Byla A-39-23-07

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas), Stasio Gudyno (pranešėjas) ir Dainiaus Raižio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. (V. V. ), Z. S. ir L. S. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. kreipėsi su skundu į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydami: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 2416-41 dalį dėl 0,18 ha ir 0,17 ha namų valdos žemės sklypų (Nr. 1623 ir Nr. 1624) suprojektavimo Dvarykščių kaime; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2000 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. 513V dalį dėl žemės sklypų Nr. 127-132 ir Nr. 134-150 suprojektavimo; 3) įpareigoti Vilniaus apskrities viršininko administraciją suformuoti pareiškėjams I. N. , J. V. , V. V. ir Z. S. jų faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jiems nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų, o pareiškėjai L. S. – jos faktiškai naudojamą 1,2 ha dydžio namų valdos žemės sklypą prie jai nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų pastatų.

5Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atmetė pareiškėjų skundą kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų apeliacinį skundą, 2007 m. spalio 1 d. nutartimi paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimą nepakeistą, o pareiškėjų apeliacinį skundą atmetė.

7II.

8Tretysis suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „JGK Statyba“ 2007 m. spalio 8 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymą priteisti iš pareiškėjų 2 000 Lt teismo išlaidų atlyginimą. Tretysis suinteresuotas asmuo nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu buvo apgintos UAB „JGK Statyba“ teisės, todėl UAB „JGK Statyba“ turi teisę į turėtų išlaidų, susijusių su atstovavimu šioje byloje, atlyginimą. Tretysis suinteresuotas asmuo taip pat nurodė, kad jo turėtas išlaidas patvirtina 2005 m. birželio 20 d. kvitas LAT Nr. 149474 ir 2006 m. lapkričio 7 d. kvitas Nr. 362863.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. kovo 19 d. nutartimi UAB „JGK Statyba“ prašymą patenkino iš dalies – priteisė iš pareiškėjų solidariai 1000 Lt išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimą, o reikalavimą dėl 1000 Lt atstovavimo išlaidų priteisimo remiantis pinigų priėmimo kvitu Nr. 362863, išrašytu pagal 2005 m. spalio 14 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 24a/05, perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

10Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs pareiškėjų atskirąjį skundą, 2008 m. birželio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutarties dalį, kuria UAB „JGK statyba“ priteista iš pareiškėjų solidariai 1 000 Lt išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo, pakeitė ir priteisė UAB „JGK statyba“ iš pareiškėjų po 200 Lt iš kiekvieno pareiškėjo, o nutarties dalį, kuria UAB „JGK statyba“ prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo perduotas nagrinėti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paliko nepakeistą.

11Pareiškėjai I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. atsiliepimu į trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JGK Statyba“ prašymą dėl teismo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, prašo UAB „JGK Statyba“ prašymą atmesti.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Prašymas tenkinamas iš dalies.

15UAB „JGK Statyba“ išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, atlyginimo klausimas jau yra išspręstas Vilnius apygardos administracinio teismo 2008 m. kovo 19 d. nutartimi. Todėl šiuo atveju spręstinas klausimas tik dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

16Įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu buvo atmestas pareiškėjų skundas ir apgintos trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JGK statyba“ teisės. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 5 dalimi, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi šio straipsnio 2 dalyje nurodytas teises į išlaidų atlyginimą, t. y. tretysis suinteresuotas asmuo, kaip ir pareiškėjas, turi teisę reikalauti atlyginti išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu, transporto išlaidas ir kitas ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatytas išlaidas. Vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, tokiu atveju tretysis suinteresuotas asmuo turi teisę reikalauti atlyginti ir atstovavimo išlaidas. Šio straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio buvo patvirtintos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (toliau – Rekomendacijos).

17UAB „JGK Statyba“ šioje byloje atstovavo advokatė D. K. (t. II, b. l. 81, t. III, b. l. 146). Kaip matyti iš trečiojo suinteresuoto asmens UAB „JGK Statyba“ pateiktų dokumentų, UAB „JGK Statyba“ sumokėjo advokatei 1000 Lt už atstovavimą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir 350 Lt už atsiliepimo į pareiškėjų atskirąjį skundą parengimą (t. III, b. l. 119, 135, 136, 146). Iš bylos medžiagos matyti, kad advokatė D. K. , atstovaudama UAB „JGK Statyba“, dalyvavo keturiuose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiuose: 2005 m. lapkričio 30 d., 2006 m. sausio 10 d., 2007 m. vasario 27 d. ir 2007 m. rugsėjo 25 d. (t. II, b. l. 103. 137-138; t. III, b. l. 52, 100-102). Administracinė byla yra pakankamai sudėtinga, todėl nagrinėjamu atveju gali būti taikomi maksimalūs Rekomendacijų numatyti užmokesčio dydžiai (koeficientai). Tačiau, vadovaujantis Rekomendacijų 8.18, 9 punktais bei atsižvelgiant į teismo posėdžių trukmę ir tuo metu buvusią Vyriausybės patvirtintą minimalią mėnesinę algą, net taikant maksimalius Rekomendacijų numatytus koeficientus, trečiajam suinteresuotam asmeniui gali būti priteista ne daugiau kaip 187,5 Lt išlaidų, susijusių su atstovavimu apeliacinės instancijos teisme ((0,15×550)+( 0,15×700)). Suma, kurią UAB „JGK Statyba“ sumokėjo advokatui už atsiliepimo į pareiškėjų atskirąjį skundą parengimą – 350 Lt neviršija Rekomendacijų 8.15 punkte numatyto maksimalaus dydžio, todėl priteistina iš pareiškėjų.

18Tretysis suinteresuotas asmuo nepagrindė kitų savo išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme. Todėl trečiajam suinteresuotam asmeniui priteistina viso 537,5 Lt – po 107,5 Lt iš kiekvieno pareiškėjo.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

20Trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „JGK Statyba“ prašymą tenkinti iš dalies.

21Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „JGK Statyba“ iš pareiškėjų I. N. , J. V. , V. V. , Z. S. ir L. S. po 107,5 litų (po vieną šimtą septynis litus, 50 ct) iš kiekvieno pareiškėjo.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai