Byla e2-24025-967/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kreiss“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „DIESSMAN FREIGHT“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovė SIA „Kreiss“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „DIESSMAN FREIGHT“ (toliau – atsakovė) 1 100,00 Eur skolos, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 493,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

72.

8Nurodė, kad atsakovė yra neatsiskaičiusi už krovinių pervežimo paslaugas, suteiktas remiantis 2018 m. rugsėjo 24 d. vienkartinio krovinio pervežimo sutartimi Nr. DY1066 (DK32054), 2018 m. spalio 2 d. CMR važtaraščiu Nr. EX013881/2 bei už suteiktas paslaugas išrašyta 2018 m. spalio 4 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. E18-10 136 1 100,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018 m. lapkričio 18 d.). Atsakovės įsiskolinimas – 1 100,00 Eur. Pažymėjo, jog atsakovė į raginimus sumokėti skolą nereagavo.

93.

10Atsakovė prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant ieškovei iš atsakovės 1 100,00 Eur skolos ir priteistos sumos mokėjimą išdėstant lygiomis dalimis 2 mėnesių laikotarpiui. Atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pripažįsta 1 100,00 Eur įsiskolinimą ieškovei, tačiau šis, jos nuomone, yra atsiradęs tik dėl to, kad atsakovės užsakovai vėluoja su ja atsiskaityti už tinkamai suteiktas paslaugas, o tai lemia laikiną piniginių srautų sutrikimą ir tuo pačiu savalaikį atsakovės neatsiskaitymą su ieškove.

114.

12Teigė, kad niekada neginčijo savo įsiskolinimo ieškovei ir šalys galėjo susitarti dėl skolos grąžinimo tvarkos bei terminų, tačiau ieškovė nesiekė rasti konsensuso ir iškart kreipėsi į teismą su ieškiniu, nebandydama ginčo spręsti derybų būdu. Dėl nurodytų priežasčių, ieškovės prašomos priteisti išlaidos neturėtų būti priteistos, nes jos iš dalies patirtos dėl pačios ieškovės veiksmų, jų galėjo būti išvengta ar vis dar gali būti išvengta, jeigu būtų sudaryta taikos sutartis.

135.

14Atsakovė pažymėjo, jog turi laikinų finansinių sunkumų. Jos savalaikį neatsiskaitymą su ieškove lemia atsakovės užsakovų neatsiskaitymas su atsakove už tinkamai suteiktas paslaugas. Atsakovė galės ir ketina nedelsiant atsiskaityti su ieškove, kai tik gaus mokėjimus iš savo užsakovų. Siekiant neproporcingai neapriboti atsakovės finansinės padėties, iš atsakovės priteistos sumos mokėjimas turėtų būti išdėstytas 2 mėnesių laikotarpiui, vykdant mokėjimus lygiomis dalimis. Tokiu būdu atsakovė galėtų pilnai ir tinkamai atsiskaityti su ieškove ir tuo pačiu atkurti savo stabilią finansinę padėtį.

156.

16Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovės prašymą išdėstyti teismo sprendimo vykdymą. Pareiškė, kad su atsakovės prašymu išdėstyti teismo sprendimo vykdymą lygiomis dalimis 2 mėnesių laikotarpiui nesutinka. Nurodė, kad ne kartą ragino atsakovę sumokėti susidariusį įsiskolinimą, siuntė raginimus, tačiau į juos ši nereagavo. Atsakovės įsiskolinimas ieškovei yra ilgalaikis, susidaręs 2018 metais. Pati skolos suma nėra laikytina didele. Atsakovė turėjo galimybę padengti susidariusį įsiskolinimą dalimis, tačiau to nepadarė net ieškovei kreipusis į teismą su ieškiniu. Ieškovės teigimu, atsakovė piktybiškai vengia sumokėti skolą ieškovei. Pažymėjo, jog į bylą įrodymų, pagrindžiančių prašymą išdėstyti skolos mokėjimą dalimis, atsakovė nepateikė.

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-24025-967/2019 šalims pasiūlyta sudaryti taikos sutartį. Byloje duomenų apie tai, kad šalys iki 2019 m. rugpjūčio 13 d., kada buvo paskirtas rašytinis teismo posėdis, būtų sudariusios taikos sutartį, nėra.

19Teismas konstatuoja:

20II.

21Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

228.

23Byloje nustatyta, kad atsakovė neatsiskaitė su ieškove už krovinių pervežimą ir liko skoloje 1 100,00 Eur. Skola susidarė ieškovei atlikus pervežimą, remiantis 2018 m. rugsėjo 24 d. vienkartinio krovinio pervežimo sutartimi Nr. DY1066 (DK32054), 2018 m. spalio 2 d. CMR važtaraščiu Nr. EX013881/2 bei už suteiktas paslaugas išrašyta 2018 m. spalio 4 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. E18-10 136 1 100,00 Eur sumai (apmokėjimo terminas iki 2018 m. lapkričio 18 d.).

249.

25Atsakovė neginčijo, kad ši sutartis nurodytu laikotarpiu buvo sudaryta, o krovinių pervežimo paslaugos suteiktos.

2610.

27Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Bendrieji sutarčių teisės principai įpareigoja abi sutarties šalis atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 straipsnio 1 dalis).

2811.

29Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Sutartinės atsakomybės taikymo atveju svarbu vertinti ne tik sutartinę prievolę pažeidusio asmens (skolininko), bet ir kreditoriaus veiksmus (CK 6.259 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008).

3012.

31Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185 straipsnio 1 dalimi, teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais.

3213.

33Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad tarp šalių susiklostė vežimo teisiniai santykiai (CK 6.808 straipsnio 1 dalis). Byloje nekilo ginčo nei dėl paslaugos atlikimo fakto, nei dėl jos kokybės, galimų nuostolių ar pan., vadovaujantis 1956 m. gegužės 19 d. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) nuostatomis, o surinktų įrodymų visumos analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad ieškovė, kaip vežėja, įvykdė savo sutartines prievoles pagal 2018 m. rugsėjo 24 d. vienkartinio krovinio pervežimo sutartį Nr. DY1066 (DK32054), t. y. pervežė atsakovės užsakytus krovinius ir perdavė juos gavėjai (CPK 176 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis). Ieškovei pervežus atsakovės užsakytus krovinius, atsakovei atsirado pareiga vykdyti priešpriešinę sutartinę prievolę, t. y. sumokėti sutartą vežimo užmokestį sutartyje nustatytais terminais ir tvarka.

3414.

35Remiantis bylos medžiaga, akivaizdu, kad atsakovei apie reikalavimą sumokėti skolą buvo žinoma, tačiau ši, iš esmės pripažindama skolą, neatsiskaitė su ieškove net iš dalies. Pažymėtina, kad pareiga sumokėti pervežimo kainą atsiranda pervežimo paslaugos suteikimo pagrindu. Nagrinėjamu atveju teismas pabrėžia, kad atsakovė pagal su ieškove sudarytos 2018 m. rugsėjo 24 d. vienkartinio krovinio pervežimo sutarties Nr. DY1066 (DK32054) III dalies 4 punktą įsipareigojo už krovinių pervežimo paslaugas sumokėti sulygtą vežimo užmokestį, todėl, elgdamasi kaip sąžininga ir rūpestinga verslininkė, turėjo bendradarbiauti su ieškove, kad atsiskaitytų už suteiktas pervežimo paslaugas.

3615.

37Atsižvelgiant į tai, jog pervežimas buvo atliktas, pretenzijų dėl kokybės nebuvo pareikšta, darytina išvada, kad ieškovė pagal 2018 m. rugsėjo 24 d. vienkartinio krovinio pervežimo sutartį Nr. DY1066 (DK32054), 2018 m. spalio 2 d. CMR važtaraštį Nr. EX013881/2 tinkamai įvykdė savo sutartinę prievolę pervežti krovinius ir todėl atsakovei kilo pareiga už atliktą vežimą sumokėti. Kadangi už atliktas paslaugas ieškovė išrašė atsakovei 2018 m. spalio 4 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. E18-10 136 1 100,00 Eur sumai už atliktą vežimą, tačiau atsakovė su ieškove iki šiol neatsiskaitė, todėl iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 1 100,00 Eur įsiskolinimas (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis).

3816.

39Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6,00 procentų dydžio procesines palūkanas. Kadangi atsakovė pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus – neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 6,00 procentų dydžio procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

4017.

41Atsakovė pateikė teismui prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą 2 mėnesiams lygiomis dalimis. Nurodė, kad dėl šiuo metu sunkesnės atsakovės finansinės padėties, yra sudėtinga iš karto sumokėti visą reikalaujamą skolą. Atsakovės neatsiskaitymą su ieškove lemia jos užsakovų neatsiskaitymas su atsakove už tinkamai suteiktas paslaugas, kuris ženkliai atsiliepia atsakovės finansinių įsipareigojimų vykdymui. Teigė, kad išieškant visą sprendimu priteistą skolos sumą, įmonės finansinė padėtis būtų neproporcingai apribota. Pabrėžė, kad savo sutartinių įsipareigojimų atsakovė neneigia ir ketina nedelsiant atsiskaityti su ieškove, kai tik gaus mokėjimus iš savo užsakovų. Atsakovės nuomone, išdėsčius teismo sprendimo vykdymą, ji galės pilnai ir tinkamai atsiskaityti su ieškove ir tuo pačiu atkurti savo stabilią finansinę padėtį.

4218.

43CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama, jog CPK 284 straipsnio nuostatų įgyvendinimas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, todėl teismo sprendimo įvykdymą galima atidėti ar išdėstyti tik išimtiniais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-626-378/2015). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo aktualūs yra Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai. Šių civilinių teisinių santykių teisinio reglamentavimo principų taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas teismo sprendimas ir pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011).

4419.

45Pagrindinis argumentas, kuriuo atsakovė remiasi grįsdama savo prašymą, yra tas, kad atsakovės užsakovai su ja neatsiskaito už tinkamai suteiktas paslaugas. Teismas pažymi, jog dokumentų, iš kurių būtų galima spręsti apie atsakovės galimai turimus debitorinius reikalavimus ir kas mėnesį gaunamas pajamas, atsakovė nepridėjusi. Šiuo atveju nėra galimybės įvertinti, ar priteistos skolos sumos išieškojimas pasunkintų atsakovės finansinę padėtį.

4620.

47Pabrėžtina, jog atsakovė, pripažindama skolos sumą ir jos neginčydama, derybų dėl jos grąžinimo grafiko nevedė, periodinėmis išmokomis skolos sumos nemažino. Tokiu būdu, nesilaikant šalių lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių principų, teigtina, jog atsakovė vilkina skolos grąžinimo terminą, pažeisdama ieškovės interesą gauti piniginę satisfakciją.

4821.

49Teismo vertinimu, atsakovė, teikdama prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo, nepateikė įrodymų, laikytinų pakankamais konstatuojant faktą, kad jos finansinė padėtis yra tokia sunki, jog ji negali sumokėti 1 100,00 Eur skolos. Pažymėtina, jog ši teismo pozicija atitinka ir Lietuvos apeliacinio teismo, Vilniaus apygardos teismo formuojamą teismų praktiką, kad sunki skolininko turtinė padėtis pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-2792-590/2018).

5022.

51Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, skolininkės prašymas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-24025-967/2019 išdėstymo netenkintinas (CPK 284 straipsnio 1 dalis).

5223.

53Į bylą ieškovė pateikusi 2019 m. balandžio 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 38-V/2019, išrašytą 343,00 Eur sumai (260,00 Eur už teisines paslaugas (dokumentų ir situacijos analizę, ieškinio dėl skolos priteisimo parengimą), 50,00 Eur už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, 33,00 Eur už žyminį mokestį) ir 2019 m. rugpjūčio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 45-V/2019, išrašytą 150,00 Eur sumai už atsakovės pateikto teismui atsiliepimo vertinimą, papildomų paaiškinimų teismui parengimą. Remiantis CPK 88 straipsnio 3 dalimi, teismas šaliai priteisia tik tas bylinėjimosi išlaidas, kurios pripažįstamos būtinomis ir pagrįstomis (CPK 88 straipsnio 3 dalis). Teismas atkreipia dėmesį, jog pagal byloje esančius įrodymus, ieškovės atstovė advokatė Jolanta Voroneckienė, vadovaujantis 2019 m. birželio 14 d. mokėjimo nurodymu Nr. 586, už ieškinį, pateiktą elektroninėmis ryšio priemonėmis, iš viso sumokėjo 25,00 Eur dydžio žyminį mokestį (mokėjimo užduoties kodas (ID) ZH62328), apskaičiuotą pagal CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir 7 dalį. Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomas priteisti 33,00 Eur žyminis mokestis pagal 2019 m. balandžio 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 38-V/2019 negali būti laikomas pagrįstu esant byloje prieštaringiems įrodymams ir yra mažintinas iki 25,00 Eur. Pažymėtina, jog be išlaidų, skirtų sumokėti už teisines paslaugas ir žyminį mokestį, ieškovė nurodė išleidusi 50,00 Eur už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą, tačiau, reikėtų paminėti, jog į bylą PVM sąskaitos-faktūros, išrašytos konkretaus vertimus atlikusio asmens, įrodančios 50,00 Eur sumos pagrįstumą, nepateikė. Tokiu atveju, neturint galimybės įsitikinti ieškovės patirtų 50,00 Eur dydžio išlaidų už dokumentų vertimą į lietuvių kalbą realumu, jos laikytinos nepagrįstomis. Teismas, atsižvelgdamas į išdėstytas aplinkybes ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro į 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijos) nustatytus rekomenduojamus civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžius, pagal rekomendacijų 8.2 punktą, kuris numato, jog už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 2,5 koeficiento, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas už praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių), ir 8.16 punktą, pagal kurį, už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai, rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis – 0,4 koeficiento, byloje pateiktus duomenis dėl patirtų išlaidų, bei į tai, kad ieškinys tenkintas visiškai, mažina prašomą priteisti bylinėjimosi išlaidų sumą ir ieškovei iš atsakovės priteisia 25,00 Eur žyminio mokesčio ir 410,00 Eur atstovavimo išlaidų, iš viso 435,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

5424.

55Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 3,58 Eur. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ numatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinį patenkinus visiškai, valstybei priteistinos iš atsakovės 3,58 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 301 straipsniu, teismas

Nutarė

57ieškinį tenkinti visiškai.

58Priteisti ieškovei sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kreiss“, juridinio asmens kodas 40103116320, iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“, juridinio asmens kodas 302920064, 1 100,00 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą eurų ir nulį euro centų) skolos, 6,00 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1 100,00 Eur (vieno tūkstančio vieno šimto eurų ir nulio euro centų) sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. birželio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 435,00 Eur (keturis šimtus trisdešimt penkis eurus ir nulį euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

59Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN FREIGHT“, juridinio asmens kodas 302920064, valstybės naudai 3,58 Eur (tris eurus ir penkiasdešimt aštuonis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Luminor Bank AS Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Mokėjimą patvirtinantį dokumentą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

60Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė SIA „Kreiss“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Nurodė, kad atsakovė yra neatsiskaičiusi už krovinių pervežimo paslaugas,... 9. 3.... 10. Atsakovė prašė ieškinį tenkinti iš dalies, priteisiant ieškovei iš... 11. 4.... 12. Teigė, kad niekada neginčijo savo įsiskolinimo ieškovei ir šalys galėjo... 13. 5.... 14. Atsakovė pažymėjo, jog turi laikinų finansinių sunkumų. Jos savalaikį... 15. 6.... 16. Ieškovė pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovės prašymą... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 15 d. nutartimi civilinėje... 19. Teismas konstatuoja:... 20. II.... 21. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 22. 8.... 23. Byloje nustatyta, kad atsakovė neatsiskaitė su ieškove už krovinių... 24. 9.... 25. Atsakovė neginčijo, kad ši sutartis nurodytu laikotarpiu buvo sudaryta, o... 26. 10.... 27. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.808 straipsnio 1... 28. 11.... 29. Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės... 30. 12.... 31. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 185... 32. 13.... 33. Nagrinėjamu atveju byloje nustatytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad... 34. 14.... 35. Remiantis bylos medžiaga, akivaizdu, kad atsakovei apie reikalavimą sumokėti... 36. 15.... 37. Atsižvelgiant į tai, jog pervežimas buvo atliktas, pretenzijų dėl kokybės... 38. 16.... 39. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 6,00 procentų dydžio procesines... 40. 17.... 41. Atsakovė pateikė teismui prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą 2... 42. 18.... 43. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 44. 19.... 45. Pagrindinis argumentas, kuriuo atsakovė remiasi grįsdama savo prašymą, yra... 46. 20.... 47. Pabrėžtina, jog atsakovė, pripažindama skolos sumą ir jos neginčydama,... 48. 21.... 49. Teismo vertinimu, atsakovė, teikdama prašymą dėl sprendimo vykdymo... 50. 22.... 51. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, skolininkės prašymas dėl Vilniaus... 52. 23.... 53. Į bylą ieškovė pateikusi 2019 m. balandžio 20 d. PVM sąskaitą-faktūrą... 54. 24.... 55. Teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu,... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsniu, 93... 57. ieškinį tenkinti visiškai.... 58. Priteisti ieškovei sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kreiss“,... 59. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „DIESSMAN... 60. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...