Byla e2-1358-516/2018
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo V. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutarties, kuria atsisakyta pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Magirnis“ ieškinį atsakovei Daugiabučio namo ( - ), Vilniuje savininkų bendrijai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Magirnis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė priteisti iš atsakovės Daugiabučio namo ( - ), Vilniuje savininkų bendrijos (toliau – ir bendrija) 82 478,85 Eur skolos, 6 proc. dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė taip pat pateikė patikslintą ieškinį, kuriame padidino prašomą priteisti skolos sumą iki 106 845,30 Eur.

72.

8Pareiškėjas V. V. pateikė prašymą teismui įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad jam priklauso patalpa esanti ( - ), todėl yra suinteresuotas bylos baigtimi, nes nuo teismo priimto sprendimo priklausys jo prievolės už atliktą daugiabučio namo modernizavimą dydis. Pažymėjo, kad atsakovė, veikdama per bendrijos pirmininką, nepateikia visos informacijos apie vykdytą namo modernizavimo procesą.

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo prašymo netenkino ir atsisakė jį įtraukti dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.

134.

14Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjo prašymas grindžiamas iš esmės tuo, jog nuo bylos baigties priklausys, kokią sumą jis turės mokėti už atliktą daugiabučio namo modernizavimą. Tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Teismo vertinimu, atsakovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuri pati atsako už savo skolas, todėl sprendė, kad teismo sprendimas šioje byloje nesukels tiesioginių pasekmių V. V. teisėms ir pareigoms, dėl šio asmens teisių ir pareigų nebus pasisakyta sprendime, o jo suinteresuotumas bylos baigtimi yra tik netiesioginis.

15III.

16Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

175.

18Pareiškėjas V. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – V. V. įtraukti dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje (suteikiant prieigą prie elektroninės bylos ir nustatant protingą terminą pateikti atsiliepimui į ieškovo pareikštą reikalavimą). Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

195.1.

20Nutartyje nepagrįstai ignoruota esminė teismų praktika, kad savarankiškų reikalavimų nepareiškiantys tretieji asmenys į procesą įtraukiami numanant jų galimą dalyvavimą regresiniame procese. Pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis tiesiogiai priklausys nuo teismo sprendimo šioje byloje. Atsižvelgiant į patenkintą ieškinio reikalavimų dalį V. V. bus teikiamos bendrijos sąskaitos, kurias pagal įstatymą jis privalės apmokėti.

215.2.

22Įvertinus jau dabar formuluojamą principinę V. V. poziciją, kad renovacijos darbai atlikti netinkamai ir už juos mokėti visą reikalaujamą kainą nėra pagrindo, bendrijai pralaimėjus šią bylą V. V. atitinkamų sąskaitų būtų linkęs bent iš dalies neapmokėti. Taigi kiltų naujas teisminis ginčas tarp bendrijos ir V. V., kuriame neišvengiamai vėl tektų grįžti prie šios bylos dalyko.

236.

24Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

256.1.

26Remiantis civilinės bylos Nr. e2-3277-852/2018 medžiaga, civiliniai teisiniai santykiai yra atsiradę tarp ieškovės UAB „Magirnis“ ir atsakovės daugiabučio namo savininkų bendrijos. Byloje nėra svarstomas nė vienas klausimas, susijęs su asmeninėmis

27V. V. pareigomis ir teisėmis.

286.2.

29Su šiuo ginču V. V. yra susijęs tik, tiek jog jis yra vienas iš daugelio bendrasavininkų, kurių bendros nuosavybės objektus remontavo UAB „Magirnis“. Pagal įstatymą jis savo teises ir pareigas, susijusias su minėtais bendros nuosavybės objektais realizavo ir realizuoja per bendriją.

306.3.

31Daugiabučio namo ( - ), Vilniuje savininkų bendrija yra specialiai sušaukusi namo patalpų savininkų susirinkimą, kurio metu ne tik informavo savininkus (taip pat ir V. V.) apie vykstantį teisminį ginčą, tačiau ir priėmė sprendimus dėl procesinio elgesio ir pozicijos šioje byloje, tai papildomai patvirtina, jog V. V. į šią bylą trečiuoju asmeniu įtraukti nėra faktinio ir teisinio pagrindo.

32Teismas

konstatuoja:

33IV.

34Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

357.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

378.

38Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta įtraukti dalyvauti byloje trečiąjį asmenį, nepareiškiantį savarankiškų reikalavimų.

399.

40Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, pirmiausia atkreipia dėmesį, kad ginčas byloje yra kilęs tarp daugiabučio namo bendrijos ir jos rangovės dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus (daugiabučio gyvenamojo namo modernizavimą) priteisimo.

4110.

42Pareiškėjas prašymą teismui įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, grindė tuo, kad jis yra suinteresuotas bylos baigtimi, nes daugiabutyje, kuriame buvo atliekami statybos rangos darbai, turi patalpą ir nuo šios bylos baigties priklausys, kiek jis turės mokėti už atliktą daugiabučio namo modernizavimą. Be to, bendrija pareiškėjui nesuteikia pakankamai informacijos apie bylos eigą. Atskirajame skunde dėstomi iš esmės tie patys argumentai, tačiau jame jau nėra teigiama, kad bendrija pareiškėjui nesuteikia pakankamai informacijos apie bylos eigą.

4311.

44Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagrindinis pareiškėjo argumentas yra kildinamas iš to, kad nuo nagrinėjamos bylos gali priklausyti bendrijos regresiniai reikalavimai gyvenamojo namo patalpų savininkams, įskaitant ir pareiškėją. Grįsdamas nurodytas aplinkybes kaip pagrindą jį įtraukti dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, pareiškėjas nurodo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilinėse bylose Nr. 3K-3-209/2009, Nr. 3K-3-175-706/2015, Nr. e3K-3-396-969/2017.

4512.

46Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, visų pirma nėra pagrindo besąlygiškai vadovautis pareiškėjo nurodyta teismų praktika. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (lot. – sprendimo pagrindas, motyvacija). Bandymas taikyti teisės taikymo taisykles, suformuluotas konkrečiose teismo bylose, neturinčiose esminio panašumo su byla, kurią nagrinėjant buvo suformuluotas tas teismo precedentas, reikštų tą patį, kaip taikyti teisės normą teisiniam santykiui, kurio ši norma nereglamentuoja. Dėl to Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai taikytini tik teismams nagrinėjant panašias savo faktinėmis aplinkybėmis bylas į tą bylą, kurią nagrinėdamas Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino atitinkamą teisės normą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009; ir kt.).

4713.

48Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamo klausimo ypatumas yra tas, jog viena iš bylos šalių yra daugiabučio namo bendrija, o ginčas kilęs dėl bendrijos įsipareigojimų tinkamo įvykdymo. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šis ypatumas dėl toliau nurodomų priežasčių nesudaro pagrindo vadovautis pareiškėjo nurodyta teismų praktika, nes jo nurodytos bylos neturi esminio panašumo su šia byla.

4914.

50Butų ir kitų patalpų savininkų bendrija – tai daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkų steigiamas subjektas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.83 straipsnio 3 dalis). Bendrijos steigimo pagrindinis tikslas yra įgyvendinti butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teises ir pareigas, susijusias su jiems priklausančių arba kuriamų naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad bendrija pati nepriima sprendimų dėl gyvenamojo namo objektų valdymo ir naudojimo. Tokie sprendimai, remiantis CK 4.85 straipsnio 1 dalimi, priimami butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip. Taigi bendrija tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus.

5115.

52Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina pirmosios instancijos teismo nurodytą pagrindą atmesti pareiškėjo prašymą, kad atsakovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kuri pati atsako už savo skolas. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad nors bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų savininkai, turintys disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Įgyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp bendrijos, kuri įgyvendina šių bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų – išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013).

5316.

54Vis dėlto, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas iki galo neatsižvelgė į atsakovės teisinį statusą bei jos civilinės atsakomybės ypatumus, apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su atsakovės argumentais, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai savo teises ir pareigas šioje civilinėje byloje keliamais klausimais įgyvendina būtent per bendriją.

5517.

56Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nėra paneigti bendrijos atsiliepime į atskirąjį skundą pateikti paaiškinimai, jog klausimas dėl bendrijos pozicijos nagrinėjamoje byloje buvo sprendžiamas namo patalpų savininkų susirinkime. Pareiškėjas taip pat nepateikė jokių duomenų, kad jo pozicija, lyginant su ta, kurios laikosi bendrija šioje civilinėje byloje, skiriasi, t. y. pagal byloje pateiktus duomenis, nėra pagrindo išvadai, kad bendrijos ir pareiškėjo interesai išsiskiria. Priešingai, matyti, kad pareiškėjas siekia įstoti į bylą bendrijos pusėje, todėl savo poziciją, kaip ir kiti butų ir patalpų savininkai, gali teikti bendrijos pirmininkui, svarstyti ją susirinkime. Duomenis apie bylos eigą pareiškėjas taip pat gali gauti pateikęs prašymą bendrijos primininkui (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 6 dalies 6 punktas).

5718.

58Bendruosius butų ir kitų patalpų savininkų interesus ginče, susijusiame su jiems priklausančių bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu ir priežiūra, gina daugiabučio namo bendrija, atstovaujama bendrijos pirmininko. Kaip yra išaiškinęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, atstovavimas bendrijos ir jos narių interesams teisme yra ne tik bendrijos pirmininko, kaip valdymo organo, teisė, bet ir pareiga. Ji išplaukia iš CK 2.87 straipsnio 2 dalyje nustatyto visiems juridinio asmens valdymo organams taikomo lojalumo principo, kurio esmė ta, kad juridinio asmens valdymo organas ir jo nariai turi būti lojalūs juridiniam asmeniui, t. y. veikti pagal steigimo dokumentus ir kitus juridinio asmens organų sprendimus bei rūpintis juridinio asmens gerove ir siekti įgyvendinti jo tikslus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010).

