Byla 2A-1258-658/2014
Dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei - UAB „IREC Baltic“, tretysis asmuo - BUAB „Goloka“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolios Indreikienės (kolegijos pirmininkė), Nerijaus Meilučio (pranešėjas) ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „IREC Baltic“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-905-584/2014 pagal ieškovės - UAB „Vilari“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą atsakovei - UAB „IREC Baltic“, tretysis asmuo - BUAB „Goloka“,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė- UAB „Vilari“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti 6534,00 Lt skolos už atliktus darbus, 237,84 Lt delspinigių; 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės UAB „IREC Baltic“. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2010-04-22 buvo sudaryta Paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti gręžimo pjovimo paslaugas, o UAB „IREC Baltic“ įsipareigojo šias paslaugas priimti ir už jas sumokėti. Remiantis šia sutartimi atsakovė užsakydavo atitinkamus gręžimo ir pjovimo darbus objekte, esančiame Gariūnų 70, Vilniuje. Užsakymai, pagal šalių nusistovėjusią praktiką, vykdavo žodžiu (telefonu). Ieškovė, gavusi žodinį atsakovės užsakymą 2010 m. rugsėjo mėnesio laikotarpiu atliko sutartus gręžimo ir pjovimo darbus. Atsakovė darbus priėmė, tačiau iki šiol neatsiskaitė (t. I, b.l. 3-5).

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės ieškovei 6534,00 Lt skolos, 237,84 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos (6771,84 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013-01-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei šalių paaiškinimus, sprendė, kad pagal susiklosčiusią praktiką konkretūs darbai, jų atlikimo vieta ir laikas buvo derinami žodžiu, todėl ieškovės paaiškinimus, jog darbų perdavimo–priėmimo akte minimi darbai buvo užsakyti, suderinti žodžiu laikė įrodytais. Nurodė, kad 2010-09-20 darbų perdavimo –priėmimo akte minimi darbai yra paslėpti, techninės priežiūros vadovo K. K. parašas patvirtina, jog darbai buvo atlikti, jie buvo atlikti atsakovės objekte atsakovės naudai. Pažymėjo, kad nors perdavimo – priėmimo akte ieškovė nėra padariusi įrašo apie atsakovės atsisakymą pasirašyti aktą, vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Nagrinėjamoje byloje atsakovė, nesutikdama su ieškovės vienašališkai pasirašytu aktu, turėjo teisę jį ginčyti, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Atsakovė taip pat nenurodė ir neįrodinėjo, kad yra nustatyti akte nurodytų darbų trūkumai, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal paskirtį. Atsakovei neginčijant 2010-09-20 darbų perdavimo –priėmimo akto įstatyme numatytais pagrindais, teismas sprendė, jog atsakovei atsirado pareiga akto pagrindu atsiskaityti už atliktus darbus. Teismo vertinimu, atsakovės pateikti įrodymai, nepagrindžia atsakovės nurodytų aplinkybių, kad darbus pagal 2010-09-20 darbų perdavimo –priėmimo aktą galimai buvo užsakęs trečiasis asmuo.

7III. Apeliacinio skundo argumentai

8Apeliaciniu skundu (t. II, b.l. 3-7) atsakovė UAB „IREC Baltic“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-02-03 sprendimą bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

9Atsakovė nepasirašė ieškovės vienašalio darbų priėmimo akto ir nepriėmė darbų, kadangi dėl jų atlikimo ir kainų šalys nebuvo susitariusios.

10Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad prieš atliekant darbus, kiekvienu atveju atskirai bus derinama konkrečių darbų apimtys, parametrai, kaina ir kitos sąlygos. Skylių gręžimo darbų įkainiai buvo numatyti ieškovės pateiktame ir šalių parašais patvirtintame 2010-04-21 Pasiūlyme. Dėl pjovimo darbų įkainių šalys nebuvo konkrečiai susitarusios, todėl dėl šių turėjo būti tariamasi atskirai. Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad visi jos sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, kai yra įforminami raštu. Ši nuostata aiškintina kaip įpareigojanti šalis visus sutarties papildymus, įskaitant susitarimus dėl konkrečių darbų atlikimo, jų kiekio, kainos ir kt. įforminti raštu. Ieškovė nei rašytiniais įrodymais, nei liudytojų parodymais neįrodė, kad atsakovė užsakė darbų akte minimus deformacinių siūlių pjovimo darbus. Tai, kad atsakovė yra apmokėjusi skylių gręžimo darbus, nereiškia, kad atsakovė užsakė iš ieškovės ginčijamus deformacinių siūlių pjovimo darbus.

