Byla 2SA-92-232/2013
Dėl antstolio V. M. veiksmų atmestas

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto (pareiškėjo) BUAB „Inloco“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. nutarties, kuria pareiškėjo skundas dėl antstolio V. M. veiksmų atmestas,

Nustatė

2I. Ginčo esmė.

3išieškotojas BUAB „Inloco“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašydamas panaikinti antstolio V. M. 2012 m. kovo 14 d. priimtą išieškotų piniginių lėšų paskirstymo patvarkymą Nr.0013/07/01620; įpareigoti antstolį Vitalį Milevičių visas vykdomosiose bylose Nr.0013/08/00243, Nr.0013/07/01620, Nr.0013/06/01765, Nr.0013/07/01823 bei 0013/11/00642 išieškotas lėšas pervesti pareiškėjui BUAB „Inloco“. Nurodė, kad 2007-02-12 Vilniaus apygardos teismo sprendimu tarp pareiškėjo ir UAB „Asaplita“ 2005-07-25 sudaryta patalpų adresu Švitrigailos g. 7/A. V. g. 16, Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartis buvo pripažinta negaliojančia ir pritaikius restituciją, pareiškėjas buvo įpareigotas grąžinti patalpas UAB „Asaplita“, o ši grąžinti pareiškėjui 75 000 Lt. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2007-07-24 išdavė vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5786-612/2006 dėl 75 000 Lt sumos išieškojimo iš UAB „Asaplita“ pareiškėjo naudai. 2010-02-10 pareiškėjui buvo iškelta bankroto byla ir vykdant bankroto procedūras paaiškėjo, kad sprendimas neįvykdytas – patalpos neperduotos, pinigai negrąžinti. 2011-12-06 patalpos buvo įregistruotos UAB „Asaplita“ vardu. 2012-03-14 turto pardavimo aktu Nr. 0013/07/01620 jos buvo realizuotos už 34 000 Lt. 2012-03-14 patvarkymu 75 000 Lt sumos išieškojimas buvo prilygintas trečios eilės reikalavimui CPK 754 str. prasme ir pareiškėjui buvo nustatyta proporcinga iš išieškotų lėšų išmokėtina suma – 2 787,13 Lt, likusi suma, pareiškėjo manymu, neteisingai paskirstyta kitiems UAB „Asaplita“ kreditoriams. Pareiškėjo manymu, pareiškėjo reikalavimas, o kartu ir restitucija turi būti patenkintas be eilės, todėl antstolio V. M. patvarkymas turėtų būti panaikintas, o visos antstolio vykdomojoje byloje išieškotos lėšos turi būti pervestos pareiškėjui.

4A. V. M. su išieškotojo skundu nesutiko ir CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka persiuntė skundą teismui. Nurodė, kad antstolis vykdo šiuos vykdomuosius dokumentus – pagal Vilniaus apskrities VMI išduotus vykdomuosius dokumentus - 2008-01-14 Nr. 14-19-946/08 dėl 111 069,78 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo Vilniaus apskrities VMI naudai, 2007-06-29 Nr. 14-19-12215/07 dėl 590396,98 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo Vilniaus apskrities VMI naudai, 2006-07-20 Nr. 21311/06 dėl 7536,00 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai, 2007-07-24 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5786-612/2006 dėl 75000 Lt išieškojimo iš UAB „Asaplita“ pareiškėjo (UAB „Inloco“) naudai, ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2011-04-27 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (8.2)7-10-27726/11 dėl 246,44 Lt išieškojimo iš UAB „Asaplita“ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. 2012-03-14 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. 0013/07/01620 skolininko UAB „Asaplita“ pasiūlytam pirkėjui UAB „Vigelana“ buvo parduotos negyvenamosios patalpos su bendro naudojimo patalpomis adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje, už 34 000 Lt. 2012-03-14 patvarkymu dėl išieškotų piniginių lėšų paskirstymo šios lėšos buvo paskirstytos proporcingai visų išieškotojų naudai, kadangi vykdomi išieškojimai pagal nurodytus vykdomuosius dokumentus yra trečios eilės. Nurodė, kad skundas nepagrįstas, nes pagal CPK LV skyriuje 754 str. reglamentuotą išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarką pareiškėjo reikalavimas negali būti tenkinamas be eilės, jis nepriskirtinas nei pirmos, nei antros eilės išieškojimui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. nutartimi (b.l. 41-43) pareiškėjo skundą atmetė. Teismas nurodė, jog išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka reglamentuota CPK LV skyriuje. Šio skyriaus CPK 754 str. yra reglamentuota reikalavimų patenkinimo eilė - hipotekos kreditorius ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės, pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo, antrąja eile – darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių, trečiąja eile – visi kiti reikalavimai. Jeigu išieškotos sumos nepakanka visiems vienoms eilės reikalavimams visiškai patenkinti, patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui tenkančiai sumai (CPK 754 str. 5 d.). Teismas nurodė, kad pagal antstolio priimtus vykdymui vykdomuosius dokumentus visų išieškotojų reikalavimai, vadovaujantis CPK 754 str. nuostatomis, priklauso trečiajai eilei. To neginčija ir pareiškėjas. Todėl teismas padarė išvadą, kad nukrypti nuo šioje normoje nustatytos reikalavimų patenkinimo eilės antstolis neturėjo pagrindo, dėl ko pareiškėjo skundą, atmetė.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.

8Apeliantas (pareiškėjas) BUAB „Inloco“ atskiruoju skundu (b.l. 53-55) prašo sustabdyti civilinės bylos nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį teismą su prašymu nuspręsti, ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 754 straipnis, vykdomojoje byloje neišskiriantis reikalavimų, kilusių iš įvykdytos dvišalės restitucijos, tenkinamumo be eilės, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipnyje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, taip pat ar jis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse įtvirtintai restitucijos sampratai bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams; panaikinti 2012-06-12 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodė, jog pareiškėjo reikalavimas yra kilęs iš faktiškai įvykdytos dvišalės restitucijos, todėl pareiškėjo vertinimu, nuosavybės teisei būdingas absoliutumo principas neleidžia pareiškėjo traktuoti lygiaverčiai su kitais trečios eilės skolininko kreditoriais vykdomajame procese. Pareiškėjo manymu CPK 754 str., reglamentuojantis išieškotojų reikalavimų vykdomoje byloje patenkinimo eilę, prieštarauja LR Konstitucijoje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui. Restitucija negali būti taikoma taip, kad vienos iš šalių atžvilgiu pradėjus vykdomąją bylą, kita šalis stotų į tapačią eilę su kitais trečiosios eilės kreditoriais. Pareiškėjo manymu tik įvykdžius teismo sprendimu taikytą restituciją t.y. įgyvendinus ir apgynus Konstitucijoje garantuojamą nuosavybės teisių apsaugą bei grąžinus pareiškėjui jam nuosavybės teise priklausančias už patalpas sumokėtas lėšas, vykdomoje byloje gali būti sprendžiamas klausimas dėl kitų skolininkų kreditorių reikalavimų tenkinimo iš skolininko nuosavybės teise priklausančio turto klausimas.

9A. V. M. atsiliepimu prašė apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą. Nurodė, jog pagal LR CPK 754 str., 754 str. 5 d. pareiškėjo kreditorinis reikalavimas negali būti tenkinamas be eilės, nei priskirtas pirmos ar antros eilės išieškojimui, todėl antstolio V. M. 2012-03-14 išieškotų piniginių lėšų paskirstymo patvarkymas Nr.0013/07/01620 yar pagrįstas ir teisėtas.

10Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos atsiliepimais prašė atmesti apelianto BUAB „Inloco“ atskirąjį skundą ir palikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, jog skolininkas UAB „Asaplita“ nevykdė Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatytos prievolės laiku mokėti įmokas į Fondo biudžetą, viso liko skolinga Fondui 7 782,44 Lt; nevykdė LR Mokesčių administravimo įstatymo 81 str. 1 d. numatytos mokestinės prievolės, todėl UAB „Asaplita“ liko skolinga valstybės biudžetui 701 466,76 Lt. VSDFV Vilniaus skyrius, VMI pateikė antstoliui V. M. vykdomuosius dokumentus vykdymui. Antstolis V. M. vadovaudamasis imperatyviomis LR CPK 754 str. normomis, už UAB „Asaplita“ priklausiusio turto pardavimą gauta lėšas paskirtė proporcingai visų išieškotojų naudai. Pažymėjo, jog patenkinus apelianto skundą, būtų įtvirtinta išieškotojų nelygybė t.y. reikalavimams, kylantiems iš restitucijos būtų suteikta nepagrįsta pirmenybė prieš reikalavimus, kurie kyla iš neįvykdytų mokestinių prievolių Fondo biudžetui, iš neįvykdytų mokestinių prievolių biudžetui, būtų pažeisti kitų išieškotojų teisėti interesai.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindo bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko UAB „Asaplita“ pagal išieškotojų UAB „Inloco“, Vilniaus apskrities VMI ir VSDFV Vilniaus skyriaus pateiktus vykdomuosius dokumentus - pagal Vilniaus apskrities VMI išduotus vykdomuosius dokumentus - 2008-01-14 Nr. 14-19-946/08 dėl 111 069,78 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo Vilniaus apskrities VMI naudai, 2007-06-29 Nr. 14-19-12215/07 dėl 590 396,98 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo Vilniaus apskrities VMI naudai, 2006-07-20 Nr. 21311/06 dėl 7 536 Lt išieškojimo iš skolininko UAB „Asaplita“ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai, 2007-07-24 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą Nr. 2-5786-612/2006 dėl 75 000 Lt išieškojimo iš UAB „Asaplita“ pareiškėjo (UAB „Inloco“) naudai, ir VSDFV Vilniaus skyriaus 2011-04-27 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. (8.2)7-10-27726/11 dėl 246,44 Lt išieškojimo iš UAB „Asaplita“ išieškotojo VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Vykdomųjų bylų medžiaga patvirtina, kad 2012-03-14 turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktu Nr. 0013/07/01620 skolininko UAB „Asaplita“ pasiūlytam pirkėjui UAB „Vigelana“ buvo parduotos negyvenamosios patalpos su bendro naudojimo patalpomis adresu Švitrigailos g. 7, Vilniuje, už 34000 Lt (v/b.l. Nr. 13-1620/07 – l. 133). 2012-03-14 patvarkymu dėl išieškotų piniginių lėšų paskirstymo šios lėšos buvo paskirstytos proporcingai visų išieškotojų naudai, kadangi vykdomi išieškojimai pagal nurodytus vykdomuosius dokumentus yra trečios eilės (v/b.l. Nr. 13-1620/07 – 134-135).

15Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad pareiškėjo reikalavimas yra kilęs iš įvykdytos dvišalės restitucijos (tarp UAB „Inloco“ ir UAB „Asaplita“), todėl jo reikalavimas negali būti prilyginamas trečiajai eilei t.y. nuosavybės teisei būdingas absoliutumo principas neleidžia pareiškėjo traktuoti lygiaverčiai su kitais trečiosios eiles skolininko kreditoriais vykdomajame procese t.y. keliamas minėto reikalavimo pirmenybės prieš kitus kreditorių reikalavimus, skolininko vykdomoje byloje klausimas. Apelianto teigimu pagrįstas ir teisingas sprendimas negali būti priimtas nenustačius ar CPK 754 str. neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, taip pat ar jis neprieštarauja LR Civiliniame kodekse įtvirtintai restitucijos sampratai bei teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principamas.

1602-12 Vilniaus apygardos teismas sprendimu Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2006-12-14 sprendimą panaikino, priėmė naują sprendimą, kuriuo pripažino UAB „Asaplita“ ir UAB „Inloco“ 2005-07-25 sudarytą patalpų, esančių g. 7/A. V. g., Vilniuje, pirkimo – pardavimo sutartį negaliojančia. Įpareigojo UAB „Inloco“ grąžinti UAB „Asaplita“ administracines patalpas, esančias Vilniaus m., g. Nr.7/A. V. g., o UAB „Asaplita“ įpareigojo grąžinti UAB „Inloco“ 75 000 Lt. Šio sprendimo pagrindu ir buvo išduotas vykdomasisi raštas Nr.2-5786-612/06, kurį vykdyti BUAB „Inloco“ pateikė antstoliui V. M..

17Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų procesinių sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgaliojimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Aibės mažmena“ v. antstolis D. S., bylos Nr. 3K-3-341/2007; 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. B. v. antstolis A. S. ir kt., bylos Nr. 3K-7-277/2008).

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog išieškotų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo išieškotojams tvarka reglamentuota CPK LV skyriuje. Šio skyriaus CPK 754 str. yra reglamentuota reikalavimų patenkinimo eiliškumas. Pagal CPK 754 str. 1 d. hipotekos kreditorius ir įkaito turėtojo reikalavimai iš įkeisto turto patenkinami be eilės; pirmąja eile patenkinami reikalavimai išieškoti išlaikymą ir reikalavimai atlyginti žalą, padarytą suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat atsiradusią dėl maitintojo netekimo (CPK 754 str. 2 d.); antrąja eile – darbuotojų reikalavimai, atsirandantys iš darbo teisinių santykių (CPK 754 str. 3 d.); trečiąja eile – visi kiti reikalavimai (CPK 754 str. 4 d.). Jeigu išieškotos sumos nepakanka visiems vienoms eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išeškotojui priklausančiai sumai (CPK 754 str. 5 d.).

19Atsižvelgiant į nurodytą išieškotų lėšų ir išmokėjimo išieškotojams reglamentavimą, apelianto reikalavimas negali būti tenkinamas be eilės, taip pat nėra priskiriamas nei pirmos, nei antros eilės išieškojimui. Todėl antstolis V. M. vadovaudamasis imperatyviomis CPK 754 str. normomis už UAB „Asaplita“ priklausiusio turto pardavimą gautas lėšas teisingai ir pagrįstai 2012-03-14 patvarkymu Nr.0013/07/01620 paskirstė proporcingai visų trečiajai eilei priklausančių išieškotojų naudai. Pažymėtina, jog CPK 754 str. įtvirtintas išieškotojų lėšų paskirstymo ir išmokėjimo eiliškumo sąrašas yra baigtinis ir aiškus, įstatyme nėra numatyta pirmenybės reikalavimams, kylantiems iš restitucijos. Kadangi pareiškėjo reikalavimas nepriskiriamas reikalavimams, kurie tenkinami be eilės, taip pat nėra priskiriamas nei pirmos nei antros eilės išieškojimui, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą atmetė, pagrindo bylą stabdyti ir kreiptis į LR Konstitucinį teismą nėra, piniginis reikalavimas kylantis teismui pritaikius restituciją nėra nuosavybė, kuri turėtų būti ginama prioritetiškai, nuosavybės teisė ginama prioritetiškai taikant sąžiningo įgijėjo institutą.

20Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

21Remiantis išdėstytų argumentų bei nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri iš esmės yra teisėta ir pagrįsta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nenustatyta.

22Teismas, vadovaudamasis CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,

Nutarė

23Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine... 2. I. Ginčo esmė.... 3. išieškotojas BUAB „Inloco“ pateikė skundą dėl antstolio veiksmų,... 4. A. V. M. su išieškotojo skundu nesutiko ir CPK 510 str. 2 d. nustatyta tvarka... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė.... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. birželio 12 d. nutartimi (b.l.... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai.... 8. Apeliantas (pareiškėjas) BUAB „Inloco“ atskiruoju skundu (b.l. 53-55)... 9. A. V. M. atsiliepimu prašė apelianto atskirąjį skundą atmesti kaip... 10. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, Valstybinė... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad antstolis vykdo išieškojimą iš skolininko... 15. Apeliantas atskirąjį skundą iš esmės grindžia aplinkybe, kad pareiškėjo... 16. 02-12 Vilniaus apygardos teismas sprendimu Vilniaus m. 2 apylinkės teismo... 17. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog išieškotų lėšų paskirstymo... 19. Atsižvelgiant į nurodytą išieškotų lėšų ir išmokėjimo... 20. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 21. Remiantis išdėstytų argumentų bei nustatytų aplinkybių pagrindu darytina... 22. Teismas, vadovaudamasis CPK 329, 331, 336 – 339 straipsniais,... 23. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. birželio 12 d. nutartį palikti...