5919.

60Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad priešingai nei nurodo pareiškėjas, bendrijos reikalavimas apmokėti namo modernizavimo išlaidų dalį būtų kildinamas ne iš šioje byloje priimto teismo sprendimo, o iš pastato butų ir patalpų savininkų sprendimų, kuriais pritarta pastato atnaujinimo (modernizavimo) investiciniam planui. Bendrija pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo (taip pat ir kredito ėmimo), ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus.

6120.

62Atsižvelgęs į nurodytus išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog pareiškėjas nagrinėjamu atveju neįrodė turįs individualų interesą, išskiriantį jį iš kitų bendrijos butų ir kitų patalpų savininkų. Kaip ir kitų butų ir patalpų savininkų, jo interesus prieš trečiuosius asmenis šiuo atveju gina bendrija, jis turi teisę dalyvauti formuojant bendrijos poziciją byloje. Kilusio ginčo pobūdis nesudaro pagrindo nukrypti nuo taisyklės, kad būtent bendrija atstovauja butų ir patalpų savininkus išoriniuose santykiuose, įskaitant ir kylančius ginčus su rangovais.

6321.

64Pareiškėjo atskirojo argumentai yra sietini su bendru visų butų ir kitų patalpų savininkų interesu, o tai negali būti pagrindu įtraukti dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu individualiai tik pareiškėją, nes tais pačiais pagrindais teismas jau privalėtų spręsti ir dėl kitų butų ir patalpų savininkų įtraukimo dalyvauti byloje trečiaisiais asmenimis. Jų dalyvavimas byloje, atsižvelgiant į tai, kad apie šią civilinę bylą savininkams turi būti žinoma ir susirinkimuose būtent jie formuoja bendrijos poziciją, būtų savitikslis ir prieštarautų proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principams.

6522.

66Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo panaikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį, todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Apeliacinės instancijos teismas taip pat atskirai pažymi, jog ši nutartis, pasikeitus aplinkybėms, neužkerta kelio pareiškėjui kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, ar teismui tai padaryti savo iniciatyva (CPK 47 straipsnio 1 dalis).

67Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

68Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Magirnis“ kreipėsi... 7. 2.... 8. Pareiškėjas V. V. pateikė prašymą teismui įtraukti jį dalyvauti byloje... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. birželio 7 d. nutartimi pareiškėjo... 13. 4.... 14. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjo prašymas grindžiamas... 15. III.... 16. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. 5.... 18. Pareiškėjas V. V. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 19. 5.1.... 20. Nutartyje nepagrįstai ignoruota esminė teismų praktika, kad savarankiškų... 21. 5.2.... 22. Įvertinus jau dabar formuluojamą principinę V. V. poziciją, kad renovacijos... 23. 6.... 24. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti... 25. 6.1.... 26. Remiantis civilinės bylos Nr. e2-3277-852/2018 medžiaga, civiliniai teisiniai... 27. V. V. pareigomis ir teisėmis.... 28. 6.2.... 29. Su šiuo ginču V. V. yra susijęs tik, tiek jog jis yra vienas iš daugelio... 30. 6.3.... 31. Daugiabučio namo ( - ), Vilniuje savininkų bendrija yra specialiai sušaukusi... 32. Teismas... 33. IV.... 34. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 35. 7.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 37. 8.... 38. Ginčas byloje kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 39. 9.... 40. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, pirmiausia... 41. 10.... 42. Pareiškėjas prašymą teismui įtraukti jį dalyvauti byloje trečiuoju... 43. 11.... 44. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagrindinis pareiškėjo argumentas... 45. 12.... 46. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, visų pirma nėra pagrindo... 47. 13.... 48. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamo klausimo ypatumas... 49. 14.... 50. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrija – tai daugiabučio namo bendrojo... 51. 15.... 52. Apeliacinės instancijos teismas kritiškai vertina pirmosios instancijos... 53. 16.... 54. Vis dėlto, nepaisant to, kad pirmosios instancijos teismas iki galo... 55. 17.... 56. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nėra paneigti bendrijos... 57. 18.... 58. Bendruosius butų ir kitų patalpų savininkų interesus ginče, susijusiame su... 59. 19.... 60. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad priešingai... 61. 20.... 62. Atsižvelgęs į nurodytus išaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas... 63. 21.... 64. Pareiškėjo atskirojo argumentai yra sietini su bendru visų butų ir kitų... 65. 22.... 66. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 67. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 68. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą....