Byla 2K-623/2010

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Vytauto Piesliako, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Tomo Šeškausko, sekretoriaujant Ritai Bartulienei, dalyvaujant prokurorui Arūnui Vereniui, gynėjai, advokatei Dianai Ingridai Vinklerytei,

2teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. P. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nuosprendžio, kuriuo panaikinta Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nuosprendžio dalis, kuria R. P. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 24 straipsnio 6 dalį, 307 straipsnio 2 dalį ir priimtas naujas nuosprendis: R. P. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje, 307 straipsnio 2 dalyje ir nuteistas laisvės atėmimu vieneriems metams. Pritaikius BK 75 straipsnį, laisvės atėmimo bausmės vykdymas atidėtas dvejiems metams, įpareigojant nuteistąjį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

3Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir R. D. bei V. Č., tačiau dėl jų kasacinių skundų nepaduota.

4Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir R. D. bei V. Č., tačiau dėl jų kasacinių skundų nepaduota.

5Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nuosprendžiu R. P. buvo išteisintas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį, 307 straipsnio 2 dalį nenustačius, kad jis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 303 straipsnio 5 dalies 2 punktas).

6Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio kasacinį skundą atmesti, nuteistojo gynėjos, prašiusios kasacinį skundą patenkinti, paaiškinimų,

Nustatė

7Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nuosprendžiu R. P. nuteistas už tai, kad jis nuo 2007 m. gegužės 21 d. iki 2007 m. birželio 6 d., dirbdamas klube „V."' apsaugos darbuotoju, tyrimo metu nenustatytiems asmenims-klientams, kreipusis į jį dėl merginų, teikiančių intymias paslaugas suradimo, susisiekdavo su R. K., su juo suderindavo intymių paslaugų suteikimo kainą, trukmę ir klientus nukreipdavo į butą Kaune, ( - ), kuriame R. K. vadovaujamos merginos suteikdavo intymias paslaugas, tuo padėjo R. K. organizuoti prostituciją.

8Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą ir neteisėtą išteisinamąjį nuosprendį, nes šiame nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka faktinių bylos aplinkybių, jame neteisingai įvertinti įrodymai. Kolegijos nuomone, byloje surinktais ir aptartais įrodymais nustatyta ir įrodyta R. P. kaltė padėjus R. K. organizuoti prostitucijos verslą, o tai atitinka nusikalstamą veiką, numatytą BK 24 straipsnio 6 dalyje ir 307 straipsnio 2 dalyje.

9Nuteistasis R. P. kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nuosprendžio dalį, kuria jis nuteistas pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 307 straipsnio 2 dalį bei jam paskirta bausmė, ir palikti galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nuosprendį. Kasatorius nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nepagrįstai jį nuteisė pagal BK 24 straipsnio 6 dalį ir 307 straipsnio 2 dalį. Byloje nesurinkta įrodymų, kad R. P. derino su R. K. intymių paslaugų suteikimo kainą ir trukmę, bei nenustatyta, jog jis gavo atlygį už kito asmens prostituciją. Kasatoriaus manymu, padėjimas organizuoti prostituciją, neturint iš to jokios naudos, net ir žinant apie šią veiką bei jos kainas, nėra baudžiamojo įstatymo uždrausta veika. Be to, byloje neįvardytas prostitucijos organizatorius, R. K. inkriminuota BK 307 straipsnio 1 dalis, todėl ir padėjimas organizuoti šią veiką negalėjo būti R. P. inkriminuotas, juolab atsižvelgiant į tai, kad intymių paslaugų organizavimas klube „V.“ vyko dar prieš jam ten įsidarbinant.

10Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.

11Nuteistasis R. P. apeliacinės instancijos teismo nuosprendį kasacine apskundė dėl ne esminių BPK pažeidimų, tačiau dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo. Skunde nurodoma, kad dalis apkaltinamojo nuosprendžio išvadų neparemta įrodymais, neįrodyta, jog R. P. derino su R. K. prostitucijos paslaugų suteikimo kainą ir trukmę. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą ir kasacinio teismo praktiką teisės taikymo aspektu nagrinėdamas baudžiamąją bylą kasacinės instancijos teismas bylos aplinkybių nenustatinėja, ištirtų įrodymų iš naujo netiria ir jų nevertina. Ginčas, ar pakanka įrodymų, ar pagrįstai nustatytos faktinės bylos aplinkybės, paprastai galutinai išsprendžiamas apeliacinės instancijos teisme. Taigi kolegija negali svarstyti iš skundo turinio ir kasatoriaus prašymo panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį akivaizdžiai išplaukiančio įrodymų pakankamumo klausimo, kuris keliamas siūlant kasaciniam teismui nustatyti, kad nesurinkta įrodymų, jog R. P. derino su R. K. intymių paslaugų suteikimo kainą ir trukmę.

12Pagal BK 307 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas turėjo pajamų iš kito asmens prostitucijos arba sąvadavo prostitucijai, o pagal BK 307 straipsnio 2 dalį – kas organizavo ar vadovavo prostitucijai arba gabeno asmenį šio sutikimu prostitucijai į Lietuvos Respubliką arba iš Lietuvos Respublikos. BK 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyto nusikaltimo – pelnymosi iš kito asmens prostitucijos – skirtingos sudėtys susijusios su kaltininko pelnymusi iš nemoralios, neteisėtos prostitucijos veiklos užsiimančių asmenų ir tokių asmenų išnaudojimo.

13Vertinant, ar asmens, kuris turėjo pajamų, sąvadavo prostitucijai ar organizavo prostituciją, veikoje yra nusikaltimo sudėtis, pinigų ar turtinės naudos gavimas iš prostitucijos yra aplinkybė, kurią būtina nustatyti. Tačiau kasaciniame skunde neteisingai teigiama, kad, asmeniui, kuris padėjo organizuoti prostituciją negaudamas atlygio už tai iš prostitucijos organizatoriaus, baudžiamoji atsakomybė nekyla. Asmuo, intelektualiomis ar fizinėmis pastangomis padėjęs organizuoti prostituciją, pats gali ir negauti turtinės naudos iš prostitucijos organizatoriaus turimo pelno. Svarbu, kad byloje būtų įrodyta, jog turtinę naudą gavo organizavęs prostituciją bendrininkas. Tačiau, kad asmuo pagal BK 307 straipsnio 2 dalį atsakytų už padėjimą organizuoti prostituciją, būtina nustatyti, ar šio asmens suteikta pagalba reikšminga, susijusi būtent su nelegalaus prostitucijos verslo organizavimu t. y. užsiimančių prostitucija asmenų parinkimu, sutelkimu prostitucijos paslaugų teikimui, jų veiklos koordinavimu, kontroliavimu ir pan.

14Kolegija pažymi, kad priešingai, negu tvirtinama kasaciniame skunde, pelno iš prostitucijos turėjęs R. K. pirmosios instancijos apkaltinamuoju nuosprendžiu nuteistas ne pagal BK 307 straipsnio 1 dalį, o pagal BK 307 straipsnio 2 dalį už organizavimą bei vadovavimą prostitucijos verslui. Nuosprendyje nustatyta, kad R. K. nuomojo butą, apgyvendino jame grupę prostitučių, reklamavo jų teikiamas paslaugas laikraštyje, priimdavo užsakymus, kviesdavo į butą klientus ir turėjo ne mažiau kaip 200 Lt pajamų už kiekvieną suteiktų prostitucijos paslaugų valandą. Taigi jis atliko veiksmus, būdingus tiek prostitucijos organizatoriui, tiek sąvadautojui, tiek asmeniui, kuris turėjo pajamų iš prostitucijos, tačiau teismas įvertino juos organizavimu ir vadovavimu prostitucijos verslui. Teismas taip pat nustatė, kad nuolat teikiamos klubo „V.“ apsaugininko R. P. paslaugos R. K. organizuotam prostitucijos verslui buvo reikalingos tam, jog klubo lankytojai, pageidaujantys prostitucijos paslaugų, būtų nukreipti į R. K. išnuomotą butą už prostitucijos organizatoriui priimtiną kainą ir jam priimtinomis sąlygomis. R. P., žinodamas apie R. K. veiklą, surasdavo klube „V.“ asmenis, kuriems reikėjo prostitucijos paslaugų, suderindavo su R. K. paslaugų teikimo kainą ir klientus nukreipdavo į prostitucijos paslaugų suteikimo vietą. Taigi nenustatyta, kad R. K. vykdomo nelegalaus prostitucijos verslo organizavimas tiesiogiai priklausė nuo R. P. veiksmų.

15Apeliacinės instancijos teismas, kvalifikuodamas R. P. nusikalstamą veiką kaip padėjimą R. K. organizuoti prostituciją, neatsižvelgė į organizavusio, vadovavusio prostitucijai ir turėjusio pajamas iš prostitucijos nuteistojo R. K. kaltinime nustatytus nusikalstamos veikos požymius. Teismas neaptarė, kokią reikšmę R. K. prostitucijos organizavimui turėjo byloje nustatyti R. P. veiksmai. Iš nustatytų kasatoriaus veiksmų pobūdžio matyti, kad R. P. veiksmai nesusiję su nelegalaus prostitucijos verslo organizacinėm funkcijom.

16Kolegija sprendžia, kad pagal nustatytas bylos aplinkybes, baudžiamasis įstatymas R. P. nusikalstamai veikai pritaikytas netinkamai, nes R. P. apeliacinės instancijos nuosprendyje nustatytais veiksmais sudarė sąlygas R. K. ne organizuoti prostituciją, o padaryti kitokius R. K. kaltinime dėl pelnymosi iš prostitucijos nurodytus veiksmus - turėti pajamų iš kitų asmenų prostitucijos.

17Apeliacinės instancijos teismui netinkamai pritaikius baudžiamąjį įstatymą, R. P. padaryta nusikalstama veika iš BK 24 straipsnio 6 dalies, 307 straipsnio 2 dalies perkvalifikuotina į BK 24 straipsnio 6 dalį, 307 straipsnio 1 dalį (BPK 383 straipsnis, 369 straipsnio 2 dalis). Skiriant R. P. bausmę už šį apysunkį nusikaltimą atsižvelgtina į pirmosios instancijos teismo nustatytas bausmės skyrimui turėjusias reikšmės aplinkybes ir BK 55 straipsnio nuostatas.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6 punktu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 16 d. nuosprendį pakeisti.

20R. P. nusikalstamą veiką iš BK 24 straipsnio 6 dalies 307 straipsnio 2 dalies perkvalifikuoti į BK 24 straipsnio 6 dalį, 307 straipsnio 1 dalį ir paskirti jam bausmę - laisvės apribojimą vieneriems metams, įpareigojant be bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos.

21Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. P. pritaikytas BK 75 straipsnis.

22Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. teismo posėdyje kasacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir R. D. bei V. Č., tačiau dėl jų... 4. Tuo pačiu nuosprendžiu nuteisti ir R. D. bei V. Č., tačiau dėl jų... 5. Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. kovo 17 d. nuosprendžiu R. P. buvo... 6. Teisėjų kolegija, išklausiusi teisėjo pranešimą, prokuroro, prašiusio... 7. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 8. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pirmosios instancijos teismas... 9. Nuteistasis R. P. kasaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 10. Kasacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Nuteistasis R. P. apeliacinės instancijos teismo nuosprendį kasacine... 12. Pagal BK 307 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas turėjo pajamų iš kito asmens... 13. Vertinant, ar asmens, kuris turėjo pajamų, sąvadavo prostitucijai ar... 14. Kolegija pažymi, kad priešingai, negu tvirtinama kasaciniame skunde, pelno... 15. Apeliacinės instancijos teismas, kvalifikuodamas R. P. nusikalstamą veiką... 16. Kolegija sprendžia, kad pagal nustatytas bylos aplinkybes, baudžiamasis... 17. Apeliacinės instancijos teismui netinkamai pritaikius baudžiamąjį... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 382 straipsnio 6... 19. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010... 20. R. P. nusikalstamą veiką iš BK 24 straipsnio 6 dalies 307 straipsnio 2... 21. Panaikinti nuosprendžio dalį, kuria R. P. pritaikytas BK 75 straipsnis.... 22. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....