Byla e2S-2792-590/2018
Dėl piniginio reikalavimo, atsiradusio iš sutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas Stankevičius

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės K. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Latvijos Respublikoje registruotos bendrovės SIA „B2 Kapital“ ieškinį atsakovei K. S. dėl piniginio reikalavimo, atsiradusio iš sutarties.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6ieškovas SIA „B2 Kapital“ prašė išduoti teismo įsakymą ir priteisti iš atsakovės K. S. 804,40 Eur skolos, 88,64 Eur delspinigių, 180,44 Eur palūkanų, 5 proc. metinių procesinių palūkanų ir 23 Eur bylinėjimosi išlaidų. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-06-12 teismo įsakymu iš atsakovės ieškovo naudai priteisė 804,40 Eur skolos, 88,64 Eur delspinigių, 180,44 Eur palūkanų, 5 proc. metinių procesinių palūkanų ir 23 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-12 išduoto teismo įsakymo. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-07-30 nutartimi priėmus ieškovo ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-06-12 išduotas teismo įsakymas buvo panaikintas.

72.

8Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 986,18 Eur skolos, 88,76 Eur delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-08-20 sprendimu už akių ieškinį tenkino ir iš atsakovės ieškovo naudai priteisė 986,18 Eur skolos, 88,76 Eur delspinigių, 5 proc. metines palūkanas už priteistą 1 074,94 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 89 Eur bylinėjimosi išlaidų.

93.

10Atsakovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už akių įvykdymą išdėstyti 1 metams. Nurodė, kad pagal savo sunkią turtinę padėtį paimtą paskolą mokėjo nereguliariai. Atsakovės turtinė padėtis dar sunkesnė, kadangi teismo nutartimi buvo taikytos laikinos apsaugos priemones kitoje civilinėje byloje. Buvo areštuota atsakovės turto dalis bute, esančiame ( - ), apribotas atsakovės gaunamo atlyginimo dydis, paliekant lėšas tik pragyvenimui. Kito turto neturi. Sutuoktinis onkologinis ligonis, gauna neįgalumo pensiją. Atsakovė turi sveikatos problemų.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovės prašymą atmetė. Apylinkės teismas konstatavo, kad atsakovė neteikė rašytinių įrodymų, kurie pagrįstų prašyme dėstomas aplinkybes apie sunkią turtinę padėtį, nenurodė duomenų bei neteikė įrodymų apie teismo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones bei buto areštą, neteikė įrodymų apie savo bei sutuoktinio sveikatos problemas, sutuoktinio gaunamą neįgalumo pensiją. Pažymėjo, kad sunkią materialinę padėtį pagrįstų įrodymai apie turimą turtą, duomenys iš bankų apie juose turimas lėšas ir pan. Tik visų duomenų pagrindu galėtų būti sprendžiama dėl atsakovės turtinės padėties ir teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo. Atsakovė neteikė įrodymų apie turimą turtą, gaunamą darbo užmokestį. Sprendė, kad atsakovė neįrodė sunkios turtinės padėties.

14III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

155.

16Atsakovė K. S. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – išdėstyti sprendimo vykdymą 1 (vieneriems) metams, prijungti ir vertinti naujus įrodymus. Nurodė, kad panaikinus teismo įsakymą išsiųstų procesinių dokumentų laiku negavau, nes juos priėmė sutuoktinis, kuris yra sunkus ligonis. Sutuoktinis procesinių dokumentų atsakovei neperdavė, todėl turiu sutikti su skola. Apylinkės teismas nurodė, kokie įrodymai rodo sunkią šalies materialinę padėtį. Pažymų, kad turtui taikytas areštas, pateikimas susijęs su mokėjimu už suteiktas paslaugas. Teismas turi galimybę prisijungti prie registro duomenų ir patikrinti duomenis apie turimą turtą, taip pat duomenis apie gaunamas pajamas. Teikia išrašą iš atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB „Swedbank“, sutuoktinio nedarbingumo pažymą, išrašą iš medicininių dokumentų, duomenis apie atlyginimą. Išdėsčius skolą išieškotojo lūkesčiai nebus pažeisti.

