Byla 2-355-357/2014
Dėl įrangos (kilnojamųjų daiktų) išreikalavimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir sumokėtų įmokų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ vadovui S., atstovei advokatei A. J. S., atsakovo UAB „Mažeikių keliai“ atstovei advokato padėjėjai S. R., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „Mažeikių keliai“ dėl įrangos (kilnojamųjų daiktų) išreikalavimo ir atsakovo priešieškinį ieškovui dėl pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarčių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ir sumokėtų įmokų priteisimo

Nustatė

2Ieškovas UAB „Wirtgen Lietuva“ ieškiniu pareikštu atsakovui UAB „Mažeikių keliai“ prašo įpareigoti atsakovą UAB „Mažeikių keliai“ grąžinti ieškovui UAB „Wirtgen Lietuva“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą – firmos „Wirtgen“ frezą W50, firmos „Hamm“ gruntinį vibrovolą 3412, firmos „Hamm“ vibrovolą HD10VV, firmos „Vogele“ asfalto klotuvą Super 1300-2, firmos „Hamm“ vibrovolą HD70, įskaitant visas šių įrenginių pagrindines ir/ar papildomas komplektacijos dalis bei programinę įrangą, priteisti bylinėjimosi išlaidas – 5 256,00 Lt žyminį mokestį, 10 375,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

3Ieškovas nurodo, kad UAB „Wirtgen Lietuva“ 2012 m. gegužės 8 d. su atsakovu UAB „Mažeikių keliai“ sudarė pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. PP2012-V/01, dėl išvardintos Įrangos 1 pirkimo už 389 467 Lt su PVM, taip pat šioje Sutartyje Nr. 1 atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui 485 211,30 Lt įsiskolinimą, kilusį iš nesumokėto nuomos mokesčio pagal šalių sudarytą 2010 m. kovo 25 d. nuomos sutartį Nr. 2010-III/3 ir 2010 m. kovo 25 d. nuomos sutartį Nr. 2010-III/4. Šalys susitarė dėl avanso ir visos kainos apmokėjimo tvarkos. Sutarties N r. 1 5.6 punkte šalys nustatė, kad visi atsakovo atliekami mokėjimai, nepriklausomai nuo nurodomos jų mokėjimo paskirties, iš pradžių bus skiriami Įsiskolinimui pagal aukščiau nurodytas nuomos sutartis padengti ir tai yra esminė Sutarties Nr. 1 sąlyga. Sutarties Nr. 1 6.1 punktu, nuosavybės teisė į Įrangą Nr. 1 atsakovui pereina tik nuo to momento, kai jis Sutartyje Nr. 1 nustatyta tvarka ir terminais sumoka ieškovui visas 5.4 punkte nurodytas palūkanas, numatė ieškovo teisę savo pasirinkimu pareikalauti sumokėti visą Įrangos Nr. 1 kainą bei Įsiskolinimą iš karto arba atsiimti Įrangą Nr. 1, nepriklausomai nuo to, kokia Įrangos Nr. 1 kainos ir /ar Įsiskolinimo dalis, numatė ieškovo teisę negrąžinti įmokų.

42012 m. gegužės 9 d. šalys sudarė kitą pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. PP2012-V/02, dėl išvardintos Įrangos 2 pardavimo už 261 701 Lt su PVM ir susitarė dėl analogiškų sąlygų.

5Ieškovas, vykdydamas Sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, Sutartyse nustatyta tvarka ir terminais perdavė atsakovui visą Įrangą, o atsakovas, priėmęs ir savo verslo tikslais naudodamas Įrangą, atliko ieškovo naudai tik tuos mokėjimus, kuriais buvo dengiamas Įsiskolinimas. Atsakovas Sutartyse nustatyta tvarka ir terminais nemokėjo ieškovui už Įrangą, ieškovas raštu atsakovo pareikalavo susimokėti pradelstas sumas, terminą pratęsė iki 2012-08-31, šalys 2012-12-13 pasirašė Suderinimo aktą, kuriuo patvirtino, jog nėra apmokėtos PVM sąskaitos faktūros Nr. WRIT61513 (už Įrangą Nr. 1) 389 467 Lt sumai ir PVM sąskaitos faktūros Nr. WRIT61514 (už Įrangą Nr. 2) 261 701 Lt sumai. Ieškovas 2012-12-11 raštu vienašališkai nutraukė Sutartis, todėl mano, kad atsakovas visą Įrangą 1 ir 2 privalo gražinti.

6Su atsakovo pareikštu priešieškiniu nesutinka ir nurodo, kad reikalavimai dėl Sutarties Nr. 1 5.5. punkto ir Sutarties Nr. 2 5.4. punkto nuostatų pripažinimo negaliojančiomis ir dvigubos restitucijos taikymo nepagrįsti. Atsakovo iki bankroto bylos iškėlimo dalimis atliktas 415 494,77 Lt dydžio mokėjimas, vadovaujantis Sutarties Nr. 1 -5.6 punkto nuostatomis, laikomas atsakovo įsiskolinimo pagal Nuomos sutartis, dalies dengimu. Atsakovui atlikus 415 494,77 Lt dydžio mokėjimą nebuvo netgi padengtas visas įsiskolinimas pagal Nuomos sutartis, kuris buvo 485 211,30 Lt dydžio. Sutarties Nr. 1 -5.4., 5.5.. 6.1 punktų nuostatos ir Sutarties Nr. 2 -5.4.. 5.5, 6.1 punktų nuostatos buvo laikomos esminėmis, be kurių šalys Sutarčių iš viso nebūtų sudariusios. Nurodo, kad Sutarties Nr. 1- 5.5. punkto ir Sutarties Nr. 2 -5.4. punkto nuostatos nustatančios, kad prekių atsiėmimo atveju pirkėjas iš atsiėmusio prekes pardavėjo neturi teisės reikalauti grąžinti pardavėjui sumokėtą prekių kainos ir įsiskolinimo dalį, yra visiškai teisėtos ir atitinkančios CK 6.414 straipsnio nuostatas. Mano, kad atsakovas pareikštu priešieškiniu visiškai nepagrįstai reikalauja taikyti dvigubą restituciją ir priteisti jo naudai 415 494,77 Lt dydžio įmokas.

7Dėl ieškovo pateiktų įrodymų, kad priešieškiniu atsakovas pateikė teismui kitą šalių pasirašytą Sutarties Nr. 1 variantą, kuriame įrangos kaina yra ne 389 467,00 Lt su PVM, o 357 753,05 Lt su PVM nurodo, kad ieškovo teikiami įrodymai patvirtinta, kad ieškovo buhalterinėje apskaitoje pagal Sutartį Nr. 1 buvo apskaityta įrangos kaina 389 467,00 Lt su PVM, o ne 357 753,05 Lt su PVM, kaip nurodo atsakovas.

8Atsakovas UAB „Mažeikių keliai“ visus ieškinio reikalavimus prašo atmesti. Atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašo: 1) pripažinti negaliojančiomis 2012-05-08 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. PP2012-V/01 5.5. punkto ir 2012-05-09 pirkimo-pardavimo išsimokėtinai sutarties Nr. PP2012-V/02 5.4. punkto nuostatas, kad „prekių atsiėmimo atveju Pirkėjas iš atsiėmusią Prekes Pardavėjo neturi teisės reikalauti grąžinti Pardavėjui sumokėtą Prekių kainos ir/ar įsiskolinimo dalį“; 2) priteisti iš ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ atsakovo BUAB ..Mažeikių keliai“ naudai 415.494J7 LTL dydžio įmokas; priteisti iš ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ atsakovo BUAB „Mažeikių keliai“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

9Nurodo, kad atsakovas turi teisę reikalauti pripažinti Sutarties 1 5.5. punkto ir Sutarties 2 5.4. punkto nuostatas, draudžiančias susigrąžinti sumokėtas įmokas iš ieškovo, negaliojančiomis, todėl prašo priteisti sumokėtas 415.494,77 Lt sumas už Įrangą 1 ir Įrangą 2. Atsakovui tapus nemokiam, šios sutarties nuostatos pažeidžia ne tik atsakovo, bet ir visų BUAB „Mažeikių keliai“ kreditorių interesus, atsakovas, sumokėjęs už Įrangą 1 net 99,2 proc. visos kainos, o už Įrangą 2 - 23 proc. kainos, po Sutarčių nutraukimo ne tik kad formaliai netenka Įrangos, bet ir negali susigrąžinti sumokėtų įmokų. Tokių sutartinių nuostatų taikymas faktiškai reiškia dvigubos civilinės atsakomybės taikymą atsakovui, išmokėjus didžiąją dalį kainos už Įrangą, bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtas interesas ir lūkestis yra įgyti arba patį daiktą, arba atgauti sumokėtas įmokas. Bendra Įrangos 1 ir Įrangos 2 kaina pagal Sutartis sudaro 619.298,26 Lt. Atsakovas iš viso yra sumokėjęs 415.494.77 Lt įmokų už Įrangą, esant nustatytai kiekvieno įrenginio atskirai kainai, yra visiškai nelogiška ir nepagrista laikyti, kad atsakovas sumokėjęs įmokas nenusipirko nė vieno iš minėtųjų įrenginių. Teigia, kad Sutarčių nuostatos yra nesąžiningos, prieštarauja gerai verslo praktikai bei sudaro sąlygas ieškovui nepagrįstai praturtėti atsakovo sąskaita. Teisę susigrąžinti įmokas, sumokėtas už daiktą, numato CK 6.414 str. 1 d., o Sutarčių nuostatos uždraudžia atsakovui apskritai susigrąžinti sumokėtas įmokas, nepaisant to, kiek įmokų atsakovas jau yra sumokėjęs ir kokią Įrangos vertę jau yra išpirkęs. Tokios sutartinės nuostatos akivaizdžiai prieštarauja BUAB „Mažeikių keliai“ veiklos tikslams, teisėtiems kreditorių interesams bei pamatiniams teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 p.), todėl tokios Sutarčių nuostatos turi būti pripažintos negaliojančiomis. Nutraukus sutartis ir ieškovui pareikalavus grąžinti Įrangą, yra pagrindas taikyti dvišalę restituciją ir atsakovui priteisti už Įrangą sumokėtas įmokas.

10Ieškovas Sutartis laiko nutrauktomis nuo 2013-01-11, atsakovas, mokėjęs įmokas už Įrangą, po vienašalio Sutarčių nutraukimo, ir po to, kai ieškovas pareikalavo grąžinti jam Įrangą, CK 6.222 str. pagrindu įgijo teisę reikalauti iš ieškovo priteisti visas sumokėtas įmokas, t.y. 415.494,77 Lt.

11Nesutinka su ieškovo argumentais, kad visos atsakovo mokėtos įmokos yra laikomos ne įmokomis už Įrangą 1 ir Įrangą 2 kainą, kurias atsakovas turi teisę susigrąžinti, bet įsiskolinimo dengimas. Ieškovas, pats parengęs Sutartį 1, numatė, kad 485.2011,30 Lt įsiskolinimą atsakovas turi padengti per 24 mėnesius, kas mėnesį mokant po 20.217,14 LTL. Ginčo šalių tikrasis ketinimas buvo išdėstyti įsiskolinimo sumokėjimą tam tikrais terminais ir dalimis, o iki 2012-05-11 įmokėtos įmokos buvo skirtos išpirkti Įrangą 1.

12Pagal Sutartį 2 atsakovas ieškovui už Įrangą 2 sumokėjo 60.741,72 LTL įmokų. Sutartis 1, numačiusi įsiskolinimo dengimą ieškovui ir Sutartis 2 yra dvi atskiros sutartys, kurių vykdymas tarpusavyje nėra niekaip susietas. Ieškovas be jokio teisinio pagrindo pagal Sutartį 2 atsakovo sumokėtas sumas (60.741,72 Lt) užskaitė kaip 485.211,30 Lt įsiskolinimo dengimą pagal Sutartį 1. Ieškovas neturėjo teisės 2013-01-24 pareikšdamas ieškinį jau po bankroto bylos iškėlimo vykdyti vienašalių užskaitų ir atsakovo sumokėtas įmokas laikyti įsiskolinimo dengimu. Sutarties 1 5.6. p. nuostata, leidžianti ieškovui atlikti tokį įskaitymą, prieštarauja IBI 35 str. nustatytai imperatyviai kreditorinių reikalavimų tenkinimo tvarkai ir pažeidžia kitų B UAB „.Mažeikiu keliai“ kreditorių interesus. Sutarties 1 - 5.6. punktas, kaip prieštaraujantis įstatymo imperatyvams yra niekinis ir negalioja (CK 1.78 str. 1 d. ir 5 d.). Ieškovui nutraukus Sutartis ir pareikalavus sugražinti įrangą, atsakovas remiantis CK 6.222 str. turi teisę reikalauti priteisti iš Ieškovo visas sumokėtas įmokas, t.y. 415.494,77 Lt. Ieškovas, manydamas, kad nutraukus Sutartis dėl atsakovo kaltės jis patyrė nuostolių, turi teise pareikšti kreditorinį reikalavimą BUAB ..Mažeikiu keliai" bankroto byloje bendra tvarka. Dėl skolų suderinimo akto nurodo, kad 2012-12-13 skolų suderinimo aktą, kad atsakovas skolingas 661.6 93.41 LTL iš jų 389.467 LTL už Įrangą 1 ir 261.701 už Įrangą 2, pasirašė UAB „Wirtgen Lietuva'" vyr. finansininkė J. P. ir UAB „Mažeikių keliai" vyr. finansininkas E. L., šis aktas yra niekinis ir negalioja, iš jo negali kilti jokios teisines pasekmės atsakovui, nes pasirašė neįgaliotas asmuo, o pasirašyti galėjo tik bendrovės vadovas - gen. Direktorius.

13Ieškovo argumentas, jog atsakovas dengė tik įsiskolinimą ir nemokėjo už Įrenginius yra visiškai nepagrįstas, atsakovas 2012-04-19 ir 2012-04-23, 2012-05-11 vykdė įsipareigojimus ir sumokėjo pagal Sutarties 1 - 3.1. p. nuostatas 354 553,05 Lt Įrangos 1 kainos, nes ieškovas tai pripažino ir perdavė Įrangą. Likusi skola už Įranga 1 sudaro tik 1 144,24 Lt. Nelogiški ieškovo teiginiai, kad atsakovo mokėtos sumos buvo skirtos 485 211,30 Lt įskolinimui padengti, nes ginčo šalių tikrasis ketinimas buvo išdėstyti įsiskolinimo sumokėjimą tam tikrais terminais ir dalimis, o iki 2012-05-11 įmokėtos įmokos buvo skirtos už Įrangą 1. Ieškovas be jokio pagrindo pagal Sutartį 2 atsakovo sumokėtas sumas užskaito kaip įsiskolinimo dengimą pagal Sutartį 1, nes pripažino, kad atsakovas pagal Sutartį 2 tinkamai įvykdė prievoles, todėl atsakovo naudojimui perdavė Įrangą 2, kurią atsakovas parsigabeno 2012-05-14 ir 15 dienomis. Nurodo, kad atsakovas tinkamai ir laiku sumokėjo pradinius įnašus už Įrenginius ir pagal galimybes dengė susidariusius įsiskolinimus (2012-10-16 pervesta net 49 032,16 Lt). Pats ieškovas elgiasi nesąžiningai ir piktnaudžiauja procesu, nes taikydamas įskaitymo institutą po to, kai atsakovui jau buvo iškelta bankroto byla, siekia neteisėtais būdais ginti savo teises. Atsakovas už Įrangą 1 sumokėjo iš viso 354 753,05 Lt, kai visa Įranga Sutartyje 1 buvo įkainota 357 597,29 Lt, o už Įrangą 2 yra sumokėta 60 741,72 Lt.

14Atsakovas mano, kad ieškovo reikalavimas priteisti virš 10 000,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (už advokato teisinę pagalbą parengiant ieškinį) yra neteisėtas ir prieštaraujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams.

15 Ieškinys tenkinamas.

16 Priešieškinis atmetamas.

17Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-511-357/2013 iškelta bankroto byla atsakovui BUAB „Mažeikių keliai“. Bankroto administratoriumi paskirtas UAB “Klaipėdos administratorių biuras“.

18Dėl šalių pateiktų sutarties Nr. PP2012-V/01 variantų

19Byloje šalys pateikė du 2012m. gegužės 8 d. Sutarties Nr.PP2012-V/01 variantus, kurių 2.2 punkte ieškovo pateiktame variante nurodoma įrangos kaina su ( - )467 Lt, atsakovo pateiktame variante nurodoma kaina su ( - ) 597,29 Lt. Teismas šalių pateiktus įrodymus ir nurodomus argumentus laiko pagrindžiančiais tą faktą, kad šalys susitarė dėl įrenginių, išvardintų Sutarties 1-2.2 punkte, kainos t.y. 389.467 Lt su PVM.

