Byla e2-521-967/2020
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,KUSTODIJA“, atstovaujamos nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto centras“, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,PAKRUOJO AGROCHEMIJA“, dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė BUAB „KUSTODIJA“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti 2016 m. kovo 22 d. reikalavimų įskaitymą negaliojančiu ir taikyti restituciją; priteisti iš atsakovės UAB „PAKRUOJO AGROCHEMIJA“ (toliau – atsakovė) 388 180,10 Eur skolą, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2016 m. kovo 22 d. sudarytas tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas (toliau – susitarimas), pagal kurį buvo įskaityti tarpusavio priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai 388 180,10 Eur sumai.

83.

9Ieškovei bankroto byla iškelta 2017 m. gegužės 17 d. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovei priimtas 2017 m. balandžio 19 d. Remiantis 2015 metų ieškovės balanso duomenimis, jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 9 820 203,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 8 795 619,00 Eur. Pagal 2016 m. balandžio 1 d. balanso duomenis, ieškovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 9 522 042,00 Eur, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai buvo 9 193 688,00 Eur. Remiantis Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 patvirtintu kreditorių sąrašu, ieškovė po bankroto bylos iškėlimo liko skolinga 26 pirmos eilės kreditoriams – darbuotojams, 3 antros eilės kreditoriams – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai ir 61 trečios eilės kreditoriui. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017 ieškovės bankroto byloje patvirtintų kreditorinių reikalavimų vertė sudarė 3 732 998,75 Eur. Ieškovės kreditorė UAB „Žvalguva“ 2016 m. kovo 16 d., t. y. iki ginčijamo susitarimo su atsakove sudarymo, buvo inicijavusi priverstinį skolos išieškojimo procesą dėl ieškovės nevykdomos 2 000 000,00 Eur dydžio piniginės prievolės išieškojimo vykdomojoje byloje Nr. 0171/16/00850, kuriame 2016 m. kovo 22 d. areštuotas ieškovei priklausantis turtas 2 053 108,81 Eur sumai. Ginčijamo susitarimo sudarymo metu ieškovė turėjo skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui ir valstybės biudžetui. Ieškovė mokestines prievoles valstybei vykdė netinkamai ir iki pat bankroto bylos iškėlimo liko skolinga VMI apskaičiuotus delspinigius už 2016 metų balandžio mėnesį neįvykdytą prievolę sumokėti PVM. Ieškovės kreditorių Rotam Agrochemical Europe ir Monsanto International Sari reikalavimai bendrai 546 490,40 Eur sumai atsirado ir tapo vykdytinais laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 20 d. iki 2016 m. sausio 23 d. Taigi, ieškovės kreditorių reikalavimai atsirado iki ginčijamo susitarimo sudarymo momento ir buvo galiojantys bei vykdytini ieškovės ir atsakovės reikalavimų įskaitymo metu.

104.

112016 m. kovo 22 d. ieškovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 7 790 403,94 Eur, viršydami pusę į balansą įrašyto turto vertės. Ieškovė laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d. patyrė 239 737,45 Eur nuostolių. Valstybinio socialinio draudimo įmokos laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017

12m. liepos 4 d. buvo mokamos pavėluota, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba pradėjo vykdyti skolos išieškojimą priverstine tvarka. Ieškovės skola 2016 m. kovo 16 d. sudarė 15 663,45 Eur ir buvo išieškota tik 2016 m. balandžio 27 d. Ieškovei nevykdant prievolės sumokėti pridėtinės vertės mokestį už 2016 metų balandžio mėnesį, jai skaičiuoti delspinigiai. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017, kuria ieškovei iškelta bankroto byla, nurodyta, kad 2016-2017 metų laikotarpiu ieškovės iškelta virš 10 bylų dėl skolų priteisimo. Sunki ieškovės finansinė padėtis konstatuota jau 2015 metais, ilgainiui ieškovės įsiskolinimams tik didėjant. Tai rodo, jog ginčijamo susitarimo sudarymo metu ieškovė buvo nemoki.

135.

14Ieškovė sudarė galimybę atsakovei gauti finansinio reikalavimo patenkinimą pirmiau už kitus kreditorius. Aplinkybę, jog atsakovės reikalavimas buvo visiškai patenkintas, įrodo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 patvirtintas ieškovės kreditorių, buvusių ginčijamo susitarimo sudarymo metu, sąrašas, į kurį atsakovė neįtraukta. Taigi, ginčijamu susitarimu, sudarytu įmonei esant faktiškai nemokiai, pažeisti ieškovės kreditorių teisėti interesai gauti savo reikalavimų patenkinimą vienodomis sąlygomis su kitais kreditoriais. Ieškovė negavo įskaitytų piniginių lėšų, kurios galėjo būti skirtos atsiskaitymams su kreditoriais vykdyti, sumažindama savo bendrą turtą.

156.

16Ieškovė ginčijamo susitarimo sudaryti neprivalėjo, žinojo, jog yra nemoki, jai gali būti keliama bankroto byla, ji nesugeba vykdyti turimų įsipareigojimų kitiems savo kreditoriams, todėl toks jos elgesys laikytinas nesąžiningu. Susitarimo sudarymo metu VĮ ,,Registrų centro“ Juridinių asmenų registrui pateikti finansinės atskaitomybės už 2015 metų laikotarpį duomenys, patvirtinantys aplinkybę, kad ieškovės finansinė būklė jau 2015 metais buvo sudėtinga ir atitiko Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) įtvirtintą nemokumo sampratą. Turto arešto aktų registro duomenimis, ieškovės nuosavybės teise priklausančiam turtui taikytas didesnis nei 2 000 000,00 Eur areštas. Tačiau atsakovė nevertino ieškovės mokumo, nesilaikydama kvalifikuotam verslo subjektui taikomų atidumo ir rūpestingumo standartų, nepasinaudojo viešai prieinamais duomenimis ir jų iš ieškovės nereikalavo. Atsakovės apdairaus ir rūpestingo elgesio stoka vertintina kaip sąžiningumo imperatyvo sutartiniuose santykiuose nepaisymas.

177.

18Šalys susitarimą sudarė nesilaikydamos įskaitymo sandoriui pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.130 straipsnį keliamų reikalavimų. 2016 m. kovo 22 d. įskaitymas atliktas nesuėjus ieškovės reikalavimo atsakovei terminui, šiam tapus vykdytinu tik 2016 m. spalio 1 d. Be kita ko, tarp šalių 2016 metais iš viso sudaryti du įskaitymo sandoriai, vienas kurių ginčijamas civilinėje byloje Nr. e2-11835-854/2019.

198.

20Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi, kuria įmonei iškelta bankroto byla, ieškovės valdymo organai įpareigoti per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei UAB ,,Bankroto centras“ įmonės turtą pagal balansą ir visus dokumentus. Minėtai nutarčiai įsiteisėjus 2017 m. liepos 4 d., dokumentai neperduoti. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018 ieškovės vadovui už teismo įpareigojimo perduoti bankroto administratorei UAB „Bankroto centras“ visus įmonės dokumentus nevykdymą paskirta bauda. Nepaisant to, visi įmonės dokumentai nepateikti iki šios dienos. Susitarimo kopiją bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“ gavusi ir apie ginčo sandorio sudarymą sužinojusi tik 2019 m. birželio 4 d., atsakovei ją pateikus Vilniaus miesto apylinkės teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-11835-854/2019. Taigi, vienerių metų ieškinio senaties terminas reikalavimui dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu pareikšti nėra suėjęs.

219.

22Kadangi ieškovė sandorio sudarymo metu neturėjo pakankamai lėšų anksčiau atsiradusiems kreditorių reikalavimams patenkinti, faktiškai buvo nemoki, todėl privalėjo laikytis atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumo. Nagrinėjamu atveju ieškovė, nepaisant turimų įsiskolinimų, suteikė pirmenybę atsakovei, CK 6.9301 straipsnio prasme laikytinai penktos eilės kreditore, ir su ja atsiskaitė, sumažindama turimo turto vertę ir padidindama nemokumą.

2310.

24Pripažinus susitarimą negaliojančiu, šalys turėtų būti grąžintos į padėtį, buvusią iki jo sudarymo momento, taikoma restitucija ir atstatomos abiejų šalių reikalavimo teisės, kilusios iš tarpusavio sutartinių teisinių santykių.

2511.

26Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti, taikyti ieškinio senatį ir priteisti 2 025,00 Eur bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad ieškovė yra praleidusi vienerių metų ieškinio senaties terminą, nustatytą CK 6.66 straipsnio 3 dalyje, dėl nemokumo administratorės UAB „Bankroto centras“ neatidumo. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 iškėlė bankroto bylą ieškovei, paskirdamas bankroto administratore UAB „Bankroto centras“ ir įpareigodamas ieškovės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei UAB „Bankroto centras“ įmonės turtą pagal balansą ir visus įmonės dokumentus. Ši nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 4 d. Ieškovės buvęs vadovas V. R. per nustatytą terminą neįvykdė teismo įpareigojimų, dėl to Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018 tenkinęs ieškovės bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymą, paskyrė V. R. 1 450,00 Eur baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą. Ieškovė nurodė, jog visų dokumentų nėra gavusi iki šiol, tačiau nepaaiškino, kokių veiksmų ėmėsi po baudos V. R. paskyrimo ir kodėl negalėjo gauti dokumentų bei sužinoti apie sandorius ir laiku pateikti ieškinius. Nors ieškinyje teigta, kad apie sudarytą reikalavimų įskaitymą bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“ sužinojo tik 2019 m. birželio 4 d., atsakovei, Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. e2-l1835-854/2019 įrodinėjančiai tarp verslo partnerių nusistovėjusią tarpusavio atsiskaitymo praktiką, pateikus šio dokumento kopiją, jai yra taikomi aukštesni reikalavimai būti apdairiai ir rūpestingai.

2712.

28Ieškovė neįrodė visų būtinųjų actio Pauliana instituto taikymo sąlygų. Iki 2016 m. kovo 22 d. ieškovė neturėjo neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės atsakovei. Ieškovės ginčijamas sandoris sudarytas 2016 m. kovo 22 d., o reikalavimo teisė būtų atsiradusi tik 2016 m. spalio 1 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m, birželio 28 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-l1835-854/2019 (sprendimas neįsiteisėjęs, apeliacine tvarka apskųstas, Vilniaus apygardos teisme užvesta civilinė byla Nr. e2A-2414-XX/2019) nustatė, kad 2016 m. kovo 17 d. ieškovė atsakovei pardavė prekių už 393 624,00 Eur, už kurias atsakovė turėjo atsiskaityti iki 2016 m. spalio 1 d.

2913.

30Dėl 2016 m. kovo 22 d. sudaryto tarpusavio reikalavimų užskaitymo akto ieškovės materialinė padėtis nepablogėjo, ji tuo metu dar vykdė savo veiklą, nuo 2013 metų pirkdavo iš atsakovės chemikalus, kuriais pati neprekiavo, o atsakovė pirkdavo iš ieškovės kitos rūšies augalų apsaugos priemones. Nuo 2013 metų verslo praktikoje šalys naudojo tarpusavio reikalavimų užskaitymus, ginčo sandoris nebuvo vienintelis. Po šio akto sudarymo ieškovė iki bankroto bylos iškėlimo vykdė atsiskaitymus su kreditoriais, turėjo turto. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017, iš kreditorių sąrašo išbraukti visi pirmos eilės kreditoriai, kurių reikalavimai 53 238,03 Eur sumai buvo padengti. Atsakovė ginčijamo įskaitymo sandorio sudarymo metu buvo ieškovės skolininkė, o ne kreditorė. Todėl ginčo sandoriu ieškovė atsakovei nesuteikė pirmenybės prieš kitus kreditorius gauti finansinio reikalavimo patenkinimą. Priešingai, ji pagerino savo materialinę padėtį, įsigydama prekių ir tai lėmė galimybę įmonei tęsti veiklą. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 į kreditorių sąrašą atsakovė nebuvo įrašyta.

3114.

32Teisinių prielaidų ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo draudžiami ir atitiko įprastą verslo praktiką, nepaisant to, kad jų sudarymo metu skolininkė turėjo įsipareigojimų ir kitiems kreditoriams, o vėliau jai buvo iškelta bankroto byla, actio Pauliana institutas nesudaro. Atsakovė 2016 metais neturėjo jokio teisėto pagrindo atsisakyti parduoti prekes nuolatinei pirkėjai (ieškovei), priešingai, tarp šalių buvo susiklostę ilgalaikiai verslo santykiai, bei tarpusavio įsipareigojimai, kuriuos šalys sėkmingai vykdė. Už prekes ieškovė dažnai nesumokėdavo. Pagal susiformavusią verslo praktiką atsakovė grąžindavo prekėmis susidariusias skolas ieškovei, o skolos grąžinimą įformindavo tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktais. 2013 m. balandžio 9 d., 2015 m. sausio 1 d., 2016 m. gruodžio 31 d., 2019 m. gegužės 31 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai, elektroninėje buhalterinėje programoje „debetas“ išsaugoti duomenys pagrindžia aplinkybę, kad atsakovė 2013-2016 metais pirko iš ieškovės chemikalus pagal jos išrašytas PVM sąskaitas- faktūras. Paskutinė ieškovės PVM sąskaita-faktūra išrašyta 2016 m. kovo 31 d. 1 566,01 Eur sumai. Už prekes atsiskaityta pavedimu. 2016 m. kovo 17 d. PVM sąskaita-faktūra Serija ŠIA Nr. 160013 patvirtina, kad 2016 m. kovo 17 d. atsakovės skolos ieškovei likutis buvo 393 624,00 Eur. 2015 m. gegužės 25 d., 2016 m. gruodžio 31 d. šalių tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktai rodo, kad nuo 2015 m. gegužės 25 d. ieškovė pradėjo pirkti iš atsakovės chemikalus, kuriais pati neprekiavo. Atsiradus priešpriešiniams pirkimams ir vienarūšiams vieno juridinio asmens reikalavimams kitam juridiniam asmeniui, šalys, taupydamos lėšas bankiniams pavedimams, susitarė daryti įskaitymą. Ieškovė 2015 m. rugsėjo 30 d. už prekes atsiskaitė mokėjimo pavedimu, pervesdama atsakovei 135 908,00 Eur. Ginčijamas 2016 m. kovo 22 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas, kuriuo abi įmonės be pinigų pavedimo atliko užskaitymą 388 180,10 Eur sumai, pateiktas Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-l1835-854/2019, kurioje ginčytas 2016 m. rugpjūčio 26 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas, šalims be pinigų pavedimo atlikus užskaitymą 5 443,90 Eur sumai.

3315.

34Nagrinėjamu atveju atsakovė nėra trečiasis asmuo, sudaręs ginčijamą sandorį su skolininku, siekiančiu išvengti prievolių įvykdymo kreditoriams. Atsakovė ginčijamo sandorio sudarymo dieną buvo ieškovės skolininkė, atidavusi skolą prekėmis. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. birželio 28 d. sprendimu nustatė, kad šalis siejo ilgalaikiai verslo santykiai, tačiau tai savaime nepreziumuoja atsakovės nesąžiningumo sudarant byloje ginčijamą sandorį. Ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovė nebuvo ieškovės kreditorė ir neturėjo duomenų apie ieškovės finansinę padėtį. Nusistovėję ilgalaikiai verslo santykiai nulėmė šalių tarpusavio pasitikėjimą. Atsakovė neturėjo pagrindo tikrinti ieškovės finansinės padėties, nes ši jai nebuvo skolinga. Priešingai, atsakovė buvo skolinga ieškovei ir savo skolą grąžino prekėmis. Šalys skolos grąžinimą įformino ginčijamu 2016 m. kovo 22 d. tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktu.

3516.

36Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog Rotam Agrochemical Europe ir Monsanto International SARL išrašytos PVM sąskaitos-faktūros, pirkimo-pardavimo sutartis, UAB „Žvalguva“ išduotas 2016 m. kovo 10 d. vykdomasis įrašas Nr. V-851, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1548-580/2019 pagrindžia pirmąją actio Pauliana sąlygą, jog kreditorių reikalavimai buvo galiojantys ir vykdytini ginčo sandorio sudarymo dieną, vėliau patvirtinti ieškovės bankroto procese.

3717.

38Ieškovė, būdama faktiškai nemokia, ir turėdama pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, sudarė dvišalį įskaitymo sandorį su atsakove, tokiu būdu patenkindama pasirinktos kreditorės reikalavimą. Atsiskaitymai su kreditoriais privalėjo būti vykdomi laikantis eiliškumo, nepažeidžiant jų teisių bei interesų gauti bent dalį reikalavimų patenkinimo.

3918.

40Atsakovė nurodė, jog ieškovė, sudarydama su ja sandorį, įsigijusi prekių pagerino savo materialinę padėtį, galėdama toliau tęsti veiklą, tačiau nepateikė jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių teiginius apie ginčijamo susitarimo ekonominį naudingumą.

4119.

42Šalys neprivalėjo sudaryti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sandorio.

4320.

44Informacija apie ieškovės įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, turtui taikomus apribojimus, iškeltas civilines bylas – vieša. Ieškovės 2015 metų finansinės atskaitomybės dokumentai ginčijamo susitarimo sudarymo dieną taip pat pateikti VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registrui, todėl nepagrįsti atsakovės argumentai, jog informacijos sandorio sudarymo dieną ji neturėjo. Atsakovė, būdama verslininke, turėjo domėtis kita sandorio šalimi, jos turtine padėtimi, siekdama, kad sandoriu nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės ir interesai. Ieškovės įsiskolinimai už įsigytas prekes, padengiami įskaitymu, turėjo sukelti atsakovei pagrįstų abejonių dėl jos nemokumo. Šiuo atveju atsakovės siekis šalių tarpusavio pinigines prievoles pabaigti įskaitymu leidžia spręsti apie jos nesąžiningumą.