176.

18Atsakovas SIA „B2 Kapital“ atsiliepime prašė atsakovės atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad atsakovė įrodymų pirmosios instancijos teismui nepateikė, todėl teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

217.

22Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

238.

24Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

259.

26Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartis, kuria apylinkės teismas atsisakė tenkinti atsakovės prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už akių išdėstymo 1 (vieneriems) metams. Dėl naujų įrodymų prijungimo

2710.

28Atsakovė suformulavo reikalavimą prijungti papildomus įrodymus: sutuoktinio S. S. 2017-12-01 radiologinio tyrimo rezultatus, 2016-04-01 epikrizę, 2011-07-07 ir 2011-05-19 išrašus iš medicininių dokumentų, darbingumo lygio pažymą, taip pat išrašą iš atsakovės atsiskaitomosios sąskaitos, esančios AB „Swedbank“ (El. b. l. 85–94). Prašymą prijungti įrodymus grindė tuo, kad apylinkės teismas skundžiamojoje nutartyje nurodė, kokiais įrodymais atsakovė gali įrodinėti sunkią finansinę padėtį.

2911.

30Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų pateikimas ribojamas (CPK 314 straipsnis). CPK 314 straipsnyje suformuluotos taisyklės, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui, išimtys yra: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi aiškintis, ar galėjo šis konkretus įrodymas būti pateiktas pirmosios instancijos teismui, ar vėlesnis įrodymo pateikimas užvilkins bylos nagrinėjimą, bei atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-06-13 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-230-611/2018, nutarties 37–38 punktai).

3112.

32Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga bei procesu apylinkės teisme, taip pat atsižvelgęs į tai, kad atsakovė yra vartotoja, kuriai buvo suteiktas vartojimo kreditas, sprendžia, jog atsakovo teisės, pasinaudojus CPK 314 straipsnyje numatyta išimtimi prijungti naujus įrodymus, nebus pažeistos. Įrodymai nedidelės apimties, pateikti savalaikiai, ieškovas turėjo galimybę dėl pateiktų įrodymų pasisakyti atsiliepime į atskirąjį skundą. Įrodymų prijungimas neužvilkins bylos nagrinėjimo trukmės. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo

3313.

34Atsakovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už akių, kuriuo iš atsakovės ieškovo naudai buvo priteista 986,18 Eur skolos, 88,76 Eur delspinigių, 5 proc. metines palūkanos už priteistą 1 074,94 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-06-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 89 Eur bylinėjimosi išlaidų, įvykdymą išdėstyti 1 metams.

3514.

36CPK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant klausimą aktualūs ir Civilinio kodekso (toliau – CK) 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).

3715.

