Byla e2A-84-569/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės BnP Finance apeliacinį skundą dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovės akcinės bendrovės BnP Finance ieškinį atsakovui D. Š. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) BnP Finance pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo D. Š. 63,99 Eur negrąžintą kreditą, 62,58 Eur kredito mokestį, 8,25 Eur delspinigius pagal 2014-04-23 tarp pradinio kredito davėjo UAB „Minigo LT“ ir atsakovo sudarytą Vartojimo kredito sutartį. Taip pat prašė priteisti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį, 121,00 Eur teisinių paslaugų išlaidas bei priimti sprendimą už akių, jei atsakovas laiku nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

72. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 11 d. sprendimu už akių ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovo D. Š. 134,82 Eur skolą, kurią sudaro kreditas, kredito mokestis ir delspinigiai, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos (134,82 Eur) sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-19) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 15,00 Eur žyminį mokestį, 20,00 Eur teisinių paslaugų išlaidas ieškovės BnP Finance naudai.

83. Teismas konstatavo, kad atsakovas prievolės laiku mokėti kredito įmokas nevykdė ir sprendė, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl 134,82 Eur sumą, kurią sudaro 63,99 Eur skola (kreditas), 62,58 Eur kredito mokestis, 8,25 Eur delspinigiai, priteisė iš atsakovo D. Š. ieškovės naudai.

94. Teismas sprendė, kad priteisti 121,00 Eur išlaidas už procesinių dokumentų parengimą, ieškovė reikalauja nepagrįstai. Teismas pažymėjo, kad ieškovės teikiami ieškiniai yra vienarūšiai, jie kyla iš kasdieninės ieškovės veiklos, iš esmės yra šabloniniai, todėl reikalaujama 121,00 Eur išlaidų kompensacija už ieškinį yra aiškiai per didelė, lyginant ją su ieškinio suma. Teismas sprendė, kad nurodyto dydžio ieškovės išlaidos neatitinka CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytų būtinumo ir pagrįstumo kriterijų. Jas priteisiant nesumažintas būtų sudaromos prielaidos pelnytis iš skolininkų nemokumo. Tokiu būdu teismo ginama ieškovės procesinė teisė prieštarautų jos paskirčiai, geriems verslo papročiams ir visuomenės moralės principams.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

115. Apeliaciniu skundu ieškovė BnP Finance, AB prašo pakeisti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimo už akių dalį dėl išlaidų už procesinių dokumentų parengimą ir priteisti apeliantei, BnP Finance iš atsakovo D. Š. 121,00 Eur BnP Finance, AB patirtas išlaidas už procesinių dokumentų parengimą; kitą Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimo už akių dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

125.1. Nepagrįstai teismas sprendė, kad nagrinėjamos bylos sudėtingumas, pobūdis, teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principai bei nedidelės advokato darbo laiko sąnaudos sudaro pagrindą spręsti, jog ieškovės prašytos priteisti 121,00 Eur dydžio išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės. Apeliantės teigimu, ruošiant ieškinį yra reikalingos specialios žinios, skiriamos laiko, darbo sąnaudos, materialiniai ištekliai susipažinti su dokumentais, kurių pagrindu teikiamas ieškinys. Tokia veikla yra specifinė, todėl ieškovė laisva sudaryti atstovavimo sutartį kreipiantis kvalifikuotos teisinės pagalbos už ieškinio parengimą. Apeliantė sumokėjo vos ne 15 kartų mažesnę sumą, nei Lietuvos advokatų tarybos pirmininko patvirtintose rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą numatyto maksimalaus užmokesčio dydį.

136. Atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.

14Teismas

15k o n s t a t u o ja :

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

177. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų parengimą dydžio.

188. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė BnP Finance, AB, kreipėsi į teismą prašydama iš atsakovo D. Š. priteisti skolą, susijusią su negrąžintu kreditu. Teismas iš esmės tenkino ieškovo reikalavimą dėl skolos priteisimo, tačiau skundžiamu sprendimu už akių iš dalies patenkino prašymą dėl išlaidų už procesinių dokumentų parengimą atlyginimo.

199. Apeliantė nesutinka su teismo argumentais, kad nagrinėjamos bylos sudėtingumas, pobūdis, teisingumo, proporcingumo ir sąžiningumo principai bei nedidelės advokato darbo laiko sąnaudos sudaro pagrindą spręsti, jog ieškovės prašytos priteisti 121,00 Eur dydžio išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra nepagrįstai didelės. Apeliantė savo argumentus grindžia Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-414-544/2016.

2010. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta išlaidų už advokato ar advokato padėjėjo pagalba apmokėjimo atlyginimo apmokėjimo tvarka ir sąlygos. Proceso teisės normoje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ir advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos už teisinę pagalbą gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-533/2008). Tai reiškia, jog nuspręsti dėl priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio yra teismo diskrecija, nepriklausomai nuo to, kokia tvarka buvo kreiptasi į teismą. Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtinta Rekomendacijų redakcija, galiojanti nuo 2015-03-20 ) 2 punkte numatyta, į kokius kriterijus teismas atsižvelgia, nustatydamas civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą dydį. Nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, atsižvelgiama į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes. Pažymėtina, jog ribojant bylinėjimosi išlaidas, siekiama ne tik užtikrinti teismo prieinamumą, bet ir išlaikyti sąžiningai dėl savo teisių teisme besiginčijančių asmenų interesų pusiausvyrą.

2111. Apeliantė remiasi Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d. nutartimi, tačiau pažymėtina, kad pagal CPK 4 straipsnį vienodos teismų praktikos formavimą įstatymų nustatyta tvarka užtikrina Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas ir taikydamas anksčiau nurodytas su bylinėjimosi išlaidų dydžio nustatymu susijusias teisės normas, yra nurodęs, kad ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, taip pat turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011; 2016 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-701/2016). Atsižvelgiant į išdėstytą, vertintina, kad pirmosios instancijos teismas, sumažindamas išlaidų už procesinių dokumentų parengimą dydį, nenukrypo nuo ginčo klausimu formuojamos teismų praktikos.

2212. Apeliantė nurodo, jog jos patirtos išlaidos už procesinių dokumentų parengimą yra gerokai mažesnės už Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytus maksimalius dydžius, tačiau šiuo argumentu skundas negali būti tenkinamas, nes priteistino užmokesčio dydis turi būti nustatomas atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 punkte nurodytus kriterijus, tai, kad prašoma priteisti suma yra mažesnė už nustatytą maksimalią sumą, nėra pagrindas priteisti prašomo dydžio užmokestį.

2313. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino bylos sudėtingumą, ieškinio turinį (teismui pateiktas šabloninis ieškinys, kurio surašymas neužima daug laiko), pareikšto reikalavimo dydį, tai, kad ginčo dalykas susijęs su apeliantės vykdoma veikla, advokato darbo ir laiko sąnaudas, teisinių paslaugų pobūdį, taip pat teikiamų paslaugų pastovumą ir jų pobūdį, atsižvelgė į Rekomendacijose nurodytus paslaugų dydžius ir teismų praktiką ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, ieškovei iš atsakovės priteistiną išlaidų advokato pagalbai apmokėti sumą pagrįstai sumažino iki 20,00 Eur. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, buvo pagrindas sumažinti ieškinio rengimo išlaidų sumą.

2414. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisės normomis ir suformuota teismų praktika, pagrįstai sumažino bylinėjimosi išlaidas nuo 121,00 Eur iki 20,00 Eur. Ieškovės apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

26Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1. Ieškovė akcinė bendrovė (toliau – AB) BnP Finance pareikštu ieškiniu... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 2. Radviliškio rajono apylinkės teismas 2016 m. spalio 11 d. sprendimu už... 8. 3. Teismas konstatavo, kad atsakovas prievolės laiku mokėti kredito įmokas... 9. 4. Teismas sprendė, kad priteisti 121,00 Eur išlaidas už procesinių... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 11. 5. Apeliaciniu skundu ieškovė BnP Finance, AB prašo pakeisti Radviliškio... 12. 5.1. Nepagrįstai teismas sprendė, kad nagrinėjamos bylos sudėtingumas,... 13. 6. Atsiliepimų į apeliacinį skundą įstatymų nustatyta tvarka negauta.... 14. Teismas... 15. k o n s t a t u o ja :... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 17. 7. Byloje kilo ginčas dėl bylinėjimosi išlaidų už procesinių dokumentų... 18. 8. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė BnP Finance, AB, kreipėsi į... 19. 9. Apeliantė nesutinka su teismo argumentais, kad nagrinėjamos bylos... 20. 10. CPK 98 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta išlaidų už advokato ar... 21. 11. Apeliantė remiasi Panevėžio apygardos teismo 2016 m. gegužės 4 d.... 22. 12. Apeliantė nurodo, jog jos patirtos išlaidos už procesinių dokumentų... 23. 13. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju pirmosios... 24. 14. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 11 d. sprendimą už akių... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....