20Ieškovo teikiama patvirtinta PVM sąskaitą faktūra Nr. WIRT61513 rodo, jog tiek atsakovo, tiek ieškovo buhalterinėje apskaitoje pagal Sutartį Nr. 1 buvo apskaityta įrangos kaina, kuri sudarė 389 467,00 Lt su PVM, o ne 357 753,05 Lt su PVM, kaip nurodo atsakovas. Tikroji įrangos kaina pagal Sutartį Nr. 1 yra 389 467,00 Lt su PVM ir tai patvirtina ieškovo pridedami rašytiniai įrodymai - Didžiosios knygos operacijos išrašas, ieškovo PVM deklaracija už laikotarpį nuo 2012-05-01 iki 2012-05-31, išrašytų PVM sąskaitų faktūrų registras už laikotarpį nuo 2012-05-01 iki 2012-05-31. Iš šių dokumentų matyti, kad ieškovas į savo apskaitą buvo įtraukęs 2012-05-14 sąskaitą WIRT6l513 - 321 873,55 Lt plius PVM sumai (viso 389 467 Lt). Atsakovo ginčijamas 2012-12-13 skolų suderinimo aktas pasirašytas vyr. finansininko ir jis patvirtino suderinęs galutinį skolos dydį-661.693,41 Lt.

21Tai, kad atsakovas turi kitą 2012 m. gegužės 8 d. sutarties variantą nereiškia, kad dėl tokios 357 597,29 Lt sumos galutinai buvo susitarta ir susitarimas pradėtas vykdyti. Atsakovo pateikti rašytiniai įrodymai – PVM sąskaita, raštas, nepatvirtina atsakovo įrodinėjamos kainos, nes 2012-09-10 rašte (b.l.74 ,t.2) data ir suma ištaisyta, PVM sąskaitoje suma ištaisyta, apmokėjimas nurodytas ne už Sutartį V/01, bet už Sutartį Nr. V/02 (b.l.77, t. 2).

22Taigi, byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Wirtgen Lietuva" ir atsakovas UAB „Mažeikių keliai" 2012 m. gegužes 8 d. sudarė Pirkimo — pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. PP2012-V/01 (Sutartį 1), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas — nupirkti firmos „Wirtgen" frezą W50 (kaina -68 000 Lt be PVM), firmos „Hamm" gruntinį vibrovolą 3412 (kaina - 36 000 Lt be PVM), firmos „Hamm" vibrovolą HD10VV (kaina - 25 000 Lt be PVM), firmos „Vogele" asfalto klotuvą Super 1300-2 (karna - 192 873,55 Lt be PVM) (Įranga Nr. 1).

23Šalys susitarė, kad bendra Įrangos 1 kaina yra 389.467 Lt su PVM. Sutartimi 1 atsakovas taip pat įsipareigojo grąžinti ieškovui 485 211,30 Lt įsiskolinimą, kilusį iš nesumokėto nuomos mokesčio pagal šalių sudarytą 2010 m. kovo 25 d. nuomos sutartį Nr. 2010-III/3 ir 2010 m. kovo 25 d. nuomos sutartį Nr. 2010-III/4 (Sutarties Nr. 1 5.3 punktas).

24Sutarties Nr. 1- 5.1 ir 5.2 punktais šalys sutarė, kad atsakovas turi sumokėti ieškovui 389.467 Lt (su PVM) už Įrangą 1 iki 2012 m. gegužes 11 d. Nurodė, kad pasirašant sutartį pirkėjas yra pervedęs 100.000 Lt iš 387.067 Lt. Likusią Įrangos 1 kainos dalį (2 400 Lt) ir visą įsiskolinimą sutarė apmokėti per 24 mėnesius, kas mėnesį mokant lygiomis dalimis (po 100 Lt už Įrangą 1 ir po 20 217,14 Lt už įsiskolinimą) ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos.

25Šalys taip pat susitarė, kad Įranga 1 bus perduota atsakovui naudotis per 5 dienas, jei atsakovas sumokės 387.067 Lt (su PVM) Įrangos 1 kainos (Sutarties 3.1. p.). Sutarties 5.6 punkte šalys nustatė, kad visi atsakovo atliekami mokėjimai, nepriklausomai nuo nurodomos jų mokėjimo paskirties, iš pradžių bus skiriami įsiskolinimui pagal aukščiau nurodytas nuomos sutartis padengti ir tai yra esminė Sutarties Nr. 1 sąlyga (Sutarties Nr. 15.7 punktas).

26Sutarties 1- 6.1 punkte šalys taip pat susitarė, kad nuosavybės teisė į Įrangą 1 atsakovui pereina tik nuo to momento, kai jis Sutartyje 1 nustatyta tvarka ir terminais sumoka ieškovui visas 5.4 punkte nurodytas palūkanas, jeigu atsiranda pagrindas šias palūkanas sumokėti, visą įsiskolinimą ir visą Įrangos kainą. Jeigu atsakovas nesilaiko Įrangos kainos arba įsiskolinimo mokėjimo terminų, ieškovas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti sumokėti visą Įrangos 1 kainą bei įsiskolinimą iš karto arba atsiimti Įrangą 1, nepriklausomai nuo to, kokia Įrangos 1 kainos ar įsiskolinimo dalis yra sumokėta.

272012 m. gegužės 9 d. šalys sudarė kitą Pirkimo — pardavimo išsimokėtinai sutartį Nr. PP2012-V/02, pagal šią sutartį ieškovas įsipareigojo parduoti, o atsakovas nupirkti firmos „Hamm" vibrovolą HD70 (kaina — 261 701 Lt su PVM). Sutarties Nr. 2 5.1 ir 5.2 punktuose šalys nustatė, kad atsakovas iki 2012 m. gegužės 11 d. turi sumokėti ieškovui 55 000 Lt už Įrangą 2, o likusią Įrangos 2 kainos dalį (206 701,82 LT) - per 36 mėnesius, kas mėnesį mokant lygiomis dalimis (po 5 741,72 Lt) ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos. Sutarties 2 -6.1 punkte šalys numatė tokias pačias sąlygas, kai nuosavybės teisė į Įrangą Nr. 2 atsakovui pereina tik nuo to momento, kai jis Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais sumoka ieškovui visas Sutarties 5.4 punkte nurodytas palūkanas, jeigu atsiranda pagrindas šias palūkanas sumokėti, ir visą Įrangos 2 kainą.

28Dėl įmokų užskaitymo

29Iš pateiktų dokumentų, šalių suvestinių (b.l. t.2, 1 t. 3) matyti, kad atsakovas sumokėjo ieškovui tokias įmokas : 2012-04-19 ir 2012-04-23 50.000 Lt, viso 100.000 Lt. Pagal Sutartį 1 2012-05-11 sumokėjo 150.000 Lt ir 104.553,05 Lt. Teismas sprendžia, kad pagal Sutarties l - 3.1. p. iki 2012-05-11 ieškovui sumokėta 354.553,05 Lt Įrangos 1 kainos. Šių įmokų paskirtį patvirtina ieškovo 2012-12-14 raštas, kuriame nurodoma, kad už Įrangą 1 yra sumokėta 354.553,05 Lt, patvirtina šalių veiksmai ir Įrangos perdavimo Aktai, nes ieškovas naudojimui perdavė Įrangą 1, kaip buvo numatyta Sutarties 1- 3.1. punkte. 2012-06-11 atsakovas už Įrangą 1 sumokėjo 100 Lt pagal šalių nustatytą grafiką už gegužės mėnesį. 2012-10-16 pagal Sutartį 1 atsakovas pervedė 49.032,16 Lt ir 20.217,14 Lt t.y. įsiskolinimo dengimą už gegužės mėnesį, 20.217,14 Lt įsiskolinimo dengimą už birželio mėnesį, 100 Lt už Įrangą 1 birželio mėnesio įmoką, 8.497,88 Lt įsiskolinimą už liepos mėnesį.

30Tokiu būdu, už Įrangą yra sumokėta 354.753,05 Lt, teismas sprendžia, kad šios įmokos pripažintinos atliktos už Įrangą 1 ir 2 bei dalinai įsiskolinimo už nuomą dengimui. Aptartos Sutartys 1 ir 2 yra savarankiškos sutartys, atsakovas buvo įsipareigojęs sumokėti iki 2012-05-11 avansą 55.000 Lt už Įrangą 2, po šios sumos gavimo ieškovas įsipareigojo perduoti Įrangą 2 naudotis atsakovui. 2012-05-11 atsakovui sumokėjus 186.721,91 Lt, iš jų 55.000 Lt buvo sumokėti pagal Sutartį 2 avansą už Įrangą 2, todėl ieškovas 2012-05-14 ir 15 dienomis perdavė atsakovo naudojimui Įrangą 2.

312012-09-10 ir 2012-12- 14 ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ raštų (pranešimų) turinys, liudytojų E. L., V. Ž. parodymai patvirtina tokią sutarčių vykdymo eigą (b. l. 81, 2t; 74,t.3). Ieškovas išsiuntė atsakovui 2012 m. rugpjūčio 6 d. raštą Nr. S12/061 ir nurodė iki 2012 m. rugpjūčio 10 d. susimokėti pradelstas sumas, 2012 m. rugpjūčio 29 d. pakartotinai išsiuntė raštą Nr. S12/068. Atsakovas 2012 m. gruodžio 4 d. raštu Nr. S-172 pranešė, kad negali vykdyti ieškovui prisiimtų įsipareigojimų. Šalys 2012 m. gruodžio 13 d. pasirašė Suderinimo Aktą dėl 661.693.41 Lt skolos likučio, jame įrašytos PVM sąskaitos - faktūros Nr. WRIT61513 (už Įrangą Nr. 1) 389 467 Lt sumai ir PVM sąskaitos - faktūros Nr. WRIT61514 (už Įrangą Nr. 2) 261 701 Lt sumai, Aktą pasirašė atsakovo vyr. finansininkas E. L. nurodęs, kad suderino galutinę 661.693.41 Lt skolos sumą.

32Byloje nustatyta, kad ieškovas 2012 m. gruodžio 11d. pranešimu dėl vienašališko sutarties nutraukimo ir technikos atsiėmimo Nr. S12/096 pranešė atsakovui, kad vienašališkai nutraukia Sutartis ir atsiima visą Įrangą. Atsakovas 2012 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. S-185 pranešė, kad atsisako perduoti Įrangą, tačiau Sutarčių nutraukimo ir prievolių pagal jas nevykdymo faktų neginčijo. Teismas daro išvadą, kad ieškovas taikydamas Sutarčių 8.2.1 punktą, Sutarties Nr. 1 5.5 punktą, Sutarties 2 - 5.4. punktą, turėjo teisę 2012 m. gruodžio 11d. nutraukti Sutartis.

33Dėl šalių sąžiningumo

34Atsakovo argumentus dėl ieškovo nesąžiningumo teismas laiko neįrodytais. Byloje teismas nenustatė, kad ieškovas kaip kreditorius iki sutarties nutraukimo elgėsi nesąžiningai ar nevykdė prisiimtų įsipareigojimų. Pagal CK 6.158 straipsnio nuostatas, kiekviena sutarties šalis privalo elgtis sąžiningai, o sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsniu). Byloje nustatyta, kad atsakovas praleido mokėjimo terminus ir pažeidė sutarčių nuostatas, todėl ieškovas, laikydamasis sutartinių sąlygų, šias sutartis nutraukė.

35Šalių aptariamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (civilinėje byloje Nr. 3K-3-472/2012) nurodoma, kad pagal lizingo sutartį mokamų įmokų sandara yra daugianarė ir priklauso nuo konkrečioje lizingo sutartyje šalių susitartų sąlygų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2013 m. gruodžio 2d. nutartyje Nr. 3k-3-623/2013) yra pasisakęs dėl lizingo teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų ir nurodęs, kad lizingo sutarties dalyko grąžinimas lizingo davėjui nekliudo lizingo gavėjui reikalauti grąžinti lizingo davėjo nuostolius viršijančias turto išpirkimo įmokas. Lizingo teisinius santykius reglamentuojančiose teisės normose nėra draudimo lizingo davėjo nuostolius, atsirandančius iš vienos lizingo sutarties nutraukimo, įskaityti į lizingo gavėjui grąžintinas įmokas pagal kitą lizingo sutartį. Šioje byloje teismas pažymi, kad tarp šalių yra susiklostę pirkimo-pardavimo išsimokėtinai santykiai (CK 6.414 str.), o įmokų grąžinimo klausimą reguliuoja Sutarčių 1 ir 2 sąlygos. Tačiau vertinant atsakovo priešieškinio reikalavimo - taikyti dvišalę restituciją ir priteisti 415 494,77 Lt įmokas, pagrįstumą, teismas vadovaujasi Kasacinio teismo reglamentuojama teisės taikymo praktika, sprendžiant sutarties nutraukimo pasekmes, restitucijos taikymo bei įmokų grąžinimo sąlygas.

36Dėl Sutarčių 1 ir 2 – 5.5 ir 5.4 punktų galiojimo ir įmokų gražinimo

37Atsakovas prašo Sutarties 1 -5.5. punkto ir Sutarties 2 -5.4. punkto nuostatas, draudžiančias atsakovui susigrąžinti sumokėtas įmokas pripažinti negaliojančiomis ir prašo priteisti 415.494,77 Lt už Įrangą 1 ir Įrangą 2 sumokėtų įmokų.

38Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Sutarties Nr. 1 -5.3. punkte atsakovas pripažino skolą ieškovui 485 211,30 Lt pagal 2010 m. nuomos sutartis, atsakovas įsipareigojo padengti ieškovui įsiskolinimą per 24 mėnesius nuo Sutarties Nr. 1 sudarymo dienos, kas mėnesį mokant po 20 217.14 Lt. Sutarties Nr. 1 - 5.6 punkte šalys susitarė, kad pirkėjas neturi teisės sumokėti visos įrangos kainos ir įgyti nuosavybės teisės į įrangą anksčiau, nei jis grąžina pardavėjui visą Sutarties Nr. 1 5.3 punkte nurodytą įsiskolinimą ir su juo susijusias sumas. Taip pat šalys šiame punkte numatė, kad visi atsakovo ieškovui atliekami mokėjimai, nepriklausomai nuo atsakovo nurodomos jų mokėjimo paskirties, iš pradžių bus skiriami Sutarties Nr. 1 -5.4 punkte nurodytų palūkanų bei Sutarties Nr. 1 -5.3 punkte nurodyto įsiskolinimo pagal Nuomos Sutartis padengimui.

39Taip pat šalys susitarė (5.7 punkte), kad Sutarties Nr. 1 -5.5, 5.6. ir 6.1 punktų sąlygos yra esminės, be kurių Sutarties Nr. 1 nebūtų sudariusios. Tokios nuostatos numatytos ir Sutarties Nr. 2 -5.5, 5.6 punktuose.

40Teismas nedaro prielaidos, kad šalys sudarydamos Sutartį Nr. 1 ir Sutartį Nr. 2, neįtraukdamos ginčijamų 5.5. punkto ir 5.4. punkto sąlygų sandorių apskritai nebūtų sudarę. Vis tik atsakovo reikalavimą pripažinti negaliojančiomis Sutarties Nr. 1 - 5.5. punkto ir Sutarties Nr. 2 - 5.4. punkto nuostatas dėl to, kad pažeidžia kreditorių teises ir prieštarauja įmonės veiklos tikslams, laiko nepagrįstu.

41Šalys pasirašė skolų už Įrangos nuomą suderinimo grafiką, teismas sprendžia, kad sutarčių 1 ir 2 sąlygos buvo naudingos atsakovui UAB „Mažeikių keliai“, nes 485 211,30 Lt įsiskolinimas už įrangos nuomą buvo išdėstytas dalimis, leista Įranga naudotis, vykdyti veiklą, gauti pajamas ir Įrangą išsipirkti. Sutarties 1- 5.5. punkto ir Sutarties 2 - 5.4. punkto sąlygos nustatančios, kad prekių atsiėmimo atveju pirkėjas iš atsiėmusio prekes pardavėjo neturi teisės reikalauti grąžinti pardavėjui sumokėtą prekių kainos ir įsiskolinimo dalį iš esmės neprieštarauja CK 6.414 straipsnio nuostatoms, numatančioms, kai pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų periodinių įmokų mokėjimo terminų, o nuosavybės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, pardavėjas turi teisę pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto arba atsiimti parduotą daiktą. Jeigu sutartyje nenumatyta kas kita, iš atsiėmusio daiktą pardavėjo pirkėjas turi teisę reikalauti grąžinti savo įmokas. CK 6.414 straipsnio 1 dalies nuostatos suteikia sutarties šalims teisę pačioms nusistatyti sutartyje įmokų grąžinimo tvarką.

42Pažymėtina, kad Sutarties 1 -5.5. punkto ir Sutarties 2- 5.4. punkto nuostatomis šalys susitarė dėl draudimo reikalauti grąžinti sumokėtą Įrangos kainos ar įsiskolinimo dalį, tačiau ir nesant šalių susitarimo, CK 6.414 straipsnio 1 dalis leidžia pirkėjui reikalauti grąžinti įmokas tik atskaičius daikto nusidėvėjimą ir naudojimosi daiktu išlaidas. Pažymėtina, kad ieškovas 2013 04 08 pareiškime dėl kreditorinio reikalavimo nurodė, kad nuo 2012 05 15 iki 2013 01 08 patyrė 373.636.00 Lt nuostolių (iš jų pagal Sutartį 2- 47.000 Lt), kurie detaliai apskaičiuoti kaip negautas nuomos mokestis (b.l.3, 7, t.2, 39, t.1).

43Pripažintina, kad pagal Sutarčių sąlygas, negrąžinta įsiskolinimo už Įrangos nuomą dalis galėjo būti dengiama pirkėjo UAB „Mažeikių keliai“ apmokėtomis kitos rūšies įmokomis. Atsakovui sąžiningai vykdant sutartį, ginčijamos Sutarčių 5.5 ir 5.4 sąlygos nebūtų turėjusios esminės neigiamos reikšmės, tačiau sutarties nevykdymo (dėl atsakovo kaltės) atveju, suteikė ieškovui teisę padengti didelį įsiskolinimą už Įrangos nuomą ir neprarasti visos Įrangos.

44Taigi, teismas sprendžia, kad ginčijamos Sutarčių sąlygos atitiko abiejų šalių interesus ir neprieštaravo atsakovo įmonės veiklos tikslams.

45Byloje nustatyta, kad po Sutarčių 1 ir 2 pasirašymo, atsakovas yra pervedęs ieškovui 415 494,77 Lt dydžio mokėjimus, Sutartyje 1 aptartas atsakovo įsiskolinimas sudarė 485 211,30 Lt. Sumokėta 415 494,77 Lt suma kaip Įrangos kaina, pagal Sutarties 1- 5.3, 5.6 punktus padengė ne visą, bet dalį įsiskolinimo pagal Nuomos sutartis.

46Kaip minėta, atsakovo apmokėtą 415 494,77 Lt sumą teismas pripažįsta kaip sumokėtą už Įrangos pirkimo-pardavimo išsimokėtinai kainos dalį. Tokia sąlyga buvo numatyta Sutarčių 1 ir 2 punktuose, jos neįvykdžius, ieškovas nebūtų atsakovui perdavęs įrangos, Įrangos kainos dalies apmokėjimas buvo būtina sąlyga tolesniems šalių įsipareigojimams vykdyti t.y. perduoti Įrangą ir atsakovui toliau dalimis dengti įsiskolinimą bei įrangos kainą. Šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymui buvo svarbūs Sutarties 1- 5.6 ir 5.7 bei Sutarties 2 -5.5 ir 5.6 punktai draudę pirkėjui (atsakovui) sumokėti visą įrangos kainą ir įgyti nuosavybės teises į Įrangą anksčiau, nei jis grąžina pardavėjui (ieškovui) visą Sutarties Nr. 1 - 5.3 punkte nurodytą įsiskolinimą ir su juo susijusias sumas. Šios sutarties sąlygos ieškovui leido atsakovo atliktais mokėjimais, nepriklausomai nuo atsakovo nurodomos mokėjimo paskirties, padengti palūkanas bei Sutarties Nr. 1 -5.3 punkte nurodytą įsiskolinimą pagal Nuomos sutartis.

47Atsakovo argumentai dėl užskaitų po 2013-01-09 t.y. bankroto bylos iškėlimo, nėra pagrįsti, nes atsakovui nesilaikant sutartinių įsipareigojimų, ieškovas nevykdė vienašalių užskaitų po bankroto bylos iškėlimo. Per sutarties vykdymo laikotarpį, atsakovui UAB „Mažeikių keliai“ nesilaikant sutartinių įsipareigojimų, Sutarties 5.6 ir 5.7 sąlygos ieškovui leido sumokėtomis įmokomis padengti įsiskolinimą. Toks Sutarčių vykdymas neprieštaravo imperatyvioms ĮBĮ 35 str. nuostatoms. Pažymėtina, kad šalys Sutartį 1 ir Sutartį 2 pasirašė iki bankroto bylos iškėlimo, atsakovas pažeidė prievolių įvykdymo terminus pagal 2010 m. nuomos sutartis, Sutarčių 1 ir 2 pasirašymo metu ieškovas turėjo galiojantį 485 211,30 Lt dydžio reikalavimą atsakovui. Pripažintina, kad Įranga buvo būtina atsakovo veiklai vykdyti, todėl jo interesais buvo išdėstytas įsiskolinimo pagal Nuomos sutartis mokėjimas dar 24 mėnesiams ir ši sutarties sąlyga atsakovui UAB „Mažeikių keliai“ buvo naudinga.

48Šalys susitarė dėl mokėjimų tvarkos ir pirmumo dengti įsiskolinimą pagal nuomos sutartis ir tik esant pilnai padengtam šiam įsiskolinimui, leista sumokėti visą Įrangos kainą pagal pirkimo-pardavimo išsimokėtai sutartis. Byloje nenustatyta, kad atsakovo priešieškiniu ginčijami Sutarčių 5.5, 5.4 punktai pažeistų bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, verslo santykius ar šiuo metu bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. CK 6.54 str. nuostatos leidžia šalims susitarti dėl įmokų paskirstymo tvarkos, toks susitarimas abiejų šalių buvo aptartas sąlygose ir pasirašytas, Sutarties sąlygos sudarė atsakovui galimybes toliau naudojantis įranga, vykdyti savo veiklą ir gauti iš jos pajamas. Atsakovo priešieškinio reikalavimas priteisti 415.494,77 Lt už Įrangą 1 ir Įrangą 2 sumokėtas įmokas yra atmetamas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

49Bylinėjimosi išlaidos

50Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui- 10 375,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 61,62,t.1) ir 41.69 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (b.l.122,t.1).

51Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 – 270 straipsniais

Nutarė

52Ieškinį tenkinti.

53Priešieškinį atmesti.

54Įpareigoti atsakovą UAB „Mažeikių keliai“ grąžinti ieškovui UAB „Wirtgen Lietuva“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą – firmos „Wirtgen“ frezą W50, firmos „Hamm“ gruntinį vibrovolą 3412, firmos „Hamm“ vibrovolą HD10VV, firmos „Vogele“ asfalto klotuvą Super 1300-2, firmos „Hamm“ vibrovolą HD70, įskaitant visas šių įrenginių pagrindines ir/ar papildomas komplektacijos dalis bei programinę įrangą.

55Priteisti iš atsakovo UAB „Mažeikių keliai“ 10.375,75 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Wirtgen Lietuva“ ir 41.69 Lt valstybei išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

56Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui paduodant skundą Šiaulių apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovas UAB „Wirtgen Lietuva“ ieškiniu pareikštu atsakovui UAB... 3. Ieškovas nurodo, kad UAB „Wirtgen Lietuva“ 2012 m. gegužės 8 d. su... 4. 2012 m. gegužės 9 d. šalys sudarė kitą pirkimo-pardavimo išsimokėtinai... 5. Ieškovas, vykdydamas Sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, Sutartyse... 6. Su atsakovo pareikštu priešieškiniu nesutinka ir nurodo, kad reikalavimai... 7. Dėl ieškovo pateiktų įrodymų, kad priešieškiniu atsakovas pateikė... 8. Atsakovas UAB „Mažeikių keliai“ visus ieškinio reikalavimus prašo... 9. Nurodo, kad atsakovas turi teisę reikalauti pripažinti Sutarties 1 5.5.... 10. Ieškovas Sutartis laiko nutrauktomis nuo 2013-01-11, atsakovas, mokėjęs... 11. Nesutinka su ieškovo argumentais, kad visos atsakovo mokėtos įmokos yra... 12. Pagal Sutartį 2 atsakovas ieškovui už Įrangą 2 sumokėjo 60.741,72 LTL... 13. Ieškovo argumentas, jog atsakovas dengė tik įsiskolinimą ir nemokėjo už... 14. Atsakovas mano, kad ieškovo reikalavimas priteisti virš 10 000,00 Lt... 15. Ieškinys tenkinamas.... 16. Priešieškinis atmetamas.... 17. Bylos dokumentais nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo 2013 m. sausio 9 d.... 18. Dėl šalių pateiktų sutarties Nr. PP2012-V/01 variantų... 19. Byloje šalys pateikė du 2012m. gegužės 8 d. Sutarties Nr.PP2012-V/01... 20. Ieškovo teikiama patvirtinta PVM sąskaitą faktūra Nr. WIRT61513 rodo, jog... 21. Tai, kad atsakovas turi kitą 2012 m. gegužės 8 d. sutarties variantą... 22. Taigi, byloje nustatyta, kad ieškovas UAB „Wirtgen Lietuva" ir atsakovas UAB... 23. Šalys susitarė, kad bendra Įrangos 1 kaina yra 389.467 Lt su PVM. Sutartimi... 24. Sutarties Nr. 1- 5.1 ir 5.2 punktais šalys sutarė, kad atsakovas turi... 25. Šalys taip pat susitarė, kad Įranga 1 bus perduota atsakovui naudotis per 5... 26. Sutarties 1- 6.1 punkte šalys taip pat susitarė, kad nuosavybės teisė į... 27. 2012 m. gegužės 9 d. šalys sudarė kitą Pirkimo — pardavimo... 28. Dėl įmokų užskaitymo... 29. Iš pateiktų dokumentų, šalių suvestinių (b.l. t.2, 1 t. 3) matyti, kad... 30. Tokiu būdu, už Įrangą yra sumokėta 354.753,05 Lt, teismas sprendžia, kad... 31. 2012-09-10 ir 2012-12- 14 ieškovo UAB „Wirtgen Lietuva“ raštų... 32. Byloje nustatyta, kad ieškovas 2012 m. gruodžio 11d. pranešimu dėl... 33. Dėl šalių sąžiningumo... 34. Atsakovo argumentus dėl ieškovo nesąžiningumo teismas laiko neįrodytais.... 35. Šalių aptariamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (civilinėje... 36. Dėl Sutarčių 1 ir 2 – 5.5 ir 5.4 punktų galiojimo ir įmokų gražinimo... 37. Atsakovas prašo Sutarties 1 -5.5. punkto ir Sutarties 2 -5.4. punkto... 38. Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad Sutarties Nr. 1 -5.3. punkte... 39. Taip pat šalys susitarė (5.7 punkte), kad Sutarties Nr. 1 -5.5, 5.6. ir 6.1... 40. Teismas nedaro prielaidos, kad šalys sudarydamos Sutartį Nr. 1 ir Sutartį... 41. Šalys pasirašė skolų už Įrangos nuomą suderinimo grafiką, teismas... 42. Pažymėtina, kad Sutarties 1 -5.5. punkto ir Sutarties 2- 5.4. punkto... 43. Pripažintina, kad pagal Sutarčių sąlygas, negrąžinta įsiskolinimo už... 44. Taigi, teismas sprendžia, kad ginčijamos Sutarčių sąlygos atitiko abiejų... 45. Byloje nustatyta, kad po Sutarčių 1 ir 2 pasirašymo, atsakovas yra pervedęs... 46. Kaip minėta, atsakovo apmokėtą 415 494,77 Lt sumą teismas pripažįsta kaip... 47. Atsakovo argumentai dėl užskaitų po 2013-01-09 t.y. bankroto bylos... 48. Šalys susitarė dėl mokėjimų tvarkos ir pirmumo dengti įsiskolinimą pagal... 49. Bylinėjimosi išlaidos... 50. Vadovaujantis CPK 88, 92 straipsniais, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi... 51. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 –... 52. Ieškinį tenkinti.... 53. Priešieškinį atmesti.... 54. Įpareigoti atsakovą UAB „Mažeikių keliai“ grąžinti ieškovui UAB... 55. Priteisti iš atsakovo UAB „Mažeikių keliai“ 10.375,75 Lt bylinėjimosi... 56. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui...