Byla e2-12425-1004/2018
Dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės išmokant piniginę kompensaciją

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas Narvidas, sekretoriaujant posėdžių sekretorei R. L., dalyvaujant ieškovo V. K. atstovui advokatui M. R., nedalyvaujant ieškovui V. K., atsakovui R. K.,

2viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovui R. K., dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės išmokant piniginę kompensaciją.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovas pateikė teismui ieškinį (b.l. 1-4) atsakovui, kuriuo prašė atidalinti atsakovui R. K. priklausančio turto dalį iš bendro su ieškovu V. K. turto, esančio ( - ), įpareigojant ieškovą išmokėti atsakovui priklausančios bendro turo dalies piniginę kompensaciją, lygią 9000,00 Eur, ir priteisti ieškovui atsakovo iki atidalinimo iš bendro turto priklausiusią turto dalį bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Ieškinyje nurodė, kad jam ir atsakovui priklauso po ½ dalį buto (bendro 47,62 kv. m ploto) su rūsiu (5,26 kv. m ploto), esančio ( - ). Nuosavybės teisę į šią turto ½ dalį įgijo 2018-07-19 įvykusiose varžytinėse, Turto pardavimo iš varžytynių akto pagrindu. Paaiškino, kad įgijus minimą dalį buto paaiškėjo, kad atsakovas savo buto dalį paveldėjo po mamos mirties 2015 metais, tačiau nuo to momento turtu nesirūpina, jo neišlaiko, neužtikrina tinkamos turto būklės. Pažymėjo, kad atsakovas bute negyvena, jame nesilanko ir jo neprižiūri. Daugiabučio namo bendrijos pirmininkas pateikė duomenis, kad yra priverstas nuolat teikti atsakovui pretenzijas dėl turto neišlaikymo ir nepriežiūros, bendrijos mokesčių ir įmokų nemokėjimo, prastos turto inžinerinių tinklų būklės. Po eilės bandymų susisiekti su atsakovu, tam, kad būtų išspręsti klausimai dėl bendro turto naudojimosi, bendros turto priežiūros klausimų, suprato, kad bendras naudojimasis turtu ir jo valdymas bus labai sudėtingas arba tiesiog bus priverstas prižiūrėti bendrą turtą tik savo jėgomis ir lėšomis. Atsakovui advokato kontoros raštu buvo pasiūlyta susitarti dėl bendraturčių turto atsidalinimo iš bendro turto, tačiau atsakovas atsakymo per rašte nurodytą terminą ir vėliau nepateikė. Dėl šių priežasčių, neturėdamas kito pasirinkimo, buvo priverstas kreiptis į teismą dėl atsakovui priklausančios turto dalies atidalinimo iš bendro turto, išmokant atsakovui piniginę kompensaciją.

83.

9Nurodė, kad abi proceso šalys turi kitus gyvenamuosius būstus, todėl minimas butas nėra vienintelė šalių gyvenamoji patalpa. Pagal pateiktus Nekilnojamojo turto registro duomenis, buto vidutinė rinkos vertė yra 18800,00 Eur. Dėl šios priežasties ir atsižvelgdamas į prastą turto vertę, siūlė atsakovui išpirkti iš jo turimą ½ dalį turto arba parduoti jam savo ½ dalį turte už tą pačią kainą – 9000,00 Eur. Atsakovui nesureagavus į šį pasiūlymą, prašo teismo nustatyti, kad atsakovui sumokamos kompensacijos dydis yra 9000,00 Eur, nes atidalinimo natūra nepageidauja ir šiuo atveju toks atidalinimas nėra galimas.

104.

11Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą, datą ir laiką pranešta tinkamai. Iki bylos nagrinėjimo pradžios negauta prašymo atidėti teismo posėdį. Posėdyje dalyvavo pagal atstovavimo sutartį ieškovo atstovas advokatas M. R., todėl bylos šalies dalyvavimas laikomas tinkamu ir byla išnagrinėta ieškovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 str. 5 d.).

125.

13Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškovo ieškinio reikalavimus palaikė ir juos prašė tenkinti. Iš esmės atstovas remėsi ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir motyvais. Papildomai paaiškino, kad, jei lyja tam tikra kryptimi, per buto senus langus yra apliejami kaimynai. Pažymėjo, jog atsakovas vengia bendravimo ir susitikimų.

146.

15Atsakovui R. K. ieškinys ir kiti procesiniai dokumentai (šaukimas į parengiamąjį teismo posėdį) įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto tinklapyje (b.l. 19-20,21,24-25,26). Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Išnaudojus visas galimybes kitais įstatymo numatytais būdais atsakovui įteikti procesinius dokumentus bei pranešti apie teismo procesą, bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, atsižvelgiant į ieškinio reikalavimų pobūdį, byla parengiamajame teismo posėdyje buvo išnagrinėta iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

16Ieškinys tenkintinas visiškai.

177.

18Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad ginčo dalykas yra nuosavybės teisės objektas - dviejų kambarių butas, esantis ( - ) unikalus Nr. ( - ) su jo priklausiniu – rūsiu, kuris Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.72 str. 1 d. pagrindu priklauso bendraturčiams: V. K. ir R. K.. Bendraturčiai ginčo butą valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise, atitinkamai V. K. ir R. K. priklauso po ½ dalis minimo buto.

198.

20Bendrosios nuosavybės teisė reiškia tam tikrus nuosavybės teisės įgyvendinimo ribojimus, sukeliamus kitų to paties nuosavybės objekto savininkų. Vienas iš bendraturčio nuosavybės teisės į bendrosios nuosavybės dalį įgyvendinimo būdų, taip pat vienas iš bendrosios nuosavybės teisės pasibaigimo pagrindų yra atidalijimas iš bendrosios nuosavybės (CK 4.80 str.). Galimybė atsidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės nustatyta tam, kad būtų galima palengvinti ir supaprastinti savininko teisių turinį sudarančių teisių įgyvendinimą į bendrą daiktą, kad ateityje būtų išvengta ginčų, kylančių tarp bendraturčių jiems įgyvendinant šias teises. Pagal CK 4.80 str. 1 d. kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės. Šiai teisei įgyvendinti kitų bendraturčių sutikimo nereikalaujama, tačiau, jeigu nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį ginčas sprendžiamas teisme. CK 4.80 str. 2 d. nustatyta, kad daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai. Tais atvejais, kai daikto atskyrimas natūra negalimas be neproporcingos žalos jo paskirčiai, vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

219.

22CK 4.80 str. 2 d. tiesiogiai nenurodyta, kuris iš bendraturčių – atidalijimo siekiantis, kitas bendraturtis ar bet kuris iš jų – gauna kompensaciją pinigais. Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, kad pagal CK 4.80 str. 2 d. kompensacija už turėtą dalį bendrojoje nuosavybėje, nesant bendraturčio sutikimo, galima išimtiniais atvejais, kai: a) išnaudotos visos galimybės padalyti daiktą natūra pagal bendraturčiams tenkančias dalis, tačiau to padaryti negalima be neproporcingos žalos daikto paskirčiai; b) kompensacija, paprastai, priteisiama atsidalijimo siekiančiam bendraturčiui; c) faktinės aplinkybės yra tokios, dėl kurių daikto dalies iš bendraturčio paėmimas neturėtų būti vertinamas kaip esminis savininko teisių pažeidimas, pavyzdžiui, kai dalis bendrojoje nuosavybėje, palyginus su kitais bendraturčiais, yra gerokai mažesnė, jos negalima realiai atidalyti, o savininko interesas naudotis bendrąja daline nuosavybe nevertinamas kaip labai svarbus. Klausimas, ar bendraturčio interesas naudotis daiktu yra esminis, kiekvienu atveju sprendžiamas individualiai, ištyrus ir įvertinus ginčo šalių pateiktų įrodymų visetą apie bendraturčių poreikius naudotis bendru daiktu, atsižvelgiant į jų amžių, sveikatos būklę, profesinę veiklą, šeimos sudėtį ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-485/2005). Teismas, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinęs kiekvieno iš atidalijamų bendraturčių poreikį dalijamam daiktui, galimybę įsigyti kitą tokį daiktą, išmokėti kompensaciją kitiems atidalijamiems bendraturčiams, kitas reikšmingas aplinkybes, turi spręsti, kuriam iš bendraturčių būtų teisinga priteisti kompensaciją pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 23 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-7/2009).

2310.

24Vadovaujantis CK 4.75 str. įtvirtintais bendrosios nuosavybės teisės įgyvendinimo principais, atidalijimo siekiančiam bendraturčiui tenka pareiga įrodyti teisme, kad jo siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas yra priimtiniausias, kad jis nepažeis kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepadarys neproporcingos žalos daiktui bei jo paskirčiai. Kiti bendraturčiai gali įstatymų nustatyta tvarka pateikti kitokius atidalijimo iš bendrosios nuosavybės variantus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-08 nutartis byloje Nr. 3K-3-780/2003; 2005-12-05 nutartis byloje Nr. 3K-3-638/2005; 2006-02-01 nutartis byloje Nr. 3K-3-85/2006).

2511.

26Nagrinėjamu atveju ieškovas siekia atidalinti jam ir atsakovui priklausantį 2 kambarių butą su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esantį ( - ) tokiu būdu: ieškovui paskiriant natūra visą 47,62 kv. m bendro ploto butą su 5,26 kv. m ploto rūsiu, o atsakovui priteisiant iš ieškovo 9000,00 Eur dydžio kompensaciją už ieškovui tenkančią ½ buto dalį. Ieškovas buto dalį įgijo pagal 2018-08-08 įregistruotą Turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. ( - ) už 7300,00 Eur. Priežastys lėmusios reikalavimą atsidalinti iš bendrosios nuosavybės, anot ieškovo, yra tai, kad bendradarbiavimas su atsakovu neįmanomas, atsakovas nesprendžia jokių klausimų susijusių su buto naudojimu, už butą nemoka jokių mokesčių, turi daug skolų, dėl tokio atsakovo elgesio ieškovas turi vienas pats išlaikyti ir prižiūrėti šį butą. Byloje yra pranešimas, patvirtinantis, kad 2018-08-10 ieškovas elektroninio pašto pranešimu kreipėsi į atsakovą dėl jų turimo bendrojoje dalinėje nuosavybėje buto atidalijimo būdo, kuriuo prašoma atsakovo iki 2018-08-20 raštu informuoti ieškovą apie tai, kurį iš pranešime nurodytų buto atidalijimo būdų jis renkasi. Byloje nėra duomenų patvirtinančių, kad atsakovas raštiškai atsiliepė į ieškovo pranešimą, kad jis pasirinko kurį nors atidalino būdą ar pasiūlė kitą, savarankišką buto atidalinimo būdą. Be to, atsakovas į bylą nepateikė atsiliepimo, parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, neginčijo ieškovo nurodytų aplinkybių, nepasiūlė ir nepateikė teismui projekto apie galimą kitokį atidalijimo būdą (CPK 178 str.).

2712.

28Iš byloje esančio 2018-08-10 Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta, kad ginčo buto vidutinė rinkos vertė yra 18,800 Eur. Ieškovas siūlo atsakovui sumokėti 9000,00 Eur kompensaciją. Tokiu būdu ieškovas laiko, kad atsakovo ½ dalies buto vertė yra 18000,00 Eur. Tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovo nurodytos prašomo atidalinti buto vertės ir teismas sutinka su ieškovo nurodyta turto verte. Pažymėtina ir tai, jog ieškovo atstovas teismo posėdžio metu pateikė argumentus dėl buto būklės, nurodydamas, kad jei lyja tam tikra kryptimi, per buto senus langus yra apliejami kaimynai. Šie ieškovo atstovo argumentai rodo, kad ieškovo pateikta ginčo buto vertė yra teisinga, pagrįsta, sąžininga ir pilnai atitinkanti visų šalių tame tarpe ir atsakovo interesus patvirtina ir faktas, kad ji yra didesnė už ieškovo turto įgijimo momentu 2018-08-08 nurodytą ir sumokėtą vertę (viso turto vertė būtų 14600,00 Eur).

2913.

30Todėl yra nustatoma, kad ginčo buto vertė yra 18000,00 Eur, atitinkamai atsakovo priklausančios ½ dalies buto vertė pinigine išraiška sudaro 9000,00 Eur. Iš bylos duomenų, nustatyta, kad buto, esančio ( - ) bendrasavininkų, šios bylos ieškovo ir atsakovo tarpusavio santykiai nesusiklostė, nes atsakovas nesprendžia buto dalies buto su rūsiu tvarkymo, naudojimo klausimų, jis buto neprižiūri, nemoka mokesčių, bute faktiškai negyvena, yra deklaravęs išvykimą į ( - ). Anot ieškovo, dėl to jis yra priverstas vienas prižiūrėti butą, mokėti jo išlaikymui reikalingus mokesčius. Šios aplinkybės nėra nuginčytos.

3114.

32Todėl konstatuotina, kad visiškas ginčo buto atidalinimas geriausiai užtikrintų bendraturčių nuosavybės teisių įgyvendinimą, o neatidalinus buto, nebūtų išspręstas šalių ginčas dėl bendrosios nuosavybės valdymo, naudojimo ir disponavimo. Nei viena iš ginčo šalių nepateikė jokių kitų atidalinimo būdų, kuriais galima būtu atidalinti atitinkamai po ½ dalį kiekvienam iš bendrasavininkų. Nesant galimybės atidalinti butą natūra, ieškovui nereiškiant tokio prašymo ir atsižvelgus į bylos aplinkybes, butas atidalinamas paliekant jį vienam iš bendrasavininkų, įpareigojant pastarąjį sumokėti kompensaciją pinigais.

3315.

34Sprendžiant klausimą kuriam iš bendrasavininkų palikti butą nuosavybėje, o kuriam priteisti piniginę kompensaciją ir tokiu būdu atidalinti bendrasavininkus iš bendrosios dalinės nuosavybės yra atsižvelgiama į kitas bylai reikšmingas aplinkybes. Daugiabučio namo savininkų bendrijos ( - ) pirmininko raštas patvirtina, kad atsakovo brolis D. K., kurio dalį nusispirko ieškovas, faktiškai bute negyveno, buvo trumpam grįžęs iš užsienio 2016 m., pagyveno tris savaites ir 2017 m. buvo sugrįžęs savaitei. Duomenų apie R. K. gyvenimą jam priklausančio buto dalyje duomenų nepateikta. Atsakovas R. K. ginčo butu nesirūpina, jo neprižiūri, neišlaiko ir, kaip rodo bylos medžiaga, faktiškai jame negyvena, nes ir teismo siunčiamos ginčo buto adresu korespondencijos nepaima, nes jis šiame bute nerandamas, procesiniai dokumentai jam buvo įteikti viešo paskelbimo būdu. Todėl atsakovas atidalijamas iš bendrosios dalinės nuosavybės buto, esančio ( - ) sumokant jam piniginę kompensaciją.

3516.

36Sprendžiant piniginės kompensacijos klausimą atsižvelgiama ir į tai, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 4.80 str. 2 d. normos, kai bendraturtis nesutinka gauti kompensacijos pinigais, aiškintinos kartu su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. įtvirtintu nuosavybės neliečiamumo principu ir CK 4.93 str. nustatytomis savininko teisių apsaugos garantijomis, todėl priteisti kompensaciją be kito bendraturčio sutikimo galima tik išimtiniais atvejais, kai yra išnaudotos visos galimybės padalyti daiktą natūra, tačiau to negalima padaryti be neproporcingos žalos daikto paskirčiai, ir kai faktinės aplinkybės yra tokios, dėl kurių daikto dalies paėmimas iš bendraturčio neturėtų būti vertinamas kaip esminis savininko teisių pažeidimas (pvz., kai dalis bendrojoje nuosavybėje, palyginti su kitais bendraturčiais, yra gerokai mažesnė, jos negalima realiai atidalyti, o savininko interesas naudotis bendrąja daline nuosavybe nevertintinas kaip labai svarbus) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 19 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-401/2010; 2011 m. gegužės 24 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-253/2011).

3717.

