Byla 2S-779-622/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj ir Rimvidos Zubernienės, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui R. K. (R. K.) dėl privatizavimo objekto viešo aukciono laimėtojo pripažinimo neteisėtu, dėl kito dalyvio pripažinimo aukciono laimėtoju.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

32010-11-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo E. Š. ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui R. K. dėl privatizavimo objekto viešo aukciono laimėtojo pripažinimo neteisėtu, dėl kito dalyvio pripažinimo aukciono laimėtoju ir ieškinį patenkino iš dalies.

4Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-01-12 nutartimi atmetė atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos prašymą dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo ir atsisakė priimti atsakovo apeliacinį skundą. Nurodė, kad atsakovas apeliacinį skundą padavė praleidęs įstatymų nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Atsakovo prašyme nurodytas praleidimo priežastis teismas nepripažino svarbiomis.

5Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-01-12 nutartį. Nurodo, kad skundo padavimo terminas praleistas nedaug, todėl atsakovas negali prarasti teisės į apeliaciją, taip pat nurodo apeliacinio skundo argumentus, kuriais ginčija Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-18 sprendimą.

6Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas atmestinas.

7Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

9Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

10Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

11Byloje kilo ginčas dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo.

12CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymų nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Procesiniai dokumentai, paduoti pasibaigus tam terminui, grąžinami juos padavusiems asmenims. CPK 78 straipsnyje nustatyta, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas (straipsnio 1 dalis); paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas (straipsnio 3 dalis); pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas; prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (straipsnio 4 dalis).

13CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

14CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatytas trisdešimties dienų terminas apeliaciniam skundui paduoti nėra naikinamasis. Taigi šiam terminui pasibaigus savaime neišnyksta asmens procesinė teisė skųsti sau nepalankią teismo nutartį apeliaciniu skundu, nes tuo atveju, jeigu CPK 78, 307 straipsniuose nustatyta tvarka praleistas terminas apeliaciniam skundui paduoti atnaujinamas (CPK 302 straipsnis), nurodyta teisė gali būti įgyvendinama. Pagal CPK 78 straipsnio 1 dalį, 307 straipsnio 2 dalį praleistas terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004). Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 7 d. rekomendacijų Nr. R/95/5 nuostata, kad šalims iš principo turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo sprendimus, orientuoja įstatymų leidėjus į tai, jog būtų sukurti įstatymai, kurie užtikrintų realią galimybę apskųsti teismo sprendimą. Siekis sukurti įstatymus, užtikrinančius realią galimybę apskųsti teismo sprendimą, kartu reiškia tai, kad teismas nepagrįstai neturi paneigti šios galimybės, kai apeliacinis skundas paduotas praleidus įstatyme nustatytą terminą, tačiau dėl svarbių priežasčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-50/2007; 2007 m. kovo 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2007).

15Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl įstatyme nustatytos apskundimo procedūros nesilaikymo, būtina įvertinti ne tik tai, ar terminas praleistas nedaug, bet ir pažeidimą lėmusias aplinkybes, t. y. ar termino apeliaciniam skundui paduoti praleidimą lėmė netinkamas naudojimasis procesinėmis teisėmis, ar įvykusi klaida ir kitos panašaus pobūdžio aplinkybės. Jeigu apeliacinio apskundimo padavimo terminas yra praleistas nedaug ir tik dėl tokios atsitiktinio pobūdžio aplinkybės kaip klaida, tai iš esmės sąžiningai procesiškai elgęsis proceso dalyvis vienos pagrindinių procesinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą ar nutartį apeliacine tvarka – neturėtų prarasti. Priešinga išvada prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-40/2007). Jeigu terminas praleistas daug, o šalies nurodomos priežastys negali pateisinti tokio ilgo praleidimo laikotarpio, pagrindo atnaujinti terminą nėra, nes termino atnaujinimas tokiomis aplinkybėmis prieštarautų įstatymų leidėjo ketinimui ir normų, reglamentuojančių procesinius terminus, tikslams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-169/2003). Iš esmės sąžiningai procesiškai besielgiantis proceso dalyvis, praleidęs terminą apeliaciniam skundui paduoti, tačiau nurodęs termino praleidimo priežastis ir pateikęs įrodymus, neturėtų prarasti vienos pagrindinių teisių – teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliacine tvarka; kitu atveju tai prieštarautų teisingumo ir protingumo kriterijams (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-191/2009).

16Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad apeliacinio skundo dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-11-18 sprendimo paskutinė padavimo teismui diena buvo

172010-12-18. Apeliacinis skundas Klaipėdos miesto apylinkės teismui išsiųstas paštu 2011-01-07 (b. l. 137). Prašyme atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti atsakovas nurodo, kad po teismo sprendimo priėmimo buvo daug nedarbo dienų (b. l. 135). Pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad nuo skundžiamo sprendimo priėmimo iki CPK 307 straipsnio 1 dalyje numatyto termino pabaigos nebuvo nė vienos šventinės dienos. Todėl tokios atsakovo nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. Dėl šių priežasčių teismas neturi pagrindo atsakovo nurodytas praleidimo priežastis laikyti svarbiomis, nes jos neegzistavo. Šventinės dienos, kaip tai reglamentuoja Darbo kodekso 162 straipsnis, buvo jau pasibaigus įstatymo numatytam terminui apeliaciniam skundui paduoti.

18Taip pat pažymėtina, kad terminas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis ir valstybinių įstaigų nedarbo dienos į tokius terminus neįskaičiuojamos. Kadangi terminas buvo praleistas daugiau kaip pusę mėnesio, daugiau jokių kitų svarbių priežasčių atsakovas savo prašyme nenurodė, todėl pagrindo atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti nebuvo.

19Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

20Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. 2010-11-18 Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-01-12 nutartimi atmetė... 5. Atsakovas Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu... 6. Atsakovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirasis skundas... 7. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 9. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 10. Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos... 11. Byloje kilo ginčas dėl apeliacinio skundo padavimo termino atnaujinimo.... 12. CPK 75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus... 13. CPK 307 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad apeliacinio skundo padavimo terminas... 14. CPK 307 straipsnio 1 dalyje nustatytas trisdešimties dienų terminas... 15. Sprendžiant, ar asmuo prarado teisę apskųsti teismo sprendimą dėl... 16. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad apeliacinio skundo dėl... 17. 2010-12-18. Apeliacinis skundas Klaipėdos miesto apylinkės teismui... 18. Taip pat pažymėtina, kad terminas skaičiuojamas kalendorinėmis dienomis ir... 19. Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra... 20. Vadovaudamasi CPK 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-01-12 nutartį palikti nepakeistą....