11Deformacinių siūlių įrengimo (pjovimo) darbai pagal savo pobūdį yra sudedamoji plytelių klijavimo darbų dalis, o šiuos darbus objekte atlikto trečiasis asmuo UAB „Goloka“. 2010-10-07 gamybinio pasitarimo protokolas patvirtina, kad UAB „Goloka“ buvo įpareigota atlikti konkrečius deformacinių siūlių įrengimo ir pjovimo darbus iki 2010-09-30 (protokolo 13 psl. 213, 215 p.). Taigi šiuo laikotarpiu atsakovė jokių deformacinių siūlių pjovimo darbų iš ieškovės neužsakinėjo, nes objekte juos buvo pavesta vykdyti kitam rangovui UAB „Goloka“ (savo rizika ar pasitelkiant trečiuosius asmenis). Tai patvirtina ir UAB „Goloka“ atsakovei pateiktas atliktų darbų aktas už 2010 m rugsėjo mėn. bei 2010 09 30 PVM sąskaita faktūra GOL Nr. 112, kurią atsakovė yra apmokėjusi.

12Teismas nepagrįstai taikė CK 6.694 straipsnio 4 dalį, ši norma yra skirta apsaugoti rangovo teises tuo atveju, kai užsakovas nepagrįstai vengia priimti jo užsakytus darbus. Tuo tarpu kai šalys nėra susitarusios dėl konkrečių darbų atlikimo, ar kai rangovas darbus atlieka ne užsakovo, o galimai kažkieno kito nurodymu – jo teisės negali būti ginamos CK 6.694 straipsnio 4 dalies pagrindu.

13Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad šalis pagrįstai atsisakė pasirašyti vienašalį perdavimo aktą, teismas turi teisę ir pareigą savo iniciatyva tokį aktą pripažinti negaliojančiu, nesant dėl to atskiro reikalavimo.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b.l.41-49) ieškovė UAB „Vilari“ prašo apeliacinio skundo netenkinti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

15Šalys buvo susitarusios ne tik dėl gręžimo, bet ir dėl pjovimo darbų, ką patvirtina šalių sudaryta sutartis bei tarp šalių susiklosčiusi bendradarbiavimo praktika. Konkrečių užsakomų darbų ir jų kainų suderinimas vykdavo kiekvieną kartą atskirai. Šalių sudaryta sutartis neįtvirtina nuostatos, kad darbų užsakymai turi būti pateikiami raštu. Pagal susiklosčiusią praktiką visi darbų užsakymai ir suderinimai buvo atliekami žodžiu ir raštu niekada nebuvo forminami. 2010 m. balandžio 21 d. pasiūlymas nėra sutarties dalis, to nenumato joks sutarties punktas, priešingai, vadovaujantis Sutarties 1.1 punktu – darbų kaina už teikiamas paslaugas derinama kiekvieną kartą atskirai.

16Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino, kad pati atsakovė jokių statybos darbų objekte neatliko, tam buvo samdomi tretieji asmenys, t.y. kiti rangovai (pvz. UAB „Vėsa ir partneriai“, UAB „Goloka“). Sutartį dėl gręžimo ir pjovimo darbų su ieškove sudarė tik atsakovė, nors ieškovės atliekami darbai buvo faktiškai reikalingi tam, kad kiti tretieji asmenys galėtų atlikti jiems pavestus darbus. Atsakovės atstovė paaiškino, jog buvo pasirinktas toks būdas, kadangi buvo nuspręsta, kad taip bus patogiau. Kaip nurodė atsakovės atstovė, visus darbus iš UAB „Vilari“ užsakydavo atsakovė ir už juos atsiskaitydavo, nors realiai darbai buvo reikalingi kitiems rangovams. Tai patvirtina, kad ginčijamus darbus užsakė atsakovė, o ne kiti asmenys, atlikę darbus atsakovės objekte. Ieškovė niekada nebuvo sudariusi jokių sutarčių su kitais asmenimis, veikusiais atsakovės objekte.

17Atsakovės pateikti įrodymai (PVM sąskaita faktūra GOL 112, atliktų darbų aktas už 2010 m. rugsėjo mėn. bei 2010 m. spalio 7 d. gamybinio protokolo 213, 215 p.) nepatvirtina, kad darbus, dėl kurių kilęs ginčas, užsakė UAB „Goloka“. Atliktų darbų akte bei sąskaitoje faktūroje nurodytas termo siūlių įrengimas, tuo tarpu ieškovė atliko deformacinių siūlių pjovimo darbus, kas iš esmės skiriasi. Ieškovė atlikdavo pjovimo darbus atsakovei, o kiti rangovai šias siūles įrengdavo. Nesutampa ir atliktų darbų sumos, pagal pateikus UAB „Goloka“ sąskaitą ir atliktų darbų aktą – atsakovė UB „Goloka“ sumokėjo 1664,36 Lt. Tuo tarpu ieškovės atliktų darbų vertė buvo 6534 Lt. Atsakovės nurodytuose protokolo punktuose UAB „Goloka“ pavedama montuoti deformacines siūles, o ne atlikti siūlių pjovimo-kaltavimo darbus.

18Aplinkybę, kad darbai buvo priimti patvirtina techninio prižiūrėtojo parašas ant 2010-09-20 darbų perdavimo – priėmimo akto. Pagal susiklosčiusią praktiką ieškovė atliktus darbus atsakovės objekte perduodavo darbų perdavimo – priėmimo aktais, kuriuos pasirašydavo tiek atsakovės direktorius, tiek atsakovės samdomų įmonių atsakingi asmenys ar techninę darbų priežiūrą vykdęs asmuo. Techninis prižiūrėtojas yra paskirtas atsakovės ir veikia jos interesais. Jo parašas patvirtina, kad darbai buvo atlikti ir jie buvo atlikti atsakovės naudai.

19Atlikus gręžimo-pjovimo darbus atsakovės objekte, atsakovė gavo naudą, kurią sudaro atliktų darbų kaina – 6534 Lt. Dėl nesumokėjimo už atliktus darbus atsakovė nepagrįstai praturtėjo.

20Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

22Vadovaudamasis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

23Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės prievolės sumokėti ieškovei už atliktus darbus pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. darbų perdavimo – priėmimo aktą.

24Byloje esančiais duomenimis ir šalių duotais paaiškinimais pirmosios instancijos teismo posėdžio metu nustatyta, kad objekte, esančiame adresu Gariūnų 70, Vilnius buvo vykdomi statybos rangos darbai. Šio objekto užsakovas – UAB „Posūkis“, kuri dėl statybos darbų sudarė susitarimą su UAB „IREC Baltic“. UAB „IREC Baltic“ dėl statybos darbų vykdymo sudarė susitarimus su kitais asmenims, tame tarpe ir su UAB „Vilari“. 2010 m. balandžio 22 d. UAB „IREC Baltic“ ir UAB „Vilari“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 100422 (t. I, b. l. 7-8), pagal kurią UAB „Vilari“ įsipareigojo suteikti gręžimo pjovimo, įrangos nuomos paslaugas, o UAB „IREC Baltic“ įsipareigojo suteiktas paslaugas priimti ir jas apmokėti (Sutarties 1.1 p.). Ieškovė sudarė 2010-09-20 Darbų perdavimo –priėmimo aktą, pagal kurį ieškovė atliko deformacinių siūlių pjovimo –kaltavimo darbus už 5400 Lt (be PVM) (t. I, b.l. 18), kuris yra pasirašytas ieškovės ir techninio prižiūrėtojo K. K., bei išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 6534 Lt sumai (5400 Lt +1134 Lt PVM) (t. I, b.l. 19). Atsakovė nesutinka apmokėti už šiuos darbus motyvuodama tuo, kad šių darbų ji neužsakė.

25Pagal CK 6.650 straipsnio 1 dalį rangovas turi teisę pasitelkti savo prievolėms įvykdyti kitus asmenis (subrangovus). Jeigu užduočiai vykdyti yra pasitelkti subrangovai, tai rangovas tampa generaliniu rangovu. Taigi sudarius 2010 m. balandžio 22 d. susitarimą dėl statybos darbų UAB „IREC Baltic“ tapo generaliniu rangovu, o UAB „Vilari“ – subrangovu. Generalinio rangovo ir subrangovo santykius dėl darbų apimties, jų kainos, apmokėjimo už atliktą darbą ir kt. reglamentuoja subrangos sutartis, šios bylos atveju – 2010 m. balandžio 22 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 100422. Nepaisant to, kad šalių sudaryta sutartis pavadinta paslaugų teikimo sutartimi, tačiau pagal savo esmę ji atitinka statybos subrangos sutartį, todėl tarp šalių kilusiam ginčui spręsti taikytinos rangos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos. Sutarties 2.1 punkte numatyta, kad užsakovo (atsakovės) mokama kaina už teikiamas paslaugas yra derinama kiekvieną kartą su vykdytoju (ieškove) įvertinus darbų apimtį, kiekį bei darbų sudėtingumą. Rašytinių susitarimų dėl ginčo darbų atlikimo nėra. Apeliaciniame skunde nurodoma, kad pagal šalių sudarytos sutarties 5.2 punktą visi susitarimai dėl konkrečių darbų atlikimo, jų kiekio, kainos ir kt. privalo būti įforminti raštu. Apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo sutikti su šiuo argumentu. Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad visi jos sąlygų pakeitimai ir papildymai galioja tik tuo atveju, jei jie yra įforminami raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Šioje sutarties nuostatoje nustatyta sutarties sąlygų pakeitimo tvarka, t.y. rašytinės formos reikalavimas yra nustatytas pačios sutarties modifikavimui, tačiau ne užsakymų pateikimui. Sutartyje nėra nurodyta kokia forma bus pateikiami užsakymai, tik nurodoma, kad bus „derinama kiekvieną kartą“. Sutartimi taip pat nėra konkrečiai susitarta nei dėl darbų kainos nei dėl jų kiekio. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė yra atlikusi ir daugiau gręžimo-pjovimo darbų (t. I, b.l. 9-16) už kuriuos atsakovė yra apmokėjusi, tačiau nei vienam iš šių darbų rašytiniai susitarimai nėra pateikti. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu atsakovės atstovė paaiškino, kad dėl kitų darbų ginčo nėra, atsakovė juos priėmė, todėl tai, kad nėra rašytinių susitarimų dėl kitų darbų – nėra teisiškai reikšminga. Teismas nepritaria tokiai atsakovės pozicijai. Aplinkybė, kad tarp šalių nėra nei vieno rašytinio susitarimo dėl reikalingų atlikti darbų, tame tarpe ir dėl tų, kurie buvo atlikti, priimti ir apmokėti, leidžia spręsti, kad pagal tarp ginčo šalių susiklosčiusią praktiką konkretūs darbai, jų atlikimo vieta ir laikas buvo derinami žodžiu. Teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstą apeliantės argumentą, kad šalys buvo susitariusios tik dėl skylių gręžimo įkainių, o dėl pjovimo įkainių nebuvo susitariusios, todėl susitarimai dėl pjovimo darbų turėjo būti sudaromi raštu. Byloje yra pateiktas UAB „Vilari“ 2010-04-21 pasiūlymas, kuriame yra nurodyti gręžimo vertikaliai darbų įkainiai (t. I, b.l. 25), tačiau šalių sudarytoje sutartyje nėra numatyta, kad šis pasiūlymas yra sutarties dalis, be to byloje esantys įrodymai (2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. gegužės 11 d. darbų perdavimo aktai, t. I, b.l. 12-13) patvirtina, kad ir iki ginčo darbų atlikimo, nesant rašytinių susitarimų, ieškovė yra atikusi ne tik gręžimo, bet ir pjovimo darbus, kuriuos atsakovė yra priėmusi ir apmokėjusi. Pažymėtina, kad pačios atsakovės atstovės pozicija, išsakyta pirmosios instancijos teismo posėdžio metu, šiuo klausimu yra nenuosekli ir prieštaringa. Viena vertus atsakovės atstovė teigė, kad ieškovės atliekamiems darbams privalėjo būti rašytiniai susitarimai tarp ieškovės ir atsakovės dėl darbų vietos, kiekio, gylio, pločio ir pan., kita vertus pati paaiškino, kad atsakovė niekada neduodavo užduočių ieškovei, t.y. kur konkrečiai ir kokius darbus reikalinga atlikti ieškovei nurodydavo kiti subrangovai, kurių darbams atlikti buvo būtinos ieškovės teikiamos paslaugos, o atsakovė juos priimdavo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės atlikti ir 2010-09-20 akte nurodyti darbai buvo būtini tam, kad UAB „Goloka“ (kitas atsakovės pasamdytas subrangovas) galėtų vykdyti jam priklausančius darbus. Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo darbų perdavimo priėmimo akte minimi darbai buvo užsakyti, suderinti žodžiu pripažintina pagrįsta, padaryta išsamiai ir visapusiškai įvertinus byloje esančių įrodymų visetą (CPK 185 str.).

262010 m. rugsėjo 20 d. darbų perdavimo – priėmimo aktas yra nepasirašytas UAB „IREC Baltic“ (t. I, b.l. 18). Ant šio akto yra techninio prižiūrėtojo K. K. parašas. Atsakovės atstovė pirmosios instancijos teismo posėdžio metu paaiškino, kad techninį prižiūrėtoją samdė ne atsakovė, o užsakovas, t.y. UAB „Posūkis“. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovės atlikti darbai yra paslėpti darbai. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo kompetencijai priskirta tikrinti ir priimti (patvirtinant jų atitikimą naudoti) paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas (Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo, Statybos techninis reglamento STR 1.09.05:2002 33.16 p.). Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad techninio prižiūrėtojo parašas ant darbų perdavimo – priėmimo akto nereiškia, kad atsakovė šiuos darbus priėmė. Tačiau tai patvirtina, kad darbai buvo atlikti ir atlikti tinkamai bei kokybiškai. Tai savo ruožtu paneigia atsakovės argumentus, jog darbai galimai nebuvo atlikti ar jie atlikti nekokybiškai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad rangos sutarties šalių teisės ir pareigos turi priešpriešinį pobūdį – vienos šalies teisės atitinka kitos šalies pareigas. Subrangovas, atlikęs sutartus darbus, praneša generaliniam rangovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsdamas pradėti jų priėmimą. Statybos darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 str. 4 d.). Užsakovas, atsisakydamas pasirašyti aktą, privalo nurodyti atsisakymo priežastis. Jei, rangovo nuomone, užsakovo nurodytas atsisakymas priimti darbų rezultatą yra nepagrįstas, jis turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Užsakovas, nesutikdamas su vienašališkai rangovo pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Toks vienašališkai pasirašytas aktas turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Iki to momento nepasirašiusiai šaliai tenka akto sudarymo padariniai, t. y. tos teisės ir pareigos, kurios atsiranda abiem šalims pasirašius aktą. Tais atvejais, kai užsakovas neatsiskaito už darbus, perduotus rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, rangovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priverstinai atsiskaityti, t. y. įvykdyti prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013 kt.). Įstatymo nuostata, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Užsakovo interesų apsaugą užtikrina įstatyme įtvirtinta jo teisė ginčyti tokį aktą – vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-504/2009). Byloje nenustatyta aplinkybių, kad kurie nors iš ginčo akte nurodytų darbų buvo neatlikti arba atlikti su trūkumais, netinkamai. Priešingai, byloje esantys rašytiniai įrodymai (t. I, b.l. 18) patvirtina, kad darbai yra atlikti ir, kad atlikti tinkamai. Todėl ieškovė vienašališkai pasirašyto darbų perdavimo akto pagrindu įgijo teisę reikalauti iš atsakovės įvykdyti priešpriešines prievoles pagal sutartį, t.y. apmokėti už atliktus darbus, o atsakovė įgijo teisę ginčyti vienašališkai pasirašytą aktą. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad teismas, nustatęs, jog šalis pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą, turėjo savo iniciatyva darbų perdavimo priėmimo aktą pripažinti negaliojančiu. Darbų perdavimo priėmimo aktas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. CK 1.78 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad niekinio sandorio faktą ir teisinius padarinius teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva). Tai reiškia, kad teismas, nustatęs, jog sandoris, kuriuo remiasi šalis (šalys), yra niekinis, privalo jį pripažinti negaliojančiu, nors tokio reikalavimo ir nepareikšta. Tačiau dėl nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu turi būti reiškiamas reikalavimas ir dėl tokio sandorio negaliojimo teismas ex officio nesprendžia.

27Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už ginčo akte nurodytus darbus nebuvimą taip pat grindžia tuo, kad šiuos darbus iš ieškovės užsakė trečiasis asmuo UAB „UAB „Goloka“. Teigia, kad deformacinių siūlių įrengimo (pjovimo) darbai pagal savo pobūdį yra sudedamoji plytelių klijavimo darbų dalis, o šiuos darbus objekte atlikto trečiasis asmuo UAB „Goloka“, su kuria yra atsiskaityta. Byloje yra pateiktas 2010-10-07 gamybinio pasitarimo protokolas, kurio 213, 215 punktuose, numatyta kad deformacines siūles montuoja UAB „Goloka“ (t. I, b.l. 141). Iš pirmosios instancijos teismo posėdžio metu duotų šalių paaiškinimų nustatyta, kad deformacinių siūlių pjovimas – kaltavimas buvo būtinas tam, kad UAB „Goloka“ galėtų atlikti jai pavestus darbus. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovė būtų sudariusi kokias nors sutartis su kitais, tame objekte dirbusiais, subrangovais. Atsakovės atstovė paaiškino, kad ieškovės atliekami darbai visais atvejais buvo reikalingi tam, kad kiti subrangovai galėtų atlikti savo darbus. Atsakovė, pati jokių statybos darbų objekte neatliko, visus darbus objekte atliko subrangovai. Sprendimas atsakovei sudaryti sutartį su ieškove, o ne ieškovei sudarinėti atskiras sutartis su subrangovais buvo priimtas atsižvelgus į statomo objekto dydį bei subrangovų skaičių ir nusprendus, kad toks sprendimas bus racionalesnis. Užduotis UAB „Vilari“ ruošdavo tie subrangovai, kuriems buvo reikalingos gręžimo – pjovimo paslaugos. Už atliktus darbus su ieškove atsiskaitydavo atsakovė. Byloje nepateikta jokių dokumentų (susitarimų, techninės dokumentacijos), kuriuose būtų apibrėžta deformacinių siūlių montavimo darbų apimtis, t.y. iš kurių būtų gali spręsti, kad ginčo siūlių išpjovimas buvo įtrauktas į šių siūlių montavimo darbus. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, gamybinio protokolo 213, 215 punktuose nėra nustatyta, kad UAB „Goloka“ buvo įpareigota atlikti siūlių pjovimo darbus. Atsakovė savo atsikirtimus grindžia UAB „Goloka“ atsakovei pateiktu atliktų darbų aktu už 2010 m rugsėjo mėn. bei 2010 09 30 PVM sąskaita faktūra GOL Nr. 112. UAB „Goloka“ 2010 m rugsėjo mėn. atliktų darbų akte nurodytas termo siūlių įrengimas 1664,36 Lt sumai (t. I, b.l. 118), 2010-09-30 PVM sąskaita faktūra GOL Nr. 112 už termo siūlių įrengimą išrašyta 1664,36 Lt sumai (t. I, b.l. 117). Tuo tarpu ieškovė pagal 2010 m. rugsėjo 20 d. darbų perdavimo – priėmimo aktą ir 2010-09-30 PVM sąskaitą faktūrą atliko darbų už 6534 Lt sumą. Taigi ieškovės atlikti darbai deformacinių siūlių pjovimas – kaltavimas beveik keturis kartus viršija UAB „Goloka“ atliktų darbų kainą. Toks atliktų darbų kainų skirtumas paneigia atsakovės argumentus, kad deformacinių siūlių pjovimo darbai įeina į deformacinių siūlių įrengimo darbus ir jų kainą ir, kad už juos yra atsiskaityta. Nustačius, kad ginčo darbų užsakymas atitiko tarp šalių susiklosčiusią darbų užsakymo praktiką, atlikti darbai buvo būtini statybos objekte, jie atlikti tinkamai, konstatuotina, kad ieškovės vienašališkai pasirašytas aktas sukelia atsakovei prievolę sumokėti už atliktus darbus.

28Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir jų visetą, tinkamai taikė materialinės teisės normas ir pagrįstai priteisė iš atsakovės ieškovei įsiskolinimą už atliktus darbus, todėl remiantis apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo.

29Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovė už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą patyrė 1200 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (t. II, b.l. 54,55), todėl pagal CPK 98 straipsnyje įtvirtintas taisykles atmetus apeliacinį skundą šios išlaidos ieškovei priteistinos iš apeliantės.

30Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

31apeliacinį skundą atmesti.

32Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš atsakovės– uždarosios akcinės bendrovės „IREC Baltic“ (įmonės kodas 302290726) ieškovei– uždarajai akcinei bendrovei „Vilari“ (įmonės kodas 122499343) 1200 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

34Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė- UAB „Vilari“ kreipėsi į teismą prašydama priteisti 6534,00... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį tenkino,... 7. III. Apeliacinio skundo argumentai... 8. Apeliaciniu skundu (t. II, b.l. 3-7) atsakovė UAB „IREC Baltic“ prašo... 9. Atsakovė nepasirašė ieškovės vienašalio darbų priėmimo akto ir... 10. Sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad prieš atliekant darbus, kiekvienu... 11. Deformacinių siūlių įrengimo (pjovimo) darbai pagal savo pobūdį yra... 12. Teismas nepagrįstai taikė CK 6.694 straipsnio 4 dalį, ši norma yra skirta... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad šalis pagrįstai atsisakė pasirašyti... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. II, b.l.41-49) ieškovė UAB... 15. Šalys buvo susitarusios ne tik dėl gręžimo, bet ir dėl pjovimo darbų, ką... 16. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė patvirtino, kad pati atsakovė jokių... 17. Atsakovės pateikti įrodymai (PVM sąskaita faktūra GOL 112, atliktų darbų... 18. Aplinkybę, kad darbai buvo priimti patvirtina techninio prižiūrėtojo... 19. Atlikus gręžimo-pjovimo darbus atsakovės objekte, atsakovė gavo naudą,... 20. Kitų atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. Vadovaudamasis CPK 320 straipsnio 1 dalimi, apeliacinės instancijos teismas... 23. Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovės prievolės... 24. Byloje esančiais duomenimis ir šalių duotais paaiškinimais pirmosios... 25. Pagal CK 6.650 straipsnio 1 dalį rangovas turi teisę pasitelkti savo... 26. 2010 m. rugsėjo 20 d. darbų perdavimo – priėmimo aktas yra nepasirašytas... 27. Atsakovė savo pareigos atsiskaityti už ginčo akte nurodytus darbus nebuvimą... 28. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, konstatuotina, jog pirmosios... 29. Byloje yra pateikti įrodymai, kad ieškovė už atsiliepimo į apeliacinį... 30. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. apeliacinį skundą atmesti.... 32. Kauno apylinkės teismo 2014 m. vasario 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 33. Priteisti iš atsakovės– uždarosios akcinės bendrovės „IREC Baltic“... 34. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....