Byla e2-118-653/2017
Dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Aleksui Navickui,

2dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. Brasiūnui, atsakovo UAB "Technometalas" atstovui adv. pad. E. Šimuliui,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo

4AB SEB banko ieškinį atsakovams L&M International Trading LTD, UAB „Technometalas“,

5UAB „Ecornus“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir

Nustatė

6ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė:

71) uždrausti naudotis įranga: frezavimo staklėmis VF2BHE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo staklėmis SL-20THE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo staklėmis SL-30THE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); vertikaliu apdirbimo centru Super Mini Mill HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), vertikaliu apdirbimo centru HAAS VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontaliu apdirbimo centru EC-1600HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontaliu apdirbimo centru EC-500HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); koordinatine matavimo mašina PICO 0245.04.05.06 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikaliu apdirbimo centru VF-4BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); vertikaliu apdirbimo centru VF-9B/50HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), tekinimo staklėmis SL-40HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikaliu apdirbimo centru VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), smėliasrove HGH 6040 DUO (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); koordinatine matavimo mašina EUROu3 0203.10.12.20 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), įrankių frezavimo ir tekinimo staklėmis (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), Vertikalaus frezavimo staklėmis Mazak FJV60/80 su papildoma įranga (lizingo sutartis Nr. 2005-080369), atsakovams L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, juridinio asmens kodas 639341, UAB „Technometalas“, juridinio asmens kodas 304077132, ir UAB „Ecornus“, juridinio asmens kodas 302560246;

82) išreikalauti įrangą: frezavimo stakles VF2BHE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo stakles SL-20THE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo stakles SL-30THE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); vertikalų apdirbimo centrą Super Mini Mill HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), vertikalų apdirbimo centrą HAAS VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontalų apdirbimo centrą EC-1600HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontalų apdirbimo centrą EC-500HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); koordinatinę matavimo mašiną PICO 0245.04.05.06 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikalų apdirbimo centrą VF-4BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); vertikalų apdirbimo centrą VF-9B/50HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), tekinimo stakles SL-40HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikalų apdirbimo centrą VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), smėliasrovę HGH 6040 DUO (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); koordinatinę matavimo mašiną EUROu3 0203.10.12.20 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), įrankius frezavimo ir tekinimo staklės (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), Vertikalaus frezavimo stakles Mazak FJV60/80 su papildoma įranga (lizingo sutartis Nr. 2005-080369, iš neteisėto atsakovų L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, juridinio asmens kodas 639341, UAB „Technometalas“, juridinio asmens kodas 304077132, ir UAB „Ecornus“, juridinio asmens kodas 302560246, valdymo;

9Ieškovas nurodė, kad jis lizingavo ginčo gamybinę įrangą ir patalpas, kurias savo veikloje naudojo AB „Vingriai“. Ieškovas nuo 2009 m. rugpjūčio 25 d. vienašališkai nutraukė Įrangos lizingo sutartis ir pareikalavo grąžinti jam priklausantį turtą. AB „Vingriai“ šio reikalavimo nevykdė ir Įrangos negrąžino. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas išreikalauti iš AB „Vingriai“ lizinguotą Įrangą bei iškeldinti Vingrius iš Bankui priklausančių Patalpų. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. daliniu sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4161-611/2011 AB „SEB lizingas“ ieškinį patenkino visiškai. Lietuvos apeliacinis teismas 2012 m. rugsėjo 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-1159/2012 Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. gegužės 8 d. nutartimi civilinėje byloje 3K-3-277/2013.

10Atsakovo L&M sąsajos su Vingriais, Pramonės pastatų valdymu grindžiamos tuo, kad šias bendroves sieja tas pats fizinis asmuo – S. K.. Technometalas ir Ecornus veikia tose pačiose patalpose, kaip ir Vingriai bei Pramonės pastatų valdymas. Technometalas vykdo analogišką veiklą kaip ir Vingriai – užsiima metalo gaminių gamyba. Technometalą ir Ecornus sieja tas pats vadovas. Technometalas priklauso atsakovo L&M įmonių grupei ir yra kontroliuojamas S. K.. Pridedamame el. laiške, kurį Bankas gavo iš Technometalo vadovo A. G., parašo rekvizite nurodoma, kad A. G. naudojasi lm-comapny.eu el. pašto adresu, taip pat, kad Technometalas priklauso L&M International Trading Group bendrovei. Taigi Atsakovai yra tarpusavyje susiję asmenys, veikia bendrai ir, iš anksto suderinę savo veiksmus, naudojasi Banko turtu, fiziškai riboja Banko atstovams patekimą į Banko patalpas, atlieka kitus neteisėtus veiksmus.

11Banko atstovams 2016 m. rugsėjo 29 d. atgavus Patalpų faktinį valdymą, o antstoliui Valdui Čeglikui apžiūrėjus Patalpose esančią įrangą, buvo nustatyta, kad ne visa Bankui priklausanti įranga buvo surasta. Ieškovo vertinimu minėta įranga gali būti pas atsakovus.

12Atsakovas L&M International, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gruodžio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2S-2253-345/2016, viršydamas atsakovui LM suteiktas teises, ignoruodamas Banko teisę valdyti ir naudoti Patalpas, užgrobė Banko Patalpas, o taip pat ir jose esančią įrangą. Šias aplinkybes patvirtina antstolio Irmanto Gaidelio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, o taip pat L&M International atsiųstas raštas dėl Banko Patalpų naudojimo tvarkos nustatymo.

13Atsakovas UAB „Technometalas“ su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti bei skirti ieškovui

14AB SEB bankui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pusę šios sumos skiriant atsakovui. Ieškovas nepateikė jokių byloje teisiškai reikšmingų argumentų bei įrodymų, jog atsakovas UAB „Technometalas“ savo dispozicijoje turėtų ir/ar neteisėtai naudotųsi prašomais išreikalauti AB SEB banko įrengimais. Šiai dienai AB SEB banko patalpų visišką kontrolę ir valdymą turi būtent pats AB SEB bankas, kuris, be kita ko, minėtose patalpose yra pasistatęs savo apsaugą, neįleidžiančią į patalpas jokių kitų asmenų, tame tarpe atsakovo UAB „Technometalas“.

15Ieškovas neįrodė, kad UAB „Technometalas“ kuriuo nors metu anksčiau būtų naudojęsis ir/ar savo dispozicijoje turėjęs prašomus išreikalauti AB SEB banko įrengimus. Tame pačiame gamybiniame pastate, kuriame yra ir AB SEB banko patalpos, atsakovas UAB „Technometalas“ iš kitos bendrovės UAB „Ecornus“ nuomojasi kitas dvi didžiules patalpas - 818 m2 ploto gamybines patalpas, kurių un. Nr. 1094-0300-1087:0001, bei 1.584,83 m2 ploto smulkiųjų serijų cechą, kurio un. Nr. 1094-0300-1098. AB SEB banko patalpos yra įsiterpusios tarp minėtų UAB „Technometalas“ nuomojamų patalpų ir į atsakovo UAB „Technometalas“ iš UAB „Ecornus“ nuomojamas 818 m2 ploto patalpas jokio atskiro įėjimo iš lauko nėra, kadangi šios patalpos yra pusrūsyje - į jas galima patekti per du įėjimus tik iš AB SEB banko patalpų. Taigi, tam, kad UAB „Technometalas“ galėtų patekti j minėtas nuomojamas 818 m2 ploto patalpas, jis privalo eiti per AB SEB banko patalpas, kadangi kito kelio nėra. Atsakovas (jo darbuotojai) AB SEB banko patalpomis naudojosi tik tranzitiniais tikslais, kad patektų į nuomojamas 818 m2 bendro ploto patalpas.