38Taigi, nustačius tam tikras išimtinį atvejį apibūdinančias faktines aplinkybes, teismas gali atidalyti bendrąją dalinę nuosavybę, priteisdamas bendraturčiui kompensaciją pinigais, nors dėl to nėra bendraturčio sutikimo. Teismas, įvertindamas šiuos teismų praktikoje suformuotus CK 4.80 str. 2 d. įtvirtintų normų taikymo reikalavimus, bei atsižvelgdamas į bylos faktines bylos aplinkybes sprendžia, kad laikantis protingos, teisingos ir sąžiningos bendraturčių interesų pusiausvyros ieškovo siūlomas atidalijimo būdas, išmokant atsakovui kompensaciją, o jam priklausančią buto dalį perleidžiant ieškovui, yra priimtiniausias bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas. Pažymėtina, kad ginčo atveju, atsakovas kitokio sąžiningo ir teisingesnio atidalinimo būdo neteikė. Nėra galimybės kitaip išspręsti ginčą, apeinant kompensacijos už priklausančią turto dalį mokėjimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad būtina atidalijimo išmokant bendraturčiui piniginę kompensaciją sąlyga yra ta, kad ši piniginė kompensacija atitiktų atidalijamos dalies vertę. Nagrinėjamu atveju, nėra ginčo dėl nustatytos atidalijamo turto vertės, todėl laikoma, jog atsakovui priklausančios turto dalies vertė yra 18000,00 Eur suma. Pažymėtina, kad nustatyta šio buto su rūsiu vertė (18000,00 Eur) yra didesnė už turto pardavimo kainą varžytynėse (viso turto vertė būtų 14600,00 Eur) ir beveik tapati VĮ Registrų centras nurodomai šio turto vidutinei rinkos vertei (18800,00 Eur), kas taip pat patvirtina, jog nurodyta ieškovo buto vertė nustatyta teisingai. Paprastai kompensacija pripažįstama teisinga, jeigu ji atitinka daikto dalies rinkos vertę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 29 d. civilinėje byloje Nr. 3K-3-213/2011).

3918.

40Pažymėtina, kad bylos šalys neginčijo ieškovo galimybių atsakovui sumokėti kompensaciją Todėl teismo vertinimu, ieškovas turi galimybes sumokėti kompensaciją atsakovui. Dėl nurodyto teismas, vadovaudamasis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, jau anksčiau minėtomis CK normomis, konstatuoja, kad susiklosčiusioje situacijoje ieškovo pateiktas atidalinimo būdas, atidalinant butą ieškovui paliekant jį natūra, o išmokant atsakovui kompensaciją, yra sąžiningiausias, teisingiausias ir geriausiai atitinkantis šalių interesus, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai.

4119.

42Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo patirtos 75,00 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis (b.l. 5) priteistinos iš atsakovo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).

4320.

443,58 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo valstybei, kadangi šių bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra didesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str. 1,6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355 su vėlesniais pakeitimais).

4521.

462018 m. spalio 15 d. teismo nutartimi (b.l. 22-23) dėl žymos registre įregistravimo VĮ Registrų centras buvo pranešta apie teisme priimtą ieškovo V. K. ieškinį atsakovui R. K. dėl nekilnojamojo turto, t. y. ½ dalies buto, unikalus Nr. ( - ) esančios ( - ) (registro Nr. ( - )), teisiškai registruotos atsakovo R. K. nuosavybe, atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės. Teismo sprendimui įsiteisėjus panaikintina atlikta žyma ir registruotina žyma apie priimtą teismo sprendimą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, turinti įtakos nekilnojamųjų daiktų (t. y. ½ dalies buto, unikalus Nr. ( - ) esančios (duomenys neskelbtini (registro Nr. ( - )) teisiniam statusui.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

48ieškinį patenkinti visiškai.

49Atidalinti atsakovo R. K., a.k. ( - ) ½ dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės su ieškovu V. K., a.k. ( - ) (½ dalies), t. y. R. K., a.k. ( - ) ( - ) (bendro 47,62 kv. m ploto) su rūsiu (5,26 kv. m ploto), esančią ( - ) priteisti natūra V. K., a.k. ( - )

50Priteisti iš ieškovo V. K., a.k. ( - ) 9000,00 Eur (devynių tūkstančių eurų, 00 centų) kompensaciją R. K., a.k. ( - ) už ½ dalį 2 (dviejų) kambarių buto, unikalus Nr. ( - ) (bendro 47,62 kv. m ploto) su rūsiu (5,26 kv. m ploto), esančią ( - ).

51Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis eurus, 00 centų) bylinėjimosi išlaidų ieškovui V. K., a.k. ( - )

52Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 3,58 Eur (trijų eurų, 58 centų) bylinėjimosi išlaidas valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. ( - ) (gavėjo įmonės kodas ( - ), įmokos kodas 5660).

53Sprendimui įsiteisėjus panaikinti žymą VĮ Registrų centras registre apie teisme priimtą V. K. ieškinį atsakovui R. K. dėl nekilnojamojo turto, t. y. ½ dalies buto, unikalus Nr. ( - ) esančios ( - ) (registro Nr. ( - )), teisiškai registruotos atsakovo R. K. nuosavybe, atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir registruoti žymą apie priimtą teismo sprendimą dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, turintį įtakos nekilnojamųjų daiktų (t. y. ½ dalies buto, unikalus Nr. ( - ) esančios (duomenys neskelbtini (registro Nr. ( - )), teisiniam statusui.