4521.

46Įskaitymas atliktas nesuėjus atsakovės atsiskaitymo su ieškove terminui. Šalys, žinodamos, kad toks įskaitymo sandoris negali būti sudaromas, elgėsi nesąžiningai.

4722.

48Nors Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018 ir buvo tenkintas bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymas dėl baudos įmonės vadovui skyrimo, 2016 m. kovo 22 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas negautas iki 2019 m. birželio 4 d., kada atsakovė, vykdydama Vilniaus miesto apylinkės teismo nustatytą įpareigojimą nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-11835-854/2019, pateikė prašymą dėl trūkumų šalinimo. Atsižvelgiant į faktinį informacijos gavimo momentą, atsakovės argumentai, susiję su bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ galimybėmis sužinoti apie sandorį anksčiau negu faktiškai buvo gauta jo kopija, nepagrįsti.

4923.

50Atsakovė pateikė tripliką, nurodydama, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 patvirtinti ieškovės nurodyto kreditoriaus Rotam Agrochemical Europe trečios eilės kreditoriniai reikalavimai 208 852,00 Eur sumai. Kada šie reikalavimai atsirado, objektyvių duomenų byloje nėra. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017 tenkintas bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymas, iš pirmos eilės kreditorių sąrašo išbraukiant 26 kreditorius, su jais atsiskaičius. Bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymu patvirtintas patikslintas kreditorių pareikštų reikalavimų sąrašas, kuriame į trečios eilės kreditorinius reikalavimus 41 numeriu įrašyti ieškovės nurodyto kreditoriaus Rotam Agrochemical Europe kreditoriniai reikalavimai 208 852,00 Eur sumai ir 66 numeriu įrašyti kreditoriaus Monsanto International S AR L kreditoriniai reikalavimai 307 018,40 Eur sumai. Į bylą nepateikti neginčijami įrodymai, patvirtinantys, kad ieškovės dublike nurodyti kreditorių reikalavimai atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo dienos.

5124.

52Ieškovė, įrodinėdama, jog iki ginčijamo sandorio sudarymo 2016 m. kovo 22 d. kreditorė UAB „Žvalguva“ turėjo jos atžvilgiu galiojantį reikalavimą, pateikė UAB „Žvalguva“ 2016 m. kovo 16 d. prašymą antstolei B. P. dėl vykdomojo dokumento išdavimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo. Šiuo prašymu ieškovės kreditorė UAB „Žvalguva“ prašė priimti vykdyti Šiaulių miesto (duomenys neskelbtini)-ojo notarų biuro notarės N. M. 2016 m. kovo 10 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. NM-1771 dėl 2 006 013,00 Eur skolos išieškojimo. Iš 2016 m. kovo 10 d. vykdomojo įrašo Nr. NM-1771 turinio matyti, kad prievolė kreditorei UAB „Žvalguva“ pagal neapmokėtą vekselį yra solidari, t. y. už prievolės įvykdymą solidariai yra atsakingi V. R. ir ieškovė.

5325.

54Ginčijamo sandorio sudarymo dieną ieškovė įsiskolinimų valstybės biudžetui neturėjo. Iš pateiktos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018 m. balandžio 16 d. pažymos Nr. (7.2) 3-22999 matyti, kad ieškovė valstybinio socialinio draudimo įmokas laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 4 d. mokėjo pavėluotai, skolos išieškojimas buvo vykdomas priverstine tvarka, tačiau ginčijamo sandorio sudarymo dieną ieškovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai nebuvo skolinga. VMI 2018 m. kovo 30 d. rašto Nr. (20.21-06) RMA-7577 duomenimis, ieškovė įsiskolinimo sandorio sudarymo dieną neturėjo.

5526.

56Pažymėjo, jog kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę (kaip vieną iš actio Pauliana instituto sąlygų), tačiau ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo. Ši actio Pauliana instituto sąlyga yra privaloma nepriklausomai nuo to, ar ieškinį reiškia kreditorius, ar kreditoriui atstovaujantis bankroto administratorius. Jos nepašalina ir ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte įtvirtinta administratoriaus bendra pareiga ginti visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Bankroto administratorius, įrodinėdamas nurodytos actio Pauliana sąlygos buvimą, privalo pateikti duomenis apie bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą. Nagrinėjamu atveju ieškovės dublike nurodytų kreditorių reikalavimų buvimas iki ginčijamo sandorio sudarymo dienos objektyviais duomenimis neįrodytas.

5727.

58Ieškovės teiginys, kad ji, būdama faktiškai nemokia ir turėdama pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, 2016 m. rugpjūčio 26 d. sudarė dvišalį tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo susitarimą su atsakove ir patenkino pasirinktos kreditorės (atsakovės) reikalavimą, tuo pažeisdama kitų kreditorių teises, iš esmės prieštarauja byloje surinktiems įrodymams bei faktinėms aplinkybėms, kurias šie įrodymai patvirtina.

59Teismas konstatuoja:

60II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

6128.

62Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskiriant UAB „Bankroto centras“; nutartis įsiteisėjo 2017 m. liepos 4 d. Bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“, patikrinusi įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, nustatė, kad ieškovė 2016 m. kovo 17 d. pardavė atsakovei prekių už 393 624,00 Eur, už kurias ši pilnai neatsiskaitė. Kadangi atsakovė turėjo 388 180,10 Eur debitorinį reikalavimą ieškovei, atsakovės vyr. buhalterė G. R. ir ieškovės vyr. buhalterė D. P. surašė 2016 m. kovo 22 d. tarpusavio įsiskolinimų užskaitymų aktą (toliau – sandoris), pagal kurį abi įmonės be pinigų pervedimo atliko užskaitymą 388 180,10 Eur sumai.

6329.

64Bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“, motyvuodama tuo, kad ieškovė, būdama faktiškai nemoki ir neturėdama pakankamai lėšų anksčiau atsiradusiems kreditorių reikalavimams patenkinti, pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas, suteikdama pirmenybę atsakovei, prašė pripažinti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sandorį negaliojančiu dviem teisiniais pagrindais: actio Pauliana, esant visoms CK 6.66 straipsnio taikymo sąlygoms, ir CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu kaip sudarytą pažeidžiant CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintą imperatyvą.

6530.

66Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti teisines pasekmes galima tik esant CK 6.66 straipsnyje nustatytų sąlygų visumai: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas. Be šių sąlygų, taip pat skiriami du šio instituto taikymo ypatumai: 1) actio Pauliana atveju taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas; 2) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012; kt.). Nenustačius bent vienos iš CK 6.66 straipsnyje nustatytų actio Pauliana sąlygų, šiuo pagrindu ieškinys negali būti tenkinamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-411-611/2017). Dėl neabejotinos ir galiojančios reikalavimo teisės turėjimo

6731.

68Pagal pirmąją actio Pauliana taikymo sąlygą, kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui, sudariusiam actio Pauliana pagrindu ginčijamą sandorį. Taigi, kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę, tačiau ir tai, kad ši jo teisė atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-311/2012). Ši actio Pauliana sąlyga yra privaloma nepriklausomai nuo to, ar ieškinį reiškia kreditorius, ar kreditoriui atstovaujantis bankroto administratorius. Bankroto administratorius, įrodinėdamas nurodytos actio Pauliana sąlygos buvimą, privalo pateikti duomenis apie bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų atsiradimo momentą. Tam, kad būtų konstatuotas šios actio Pauliana sąlygos buvimas, būtina įrodyti, kad nors vienas bankroto byloje patvirtintas kreditoriaus reikalavimas (jo dalis) atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-191-915/2016).

6932.

70Ieškovė bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, jog byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina aplinkybę, jog sandorio sudarymo dieną ieškovė turėjo pradelstų įsipareigojimų kitiems kreditoriams, konkrečiai nurodydama kreditorius Rotam Agrochemical Europe, Monsanto International SARL, UAB „Žvalguva“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Atsakovė, nesutikdama su ieškove, teigė, jog byloje nėra neginčijamų įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovės dublike nurodytų kreditorių Rotam Agrochemical Europe, Monsanto International SARL reikalavimai atsirado iki ginčijamo sandorio sudarymo dienos; prievolė UAB „Žvalguva“ pagal jai išrašytą vekselį yra solidari, t. y. už prievolės įvykdymą solidariai atsako V. R. ir ieškovė; ginčijamo sandorio sudarymo dieną įsiskolinimų valstybės biudžetui ieškovė neturėjo.

7133.