16Atsakovas UAB „Ecornus“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį dalyje dėl reikalavimų „Ecornus“ atmesti bei skirti ieškovui AB SEB bankui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pusę šios sumos skiriant atsakovui UAB „Ecornus“.

17Nurodė, jog UAB „Ecornus“ yra užsienio kapitalo įmonė, šiuo metu nevykdanti jokios gamybinės veiklos. Pagrindinė atsakovo veiklos sritis - nekilnojamojo turto valdymas. Atsakovui, be kita ko, priklauso trys patalpos, kurios yra gretimai Ieškovo Patalpų ir yra faktiškai su jomis sujungtos. Atsakovas UAB „Ecornus“, pats nevykdydamas gamybinės veiklos, jam priklausančias aukščiau nurodytas patalpas išnuomojo kitam atsakovui UAB „Technometalas“.

18Ieškovo teiginiai apie atsakovo sąsajas su BAB „Vingriai“ ir kitais atsakovais yra deklaratyvūs.

19Atsakovas L&M International Trading LTD su ieškiniu nesutiko, prašė jį dalyje dėl reikalavimų L&M International Trading LTD atmesti bei skirti ieškovui AB SEB bankui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pusę šios sumos skiriant atsakovui L&M International Trading LTD.

20Nurodė, jog ieškinyje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie sudarytų pagrindą manyti, kad jo prašomi išreikalauti įrenginiai yra atsakovo L&M International Trading LTD dispozicijoje, šios įmonės naudojami ir/ar valdomi. L&M International Trading LTD apskritai neveikia ir nevykdo visiškai jokios veiklos AB SEB bankui priklausančiose patalpose, esančiose ( - ), (įmonė naudojasi tik pačios pastatyta nedidele minėtų patalpų dalimi - antrame aukšte įrengtomis administracinės paskirties patalpomis (biuru), dėl kurių pripažinimo įmonės bendrąja daline nuosavybe šiuo metu yra sprendžiamas ginčas Vilniaus miesto apylinkės teismo civ. byloje Nr. e2-23455-994/2016, ir kuriose nėra ir negali būti jokių AB SEB banko įrenginių), neturi, niekada neturėjo, nenaudojo ir nevaldė jokių ieškinyje minimų įrenginių.

21Ieškovas neteisėtai trukdo L&M International Trading LTD vykdyti įsiteisėjusią ir privalomą teismo nutartį, kuria L&M International Trading LTD buvo paskirta Patalpų saugotoja. Patalpose esantys ginčo įrenginiai šiai dienai yra saugomi ir prižiūrimi paties ieškovo, todėl ieškovo teiginiai neva ieškovas negali laisvai valdyti ir saugoti ginčo įrangos, yra visiškai nepagrįsti ir neatitinka tikrovės.

22Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad šiuo metu ieškovas valdo įrangą kaip turto saugotojas vykdant laikinąsias apsaugos priemones, pritaikytas šioje byloje.

23Teismo posėdyje atsakovas UAB „Technometalas“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad jis niekada nevaldė, nenaudojo ginčo įrangos, nors darbuotojai galėjo būti ieškovo patalpose. Atsakovas 2016 m. rugpjūčio mėn. siūlė ieškovui patekti į patalpas.

24Ieškinys tenkintinas visiškai.

25Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kurios taip pat buvo konstatuotos ir kitoje išnagrinėtoje civilinėje byloje pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui BAB „Vingriai“ dėl įrangos išreikalavimo ir iškeldinimo iš patalpų (Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. įsiteisėjęs sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-4161-611/2011), t.y. jog ieškovas yra ginčo įrangos bei patalpų, esančių ( - ), kuriose yra ieškovui priklausanti įranga, savininkas.

26Ieškovas teigia, kad minėtas teismo sprendimas nevykdomas, nes atsakovai be teisinio pagrindo naudojasi ginčo įranga ir dėl atsakovų bendrų veiksmų ieškovas prarado jam priklausančio turto valdymo.