38Atsakovė teismui pateikė duomenis apie tai, jog jos sutuoktinis serga ( - ) bei kitomis ligomis (El. b. l. 85–89, 93–94). Atsakovė taip pat pateikė duomenis apie sutuoktinio nedarbingumo lygį, tačiau teismas sprendžia, jog pateikta atsakovės sutuoktinio darbingumo lygio pažyma neaktuali, kadangi joje nurodyta, kad atsakovo sutuoktiniui 65 proc. nedarbingumo lygis nustatomas iki 2012-06-08 (El. b. l. 92). Atsakovė teismui pateikė duomenis, jog antstolis S. M. vykdomojoje byloje Nr. 0170/18/00368 rezervavo 19 887 Eur atsakovės atsiskaitomojoje banko sąskaitoje Nr. ( - ), esančioje AB „Swedbank“ (El. b. l. 90). Daugiau duomenų apie savo sunkią turtinę padėtį nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui atsakovė neteikė. Atsakovė nurodė, kad teismas pats gali patikrinti viešuosius registrus ir įsitikinti apie apeliantei priklausantį nekilnojamąjį turtą bei jos finansinę padėtį, tačiau pareiga pateikti įrodymus, patikimai patvirtinančius prašymo išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą pagrįstumą, tenka apeliantei, todėl apeliantė, o ne teismas, privalėjo pateikti visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius jos prašymo pagrįstumą (CPK 178 straipsnis). Visgi, patikrinus informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenų bazę (CPK 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad yra kitų civilinių bylų, kuriose iš atsakovės kitų kreditorių naudai buvo priteistos piniginės sumos – Vilniaus apygardos teismas 2018-06-28 sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-3186-653/2018 iš atsakovės BUAB „Nestela“ naudai buvo priteistas 41 687 Eur žalos atlyginimas. Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-3186-653/2018 atsakovė prašė atleisti ją nuo mokėtino žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, tačiau apygardos teismas atsakovės nuo žyminio mokesčio mokėjimo neatleido (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš Lietuvos apeliacinio teismo 2018-10-31 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-1500-178/2018, kuria buvo išnagrinėtas atsakovės atskirasis skundas dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio matyti, kad atsakovė nurodė turinti ½ dalį buto, esančio ( - ), taip pat nurodė, kad antstolis leido disponuoti 440 Eur per mėnesį pragyvenimui. Atsakovė darbinga, t. y. duomenų apie atsakovei nustatytą nedarbingumo lygį nėra, atsakovė pati nurodė, jog yra dirbanti bei gaunanti pajamas. Duomenų apie turimas santaupas, gaunamą atlyginimą bei kitas turtines teises atsakovė neteikė. Vertintina aplinkybė, jog įsiteisėjusiu teismo 2018-08-20 sprendimu už akių priteista suma (1 074,94 Eur plius palūkanos) nėra itin didelė. Sprendžiama, jog duomenys apie atsakovės turtinę padėtį sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, jog atsakovės turtinė padėtis yra sunki, todėl teismo sprendimo išdėstymas, atsižvelgiant ir į tai, jog atsakovė yra vartotoja, o ieškovas yra skolų išieškojimo įmonė, ieškovo teisėtų lūkesčių nepažeis. Nors atsakovės turtinė padėtis sunki, visgi tai negali būti pagrindas ignoruoti ieškovo teisėtus lūkesčius, todėl sprendžiama, kad šalių teisių pusiausvyros nepažeis įsiteisėjusio teismo sprendimo už akių įvykdymą išdėsčius 6 mėnesių laikotarpiui, mokėtiną sumą išdėstant lygiomis dalimis, kuri turi būti mokama kiekvieną mėnesį.

3916.

40Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta ne visiškai įsigilinus į byloje esančius faktinius duomenis, šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, todėl atskirasis skundas tenkinamas iš dalies, o skundžiamas nutartis panaikinama ir klausimas dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo už akių įvykdymo išdėstymo išsprendžiamas iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

41Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337–338 straipsniais,

Nutarė

42atsakovės K. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

43Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovės K. S. prašymą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už akių išdėstymo tenkinti iš dalies ir išdėstyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimu už akių priteistą sumą lygiomis dalimis 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vidas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. ieškovas SIA „B2 Kapital“ prašė išduoti teismo įsakymą ir priteisti... 7. 2.... 8. Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 986,18 Eur skolos, 88,76... 9. 3.... 10. Atsakovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartimi atsakovės... 14. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 15. 5.... 16. Atsakovė K. S. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 17. 6.... 18. Atsakovas SIA „B2 Kapital“ atsiliepime prašė atsakovės atskirojo skundo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, teisiniai... 20. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 21. 7.... 22. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 23. 8.... 24. Išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo... 25. 9.... 26. Apeliacijos objektą sudaro Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo... 27. 10.... 28. Atsakovė suformulavo reikalavimą prijungti papildomus įrodymus: sutuoktinio... 29. 11.... 30. Bendroji taisykle ta, kad apeliacinės instancijos teisme papildomų įrodymų... 31. 12.... 32. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga bei procesu... 33. 13.... 34. Atsakovė prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-20 sprendimo už... 35. 14.... 36. CPK 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių... 37. 15.... 38. Atsakovė teismui pateikė duomenis apie tai, jog jos sutuoktinis serga ( - )... 39. 16.... 40. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 41. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 337–338 straipsniais,... 42. atsakovės K. S. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 43. Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 13 d. nutartį ir...