72Remiantis bylos medžiaga, „Rotam Agrochemical Europe“ išrašiusi ieškovei: 2015 m. birželio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija FA Nr. 00000264 36 000,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. spalio 10 d.; 2015 m. birželio 16 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija FA Nr. 00000271 82 377,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. rugsėjo 14 d.; 2015 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija FA Nr. 00000291 121 095,00 Eur sumai, apmokėjimas terminas – 2015 m. lapkričio 11 d.; 2016 m. liepos 28 d. patvirtinimo užklausoje, siųstoje „Rotam Agrochemical Europe“, nurodyta, jog ieškovės duomenimis, 2015 m. gruodžio 31 d. mokėtina suma – 213 852,00 Eur. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017 trečiąja eile patvirtintas „Rotam Agrochemical Europe“ 208 852,00 Eur kreditorinis reikalavimas. Tuo tarpu ,,MONSANTO INTERNATIONAL SARL“ išrašiusi ieškovei: 2015 m. balandžio 1 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 903839838 39 104,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. rugsėjo 28 d.; 2015 m. balandžio 23 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 903917359 39 104,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. spalio 20 d.; 2015 m. gegužės 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 904107339 38 272,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. lapkričio 23 d.; 2015 m. birželio 3 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 904162597 43 763,20 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. spalio 20 d.; 2015 m. birželio 15 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 904218596 43 763,20 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. rugpjūčio 20 d.; 2015 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 904288005 38 272,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. gruodžio 16 d.; 2015 m. liepos 27 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 904526860 37 440,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2016 m. sausio 23 d.; 2015 m. rugpjūčio 13 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 8020000811 27 300,00 Eur sumai, apmokėjimo terminas – 2015 m. spalio 28 d. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. balandžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2017 trečiąja eile patvirtintas „MONSANTO INTERNATIONAL SARL“ 307 018,40 Eur kreditorinis reikalavimas. Apibendrinant aptartas PVM sąskaitas-faktūras, galima daryti išvadą, jog bankroto byloje patvirtintas kreditorės „Rotam Agrochemical Europe“ reikalavimas atsirado laikotarpiu nuo 2015 m. rugsėjo 14 d. iki 2015 m. lapkričio 11 d., suėjus apmokėjimo terminui, o kreditorės ,,MONSANTO INTERNATIONAL SARL“ – laikotarpiu nuo 2015 m. rugpjūčio 20 d. iki 2016 m. sausio 23 d. Akivaizdu, jog šiuo atveju atsakovė nepagrįstai ginčijusi byloje esančius įrodymus, savo atsikirtimo tiek į ieškinį, tiek į dubliką argumentuose nurodydama, jog nėra duomenų, patvirtinančių aplinkybę, kad kreditorių „Rotam Agrochemical Europe“ ir „MONSANTO INTERNATIONAL SARL“ reikalavimai atsiradę iki ginčijamo sandorio sudarymo momento, visiškai neatsižvelgdama į ieškovės pateiktose PVM sąskaitose-faktūrose nurodytus apmokėjimo terminus.

7334.

74Pasisakydamas dėl ieškovės įsiskolinimo kreditorei UAB „Žvalguva“ ir jo atsiradimo momento, atsakovei jį išskyrus dėl skolininkų daugeto, teismas nurodo, jog ieškovė, atstovaujama direktoriaus V. R., 2014 m. gruodžio 22 d. pasirašė paprastąjį neprotestuotiną vekselį, įsipareigodama iki 2015 m. spalio 30 d. sumokėti 2 000 000,00 Eur; ieškovės direktorius V. R. patvirtinęs, kad laiduoja ir solidariai atsako už 2 000 000,00 Eur sumokėjimą, atsisakydamas teisės reikalauti, kad UAB ,,Žvalguva“ pirmiausiai nukreiptų išieškojimą į ieškovės turtą. Šiaulių miesto (duomenys neskelbtini)-ojo notarų biuro notarė N. M. 2014 m. gruodžio 22 d. paprastojo neprotestuotino vekselio pagrindu išdavusi 2016 m. kovo 10 d. vykdomąjį įrašą Nr. NM-1771 dėl 2 006 013,00 Eur skolos bei 6,00 procentų metinių palūkanų, skaičiuojamų už 2 000 000,00 Eur skolos sumą nuo 2015 m. spalio 31 d. iki visiško skolos apmokėjimo, priverstinio išieškojimo iš ieškovės ir V. R. kreditorės UAB „Žvalguva“ naudai. Kreditorė UAB ,,Žvalguva“ 2016 m. kovo 16 d. pateikusi antstolei B. P. prašymą priimti vykdyti 2016 m. kovo 10 d. vykdomąjį įrašą Nr. NM-1771.

7535.

76Nagrinėjamu atveju prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi teisę reikalauti, jog prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad solidarioji prievolė skirta kreditoriaus interesų apsaugai, nes vieno bendraskolio nemokumas neturi įtakos prievolės kreditoriui įvykdymui. Esant solidariajai prievolei pareiga neskaidoma į dalis ir, nors yra keletas skolininkų, prievolės dalykas išlieka vientisas, nedalomas, o solidarusis skolininkas yra visos prievolės šalis. Kitaip tariant, kreditoriui solidarieji skolininkai turi vieną bendrą skolą ir visi, iki bus grąžinta visa skola, turi pareigą ją grąžinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2011, 2018 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181-313/2018). Taigi, skolininkų daugetas solidariosios prievolės atveju nepaneigia skolos atsiradimo fakto, priešingai, prievolės dalykui esant nedalomam, solidarioji skolininkų pareiga neskaidoma ir kiekvienas iš jų iki tinkamo prievolės įvykdymo turi solidariąją pareigą grąžinti visą skolą. Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ duomenimis nustatyta, jog kreditorė UAB „Žvalguva“ 2016 m. gegužės 9 d. kreipėsi į antstolę B. P., prašydama grąžinti 2016 m. kovo 10 d. vykdomąjį įrašą Nr. NM-1771, baigti vykdomąsias bylas ieškovės ir V. R. atžvilgiu bei panaikinti visas priemones, kurių buvo imtasi išieškojimui vykdyti; iš ieškovės į Vilniaus apygardos teisme nagrinėtą civilinę bylą Nr. e2-2112-852/2019 pateikto Antstolių rūmų 2019 m. balandžio 12 d. rašto apie užvestų vykdomųjų bylų dėl išieškojimo iš skolininkės būsenas matyti, jog 2 006 013,00 Eur skola UAB „Žvalguva“ naudai išieškota 2016 m. gegužės 11 d. Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų 2018 m. lapkričio 6 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-13186-948/2018, kurį Šiaulių apygardos teismas 2018 m. kovo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-157-210/2019 paliko nepakeistą, panaikinus 2016 m. balandžio 29 d. skolos padengimo su atpirkimo teise sutartį, pagal kurią ieškovė perleido UAB „Žvalguva“ žemės sklypą, pastatą – gyvenamąjį namą su priklausiniais už skolą pagal 2016 m. kovo 10 d. vykdomąjį įrašą Nr. NM-1771, Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 3 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1548-580/2019 tenkinus bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ prašymą dėl kreditorių sąrašo patikslinimo iš dalies ir atnaujinus terminą UAB „Žvalguva“ 8 789,00 Eur finansiniam reikalavimui pareikšti, šis patvirtintas, jį priskiriant trečiajai kreditorių finansinių reikalavimų patenkinimo eilei.

7736.

78Atsakovė, kaip minėta, teigdama tripliką, nurodžiusi, jog ginčijamo sandorio sudarymo dieną ieškovė įsiskolinimų valstybės biudžetui neturėjo. Pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2018 m. kovo 29 d. raštą Nr. (20.21-06)RMA-7577 ieškovė mokestinės nepriemokos sandorio sudarymo dieną, t. y. 2016 m. kovo 22 d. neturėjo. Tačiau remiantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018 m. balandžio 16 d. rašte Nr. (7.2)3-22999 „Dėl informacijos apie bankrutavusią UAB „KUSTODIJA“ pateikimo“ pateiktais duomenimis, ieškovė apskaičiuotas valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokas laikotarpiu nuo 2016 m. kovo 1 d. iki 2017 m. liepos 4 d. mokėjo pavėluotai; jai nustatyta tvarka ir terminais nemokant VSD įmokų, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius skolos išieškojimą vykdęs priverstine tvarka, priimdamas sprendimus, kurių pagrindu per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą pateikus mokėjimo nurodymus kredito įstaigoms skolos buvo nurašomos iš bendrovės sąskaitų; įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2016 m. kovo 16 d. sudaręs 15 663,45 Eur (VSD įmokų – 63,90 Eur už 2016 metų sausio mėnesį, 15 599,55 Eur už 2016 metų vasario mėnesį (skola sumokėta (išieškota) 2016 m. balandžio 27 d.)); 2016 m. balandžio 16 d. – 30 987,81 Eur (VSD įmokų 14 692,72 Eur už 2016 metų vasario mėnesį, 16 146,45 Eur už 2016 metų kovo mėnesį, delspinigių 148,64 Eur (skola sumokėta (išieškota) 2016 m. balandžio 27 d.)). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius 2016 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. (7.2.)7-10-29042 ,,Dėl UAB ,,KUSTODIJA“ skolos išieškojimo priverstine tvarka“ nusprendęs išieškoti priverstine tvarka į Valstybinio socialinio draudimo fondą iš ieškovės skolą, 2016 m. kovo 22 d. sudariusią 15 663,45 Eur. Taigi, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2016 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. (7.2.)7-10-29042 ,,Dėl UAB ,,KUSTODIJA“ duomenys iš esmės sutampa su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018 m. balandžio 16 d. rašte Nr. (7.2)3-22999 „Dėl informacijos apie bankrutavusią UAB „KUSTODIJA“ pateikimo“ nurodytaisiais, pagal kuriuos 15 663,45 Eur įsiskolinimas 2016 m. kovo 22 d. buvęs paskaičiuotas ieškovei nesumokėjus VSD įmokų už 2016 metų sausio mėnesį (63,90 Eur) ir už 2016 metų vasario mėnesį (15 599,55 Eur); atitinkamai 2016 m. balandžio 16 d. ieškovė už 2016 metų vasario mėnesį nesumokėtas VSD įmokas tebebuvo skolinga 14 692,72 Eur. Akivaizdu, jog nepaisant to, kad ieškovė 2016 m. kovo 22 d. neturėjo mokestinės nepriemokos VMI, ji už laiku nevykdytus mokėjimus Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo įsiskolinusi 15 663,45 Eur.

7937.

80Esant 33-35 sprendimo punktuose nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog ginčijamo sandorio sudarymo metu kreditoriai „Rotam Agrochemical Europe“, „MONSANTO INTERNATIONAL SARL“, UAB „Žvalguva“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius turėjo neabejotinas ir galiojančias reikalavimo teises, todėl pirmąją actio Pauliana taikymo sąlygą teismas sprendžia esant įrodytą. Dėl kreditorių teisių pažeidimo ir ieškovės (ne)sąžiningumo

8138.

82Skolininko sudarytas sandoris gali pažeisti kreditoriaus teises, jei skolininkas, turėdamas kelis kreditorius ir būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam bent vienam kreditoriui. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditoriaus teisių pažeidimu, be kita ko, laikomas atvejis, kai skolininkas yra nesąžiningas tuo, kad, būdamas nemokus, ginčijamu sandoriu suteikia pirmenybę kitam kreditoriui. Nemokumas actio Pauliana taikymo atveju suprantamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalis). Esant nemokumo situacijai skolininkas privalo elgtis sąžiningai. Viena actio Pauliana taikymo sąlygų yra skolininko nesąžiningumas. Tai – skolininko žinojimas ar turėjimas žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises. Būdamas nemokus, jeigu įstatymai nedraudžia, skolininkas turi teisę sudaryti sandorius ir vykdyti atsiskaitymus, bet neturi teisės sudaryti pranašumo nė vienam kreditoriui. Sąžiningo elgesio tokioje situacijoje neatitinka tai, jeigu jis iš keleto kreditorių išskiria vieną ar kelis ir visiškai atsiskaito (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012).

8339.

84Ieškovė atsiradusį kitų jos kreditorių teisių pažeidimą sieja su aplinkybe, jog būdama faktiškai nemoki ir turėdama pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, ji sudarė ginčijamą įskaitymo sandorį, suteikdama pirmenybę pasirinktinai tenkinti atsakovės reikalavimus. Atsakovės teigimu, ieškovė po ginčijamo sandorio sudarymo atsiskaitymus su kreditoriais ir toliau vykdė, pagerinusi savo materialinę padėtį įsigyjant prekių, tuo tarpu duomenų, kurių kreditorių teisės buvo pažeistos ir kaip jų pažeidimas pasireiškęs, nepateikdama.

8540.

86Taigi, laikantis Lietuvos teismų praktikoje suformuotų kriterijų, nagrinėjamu atveju byloje vertinant ar ginčijamas įskaitymo susitarimas nepažeidė ieškovės kreditorių teisių, turi būti nustatytos tokios esminės aplinkybės: 1) ar ieškovė, sudarydama sandorį, faktiškai buvo nemoki; 2) ar nepagrįstai nesuteikė atsakovei prioriteto kitų kreditorių atžvilgiu; 3) ar sudarytas sandoris buvo ekonomiškai naudingas, pagerino ieškovės finansinę situaciją, padėjo jai išvengti bankroto ir atsiskaityti su likusiais kreditoriais, ar priešingai, sudarydamos susitarimą šalys apribojo ar apsunkino kitiems kreditoriams galimybę patenkinti savo reikalavimus iš ieškovės turto (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1132-450/2019).

8741.

88Iš byloje esančio paskutinio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui teikto 2015 metų balanso už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., matyti, jog ieškovės turto vertė ataskaitiniu laikotarpiu buvusi 11 668 724,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarę 9 820 203,00 Eur (po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 024 584,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 795 619,00 Eur). Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 17 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-1548-580/2019, kuria iškelta bankroto byla ieškovei, remdamasis 2015 metų balanso už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis, konstatavo, jog atsakovė – nemoki, nes jos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (9 820 203,00 Eur, iš jų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 8 795 619,00 Eur, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 1 024 584,00 Eur) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (11 668 724,00 Eur). Taigi, jau 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės pradelsti įsipareigojimai viršijo daugiau nei pusę įmonės turto, apskaityto balanse už ataskaitinį laikotarpį, vertės. Priešingos išvados neleidžia daryti ir į bylą pateiktas 2016 m. balandžio 1 d. balansas, kuriame nurodyta, jog bendrovės turto vertė – 11 129 893,00 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 9 522 042,00 Eur (po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 328 354,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 9 193 688,00 Eur); 2016 m. kovo 31 d. pelno (nuostolių) ataskaita už ataskaitinį laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 31 d., pagal kurią grynojo pelno negavus, patirti nuostoliai – 239 737,45 Eur. Minėtų dokumentų pagrindu spręstina, jog ieškovei veiklą vykdant nuostolingai, 2016 m. kovo 22 d. įmonė buvo faktiškai nemoki, pradelstiems įsipareigojimams viršijus pusę įmonės turėto turto vertės.

8942.

90Teismas, pasisakydamas dėl favoritizmo atsakovės atžvilgiu, pažymi, jog sprendžiant, ar ginčijamu sandoriu suteikiant pirmenybę vienai kreditorei buvo pažeistos kitų ieškovės kreditorių teisės, reikia turėti omenyje tai, jog kol skolininkei nėra iškelta bankroto byla, įstatymai nenustato bendrojo kreditorių lygybės principo, būdingo bankroto situacijai; esant nemokumui, bet dar nesant iškeltos bankroto bylos, įprastai skolininko sudarytas sandoris, kuriuo tenkinamas vieno kreditoriaus reikalavimas, nors ir yra suėję prievolių vykdymo kitiems kreditoriams terminai, įstatymų yra leidžiamas net ir esant neįvykdytų įsipareigojimų kitiems kreditoriams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-204/2012).

9143.

92Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, teismas sprendžia, jog faktinio ieškovės nemokumo momentu, t. y. 2016 m. kovo 22 d., atliktas įskaitymo sandoris, jai turint tiek tos pačios kaip ir atsakovė eilės (kreditoriai „Rotam Agrochemical Europe“, „MONSANTO INTERNATIONAL SARL“, UAB „Žvalguva“), tiek ir aukštesnės eilės (kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius) kreditorių finansinių reikalavimų, kurių skolos turėjo būti apmokėtos anksčiau, nesudaro pagrindo konstatuoti jį lėmus esmingą ieškovės finansinės būklės pablogėjimą ar sukėlus grėsmę įmonės veiklos tęstinumui. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovė pagal 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AGR Nr. 0002536, išrašytą 228 387,50 Eur sumai (apmokėjimo terminas nenurodytas), ir 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AGR Nr. 0002537, išrašytą 159 792,60 Eur (apmokėjimo terminas nenurodytas), iš atsakovės įsigijusi fungicidą Prosaro iš viso už 388 180,10 Eur, t. y. ginčijamo sandorio sumą; tuo tarpu atsakovė, remiantis 2016 m. kovo 17 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. SIA_160013, iš ieškovės nusipirkusi augalų apsaugos priemonių už 393 624,00 Eur sumą (apmokėjimo terminas iki 2016 m. spalio 1 d.). Ginčijamas sandoris į tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. įtrauktas jį apskaitant kaip barterinę pažymą. Lietuvos kalbos žodyne termino „barterinis“ reikšmė pateikiama kaip pasikeitimas prekėmis arba paslaugomis nenaudojant pinigų (https://www.lietuviuzodynas.lt/terminai/Barterinis). Taigi, iš esmės susiklosčiusi tokia situacija, jog abi šalys už turimo priešpriešinio reikalavimo dydžio sumą, įgijusios viena iš kitos prekių, neatlikdamos piniginių mokėjimų. Kad atsakovės parduotų prekių suma atitiko ieškovės priešpriešinio reikalavimo dydį, patvirtina 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AGR Nr. 0002536 228 387,50 Eur sumai, 2015 m. spalio 5 d. PVM sąskaitą-faktūrą Serija AGR Nr. 0002537 159 792,60 Eur sumai, ginčijamas sandoris, atliktas už 388 180,10 Eur, 2016 m. rugpūčio 26 d. PVM sąskaita-faktūra Serija AGR Nr. 0003183, išrašyta 5 443,90 Eur sumai už herbicidą Kalif, ir tą pačią dieną šalių sudarytas tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas, kuriuo be pinigų pervedimo užskaityta 5 443,90 Eur suma, taigi, iš viso – 393 624,00 Eur (388 180,10 Eur + 5 443,90 Eur). Akivaizdu, jog ieškovė už turimą priešpriešinį debitorinį reikalavimą iš atsakovės įgijusi, o už priešpriešinį kreditorinį reikalavimą jai pardavusi dalį prekių, tokiu būdu visiškai atsiskaitydama su atsakove. Kad ieškovės vadovas V. R. 2016 metais panašia forma atsiskaitinėjo su daugeliu savo kreditorių ir atsakovė nebuvo vienintelė ir (ar) išskirtinė kreditorė, kuriai būtų buvusios sudarytos palankesnės sąlygos gauti savo materialinių reikalavimų patenkinti nei kitiems kreditoriams, patvirtina Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenys, kuriais remiantis teismuose išnagrinėta daugiau kaip 10 panašių bylų, kuriose ginčijami panašiu laiku sudaryti sandoriai.

9344.

94Pabrėžtina, jog nurodytomis sąlygomis sudaryto sandorio nėra pagrindo pripažinti apsunkinusiu ieškovės veiklos galimybes, jai vietoje parduotųjų gavus daugiau kitos rūšies prekių už 5 443,90 Eur didesnę sumą, atsižvelgiant į tai, jog atsakovė iš viso jai buvusi skolinga 393 624,00 Eur, o ji atsakovei – 388 180,10 Eur, kurias ji galėjusi savo nuožiūra rinkoje realizuoti. Aplinkybę, kad ginčijamas sandoris nesudarė kliūčių tolimesnei ieškovės veiklai vykdyti ir galimai gauti pajamas, patvirtina tai, kad nuo 2015 m. balandžio 30 d. iki 2017 m. sausio 10 d. bendrovėje buvo 29 darbuotojai (apdraustieji), kuriems ji mokėjusi darbo užmokesčius (Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. gruodžio 12 d. sprendime civilinėje byloje Nr. e2A-1284-798/2019 nustatyta aplinkybė); iki ir po ginčijamo sandorio sudarymo kreditorė VSDFV buvusias ieškovės skolas išsiieškodavusi priverstine tvarka, t. y. nurašydavusi nuo bendrovės banko sąskaitų; priverstine tvarka išieškoti skolą antstolei B. P. pateiktas 2016 m. kovo 10 d. vykdomasis įrašas Nr. NM-1771 įvykdytas 2016 m. gegužės 11 d., nutraukiant jos atžvilgiu užvestą vykdomąją bylą; remiantis bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“ parengtu 2016 m. kovo 22 d. pradelstų skolų sąrašu, nuo 2016 m. kovo 22 d. iki 2017 m. rugsėjo 28 d., kada Vilniaus apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 28 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017 buvo patvirtintas ieškovės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, jos kreditorių skaičius sumažėjo nuo 282 (pradelstų įsiskolinimų suma – 7 790 403,94 Eur) iki 90 (pradelstų įsiskolinimų suma – 2 824 451,71 Eur) (vadovaujantis paskutine Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1548-580/2019, kuria tikslinti kreditorių finansiniai reikalavimai, 73 antros ir trečios eilės kreditorių bendra kreditorinių reikalavimų suma – 3 778 237,45 Eur).

9545.

96Apibendrindamas nustatytų aplinkybių ir įrodymų visetą, teismas daro išvadą, jog ieškovei verslo praktikoje taikius panašius į ginčijamą sandorį atsiskaitymo būdus, turint tikslą atsiskaityti su jos kreditoriais, šis ieškovės mokumo, dėl kurio kreditorių galimybės nukreipti finansinių reikalavimų išieškojimus į bendrovę būtų sumažintos arba eliminuotos, nepabloginęs – ji ir toliau buvo finansiškai pajėgi juos vykdyti (geranoriškai arba priverstinai), todėl nėra pagrindo konstatuoti nei ieškovės kreditorių teisių pažeidimo, nei jos nesąžiningumo CK 6.66 straipsnio prasme dėl ginčijamo įskaitymo sandorio sudarymo ir aptariamos actio Pauliana taikymo sąlygos buvimo. Dėl sandorio sudarymo privalomumo

9746.

98Viena actio Pauliana taikymo sąlygų – skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio. Iš esmės ši sąlyga gali būti paaiškinama kaip teisinės prievolės neturėjimas sudaryti sandorį. Jeigu skolininkas privalėjo sudaryti ginčijamą sandorį, tai jo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu negalima (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-119-421/2016). Iš esmės sandorio sudarymo privalomumą galima konstatuoti tuomet, kai tokia pareiga skolininkui kyla įstatymo, teismo sprendimo pagrindu arba susiklosčius objektyvioms faktinėms aplinkybėms. Nagrinėjamu atveju aplinkybė, įrodinėjama atsakovės tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktais, apimančiais laikotarpį nuo 2013 m. balandžio 9 d. iki 2016 m. rugpjūčio 26 d., kad ji daug metų pirko prekes iš ieškovės, o vėliau ši pradėjo pirkti chemikalus iš jos, todėl atsiradus vienarūšiams reikalavimams, šalys, taupydamos lėšas bankiniams pavedimams, susitarė taikyti įskaitymą, negali būti pripažįstama lemiančia ieškovės pareigą sudaryti sandorį, atliekant priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, nesant tam byloje nustatytų objektyvių priežasčių. Dėl ginčijamo sandorio šalių (ne) sąžiningumo

9947.

100CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskiriama actio Pauliana taikymo sąlyga yra ir trečiojo asmens nesąžiningumas, t. y. kreditoriaus teises pažeidžiantys sandoriai gali būti nuginčyti tik tuomet, kai nustatoma, kad ir trečiasis asmuo, sudarydamas atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas, t. y. žinojo arba turėjo žinoti, kad sandoris pažeidžia skolininko kreditoriaus teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-313-403/2018). „Žinojimas“ aiškinamas kaip asmens turėjimas tam tikrų duomenų. „Turėjimas žinoti“ suprantamas kaip asmens pareiga veikti aktyviai, pasidomėti, todėl nepagrįstas neveikimas vertinamas kaip nesąžiningas elgesys. Sąžiningu gali būti laikomas tas kontrahentas, kuris jam prieinamomis priemonėmis pasidomėjo, ar sandorį su juo ketinantis sudaryti asmuo neturi kreditorių, ar sudarant sandorį nebus pažeisti jų interesai. Verslininko statusas sustiprina reikalavimą sandorio šaliai domėtis kita sandorio šalimi ir jos turtine padėtimi, kiek normaliai reikia sandoriui sudaryti, nepažeidžiant įstatymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167/2013).

10148.

102Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad atsakovė nepaisė kvalifikuotam verslo subjektui taikomų atidumo ir rūpestingumo standartų, nepasinaudojo viešai prieinama informacija dėl turimų įsiskolinimų valstybės biudžetui, daiktinės teisės suvaržymų bei teisminių procesų ir šių duomenų iš ieškovės nereikalavo. Teismas neturi pagrindo sutikti su šiais ieškovės argumentais, pažymėdamas, kad byloje duomenų, jog pati ieškovė, verslo praktikoje vadovaudamasi griežtesniais atidumo ir rūpestingumo standartais, kontrahentams, įskaitant ir atsakovę, būtų teikusi informaciją apie savo sunkią finansinę padėtį ar, kad atsakovė būtų turėjusi objektyvią galimybę tokią situaciją iki ieškovės bankroto, iškelto Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-4036-781/2017, numatyti esant, nėra. Tiek sandorio sudarymo metu, tiek ir po jo ieškovė veiklos vykdymą tęsė, ir toliau, remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemoje „LITEKO“ esančia informacija, naudodama įskaitymą kaip atsiskaitymo formą su kitais kreditoriais. Taigi, nėra pagrindo spręsti, jog atsakovė, sudarydama ginčijamą sandorį, iš jai prieinamų priemonių žinojo ar turėjo žinoti, kad jis pažeis kitų ieškovės kreditorių interesus, todėl bendrąja tvarka atsakovė negali būti pripažinta nesąžininga ginčijamo sandorio šalimi.

10349.

104Kita vertus, ieškovė, įrodinėdama minėtą actio Pauliana taikymo sąlygą, papildomai rėmėsi CK 6.67 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta nesąžiningumo prezumpcija, jog ginčijamas sandoris sudarytas dėl skolos, kurios mokėjimo terminas dar nėra suėjęs, mokėjimo. Remiantis bylos medžiaga, ieškovė atsakovei už parduotas augalų apsaugos priemones išrašiusi 2016 m. kovo 17 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SIA_160013 393 624,00 Eur sumai, kurią ši turėjusi apmokėti iki 2016 m. spalio 1 d. Taigi, sutiktina su ieškove, jog sandorio sudarymo metu, t. y. 2016 m. kovo 22 d., atsakovė nebuvo ieškovės kreditorė, t. y. ieškovė neturėjo priešpriešinio vykdytino reikalavimo atsakovės atžvilgiu. Minėtų aplinkybių visuma sudaro pagrindą taikyti nesąžiningumo prezumpciją trečiojo asmens, konkrečiu atveju, atsakovės atžvilgiu pagal CK 6.67 straipsnio 1 dalies 5 punktą, jai argumentų, paneigiančių CK 6.67 straipsnyje nurodytas nesąžiningumo prezumpcijos sąlygas, nepateikus, priešingai, atsiliepime į ieškinį pačiai pabrėžus, kad ieškovė iki 2016 m. kovo 22 d. reikalavimo teisės atsakovei neturėjo. Dėl ieškinio senaties

10550.

106Actio Pauliana ieškiniui pareikšti įstatymas numato vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie jo teises pažeidžiantį sandorį (CK 6.66 straipsnio 3 dalis). Sužinojimo apie teisės pažeidimą momentu laikytina diena, kada asmuo faktiškai suvokia, kad jo teisė ar įstatymo saugomas interesas yra pažeistas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. rugpjūčio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328-219/2017). Tuo atveju, kai gindamas kreditorių interesus actio Pauliana ieškinį reiškia bankroto administratorius, laikoma, jog administratorius apie ginčijamus sandorius sužinojo nuo dokumentų apie šių sandorių sudarymą gavimo dienos (ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punktas).

10751.

108Ieškovė nagrinėjamoje byloje ieškinio senaties termino pradžią sieja su dokumento, patvirtinančio ginčijamo sandorio sudarymą, kopijos, pateiktos į Vilniaus miesto apylinkės teismo užvestą civilinę bylą Nr. e2-11835-854/2019, gavimu. Atsakovės nuomone, ieškovės bankroto administratorei UAB ,,Bankroto centras“ taikomi aukštesni reikalavimai būti apdairiai ir rūpestingai, todėl ji apie tokį sandorį turėjo sužinoti anksčiau, imdamasi aktyvių veiksmų reikiamiems dokumentams gauti.

10952.

110Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018 ieškovės bankroto administratorės UAB ,,Bankroto centras“ prašymu buvusiam ieškovės vadovui V. R. paskirta 1 450,00 Eur bauda, nevykdant teismo įpareigojimų, nustatytų 2017 m. gegužės 17 d. nutartyje, per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei UAB ,,Bankroto centras“ įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

11153.

112Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ nustatyta, jog ieškovės bankroto administratorė UAB ,,Bankroto centras“ į Vilniaus apygardos teisme nagrinėtą civilinę bylą Nr. e2-1103-565/2019 pateikusi 2019 m. vasario 28 d. pranešimą, kuriame buvęs sudarytas gautų iš ieškovės buvusio vadovo V. R. segtuvų apyrašas, nurodant, kad dalį dokumentų (eksporto, importo dokumentus, darbo sutartis, archyvinius dokumentus) V. R. bankroto administratorei UAB ,,Bankroto centras“ perdavė 2017 metų liepos-rugsėjo mėnesiais, o dalį (prekių ir paslaugų pirkimo pardavimo sutartis, eksporto dokumentus, važtaraščius ir sąskaitas faktūras) 2018 metų kovo mėnesį; 2017 metų liepos-rugsėjo mėnesiais bankroto administratorei UAB ,,Bankroto centras“ V. R. perdavė 111 dėžių įmonės archyvinių (2012-2014 m.) dokumentų, vieną eksporto (2014 m.) segtuvą, vieną importo (2015 m.) segtuvą ir du segtuvus darbo sutarčių.

11354.

114Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su atsakove, jog ieškovės bankroto administratorė UAB ,,Bankroto centras“ iki 2019 m. birželio 4 d. nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad ginčijamo sandorio dokumentai jai būtų perduoti. Priešingai, Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. B2-557-781/2018 nurodyta, jog ji 2017 m. liepos 5 d. asmeniškai informavo ieškovės buvusį vadovą V. R. apie pareigą perduoti įmonės turtą ir visus dokumentus ir šis, atsižvelgiant į 2019 m. vasario 28 d. pranešimo turinį, teismo įpareigojimą vykdęs, turimus dokumentus perduodant dalimis. Atsakovė šiuo atveju neįrodė nei, kad tarp dokumentų, gautų iš ieškovės buvusio vadovo V. R. tiek iki 2019 m. vasario 28 d., tiek ir po minėtos datos, buvo ginčijamą įskaitymą patvirtinantys dokumentai, nei kad juos objektyviai gauti iki 2019 m. birželio 4 d. bankroto administratorė UAB ,,Bankroto centras“ galėjo. Apskritai, byloje nėra tokių duomenų, kad ginčijamo sandorio dokumentais ieškovės vadovas V. R. būtų disponavęs. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, kad ieškinio senaties eiga, prasidėjo 2019 m. birželio 4 d., atsakovei 2019 m. birželio 3 d. kartu prašymu pateikus ginčijamo sandorio dokumentus. Taigi, bankroto administratorei UAB „Bankroto centras“ su ieškiniu į teismą kreipusis 2019 m. rugsėjo 13 d., CK 6.66 straipsnio 3 dalyje nustatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas nepraleistas, tokiu atveju atsakovės reikalavimą dėl jo taikymo atmetant. Dėl ginčijamo sandorio prieštaravimo CK 6.9301 straipsniui (CK 1.80 straipsnis)

11555.

116Nagrinėjamu atveju ieškovės bankroto administratorė UAB ,,Bankroto centras“ ginčijamą sandorį prašė pripažinti negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, kaip prieštaraujantį imperatyvioms CK 6.9301 straipsnio nuostatoms, ieškovei, neturint pakankamai lėšų anksčiau atsiradusiems kreditorių reikalavimams patenkinti, pirmenybę suteikus penktos eilės kreditorei – atsakovei.

11756.

118Byloje kilusiam ginčui aktuali naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika dėl CK 6.9301 straipsnio taikymo. Kasacinis teismas 2019 m. gruodžio 9 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019 išaiškinęs, kad CK 6.9301 straipsnis nereglamentuoja nemokios įmonės atsiskaitymų su kreditoriais tvarkos ir nėra skirtas bankrutuojančios įmonės ar jos kreditorių teisėms ginti, todėl įmonės bankroto administratorius neturi teisės reikšti ieškinio CK 6.9301 straipsnio pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-278-469/2019).

11957.

120Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką dėl bankroto administratoriaus teisės reikšti ieškinį CK 6.9301 straipsnio pagrindu neturėjimo, ieškinio reikalavimas pripažinti ginčijamą sandorį negaliojančiu pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalį, kaip prieštaraujantį imperatyvioms CK 6.9301 straipsnio nuostatoms, atmestinas. Dėl procesinės bylos baigties ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

12158.

122Apibendrindamas tai, kas buvo išdėstyta, teismas ieškovės ieškinį atmeta, neįrodžius visų būtinųjų sandorio nuginčijimui CK 6.66 straipsnio pagrindu sąlygų viseto.

12359.

124Teismo sprendimu ieškinį atmetus, ieškovei bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos. Tuo tarpu atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 1 500,00 Eur už procesinių dokumentų rengimą, konsultacijas, susipažinimą su dokumentais, 525,00 Eur už atstovavimą teisme (7.00 val.) ir 500,00 Eur už tripliko surašymą, teisinę konsultaciją, iš viso – 2 525,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, grįsdama jas 2019 m. rugsėjo 24 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 66, 2019 m. rugsėjo 24 d. mokėjimo nurodymu Nr. 2453, 2019 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 79 ir 2019 m. lapkričio 15 d. mokėjimo nurodymu. Kadangi reaguojant į koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmę Lietuvos Respublikoje, byla, šalims išreiškus sutikimą, nagrinėta rašytinio proceso tvarka, teismo vertinimu, procesinio reikalavimo tenkinimas, priteisiant iš kitos šalies bylinėjimosi išlaidas už atstovavimą teisme, žodinio proceso tvarka teismo posėdžiams nevykus, pažeistų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, todėl šioje dalyje atsakovės reikalavimas atmestinas, pasisakant dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į ieškinį parengimą, konsultacijas, susipažinimą su dokumentais, tripliko surašymą, teisinę konsultaciją dydžio pagrįstumo (CK 1.5 straipsnis).

12560.

126Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos) nurodyta, jog nustatant maksimalius užmokesčius dydžius, už atsiliepimo į ieškinį parengimą priteistiną sumą, taikytinas 2,5 koeficientas (8.2 punktas), už tripliką – 1,5 koeficientas (8.3 punktas), už vieną teisinių konsultacijų valandą – 0,1 koeficientas (8.19 punktas), kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Apskaičiuojant maksimalią atsakovei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, taikytini 2019 metų III ketvirtį galiojęs vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris sudarė 1 317,60 Eur ir 2019 metų IV ketvirtį galiojęs vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje, kuris sudarė 1 358,60 Eur. Maksimali suma, priteistina atsakovei už atsiliepimą į ieškinį – 3 294,00 Eur (1 317,60 Eur x 2,5), už tripliką – 2 037,90 Eur (1 358,60 Eur x 1,5), už vieną teisinių konsultacijų valandą – 131,76 Eur / 135,86 Eur ((1 317,60 Eur x 0,1) ir (1 358,60 Eur x 0,1)). Šiuo atveju 2019 m. rugsėjo 24 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 66 ir 2019 m. lapkričio 14 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 79 teisinių konsultacijų teikimo laiko suma nenurodyta, todėl teismas, neturėdamas galimybės įvertinti jos atitikties Rekomendacijoms, 1 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už procesinių dokumentų rengimą, konsultacijas, susipažinimą su dokumentais mažina 263,53 Eur suma, paskaičiuota už mažiausiai dvi teisinių konsultacijų valandas (atsižvelgiant 2019 m. rugsėjo 24 d. PVM sąskaitoje-faktūroje Nr. 66 įrašytus duomenis, jog suteiktos konsultacijos) iki 1 236,47 Eur, o 500,00 Eur bylinėjimosi išlaidas už tripliko surašymą ir teisinę konsultaciją – 135,86 Eur suma, paskaičiuota už vieną teisinių konsultacijų valandą iki 364,14 Eur. Kadangi 1 600,61 Eur bylinėjimosi išlaidų suma už advokatės S. B. suteiktą teisinę pagalbą parengiant atsiliepimą į ieškinį, tripliką ir susipažįstant su procesiniais dokumentais neviršija Rekomendacijų 8.2 ir 8.3 punktuose nustatytų maksimalių dydžių, yra realiai patirtos, jos priteisiamos iš ieškovės atsakovės naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

127Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, 301 straipsniu, teismas

Nutarė

128atmesti ieškinį.

129Priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „KUSTODIJA“, juridinio asmens kodas, 123229863, atstovaujamos nemokumo administratorės uždarosios akcinės bendrovės ,,Bankroto centras“, juridinio asmens kodas 154194969, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,PAKRUOJO AGROCHEMIJA“, juridinio asmens kodas 167903235, naudai 1 600,61 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus eurų ir šešiasdešimt vieną euro centą) bylinėjimosi išlaidų.

130Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Sigita... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė BUAB „KUSTODIJA“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą,... 6. 2.... 7. Nurodė, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2016 m. kovo 22 d. sudarytas... 8. 3.... 9. Ieškovei bankroto byla iškelta 2017 m. gegužės 17 d. Pareiškimas dėl... 10. 4.... 11. 2016 m. kovo 22 d. ieškovės pradelsti įsipareigojimai sudarė 7 790 403,94... 12. m. liepos 4 d. buvo mokamos pavėluota, todėl Valstybinio socialinio draudimo... 13. 5.... 14. Ieškovė sudarė galimybę atsakovei gauti finansinio reikalavimo patenkinimą... 15. 6.... 16. Ieškovė ginčijamo susitarimo sudaryti neprivalėjo, žinojo, jog yra nemoki,... 17. 7.... 18. Šalys susitarimą sudarė nesilaikydamos įskaitymo sandoriui pagal Lietuvos... 19. 8.... 20. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d. nutartimi, kuria įmonei... 21. 9.... 22. Kadangi ieškovė sandorio sudarymo metu neturėjo pakankamai lėšų anksčiau... 23. 10.... 24. Pripažinus susitarimą negaliojančiu, šalys turėtų būti grąžintos į... 25. 11.... 26. Atsakovė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė jį atmesti,... 27. 12.... 28. Ieškovė neįrodė visų būtinųjų actio Pauliana instituto taikymo... 29. 13.... 30. Dėl 2016 m. kovo 22 d. sudaryto tarpusavio reikalavimų užskaitymo akto... 31. 14.... 32. Teisinių prielaidų ginčyti sandorius, kurie jų sudarymo metu nebuvo... 33. 15.... 34. Nagrinėjamu atveju atsakovė nėra trečiasis asmuo, sudaręs ginčijamą... 35. 16.... 36. Ieškovė pateikė dubliką, kuriame nurodė, jog Rotam Agrochemical Europe ir... 37. 17.... 38. Ieškovė, būdama faktiškai nemokia, ir turėdama pradelstų įsipareigojimų... 39. 18.... 40. Atsakovė nurodė, jog ieškovė, sudarydama su ja sandorį, įsigijusi prekių... 41. 19.... 42. Šalys neprivalėjo sudaryti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų... 43. 20.... 44. Informacija apie ieškovės įsiskolinimą Valstybinio socialinio draudimo... 45. 21.... 46. Įskaitymas atliktas nesuėjus atsakovės atsiskaitymo su ieškove terminui.... 47. 22.... 48. Nors Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 29 d. nutartimi civilinėje byloje... 49. 23.... 50. Atsakovė pateikė tripliką, nurodydama, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 51. 24.... 52. Ieškovė, įrodinėdama, jog iki ginčijamo sandorio sudarymo 2016 m. kovo 22... 53. 25.... 54. Ginčijamo sandorio sudarymo dieną ieškovė įsiskolinimų valstybės... 55. 26.... 56. Pažymėjo, jog kreditorius turi įrodyti ne tik tai, kad turi neabejotiną ir... 57. 27.... 58. Ieškovės teiginys, kad ji, būdama faktiškai nemokia ir turėdama pradelstų... 59. Teismas konstatuoja:... 60. II. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 61. 28.... 62. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 17 d.... 63. 29.... 64. Bankroto administratorė UAB „Bankroto centras“, motyvuodama tuo, kad... 65. 30.... 66. Pripažinti sandorį negaliojančiu actio Pauliana pagrindu bei taikyti... 67. 31.... 68. Pagal pirmąją actio Pauliana taikymo sąlygą, kreditorius turi turėti... 69. 32.... 70. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu laikėsi pozicijos, jog byloje esantys... 71. 33.... 72. Remiantis bylos medžiaga, „Rotam Agrochemical Europe“ išrašiusi... 73. 34.... 74. Pasisakydamas dėl ieškovės įsiskolinimo kreditorei UAB „Žvalguva“ ir... 75. 35.... 76. Nagrinėjamu atveju prievolės solidarumas reiškia, kad kreditorius turi... 77. 36.... 78. Atsakovė, kaip minėta, teigdama tripliką, nurodžiusi, jog ginčijamo... 79. 37.... 80. Esant 33-35 sprendimo punktuose nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, jog... 81. 38.... 82. Skolininko sudarytas sandoris gali pažeisti kreditoriaus teises, jei... 83. 39.... 84. Ieškovė atsiradusį kitų jos kreditorių teisių pažeidimą sieja su... 85. 40.... 86. Taigi, laikantis Lietuvos teismų praktikoje suformuotų kriterijų,... 87. 41.... 88. Iš byloje esančio paskutinio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 89. 42.... 90. Teismas, pasisakydamas dėl favoritizmo atsakovės atžvilgiu, pažymi, jog... 91. 43.... 92. Atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus, teismas... 93. 44.... 94. Pabrėžtina, jog nurodytomis sąlygomis sudaryto sandorio nėra pagrindo... 95. 45.... 96. Apibendrindamas nustatytų aplinkybių ir įrodymų visetą, teismas daro... 97. 46.... 98. Viena actio Pauliana taikymo sąlygų – skolininkas neprivalėjo sudaryti... 99. 47.... 100. CK 6.66 straipsnyje įtvirtinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje... 101. 48.... 102. Nagrinėjamu atveju ieškovė teigia, kad atsakovė nepaisė kvalifikuotam... 103. 49.... 104. Kita vertus, ieškovė, įrodinėdama minėtą actio Pauliana taikymo sąlygą,... 105. 50.... 106. Actio Pauliana ieškiniui pareikšti įstatymas numato vienerių metų... 107. 51.... 108. Ieškovė nagrinėjamoje byloje ieškinio senaties termino pradžią sieja su... 109. 52.... 110. Remiantis bylos duomenimis, nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2018 m.... 111. 53.... 112. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos ,,LITEKO“ nustatyta, jog... 113. 54.... 114. Teismo vertinimu, nėra pagrindo sutikti su atsakove, jog ieškovės bankroto... 115. 55.... 116. Nagrinėjamu atveju ieškovės bankroto administratorė UAB ,,Bankroto... 117. 56.... 118. Byloje kilusiam ginčui aktuali naujausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 119. 57.... 120. Atsižvelgiant į nurodytą kasacinio teismo praktiką dėl bankroto... 121. 58.... 122. Apibendrindamas tai, kas buvo išdėstyta, teismas ieškovės ieškinį atmeta,... 123. 59.... 124. Teismo sprendimu ieškinį atmetus, ieškovei bylinėjimosi išlaidos... 125. 60.... 126. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato... 127. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260 straipsniu,... 128. atmesti ieškinį.... 129. Priteisti iš ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 130. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...