27Tai, kad ginčo įranga buvo minėtose patalpose įrodo 2016-07-14 antstolio S. Užkuraičio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, taip pat BUAB „Vingriai“ bankroto administratoriaus 2016-08-01 turto inventorizacijos aktas.

282016-08-02, 2016-08-05 antstolio V. Mitkaus faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai patvirtina, kad ieškovas negali patekti į jam priklausančias patalpas, kuriose yra ieškovui priklausanti įranga, nes į patalpas patekti neleido UAB „Technometalas“ apsaugos darbuotojai. Taip pas antstolis užfiksavo, kad į patalpas patekti galima per UAB „Ecornus“ patalpas, bet iš šios įmonės atstovų leidimas banko darbuotojams patekti į patalpas ir apžiūrėti įrangą nebuvo gautas. Tai, kad ieškovas neturėjo galimybės patekti į jam priklausančias patalpas ir naudotis ginčo įranga taip pat patvirtina 2016-08-26 antstolio A. Naujakaičio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Nėra ginčo dėl to, kad ant pastato, kuriame yra ginčo įranga, fasado yra L&M logotipas.

29Atsakovas UAB „Technometalas“ neneigė, kad jam priklausančiose patalpose, esančiose ( - ), jis vykdė ūkinę-komercinę veiklą, taip pat pripažino, jog ieškovui priklausančias patalpas naudojo tranzitiniais tikslais – jomis vežiojo žaliavas, produkciją, jomis vaikščiojo atsakovo darbuotojai.

30Iš atsakovų procesinių dokumentų matyti, kad visi atsakovai naudojasi tam tikromis patalpomis, esančiomis pastate ( - ).

31Iš 2016-12-16 antstolio I. Gaidelio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo, 2016-12-15 L&M International 2016-12-15 parengtos patalpų saugojimo ir AB SEB banko galimybių saugoti įrangą užtikrinimo tvarkos, nustatyta, kad iki šiol tarp ieškovo ir atsakovo L&M International yra ginčas dėl naudojimosi patalpomis, kad ieškovas šiuo metu savo dispozicijoje turi ginčo įrangą įvykdžius šioje byloje 2016-09-21 teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, kurių pasiekoje įranga buvo antstolio V. Čegliko 2016-09-29 surasta, aprašyta ir perduota ieškovui kaip paskirtam turto saugotojui. Dėl to nėra pagrindo išvadai, kad ieškovo teisės valdyti jam priklausantį turtą nėra pažeistos, nes ieškovas įrangą valdo tik šioje byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pagrindu.

32LR CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, kad labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Taip pat pagal bendrus protingumo standartus įrodinėjimo pareiga paprastai perkeliama asmeniui, kuriam yra ekonomiškai bei faktiškai lengviau atitinkamą faktą pagrįsti arba paneigti.

33Šioje byloje svarbu pažymėti, kad ieškovui nesant galimybės laisvai prieiti prie jam priklausančio turto ir objektyviai įvertinti situaciją, jo galimybės įrodinėti bylai reikšmingas aplinkybes yra objektyviai apsunkintos. Dėl to faktines aplinkybes ieškovas įrodinėjo netiesioginiais įrodymais. Priešingai, atsakovai, kurie turėjo laisvą priėjimą prie ieškovo patalpų, turėjo galimybę teikti įrodymus, patvirtinančius patalpose esančios įrangos būklę, naudojimosi ar nesinaudojimo ja aplinkybes. Taigi, minėtoje situacijoje vien atsakovų procesinė pozicija, kad ieškovai nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, ar įranga buvo atsakovų dispozicijoje, ar atsakovai naudojosi šia įranga, nėra teisiškai pagrįsta ir nesudaro pagrindo išvadai, jog ieškinys yra neįrodytas.

34Iš 2016-07-29 antstolio R. Vasiliausko faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, jog įranga buvo naudojama atsakovų veikloje, nes su įranga buvo dirbama, o dirbantys asmenys patvirtino, kad jie yra UAB „Technometalas“ ir UAB „Ecornus“ darbuotojai (pridėto vaizdo įrašo 7 dalis). Kaip buvo minėta, UAB „Ecornus“ taip pat neleido ieškovui pateikti į patalpas per jam priklausančias patalpas ir apžiūrėti įrangos. Ankščiau minėti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai bei pridėtos nuotraukos patvirtina, jog patalpas saugojo ir ieškovui neleido įeiti į patalpas, kuriose yra ieškovui priklausanti įranga, UAB „Technometalas“ apsaugos darbuotojai, be to, ieškovo galimybę patekti į patalpas ir tokiu būdu valdyti jam priklausančią įrangą, ribojo ir atsakovas L&M International, kurio logotipas yra patalpintas ant pastato fasado. Bylos duomenimis atsakovai turėjo galimybę įeiti į ieškovui priklausančias patalpas bei naudotis įranga, tuo labiau, kad buvo užfiksuoti naudojimosi įranga faktai gamybos procese (šią aplinkybę patvirtina ir 2016-08-01 BAB „Vingriai“ bankroto administratoriaus informacija apie turto inventorizaciją). Esant nustatytoms aplinkybėms bei atsakovams nepateikus įrodymų, patvirtinančių, jog jie realiai nesinaudojo galimybe naudotis įranga, darytina labiau tikėtina išvada, kad atsakovai be ieškovo leidimo neteisėtai naudojosi ieškovui priklausančia įranga.

35Iš to seka, kad ieškovo teisės buvo pažeistos dėl atsakovų neteisėtų veiksmų, t.y. atsakovai bendrais neteisėtais veiksmais, neturėdami jokių teisių į ginčo įrangą ir tarp šalių nesant jokių prievolinių santykių, trukdydami ieškovui patekti į patalpas su ginčo įranga, apribojo ieškovo galimybę valdyti jam priklausančią įrangą. Papildomai pažymėtina, kad atsakovų bendrus veiksmus netiesiogiai patvirtina ir ieškovo ieškinyje nurodytos aplinkybės apie atsakovų tarpusavio ryšį per susijusius akcininkus, vadovus bei juos atstovaujančius asmenis, bei ryšį su BAB „Vingriai“, kuri turi pareigą perduoti ieškovui įrangą; taip pat minėtas aplinkybes netiesiogiai patvirtina ir atsakovo UAB „Ecornus“ iniciatyva įsigyti ginčo įrangą (atsakovo 2016-08-11 prašymas informuoti apie banko poziciją dėl turto perleidimo).

36Dėl išdėstyti, įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad atsakovai pažeidė ieškovo, kaip turto savininko, teisę valdyti ginčo įranga, neteisėtai naudojosi ieškovui priklausančia įranga; ieškovo teisių pažeidimai nėra geranoriškai pašalinti, todėl gali būti tęsiami ateityje panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, todėl šiuo atveju ieškovo teisės turi būti apgintos ieškinyje nurodytais būdais. Atsakovai nepaneigė ieškovo nurodytų aplinkybių, jog įranga jos naudojimosi metu dėvisi, dėl ko jos vertė mažėja, be to, ieškovo pateikti rašytinai įrodymai – turto vertinimas, turto vertės suvestinės lentelė – patvirtina, kad kiekvienais metais įrangos vertė mažėja, dėl ko ieškovas, jam negalint atgauti turto valdymą, nuolat patiria nuostolius. Dėl minėtų motyvų darytina išvada, kad šiuo atveju yra pagrindas išreikalauti turtą iš svetimo atsakovų valdymo (CK 4.95 str.) bei uždrausti atsakovams naudotis ginčo įranga (CK 6.255 str.).

37Iš 2016-09-29 antstolio V. Čegliko turto aprašo matyti, kad, vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai kurios įrangos rasti nepavyko (smėliasrovės bei įrankių frezavimo ir tekinimo staklėms). Kadangi ankščiau minėti įrodymai – 2016-07-14 antstolio S. Užkuraičio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei bankroto administratoriaus 2016-08-01 turto inventorizacijos aktas – patvirtina, jog įranga buvo ieškovui priklausančiose patalpose, į kurias patekti ieškovui buvo trukdoma, o patalpas saugojo atsakovo apsaugos darbuotojai, darytina išvada, kad šioje situacijoje įrangos neradimo faktas negali būti panaudotas ieškovo nenaudai ir neatleidžia atsakovų nuo pareigos grąžinti ieškovui neteisėtai užvaldytą turtą.

38Taigi, šioje byloje ieškinio pagrįstumas yra įrodytas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai.

39Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 str. taisykles. Šioje byloje ieškovas patyrė šias išlaidas - 3415 Eur žyminiam mokesčiui apmokėti bei 5669,56 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (prie 2017-02-17 prašymo pridėti dokumentai). Teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, įvertinęs tai, kad teisiniu požiūriu byla nėra sudėtinga, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintus rekomenduojamus maksimalius advokato užmokesčio už teikiamą teisinę pagalbą civilinėse byloje dydžius, daro išvadą, kad ieškovui iš atsakovų priteistina išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma mažintina iki 3000 Eur. Iš viso iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistina 6415 Eur bylinėjimosi išlaidų suma.

40Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas

Nutarė

41ieškinį tenkinti visiškai:

42uždrausti atsakovams L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, juridinio asmens kodas 639341, UAB „Technometalas“, juridinio asmens kodas 304077132, ir UAB „Ecornus“, juridinio asmens kodas 302560246, naudotis ieškovui AB SEB banko priklausančia įranga: frezavimo staklėmis VF2BHE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo staklėmis SL-20THE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo staklėmis SL-30THE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); vertikaliu apdirbimo centru Super Mini Mill HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), vertikaliu apdirbimo centru HAAS VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontaliu apdirbimo centru EC-1600HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontaliu apdirbimo centru EC-500HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); koordinatine matavimo mašina PICO 0245.04.05.06 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikaliu apdirbimo centru VF-4BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); vertikaliu apdirbimo centru VF-9B/50HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), tekinimo staklėmis SL-40HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikaliu apdirbimo centru VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), smėliasrove HGH 6040 DUO (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); koordinatine matavimo mašina EUROu3 0203.10.12.20 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), įrankių frezavimo ir tekinimo staklėmis (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), Vertikalaus frezavimo staklėmis Mazak FJV60/80 su papildoma įranga (lizingo sutartis Nr. 2005-080369).

43išreikalauti ieškovui AB SEB banko įrangą: frezavimo stakles VF2BHE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo stakles SL-20THE HAAS (lizingo sutartis Nr. 2005-100268), tekinimo stakles SL-30THE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); vertikalų apdirbimo centrą Super Mini Mill HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), vertikalų apdirbimo centrą HAAS VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontalų apdirbimo centrą EC-1600HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379), horizontalų apdirbimo centrą EC-500HE (lizingo sutartis Nr. 2006-020379); koordinatinę matavimo mašiną PICO 0245.04.05.06 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikalų apdirbimo centrą VF-4BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); vertikalų apdirbimo centrą VF-9B/50HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), tekinimo stakles SL-40HE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), vertikalų apdirbimo centrą VF-2BHE (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), smėliasrovę HGH 6040 DUO (lizingo sutartis Nr. 2006-110406); koordinatinę matavimo mašiną EUROu3 0203.10.12.20 (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), įrankius frezavimo ir tekinimo staklės (lizingo sutartis Nr. 2006-110406), Vertikalaus frezavimo stakles Mazak FJV60/80 su papildoma įranga (lizingo sutartis Nr. 2005-080369, - iš neteisėto atsakovų L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, juridinio asmens kodas 639341, UAB „Technometalas“, juridinio asmens kodas 304077132, ir UAB „Ecornus“, juridinio asmens kodas 302560246, valdymo.