54Ieškovo atstovui išsiųsti sprendimo kopijas, taip pat specialiame interneto tinklapyje teismo sprendimo paskelbimo dieną paskelbti šio turinio pranešimą, kad įteikti jį atsakovui:

55„Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. lapkričio 16 d. priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-12425-1004/2018 (Teisminio proceso Nr. 2-70-3-05610-2018-5) pagal ieškovo V. K., gim. ( - ), ieškinį atsakovui R. K., gim. ( - ), dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuoavybės išmokant piniginę kompensaciją. Atsakovui R. K. teismo sprendimas yra įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas informuojamas, kad procesiniai dokumentai laikomi įteikti pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dieną. R. K. šį sprendimą per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali apskųsti apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose. Informacijos teirautis tel. (8 41) 598494.“

56Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apelaicine tvarka skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Vaidotas... 2. viešame parengiamajame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovas pateikė teismui ieškinį (b.l. 1-4) atsakovui, kuriuo prašė... 6. 2.... 7. Ieškinyje nurodė, kad jam ir atsakovui priklauso po ½ dalį buto (bendro... 8. 3.... 9. Nurodė, kad abi proceso šalys turi kitus gyvenamuosius būstus, todėl... 10. 4.... 11. Ieškovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie bylos nagrinėjimo vietą,... 12. 5.... 13. Teismo posėdyje ieškovo atstovas ieškovo ieškinio reikalavimus palaikė ir... 14. 6.... 15. Atsakovui R. K. ieškinys ir kiti procesiniai dokumentai (šaukimas į... 16. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 17. 7.... 18. Iš bylos rašytinės medžiagos nustatyta, kad ginčo dalykas yra nuosavybės... 19. 8.... 20. Bendrosios nuosavybės teisė reiškia tam tikrus nuosavybės teisės... 21. 9.... 22. CK 4.80 str. 2 d. tiesiogiai nenurodyta, kuris iš bendraturčių –... 23. 10.... 24. Vadovaujantis CK 4.75 str. įtvirtintais bendrosios nuosavybės teisės... 25. 11.... 26. Nagrinėjamu atveju ieškovas siekia atidalinti jam ir atsakovui priklausantį... 27. 12.... 28. Iš byloje esančio 2018-08-10 Nekilnojamojo turto registro išrašo nustatyta,... 29. 13.... 30. Todėl yra nustatoma, kad ginčo buto vertė yra 18000,00 Eur, atitinkamai... 31. 14.... 32. Todėl konstatuotina, kad visiškas ginčo buto atidalinimas geriausiai... 33. 15.... 34. Sprendžiant klausimą kuriam iš bendrasavininkų palikti butą nuosavybėje,... 35. 16.... 36. Sprendžiant piniginės kompensacijos klausimą atsižvelgiama ir į tai, kad... 37. 17.... 38. Taigi, nustačius tam tikras išimtinį atvejį apibūdinančias faktines... 39. 18.... 40. Pažymėtina, kad bylos šalys neginčijo ieškovo galimybių atsakovui... 41. 19.... 42. Ieškinį patenkinus visiškai, ieškovo patirtos 75,00 Eur bylinėjimosi... 43. 20.... 44. 3,58 Eur teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos... 45. 21.... 46. 2018 m. spalio 15 d. teismo nutartimi (b.l. 22-23) dėl žymos registre... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 48. ieškinį patenkinti visiškai.... 49. Atidalinti atsakovo R. K., a.k. ( - ) ½ dalį iš bendrosios dalinės... 50. Priteisti iš ieškovo V. K., a.k. ( - ) 9000,00 Eur (devynių tūkstančių... 51. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 75,00 Eur (septyniasdešimt penkis... 52. Priteisti iš atsakovo R. K., a.k. ( - ) 3,58 Eur (trijų eurų, 58 centų)... 53. Sprendimui įsiteisėjus panaikinti žymą VĮ Registrų centras registre apie... 54. Ieškovo atstovui išsiųsti sprendimo kopijas, taip pat specialiame interneto... 55. „Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose 2018 m. lapkričio 16 d.... 56. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti apelaicine tvarka...