo 2015 m. kovo 20 d.) Rekomendacijos nebenumato galimybės nustatytus maksimalius dydžius viršyti – ankstesnės redakcijos Rekomendacijų 12 punkte buvo nustatyta, kad teismas išimtiniais atvejais gali nukrypti nuo šių rekomendacijų 8 punkte nustatytų maksimalių dydžių, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (pavyzdžiui, kai advokatas arba advokato padėjėjas teikia teisines paslaugas itin sudėtingoje byloje). Bylos sudėtingumas pagal Rekomendacijų 2.1 papunktį yra vertinamas sprendžiant dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų pagal Rekomendacijose nustatytus maksimalius dydžius, nes vien tai, kad patirtos bylinėjimosi išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, nereiškia, jog teismas jų nesumažins atsižvelgęs į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus (įskaitant ir bylos sudėtingumą). Šiuo atveju teisėjų kolegija sutinka, kad byla nėra sudėtinga, jos nagrinėjimo metu nebuvo keliami nauji teisės taikymo klausimai, tinkamam atstovavimui nebuvo reikalingos specialios žinios, todėl apeliantei priteistos 2 500 Eur bylinėjimosi išlaidos už minėtas teisines paslaugas yra pagrįstos.

122Dėl procesinės bylos baigties

12340.

124Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino į bylą pateiktus įrodymus ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio atsakovės (apeliantės) apeliacinio skundo argumentais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl atsakovės (apeliantės) apeliacinis skundas atmestinas, o Šiaulių apygardos teismo 2018 m. birželio 20 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

125Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme

12641.

127Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 ir 302 straipsniai).

12842.

129Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo atsakovės apeliacinis skundas atmetamas, atsakovės apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.

13043.

131Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius bei trečiasis asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nepateikė įrodymų apie patirtas išlaidas apeliacinės instancijos teisme.

132Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

133Šiaulių apygardos teismo birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 8. 2.... 9. Ieškovas nurodė, kad šalys 2015 m. gruodžio 23 d. pasirašė statybos... 10. 3.... 11. Pažymėjo, jog Šiaulių tardymo izoliatorius 2017 m. sausio 2 d. raštu Nr.... 12. 4.... 13. Ieškovo teigimu, ieškinio senaties terminas yra nepraleistas, anksčiau... 14. 5.... 15. Atsakovė UAB „KRS“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame prašo... 16. 6.... 17. Teigė, jog pagal Sutarties 6.4 punktą darbų atlikimo terminas, nurodytas... 18. 7.... 19. Atsakovė taip pat prašo taikyti ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl... 20. 8.... 21. Trečiasis asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 22. 9.... 23. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija pateikė... 24. II.... 25. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 26. 10.... 27. Šiaulių apygardos teismas 2018 m. birželio 20 d. sprendimu ieškovo... 28. 11.... 29. Teismas konstatavo, kad atsakovė 2017 m. spalio 2 d. paskutinį statybos... 30. 12.... 31. Teismas sprendė, kad atsakovė, pasirašydama rangos sutartį, suprato arba... 32. 13.... 33. Teismas, įvertinęs aplinkybę, kad atsakovė yra verslo subjektas, sprendė,... 34. 14.... 35. Konstatuota, jog aplinkybė, jog ieškovas dėl darbų vėlavimo realių... 36. 15.... 37. Teismas vertino, jog netesybų skaičiavimas nuo visos sutarties darbų kainos... 38. III.... 39. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 40. 16.... 41. Atsakovė UAB „KRS“ apeliaciniame skunde prašo panaikinti Šiaulių... 42. 16.1.... 43. Pirmosios instancijos teismas neteisingai skaičiavo ieškinio senaties... 44. 16.2.... 45. Ieškovas neprašė atnaujinti praleisto ieškinio senaties termino, nenurodė... 46. 16.3.... 47. Ieškovui pripažinus parengto techninio projekto koregavimo faktą, tai yra... 48. 16.4.... 49. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino įrodymus, nustatė... 50. 16.5.... 51. Teismas atsakovės naudai priteistinas bylinėjimosi išlaidas mažino... 52. 17.... 53. Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius atsiliepime į apeliacinį skundą... 54. 17.1.... 55. Ieškinio senaties terminas pradėtinas skaičiuoti nuo darbų pabaigos datos... 56. 17.2.... 57. Pagal rangos sutartį užsakovas laikomas priėmusiu darbus tik tuomet, kai... 58. 17.3.... 59. Byloje nebuvo sprendžiami išskirtiniai klausimai, pasižymintys naujumu,... 60. 18.... 61. Trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija atsiliepime į... 62. 18.1.... 63. Ieškovas turėjo teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl netesybų... 64. 18.2.... 65. Atsakovė įrodinėjo, kad darbo projekto pakeitimo terminas yra susijęs su... 66. 18.3.... 67. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs rekomenduojamus priteistino... 68. 19.... 69. Trečiasis asmuo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 70. 19.1.... 71. Ieškovas teismui ieškinį dėl delspinigių už pavėluotai atliktus darbus... 72. 19.2.... 73. Šalys statybos darbų užbaigimą siejo su statybos užbaigimo aktu.... 74. 19.3.... 75. Atsakovė pripažino, jog darbai buvo atlikti pagal koreguotą techninį... 76. 19.4.... 77. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad byla nėra sudėtinga, bei... 78. Teisėjų kolegija... 79. IV.... 80. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 81. 20.... 82. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 83. 21.... 84. Apeliaciniame skunde pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis dėl... 85. 22.... 86. Ieškinio senatis – tai įstatymo nustatytas laiko tarpas (terminas), per... 87. 23.... 88. Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad ieškinio senaties instituto... 89. 24.... 90. Iš nagrinėjamos bylos duomenų matyti, kad ieškovas Šiaulių tardymo... 91. 25.... 92. Kaip matyti iš ieškovo 2017 m. sausio 5 d. rašto Nr. 46 atsakovei, ieškovas... 93. 26.... 94. Ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas... 95. 27.... 96. Kasacinio teismo jurisprudencijoje išaiškinta, kad CK 1.127 straipsnio 1... 97. 28.... 98. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ieškinio... 99. 29.... 100. Apeliantė teigia, kad teismas neteisingai sprendė, jog ieškinio senaties... 101. 30.... 102. Rangos sutarties 10.5 punkte šalys numatė, kad jeigu rangovas vėluoja... 103. 31.... 104. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacinėje jurisprudencijoje yra ne kartą... 105. 32.... 106. Nagrinėjamu atveju ieškovas delspinigius paskaičiavo už laikotarpį nuo... 107. 33.... 108. Kita vertus, atsižvelgiant į tai, jog ieškovas elgėsi sąžiningai,... 109. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo... 110. 34.... 111. Apeliaciniame skunde taip pat nesutinkama su pirmosios instancijos teismo... 112. 35.... 113. Teisėjų kolegija pažymi, kad spręsdamas dėl patirtų išlaidų atitikties... 114. 36.... 115. Apeliantė nesutinka su apskaičiuota bylinėjimosi išlaidų suma, nurodydama,... 116. 37.... 117. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 118. 38.... 119. Apeliantė ginčija, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas... 120. 39.... 121. Teisėjų kolegija pastebi, kad apeliantė neginčija teismo priteisto... 122. Dėl procesinės bylos baigties... 123. 40.... 124. Vadovaudamasi nustatytomis aplinkybėmis ir nurodytais argumentais, teisėjų... 125. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme... 126. 41.... 127. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 128. 42.... 129. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, kuriuo atsakovės... 130. 43.... 131. Ieškovas Šiaulių tardymo izoliatorius bei trečiasis asmuo Kalėjimų... 132. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 133. Šiaulių apygardos teismo birželio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....