44Priteisti iš atsakovų L&M International Trading LTD, UAB „Technometalas“, UAB „Ecornus“ lygiomis dalimis ieškovo AB SEB banko naudai 6415 Eur bylinėjimosi išlaidų.

45Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą parduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. M. Brasiūnui, atsakovo UAB "Technometalas"... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. AB SEB banko ieškinį atsakovams L&M International Trading LTD, UAB... 5. UAB „Ecornus“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, ir... 6. ieškovas AB SEB bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriame prašė:... 7. 1) uždrausti naudotis įranga: frezavimo staklėmis VF2BHE HAAS (lizingo... 8. 2) išreikalauti įrangą: frezavimo stakles VF2BHE HAAS (lizingo sutartis Nr.... 9. Ieškovas nurodė, kad jis lizingavo ginčo gamybinę įrangą ir patalpas,... 10. Atsakovo L&M sąsajos su Vingriais, Pramonės pastatų valdymu grindžiamos... 11. Banko atstovams 2016 m. rugsėjo 29 d. atgavus Patalpų faktinį valdymą, o... 12. Atsakovas L&M International, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2016... 13. Atsakovas UAB „Technometalas“ su ieškiniu... 14. AB SEB bankui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis... 15. Ieškovas neįrodė, kad UAB „Technometalas“ kuriuo nors metu anksčiau... 16. Atsakovas UAB „Ecornus“ su ieškiniu nesutiko, prašė jį dalyje dėl... 17. Nurodė, jog UAB „Ecornus“ yra užsienio kapitalo įmonė, šiuo metu... 18. Ieškovo teiginiai apie atsakovo sąsajas su BAB „Vingriai“ ir kitais... 19. Atsakovas L&M International Trading LTD su ieškiniu nesutiko, prašė jį... 20. Nurodė, jog ieškinyje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie sudarytų... 21. Ieškovas neteisėtai trukdo L&M International Trading LTD vykdyti... 22. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai... 23. Teismo posėdyje atsakovas UAB „Technometalas“ su ieškiniu nesutiko,... 24. Ieškinys tenkintinas visiškai. ... 25. Byloje nėra ginčo dėl faktinių aplinkybių, kurios taip pat buvo... 26. Ieškovas teigia, kad minėtas teismo sprendimas nevykdomas, nes atsakovai be... 27. Tai, kad ginčo įranga buvo minėtose patalpose įrodo 2016-07-14 antstolio S.... 28. 2016-08-02, 2016-08-05 antstolio V. Mitkaus faktinių aplinkybių konstatavimo... 29. Atsakovas UAB „Technometalas“ neneigė, kad jam priklausančiose patalpose,... 30. Iš atsakovų procesinių dokumentų matyti, kad visi atsakovai naudojasi tam... 31. Iš 2016-12-16 antstolio I. Gaidelio faktinių aplinkybių konstatavimo... 32. LR CPK 185 str. nustatyta, kad teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo... 33. Šioje byloje svarbu pažymėti, kad ieškovui nesant galimybės laisvai... 34. Iš 2016-07-29 antstolio R. Vasiliausko faktinių aplinkybių konstatavimo... 35. Iš to seka, kad ieškovo teisės buvo pažeistos dėl atsakovų neteisėtų... 36. Dėl išdėstyti, įvertindamas byloje esančių įrodymų visumą, teismas... 37. Iš 2016-09-29 antstolio V. Čegliko turto aprašo matyti, kad, vykdant... 38. Taigi, šioje byloje ieškinio pagrįstumas yra įrodytas, todėl ieškinys... 39. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal CPK 93 str. taisykles. Šioje byloje... 40. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,93 str., 98 str., teismas... 41. ieškinį tenkinti visiškai: ... 42. uždrausti atsakovams L&M INTERNATIONAL TRADING LTD, juridinio asmens kodas... 43. išreikalauti ieškovui AB SEB banko įrangą: frezavimo stakles VF2BHE HAAS... 44. Priteisti iš atsakovų L&M International Trading LTD, UAB... 45. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...