Byla 1-75-873/2019

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė Žimkienė, sekretoriaujant Loretai Davenienei, Giedrei Stankevičienei, Simonai Peršinai, dalyvaujant prokurorui Remigijui Matevičiui, nukentėjusioms S. G., K. Z., kaltinamojo gynėjai advokatei Loretai Guižauskienei, kaltinamajam R. V., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjus baudžiamąją bylą, kurioje

2R. V., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 8 klasių išsilavinimą, išsituokęs, nedirbantis, gyvenantis ( - ), teistas: 1) 1994 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 105 straipsnio 5 punktą laisvės atėmimu dešimčiai metų; 2) 1995 m. sausio 20 d. nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 2321 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams. Vadovaujantis 1961 m. BK 42 straipsniu, bausmė subendrinta su 1994 m. rugpjūčio 23 d. nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas dešimčiai metų; 3) 1996 m. spalio 8 d. nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 272 straipsnio 2 dalį, 206 straipsnį laisvės atėmimu šešiems metams. Vadovaujantis 1961 m. BK 42 straipsniu, bausmė subendrinta su 1994 m. rugpjūčio 23 d. ir 1995 m. sausio 20 d. nuosprendžiais paskirtomis bausmėmis, galutinė bausmė – laisvės atėmimas dešimčiai metų. 2002 m. sausio 9 d. nutartimi, vadovaujantis BK 54² straipsniu, paleistas lygtinai, neatlikus dešimt mėnesių šešiolikos dienų laisvės atėmimo bausmės; 4) 2002 m. spalio 24 d. nuosprendžiu pagal 1961 m. BK 272 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu ketveriems metams ir penkiems mėnesiams su 300 litų vertės turto konfiskavimu. Vadovaujantis 1961 m. BK 43 straipsniu bausmė subendrinta su 2002 m. sausio 8 d. nutartimi paskirta bausme, galutinė bausmė - laisvės atėmimas ketveriems metams ir šešiems mėnesiams su 300 litų vertės turto konfiskavimu. 2003 m. liepos 14 d. nutartimi nusikalstama veika perkvalifikuota į 2000 m. BK 25 straipsnio 2 dalį, 180 straipsnio 1 dalį, paskirta bausmė – laisvės atėmimas trejiems metams ir penkiems mėnesiams. 2004 m. liepos 16 d. nutartimi, vadovaujantis BVK 157 straipsniu lygtinai prieš 1 metus ir 1 mėnesį 6 dienas paleistas iš pataisos namų; 5) 2006 m. sausio 6 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 178 straipsnio 4 dalį viešaisiais darbais keturiems mėnesiams, įpareigojant dirbti po 20 val. kas mėnesį visuomenės labui. 2006 m. birželio 15 d. nutartimi, 2006 m. sausio 6 d. nuosprendžiu paskirta viešųjų darbų bausmė pakeista į 13 MGL dydžio (1625 litų) baudą; 6) 2006 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį areštu dvidešimt parų; 7) 2006 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį ( dvi veikos) laisvės atėmimu devyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 5 dalimi, 65 straipsniu bausmė subendrinta su 2006 m. sausio 6 d. nuosprendžiu ir su 2006 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu paskirtomis bausmėmis, galutinė bausmė – laisvės atėmimas devyniems mėnesiams ir 1625 litų bauda. 2007 m. sausio 23 d. nuosprendžiu 2006 m. lapkričio 17 d. nuosprendis pakeistas. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 3 dalimi, 9 dalimi, 65 straipsniu, pagal BK 178 straipsnį 1 dalį paskirta laisvės atėmimo septyniems mėnesiams bausmė subendrinta su 2006 m. sausio 6 d. nuosprendžiu paskirta 13 MGL (1625 litų) dydžio bauda, galutinė bausmė 13 MGL dydžio bauda ir laisvės atėmimas 7 mėnesiams. Bausmė, vadovaujantis BK 64 straipsniu 3 dalimi subendrinta su pagal BK 178 straipsnio 1 dalį paskirta laisvės atėmimo šešiems mėnesiams bausme, galutinė bausmė 13 MGL (1625 litų) bauda ir laisvės atėmimas devyniems mėnesiams; 8) 2007 m. kovo 5 d. nuosprendžiu pagal BK 178 straipsnio 1 dalį, 259 straipsnio 2 dalį laisvės atėmimu septyniems mėnesiams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1. 4, 5, 6, 9 dalimi, 65 straipsniu, bausmė subendrinta su 2006 m. sausio 6 d. nuosprendžiu, 2006 m. birželio 15 d. nutartimi pakeista bausme, 2006 m. gegužės 18 d. nuosprendžiu, 2006 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu, galutinė bausmė laisvės atėmimas vieneriems metams ir šešiems mėnesiams ir 1625 litų bauda. 2007 m. balandžio 13 d. nutartimi patikslintas 2007 m. kovo 5 d. nuosprendis, galutinė bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams ir keturiems mėnesiams bei 1625 litų bauda. 2012 m. gegužės 25 d. patvarkymu baudos išieškojimas nutrauktas; 9) 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį, 178 straipsnio 4 dalį areštu trisdešimt parų; 10) 2010 m. lapkričio 17 d. nuosprendžiu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį areštu dvidešimt penkioms paroms. Bausmė subendrinta su neatlikta bausmės dalimi, paskirta 2010 m. gegužės 14 d. nuosprendžiu, galutinė bausmė areštas keturiasdešimčiai parų; 11) 2013 m. vasario 7 d. pagal Didžiosios Britanijos Burnley Crown Court dėl pagrobimo, pagrobimo reikalaujant išpirkos, neteisėto laisvės atėmimo, laisvės atėmimu dvylikai mėnesių; 12) 2014 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu pagal BK 227 straipsnio 2 dalį 12 MGL (1560 Lt) bauda, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, galutinė bausmė 9 MGL bauda; 13) 2015 m. balandžio 17 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 1 dalį areštu keturiasdešimt penkioms paroms, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu; paskirta bausmė – areštas trisdešimčiai parų; 14) 2015 m. spalio 16 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 180 straipsnio 1 dalį areštu aštuoniasdešimt vienai parai, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant areštą penkiasdešimt keturioms paroms; 15) 2016 m. sausio 5 d. nuosprendžiu pagal BK 22 straipsnio 1 dalį ir 259 straipsnio 1 dalį areštu keturiasdešimt penkioms paroms, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant areštą trisdešimt parų. 2016 m. balandžio 22 d. nutartimi, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 6 dalimi, 2015 m. spalio 16 d. baudžiamuoju įsakymu ir 2016 m. sausio 5 d. nuosprendžiu skirtos bausmės subendrintos, galutinė bausmė areštas šešiasdešimt dviem paroms; 16) 2016 m. birželio 21 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 253 straipsnio 1 dalį areštu septyniasdešimt dviem paroms, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant areštą keturiasdešimt aštuonioms paroms. 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi subendrintos 2016 m. birželio 21 d. baudžiamuoju įsakymu ir 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi (kuria pakeista 2014 m. gegužės 16 d. nuosprendžiu paskirta bausmė) paskirtos bausmės, galutinė bausmė - areštas penkiasdešimt vienai parai; 17) 2019 m. kovo 18 d. baudžiamuoju įsakymu pagal BK 259 straipsnio 2 dalį, areštu trisdešimt devynioms paroms, vadovaujantis BK 64¹ straipsniu, skirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu, paskiriant areštą dvidešimt šešioms paroms (baudžiamasis įsakymas neįsiteisėjęs), kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 181 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 dalyje, 259 straipsnio 1 dalyje, padarymu,

Nustatė

3R. V., turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš prostitucijos, nuo 2017 m. pradžios, tiksliau tyrimo metu nenustatytos datos iki 2018 m. pradžios, tiksliau tyrimo metu nenustatytos datos, sąvadavo bei pelnėsi iš kito asmens prostitucijos, t. y. internete, tinklapyje www.skelbiu.lt patalpindavo skelbimus apie merginų teikiamas seksualines paslaugas, atsiliepdavo telefonu į klientų skambučius, paskirstydavo užsakymus, informuodavo merginas, kada ir kokiu adresu reikės vykti pas klientą, iškviesdavo taksi arba nuveždavo pats automobiliu bei surinkdavo iš merginų pinigus, gautus iš klientų už prostitucijos paslaugas, iš kurių dalį panaudodavo nupirkdamas joms narkotinių medžiagų, o likusius pasiimdavo sau. Tokiu būdu R. V. pelnėsi iš S. G. prostitucijos nuo 2017 m. pradžios iki 2017 m. pavasario, tiksliau tyrimo metu nenustatytos datos ir turėjo ne mažiau kaip 600-700 eurų dydžio pelną ir iš K. Z. prostitucijos nuo 2017 m. pradžios iki 2018 m. pradžios, tiksliu tyrimo metu nenustatytos datos ir turėjo ne mažiau kaip 3000 eurų dydžio pelną.

4R. V., laikotarpyje nuo 2017 m. pavasario, tiksliau tyrimo metu nenustatyto laiko, iki 2017 m. birželio 30 d., tiksliai nenustatytoje vietoje, nesilaikydamas įstatymų nustatytos tvarkos savavališkai vykdė ginčijamą, nerealizuotą savo tariamą teisę panaudodamas fizinę prievartą - suduodamas vieną kartą delnu per veidą, vertė S. G. grąžinti skolą, perduoti turtą, t. y., pinigus, gavo iš jos 20 eurų.

5R. V. savo gyvenamojoje vietoje ( - ), neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip platinti, laikė narkotinę medžiagą – metadoną, kurio masė 0,002 g, narkotinę medžiagą – karfentanilį, kurio masė 0,00199 g bei psichotropinę medžiagą – amfetaminą, kurio masė 0,020 g iki 2018 m. balandžio 23 d., 18.40 val., kai atliktos kratos metu policijos pareigūnai rado ir paėmė minėtas narkotines bei psichotropines medžiagas.

6R. V. kaltu dėl sąvadavimo prostitucijai, narkotikų laikymo kaltu prisipažino. Duodamas parodymus jis paaiškino, kad tuo metu vartojo narkotikus. Jis gyveno su merginomis, vieni kitiems padėdavo. Vartodamas narkotikus būdavo stotyje su panelėmis. Ateidavo vyrai, paklausdavo dėl merginų, kurios teikia seksualines paslaugas, juos nukreipdavo, kad ten tokia ir tokia stovi. Paskui jos atsilygindavo už parūpintą klientą. Jis nedėjo jokių skelbimų, nes nemoka naudotis išmaniuoju telefonu. Gal kažkiek pasipelnė iš prostitucijos, bet jų niekada nereketavo ir nepuldavo. Panelės važiuodavo į čigonų taborą, nupirkdavo narkotikų ir „pastatydavo“ jam, nes tarp narkomanų, kaip ir tarp geriančių žmonių. Jis pripažįsta kaltinimą, kad pelnėsi iš prostitucijos. Nepripažįsta dėl turto prievartavimo. S. G. jis pažįsta, jai yra sudavęs, kad neatidavė pasiskolintų iš jo motinos pinigų. Ji labai „nagla“, sakė, kad kada turės, tada atiduos. Po sudavimo pinigų taip pat neatidavė. Smūgį ji išprovokavo, nes „naglai“ kalbėjo, pasakė, kad atiduos kada nors. Narkotikai pas jį buvo rasti, nes jis vartojo. Rado ( - ), ten juos laikė. Jis nėra talpinęs jokių skelbimų apie seksualines paslaugas. Buvo vienetiniai atvejai, kai atsiliepdavo į klientų skambučius. Jis tik parodydavo merginas, jie klausdavo kainų, jas maždaug žinojo, nes pačios sakydavo. Oralinis kainavo 5-20 eurų, seksas 30 eurų, komplektas – 50 eurų. Buvo vienas kartas – skambino J. klientas, atsiliepė telefonu R. V.. Klientas klausinėjo, jis pasakė, kad J. nėščia, bet yra K., gal jam tiks. Taksi kviesdavo ar iš jos, ar iš jo telefono. Būdavo, kad jis ir pats kviesdavo taksi. Merginoms jis narkotikų nepirko. Jos viską stengdavosi išleisti narkotikams, tai jis sakydavo, kad joms reikia apsirengti, kad neišleistų visų pinigų. Pas jį gyveno J., pernakvoti kartais ateidavo S., K. Kai kurios ateidavo nusiprausti. Joms sakė, kad pasiliktų sau pinigų, tai jos duodavo, kad jis pasaugotų. Jis vartojo narkotikus, nedirbo, narkotikų nupirkdavo panelės. Į dieną reikėdavo 20-30 eurų narkotikams, jos nupirkdavo, pasidalindavo. S. jam neduodavo pinigų, K. kažkiek duodavo. Jie atsidėdavo, važiuodavo į turgų apsipirkti. K. jis visą laiką prašė mesti vartoti narkotikus, buvo jai davęs metadono vietoj narkotikų. Jis nepripažįsta, kad iš prostitucijos gavo kaltinime nurodytą sumą. Jos pagrinde atveždavo narkotikus. Telefono pokalbyje užfiksuota, kad skambino J. klientas, jam sakė, kad J. nėščia, gal nori K. Z.. K. nuvažiavo pas tą klientą, teikė seksualines paslaugas, jis po to gavo pinigus. Jis laukė lauke, atėjo su pinigais, jie išvažiavo pirkti narkotikų. Prieš merginas jis nesmurtavo, buvo tik vienas kartas su S. Kodėl sudaužė K. telefoną, neatsimena. Narkotikai buvo perkami iš merginų pinigų, gautų iš prostitucijos. Buvo atvejų, kai parodydavo žmogui merginą, po to jis kreipėsi, kad apvogė, jis važiavo pas S. aiškintis. S., kai apvogė klientą, tai iš jos buvo paėmęs 30-40 eurų, kad grąžintų. K. narkotikais dalinosi su juo, J. taip pat dalinosi. Galėjo būti, kad nuo 2017 m. jis pelnėsi iš S. prostitucijos. S. jis trenkė vieną kartą, ar per veidą, ar į šoną, neatsimena.

7Nukentėjusioji K. Z. paaiškino, kad kaltinamasis ją mušė, atiminėjo pinigus. K. Z. gyveno pas jį, atiduodavo pinigus. Būdavo, kad ją mušdavo. Bendrabutyje gyveno trise – ji, J. ir R. (V.). Ten buvo kambarys, gyveno šeimininkas, kuris gėrė. Ji užsiėmė prostitucija. Pinigus kai kada atiduodavo R. V., kai kada jis iš jos atimdavo. Kai ji uždirbdavo pinigų, visą laiką visus pinigus atiduodavo R. Jis pirko valgyti. Vieną kartą ji pagrasino, kad viską pasakys policijai, dėl to jis ją labai stipriai primušė. Kai jį paleido iš sulaikymo, jis ją gąsdino, pasakė, kad jei jį uždarys, jam nesunku padaryti, kad jai nieko gero bus čia, laisvėje. Jis atimdavo pinigus, gautus iš prostitucijos. Jis žinojo, kiek, kas kainuoja. Ji pasakydavo jam, kiek klientų aptarnaudavo. Tuo metu, kai dirbo, ji vartojo narkotines medžiagas. Narkotinių medžiagų parūpindavo R. V.. Jis tikrai mušė, kai jam pagrasino, jei ji nebūtų pabėgusi, nežino, kas jai būtų buvę. Jį pagąsdino, kad pasakys policijai. Jie tada nuvažiavo į taborą, pasiėmė „kaifo“, tik užėjo į namus, jis pradėjo mušti. R. pinigus ji mokėdavo, atseit, už apsaugą. Ji nemano, kad būdavo tokių atvejų, jog ją reikėjo apsaugoti. Jis suteneris, jo visi bijo. Suteneris yra tas, kurs ima pinigus už prostituciją. R. nieko nedarydavo, sėdėdavo namuose, laukdavo, kol jos uždirbs pinigus. Jis laukdavo tai namuose, tai lauke. Ji teikdavo paslaugas Pylimo g. Klientai patys atvažiuodavo. R. taip pat surasdavo klientų. R. buvo suradęs klientų 5-6 kartus. Ji R. dirbo apie 2 metus. Ne visą laiką gyveno pas jį. Jis ne kiekvieną dieną atsiųsdavo klientų, R. turėjo J. telefoną, pas J. klientus ją nusiųsdavo. Ji vartoja narkotikus apie 7 metus. Narkotikus pradėjo vartoti iki susipažįstant su R., pinigų narkotikams gaudavo iš prostitucijos, pati įsigydavo narkotikų tabore. Kai gyveno su R., jis pirkdavo jai narkotikus. Oralinis kainuoja 20 eurų, seksas 30 eurų, komplektas 40 eurų. Klientus ji rasdavo stotyje. Klientams duodavo savo numerį, jie paskambindavo. Per dieną ji uždirbdavo 80-100 eurų, gal daugiau. Ji vartodavo 10-15 čekių per dieną, vienas čekis kainuoja 6 eurai. Anksčiau ji darė anketas, kad teikia seksualines paslaugas. Būdavo, kad ir R. darydavo anketas. Ji naudodavosi kompiuteriu, telefonu, kai dėdavo skelbimus. Per tą laiką ji R. V. atidavė daugiau nei 3000 eurų, gautų iš prostitucijos. R. V. pirkdavo jai maistą. Ji nemokėjo už kambarį, kuriame gyveno, R. V. taip pat nemokėjo, nes ten gyveno girtuoklis šeimininkas. Jis pirkdavo jai rūbų, narkotikų, ji atiduodavo jam visus pinigus. Kai ji pasakė, kad kvies policiją, jis sudaužė jos telefoną. Ji uždirbdavo 100-180 eurų, narkotinių medžiagų įgijimui jai reikėdavo 60-90 eurų. R. V. apsimokėjo dirbti su ja.

8Nukentėjusiosios K. Z. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją duomenimis, su R. ji susipažino, kai jai buvo 17 metų. Visi laukė, kol jai bus 18 m., nes R., pravarde M., norėjo siųsti ją dirbti prostitute į Angliją. Ji nevažiavo, bet važiavo tada D. Buvo sutarta, kad ji teiks sekso paslaugas. Kai buvo su R. V., visus pinigus, gautus iš prostitucijos, atiduodavo jam, tiesiog taip buvo pasakyta. Ji bijojo, nes buvo vieną kartą ją primušęs. Per dieną gal 100 eurų ar daugiau ji atiduodavo R. Užsiimdama prostitucija per laikotarpį, kai teko bendrauti su R. V., jam atidavė daugiau nei 3000 eurų. Jam atidavė pinigus, nes jis „tipo“ ją saugojo, bet jos saugoti nereikėjo. Ji bijojo jam prieštarauti. Jis atėmė iš jos visus pinigus, gautus iš prostitucijos. Ji jo labai bijojo ir todėl visada atiduodavo pinigus. Jis mušė kitas merginas. Kitos merginos, kurias jis mušė, taip pat užsiiminėjo prostituciją. Kažkada Sodų g. mušė D., ji tai matė. Jis mušė rankomis, sudavė smūgius per galvą. Mušė dėl to, kad kažkur dingsta, neduoda pinigų, gautų iš prostitucijos. M. pirkdavo jai narkotikus iš taboro iš jos pinigų. Narkotikus jis vartodavo pats ir jai duodavo. Duodavo heroino po 2-3 čekius kiekvieną kartą, kai duodavo jam pinigų. Jis narkotikų dar duodavo J. ir kitoms merginoms, kurios užsiėmė prostitucija. Iš jos buvo atimtas telefonas „Nokia“, jis sudaužė telefoną, nes ji pradėjo gąsdinti, kad skambins policijai. Konflikto metu M. ją mušė rankomis ir kojomis, spyrė į pilvą, juosmens sritį. Ji patyrė skausmą, prašė nemušti, bet jam buvo vienodai. Ji rodė merginoms mėlynes, sakė, kad M. ją primušė dėl to, kad gąsdino policija. Konflikto metu buvo asmuo, pravarde „U.“, jis tada atidarė duris, ji greitai pabėgo, bet M. ją pasivijo, pradėjo atsiprašinėti. Buvo užfiksuotas telefoninis pokalbis apie Antakalnio klientą. Ten buvo J. klientas, bet jos tuo metu nebuvo. Ji tuo metu buvo su M., jis ją nusiuntė. Telefonu su klientu kalbėjo M. Ji iš klieto gavo daugiau nei 100 eurų, juos atidavė M. Ji vartoja narkotikus, per dieną suvartoja 10-15 čekių. 1 čekis kainuoja 6 eurus. Per dieną ji uždirbdavo daugiau nei 100 eurų. Nebuvo atvejo, kad ji skolintųsi pinigus iš R. V. mamos ar kitų asmenų. Ji atiduodavo R. V. visus savo pinigus, jis nupirkdavo jai ir rūbus, ir maisto. Ji nakvodavo pas R. V. ( - ), ateidavo ten nusiprausti, susitvarkyti. R. V. organizuodavo skelbimus dėl sekso paslaugų, ji pati juos matė per telefoną. Skelbimai buvo talpinami į skelbiu.lt puslapį. R. V. „duodavo“ klientus. R. V. vairavo automobilį, veždavo į seksualinių paslaugų teikimo vietas ( t.1, b. l. 125-128).

9Nukentėjusioji S. G. parodė, kad ji pažįsta R. V., anksčiau santykiai su juo buvo geri. Ji buvo nėščia, jis gaudavo iš jos pinigų, buvo kelis kartus ir ranką pakėlęs, reikalaudavo pinigų. Jis pinigų reikalaudavo narkotikams. Buvo atvejis, kai ji ėjo su klientu į viešbutį, jis pribėgo, pasakė, kad kol neduos jam pinigų, tol neis į viešbutį. Klientas jam davė 10 ar 15 eurų. Buvo daug tokių situacijų. Anksčiau jis taip nesielgdavo, bet kai pradėjo su juo gyventi, kai pradėjo jam nešti pinigus, jį pinigai pakeitė. Kai ji neturėjo, kur gyventi, D. ją atsivedė. Pas jį gyveno D. ir J. S. G. pabuvo keturias dienas. R. V. paimdavo visus pinigus. Paskutinę dieną, kai jos grįžo su D., jis paėmė visus pinigus ir pasakė, kad nori, jog ji išeitų. Ji liko be pinigų. Kai ji išėjo, jis vis vien privažiuodavo, paprašydavo. Ne vieną kartą buvo atvažiavęs į Sodų g., kur ji vaikščiodavo, prieidavo, sakydavo, kad reikia pinigų. Jis ir prašydavo, bet kai pas jį būdavo agresija, jis nesivaldydavo, tada ir ranką pakeldavo. Jis yra agresyvus žmogus, greitai įsiliepsnoja. K. gyveno pas jį, nešė visus pinigus. Ne tik ji gyveno, daug panelių gyveno, kurios nešė jam pinigus. Gyveno D., J., S. R. V. norėjo pinigų iš jos. Jis bute buvo trenkęs jai į šoną, ji negalėjo dvi savaites atsikelti iš lovos. Sodų gatvėje jis buvo trenkęs per veidą. Tai buvo 2017 m. vasarą. Atrodo, tada buvo kilęs konfliktas dėl pinigų. Ji buvo skolinga taksistui, kuris vežiodavo į taborą. Jis bendravo su R. V.. Taksistui ji negrąžino, jis pasakė R., kad nori atsiimti pinigus. Buvo apie 60 eurų, bet taksistas pasakė R., kad 200 eurų. Jis 5 ryto atvažiavo reikalauti pinigų, ji tuo metu gyveno su A. N. ( - ). Jam kažkas pasakė, kad jos su A. N. apvogė klientą, neišėjo, kol A. N. nepadavė jam, atrodo, 20 eurų. Galėjo būti, kad ji atidavė R. V. 600-700 eurų. Kai ją reketavo, atidavė 300-400 eurų. R. V. smurtaudavo prieš merginas galbūt dėl to, kad per mažai pinigų atnešdavo. Kiek žino, beveik visos merginos buvo ne kartą sumuštos. D. petys buvo išnarintas, J. buvo ne kartą sumušta. Jas sužalojo R. V.. Ji dėl R. V. padarytų sužalojimų kreipėsi į ligoninę tik vieną kartą. Pas R. V. būdavo visi pinigai. Kai ji keturias dienas ten gyveno, jis atveždavo narkotikų. Tuo metu jai atrodė, kad čia viskas normaliai. Ji žino, kad J. net neturėdavo teisės pamiegoti normaliai, jis varydavo ją į darbą, kad eitų ir neštų jam pinigus, nes jam reikėjo mašinos. Visi pinigai būdavo už pragyvenimą tame bute. Iš tų pinigų jis pirkdavo narkotikus, maisto beveik nepirkdavo. Būdavo, kad duodavo du eurus, eidavo, nusipirkdavo sumuštinį ar dar ką nors. Ji vartoja narkotikus, per dieną gali būti 3 čekiai, gali būti 20 čekių. Kainuoja 6 eurai. Ji prostitucija užsiima 8 metus. Pas juos su R. V. santykiai pasikeitė po tų keturių dienų, kai jis paprašė jos išeiti. Prasidėjo pykčiai. Kai ji buvo nėščia, jis buvo prieš ją pakėlęs ranką, bet dar nesimatė jos nėštumo. Pagal skelbimus buvo J. ir D., bet tiksliai negali pasakyti. Buvo vienas atvejis, kai R. paskambino, J. nebuvo, todėl ji vietoj J. nuvažiavo pas klientą. Visą laiką ji nedirbo R. V.. Ji 600-700 eurų yra perdavusi R. V., kai gyveno pas jį. Kai reikalavo pinigų taksistui, ji, atrodo, buvo padavusi jam 20 ar 30 eurų. Kai buvo su A., ten buvo jų bendri pinigai, bet ji vis tiek mano, kad čia ir jos pinigai. Tokia suma susidarė per porą mėnesių. Pareiškimą ji parašė po tos situacijos, kai buvo su A. N., jis atvažiavo pinigų. Apie jos darbą R. V. neskelbė skelbimuose, ten buvo J. skelbimas. Kai J. nebūdavo, siųsdavo ją. Ji paslaugas teikdavo Pelesos g. Būdavo, kad paslaugas teikdavo ir gatvėje, ir viešbutyje, ir bute. Jis pasakydavo, kur reikės eiti. R. V. paskambindavo ar SMS rašydavo.

10Nukentėjusiosios S. G. parodymais pas ikiteisminio tyrimo teisėją, ji pažįsta R. jau nemažai laiko. Su juo santykiai buvo įtempti. Normalūs santykiai su juo buvo trumpai. Kadangi ji yra prostitutė ir stovi stotyje, tai ne kartą pas ją buvo prašoma pinigų už tai. R. ne kartą buvo prieš ją panaudojęs fizinį smurtą. Vieną kartą po smūgio ji dvi savaites nevaikščiojo. Kai jis būdavo stotyje, pamatydavo, kad grįžta iš kliento ar iš viešbučio, reikalaudavo dalies. Žiemą jai buvo tekę pas jį keturias dienas pagyventi. Visus uždirbtus pinigus jis pasiimdavo ir spręsdavo, ką su jais daryti. Jei neduodi, tai trenks, tai pradės konfliktuoti. Ji nematė tikslo duoti jam duoklę, nes jis nesaugojo, kai kabinėjosi klientai. Ji dirba kasdien, uždarbis būna skirtingas, būna 80 eurų per dieną, būna ir 300 eurų. Ji vartoja narkotines medžiagas. Kad jai grasino R. V. ir trenkė, matė A. ir V. R.. Ji tiesiog vaikšto Sodų gatvėje ir ieško klientų. R. jai vieną kartą kumščiu trenkė į šoną. R. V. sakydavo, kad jei ji neduos pinigų už prostituciją, iš vis nestovės stotyje. Nuo R. V. ji gaudavo per veidą Sodų g. J. ir D. taip pat dirba prostitutėmis stoties rajone. Jie visi kartu gyveno ir jos R. V. mokėjo. R. V. naudojo fizinį smurtą, tai ji pati matė. Ji matė, kaip mušė D., du kartus trenkė D. per veidą. Kai pas R. V. gyveno keturias dienas, jis tvarkė visus jos pinigus. R. V. spręsdavo, ką daryti su jų pinigais. Jis pirkdavo maistą, narkotikus. R. ji atidavė savo uždirbtus pinigus, kad nebūtų sumušta. Jeigu nebūtų davusi pinigų, prieš ją būtų panaudotas fizinis smurtas. Kai R. V. stoties rajone prie jos prieidavo, sakydavo, kad ji jam skolinga ir reikalavo pinigų. Ji nebuvo jam skolinga. Visos merginos, kurios dirba stoties rajone, bijo R. V.. Jis gyvena iš jų iš prostitucijos uždirbtų pinigų. R. V. ją persekiodavo, laukdavo, kol uždirbs pinigų aptarnaudama klientus. Ji buvo skolinga taksistui. Taksistas pasisakė R. V., jis priėjo prie jos ir pasakė, kad dabar bus skolinga jam. Ne vieną kartą ji buvo R. V. tampoma ir sumušta dėl pinigų. R. V. sužinojo, kad ji iš kliento lyg pavogė pinigus. Jis atvažiavo į ( - ), kur ji gyveno, kad duotų jam kažkokią sumą. Pas ją su A. N. buvo apie 80 eurų, A. davė 20 eurų, o ji nieko nedavė, nes neturėjo. R. V. be žodžių įėjo į butą ir trenkė jai. R. V. ją Sodų gatvėje tampydavo už plaukų, kad atiduotų savo uždirbtus iš prostitucijos pinigus. R. V. dėdavo skelbimus į internetą, bet ne dėl jos. Tie skelbimai buvo susiję su seksualinių paslaugų teikimu. Iš vertimosi prostitucija ji yra perdavusi R. V. 600-700 eurų, o dėl turto prievartavimo yra perdavusi 300-400 eurų. Kai skambindavo klientai, arba jis pats bendraudavo, arba telefoną perduodavo D., J. ( t.1, b. l. 106-109).

11Liudytojas A. U. paaiškino, kad su R. V. buvo kaimynai bendrabutyje ( - ). Tarp R. V. ir merginos kilo konfliktas dėl pinigų, kurių mergina negrąžino R. V. mamai. Jis išėjo į laiptinę paskui tą merginą, ją pasikvietė ir taikiai nutarė, kad pinigus ji grąžins. Mergina atėjo pas vyrą, A., prieš kurio kambarį kurio kambarį gyveno R. V.. Galėjo būti mergina, vardu K. Merginas jis yra matęs. Jos ateidavo pas A. pernakvoti, nes neturėjo, kur. Merginos prie jo R. V. pinigų nemokėjo. K., S. buvo prostitutės. Konfliktas įvyko, kad ji slapčia pasiskolino iš R. V. motinos pinigus ir neatidavinėjo. A. U. jai atidarė duris ir pasakė, kad bėgtų, bet juokais. R. sakė, kad „duos malkų“, jei neatiduos pinigų, iš tikrųjų, matyt, norėjo pasakyti, kad primuš, bet tada jos nemušė. Jis taip pasakė, kad greičiau atiduotų motinai pinigus. R. V. pasivijo K. laiptinėje, bet ji pati atėjo, R. V. jos nesivedė. Jos pačios važiuodavo į taborą ir leidosi narkotikus. Stotyje narkotikų nesusileisi, todėl jos eidavo pas A. Už pernakvojimą duodavo jam cigarečių ar kelis butelius alaus. Karina skambino R. V. motinai ir pas ją važiavo pinigų pasiskolinti. Dėl „stogo“- jis sakė, kad R. V. užstojo J., nes ji buvo nėščia. Jis suriko laiptinėje, kad K. grįžtų pasikalbėti, ji pakilo iš žemesnio aukšto ir užėjo atgal pirma. Jokių smūgių nebuvo. Pinigus K. skolinosi narkotikams.

12Liudytoja M. K. paaiškino, kad ji pažįsta R. V. daug metų, kaip gerą draugą. Jai žinoma, kad R. V. nieko nemušė, tik padėdavo. K. Z. ir S. G. ji pažįsta, jos prostitutės ir narkomanės, pačios daro nusikaltimus. R. V. porą kartų joms padėjo. R. V. gyveno A. bute, bet tos merginos jo bute negyveno. Ji užsiima prostitucija. R. V. iš jos pinigų nereikalavo. Ji negirdėjo, kad jis reikalautų pinigų iš kitų merginų.

13Liudytoja O. B. paaiškino, kad jos namuose dvi panelės nuomojo butą, pas jas buvo atvažiavęs R. V.. Nebuvo jokio skandalo, muštynių, pašnekėjo gal 15 minučių, jis išvažiavo. Butą nuomojosi S. ir Ala. Tos merginos bendravo su R. V., ji žinojo, kad jos užsiimdavo prostitucija. Tos merginos kažkada gyveno pas R. V.. Virtuvėje S., A. ir R. kalbėjosi apie pinigus. R. su merginomis susitarė gražiai, jis nebuvo nusiteikęs agresyviai. Negali pasakyti, ar A. R. perdavė kažkiek pinigų. A. vėliau papasakojo, kad davė kažkokius pinigus. S. ir A. vartojo narkotikus.

14Liudytoja J. V. paaiškino, kad su R. V. jie pažįstami 5-7 metai. Žino, kad pas jį bute gyveno daug merginų. Kaip merginos pasakojo, jos jį išlaikė. Merginos užsiimdavo prostitucija. Kelios merginos skundėsi, kad R. jas muša. J. V. porą kartų matė, kaip merginos davė jam pinigų. J. V. kelis kartus sakė merginoms, kad išeitų, jeigu taip blogai. Bet jos sakė, kad bijo. Uždaras ratas, išeidavo, grįždavo. D. labai guodėsi, kad R. ją muša, kad ji negali pakelti rankos. R. dažnai lankydavosi stoties rajone, pasikalbėdavo su merginomis, nueidavo į kazino. Merginos sakė, kad R. reikalauja iš jų pinigų. D. taip sakydavo ir S. (kuri mirusi), sakydavo, kad R. išsigalvoja skolą. Merginos anksčiau turėdavo susimokėti už teritoriją, už teritoriją mokėdavo 1990 m. Kažkada ji R. klausė, kodėl viena panelė atėjusi, R. sakė, kad tegu stovi, ji tik trumpam, liepė jos neliesti. Merginos sakydavo, kad R. jas muša ir reikalauja pinigų. D. verkė ir sakė, kad nevaldo vienos rankos. Pas juos buvo įvykis, buvo parašytas pareiškimas, R. grąžino pinigus, jie susitaikė. R. reikalavo su peiliu pinigų dėl prostitucijos, atėmė iš jos 140 litų. Vėliau bylą nutraukė, jie susitaikė. Kodėl R. mušdavo merginas, ji nežino. Ji matė, kaip vieną merginą R. buvo paėmęs už striukės ir pakratė, ji klykė, barėsi. Gal tada kalbėjo apie S., kai sakė, jog griebė už gerklės, reikalavo pinigų. Merginos pasakojo, kad R. reikalauja iš jų pinigų. Ji sakė, kad dėl R. kreiptųsi į policiją.

15Liudytoja J. V. paaiškino, kad ji su R. V. buvo sugyventiniai, kartu nebegyvena nuo birželio mėnesio. Ji pažįsta R. apie 4-5 metus. Prieš 4 metus su R. susitiko stoties rajone, ji pasiprašė leisti pagyventi. Stoties rajone ji vertėsi prostitucija, R. iš stoties važiuodavo į taborą. Ji su R. gyveno ( - ), ( - ), ( - ) buvo bendrabutis. Ji gyveno su R. ir šeimininku A. L.. Nežino, ar R. turėjo ryšių su merginomis, kurios vertėsi prostitucija. R. pinigų prašydavo iš motinos. R. vartojo heroiną, dozė – 6 eurai, jam per dieną reikėdavo 10 dozių. Ji padėdavo, įsigydavo narkotikų, jam duodavo. Ji per dieną uždirbdavo 100 eurų, užtekdavo ir jai, ir R. dozėms. Nebūdavo taip, kad ji atiduotų R. uždirbtus pinigus. 100 eurų yra minimali suma, pelninga diena – 500 eurų. Klientus ji susirasdavo pati, R. neparūpindavo. Jos akivaizdoje R. nemušė jų, pinigų nereikalavo. Gal merginos nesiskundė, nes ji gyveno su R.

16Liudytoja D. S. paaiškino, kad ji žino, jog kaltina jos draugą, kad lindo prie merginų, mušė, ėmė pinigus. Jai niekas nežinoma. Ji nežino, iš ko gyveno R. Ji padėdavo R. Ji nemokėjo pinigų, bet atsidėdavo pinigų, jis saugodavo, kad stotyje nebūtų problemų. Ji R. duodavo pasaugoti pinigus, vėliau jis atiduodavo. Pelningiausia diena – 500 eurų. Sau ji pasilikdavo 200-300 eurų. Kai neišeidavo į darbą, pasiimdavo pinigų iš R. Jeigu užpuldavo, ji prašydavo kad atvažiuotų padėti, už tai R. nemokėjo. Ji nežino, ar R. reikalavo pinigų iš kitų merginų. Jos parodymai, kad R. trenkė, buvo išnarinęs petį, neteisingai užrašyti. Ji pati puldavo mušti R. Merginos nakvodavo pas A., ne pas R., „pastatydavo“ alaus ir nakvodavo.

17Liudytoja V. R. paaiškino, kad R. V. yra jos buvęs kaimynas. Kuo jis užsiima, ji nežino. Pačios merginos pasiimdavo narkotikus iš čigonų taboro. R. V. ir merginas ji buvo sutikusi čigonų tabore. Kiek pasakojo merginos, parašė pareiškimą, kad buvo konfliktas, bandė atimti pinigus. S. buvo skolinga jo motinai. Kelios merginos gyveno pas R., nes neturėjo, kur gyventi. Merginos klientus susirasdavo stotyje. Valanda kainuoja 60 eurų, bet yra merginų, kurios važiuoja už 30-40 eurų. Ji nežino R. santykių su K., su S. jų santykiai buvo geri, S. jai pasakojo, kad jai davė pinigų, pasiskolintų iš motinos, kai neatidavė, iškilo konfliktas.

18Liudytoja V. S. paaiškino, kad Ji kartu su R. V. yra buvusi reabilitacijoje. Kaip pas R. atsirado jos banko kortelės, nežino. V. R. jai sakė, kad buvo apsistojusi pas R.

19Liudytojas A. L. paaiškino, kad Rimas gyveno tame pačiame bendrabutyje. Jis pažįsta J. ir D., nes gyveno tame pačiame bendrabutyje. Merginos „laisvo elgesio“. Jis neatsimena, ar buvo policijoje.

20S. G. 2017 m. birželio 30 d. protokolo-pareiškimo duomenimis, pareiškėja kreipėsi dėl to, kad 2017 m. birželio 30 d., 5.00 val., R. (pravarde M.) atėjo į G. gyvenamąją vietą ( - ), Vilnius, reikalavo perduoti jam pinigus, kuriuos S. G. neva pagrobė vakar iš kliento. Grasino susidoroti, jei nesumokės pinigų. S. G. perdavė R. 20 eurų ( t.1, b. l. 1).

21Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2017 m. lapkričio 22 d. protokolo duomenimis, užfiksuoti pokalbiai tarp K. Z. (K.Z.) ir R. V. ( R. V.). Tarp jų (vertimas): 2017 m. rugpjūčio 6 d., 20.22: K.Z.- Aš jau gavau, einu... Na, sėsiu į taksi <...> K. Z. – Aš jam labai patikau, davė keturiasdešimt eurų daugiau. R.V. – Ooo, velniai rautų...Supratau, saulyte...viskas, laukiu tavęs. 2017 m. rugpjūčio 8 d., 16.25: <...> K.Z. – Turiu penkiasdešimt eurų, ji turi trisdešimt, vadinasi, iš viso turim aštuoniasdešimt eurų...R.V. - Taip, tai jam reikia duoti už kelią...ir už tą, kur anksčiau važiavot, reikia kažkiek duoti, ar ne? K.Z. – Aha. R. V. – Tai štai, susidaro septyniasdešimt, ane? K. Z. – Na... R. V. – Septyniasdešimt...septyniasdešimt be dviejų rublių, paimsit... K. Z. – trylika čekių... R. V. – Trylika, taip...pas N. K. Z. – Pas N., gerai... Aš taip pat manau, kas pas N. R. V. – Taip, taip. Taip. K. Z. – Ai, tik pamanyk, aš taip patikau klientui, kad jis net mano numerio paprašė... R. V. – Nu, eik tu sau, džiugu... Kai taip, aš džiaugiuosi. K. Z. – Ką? R. V. – Tiesiog džiaugiuos dėl tavęs, kad tu... K. Z. – Ačiū, saulele.. Gerai, kad aš susitvarkiau, kad tu mane sutvarkei, kad padažei mane, taip toliau...R. V. – Ai, nieko tokio...čia dar nieko... K. Z. – R, ačiū tau už viską... R. V. – viskas, atia. Laukiam...2017 m. rugpjūčio 16 d., 18.00 val.: <...> K. Z. – Tai štai, klientas jau man paskambino, sakė, kad po 20 minučių būčiau prie McDako“. R. V. – Puiku. O tai kiek laiko paskui būsi su juo? K. Z. – Nedaug, apie 10 minučių. R. V. – Ai, tai neilgai, ane? K. Z. – Taip, paimsiu 30 eurų, padarysiu minetą ir tiek. R. V. – Kiek? K. Z. – jis man duos 30 už minetą. 30-40. R. V. – Ai, supratau, supratau, mažule. K. Z. Tai aš dar į trasą nueisiu, gal per tą laiką dar ką nors pakabinsiu. R. V. Na taip, taip. Taip, žinai, mums reikia po truputį ir skolas... o tai visada mums padės, žinai, visad galėsim (keiksmažodis), nu štai taip... Gerai, saulyte, skambink tada, nu...<...> 2017 m. rugpjūčio 16 d., 22.04: R.V.- Alio, nu. K. Z. – Eik už stotelės, dabar tau žmogus paduos. R.V. – Aha. K. Z. – Eik išilgai kaip suka ratą, na, kaip įvažiuojant į Kauno gatvę. Mes įjungsim avarinį <...> 2017 m. rugpjūčio 23 d., 01.35.: K. Z. – Alio. R. V. – Na taip, mažyte. K. Z. – Ne, R., nu tik prašau nepyk, prisiekiu, prisiekiu, mes ne į taborą važiavom, rimtai darbo nėra, paklausk kad ir tos, tos Bezglazos – Beakės, kartu su mumis, kiek mes čia buvom, Beakė kartu su mumis vaikštinėja. R. V. – Aha. K. Z. – Rimtai nėra darbo, dabar iš viso, žiūrėk, štai nė viena mašina nevažinėja. R. V. – Aha. Tai ką, po penkiolika jau padarėt, ane? K. Z. – Taip taip taip. R. V. – Nu tai dar ką nors ir namo. K. Z. – Reikia nors, nors po 30 eurų padaryt (keiksmažodis), vaikščiosim dar dvi valandas (keiksmažodis), o ką daryt, o tu taip pat, ar ne, tau gi taip pat jau nekažką, ane? R.V. – Ne, nu tai aiškus daiktas, visiems, bet, žinai, rytą irgi (keiksmažodis), jei bent tą trisdešimtinę turėsiu kišenėje, supranti? Todėl žiūrėkit, jeigu nieko ten nepribūrėt, apsisukant ir einat namo, supratai?<...> 2017 m. rugpjūčio 23 d., 02.24.: K. Z. – Alio alio. R. V. – Taip taip alio. K. Z. – na, čia mašina stoty mane persekioja, kol ėjau, ji iš paskos važiavo, o dabar aš jau prie tų laiptų, taip, išlipo pacanas iš mašinos ir spokso mano pusėn, pasikalbėk su manimi, kol prieisiu. R. V. – Aha, velniai rautų. K. Z. – Tokia mėlyna mašina. Vos tik jis privažiavo prie manęs, perbėgau gatvę. R. V. – Ne „Pasatas“ ? K. Z. Dabar jau važiuoja atgal. Bėgu prie laiptų. R. V. - Atia. K. Z. – Atia. 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.38.: K. Z. – Alio. R. V. – Alio alio, klausyk, mažute. K. Z. – Nu. R. V. – Čia, karoče, J. klientas skambina iš Antakalnio, toks senučiukas, jis velniškai geria moka – po 50, 60 rublių, kad pas jį nuvažiuotum, oralinį padarytum. K. Z. – Nu? R. V. – Nu tai ką, imam jį? K. Z. – Imam. R. V. – Tuoj numerėlį siunčiu. K. Z. – Nu. R. V. - Ir, karoče, ir lekiu į stotį (keiksmažodis), tada ir palėksim pas jį, ar kaip darom? K. Z. – Taip, davai. R. V. – Taip. K. Z. – Aha. R.V. – Viskas, paliko ryšį. K. Z. – Atia. 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.41.: K. Z. – Alio. R. V. – Alio alio, taip taip, mažyte. K. Z. – Tai tu jam parašyk, kad „aš galiu tau draugę atsiųst labai gražią“. R.V. - Aš, aš jau jam viską pats pasakiau, girdi? K.Z. -Nu. R. V. – Aš jau viską jam pasakiau, kad, sakau, galiu atsiųsti jaunutę mergiotę, labai gražią, jis sako, o gerai gerai, nu ten senučiukas šaunus toksai ( keiksmažodis), pinigus visada moka normaliai, žinai. K. Z. – Nu. R. V. - Ir jis toksai: gerai gerai, sako. Tuoj jam paskambinsiu, nurodė miesto telefono numerį, žinai. K. Z. – Aha. R. V. – (keiksmažodis) negaliu į tą numerį pask...ai, bet turiu kreditų, galiu paskambinti, tuoj rasiu mašiną, saulute, tada tau greitai ir paskambinsiu. K. Z. – Gerai. R. V. – Atia. R. V. (R. V.) ir M. K. (M. K.) 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.42.: M. K. - Alio. R. V. – Alio, pagaliau (keiksmažodis). Klausyk, M. M. K. – M? R. V. – Mane žiauriai prispyrė ir labai reikia mašinos: turiu nuvežti pas klientą merginą į Antakalnį, padėk, man (keiksmažodis), padėk per tą savo draugelį, aš jam vėliau kaime... jeigu manęs reikęs, aš tada vėliau...? m. K. – Zuikeli, kokio draugelio? R. V. – Kokio nors, nežinau. M. K. – Pala, tuoj bandysiu paskambinti, karoče. R. V. – Nu tam, su „Golfu“ (keiksmažodis). M. K. – Ženkai? R. V. – Nu. M. K. – Davai, tuoj pabandysiu. R. V. – Greičiau. M. K. – O kur tu esi? R. V. – Aš namie, dabar į stotį lekiu ir lauksiu ten, stotyje būsiu. M. K. – O tai būsit dviese? Kiek žmonių? R. V. – Taip taip, aš ir K. M. K. – Greičiau greičiau davai, tuoj jam paskambinsiu, davai. R. V. – Iki. R. V. ( R. V.) ir nenustatytos asmenybės vyras (V.) 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.48.: V. – Alio. R. V. – Taip, dabar paskambinkit į J. numerį. V. – Ką? R. V. – Dabar paskambinkit į J. numerį. V. – Tuoj minutėlę, užsirašysiu. R. V. – Ne, nu tai į J. numerį. V. – Ką? R. V. – Skambinkit į J. numerį, aš jau jos telefoną turiu. V. – Ką? R. V. Taip taip, skambinkit, tuoj susitarsim, atvešiu jums tą jaunutę mergaitę naujokę, aš pastarąjį kartą su J. buvau prieš porą dienų, buvau atvažiavęs, tai apytikriai žinau, kur jūs gyvenate. V. – Taip? R. V. – Taip. V. – Gerai. R. V. – Štai ji, ji jau laukia manęs stoty, bėgu pas ją ir mes tada važiuojam pas jus, sėdam į taksi ir važiuojam pas jus, kaip tik dar turiu porą kapeikų taksui, galėsim nuvažiuoti pas jus. V. – Gerai. R. V. – Gerai? V. – Taip. Aš sumokėsiu vėliau. R. V. – Nieko tokio, pažįstu jus, buvau atvažiavęs, sakau, vežiau jums J. aną kartą, ji pas jus buvo prieš 3 ar 4 dienas. V. – Taip taip taip taip R. V. – Na štai, viskas, laukite mūsų, imu ją ir važiuoju pas jus, aš konkrečiai, aš atsakingas žmogus, laikausi žodžio. V. – Nu o tai durų kodą žinote? <...> R. V. Viskas viskas, greitai važiuoju, bėgu į stotį, imu ją ir vežu jums. V. – Gerai. R. V. – Viskas, jokių problemų. V. – Mhm. 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.50.: K. Z.- Alio. R. V. – Oi, tuoj mes jį padarysim. K. Z. – Aš išvažiavau. Būsiu po 10-15 minučių. R. V. – Viskas, supratau, lauksiu stotyje, mes jį taip padarysim, kad laikykis...K. Z. – Okei. R. V. – Viskas, davai davai. 2017 m. rugsėjo 16 d., 13.59.: R. V. – Taip, mažyte. K. Z. – Na štai, aš jau važiuoju atgal. R. V. – Aha, tai kur susitinkam, prie „Iki“ ? Aš jau tuoj eisiu per tiltą. K. Z. – Nu tai samdyk taksi, važiuosim pas tą klientą. R. V. – Taip taip taip. Gerai, tada davai prie „iki“. K. Z. – Mhm. R. V. – Nu. ( t. 1, b. l. 22-37).

22Tarnybinio 2018 m. gegužės 10 d. pranešimo dėl atliktos analizės duomenimis, atliekant išklotinės analizę nustatyta, kad R. V. (tel. duomenys neskelbtini) kontaktavo su K. Z. (tel. duomenys neskelbtini, duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 15 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d. ir S. G. ( tel. Nr. duomenys neskelbtini, duomenys neskelbtini, duomenys neskelbtini) laikotarpiu nuo 2017 m. rugsėjo 16 d. iki 2017 m. spalio 3 d. R. V. su K. Z. ir S. G. daugiausiai kontaktavo būdamas stoties rajone, Pelesos g., Sodų g., Skroblų g. R. V. kontaktuojant su K. Z. jo MRT buvo 8 įeinantys skambučiai, 68 įeinantys SMS, 47 išeinantys skambučiai, 52 išeinantys SMS ir 16 išeinančių praleistų skambučių. R. V. kontaktuojant su S. G. jo MRT buvo 34 įeinantys skambučiai, 24 įeinantys SMS, 101 išeinantis SMS ir 117 išeinančių praleistų skambučių (t.1, b. l. 64-87).

23Kratos 2019 m. balandžio 23 d. protokolo duomenimis, bute, adresu ( - ), tarp kitų daiktų rasta ir paimta: folijos lankstinukas maišelyje (paketas Nr. 263821), polietileninis maišelis su milteliais ( paketas Nr. 263819), 8 buteliukai su skysčiu ( paketas Nr. 438741), maišelis su šviesios spalvos milteliais, 100 eurų, svarstyklės 3 mokėjimo kortelės (t.2, b. l. 9-12).

24Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2018 m. gegužės 7 d. išvados Nr. 140-(2196)-IS1-2562 duomenimis, geltonos spalvos skysčių iš 4 vnt. bespalvio stiklo buteliukų su etiketėmis „N. D.“ (paketas Nr. 438741) sudėtyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) nerasta. Minėtų skysčių sudėtyse yra nandrolono. Gelsvos spalvos skysčių iš 4 vnt. bespalvio stiklo buteliukų su etiketėmis „Sustex 250“ ( paketas Nr. 438741), sudėtyse narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų (prekursorių) nerasta. Minėtų skysčių sudėtyse yra testosterono. Rusvos spalvos miltelių iš 1 vnt. folijos lankstinuko ( paketas Nr. 263821) sudėtyje yra narkotinės medžiagos – metadono, jo masė yra 0,002 g ir narkotinės medžiagos karfentanilio. Karfentanilio kiekio nustatyti nėra galimybės, nes yra per mažas tirti pateiktos medžiagos kiekis. Baltos spalvos miltelių iš 1 vnt. bespalvio plastikinio uždaromo maišelio (paketas Nr. 263819) sudėtyje yra psichotropinės medžiagos – amfetamino, jo masė yra 0,020 g ( t.2, b. l. 19-22).

25Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2018 m. gegužės 16 d. išvados Nr. 140-(2195)-IS1-2749 duomenimis, gelsvos spalvos miltelių iš plastikinio paketėlio sudėtyje yra narkotinė medžiaga - karfentanilis, kurio masė yra 0,00199 g ( t.2, b. l. 26-28).

26Apžiūros 2018 m. liepos 2 d. protokolo duomenimis, apžiūrėtos sidabrinės spalvos elektroninės svarstyklės, dydis 12x7 cm; DNB ir Swedbank bankų kortelės V. S. vardu ( t. 2, b. l. 30-33).

27Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-N 1065/2018(01) duomenimis, R. V. šlapime rasta EDDP (metadono metabolitas), difenhidramino, karfentanilio, metadono ir morfino ( t.2, b. l. 97).

28Kaltinamasis pripažino sąvadavęs prostitucijai. Nurodė, kad gaudavo pinigų iš merginų, besiverčiančių prostitucija. Buvo atvejai, kai atsiliepdavo į klientų skambučius, jis parodydavo merginas. Būdavo, kad jis kviesdavo taksi. Teigė, kad netalpino skelbimų.

29Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr.2K-268-697/2018 pažymėta, kad sąvadavimas prostitucijai – tai tarpininkavimas tarp prostitucija užsiimančiojo ir kito asmens, suvedant juos lytiniam santykiavimui arba kitokiam lytinės aistros tenkinimui. Sąvadavimas gali būti prostitucija užsiimančio asmens teikiamų paslaugų reklamavimas, jo pristatymas klientui, klientų paieška ir pan. Vertinant, ar asmens, kuris turėjo pajamų, sąvadavo prostitucijai ar organizavo prostituciją, veikoje yra nusikaltimo sudėtis, pinigų ar turtinės naudos gavimas iš prostitucijos yra aplinkybė, kurią būtina nustatyti. Pajamų turėjimas iš kito asmens prostitucijos reiškia, kad asmuo tam tikro susitarimo su prostitucija užsiimančiu asmeniu pagrindu gauna pajamų. Šis susitarimas gali būti susietas tiek priklausomybės ir prievartos santykiais, tiek ir laisva valia. Prostitucija užsiimantis asmuo gali mokėti kaltininkui už galimybę verstis prostitucija, taip pat už saugumo užtikrinimą, kitas jam teikiamas paslaugas, pavyzdžiui, vežimo, patalpų suteikimo ir pan. Nusikaltimas laikomas baigtu, kai kaltininkas pradėjo gauti pajamas iš kito asmens prostitucijos, o prostitucijos vadovavimas ir organizavimas laikomas baigtu nuo veiksmų, sudarančių minėtas veikas, atlikimo pradžios. Visos veikos padaromos tiesiogine tyčia ir dėl savanaudiškų paskatų. Savanaudiškumas pasireiškia tuo, kad kaltininkas, atlikdamas minėtas veikas, siekia gauti turtinės naudos iš kito asmens prostitucijos, pelnytis iš jos (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-136/2014, 2K-623/2010, 2K-334/2010).

30Teismas vertina, kad kaltinamasis pripažįsta esmines kaltinimo aplinkybes. Bylos duomenų visuma jo kaltę patvirtina.

31Nukentėjusios K. Z. ir S. G. teisme, taip pat apklaustos pas ikiteisminio tyrimo teisėją detaliai nurodė veiksmus, kuriuos atliko kaltinamasis – jam atiduodavo visus pinigus, gautus iš prostitucijos, jis surasdavo klientų, dėdavo skelbimus į internetą dėl seksualinių paslaugų teikimo, pasirūpindavo nuvykimu pas klientus. K. Z. nurodė, kad ji R. V. atidavė daugiau nei 3000 eurų, gautų iš prostitucijos. R. V. pirkdavo narkotikus, maistą. S. G. nurodė, kad ji 600-700 eurų yra perdavusi R. V., kai gyveno pas jį.

32Kiti bylos duomenys patvirtina kaltinamojo, nukentėjusiųjų parodymus.

33Liudytoja J. V. paaiškino, kad ji porą kartų matė, kaip merginos davė R. V. pinigų. Merginos sakė, kad R. reikalauja iš jų pinigų. D. taip sakydavo ir S. (kuri mirusi), sakydavo, kad R. išsigalvoja skolą. Ji matė, kaip vieną merginą R. buvo paėmęs už striukės ir pakratė, ji klykė, barėsi. Liudytojas A. U. patvirtino, kad merginos gyveno pas R. V.. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo 2017 m. lapkričio 22 d. protokolo duomenimis, užfiksuoti pokalbiai tarp K. Z. ( K.Z.) ir R. V. ( R. V.) dėl vykimo pas klientus, gautų pinigų. Tarnybinio 2018 m. gegužės 10 d. pranešimo dėl atliktos analizės duomenys taip pat patvirtina, kad R. V. kontaktavo su K. Z. ir S. G..

34Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo kaltė dėl sąvądavimo prostitucijai, tai yra, kad jis patalpindavo skelbimus apie merginų teikiamas seksualines paslaugas, atsiliepdavo telefonu į klientų skambučius, paskirstydavo užsakymus, informuodavo merginas, kada ir kokiu adresu reikės vykti pas klientą, iškviesdavo taksi arba nuveždavo pats automobiliu, surinkdavo iš merginų pinigus, gautus iš klientų už prostitucijos paslaugas, iš kurių dalį panaudodavo nupirkdamas joms narkotinių medžiagų, o likusius pasiimdavo sau, įrodyta. Kaltinamasis sutiko atlikęs visus veiksmus, išskyrus skelbimų talpinimą. Teismas, atkreipdamas dėmesį į nukentėjusiųjų nuoseklius parodymus tiek pas ikiteisminio tyrimo teisėją, tiek teisme, neturi pagrindo netikėti jų parodymais, kaltinamojo parodymus atmeta. Pabrėžtina, kad ši aplinkybė neturi įtakos kaltinamojo veikos kvalifikavimui.

35Kaltinamasis gautų sumų neginčijo, pabrėždamas, jog pinigai buvo išleidžiami narkotinėms medžiagoms. Nukentėjusios byloje civilinių ieškinių nereiškė, teismas vertina, kad nenustatyta pagrindo netikėti nukentėjusiųjų parodymais ar įžvelgti norą apkalbėti kaltinamąjį. Teismas, įvertindamas, jog nukentėjusiųjų nurodytos sumos atitiko kitų liudytojų nurodytas sumas, duomenis, užfiksuotus telefoninių pokalbių išklotinėse, atsižvelgdamas, jog objektyviai sumos negali būti patikrintos, daro išvadą, jog kaltinime nurodytos sumos yra pagrįstos, neprieštarauja protingumo ir teisingumo kriterijams.

36Kaltinamasis pripažino laikęs narkotines ir psichotropines medžiagas.

37Narkotinės ir psichotropinės medžiagos rastos R. V. gyvenamajame kambaryje. Kaltinamojo, nukentėjusiųjų, liudytojų parodymais nustatyta, jog kaltinamasis buvo asmuo, vartojantis narkotines ir psichotropines medžiagas. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto išvadų Nr. 140-(2195)-IS1-2749 ir Nr. 140-(2196)-IS1-2562 duomenimis, nustatyta rastų medžiagų sudėtis ir kiekis. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto išvados Nr. T-N 1065/2018(01) duomenimis, kaltinamojo kraujyje rastos narkotinės ir psichotropinės medžiagos. Bylos tyrimo ir nagrinėjimo metu negauta duomenų, patvirtinančių, jog nurodytą kiekį narkotinės ir psichotropinės medžiagos R. V. laikė, turėdamas tikslą platinti. Pagal Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-239, narkotinės medžiagos – metadono 0,002 g, narkotinės medžiagos – karfentanilio 0,00199 g, psichotropinės medžiagos – amfetamino 0,020 g, bendras kiekis viršija kiekį, priskiriamą nedideliam, neviršija kiekio, priskiriamo dideliam, todėl visų šių narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtas laikymas neturint tikslo platinti teisingai kvalifikuotas pagal BK 259 straipsnio 1dalį.

38R. V. buvo inkriminuotas turto prievartavimas panaudojant smurtą. Dėl šio kaltinimo R. V. kaltės nepripažino, teigė, kad jis panaudojo smurtą S. G. dėl to, kad ji neatidavė jam skolos.

39Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veika kvalifikuotina ne pagal jam inkriminuotą BK 181 straipsnio 2 dalį, o pagal 294 straipsnio 2 dalį.

40Pats kaltinamasis nei tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nepripažino turto prievartavimo. Jis nurodė, kad S. G. yra sudavęs, nes ši neatidavė pasiskolintų iš jo motinos pinigų. Ji labai „nagla“, sakė, kad kada turės, tada atiduos. Po sudavimo pinigų taip pat neatidavė. Smūgį ji išprovokavo, nes „naglai“ kalbėjo, pasakė, kad atiduos kada nors. Jis taip pat teigė, kad jis važiavo pas Sonatą aiškintis, nes žmogus pasakė, jog jį apvogė. S., kai apvogė klientą, tai iš jos buvo paėmęs 30-40 eurų, kad grąžintų. S. jis trenkė vieną kartą, ar per veidą, ar į šoną, neatsimena.

41Nukentėjusioji S. G. teisme paaiškino, kad 2017 m. vasarą buvo kilęs konfliktas dėl pinigų. Ji buvo skolinga taksistui, kuris vežiodavo į taborą. Jis bendravo su R. V.. Taksistui ji negrąžino, jis pasakė R., kad nori atsiimti pinigus. Buvo apie 60 eurų, bet taksistas pasakė R., kad 200 eurų. Jis 5 ryto atvažiavo reikalauti pinigų, ji tuo metu gyveno su A. N. ( - ). Jam kažkas pasakė, kad jos su A. N. apvogė klientą, neišėjo, kol A. N. nepadavė jam, atrodo, 20 eurų. Kai ją reketavo, atidavė 300-400 eurų.

42A. S. G. paaiškino apklausiama pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Ji nurodė, kad buvo skolinga taksistui. Taksistas pasisakė R. V., jis priėjo prie jos ir pasakė, kad dabar bus skolinga jam. Ne vieną kartą ji buvo R. V. tampoma ir sumušta dėl pinigų. R. V. sužinojo, kad ji iš kliento lyg pavogė pinigus. Jis atvažiavo į ( - )., kur ji gyveno, kad duotų jam kažkokią sumą. Pas ją su A. N. buvo apie 80 eurų, A. davė 20 eurų, o ji nieko nedavė, nes neturėjo. R. V. be žodžių įėjo į butą ir trenkė jai.

43Liudytoja O. B. paaiškino, kad jos namuose dvi panelės nuomojo butą, pas jas buvo atvažiavęs R. V.. Butą nuomojosi S.ir A. Virtuvėje S., A. ir R. kalbėjosi apie pinigus. R. su merginomis susitarė gražiai, jis nebuvo nusiteikęs agresyviai. Negali pasakyti, ar A. R. perdavė kažkiek pinigų. A. vėliau papasakojo, kad davė kažkokius pinigus.

44Liudytoja V. R. paaiškino, kad S. pasakojo, jog R. V. jai davė pinigų, pasiskolintų iš motinos, kai neatidavė, iškilo konfliktas.

45R. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai, grasindamas panaudoti fizinį smurtą ir jį panaudodamas, t. y. Vilniaus stoties rajone tampydamas S. G. už rankų, suduodamas vieną kartą delnu per veidą, vertė S. G. periodiškai savo naudai perduoti turtą, t. y., pinigus, kuriuos pastaroji uždirbo teikdama klientams prostitucijos paslaugas.

46Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartyje baudžiamojoje byloje Nr. 2K- 187-697/2018 nurodyta, kad BK 294 straipsnyje ir 181 straipsnyje numatytų veikų požymiai yra atribojami atsižvelgiant į tai, ar kaltininkas reikalavimą perduoti turtą reiškė vykdydamas nesilaikant įstatymų nustatytos tvarkos ginčijamą ar pripažįstamą, bet nerealizuotą savo ar kito asmens tikrą ar tariamą teisę, ar neturėdamas tokios teisės, ar aiškiai viršydamas tokios teisės ribas. Pažymėtina, kad abu šiuos nusikaltimus vienija reikalavimas perduoti turtą ar turtinę teisę ir galimi tolesni veiksmai, nukeipti į esamos ar tariamos reikalavimo teisės įgyvendinimą. Taigi išoriškai objektyvieji turto prievartavimo ir savavaldžiavimo požymiai yra panašūs. Šias veikas skiria tai, kad turto prievartavimo atveju kaltininko reikalavimas nėra susijęs su realiai egzistuojančiais teisiniais santykiais tarp šalių, taigi vienos šalies reikalavimo teisė į turtą, kuris yra valdomas kito asmens, neturi teisinio pagrindo. Kita vertus, reikalavimas patenkinti turtines pretenzijas, atsiradusias Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) numatytais pagrindais, tačiau pažeidžiant teisinę teisės įgyvendinimo tvarką, nesudaro turto prievartavimo nusikaltimo sudėties, bet, esant BK 294 straipsnyje numatytiems požymiams, kvalifikuojamas kaip savavaldžiavimas. Taigi sprendžiant klausimą, ar kaltininko veiksmai atitinka turto prievartavimo ar savavaldžiavimo sudėties požymius, būtina nustatyti, ar kaltininkas turėjo teisę į turtą ir teisėtą pagrindą reikalauti iš nukentėjusio asmens perduoti turtą (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-357/2012). Būtent juridinio pagrindo buvimas ar nebuvimas paprastai yra lemiamas objektyvusis požymis sprendžiant klausimą, kokią normą taikyti – turto prievartavimo (BK 181 straipsnis) ar savavaldžiavimo (BK 294 straipsnis) (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-432/2009). Atribojant turto prievartavimą nuo savavaldžiavimo ne mažiau svarbūs yra subjektyvieji veikų požymiai. Esant savavaldžiavimui, kaltininkas (pagrįstai ar dėl klaidos) suvokia, kad jis ar įgyvendindamas kito asmens teisę turi reikalavimo pagrindą į pas kitą asmenį esantį turtą, o esant turto prievartavimui – kad jokio teise pagrįsto reikalavimo iš kito asmens perduoti jam turtą jis neturi. Savavaldžiaudamas kaltininkas suvokia, kad jis, nors ir neteisėtomis priemonėmis, įgyvendina jam ar kitam asmeniui, jo manymu, realiai priklausančią teisę, o prievartaudamas turtą kaltininkas suvokia savo turtinio reikalavimo neteisėtumą ir nepagrįstumą. Paneigiant turto prievartavimą ir veiką kvalifikuojant kaip savavaldžiavimą (BK 294 straipsnis) būtina nustatyti, kad kaltininkas, reikšdamas prievartines turtines pretenzijas, iš tikrųjų turėjo teisinį pagrindą (realios teisės įgyvendinimas) arba sąžiningai klydo, manydamas, kad toks pagrindas egzistuoja (tariamos teisės įgyvendinimas). Tačiau neleistina, kad kvalifikavimo pagrindu būtų vien tik kaltininko subjektyvus gyvenimo taisyklių ir teisingumo suvokimas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje taip pat pripažįstama, kad būtina nustatyti, jog kaltininkas sąžiningai klydo, t. y. negalėjo arba neturėjo suprasti, jog jokios realiai egzistuojančios teisės nėra (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-65/2009, 2K-122/2010, 2K-562/2011, 2K-114/2014). Baudžiamajame kodekse savavaldžiavimas priskiriamas nusikaltimams valdymo tvarkai, nusikaltimo tiesioginis objektas yra valstybėje įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta asmens teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka, o papildomas objektas – tai konkrečios asmenų teisės ir teisėti interesai (nuosavybė, sveikata ir kt.). Civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai, civilinių teisių įgyvendinimas ir pareigų vykdymo sąlygos nustatytos CK 1.136 ir 1.137 straipsniuose. Šių veiksmų subjektas turi būti susijęs su šiais santykiais. Kam faktiškai atstovauja kaltininkas, savavaldžiavimo kvalifikavimui reikšmės neturi, tačiau svarbu tai, kad tikrosios ar tariamos teisės yra nerealizuojamos dėl to, kad nukentėjusysis jas ginčija (nepripažįsta skolos, teisės į paveldėtą turtą ir pan.) arba, pripažindamas tas teises, atsisako vykdyti savo pareigą patenkinti reikalavimus. Taigi pagal dispozicijos prasmę konflikto dalyviai turi būti tikro ar tariamo teisinio santykio subjektai.

47Teismas, vertindamas kaltinamojo, nukentėjusios parodymus, daro išvadą, kad tiek kaltinamasis, tiek nukentėjusioji kalba apie paskolos santykius. Nukentėjusioji nurodo, kad kaltinamasis, atvykęs į butą, kuriame jos gyveno su A., jai trenkė, A. perdavė R. V. 20 eurų, ten buvo jų bendri pinigai.

48Kaip matyti iš bylos medžiagos, nukentėjusioji S. G. buvo priklausoma nuo R. V., jam atiduodavo visus iš prostitucijos gautus pinigus. Teismas, atsižvelgdamas į šią aplinkybę, daro išvadą, jog R. V. veika nukentėjusiajai padarė didelės žalos – ji negalėjo apsiginti nuo fizinės jėgos, išvengti R. V., buvo bejėgė įtakoti situacija. Šiomis aplinkybėmis, įvertinus konkrečius asmenis, jų santykius, darytina išvada apie nukentėjusiajai padarytą didelę žalą.

49Teismas daro išvadą, kad kitų duomenų, pagrindžiančių šį kaltinimo epizodą, byloje nėra. Pati nukentėjusioji nurodo aplinkybes, neatitinkančias kaltinimo. Spręsti dėl asmens kaltės, nesant pakankamai duomenų, teismas negali. Apklausus nukentėjusiąją S. G., liudytojus, išnaudotos galimybės naujiems įrodymams surinkti. Darytina išvada, kad kaltinamasis, suduodamas nukentėjusiajai S. G. dėl šios, kaip jis teigė, skolos, savavališkai vykdė savo tariamą teisę, panaudojo fizinę prievartą nukentėjusiajai. Kaltinamasis veikė tiesiogine tyčia, pavartojo fizinį smurtą, sudavė nukentėjusiajai, gavo iš jos (iš A., su kuria pinigai buvo bendri) 20 eurų. Kaltinamojo veika kvalifikuotina pagal BK 294 straipsnio 2 dalį. Daryti išvados dėl 300-400 eurų prievartavimo teismas neturi pagrindo.

50Kaltinamasis tiek tyrimo metu, tiek teisme esmines kaltinimo aplinkybes pripažino, gailėjosi. Teismas pripažįsta kaltinamojo prisipažinimą ir nuoširdų gailestį jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

51Kaltinamajam atsakomybę sunkinančių aplinkybių kaltinamajam akte neinkriminuota. Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia į kaltinamojo teistumų skaičų. Prokuroras baigiamojoje kalboje prašė pripažinti kaltinamąjį itin pavojingu recidyvistu. Pažymėtina, kad kaltinamasis nepadarė nusikaltimų, numatytų BK 27 straipsnio 2 dalyje.

52Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 41, 54, 61 straipsniuose numatytais bausmės skyrimo pagrindais ir taisyklėmis. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam, atsižvelgia atsakomybę lengvinančią aplinkybę, į nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį, kaltinamojo asmenybę. Kaltinamojo padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos prie nesunkių (dvi veikos) ir apysunkio nusikaltimų.

53R. V. teistas (t.2, b. l. 106-113), baustas administracinėmis nuobaudomis (t.2, b. 139-143), VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre nesigydė (t.2, b. l. 93), buvo gydytas Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 5 kartus, paskutinį kartą nuo 2015 m. vasario 19 d. iki 20 d.; diagnozė: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant opioidus, abstinencijos būklė; priklausomybės sindromas ( t.2, b. l. 95).

54Teismas, įvertinęs veikų pavojingumą - artimos pagal pavojingumą, kaltinamojo asmenybę – teistas septyniolika kartų, daro išvadą, kad kaltinamajam bausmės tikslai gali būti pasiekti skiriant laisvės atėmimo bausmę, jos dydį nustatant artimą sankcijoje numatytam vidurkiui. Bausmės bendrintinos, vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, taikant dalinį sudėjimą, sudedant minimalią bausmės dalį, numatytą sankcijoje.

55R. V. buvo laikinai sulaikytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 140 straipsnyje numatyta tvarka 2018 m. balandžio 23 d., 18.30 val. (t.2, b. l. 37). Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 24 d. nutartimi R. V. skirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams, skaičiuojant nuo 2018 m. balandžio 23 d. (t.2, b. l. 44-47). 2018 m. birželio 22 d. nutarimu kardomoji priemonė – suėmimas panaikinta, paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje ( t.2, b. l. 50-51). Laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtas laikas įskaitytinas į bausmę.

56R. V. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, paliktinos iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

57R. V. kaltinamas sąvadavimo būdu įgijęs ne mažiau kaip 3600 eurų, savavaldžiavimo būdu įgijęs 20 eurų. Šios gautos pajamos buvo R. V. nusikalstamų veikų rezultatas, todėl pagal BK 72 straipsnio 2 dalį turi būti konfiskuojamos. Akivaizdu, kad didžiąją dalį iš nusikalstamos veikos gautų pajamų, t. y. pinigų, R. V. jau yra išleidęs. BK 72 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad kai konfiskuotinas turtas yra paslėptas, suvartotas, priklauso tretiesiems asmenims ar jo negalima paimti dėl kitų priežasčių arba šį turtą konfiskuoti būtų netikslinga, teismas iš kaltininko ar kitų šio straipsnio 4 dalyje nurodytų asmenų išieško konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą. Sprendimas konfiskuoti R. V. priklausantį turtą grindžiamas ne tik BK 72 straipsnio 2 dalimi, o ir BK 72 straipsnio 5 dalies nuostatomis. 100 eurų - dvi 50 eurų kupiūros, perduotos saugoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato finansų skyriui ( t.2, b. l. 13-14), įskaitytinos į konfiskuotino turto dalį.

58Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: vokas prie išvados Nr. 140-(2196)-IS1-2562, paketas Nr. 438741 su tuščiu plastikiniu maišeliu, paketas Nr. 263821 su tuščiu folijos lankstinuku, paketas Nr. 263819 su tuščiu bespalviu plastikiniu uždaromu maišeliu, bespalvis plastikinis uždaromas maišelis su likusiais objektais, perduoti saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyrį (t.2, b. l. 34-35), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintini.

59Medžiaga, kurios apyvarta uždrausta, amfetaminas, bendras kiekis 0,075 g, grynos narkotinės medžiagos kiekis 0,009 g, perduota į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, Liepyno g. 7, Vilniuje (t.2, b. l. 22), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintina.

60Medžiaga, kurios apyvarta uždrausta, karfentanilis, bendras kiekis 2,539 g, grynos narkotinės medžiagos kiekis 0,00188 g, perduota į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, Liepyno g. 7, Vilniuje (t.2, b. l. 28), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikintina.

61Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297-298 straipsniais, 302-305 straipsniais, 307-308 straipsniais, 313 straipsniu, teismas

Nutarė

62R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 307 straipsnio 1 dalyje, skirti bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

63R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, skirti bausmę – laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams.

64R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 1 dalyje, skirti bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

65Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, taikant dalinį sudėjimą paskirtas bausmes subendrinti, galutinę bausmę R. V. skirti laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

66Į paskirtą bausmę įskaičiuoti laikinajame sulaikyme ir kardomajame kalinime išbūtą laiką nuo 2018 m. balandžio 23 d. iki 2018 m. birželio 22 d.

67Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.

68Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant šį nuosprendį.

69Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą registruotis policijos įstaigoje palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

70Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi, 72 straipsnio 5 dalimi, konfiskuoti iš R. V. 3620 eurų, į konfiskuotino turto dalį įskaityti 100 eurų - dvi 50 eurų kupiūras, perduotas saugoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato finansų skyriui ( t.2, b. l. 13-14).

71Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: voką prie išvados Nr. 140-(2196)-IS1-2562, paketą Nr. 438741 su tuščiu plastikiniu maišeliu, paketą Nr. 263821 su tuščiu folijos lankstinuku, paketą Nr. 263819 su tuščiu bespalviu plastikiniu uždaromu maišeliu, bespalvį plastikinį uždaromą maišelį su likusiais objektais, perduotus saugoti į Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Aptarnavimo skyriaus ūkio poskyrį ( t.2, b. l. 34-35), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

72Medžiagą, kurios apyvarta uždrausta, amfetaminą, bendras kiekis 0,075 g, grynos narkotinės medžiagos kiekis 0,009 g, perduotą į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, Liepyno g. 7, Vilniuje (t.2, b. l. 22), karfentanilį, bendras kiekis 2,539 g, grynos narkotinės medžiagos kiekis 0,00188 g, perduotą į Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Aptarnavimo skyriaus Sandėlių poskyrio sandėlį-saugyklą, Liepyno g. 7, Vilniuje (t.2, b. l. 28), nuosprendžiui įsiteisėjus sunaikinti.

73Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Nijolė... 2. R. V., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. R. V., turėdamas tikslą gauti turtinės naudos iš prostitucijos, nuo 2017 m.... 4. R. V., laikotarpyje nuo 2017 m. pavasario, tiksliau tyrimo metu nenustatyto... 5. R. V. savo gyvenamojoje vietoje ( - ), neturėdamas tikslo parduoti ar kitaip... 6. R. V. kaltu dėl sąvadavimo prostitucijai, narkotikų laikymo kaltu... 7. Nukentėjusioji K. Z. paaiškino, kad kaltinamasis ją mušė, atiminėjo... 8. Nukentėjusiosios K. Z. apklausos pas ikiteisminio tyrimo teisėją duomenimis,... 9. Nukentėjusioji S. G. parodė, kad ji pažįsta R. V., anksčiau santykiai su... 10. Nukentėjusiosios S. G. parodymais pas ikiteisminio tyrimo teisėją, ji... 11. Liudytojas A. U. paaiškino, kad su R. V. buvo kaimynai bendrabutyje ( - ).... 12. Liudytoja M. K. paaiškino, kad ji pažįsta R. V. daug metų, kaip gerą... 13. Liudytoja O. B. paaiškino, kad jos namuose dvi panelės nuomojo butą, pas jas... 14. Liudytoja J. V. paaiškino, kad su R. V. jie pažįstami 5-7 metai. Žino, kad... 15. Liudytoja J. V. paaiškino, kad ji su R. V. buvo sugyventiniai, kartu... 16. Liudytoja D. S. paaiškino, kad ji žino, jog kaltina jos draugą, kad lindo... 17. Liudytoja V. R. paaiškino, kad R. V. yra jos buvęs kaimynas. Kuo jis... 18. Liudytoja V. S. paaiškino, kad Ji kartu su R. V. yra buvusi reabilitacijoje.... 19. Liudytojas A. L. paaiškino, kad Rimas gyveno tame pačiame bendrabutyje. Jis... 20. S. G. 2017 m. birželio 30 d. protokolo-pareiškimo duomenimis, pareiškėja... 21. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 22. Tarnybinio 2018 m. gegužės 10 d. pranešimo dėl atliktos analizės... 23. Kratos 2019 m. balandžio 23 d. protokolo duomenimis, bute, adresu ( - ), tarp... 24. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2018 m.... 25. Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro specialisto 2018 m.... 26. Apžiūros 2018 m. liepos 2 d. protokolo duomenimis, apžiūrėtos sidabrinės... 27. Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos specialisto... 28. Kaltinamasis pripažino sąvadavęs prostitucijai. Nurodė, kad gaudavo pinigų... 29. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 24 d. nutartyje baudžiamojoje... 30. Teismas vertina, kad kaltinamasis pripažįsta esmines kaltinimo aplinkybes.... 31. Nukentėjusios K. Z. ir S. G. teisme, taip pat apklaustos pas ikiteisminio... 32. Kiti bylos duomenys patvirtina kaltinamojo, nukentėjusiųjų parodymus.... 33. Liudytoja J. V. paaiškino, kad ji porą kartų matė, kaip merginos davė R.... 34. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo kaltė dėl sąvądavimo prostitucijai,... 35. Kaltinamasis gautų sumų neginčijo, pabrėždamas, jog pinigai buvo... 36. Kaltinamasis pripažino laikęs narkotines ir psichotropines medžiagas.... 37. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos rastos R. V. gyvenamajame kambaryje.... 38. R. V. buvo inkriminuotas turto prievartavimas panaudojant smurtą. Dėl šio... 39. Teismas daro išvadą, kad kaltinamojo veika kvalifikuotina ne pagal jam... 40. Pats kaltinamasis nei tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nepripažino... 41. Nukentėjusioji S. G. teisme paaiškino, kad 2017 m. vasarą buvo kilęs... 42. A. S. G. paaiškino apklausiama pas ikiteisminio tyrimo teisėją. Ji nurodė,... 43. Liudytoja O. B. paaiškino, kad jos namuose dvi panelės nuomojo butą, pas jas... 44. Liudytoja V. R. paaiškino, kad S. pasakojo, jog R. V. jai davė pinigų,... 45. R. V. buvo kaltinamas tuo, kad jis neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai,... 46. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 14 d. nutartyje... 47. Teismas, vertindamas kaltinamojo, nukentėjusios parodymus, daro išvadą, kad... 48. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nukentėjusioji S. G. buvo priklausoma nuo R.... 49. Teismas daro išvadą, kad kitų duomenų, pagrindžiančių šį kaltinimo... 50. Kaltinamasis tiek tyrimo metu, tiek teisme esmines kaltinimo aplinkybes... 51. Kaltinamajam atsakomybę sunkinančių aplinkybių kaltinamajam akte... 52. Skirdamas bausmę, teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 53. R. V. teistas (t.2, b. l. 106-113), baustas administracinėmis nuobaudomis... 54. Teismas, įvertinęs veikų pavojingumą - artimos pagal pavojingumą,... 55. R. V. buvo laikinai sulaikytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 56. R. V. paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 57. R. V. kaltinamas sąvadavimo būdu įgijęs ne mažiau kaip 3600 eurų,... 58. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: vokas... 59. Medžiaga, kurios apyvarta uždrausta, amfetaminas, bendras kiekis 0,075 g,... 60. Medžiaga, kurios apyvarta uždrausta, karfentanilis, bendras kiekis 2,539 g,... 61. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 62. R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 63. R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 64. R. V. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 65. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 66. Į paskirtą bausmę įskaičiuoti laikinajame sulaikyme ir kardomajame... 67. Bausmę nustatyti atlikti pataisos namuose.... 68. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo sulaikymo vykdant šį nuosprendį.... 69. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti,... 70. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2 dalimi,... 71. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti: voką... 72. Medžiagą, kurios apyvarta uždrausta, amfetaminą, bendras kiekis 0,075 g,... 73. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...